Historisch landgoed van allure Najaar bij Intratuin Amnesty start campagne tegen martelen Teneergeslagen of depressief? Kienen in wijkcentrum Den Hoender Info-avond regressie therapie Inschrijf- ochtend bij Ontex Oude fofo Inschrijf- ochtend bij Ontex PEEL EN MAAS Grote Kerk Deken: J. Coenen, Eindstraat 6. tel. 550740; kapelaan W. v. Dijck, Dr. Poelsstraat 4, tel. 550790; pastoor J. Berkemeijer (ass.), Whistlerstraat 1. tel. 511385. Priester in ernstig noodgeval: via» ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6: ma t/m vr (niet op do) van 9.30-10.30 uur. Zaterdag: 19.00 H. Mis voor Marietje Swinkels-Verbeek (kolk); jrd. Jack Verstegen (kolk); ouders Martien en Mia Pelzer-Jacobs; Wim Zegers (kolk); Jan en Truui v.d. Broek-Kelïenaers, dochter en zoon Albert (kolk); overl. ouders Verschuuren-Dirckx; Jan en Maria Verhaegen-Meyer; 6\vd. Mien v. Vugt- Bloem (kolk); Hendrik v.d. Heuvel (bij zondere intentie); Leo en Mien Gooren- Voermans (namens haar tweelingzus); Piet v. Mil (verj.); Zondag: 29e Zondag door het jaar. 9.30 Latijnse Hoogmis voor fam. en vrienden; jrd. Wim v. Ham; Martha v. Valkengoed-Bijlevelt en Riet v. Bijlevelt; 11.00 H.Mis voor Jan Ruijten; overl. ouders Verhaegh-Voesten; Jo Rommen (kolk); overl. ouders Creemers-v. Son. Maandag: 08.40 Rozenhoedje; 9.00 H. Mis uit dankbaarheid om verkregen wel daden; ouders v. Kessel en zonen Jan en Teng; Jaap Hendricx; Dinsdag: 08.40 Rozenhoedje;9.00 H. Mis Wim Janssen en overl. fam. Voermans-Janssen en fam. Janssen-Arts. Woensdag: 08.40 Rozenhoedje;9.00 H. Mis overl. fam. de Vilder-Rutte; Sraar Spee. Donderdag: 08.40 Rozenhoedje;9.00 H. Mis ouders De Beer-Stensen (kolk); overl fam. Janssen-Huijbers; Vrijdag: 08.40 Rozenhoedje;9.00 H. Mis fam.v. Sliphout-Keyzes. Dienbeurten: za 19.00: Daan, Tina, Daphne, Laura en Falco; zo 09.30 Wilbert, dhr. Hoppenbrouwers en Martijn. Zo 11.00: Marjoleine. Fraak, Saskia, Judith en Suzanne. Lectoren: za. 19.00: T. Verbeek; zo 09.30 A. Noijens; 11.00 W. Bistervels. Vincent van Gogh Instituut Zaterdag: 18.30 Liturgieviering in de St. Servatiuskapel. Voorganger: W. den Hartog. Lect.: P. Wittenbols. Vertrek bus om 18.15 vanaf de -St. Annakapel. Zondag: 10.00 Liturgieviering in de St. Annakapel. Voorganger: W. den Hartog. Lect.: H. de Jong. Vertrek bus 9.45 vanaf de St. Servatiuskapel. 11.15 Liturgieviering in de Vincentiuskapel. Voorganger: B. Faas. Maandag: 10.30 Liturgieviering Den Heuvel. Voorganger: Woensdag: 11.15 Liturgieviering in de kapel van het Vincentiushuis. Voorganger: Stiltecentrum: Maandag: 16.45-17.15 Yoga en medita tie, P. Zandvliet. Donderdag: 16.15-17.15 Yoga en medi tatie, P. Zandvliet. Paterskerk Bereikbaarheid priesters: A. Woutering, Horsterweg 57, Castenray of Leunseweg 5, tel. 580202. In ernstig noodgeval: via balie ziekenhuis, lel. 522222. Opgeven misintenties ma t/m vr 9.30-10.30 uur, Leunseweg 5 of tel. 580202. Misintenties voor de hier navolgende week dienen bij de pastorie opgegeven te worden voor deze week vrijdagmor gen 10.30 uur. Elke dinsdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur voor verering van H. Antonius. Ziekencommunie: in afspraak met pas torie, tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10.30 uur. Zaterdag: 17.00 Gelegenheid om te biechten. 