Venray Proms met Confetti s c Beleggen in een scheeps C.V. Panormale beurs in de Witte Hoeve Blaaskapellen- festival in Oirlo Nationaal Galerieweekend J EN MAAS LKEWEEK UW NIEUWS rote hobby- omstmarkt n Overloon Dansen iets voor U Appelstroop maken en paddestoelen bewonderen Expositie in Beukenrode Levende poppenkast PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS Dance Classics-avond in 't Podium Groot oktoberfest in De Bonte Koe Goederen- en dienstenveiling Maashees Verkeers ongeval met letsel Cursus fruitbomen snoeien ag EEL EN MAAS donderdag 19 oktober 2000 - Pagina 3 Ioninklijke Harmonie Euterpe ruk bezig met de laatste voor leidingen voor de Venray roms op vrijdag 3 en zaterdag 4 t j jvcmber. Het Promsconcert pl ndt plaats in tennishal De le liaapskooi en begint om 20.00 k ur.De mix van klassieke en pop- vlc aire muziek valt bij het publiek lai jed in de smaak, zo leerden de en ^gaande edities. Dit keer it* erkt ook Close Harmony Group Ionfetti mee aan het muziekspek- De artiesten die meewerken aan >nray Proms zijn allemaal afkom- jj uit Venray en omgeving. Zij cngen een mix van klassieke en lentijdse muziek in zeer uiteenlo- jnile stijlen ten gehore, zowel ins- imentaal als vocaal. Aan het pro- mma werken behalve Euterpe en imband onder andere mee Ars lica en Band Op Bezoek. Ook len diverse solisten op. Close ïony Group Confetti werkt de tweede keer mee aan het ty Proms. CONFETTI let jaar 2000 is voor Close bony Group Confetti een bij ter jaar. Zij viert namelijk haar njarig jubileum. "Alle reden dus er tijdens Venray Proms met alle iere deelnemers en het publiek igeweldig muzikaal festijn van te ken", laat de voorzitter van de oep Bart van Dijk weten. Zingen een groot feest, is het motto van nfetti. De twintig dames en heren ;en onder leiding van Gertie Creemers. Het vlotte vier- of meer stemmig repertoire in close harmo- ny-stijl ligt gemakkelijk in het gehoor en is geliefd bij een breed publiek. Confetti zorgt voor veel afwisseling in haar programma. De groep brengt veel songs a capella te gehore. Bij de andere nummers begeleidt het eigen combo de zan gers en zangeressen. Bovendien brengt Confetti ook showelementen aan in haar optreden. Het is de twee de keer dat Confetti meewerkt aan Venray Proms. Dit keer brengt de groep enkele close harmony songs uit het eigen repertoire ten gehore, onder andere Short People van Randy Newman en Supertramps Dreamer. Close Harmony Group Confetti werkt voor de tweede keer mee aan het Venray Proms. KAARTEN Na afloop van het concert zorgt de popformatie BOB voor de muziek tijdens de gezellige nazit. Dansgroep Youneek verleent haar medewerking aan dit optreden. Tennishal De Schaapskooi wordt voor Venray Proms sfeervol aange kleed. Kaarten kosten 25 gulden. Voor een zitplaats op de tribune betaalt u een toeslag van 10 gulden. Kaarten zijn in de voorverkoop ver krijgbaar bij VVV/ANWB Venray, Sigarenhuis Jansen aan de Grote Markt, tennishal De Schaapskooi en café De Bonte Koe. Snstaande zondag wordt in erloon in het gemeenschapshuis het 14 Oktober Plein een by-kunstmarkt gehouden. De by-kunstmarkt biedt hobbyisten gelegenheid ideeën op te doen en kakt het voor belangstellenden pgelijk om nieuwe creaties van tetzinnige aard te bekijken. De vormt een inspiratiebron om creatieve wijze invulling te en aan vrije tijd. Te zien zijn o.a. seleinen baby- en kinderpoppen: ookjesfiguren; 3D technieken ide en moderne prenten); hout en xiglascreatis; mineralen en Slepen halfedelstenen; sieraden; neeltjes; kralenboompjes; olie- rschilderijtjes; knutsel knuffels; ai ramiek; theezakjes; tegeltjes; caustic painting; handgemaakte radendeegfiguren (gebak); endecoraties; tiffany; kransen en :oupage; diverse hobbytechnie- len demonstraties. )e entree is ƒ4,50, met 65+ kaart 50 en kinderen tot 10 jaar gratis, gave voor cursussen is mogelijk. E^lusief Sanidröme Badkamemieubel no cm breed met mineraal gegoten