OPRUIMING berden "Plek van troost, verlichting en rust r ..- L -Mfca Reumapatiënten goede doel fietsvierdaagse JDS Opzoek naar tegels? DE GROOT B.V. Spanning stijgt in strijd om ondernemersprijs Vechten voor het leven En verder: BI Bandoetere Aanhouding na belediging Bouw - Tegels - Sanitair Honderdvierentwintigste jaargang - week 1 - donderdag 2 januari 200__ MAAS Nieuws uit Meerlo-Wanssum Kunst Cultuur Sport Gemeentelijke mededelingen Kerkelijke diensten (D Grotestraat 23 5801 BE Venray Monument voor doodgeboren kinderen feestelijk onthuld f# Hulpbisschop De Jong van het bisdom Roermond heeft zaterdagmiddag onder grote publieke belangstelling het monument voor naamloos gestorven kinderen in Venray ingezegend. Na een plechtige gebeds dienst in een bomvolle Grote Kerk, waaraan onder andere de zanggroep Melody en MMSK St.Petnis' Banden hun medewer king verleenden, onthulden Nel Aben en Jeanne Peters het gedenkteken aan de zuidkant van de Grote Kerk. Een emotio neel moment, en niet alleen voor de twee initiatiefneem sters. Want de tientallen bloe men die na de onthulling door jong en oud bij het door kunste naar Piet Hermans gemaakte gedenkteken werden neerge legd, spraken boekdelen. Bij de onthulling werd eens te meer duidelijk dat ouders van doodgeboren kinderen vaak nog lang bezig zijn met een rouw proces. Dat komt ook- en zeker vroeger was dat het geval- omdat ze geen plek hebben waar ze heen kunnen om te her denken. Hun kindje ligt immers nergens begraven. In de jaren zestig was het de gewoonte om doodgeboren, ongedoopte kin deren snel en naamloos te begraven in ongewijde grond. Het monument in Venray, bij de ingang van de Grote Kerk langs de kerkmuur waar de onge doopte baby's vroeger werden begraven, is een gedenkteken voor alle kinderen die stierven zonder naam. Het bestaat uit drie bronzen schalen op een hardstenen ondergrond. Niet alleen bij katholieken werden ongedoopte kinderen zonder graf begraven. Tot enkele jaren terug werden bijvoorbeeld ook te vroeg geboren en nog niet levensvatbare kinderen in zie kenhuizen weggehaald zonder dat de ouders wisten wat er mee gebeurde. "Wij hopen dat deze plek veel mensen zal helpen om hun pijn en verdriet te verwerken. Want ook al is het jaren geleden, het verdriet slijt niet", zegt Nel Aben, terwijl ze de felicitaties van familie, vrienden en beken den in ontvangst neemt. "Het was een prachtige dienst, in een ongelofelijk drukke kerk. Het is geweldig dat we het monument op zo'n manier en in het bijzijn van zoveel mensen hebben mogen onthullen. Dat doet me goed." Het is het eerste gedenkteken voor doodgeboren kinderen in het bisdom Roermond. Net als wethouder Ruyten en deken Coenen sprak ook mgr. De Jong namens het bisdom Roermond zijn grote waardering uit voor het werk van de twee initiatief neemsters. Hij betreurde de vroegere handelwijze van zijn kerk en hoopte dat het gedenk teken ouders van doodgeboren kinderen een plek van troost, verlichting en rust zal geven'. Inmiddels is al uit meerdere plaatsen in Limburg belangstel ling getoond voor het oprichten van een monument voor naam loos gestorven kinderen. Op enkele plaatsen in Nederland zijn al monumenten voor het ongeboren kind gere aliseerd. In korte tijd groeiden deze plekken uit tot een soort bedevaartsoord, een plek waar ouders, familie en vrienden en bekenden een bloemetje kun nen leggen en samen hun ver driet kunnen verwerken. A Jaarwisseling Een 2 wordt een 3, december wordt januari, een jaar is weer om. Terwijl u dit leest heeft u de oliebollen en. de champagne al achter de kiezen, Toen ik dit schreef moest ik er nog aan beginnen. Zo betrekkelijk is de tijd. Zo betrekkelijk is ook het leven. Zo bak je de lekkerste olie bollen, zo blijken ze, als je een landelijk dagblad moet geloven, beton te bakken. Schijnbaar heb ben ze het bij dal dagblad niet zo op Venray want eerder dit jaar moest ook de plaatselijke vishan del er aan geloven terwijl ik daar altijd, en nu nog. een lekkere vis heb gegeten. Barto, wees dus op je hoede want. hoe lekker je ijs ook is, niet iedereen denkt daar zo over. Maar, waar maken we ons eigenlijk druk om dus bak; vis en ijs maar rustig door. zolang de Venraynaar maar lekker vindt, en daar twijfel ik, gezien de druk te deze dagen, niet aan. Christ Reumapatiëntenvereniging afdeling Venray e.o. is het goede doel dat