Merselonaren mogen huizen niet afbouwen Rosmolen gaat weer draaien ö?Sf?raf? gratis fotomapie 'Ziekenhuis Venray blijft bestaan' 1 KOOPZONDAG EURO TAPIJT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Asteria IIPtPTSig, J W, 50 I >,UMi Telice/ bii ontwikkelen en afdrukken tóngen clè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! De nieuwe collecties zijn binnen! GRATIS ondertapijt latten! Werkgroep in tijdnood jONDERDAG 19 OKTOBER 2000 Nr. 42 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG UW SLEUTEL TOT SUCCES! 78-513980, WWW.FREDOLFEN.NL Aan- en verkoopmakelaardij Regio Venray, Horst, Boxmeer PEEL EN MAAS iiotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 (nail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35.00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Het waren allemaal sombere gezichten gistermiddag (woens dag) op het gemeentehuis. Burgemeester Waals sprak van 'een droevige dag voor Venray'. Negen kopers van bouwkavels in Merselo, waarvan er al vier met de bouw waren begonnen, mogen er hun huis toch niet bouwen. Dit is de uitkomst van het gesprek tussen varkenshouder Van Dijck en de gemeente Venray. De gemeente zal de negen gedupeer den volledig schadeloos stellen. De maatschap Van Dijck had tegen de afgifte van de bouwvergun ningen bezwaar gemaakt omdat de kavels binnen zijn stankcirkel lig gen. Daarom werd twee weken gele den de bouw al stopgezet. In overleg met Wim en Leon van Dijck heeft de gemeente geprobeerd tot een oplossing te komen, "Zij wilden geen zaken doen", zei Waals. Van Dijck hield namelijk vast aan een totale verplaatsing van zijn bedrijf. De maatschap wilde geen enkele concessie doen zoals een bedrijfssp- listing, waarbij de varkens naar een andere locatie zouden verhuizen, of een groene-label stal. "Door deze twee opties zou de stankcirkel wor den verkleind zodat de huizen toch gebouwd konden worden", verdui delijkte gemeentesecretaris Piet Lucassen. De gemeente op zijn beurt wilde niet meewerken aan een verplaat sing van het varkensbedrijf. "Ómdat er nu al burgerwoningen dichter bij het bedrijf liggen dan deze negen kavels. Door de bouw wordt Van Dijck helemaal niet benadeeld omdat zijn bedrijf toch al op 'slot' zit", legde Lucassen uit. De vraag blijft waarom de gemeente deze grond destijds heeft verkocht als bouwgrond en de vergunningen afgegeven heeft terwijl ze wist dat de kavels binnen een milieucirkel lagen. Burgemeester Waals: "We hebben bewust dit risico genomen. Ook na overleg met de dorpsraad van Merselo. Want het bedrijf van Van Dijck zou er toch niet nadelig door getroffen worden. We hebben hierover uitgebreid met de maat schap gesproken. Maar we willen geen miljoenen steken in de ver plaatsing ervan. We moeten nu op de blaren zitten. We hebben een dra matisch besluit moeten nemen. Vooral voor de bouwers want hen valt niets te verwijten." Volgens Waals is de familie Van Dijck nu geen gesprekspartner meer. De gemeente gaat nu latere fases van het Merselose bestemmingsplan naar voren halen om de negen gedu peerden zo snel mogelijk aan een nieuwe kavel te helpen. De schade loosstelling zal in totaal oplopen tot ongeveer twee miljoen gulden. De vier in aanbouw zijnde woningen worden weer afgebroken en de gemeente koopt alle bouwkavels terug. "Een schrale troost is dat de men sen uit Merselo dit zo sportief opvatten", zei Waals. De gedupeer den maken allen een verslagen indruk. "Het is onbegrijpelijk dat de familie Van Dijck ons dit aandoet. Zij handelen puur uit eigen belang", zegt een van hen. "Van Dijck houdt