Wastafelblad. Leverbaar tn wit, pergamon of beuken. Voor de droomprijs van 3.698- (excl. kraan en handdoekhouder) Manders Sanidröme Keizersveld 40,5803 AN Venray Tel: 0478 54 4210 Www.sa11idr0me.nl onidröme Volksdansvereniging OPANKA uit Venray start op maandag 23 oktober a.s. voor nieuwe aspirant leden 6 introductielessen. De lestij den zijn van 20.45 - 22.00 uur. We zijn op zoek naar mannen en vrou wen, ook zonder danservaring is geen bezwaar. Onze vereniging danst internationale dansen zoals 0.a. Bulgaars, Israëlisch. Nederlands etc. Is het iets voor U, bel voor inlich tingen en opgave naar Jolanda Jaspers tel. 0478-510995 of kijk op onze site www.opanka.nl (e-mail: info@opanka.nl) Op zondag 22 oktober wordt er stroop gemaakt in de Locht. Een aantal medewerkers van de Locht is bezig met het verwerken van de benodigde suikerbieten en appels: wassen, snijden, uitpersen en lang durig inkoken. Natuurlijk is de zelf gemaakte stroop te koop. Tevens is de tentoonstelling 'De wondere wereld van de paddestoelen' te bekijken die beslist ook voor kinde ren interessant is. Hel streekmuseum en het Nationaal Asperge- en Champignonmuseum zin op dins dag, donderdag en zondag geopend van 14.00-17.00 uur. Groepen kun nen op afspraak ook op andere dagen en tijden terecht. Janneke Reijnders en Marly Janssen hebben een studie gevolgd in meerdere technieken. Gefascineerd door het aquarelleren 1.v.m. de vele expressiemogelijkhe den, hebben zij gekozen zich hierin verder te bekwamen. Janneke is erg gefascineerd van glas in al zijn aspecten en zet het op haar eigen manier op papier. Marly kiest voor thema's die heel herkenbaar zijn voor de toeschouwer, waarbij impressie van sfeer en kleur de boventoon voeren. Met veel enthou siasme schilderen en exposeren Janneke en Marly al geruime tijd samen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Janneke, tel. 077- 4622713 en Marly, tel. 077- 4773453. De expositie is in de oude kloos tergangen en in het Trefpunt van verpleeghuis Beukenrode. De expo sitie loopt van 16 oktober t/m 5 januari. U kunt de expositie de hele dag bezichtigen en het begin van de avond. Toneelvereniging Balans speelt 22 oktober om 15.00 uur in het Podium een kindervoorstelling. Na vorig jaar een succesvolle kindervoorstel ling gébracht te hebben, komt Balans terug met een 'levende pop penkast'. Hierin de bekende figuren als Jan Klaasen en Katrijn, maar ook de prinses, heks en de agent. Met levendig spel en zang entertainen ze kinderen (tot ongeveer groep 5) en hun ouders. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan tijdig te reserveren bij 't Podium. De entree bedraagt ƒ2,50. De laatste tijd wordt via de landelijke pers regelma tig gewezen op de mogelijkheden om te participeren in en zogenaamde scheeps C.V. Deze investeringsmogelijkheid is voor beleggers vooral aantrekkelijk vanwege de bijzonder gunstige fiscale aftrekposten en andere belastingfasciliteiten. Met name daardoor krijgt u als belegger uitzicht op een aantrekkelijk netto-rendement bij een beperkt risico. De schepen Via de Rabobank kunt u inschrijven op een tweetal projecten: de C.V. Scheepvaartonderneming MS Veersedijk en de Scheeps C.V. MS Timberfleet. De moderne schepen worden ingezet in succesvolle vrachtsegmenten en het management wordt gevoerd door gerenommeerde rederijen, die als beherend vennoot optreden. Beperkte risico's Participatie in deze scheepsprojecten betekent inves teren met een beperkt risico. De kwaliteit blijkt onder meer uit het deskundige scheepsmanagement, de hoogwaardige kwaliteit van de schepen en het complete pakket van maritieme verzekeringen. De Rabobank heeft beide projecten uitgebreid onder zocht en doorgelicht, en kan deze dan ook zeker bij u aanbevelen. Fiscale voordelen Door te participeren in een scheeps C.V. wordt u commanditair vennoot in een commanditaire ven nootschap (C.V.), waarbij uw inleg, de participaties, vanaf