erden "Merselo mag geen spookdorp worden" Ijsbaan volgend jaar pas naar Venray red olfen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ndoetere St. Petrus terug in Grote Kerk Aanranding meisje (14) Asteria TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE Dodelijke val 00-1 ONDERDAG 2 NOVEMBER 2000 Nr. 44 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG ,14 l" >9 K Aan- en verkoopmakelaardij Regio Venray, Horst, Boxmeer PEEL EN MAAS oteslraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 %jladres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: 0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) ferotestraat 23 HHI 5801 BE Venray Het was gisteravond een drukte van belang in 't Anker in Merselo. Er moesten rond acht uur vele extra stoelen aangesleept worden om de 170 dorpsbewoners een plekje te gun nen in de bomvolle zaal. De dorps raad had een avond georganiseerd om tekst en uitleg te geven over de 'kwestie Van Dijck'. Burgemeester Waals, gemeentesecretaris Lucassen en dertien raadsleden waren op de uitnodiging ingegaan om naar bet 'hol van de leeuw' te komen. Het kwartet wethouders liet verstek gaan. Een mogelijke oplossing kwam niet dichterbij. Want eerst moet de gemeenteraad zich over de zaak bui gen. Zoals inmiddels bekend had de gemeente negen voorlopige bouwver gunningen afgegeven die binnen de stankcirkel van het varkensbedrijf van Van Dijck lagen. De maatschap Van Dijck tekende vervolgens protest aan. De gemeente legde de bouw stil, want vier huizen waren al in aanbouw, om met de familie Van Dijck tot een oplos sing te komen. Toen dit niet lukte besloot het gemeentebestuur de negen bouwers volledig schadeloos te stellen en de huizen weer af te breken. Deze kwestie was in de afgelopen weken het gesprek van de dag in het 1050 inwo ners tellende dorp. Want al vele jaren wachten tientallen Merselonaren tever geefs op een woning in hun dorp. De dorpsraad vond het daarom de hoogste tijd om een informatieavond te houden. "We zijn hier niet op zoek naar schuldi gen of oplossingen want die zijn hier niet te vinden", hield voorzitter Theo Zegers het gehoor voor. De dorpsraad had de zaken goed voor elkaar. Vijf Merselonaren voerden het woord. Onder wie Leon van Dijck die met zijn vader in de zaal zat. Hij las een verkla ring voor. "We zijn gegriefd door de uit latingen van de gemeente. Ze hebben de zaken verdraaid. Het is heel betreurens waardig dat daardoor een onjuist beeld is ontstaan. Maar wij hebben nooit iets uitgesloten. Wij willen ook tot een structurele oplossing komen", zei Leon van Dijck die met zijn woorden een spontaan applaus oogstte. Daarmee onderstreepten de Merselonaren dat zij het standpunt van de familie Van Dijck, om op te komen voor hun bedrijf, kun nen begrijpen. Wil Weijers, secretaris van de dorps raad, schetste de trieste geschiedenis van het Merselose bestemmingsplan. Vanaf 1978 is het een en al treurnis geweest met de gemeente Venray Van loze beloftes, niet nagekomen afspra ken, niet bereikbaar zijn en vooral uit stel. uitstel en nog eens uitstel. Pieter Rieter. voorzitter van de fanfa re, schetste de teloorgang van Merselo. "Er is grote ongerustheid over de leef baarheid. Het rijke verenigingsleven ziet zijn ledenaantallen gestaag dalen. Clubs moeten samenwerken met omlig gende dorpen om te kunnen blijven bestaan. Ik moet er niet aan denken dat Merselo zo'n spookdorp wordt zoals ik op vakantie in Tsjechië heb gezien. Een dorp zonder jeugd, zonder school, geen winkels, een dorp zonder leven..." Schooldirecteur Theo Martens had uitgerekend dat het leerlingenaantal in de komende jaren van 120 zal dalen naar 85 leerlingen. "Ik heb al zoveel oud-leerlingen noodgedwongen uit Merselo zien vertrekken. Het is een trieste zaak. Ik wil de politiek een drin gend advies geyen: laat de kans nu niet liggen om de stankcirkels te verklei nen." Na de pauze mochten er vragen gesteld worden. "We hebben de visie van de gemeente nog niet gehoord", probeerde Huub Janssen. Wat iedereen stiekem hoopte gebeurde niet. Burgemeester Waals bleef op zijn stoel zitten. Vele vragen die aan de dorpsraad gesteld werden waren eigenlijk bestemd voor het gemeentebestuur. Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde het dorpsraadpanel de ongeruste Merselonaren te antwoorden. Nard Keuten, een van de vier bouwers, pro beerde een oplossing te forceren. "Het punt van afbreken komt naderbij. Kunnen we hier niet iets regelen. Want zo schieten we er allemaal iets mee op. Wie zet de eerste stap", vroeg hij zich af. Het bleef even stil in de zaal. Het verlossende antwoord bleef andermaal uit. Marcel Tonen, vice-voorzitter van de dorpsraad, had in een gesprek met het gemeentebestuur aangegeven wat iedereen in Merselo eigenlijk wil. "Het zou het beste zijn als het bedrijf zou verkassen. Dat is de enige duurzame oplossing. Alleen het financieel plaatje is daarvan nog onbekend." Gerrit Hendriks deed daarom een dringend beroep op de politiek. "Het kan nog vier jaar duren voordat deze mensen weer een nieuwe kavel krijgen. Politiek wordt eens wakker! Help Merselo in deze trieste zaak", luidde de noodkreet. Wim Jacobs stelde voor om een onaf hankelijke commissie in te stellen om zo een snelle oplossing te vinden. Cees de Brouwer oogstte veel bijval toen hij fel uithaalde naar de gemeente: "Zij zaaien tweedracht binnen een hechte gemeenschap. Wij moeten boeten voor het desfunctioneren van het gemeente- apparaat. Het duurt nog jaren voordat dit weer hersteld is." Wiel Michiels, fractievoorzitter van het CDA, sloot af met de woorden: "De politiek is nu aan zet." Merselo blijft tot de komende raadsvergadering in het ongewisse. 3-^o O Promotion? s eens een vereniging, die y hoog in haar vaandel heeft De vereniging bestaat uit 'line honderd 'neringdoen- f. Jaarlijks vergaderen ze een r keer en worden er leuke s voor de consument georga- 1. Af en toe openen ze zelfs winkel op de Dag des is. En dat allemaal met een ledig doel. Venray promoten Me consument naar Venray te a waardoor de leden dan ook eens extra omzet kunnen is natuurlijk niets mis ook niets mis mee dat het ir van die vereniging, een aktieve bestuursleden, na dan tien jaar trouwe dienst, zonnetje wil zetten en dat een etentje doet. n moest onze fotograaf n zoeken. In welk rest.au- zitten ze nu. Via Buitenkist bij De Graaf kijken, nee dus. Zwaan, De Paris en De naar De Heeren van :el. Veel volk, maar geen iliersbestuur. Een goeie om maar eens op de te kijken. Niets, ijnbaar heeft het bestuur de avond op Eigen Wijze vullen. Eigenwijs misschien 'ant wat schets de verbazing ónze fotograaf. Hij zat in de :rde plaats. Niets Venray, kerkdorp, nee het bestuur aar Horst getogen om daar van de plaatselijke restau- een gezellige avond door te ;eh. Nu is het wel zo dat de tyse VVV gaat fuseren met Horst en Venlo, om er maar paar te noemen, maar dat voor de plaatselijke winke- geen reden te zijn om dan maar eens 'ovver de paol' te au kijken. Zelfs onze burge- ester moest de eigen gemeente- )jid verlaten om een 'zilveren je' uit re reiken. 'p die wijze promoot je Venray mooi niet. Als je dan bedenkt die winkeliers maar wat graag Venray se horecabedrijven tot n leden wil rekenen dan snap ik Diets meer van. Ik snap nu in Ier geval wel waarom de plaat- ijke horeca geen zin heeft om van de winkeliersvereniging te 'den. En dat is toch jammer. Christ Vorige week donderdag is, na een afwezigheid van bijna een jaar, het beeld van St. Petrus weer teruggebracht naar de Grote Kerk in Venray. Het is grondig onderhanden genomen door Arnold Truyen en zijn assistenten in het Restauratie Atelier Limburg. Dit is al het vijfde beeld dat gerestaureerd en wel weer in zijn volle glorie prijkt tussen de bijna 90 beelden van de Grote Kerk. Er wordt hard gewerkt aan de beeldenschat want, terwijl een ander beeld van St. Petrus, dat bekend staat onder de naam 'Petrus Paus' al ruim drie jaar in het Atelier is en pas over twee jaar weer terug zal komen, is vorige week St. Jacobus Minor ook mee naar Maastricht gegaan. De Venrayse kerk bezit een I politie van Horst heeft dinsdag een 43-jarige man uit Venray gehóórd ^verdachte van aanranding van een 14-jarige meisje uit pckhuizenvorst. Het meisje logeerde met de Venrayse kermis bij haar pin, een dochter van de verdachte, in de woning van de Venraynaar. f betaste de man het meisje onzedelijk. Ijlt het politie-onderzoek kwam de man als verdachte naar voren. Hij is pdag gehoord en heeft het feit bekend. Tegen de man is proces-verbaal Pgemaakt. van de mooiste serie Apostelbeelden die Nederland rijk is. De komende jaren worden deze Apostelen een voor