totaal geen rekening met anderen. Hij denkt alleen aan zichzelf en de centen", zegt een ander. De Merselonaren houden echter nog een sprankje hoop. "Want dit zal veel emoties in het dorp teweeg brengen. Hopelijk zal de familie Van Dijck zich nog eens bedenken." straks in De Brabander ren (wanneer en hoeveel iuwd gaat worden is weer onduidelijk), krijgt een hutje hei. Zo zien de plannen van meente eruit met betrekking c straatnaamgeving in de uwe wijk. De gemeente wil in bied munèiijkd'e toe cgin 'heide" gaan gebruiken, irinec wordt de relatie gelégd 1 de Laagheidscweg die ai in gebied ligt. Voor de historie jven Buitenweg, Broekweg en Klef (gelukkig) bestaan oor het Overige wordt het maal "heide". De eerste drie alnamen liggen al klaar: gheidehof. Struikhéjdè en endelhcide. keuze voor "heide", zeker je de eerste voorstellen ziet, is ÊongclukkigMet deze keuze staat al vrij gemakkelijk een parting met Land weert, vendel en Struik zijn immers rippen die nog aardig zouden - de k iniden wijk ween. last deze verwarring is De ider de komende decennia lige wijk in Venray waar bij- :eld aandacht besteed kan aan de historie van ray. Venrayse begrippen, per- lia die op de geschiedenis van ly een belangrijke stempel ;n gedrukt, zouden in deze ft- een plek kunnen krijgen. ihicn dat dé Pastoor (enstraat dan pok wéér, zoals Jo'fd na het verdwijnen, weer; iplek in Venray terugkrijgt, pijilens Het Debat over de rayse ruimte, en uit de docu- p die de afgelopen weken op felkrant Venray heeft gedraaid, ijkt o.a. dat voorzichtig moet' rden omgesprongen met de pdfogebouwen die Venray nog v is. Hetzelfde geldt voor de lorie, die in De Brabander ver ft zou kunnen voortleven. Een jémeester Custersstraat. die P een belangrijke bijdrage 'èrde aan dé industrialisatie van May, zou mij in ieder geval 'T aanspreken dan 'ndelheide, hoe lekker deze fuik ook mag ruiken. De vroegere watermo len in Öostrum. beter bekend als 'De Rosmo len'. gaat weer als molen fungeren. Na een complete restauratie van ongeveer een half jaar is de molen weer 'maalklaar' gemaakt en hoopt bewoner Joop Hoex over anderhalve maand weer graan, voornamelijk tarwe, te gaan malen. Eind vori ge week werd het volle dig gerestaureerde rad weer aan de molen bevestigd. Van de watermolen werd voor het eerst in 1628 melding gemaakt. De molen heeft vanaf 1928 stilgelegen. Na 72 jaar gaat Hoex de molen weer draaiende probe ren te houden. "In eerste instantie richt ik me op de productie van veevoer, maar later wil ik ook voor de con sumptie gaan draaien", aldus Hoeks over zijn plannen met de geres taureerde molen. Hotel Restaurant nodigt u uit voor... Hotel Asteria Venray~ MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 Toe aan een nieuwe badkamer Kom dan a.s. Zondag 22 oktober tussen 10 en 17 uur eens naar onze "Jan van Erp" vestiging in Venray. om op uw gemak te genieten van al het moois aan Tegels Sanitair. Al 35 jaar lopen we voorop met exclusieve wand- en vloertegels, met showrooms vol badkamer-ideeën en medewerkers, die u alle gewenste informatie kunnen verschaffen. U bent van harte welkom, want wij willen graag iets kwijt over de jongste trends in badkamermode. VENRAY, Keizersveld 57, tel. 0478-569355, maandag t/m zaterdag geopend, vrijdag koopavond Rühl Haegens van Aar uitdaging: de juiste koers te vinden R A S S E Met lUMV UuUxuuv knipoogje Open ma t/m za van 10 00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585-777 ook aps in 1 uur lillik SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Bestuursvoorzitter Peeters: "Onze boodschap is