18.00 kinderwoorddienst m.m.v. Crescendo: jgt. Piet Tacken (kolk); Gerrit v. Zeist (kolk); ouders Voesten-Nissen (kolk); overl. ouders Oudenhoven-Evers en dochter Bertha; jgt. To Cleven-Weys; Truus Bloemen- v.d. Zanden (kolk); johan Elderkamp; jgt. Ben Alders. Zondag: 8.30 jgt. Ouders Geuyen; 10.30 Volkszang; Otto Bloemhard (kolk); overl. ouders Swinkels-Wims (kolk); Annie v. Els-Jacobs (kolk); Leen B on an ts-Verstegen (kolk); Clemens Pijls; jgt. Wim Peelers; 12.00 doop Fleur Bouten, handelstraal 31. Maandag: 18.30 voor onze parochie Venray-zuid; Dinsdag: 18.30 Jeu Arts (kolk); Gerrit Duykers; Woensdag: 18.30 voor wereldvrede. Donderdag: 18.30 Rob ten Holder (kolk); Vrijdag: 18.30 overl. ouders Janssen- Vermeulen en zoon Martin en overl. fam. Voorafgaande aan de eucharistieviering zal er elke vrijdag om 17.30 uur aanbid ding zijn in de kerk. In de maand okto ber zal elke ma-vrij. om 18.10 de rozen krans gebeden worden, Vredeskerk Bereikbaarheid priesters: A. Woutering, Horsterweg 57, Castenray of Leunseweg 5, tel. 580202. In ernstig noodgeval: via balie ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Leunseweg 5, ma t/m vr van 09(30 tot 10.30 uur, tel. 580202. Misintenties voor de hierna volgende week dienen bij de pastorie opgegeven te worden voor deze week vrijdagmor gen 10.30 uur. Ziekencommunie: in afspraak met pas torie, tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10.30 uur. Zaterdag: GEEN Kinderwoorddienst. I.9.15 Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie Venray-Zuid; m.m.v. Chrisko; overl. ouders Huisman- Paulus en overl. kinderen; Jac Kusters (kolk): jgt. Theij Vullings; jgt. Jac v. Ass; Truus Kusters-Loonen (v.w. de buurt); jgt. Harry Thomassen; Cato Flinsenberg-Gooren en echtgen. Parochie Oirlo Zaterdag: 19.00 H. Mis m.m.v. jeugd- fanfare; st. overleden ouders Peeters, Wijnhoven, Achten, Sanders en zoon Jan; st. Petrus Muyzers, Maria v.d. Sterren en overl. kinderen; overl. ouders Nelissen-Gerards (verj. Pap); levende en overl'. leden muziekver. Ons Genoegen, in het bijzonder Piet Peeters; overl. ouders Jan en, Maria Nelissen-v.d. Sterren (v.w. verj. vader); Agnes Driessen-Timmermans; Zondag: Bedevaart naar O.L. Vrouw te Oostrum: 10.30 Hgm. in Oostrum (dameskoor); st. Willem Sleeghs en Louisa Lucassen; Mia Wijnhoven-v.d. Munckhof. Woensdag: 9.00 H. Mis voor de zieken in onze parochie; Vrijdag: 9.00 H. Mis voor de missiona rissen. Parochie Castenray Zaterdag: 19.00 jrd. Jan Rambags; jrd. overl. ouders Tackén-Haegens; overl. ouders v. Kuyck-Verrijdt en kinderen: jrd. Peter Ewals en Carolina Rambags; Harie Friessen. Misdienaars: za: Pleuni, Manon en Astrid. Pastoor Hoedemaeckers, Dorpsplein 7, 5807 BC Oostrum, tel. 581254. Parochie Leunen 29e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 lsm.Sjaak Classens en zoon Gerrit: Dien v.d. Berg-Vereulen; Toon Hellegers; Toon v. Cuijck, Jan v. Cuijck, echtgen. En overl. kinderen, Frans Rongen en overl. fam.; overl. fam. Heemskerk-v. Meijel; Sjeng Vullings en Laura Joosten; gest. Jrd. Ferdinand Beerkens, echtgen. En zoon Albert; Martin v. Dijck. overl. ouders en fam.; Harrie Versteegen en Marie Versteegen- Moorrees. Zondag: 10.00 Hgm. Mientje Croijmans en overl.fam.; weekd. Grad Willems (3); gst. Jrd. Sakng Heesen: Teng Jenniskens; 15.30 doopviering Bas Weijs. Maandag: 19.00 voor levende en overl ieden van de LVB; Dinsdag: 19.00 voor levende en overl. leden van de KBO; Vrijdag: 19.00 lsm Frans Baltussen, Willem Baltussen en overl. fam. Baltussen-Loonen; Misdienaars: za 19.00: Björn Geurtjes en Fenne Smits; zo 10.00 Paulien Weijs en Jenny Achten; ma 19.00 Marjon Weijs en Geert Manders; di 19.00 Auke en Sander Loonen; vrij. 19.00 Karlijn Pouwels en Cindy Janssen; Lectoren: za 19.00: Annie Reintjes; zo 10.00 Els Wijnhoven. Gedoopt: Dana Kurvers, Nicolaashof 14 Venray. Rectoraat Heide Zondag: 29e Zondag door het jaar. 9.30 Hoogmis voor rector Cox v.w. de opbrengst met de carnaval in de Gelderkoel; Harrie Drabbels (kolk); jgt. Helm