HALVE PRIJS berden? Manders Industries wint Loek A. Nelissenprijs In de ban van de Maas "Indycarbaan een regelrechte ramp a Waals gaat voor herbenoeming Gimbfèie kinderkleding nu GEHELE WINTERCOLLECTIE 50 TOT 70 KORTING. Meer over het Indycar circuit Nieuwe woonvorm op Annaterrein De Vergeten Slag op DVD En verder: lm o d f Bandoetere Beste Jos ?-^XV.L°0aur€l*ni 6 H.00 u jfet adres voor [ebfer taf eten in een sfeervoïïe ambiance ongen dé specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Honderdvierentwintigste jaargang - week 2 - donderdag 9 januari 2003 EL EN MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum 9 Kunst Cultuur 11 Sport 17 Gemeentelijke mededelingen 20 Kerkelijke diensten 22 - J Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 j Manders Industries is win naar geworden van de Loek A. Nelissenprijs. Directeur Louis Manders ontving woensdag avond uit handen van dhr. Loek Nelissen deze Venrayse ondernemersprijs. De jury beoordeelde Manders Industries als beste uit de acht door het bedrijfsleven geno mineerde bedrijven. De bijna vijfhonderd (hoofdzakelijk ondernemers) aanwezigen in de zaal mochten hun eigen voorkeur uitbrengen voor de publieksprijs. Bij het ter perse gaan van dit blad was de publieksprijs nog niet bekend. Manders Industries produceert productgebonden machines en productielijnen. Tot de klanten behoren bedrijven als Philips, Xerox, Inalfa, Estee Lauder, Daimler-Chrysler en de Luchtmacht. Het bedrijf is geves tigd op Keizersveld maar heeft ook vestigingen in Helden- Beringe, Chicago en Edgewater (VS) en Eupen in België. Bij Manders Industries werken thans 125 medewerkers. Centrale thema van de Loek A. Nelissenprijs was dit jaar het Customer Relationship Management oftewel hoe de ondernemer omgaat met zijn rela ties cq. klanten. "In de ontwikke ling van een product wordt Manders Industries deel van de klant. Iemand van het bedrijf neemt plaats in het Management team en denkt vanuit de filosofie van de klant mee in de ontwikke ling van het product" licht Jos Waals, burgemeester van Venray en voorzitter van de jury, de keuze toe. "In de filosofie van het bedrijf is de klant, en niet Manders belangrijk. Dat geldt zowel voor het bedrijf in Nederland als voor de bedrijven in België en de Verenigde Staten. Het bedrijf speelt in elk land op een andere wijze in op de klant, zowel in het voortraject als ook in de nazorg." aldus Waals. Naast Waals hadden Harry Loozen (directeur K.v.K) en oud- Venraynaar Jos Vervoort (manag- ment consultant in Utrecht) zit ting in de jury. De bedrijven werden ook beoordeeld op hun jurypresentatie, het jurygesprek en de gegevens die via de onder nemersverenigingen werden aan geleverd. Elk jurylid gaf elk bedrijf een waardering waarna het gemiddelde de doorslag gaf. Het werd uiteindelijk een close finish want Manders Industries kreeg 8,53 punten van de jury, 0,03 meer dan Saweco uit Oirlo. Derde werd Jansen Houbers (7,93) gevolgd door Feestcafé De Koets (7,63), Plus G. van Dijck (7,50), Raedts Bouwbedrijf (6,80), Taxi Verstraaten (6,77) en Zaal Roelanzia (6,10). Volgend jaar zal de prijs waar schijnlijk de Loek Nelissenprijs gaan heten. De A, tweede voorlet ter van de naamdrager, zal wor den geschrapt op aandrang van dhr. Nelissen zelf omdat toch nie mand die A kent.... KOOPJESZONDAG 12 januari in Horst van 12.00-17.00 uur met zeer aantrekkelijke lage prijzen SCHOENMODE Hoofdstraat 14, Horst 077-3970197 Venray De Bleek 13-15 Beste Jos. Ik heb begrepen dat je wilt blijven. Bijna zit je tweede ambtstermijn erop en jij ziet het in Venray nog wel voor een periode zitten. Misschien dat je in die periode iets eerder met pensioen gaat maar stilzitten kun je niet dus dat zie ik