niet overgekomen" De allergrootste zorg is wegge nomen. Bestuursvoorzitter Guy Peeters bevestigt dat het Venrayse ziekenhuis open blijft. "Die garantie geef ik. Daar is ook geen enkele discussie over. Het St. Elisabeth Ziekenhuis blijft bestaan." Met deze uitspraken achterhaalt Peeters de vergaande geruchten dat het Venrayse zie kenhuis nu wordt ontmanteld om op termijn gesloten te worden. Vanaf februari houden de perike len rond het ziekenhuis de gemoe deren in Venray behoorlijk bezig. Het rapport Oversteek van de slich ting Ziekenhuizen Noord-Limburg tegels sanitair tegelwerken Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray (0478)55 04 10 iL'ë tegelzettersbedriif rongen sloeg in als een bom. Een reorgani satie waarbij de complexe zorg, moeder-en kindzorg en cardiologie verhuizen naar Venlo terwijl de Eerste Hulp buiten kantooruren gesloten wordt. Guy Peeters is voor zitter van de Raad van Bestuur van de stichting Ziekenhuizen Noord- Limburg en een van de grondleggers van 'Oversteek'. Hij was afgelopen zondag te gast in het radioprogram ma Praatcafé van Omroep Venray. PRESENTATIE NIET GOED Na afloop van de uitzending gaat hij dieper in op de situatie rond het Venrayse ziekenhuis. Hij erkent dat de presentatie van het rapport niet goed geweest is. "We wilden het plan eerst doorspreken met alle betrokken partijen. Om er een goed draagvlak voor te krijgen. Daarna zou het pas in de publiciteit worden gebracht. Maar omdat we het zo breed wilden bespreken was de kans groot dat de plannen voortijdig zou den uitlekken. En dal is ook gebeurd. De druk werd toen zo groot dat we het rapport eerder dan de bedoeling was naar buiten heb ben gebracht", zegt Peeters. Hij verklaart de enorme beroering die 'Oversteek' in Venray te weeg bracht deels door de slechte en over haaste presentatie van het plan. "Dat was onhandig. Maar we werden daartoe gedwongen. Bovendien was uitstel van de reorganisatie niet ver antwoord gezien de financiële en personele problematiek. De bood schap kwam in Venray hard aan. Dat heeft ook te maken met het verle den. Uit een rapport van de provin cie van eind jaren tachtig bleek dat het ziekenhuis van Venray niet meer nodig zou zijn. De schrik zat er dus al goed in. Onze boodschap is helaas niet goed overgekomen. Het rapport is steeds geassocieerd met het verdwijnen van het ziekenhuis. Maar dat gebeurt niet en dat willen we ook helemaal niet", benadrukt de bestuursvoorzitter. De commotie onder de bevolking mondde uit in een grootscheepse manifestatie op het Schouwburgplein, een handtekenin genactie en een bezoek aan Den Haag. Theo Michiels, de initiatief nemer van het platform 'behoud basiszorg Venray', ontpopte zich als een actievoerder. "Die oppositie is begrijpelijk vanuit de Venrayse situ atie. Alleen is het jammer dat er teveel tijdsdruk opgelegd wordt. Want zo werkt dat niet in de gezondheidszorg, zo heb ik na acht tien jaar wel ervaren", stelt Peeters die zegt dat de kritiek zeker invloed heeft op de plannen. "Alle menin gen en wensen worden op hun haal baarheid beoordeeld. Er zal daar door een evenwichtiger plan ontstaan. Maar de verantwoordelijk heid ligt bij de raad van bestuur. Voor ons telt alleen de kwaliteit van de zorg. Het kan niet zo zijn dat Venray straks de landelijke kwali- teitstoets niet meer doorstaat. Want daar worden wij op beoordeeld." De stichting Ziekenhuizen Noord- Limburg (Venlo en Venray) bestrijkt een gebied van 210.000 inwoners. Hiervoor staan 740 bedden ter beschikking waarvan er 250 in het St.Elisabeth Ziekenhuis staan. De landelijke 