KOKIIHO® tot 70%! DE GROOT B.V. .^spetters Vervoer gehandicapte kinderen onder de maat Noodkreet nieuwe Piëlhaas-prins OLD AXE3vooR50.- fjT- IIMKDKBÜ ENORME HALVE PRIJS "Waar bleef de Venrayse politie?" Regionale verkiezings kandidaten En verder: Asteria Jfet adres voor [ekfór tafeben in een sfeervobbe ambiance Van Deursen Bouw Tegels -San ito it Verbouwing of nieuwbouw? Bandoetere Gehele wintercollectie nu PEEL EN MAAS dé specialist tegels, sanitair en tegelwerken! BROEKEN DUUR? BIJ ONS NIET! Honderdvierentwintigste jaargang - week 3 - donderdag 16 januari 2003 EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9-10 Kunst Cultuur 13 Sport 21-23 Gemeentelijke mededelingen 24 Kerkelijke diensten 26 SANITAIR TEGELWERKEN WOON WIN EEN BADKAMER Hotel Restaurant nodigt u uit voor... PEU-BRUNCH~~J Hotel Asteria Venray~ Maasheseweg 80a. 5804 AD Venray inl. en reserveringen: tel 0478-51 1466 Julianasingel 7, Venray, Tel. 0478-585777, www.hoteleurotel.nl Vanaf zondag 19 januari zijn wij 7 dagen per week geopend! Ma. t/m za.: vanaf 18.00 uur, zondag vanaf 17.00 uur IVIJ RUIMEN OVV. VENRAY Julianasingel 7 Qts nieuw assortimait tuirnBjbeloi stmt klaar. Profiteer van onze voorverkxp \an 16 jaxari tot 28 Mxuari. Korting tot 20%! Bloemencentrum Dealer Teak Garden Tuinmeubelen Veldstraat 5. Deume. 0493-312102 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings vraagstukken Chrysler Jeep Dodge -YT.RKOOP MEDÜYE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer KOOPJES KOOPJES KOOPJES o i 1(3 KOOPJES Y^. KOOPJES TEGELZETTERSBEDRIIF RONGEN Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 05 Internet: www.degroot-stevensbeek.nl Indien u voor kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid kiest, kom dan eens langs met uw bouw plannen. Of het nu gaat om een nieuwe woning, de verbouwing van uw badkamer of een dakkapel. En... we hebben alle vakmensen van alle disciplines in eigen huis. Van De Groot kunt u echt op aan! Lid NVOB. Bouw Garant, Erkende Hoofdaannemer ór lCCOTZ' Ca uxtsog-ru*. Pensioen In deze tijd waarin iedereen de Jroekriem op economisch gebied een beetje moet aanhalen, zijn ook de pensioenen een hot-item. De beurzen zijn niet meer zoals ze waren en dus vraagt menigeen zich af hoe het met zijn of haar pensioen gesteld is. Het antwoord ligt meestal in een verhoging van de pensioenpremie. Ook de pensioenen van de (voormalige) wethouders liggen mder druk. Door de veranderen de regelgeving moeten de gemeenten voortaan zelf voor een voorziening zorgen, zodat de pen sioenen van de wethouders op .peil blijven en er geen pensioen breuk ontstaat. Op zich niets mis mee, maar het kost de gemeente Venray nu ineens wei een hele boel geld. Liefst 780.000 euro moet eenmalig uit de algemene reserve gehaaid worden om het pensioen van de wethouders (waar ze overigens gewoon recht 'op hebben) te kunnen garande- jren. Het kost nu geld, en dat juist in een periode waarin alles wat uitgegeven wordt financieel pijn doet bij de gemeente. Het had ok anders gekund. Al in 1995 as bekend dat een dergelijke oorziening er moest komen. •Waarom de gemeente hier zeven jaar mee gewacht heeft, is mij een Raadsel. Het is logisch dat een ambtenaar stelt dat de gemeente hier niet onderuit kan, maar Beemd is het gepraat over een jgangbare systematiek. Alsof zeven 'jaar wachten gangbaar is! Had de I gemeente destijds die voorziening ingesteld, dan had ze de kosten over die zeven, toch voor Venray redelijk vette, jaren kunnen sprei den. Nu er nagenoeg geen geld is, doet de uitgave extra pijn in de •toch al smalle beurs van de gemeente. Overigens: met die negatieve gedachten van de bur ger. waar de fractie Van de Vorle het over heeft (Zie verderop in deze uitgave, red.), omdat zoveel geld naar zo weinig mensen gaat, zal het wel meevallen. Ik denk dat de burger zich in dit geval maar weer eens achter de oren krabt en denkt: Waarom weer zo lang gewacht....?' Christ Baby- Kindeimode De laatste koopjesdagen! Tot 70% korting op wintercollectie! Patersstraat 24 in Venray Tel. 0478-533494 j Groot in jonge mode t voor hem en haar Grotestraat 33 5801 BE Venray 0478-586386 Het nieuwe prinselijk trio van carnavalsvereniging De Piëlhaas zit in zak en as. Een week voordat het trio officieel bekend wordt gemaakt aan het volk, doemt er een levensgroot probleem op. De prinsenwagem waarmee de drie hoogheden op maandag 2 maart door de straten van Venray trek ken, staat op instorten. Al maan den staat het grote gevaarte op de parkeerplaats bij Van Ham in weer en wind. Sneeuw, regen en vorst teisteren het pronkstuk van De Piëlhaas en tasten het 'levens werk' van vele vrijwilligers dusda nig aan dat gevreesd moet wor den dat de prinsenwagen voor het eerst in de geschiedenis verstek moet laten gaan tijdens de optocht. "Dat zou een regelrecht drama zijn", vertrouwde prins(nee, nee deze keer laten we een primeurtje aan ons voorbijgaan!) deze week de redac tie