ƒ25.000,- wordt aangewend voor de finan ciering van het schip. In feite wordt u ondernemer, en dankzij die status geniet u een aantal fiscale faci liteiten die u als particulier net heeft. Zo komt u in aanmerking voor investeringsaftrek, fiscale afschrij ving en stakingsvrijstelling. Rendement Het geprognosticeerde rendement na belastingen bedraagt 19,3% bij een participatie van ƒ25.000,- en het belastingtarief 60%/52%. Bij een belasting tarief van 50%/42% komt de rendementsprognose uit op 14,99%. Vermeld zij, dat deze rendementen prognoses zijn en geen garanties inhouden voor toe komstige resultaten. Inschrijving De inschrijvingsperiode voor beide scheepsprojecten lopen momenteel. Er dient 70% van het participa tiebedrag te worden betaald voor 1 december 2000. De resterende 30% moet voor 1 april 2001 worden betaald. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling beleggingen van de Rabo bank. Daar kunt u ook inschrijven op de projecten. verzekeringen - financiële planning - beleggen - hypotheken - lenen - sparen Rabobank Venray-Oostrum Zevenrode tel.(0478)530250 tel.(0478)530490 rabobankvo@tref.nl rabobank.zevenrode@tref.nl Op zondag 22 oktober vindt in de Witte Hoeve, Gasstraat 5 in Venray wederom een grote paranormale manifestatie plaats. Ook nu weer dankzij onder andere een internatio naal aanbod van disciplines. In negen zalen zijn ruim zestig disci plines vertegenwoordigd, en vindt u informatie, advies en demonstraties van paranormale geneeswijzen, maar ook van alternatieve, waaron der homeopathie, kruidengenees- kunde, iriskopie, magnetiseren en voetreflexologie. Ook zijn aanwezig kundigen op het gebied van horo skopie, aurafotografie, feng-shui, tarotkaartleggen, helderziende waarnemingen en handlijnkunde. Natuurlijk vinden er ook weer de inmiddels internationaal bekende auraportrettekenaar Harrie van Kleef. En dan niet te vergeten de oliën, wierook, verdampers, boeken, kristal, mineralen en geneeskrachti ge stenen. Verder zijner gratis lezingen: 15.00 Mieke Nillissen-de Hoog: Zaterdag 21 oktober a.s. organi seert café 't Podium wederom een dance classics-avond. Dansbare muziek uit de 60-er, 70-er en 80-er jaren. Van The Tramps tot Gloria Gaynor, van Barry White tot Bronski Beat, van David Bowie tot George Michael. De muziek zal ondersteund worden door diverse beelden uit die tijd op grootbeeld. Kortom een avondje ouderwets swingen, voor de oudere jongere of jongere oudere. De entree is gratis. Zondag 29 oktober vanaf 16.00 uur vindt in café De Bonte Koe aan de Hoenderstraat een groot okto berfest plaats. Net als vorig jaar hebben vele Duitse artiesten hun medewerking toegezegd en ziet het er naar uit dat de 2e editie van het Oktoberfest wederom een succes gaat worden. Vele schlagers uit de jaren 70-80 zullen opnieuw live gezongen gaan worden. Denk bij voorbeeld aan: Santa Maria, Blau blüht der Enzian, Schone Maid, Ein festival der Liebe, Ich bin wie du, Griechischer Wein. Anton. Sierra Madre, Anita. Das Kufsteiner Lied en het onvergetelijke Du van Peter Maffay. Verder zullen er optredens zijn van Der Grose Xylofohnkünstler en de band Die Tyroler Mauskuttlen (leden van de Hofbende). Natuurlijk zijn er weer Duitse bieren van het vat en ontbreekt het niet aan worst en bierbommetjes. De toegang is gratis voor groot en klein. helderziende waarnemingen. En natuurlijk komt Yvonne Vloet weer met haar groep drummers Afrikaans trommelen (djembé) om 14.00 uur. Iedere bezoeker dingt gratis mee naar de verloting van een echte kris tallen waarzeggersbol t.w.v. ƒ195,-. De beurs is geopend van 11.00- 18.00 uur. Voor informatie kunt u terecht bij de werkgroep Chins, tel. 0478-501991. Op zondag 22 oktober organiseert volleybaslvereniging MVC '64 in de podiumzaal van Plein 27 te Maashees een goéderen- en dien stenveiling. Tussen 14.00-18.00 uur zullen dan diverse goederen en dien sten bij opbod aan de man gebracht worden. Diverse