in 2003 door de Stichting Fietsvierdaagse Venray in dy gelegenheid wordt gesteld om geld in te zamelen voor de eigen club kas. De reumapatiëntenvereniging krijgt tijdens het populaire fiets- evenement de mogelijkheid om haar werk te promoten en kan extra geldmiddelen verzamelen door onder andere de organisatie van het Rad van Fortuin' op de start- en finishlocatie De Wetteling. Elk jaar kiest de organisatie van de fietsvierdaagse een goed doel uit. Dit jaar was dat de Stichting Kruisen en Kapellen, die tijdens 'vier dagen fietsen in Venray' ruim 3000 euro ophaalde. De Fietsvierdaagse Venray vindt in 2003 plaats van dinsdag 22 juli tot en met vrijdag 25 juli. Voor het eerst in de geschiedenis van hel vierdaagse fietsevenement lopen alle routes gescheiden van elkaar, waardoor de fietsers uit binnen- en buitenland op de ver schillende afstanden meer ruimte krijgen en er geen lange rijen meer ontstaan. Fietsvierdaagse Venray en Fietsvierdaagse de Peel uit Deurne werken in 2003 samen, omdat beide evenementen in dezelfde week worden gehouden. Op de eerste dag, dinsdag 22 juli, gaan de deelnemers via gecombi neerde routes bij elkaar op bezoek. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks drie uur een 18-jarige man uit Leiden aangehouden na een opstootje bij en discotheek aan De Gouden Leeuw. Voor de deur van de discotheek maakte de man ruzie met omstanders. Toen de politie de man enkele keren vroeg zich te verwijderen, weigerde hij dat. Daarop werd de man aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau. Tijdens de autorit en bij aankomst beledigde de man de agenten onophoudelijk. De man is ingesloten en er is proces verbaal opgemaakt. De zaak is via snelrecht afgehandeld. At4CE7Q. Bedrijfsautomatisering b.v. Pr. Bernhardstraat 15 5802 BL Venray tel. 0478-585457 email- info@jds.nl www.jds.nl Het adres voor al uw automatiserings- vraagstukken VENRAY Julianasingel 7 AÏ^B.A VENRAY**** is een ;ong bedrit aan de *731»* Chef de Partie (v/m> gevraagd Het restaurant van Asteria He°°eTft ook een 1 te eten tegen een betaalbare prijs De keuken is ei"J"? zoveel mogelijk gewerkt In de modem ingerichte keuKe ln he, vaan(jei. met dagverse produkten _Kwal^s aa, n De cheT de partie van Astenaiwena in e het gezellig team met4-5 jongeco eg handhaven. Het is achte, ook been voor zijn privé-leven. Ben iü dre-R-S'-KSl- keekens »an gerenomeerde reaaurara 2002 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen jaar, waarin bijvoorbeeld het trouv feest van prins Willem-Alexander en Maxima, de moord op Pim Fortuyn, het CDA als groti winnaar van de landelijke verkiezingen, de dood van prins Claus en Brazilië als winnaa van het WK Voetbal voor altijd in ons geheugen gegrift zullen blijven staan. Maar ook i Venray gebeurde het een en ander, zoals u wekelijks in uw nieusblad heeft kunnen lezen. 2002 was ook het jaar van de nieuwe lay-out van Peei en Maas en Kabelkrant Venray, en het jaar d; ook het nieuws uit de gemeente Meerlo-Wanssum een plek kreeg in de katernen van Peel en Maa, Ook in 2003 blijft dat zo, maar natuurlijk blijft de redactie van Peel en Maas ook in het nieuwe jaar all ins en outs uit de gemeente Venray belichten. In deze laatste uitgave van het jaar komen net als vorig week enkele prominente Venraynaren aan het woord in een terug- en vooruitblik op. Ook de politiek partijen uit de gemeente Meerlo-Wanssum geven in deze editie hun visie op het afgelopen jaar en ki ken vooruit naar de toekomst. De redactie van Peel en Maas wenst u een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2003M! P SSANG YONG 4 WD PERSONEN-EN BEDRIJFSAUTO GK/.1I I.I MUANS 5813 I VSSl'l-STEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541S76 F-null: YAKG ARAGE «<:OM\IAYSF.\nF\VIT.\I. Inlei neltiir: WWW.GOMM.VNSENDEWtI~-.NL CAR-CITY VENRAY M.HHU'MTnrni Keizersveld 73, 5803 AP Venray tel. 0478-569229 www.carcity.nl 1^ 1 Voor in de woonkamer, op de badkamer of het toilet? In onze tegelshowroom vindt u alle gerenommeerde merken. We tonen u graag alle soorten, maten en materialen. De vakkundige tegel zetters van ons bouwbedrijf kunnen zelfs uw tegels zetten of leggen. 'roots im Cu uxtsoe-nu.* Kloosterstraat 18, Stevensbeek. Telefoon: (0485) 38 23 Oï Internet: www.degroot-stevensbeek.n lit «8 5- te-! n, ik iftj 8- es-: il. ve ;o-

Peel en Maas | 2003 | | pagina 1