van Peel enMaas toe. De oplossing? Een noodkreet: "We zoeken een hal waarin we de Het nieuwe trio van De Piëlhaas is ten einde raad. De prinsenwagen heeft met spoed een onderkomen nodig! wagen de komende weken hele maal kunnen opknappen zodat we toch met een juweeltje pre sent zijn in de optocht. Het pro bleem is alleen dat de toegang van die hal op z n minst 4,5 meter hoog moet zijn", aldus de bijna nieuwe hoogheid. Pielhazen, of misschien wel Zagewetters, Piëlreuzen of Schanseknuppels, help de nieuwe prins van Venray uit de brand! Bel: (0478)584786. Bij twee ongevallen, beide met letselschade, op korte afstand van het Venrayse poli tiebureau moest de politieauto helemaal uit Horst komen. In beide gevallen lagen de gewonden al in de ambulance voordat de politie ter plekke was. Henk Bisschops (PvdA) vindt dit onbegrijpelijk en stelde maandag vragen in de commissie Stedelijk Beheer. i "Het is toch onwaarschijnlijk dat er in de hele omgeving van Venray geen politieauto te vinden is. Terwijl de ongelukken bijna voor de deur van het politiebu reau gebeurden. In beide gevallen waren er gewonden waarbij niet te zien was hoe ernstig het was. Met loeiende sirenes moest de politie vanuit Horst over de A73 naar Venray scheuren. Dit is toch heel vreemd", vertelde Bisschops die zelf bij een van de ongelukken betrokken was. De twee ongevallen vonden eind 2002 plaats. Op 26 novem ber was er om 21.00 uur een aan rijding op de Zuidsingel voor de ingang van Brukske. Op 11 december gebeurde om 18.04 uur een ongeluk op de kruising Leunseweg-Acaciastraat. Volgens wethouder Driessen (CDA) arri veerde de politie respectievelijk om 21.10 en 18.16 uur, terwijl de ambulances al bezig waren met de slachtoffers. Henk Bisschops: "Waarom kwam er geen politie uit het Venrayse bureau dat twee honderd meter verderop ligt. Die hadden dit te voet binnen dezelf de tijd wel drie keer kunnen halen. Het is van groot belang dat de politie op tijd aanwezig is. Dit valt toch niet te verkopen." Lees verder op p. 3 niet ontvangen? Bel 582877! vrijdag tussen 9.00-17.00 uur Marion Brown uit Venray en Paulien Peeters uit Oirlo uitten in het vragenuurtje van de commissie Maatschappelijke Diensten hun ongenoegen over het leerlingenvervoer. De moeders van gehandicapte kinderen, die speciaal basis onderwijs volgen, lopen dage lijks tegen allerlei problemen aan. Zo zitten de kinderen los in het busje. Autogordels worden niet gebruikt en meerdere leerlingen moeten van één zitplaats gebruik maken. De begeleiding dient ver beterd te worden en er moeten meer eisen gesteld worden aan de chauffeur. "Zij moeten kennis hebben van de functiebeperkin gen van de kinderen en in het bezit zijn van een EHBO-diplo- ma", zei Paulien Peeters die ook wees op sociale en communica tieve vaardigheden van de chauffeur. "Het bezorgen van een pakketje valt niet te vergelijken met het vervoer van een mens. Ook het overdragen van de kinde ren naar de ouders of de school is een taak van de chauffeur." Het leerlingenvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar bij klach ten geeft de gemeente vaak niet thuis of schuift het probleem af op het vervoersbedrijf of de school, aldus Peeters, die pleitte voor de oprichting van een adviesraad die aan tafel schuift met de gemeente en vervoerder. Marion Brown onderstreepte het belang van een vaste chauffeur die de kinderen en hun problematiek kent. De gehandi capte leerlingen hebben vaak bij komende stoornissen en ziekte bedden. Dit zou ook op de passagierslijst, die in de bus aan wezig is, vermeld moeten wor den. Zij wees ook op het belang van een vaste zitplaats voor ieder kind, wat de rust in de bus ten goede komt. De commissieleden drongen er bij wethouder Emonts (PvdA) op aan de verordening leerlingenver voer in februari op de agenda te plaatsen. Die toezegging kon Emonts, na overleg met hoofd welzijn Frits Vossen, niet doen. Wel beloofde hij daags na de com missievergadering contact te zoe ken met de beide insprekers en de ouders uit te nodigen voor een gesprek. Tom van den Hoek (fractie Van de Vorle) wilde dat er snel maatre gelen genomen worden. "Zaken zoals het dragen van gordels en instructies voor de chauffeur die moeten morgen al ingaan. Daar hoeven we geen half jaar op te wachten." Ook Peter van der Velden (Samenwerking) vroeg om de problemen snel aan te pakken. Leonie Cals (WD) bespeurde bij de ouders argwaan ten opzich te van de gemeente en twijfels over de deskundigheid van de chauffeur. Zij vond de invoering van een adviesraad een goed idee. Jeanne Hendrix (CDA) vroeg om de verordening snel ter discussie te brengen. Doe mee en win een lot! Informeer bij ons of bij de VBO-makelaar. Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray L: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl BEKENDE MERKEN BIJ ONS ALTIJD GOEDKOPER vóórdP S[pOf[h@l?f)&Q(i OW MêOüüS WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1