Feestvierders staan oud op nieuw in de kou Fijne jaarwisseling TAPIJT Spetterende opruiming I I Café Agora in Venray terecht gesloten 4 Bouwvergunning voor vier Castenrayers Heii liters Roelofs won» WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING landoetere^ f Vechtpartij loopt uit de hand Vïer Oud Nieuw bij Asteria Rongen dè specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! Mum TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE ilEUWJAARS Slaapkamers iHOW Marmoleum Peel en Maas rond de jaarwisseling DONDERDAG 28 DECEMBER 2000 Nr. 52 HONDERl EENENTWINTIGSTE JAARGANG if ƒ650.000,- RED OLFEN UW SLEUTEL TOT SUCCES) J478-513980, WWW.FREDOLFEN.NL aan- en verkoopmakelaardij I5u_ rotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 nail adres: peelenm@tref,nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PEEL EN MAAS Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Alleen Taxi Verstraaten rijdt tijdens oudejaarsnacht Mensen die buitenshuis oud op nieuw gaan vieren zullen in de nacht van zondag op maandag heel moeilijk een taxi kunnen krijgen. De meeste taxibedrijven in Venray kiezen dit jaar voor een vrije dag voor hun chauffeurs of rijden alleen vaste klanten. Dit blijkt uit een telefonisch rondje langs de Venrayse taxibedrijven. Taxi 10.000 is in de nacht van oud op nieuw gesloten en zal dus geen auto's op de weg hebben. "We hebben de keuze aan de chauffeurs gelaten of ze wel of niet wilden rijden", aldus mevrouw Janssen van Taxi 10.000, "Het grootste deel gaf de voorkeur om oudejaarsnacht niet te rijden. We vieren dit jaar dus zelf oud op, nieuw. Een dag in het jaar mag dat ook wel kunnen." Taxi Jac De Leeuw beperkt zich. net als in de rest van het jaar, lot zie- kenvervoer en zal geen particulieren' rijden die na afloop van een feestje huiswaarts willen keren. Taxi Twan Peeters zet in de nacht van 31 december op 1 januari twee tot drie taxi's in. Desondanks is het onwaarschijnlijk dat mensen bij Peeters kans van slagen hebben op een ritje naar huis. beter gezegd die kans is nihil. "We vervoeren alleen maar de mensen die door het jaar heen vaste klant zijn bij ons", aldus de heer Propst van Taxi Twan Peeters, "Die klanten hebben al bij ons geboekt voor oud op nieuw. Zij krijgen in die nacht een speciaal telefoonnummer waaronder we te bereiken zijn. Het los-vasi werk doen we oudejaarsnacht niet. We rij den dus in principe niet voor men sen die ons die nacht nog willen bereiken. Want op onze gewone telefoonnummer wordt niet opgeno men." De hoop van de feestvierders tij dens oud en nieuw zal dan ook gevestigd zijn op Taxi Verstraaten BV. "Wij rijden, geen probleem", zegt de heer Verstraaten. "We hebben de gangbare bezetting tijdens dergelij ke feestdagen op de weg, zo'n vijf chauffeurs zijn continu onderweg." Het valt te betwijfelen of Taxi Verstraaten BV alle oud op nieuw vierders op de wenken kan bedie nen. Voor velen zal het dan ook een wandelingetje naar huis worden. De gemeente Venray verwacht door de minimale inzet van taxi's geen problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. "In Venray is de laatste tien jaar nauwelijks overlast geweest in de oudejaarsnacht", aldus gemeente voorlichtster Gertie Brummans, "Het is dan ook nauwelijks een vei ligheidsprobleem. En voor wat het vervoer betreft lossen de meeste mensen dat meest al heel goed en zelfstandig op door Zorgeloos let het eerste jaar in het nieu- ullennium achter de rug. of is het laatste jaar van het huidige llennium, 'heb ik in eerste Kantic een vrij zorgeloos iel. Het jaar 2000 is eigenlijk it als alle voorgaande jaren voor bij gevlogen. De