een onder han den genomen. Maar het Marianum, een der vele pronkstukken van onze kerk, zal ondertussen ook niet ver geten worden. Er is dus veel werk aan de winkel en daarmee ook veel geld nodig. Het rijk, de provincie en gemeente dragen 70 tot 90 procent van de kosten maar de rest is voor rekening'van onze Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat St. Petrus' Bandenkerk Venray. Daarvoor zoeken zij sponsors, "iaat 76 geven zij rondleidingen en verkopen zij boekjes en kaarten. Zij vragen nu vooral aandacht voor de mooie kaar ten die ze hebben uitgegeven van Christus op de koude steen, Maria, de Piet, Lucia, Oda, Barbara, Laurentius, een engeltje van het Marianum en het interieur van de SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE Al'TO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer G EZELL EN BAAN 8 5813 EA YSSF.I.STEVN TE1,: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAGlValGOMMANSFNDF.WlT.NL Internetsite: WWW.COM M ANSEN DFYV1 'l'.N I, Vórige week donderdag werd het fraaie petrusbeeld teruggeplaatst. Grote Kerk. Deze collectie met beschrijving van de beelden en de devotie er omheen zijn te koop in de plaatselijke boekhandel met envelop a raison van a 15 per setje. U kunt ze op dit moment bewonderen in de etalage van boekhandel van de Munckhof. PEEL EN MAAS on line www.vaiidenixninckhof.nl/ Hotel Restaurant nodigt u uit voor... Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 JafciXMÉtf TEGELS SANITAIR [<gj Eventjes wil evenement in 2001 organiseren Het plan van de horecawerk- groep Éventjes en de VVV/ANWB Venray om een ijsbaan te realise ren op het Schouwburgplein wordt pas op zijn vroegst in 2001 gerealiseerd. De werkgroep krijgt op korte termijn de sponsoring niet rond om het plan al de komende kerstdagen gestalte te geven. Wel blijft de werkgroep in bedrijf om de ijsbaan in december 2001 naar Venray te halen. Horecawerkgroep 'Eventjes' had plannen om het Schouwburgplein rond kerstmis en nieuwjaar om te dopen in een winterdecor. Met een ijsbaan omringd door kerstbomen en vuurkorven. schaatsenverhuur, oliebollenkraam, kerstmarkt en een tent in winterse sferen waarin optre dens zouden plaatsvinden. Dit jaar dus geen dubbele axels en pirouettes op het Schouwburgplein. Geen win terlandschappen, langlaufloipen en vuurkorven. "Jammer", vindt Eventjes-voorzitter Elly Swinkels, "Maar ondanks een flinke subsidie van de gemeente, toezeggingen van de industrie en een fikse investering van Eventjes zelf, zijn de benodigde gelden niet op deze korte termijn bijeen te brengen." De werkgroep heeft meer tijd nodig om centru mondernemers te benaderen voor sponsoring, maar ook te stimuleren om gerichte acties te bedenken. "De najaarsactie 2001 van de winkeliers vereniging zou bijvoorbeeld in het teken van de ijsbaan kunnen staan", aldus Swinkels. In januari heeft de werkgroep overleg met de gemeente en de marktmensen om ruim vante- voren een voor alle partijen accepta bele regeling te treffen. Met name de samenwerking met de markt kooplui is van essentieel belang voor het slagen van het evenement. Die wilden, als de ijsbaan nog dit jaar naar Venray was gekomen, de weekmarkt op 18 december niet verplaatsen, omdat dit hun een derde koopmaandag scheelde want ook op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag komt de markt te vervallen. "Samenwerking is dus geboden", zegt Swinkels. "Alle par tijen die profijt hebben van de ijs baan dienen samen de kar te trek ken, zodat in december 2001 Venray zich onderscheidend profileert." Daphne Weijs (28) uit Oostrum heeft zaterdagmiddag in het Zuid- Afrikaanse nationaal park Augrabies een dodelijke val gemaakt. De Oostrumsc was tij dens een wandeling door het park op de gladde rotsen uitgegleden en gevallen. Zij was daar met haar vriend, Ron Versleijen uit Oostrum, verdwaald geraakt Versleijen slaagde er pas zondag ochtend in het kantoor van de parkbeheerder te bereiken. De familie is zondag tegen de avond van het ongeval op de hoogte gesteld. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. ngen dè specialist por en tt Keizersyeld 22 Venray ret: (0478) 55 04 10 SHnil'KHL' Rühl Haegens van Aar lutomotiseringsdiensten fhankelijke adviseur 'geleider voor al uw automatiseringszaken

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1