Claes en Petronella Claes-Derikx; overl. ouders Poels-Michels. Misd,: Iris M., Sandra, Giel en Patrick. Rectoraat Veulen 29e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 Hgm. en kinderwoord dienst; wereldmissiedag; kerkdeurcol lecte; voor de parochie. Misdienaars: za: Loes. Frank, Karei en Patrick. Lect.: Za: A. Timmermans. Parochie Ysselsteyn Zaterdag: 19.00 (kinderkoor); jrd. Truus Spreeuwenberg-Philipsen; overl. ouders Fleurkens-Keijsers; Peter v. Hoof en Anna v. Hoof-Ewals; jrd. Sjang Classens: jrd. Truus v. Schijndel- Thijssen en overl. Fam. Zondag: 09.15 intenties van onze parochiegemeenschap. Dinsdag: 19.00 Marie Hendriks- Fleurkens; Tiny Janssen-Martens (oude ren); Bernadina v.d. Munckhof- Schouten (buurt). Misdienaarsbeurten: za 19.00: Sandra en Vera; zo 09.15 Anneke en Paula, di 19.00Marken Joris. Parochie Merselo Zondag: 10.45 Hgm. Lei en Truus Poels-Philipsen; jgt. Teng Michels; misd. Kim Tielen en Loes v. Osch; 16.00 Allerzielendienst:. Woensdag: 19.00 jgt. Maria Sybilla Pubben; Peter Mathijs Gielen, echtgen. En overl. kinderen; jgt. Overl. ouders Gellings-Jilissen; jgt. Hub. Versteegen en Carolina v. Dijck. Rectoraat Vredepeel Zondag: 10.45 fam. Lenkens-Ermens: Maandag: 19.00 M. Jansen; Donderdag: 19.00 H.Mis, waarna het bidden van het rozenhoedje. Misdienaars: zo: Ronnie, Ellen, Karlijn en Fieke; Lezers: zo: Lies v.d. Heuvel. Rectoraat Smakt Zaterdag: 16.30 H.Mis b.g.v. diaman ten kloosterjubileum van zr. Francinette Roelofs. Zondag: 10.00 over), ouders Philïpsen- v. Dijck; overl. ouders v.d. Winkel- Geurts; jgt. Piel v.d. Heijden; tot zekere intentie. Lect. Olga v.d. Meer; Woensdag: In de St. Jozef genadekapel t.e.v. de H. Jozef. 9.30 H. Mis tot zeker intentie (B); dhr Noyen en Jeroen. Protestantse Kerkengemeenschap Venray e.o. Zondag 22 okt.zal in het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray, ds. F.J. Hirs uit Venlo voorgaan in de dienst. Aanvangstijd is 10.00 uur. Tijdens de dienst is er kinderopvang en er wordt kindernevendienst gehouden. Na afloop wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie te blijven drinken. Natuurlijk staan er'ook bekertjes limonade klaar voor de kinderen. Zondag 29 okt. zullen tijdens het Feest van de Doop 5 dopelingen gedoopt worden door ds. L. Boot. Jehova's Getuigen Hierbij nodigen wij u uit voor het bij wonen van een bijbeltoespraak met als thema Het einde van valse religie is nabij in de Koninkrijkszaal aan de Henri Dunantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang; geen collecte. Oecumenische basisgroep Vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand Aanstaande zondag 22 okt. is er een eucharistieviering van de oecumenische basisgroep Heel de Kerk Heel de Wereld. Het thema van de viering is: Van blindheid genezen. Voorganger is pastor Fr. Meyer. Plaats: kapel van het bejaardencentrum Het Schuttersveld, Bergweg te Venray. Tijd: 11,15 uur. U bent van harte welkom. Rehoboth Ned. Hervormde Evangelisatie op GG. Gebouw Rehoboth: Cuppenpedje 2a. Horst. Evangelist: Clapvaeren 4. Horst, tel./fax: 077-3987786. Diensten: zondag 22 okt. om 10.00 en 14.30; ds D.J. Buidding, Waarder. 