nieuwjaarsnacht, ïrvan veel werd verwacht, taar waarin nauwelijks iets "leurde, staat mij nog vers in het jheugen. Zo snel is het allemaal |egaan. Als je dan goed terugkijkt is die fgenloosheid eigenlijk niet :cht. Er is het afgelopen jaar iiiel heel veel gebeurd in Venray. taken die het er voor een groot j, of een kleine stad, niet echt :èr op maken. Het begon al :g in het jaar met de reorgani- le van het ziekenhuis en de iadwerkclijke uitvoering van een intal zaken. De hoop van de nrayse bevolking is eigenlijk en nog maar gericht op het {houd van de EHBÖ zorg, 24 lï per dag. Als die wegvalt, moet mij toch echt zorgen maken, ".orgen waren er ook voor kan- laatbouwers in Merselo. iStenray eri nu ook in Leunen en strum. Het Castenrays pro em hebben b. en w. nog net roor de kerst kunnen tackelen, oor het overige blijft het afwach- )ft. Vooral in Merselo. Wordt het loop of wordt het sloop. De economie draait als een tie-- relier. Ook in 2000 ging hel allé- na maal voor de wind, alhoewel de IEX uiteindelijk nauwelijks ooruit is gekomen. Toch hangt er loven Venray een fikse donkere volk. Wat gaat er met Xerox ;ebeuren, een van Venrays groot te werkgevers. Alhoewel ieder- Jen zegt dat Xerox Venray goed ^praait, weet niemand nog wat er in hnerika wordt beslist. Ook bij iet Vincent van Gogh Instituut vordt flink bezuinigd met alle «volgen van dien. Kortom, peuzelend aan een ^liebol, de vuurpijlen voor mijn zoontje klaarzettend en de cham- Sgne in de koeler leggend, was 2000 toch niet zo zorgeloos als k* dat het leek en is er voor 2001 nog gg volop onzekerheid. Desondanks wens ik iedereen een fijne jaar- wisseling en een goed, gezond en Vooral een zorgeloos 2001. Christ WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG C^J esTRm i bijvoorbeeld samen naar huis te rij den, waarbij er eentje geen alcohol drinkt." De politie heeft een 27-jarige man uit Venray aangehouden op verdenking van mishandeling van een 18-jarige man uit Gennep. In dè nacht van maandag op dinsdag ontstond er tumult in De Steeg in Leunen. Wat er allemaal precies is voorgevallen is nog onduidelijk. Wel is zeker dat grote groepen jongeren het met elkaar aan de stok hadden waardoor de politie met acht auto's ter plaatse moest komen om de gemoederen te bedaren. Buiten is het slacht offer door de verdachte met een honkbalknuppel op het hoofd geslagen. Hij liep een hoofdwond op die in het ziekenhuis gehecht moest worden. Om verdere pro blemen te voorkomen is een grote groep jongeren uit Gennep in de discobus naar huis gébracht, onder begeleiding van twee poli- tie-sürveilïances. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het gebeuren. Aangever, getuigen en de verdachte moeten nog gehoord worden. f99, Per persoon NIEUWJAARS jBRUNCH^cWagne Maand»*1 Hotel Asteria Venray MaasHeseweg 8Óa, 5804 AD Venray Inl. en reserveringen: Tel. 0478 511466 De vier bouwers in Castenray hebben een bouwvergunning gekregen. Dat werd de Castenrayers vorige week donder dag tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis medegedeeld. Eerder die dag vond er tussen bur gemeester Waals en wethouder Kersten met commissaris van Voorst tot Voorst en gedeputeerde Bronckers een constructief plaats over de problematiek in Merselo. Tijdens dit overleg zijn over en weer de standpunten uitgewisseld en is inzage gegeven in de door de gemeente gevolgde procedure. Het college van B en W heeft na dit gsprek besloten bouvergunningen te verlenen voor de vier lopende bouwvergunningaanvragen in Castenray. In een brief aan de leden van de gemeenteraad laat de gemeente weten te blijven doorwer ken aan een voorstel met betrekking tot de kwestie Merselo. Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met dat raadsvoorstel zal de gemeente Venray de lopende bouwvergunningaanvragen verder afwerken. Burgemeester Waals van de gemeente Venray heeft op grond van de Opiumwet terecht op 28 september van dit jaar café Agora gesloten en de exploitatievergun ning ingetrokken. Dit is de uitspraak van de presi dent van de rechtbank in Roermond in en rechtszaak die door de voormalige exploitant van café Agora was aangespannen tegen Waals. De uitbater had de rechtbank ver zocht om een uitspraak te doen om het café aan de Henseniussstraat weer te mogen openen in afwach ting van de behandeling van een bezwaarschrift tegen de sluiting. Op grond van de nota 'Drugsbeleid in Venray', de samen werkingsovereenkomst tussen gemeente, politie en het Openbaar Ministerie, wordt in de gemeente Venray het drugsbeleid en de opge stelde beleidsregels voor de uitvoe ring van genoemd drugsbeleid gehandhaafd. De president overwoog of het terecht was dat burgemeester Waals had gesloten, wegens de verkoop pf levering van harddrugs vanuit deze horecagelegenheid. In de uitspraak van de president van de rechtbank wordt bevestigd dat de sluiting van het Venrayse café Agora door de burgemeester terecht is. De uitspraak van de rechtbank betekent voor de gemeente Venray feitelijk een toetsing van de door burgemeester Waals opgestelde beleidsregels. Bovendien steunt het hem in de aanpak van de problematiek van de drugshandel vanuit openbare (hore- cajgelègenheden en woningen in de gemeente Venray. De aanstaande jaarwisseling zal waarschijnlijk minder spannend verlopen dan het vorig jaar. Toen brachten mogelijke millenniumproblemen nog wat spanning met zich mee, dit jaar zal het waarschijnlijk gezellig met oliebollen, champagne zonder verdere poespas zijn. Of er meer of minder vuurwerk wordt afgestokèn is nog niet bekend. Wel zal dat net als vorig jaar weer fraaie plaatjes opleveren. Joost Geeraedts zond ons een aantal foto's voor de laatste jaarwisseling. Voor U alvast een voorproefje van wat er te wachten stdat. Het geluid mag U er zelf bijdenken. Fijne jaarwisseling namens de redactie en medewerkers van Peel en Maas. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. tplete V&B wandclosetcombinatie vanaf fl. 645,- diverse showroomaanbiedingen voor 50% A.- v A'y vraag naar de voorwaardenj Keizersveld 22 Venray rel,,- (0478) 55 04 10 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL. 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 TEGELS SANITAIR Tf Tapijt Van 27december 'Parket t/m 6 januari! 'Laminaat 'Zonwering 'Gordijnen Dorpsstraat 30, Affcrdcn (£)(0485) 53 12 60 VENRAY Julianasingel 7 Peel en Maas zal dit jaarmetoud en nieuw normaal op donderdag verschijnen. In verband met de vrije dagen zijn de aanlevering- siijden voor week 1 (donderdag 4 januari) gewijzigd. Sport- en ver- enigingsnieuws evenals kerkbe- richten dienen voor de krant van 4 januari op donderdag 28 decem ber ingeleverd te zijn. Uw advertenties kunt u inleve ren tot en met dinsdag 2 januari 18.00 uur. Overigens geldt vanaf 1 januari a s. dat alle advertenties op dins dag voor 18.00 uur in ons bezit moeten zijn. (Dus niet meer tot woensdag 10.00 uur!). SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZELLENBAAN 8 581J EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-tuall: VAKGARAGE@GOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: VVWW.GOMMANSEN DEVVIT.NL Rühl Haegens van Aar fhankelijke adviseur geleider voor al uw automatiseringszaken

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1