je nog niet zo snel doen. Maar de hamvraag is of de poli tiek vindt dat jij mag blijven. Want laten we eerlijk zijn, het heeft enkele jaren geduurd voor dat (politiek) Venray aan je gewend was Maar dat lag voor de hand. Venray wilde na de bur gervader Defesche, een burge meester die het op een andere manier deed. Dat was jij, en dat ben je nog steeds. Menigkeer ver- rastte je Venray met je uitspraken cq. handelingen. Niet iedereen begreep en begrijpt die altijd maar vaak was het dan een storm(pje) in een glas water. Ik herinner me ook je eerste prinse ninstallatie, niet in het dialect maar wel doeltreffend. Dat is Jos Waals, meestal (ook hij maakt wel eens een misser) doel treffend, recht vooruit, eerlijk maar af en toe tijdens een raads vergadering onverstaanbaar. Het wrong bij jou wel eens dat jouw rol binnen het college van b. en w. beperkt bleef. Behalve als er kastanjes uit het vuur gehaald móest worden, dan was jij meestal in beeld. Je kwam naar Venray in een periode dat het financieel niet alles was. Na een korte opleving zitten we weer in zo'n periode. Het siert je dat je het mes niet in het varken wilt laten steken en door wil gaan om jouw Venray vooruit te helpen. De vraag blijft natuurlijk of de raad dat ook wil. Wat mij betreft, mag je blijven. Christ Ook in de gemeente Meerlo-Wanssum zijn de opruimwerkzaamheden al in volle gang. Het Maaswater liet in de afgelopen dagen in de dorpen Blitterswijck, Geijsteren, Meerlo en Wanssum z'n sporen na. De brandweer was vier dagen lang in opperste staat van paraatheid en tientallen vrijwilligers staken als kadewachten vele uurtjes de handen uit de mouwen. Op de pagina Meerlo-Wanssum alles over de Maas die een week lang Limburg in de greep hield. Voor de inwoners van de getroffen dorpen leverde de watersramp veel overlast op, maar voor de neutrale mensen ook mooie plaatjes zoals deze foto van Marijn Poels u laat zien. Jos Waals wil voor nog een periode van zes jaar worden herbenoemd. Dat heeft de Venrayse burgemeester onlangs aan commissaris der Koningin Van Voorst tot Voorst laten weten. De herbe noeming gaat, na goedkeuring door de gemeenteraad, in op 1 september 2003. Op die datum is Waals precies twaalf jaar burgemeester van Venray. Per 1 september 1991 volgde hij Harry Defesche op die toen op 60-jarige leeftijd met ver vroegd pensioen ging. Jos Waals liet anderhalf jaar geleden, bij gelegenheid van zijn tienjarig burgemeesterschap, in een interview in deze krant weten dat hij graag langer in Venray wilde blijven. Hij is nu 59 en hij wordt in oktober 2003 zestig, jaar. De herbenoeming door de Kroon is gebruikelijk voor een perjode van zes jaar. Dit betekent dat Waals bijna tot zijn zesenzestigste aan Venray verbonden blijft. Voordat het zover is moet de gemeenteraad volgens de nieuwe Gemeentewet eerst een aanbeve ling doen bij commissaris der Koningin Van Voorst tot Voorst. Deze aanbeveling moet voor 1 mei 2003 in Maastricht worden ingediend. Hiervoor wordt een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit de vijf fractievoor zitters: Ton Teeuwen-Peeters (CDA), Bert Linskens (PvdA), Gerrit Lemmens (fractie Van de Vorle), Ike Busser (Samen-' werking) en John Oosterbeek (WD). Zij kiezen uit hun midden een voorzitter die als contactper soon naar buiten treedt. De vertrouwenscommissie stelt een onderzoek in naar het func tioneren van de burgemeester. De vier wethouders wordt ook om advies gevraagd. Iedere twee jaar houdt de commissie al een func tioneringsgesprek met de burge meester. Lees verder op p. 3 ff "De komst van de Indycarbaan is voor de omlig gende dorpen en Venray een regelrechte ramp." Dat schrijft de Oostrumse afdeling van werkgroep de Blakt in een open brief