ondernemingen, verenigingen en particulieren uit Maashees, Vierlingsbeek en hun wijde omgeving hebben de zeer aan trekkelijke kavels belangeloos ter beschikking gesteld. Voor deze vei ling is een catalogus opgesteld. Voorinschrijven op een of meer dere diensten of goederen ismoge- lijk door tel. contact op te nemen met Mare Vermeulen, Gildelandt 43, tel. 0478-636424. Ook is de zaal op 22 okt, om 13.00 geopend voor het bezichtigen van kavels of voor voorinschrijving. Op elke catalogus is een lotnum mer vermeld waarmee men prijzen kan winnen. Tijdens die trekking dient u wel aanwezig te zijn in de zaal. Een gratis kans op een rondvlucht als duopassagier in een zweefvlieg tuig is een van de aantrekkelijke prijzen. PEEL EN MAAS on line www.vaiidenmuiickhof.nl/ nieuws Een 69-jarige vrouw uit Overloon is dinsdagmorgen in Overloon gewond geraakt bij een verkeerson geval. Een 20-jarige automobilist uit Vierlingsbeek wilde vanaf de Venray seweg linksaf de Museumlaan inrijden. Hierbij zag hij, vermoedelijk verblind door de laagstaande zon, de fietsster over het hoofd. Het slachtoffer is met hoofd letsel naar het ziekenhuis in Venray gebracht. Aanstaande zondag 22 oktober organiseert de Kelderband wederom een blaaskapeleiifestval. Zoals in voorgaande jaren reeds ervaren, belooft het ook aanstaande zondag weer een geweldig feest te worden waarbij een zestal kapellenvoor de nodige variatie op muzikaal gebied zal verzorgen. Het programma ziet er als volgt uit: van 14.00-16.00 uur de Rutbachkapel uit Meerlo en de Fröhliche Rubensammler uit Leunen. Van 16.00-18.00 uur de Heidemuzikanten uit Deurne en de Eickenhofkapel uit Oostrum. Van 18.00-20.00 uur de Loekentaler muzikanten uit Hegelsom en de Freunde Echo uit Overloon. Zoals u ziet weer een bruisend programma voor u in petto. Zondag 22 oktober om 14.00 uur in De Linde in Oirlo. Het Nationaal Galerieweekend 2000 wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 oktober a.s. Op die dagen houden Galerie Rooyart en Galerie de Lochting en meer dan 200 andere professio nele galeries open huis. Iedereen kan tussen 12.00-18.00 uur kennis maken met het gevarieerde en kwalitatief hoogstaande aanbod van hedendaagse kunst in Nederlandse galeries. Verspreid over het hele land zijn er bij de deelnemende galeries voor jong en oud activiteiten, zoals lezingen, rondleidingen en concerten. Op veel plaatsen zijn kunstenaars aanwezig om een toelichting te geven op hun werk. En natuurlijk is er prachtige kunst te bewonde ren. Galeries functioneren immers als intermediair tussen kunstenaars en publiek, waarbij zij zich toeleggen op het presente ren en verkopen van kunstwer ken. U bent dus van harte wel kom. Rooyart In het kader van het Nationaal Galerieweekend is bij Galerie Rooyart een tentoonstelling van sculpturale keramiek te zien van Ariel Auslender (D), Otto Sliva (A) en Fija Ossewaarde (NL). Behalve van deze kunstenaars kunt u veel gevarieerd werk van een vijftiental andere kunstenaars zien. Galerie Rooyart, de Hulst 12, Oostrum, tel. 0478-589245. Internet: www.art- ned.nl/rooyart De Lochting In de Lochting is de eerste exposi tie van dit seizoen nog te bewonde ren met schilderijen van Trix Rijpkema en Nell Heins en kerami sche belden van Wilma Schipholt. Daarnaast zijn in het kader van het Nationaal Galerieweekend in de Lochting 'kunstenaars aan het werk' op zaterdag- en zondagmiddag. De beeldhouwsters Thérèse Schaeffers uit Venray en de Brabantse beeld houwers Theo v.d. Werff en Richard Windsant zullen op deze middagen in de beèldentuin van de Lochting aan het werk zijn. U kunt zo een kijkje nemen achter de schermen en in gesprek komen met de kunste naars) over hun werk en hun drijf veren en passie. Thérèse Schaeffers zegt daarover: 'De steen wijst mij de weg en mijn voorkeur gaat uit naar het kappen in marmer en hardsteen'. De drie kunstenaars die aan het werk zijn, presenteren ook eigen werk in de beeldentuin. Voor