's Morgens is er kindercrèche. Derde Orde Verg. 31 okt. Dit zal een feestelijke verg. worden in Beukenrode. Wij hopen nl. Een aantal jubilarissen in ons midden te hebben. In het kort ziet de middag er als volgt uit: 15.00 eucharistieviering in de kapel van Beukenrode. Daarna felicita tie van de jubilarissen, gevolgd door een koffietafel. Deze middag wordt aan al onze leden aangeboden. Men moet zich hiervoor opgeven voor 24 okt. Uitvoerige informatie treft u aan in ons maandblaadje. Opgave bij: rnw. Mobers. tel. 553632 of mw. Naus, tel. 581409. Op zondag 22 oktober is er weer een gezellige kienavond in wijkcentrum Den Hoender, St. Ursulastraat 2, hoek Hoenderstraat. De opbrengst is voor het wijkcentrum. Het kienen begint om 19.30 uur. De zaal is om 18.30 uur open. Op 18 oktober begint Amnesty Internationals speciale Campagne legen Martelen, die t/m december 2001 gaat duren. In honderd landen richten acti visten zich exclusief op dit thema, een jaar lang. In Nederland start de campag ne met het aanbieden van een rapport aan Renée Jones-Bos. ambassadeur mensenrechten. In advertenties, met een bioscoopspotje, in talloze publicaties, tijdens het Amnesty filmfestival, met politiek lobbywerk en natuurlijk met allerlei acties, vraagt Amnesty martelen te helpen voorkomen. Waarom deze campagne? Martelen komt voor in honderdvijftig landen -een verdubbeling sinds de jaren zeventig. Het doel van deze derde wereldwijde Amnestycampagne tegen martelen is het uitbannen van vooral de niet-politieke vormen van marteling en mishandeling. Steeds vaker zijn groepen het slachtoffer vanwege etnische afkomst, sekse, seksu ele voorkeur of sociale positie. Drie the ma's staan centraal: straffeloosheid, pre ventie en discriminatie als oorzaak van martelen. Nederland vraagt speciaal aandacht voor martelingen in Kenia, Hel voorjaar is voor veel mensen het startschot om actief bezig te zijn met de tuin of het balkon. Niet alleen wordt tui nieren als ontspannen ervaren maar het resultaat hiervan is vaak verrassend. Een zomerlange bloemenzee waarin u heer lijk kunt genieten. Nu het najaar weer voor de deur staat betekent het niet dat. u rustig achterover kunt gaan zitten. Er is altijd wat te doen in de tuin of op het bal kon en dat maakt tuinieren zo leuk. Bij Intratuin Venray kunt nu zien wat de tuin- en balkonacliviteiten van het najaar zijn. Het groene warenhuis heeft de nieuwe najaarscollectie weer binnen, zodat u volop nieuwe inspiratie op kunt doen voor een sfeervolle aankleding van tuin of balkon. Oktober is de maand dat de bloembollen weer de grond in moe ten. Bollen hebben namelijk een koude periode nodig om van het voorjaar te kunnen bloeien. Vanaf februari kan de tuin alweer versierd zijn met vrolijke voorjaarsbloemen zoals kievitseitjes, lenteklokjes, krokussen en blauwe druif jes. Intratuin Venray heeft diverse pak ketten samengesteld met bloembollen die na elkaar bloeien. Zo staan er in het voorjaar altijd bloeiende planten in de tuin of op het balkon. Naast bloembollen zijn er ook diverse herfslbloeiers en groenblijvende planten te koop. Zodra de vorst z'n intrede doet moeten we de vogeltjes gaan bijvoeren. Strooi geen vogel voer op de grond maar leg wat voer in een vogelhuisje zodat het niet nat kan worden. Intratuin Venray heeft diverse modellen vogelhuisjes in het assorti ment. Warme sfeer in huis Intratuin Venray zorgt in het najaar voor knusheid en gezelligheid in huis. Het is nu lijd om het binnen extra gezel lig te maken. En hoe kan dal nu beter dan met de mooiste interieurartikelen van Intratuin Venray! Het groene waren huis heeft allerlei sfeermakers inge kocht, die er voor zorgen dat u uw interi eur nog warmer kunt inrichten. Ook de exotische en Afrikaanse interieurartike- Vrijdagavond 20 oktober is er weer een informatieavond waarin u kunt ken nismaken met een wijze van heling door gebruik te maken van regressie. Soms lopen mensen vast in een bepaald patroon door situaties die zich herhalen. Anderen komen oude pijn tegen en wil len die helder krijgen om hel een plek te geven. Kinderen kunnen angsten hebben die niet te plaatsen zijn in het nu. Dit zijn maar enkele voorbeelden van omstandigheden waarmee mensen bij Els Stax komen. Zij werkt vanuit haar sjamanistische basis en beleving en maakt gebruik van regressie, klank en geluid. Op deze vrijdagavond zal zij ver tellen hoe zij met mensen werkt en wat o.a. regressie inhoudt. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. De avond begint om 20.00 en duurt tot 22.00 uur. De 'kosten zijn tien gulden en de locatie is 'het Stekske' aan de Kruidenlaan 161 achter de Plusmarkt in Landweerl (Venray). Wilt u vooraf informatie? Bel 0478-513122. Op zaterdag 21 oktober organiseert Tempo-Team Uitzendbureau in samen werking met de firma ONTEX in Horst een inschrijfochlend voor mensen die geïnteresseerd zijn in een baan bij ONTEX. Men is voornamelijk op zoek naar machine-bedienden maar inpakkers zijn ook van harte welkom om zich in te komen schrijven. Bij ONTEX werkt men in een drie-ploegensysteem. Voor gemotiveerde mensen zijn er volop mogelijkheden voor een vaste baan. Tempo-Team verstrekt hierover graag informatie! Wanneer de interesse is gewekt, bent u zaterdag van harte wel kom van 10.00 lol 13.00. U krijgt dan direct een rondleiding door het bedrijf zodat u met eigen ogen kunt zien hoe leuk het is om bij ONTEX aan de slag te gaan. Voor iedereen die zich inschrijft, ligt er een leuke attentie klaar! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tempo-Team Uitzendbureau, Vestiging Venray: 0478-511722. Zuid-Afrika, Egypte, Democratische Republiek Congo. Israël/bezette gebie den, India, China, Mexico, Peru, Brazilië, Turkije en de Russische Federatie De Verenigde Naties wordt gevraagd een comité te vormen dat overal in de wereld vrijelijk gevangenissen kan gaan controleren. Beroepsgroepen van medi ci, juristen en politieagenten komen in actie om hun collega's in andere landen bij het tegengaan van martelen te hel pen. Regeringen moeten de daders voor de rechter te brengen. Via de media roept Amnesty het publiek in vele lan den op om politiegeweld niet langer als een ingeburgerd verschijnsel te beschouwen. Snelheid van handelen is van belang: met bliksemsnelle prote stacties via pen en brievenbus, maar vanaf 18 oktober ook door massaal te e- mailen. Hoe u kunt meedoen staat vanaf 18 oktober op de vernieuwde website van Amnesty: www.amnesty.nl. Bellen of mailen voor info kan ook: 020- 6264436 of actie@amnesty.nl I n Venray 0478 550230 of c_hoedemae- kers hotmail.com len zijn dit jaar een grote trend, evenals interieurartikelen bestaande uit diverse kleurtjes, veelal afkomstig uit Marokko, Turkije. Egypte en Tunesië zijn volop aanwezig. U kunt een sfeervol mysteri eus sfeertje creëren met al dit fraais. Ook als cadeau-idee of relatiegeschenk een prima idee. Mos, droogbloemen, krui den, gedroogd fruit en een grote collectie hobbyartikelen zorgen voor een najaars- sfeer in huis. Met deze artikelen kunt u zelf de mooiste herfstarrangementen maken. Zoals een krans van gedroogde materialen, schelpen of decoratief fruit. Bij Intratuin Venray kunt u uitstekend terecht voor bind- en plakmateriaal. Met kalebassen, pompoenen of droogbloe men in een schaal of mand maakt u van een gewone tafel een echte herfsttafel. Sfeerlichten Van heel groot tot heel klein, op voet of zonder, met of zonder deksel, in trans parant of gekleurd glas, we kunnen wel zeggen dat Intratuin Venray bijna alle modellen in huis heeft. Nog leuker is, dat: we u er ook allerlei ideetjes bij geven. Heeft u wel eens gedacht om waterplantjes (voor de vijver) in uw windlicht te doen? Ook granen en maïs, waarin u een stompen kaars zet, staan sfeervol in een windlicht. Een heel apart effect geven witte of bonte veertjes in uw windlicht. De grootste sfeermaker voor binnen en buiten is licht, het groene warenhuis helt daarom een enorme collectie kaar sen en kandelaars in alle vormen en maten. Workshops en rondleidingen Intratuin Venray geeft in december traditioneel de Kerst-arrangement workshops en vanaf januari 2001 start wederom de bloemschikcursus. Ook voor groepen en verenigingen organi seert het groene warenhuis op alle don derdagochtenden in e maand november een rondleiding. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de klantenservice van Intratuin Venray. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard donderdag 19 oktober 2000 - Pagina i] i Stichting Stadspark Venray (32) Wanneer op 18 oktober 1944 al Nederlandse driekleur aan het Venraji r raadhuis wordt uitgestoken ten tekc van de bevrijding van Venray blijkti ,j bevrijding duur, zeer diiur betaald, materiële schade is aanzienlijk. H|6, voormalig vredig, doch welvaren Venray is in een puinhoop herschapt u Met ontembare moed werd begonm 1 met de wederopbouw, die echter ze moeizaam verliep. Gelukkig bodenb de opruimwerkzaamheden de Canadei bulldozers goede diensten. Links opj foto het woonhuis van de fam, Esst Daarachter nog enkele restanten van li woonhuis en café van d'n Engel, rn: daarachter het zwaar gehavende in 19( gebouwde fraaie postkantoor. Verdere is te zien wat er nog overbleef van i Patersstraat. De foto is van omstreel begin 1945. Jan v.d. Putten i Gaande over het mooie Sint Anna ter rein wordt de wandelaar getroffen door de grote diversiteit van dit land goed. Het centrale middengebied bestaat uit een kunstmatig aangelegd park met ruime gazons, majestueuze bomen en monumentale gebouwen. Dit parkgedeelte wordt aan weerszijr den begrensd door natuurlijke gebie den waar diverse elementen herinne ren aan het Venrayse landschap van weleer. Sporen van het verleden die we voor teloorgaan dienen te behoe den. Het zijn juist deze kleine land schapselementen die voortdurend bedreigd worden, zoals de stuifduinen en de bossen nabij de oude gestichts boerderij waar de stedenbouwkundi ge ontwerpers een groot appartemen tencomplex willen neerzetten. Stichting Stadspark Venray tekent tegen dit laatste bezwaar aan en dringt er op aan om voor dit gebouw een andere plek te kiezen. 'Heil der zieken'. Het Mariabeeld dat aan Piet van Dongen wordt toegeschre ven. Op zaterdag 21 oktober organiseert Tempo-Team Uitzendbureau in samen werking met: de firma ONTEX in Horst een inschrijfochlend voor mensen die geïnteresseerd zijn in een baan bij ONTEX. Men is voornamelijk op zoek naar machine-bedienden maar inpakkers zijn ook van harte welkom om zich in te komen schrijven. Bij ONTEX werkt men in een drie-ploegensysteem. Voor gemotiveerde mensen zijn er volop mogelijkheden voor een vaste baan. Tempo-Team verstrekt hierover graag informatie! Wanneer de interesse is gewekt, bent u zaterdag van harte wel kom van 10.00 tot 13.00. U krijgt dan direct een rondleiding door het bedrijf zodat u met eigen ogen kunt zien hoe leuk het is om bij ONTEX aan de slag te gaan. Voor iedereen die zich inschrijft, ligt er een leuke attentie klaar! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tempo-Team Uitzendbureau, Vestiging Venray: 0478-511722. Dit gevoel is met altijd even zwaar. Het hoeft het gewoon functioneren niet in de weg te staan. In de puberteit zijn je gevoelens vaak heftig. Je kunt je soms langere tijd rot voelen is niet leuk, maar vaak weet je daj het over gaat. Bij sommige jongeren gaat het ech- PEEL EN MAAS| on line www.vandenmunckhof.nl/1 nieuws Duinen als gele parels, wachtend op bescherming en restauratie Van verschillende zijden ontvingen we instemmende reacties met ons plei dooi om af te zien van bebouwing van dat stukje unieke natuur. Wat zullen de consequenties zijn als hier wordt gebouwd? Het betekent zonder meer een forse aantasting van dit natuurge bied en van de' mooiste en hoogste dui nenrug. Het terrein is hier zeer geacci denteerd. grote hoogteverschillen verlenen het bos een heel bijzonder karakter. Daar moeten we van af blijven. Bij gelegenheid van Open Monumentendag 1999 schreef amateur historicus Ge'rard Lucassen hierover het volgende: De zandduinen van Sint Anna zijn de laatste in een reeks die ten westen en noorden van Venray-centrum gesitueerd is. Van zuid naar noord ken nen we de 'Culithheuvels', de 'Veltumse Klejfen', het 'Reyndersbosch' (nu Odapark), de 'Notarisberg', de 'Molen KI effen' en tenslotte de 'Warande' (Sint Anna). Voor het oog verborgen door bossen en woonwijken liggen deze dui nen als gele parels te wachten op bescherming en restauratie door de overheid. Cultuurhistorisch zijn zij van groot belang'. De boodschap is duide lijk. I Jongereninfotheek Teneergeslagen en ellendig voelt elk mens zich wel eens. Vreemd zijn die gevoelens niet. Het zit een mens immer niet altijd mee. Conflicten op het werk of thuis, zakken voor je examen of te horen krijgen datje beste vriend onge neeslijk ziek is, het kunnen allemaal redenen zijn voor een sombere bui. Meestal trekt zo'n stemming vanzelf bij, na een paar uur of een paar dagen. Bij andere mensen verdwijnen die gevoelens niet: zomaar. Zij houden weken- of maandenlang last van som berheid voelen zich tot weinig in staat en hebben nergens meer echt plezier in .Deze mensen lijden aan een depressie l I d n n ter niet over. Deze jongeren hebbft bijna nergens geen zin en geen plezis 7 in. Zij kunnen last hebben van cfl V depressie. Een depressie gaat meesli 1 niet vanzelf over. Er is wel wat aane l doen bijvoorbeeld praten met een des 1. kundige over je rotgevoelens en hoe/ 7. daarmee om kunt gaan. Zit je zelf ut® 1' zo'n probleem of ken je iemand die In- Jj mee zit, loop dan gerust even bij je Iwi» arts binnen zodat hij je kan II vertellen waar je met je probleem n»' B toe kunt gaan 'I i Jongereninfotheek; Schoolstraat tójjT 5801 B.R Venray; Openingstijden:®^ tm do 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.M 21.00 uur. D Gezicht op het St. Annabos vanaf a der zandduinen. Foto: Joost Geeraedli Beelden van Piet van Dongen(?) Dan vragen we nu graag uw aanda voor een geheel ander onderweif|(; namelijk voor de beelden die op het S: Anna terrein staan en die toegeschra: worden aan Piet van Dongen, in Venit vooral bekend vanwege zijn restaura» werk van de beelden van de Grote Ke die bij de verwoesting in 1944 grff schade hadden opgelopen. Van Dodk is ook de maker van het standbeeld u Henri Poels en het oorlogsmonumt nl bij de Grote Kerk. In opdracht vani 'a: zusters ontwierp hij voor St. Anna tw Da beelden, een» Heilig Hartbeeld i el: geplaatst is op het gazon nabij paviljoj H' Eu géne, en een Mariabeeld, dat staat e jjj het gazon nabij paviljoen St.Jan. D laatste beeld. Heil der Zieken gehelet zou in de belangstelling staan van Oostrumse parochiegemeenschap. I luiden althans de geruchten. Maan vinden dat het beeld dient te blijven ih Rei waar het hoort, op Sint Anna, een lan: j|. goed van historische allure met talv monumenten en relicten. Graag ver"* men wij uw reacties. Bel. schrijf of sl een e-mail bericht. Stichting Siadspa Venray, Engelenstraat 8, 5801 Venray, telefoon 581191. E-i tw.els@wxs.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 20