aan de politiek. Met de komst van het Indycarcircuit mag zich de zwaarste industrie - categorie 6 - in Oirlo vestigen wat een zware aanslag betekent op milieu en leefbaarheid. In de zomerweekeinden zal gedurende de races een oorverdo vend lawaai van 180 dba tot 240 dba te horen zijn. Bovendien levert dit enorm veel luchtvervui ling op. Evenals het testen van banden dat op werkdagen plaats vindt. Werkgroep de Blakt ver wacht dat door de geluidsoverlast en de vervuiling veel planten en dieren zullen verdwijnen. Ook uit het dal van de Oostrumsche Beek waar de waterhuishouding volle dig zal veranderen. De tribunes van het racestadion worden hoger dan het flatgebouw de Hoge Beek of de kerktorens van Oirlo en Oostrum. "De omvang en de hoogte van het circuit zijn land schappelijk niet in te passen", zo schrijft de werkgroep die wijst op de problemen die tienduizenden bezoekers in de omgeving zullen veroorzaken. De verontruste Oostrummers maken zich ernstige zorgen over het gemak waarmee B en W wil len meewerken aan 'het ontwik kelen van de hobby van één per soon'. "Een ondernemer zoals firma Maessen heeft het volste recht om plannen te maken en deze zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Evenzeer hebben ande re burgers het recht om hun bezwaren en twijfels naaf voren te brengen." De werkgroep verwijt de gemeente dat het - in tegenstel ling tot Maessen - geen contact met de dorpen heeft gezocht. "En dat terwijl het verbeteren van de contacten met de inwoners van Venray zo hoog in het vaandel van het huidige gemeentebestuur staat." De briefschrijvers menen dat het bedrijventerrein in de Blakt veel te vroeg wordt ontwikkeld omdat Smakterheide II nog niet vol is en de Hulst II - aan de over zijde van de Deurneseweg - nog geheel braak ligt. Zij denken ook dat de komst van 1000 arbeids plaatsen aanzienlijk groter is zon der dan met een Indycarcicuit. Vanwege lawaai, benzinedampen en mensenmassa's die in de week einden over het terrein zwerven. De werkgroep vraagt zich af waarom Venray de grootste lawaaidump van Zuid-Nederland wordt terwijl gemeenten als Horst aan de Maas, Sevenum en Weert de Indycarbaan niet accepteer den. Meer over het Indycar op op pagina 3 Hotel Restaurant ASTERIA nodigt u uit voor... '•^BRUsa, lho°%rechte?en4?n' Hotel Asteria Venray Maasheseweg 80a. 5804 AD Venray inl. en reserveringen: tel. 0478-51 1466 Julianasingel 7, Venray, Tel. 0478-585777, www.hoteleurotel.nl Vanaf zondag 19 januari zijn wij 7 dagen per week geopend! Ma. t/m za.: vanaf 18.00 uur, zondag vanaf 17.00 uur TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 www.rongenvof.nl **MUi Bedrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email: info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken "WV- KV CKKKl IKTK AUTO'S YAKKI NOIC OVDLKHOl U KN RÉPARAIII' Officieel Semcedenler GEZELI.ENBAVN 8 5813 KA YSSELSTKVN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: V VKCARAGE■«COMMANSENDEWIT.VL Internetsite: WVVW.GOMMANSt'.NDEWIT.NL Uw adres voor al uw Feesten, Bruiloften, Partijen, Vergaderingen, enz. Cafe-Zaal 1/etdc Arrangementen all in vanaf €20,-p. Ontvangst met vlaai 5 uur vrij drinken 2x bittergarnituur uitgebreid bu ffet 't raspaardje van de horeca tot ziens in 't Veule tel. 0478-581928 A "HEBT U NAAST DE LAAGSTE RENTE, NOG EEN ANDER VERZOEK?" De Hypotheekshop, Patersstfaat 3, Venray, (0478) 51 57 55 www.hypotheekshop.nl [KOOPZONDAG 12 JANUARI I WILHELMINAPLEIN 1 5 HORST Rühl Haegïns van Aar [om kiezen bedrijven belastingadviseurs Noorderhof 8. Postbus 68, 5800 A6 Venray elefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 •-mail: info@rha.nl internet: www.rha.nl

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1