meer info: galerie de Lochting, Mariet en Harry v.d. Locht, Laagheidseweg 16 (richting Overloon), 5804 ^BJ Venray; tel. 0478-585173 of fax: 0478-515801. Internet: www.netro- duction.nl/lochting email: loch ting® wishmail.net Voor meer informatie kunt u ook kijken op internet: www.galerie- weekend.nl De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL, organiseert in novem ber een cursus, gericht op het onder houd van hoogstamfruitbomen. De cursus is bedoeld voor eigenaren en geïnteresseerden die zich bewust zijn van de noodzaak van goed onder houd. De cursuslocatie is in de gemeente Meerlo-Wanssum. Hoogstamfruitbomen zijn cultuurbo men. Door een gerichte snoei van de jonge bomen krijgen de bomen op termijn een gezonde, goed opge bouwde kroon die goed zal dragen. Indien dit achterwege blijft, groeien de bomen dicht. Bij oudere, ooit goed gevormde bomen geldt hetzelf de. Als ze niet regelmatig gesnoeid worden, neemt de vitaliteit ziender ogen af. Tijdens vier bijeenkomsten komt de complete verzorging van de boomgaard aan de orde. Stapsgewijs worden cursisten wegwijs gemaakt in de principes van de snoei en het verdere onderhoud van hoogstam fruitbomen. Naast de theorie ruimt de stichting IKL een belangrijke plaats in voor de praktijk. Zo leren cursisten hoe ze vorm moeten bren gen in jonge fruitbomen en op welke wijze het achterstallig onderhoud aan oude bomen weggewerkt moet worden. Voor meer informatie: stichting IKL, tel. 0475-352000. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen. F. Sch- meetz, H. Schraven, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Wittgen: Allen tij dens weekend- en avonddienst bereik baar onder tel. nr. 0478-632800 za: I. v. TIEL-KNOPPEN Stationsweg 60a, tel. 632800 zo: M. van TIEL Stationsweg 60a,tel. 632800 Weekenddienst voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver. P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck Keizer, M. Van Straaten, J. de Vocht: Za: E. de MUINCK KEIZER Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Zo: G. van LOON Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ANTONIUISVELD Stationsweg 60d, tel. 584877 van vrijdagavond 18.00 uur tot volgen de week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: P.P. v.d. WERF, tel. 583478 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VEN RAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedge-. vallen zijn wij dag en nacht bereikbaar. tel. 581336 of 586457 J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en mevr. H. Loonen H. v. WINDEN en mevr. H. LOONEN DIERENARTSENPRAKTIJK OOS TRUM W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum tel. 582690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Vanaf vrijdag 19.30 tot maandag 07.30 uur L. SPAN, tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 07.30 tot vrijdag 19.30 uur waargeno men door: L. SPAN, tel. 06-22922151 en T. TIGGELOVEN, tel. 06-22922151 Afspraken maken ma t/m do tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Tel. 0478-527066 maandag-donderdag 09.00-17.30 uur MELDPUNT VOOR HULP, ADVIES EN INFORMATIE Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 09.00 tol 12.00 uur. Na genoemde tijd, tijdens feestdagen en weekend is het Meldpunt bereikbaar via het antwoordapparaat. Aangesloten instellingen/organisaties: Algemene Hulpdienst, Gehandicapten Platform Venray, Synthese Venray- Instituut voor Zorg en Welzijn VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG 24 uur per dag bereikbaar via tel. 06- 55790271 PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel. 0478-58272? Fax 0478-510916 e-mail: peelenm@fref.rtl Redaktie Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Op bovenstaand adres. Telefonisch, uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Advertentietarieven: Op aanvraag verkrijgbaar. Aanleveren advertenties: Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 3