'beddennorm' wordt steeds naar beneden bijgesteld. Door de voortschrijdende technolo gie hoeven de patiënten steeds kor ter in het ziekenhuis te verblijven. De landelijke norm van 2,8 bed per 1000 inwoners is al verlaagd naar 2,3 en zal op termijn zelfs 2,0 wor den. Dat betekent dat de ziekenhui zen in Venlo en Venray over enkele jaren samen nog slechts 420 bedden zullen overhouden van de huidige 740. BEDDENPROBLEMATIEK Volgens Guy Peeters is dat reëel vanwege de veel kortere verblijfs duur. Het grootste dilemma is vol gens hem de 'verkeerde beddenpro- blematiek'. In de twee Noord-Limburgse ziekenhuizen worden momenteel 40-45 bedden bezet door patiënten die eigenlijk in een verpleeghuis thuishoren. "En dat is tien procent van onze patiën ten. Als die mensen inderdaad naar een verpleeghuis vertrokken dan was onze wachtlijst in één keer opgelost", stelt Peeters. Maar de Noord-Limburgse verpleeghuizen kampen met een enorm groot perso neels- en capaciteitsprobleem. "We komen hier samen niet uit. De ver pleeghuizen hebben een wachtlijst van 400 personen. Dit probleem is structureel en is in deze regio erger dan elders in het land omdal we hier gemiddeld een iets oudere bevol king hebben." Het verblijf van deze 'overbodige patiënten kost de twee Noord-Limburgse ziekenhuizen jaarlijks ruim 4 miljoen gulden, "We overschrijden nu jaarlijks ons bud get met 2 tot 2,5 miljoen gulden. Dus het is wel duideiijk waar het probleem zit. Door het verblijf van deze categorie patiënten komt de tweedelijns gezondheidszorg, die we behoren te bieden, in het gedrang. En we krijgen hier ook geen compensatie voor", zegt Peeters die vooralsnog geen oplos sing ziet. Hij wil ook geen Amerikaanse toestanden. "In Amerika zetten de ziekenhuizen deze mensen gewoon op straat. De familie moet het dan verder maar uitzoeken. Maar zover kunnen we hier niet gaan." Chrysler Jeep Dodge GEZE LLEN BAAN 8 5813 E A YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAGE®GOMMANSENDEWlT.NL Internetsite: WW.GOMMANSF.NDF.WIT.NL open van 10 tot 17 uur Nu véél artikelen mét VENRAY Julianasingel 7 ^TflAAT 16 De werkgroep die geformeerd is om de toekomstige Eerste Hulp in het Venrayse ziekenhuis in te vullen raakt in tijdnood. Voor I novem ber zou een plan aan minister Borst gepresenteerd worden. Die datum lijkt niet meer haalbaar. Dit tot grote ergernis van Theo Michiels van het platform behoud basis zorg Venray. "Het loopt uit dc hand. De werkgroep is al twee maanden bezig en er is nog nieis gebeurd", zei een boze"Michiels. Hij was zondag een van de gasten m het radioprogramma Praatcafé van Omroep Venray. In de reorganisatieplannen wit de stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg dat de Eerste Hulp in Venray alleen nog tijdens kantooruren geopend is. "Omdat er zoveel reacties op kwamen Hebben wij de Eerste Hulp uit het plan gelicht", bevestigde bestuursvoorzitter Guy Peeters. Begin juli werd daarvoor een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van het zieken huis. huisartsen, provincie, gemeente, VGZ, patiëntenorganisaties en Theo Michiels. "In september zou er een tussenverslag zijntón op 12 oktober moest er een compleet plan zijn. En we weten nu nog steeds niets", klaagde Michiels. Volgens Guy Peeters is 1 november inderdaad geen haalbare kaart meer, "Maar dat is ook niet nodig. Zo lopen dit soort processen nu eenmaal. We hebben tijd nodig om tot een goede oplossing voor de Eerste Hulp te komen. Ik pleit er daarom voor de werkgroep niet onder druk te zetten."

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1