n ioumans Kww tm demtd ut den Snyet jstvrouw of istheer vD- J de heerj van JCempen TK eo Arts Voor al uw rouwbloemwerk Veel antiek grenen en koloniale meubels ƒ10,00 B RIENSVELD PROGRAMMA "De Evenaar" (inalfay GRAFMONUMENTEN LAATBU UW VERDRIET ONZE ZORG EEN TROOST ZUN A. Schrijen gina EL EN MAAS donderdag 27 september 2000 - Pagina 27 lr. Afmeer cfan 40 jaar uw persoonlijke wensen in (joecfe handen. 'liilo a ar ton cfem em my Telefoon (0478) 588889 Dag en nacht bereikbaar Voor zowel verzekerden als particulieren Stijlvolle verzorging van opbaring thuis Langeweg 99,5801 XW Venray f u intratuin Langstraat 133, het groene warenhuis Tel. 0478-588585 U zoekt een partner? Veel mensen zijn op zoek naar een duurzame relatie Nederlands grootste relatiebureau met vele duizenden ingeschreven partnerzoekenden geeft u pas écht kans van slagen. Wij hebben een uniek systeem. Naast onze persoonlijke begeleiding bepaalt u zélf met wie u in contact komt. Méér dan 90.000 mensen vonden via onze stichting een partner. Belt u mij voor meer informatie en kom vrijblijvend langs. Ik laat u dan onze succesvolle werkwijze zien. Mevrouw v. d. Voort 0478 - 588691 Aangesloten bij de Geschillencommissie Relatiebemiddeling Stichtina Date ERARD STOKS iHEUBELEN JV DE MOLEN it voorraad leverbaar: >ak, grenen en eiken meubelen (ook blank) et op: emieuwde openingstijden: nderdag van 13.30-18.00 uur jdag van 13.30-20.00 uur iterdag van; 9-16 uur, andere dagen op afspraak portlaan 10 {in de molen) 5801 AH Venray I.: 0478-581101 mobiel: 0654914131 w,stoksmeubelen.nl - -RESTfiURfiNT- evraagd: Inlichtingen F.J. van Rooy 0478-581869 Bakkerij Claessens Grotestraat 36 Venray Telefoon 581864 Vrijdag 29 en Zaterdag 30 september Limburgse vlaaien 10,95 Zaterdag 30 september 4 broden naar keuze Op zaterdag bezorgen we boven de 25,- graag bij u thuis Natuurlijk bij Bakkerij Claessens al meer dan 100 jaar M BONTE KOE Zondag 1 oktober "CLOVER" (top 40 formatie) Aanvang 20.00 uur entree fl.5,- Zondag 8 oktober Herfstfeest m.m.v. CLEMENS VAN DE VEN" Aanvang 16.00 uur ETEN EN DRINKEN por de borrel na het eten of het eten na de borrel WWEG 2B 5801 VS VENRAY TEL 0478 - 580600 uitvaartverzorging Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 voor een persoonlijke begeleiding bij uitvaart De Evenaar Zondag 1 oktober Da Gaia live. Een muzikale rondreis rond de wereld.(zie publicatie elders in dit blad) Aanvang is 16.00 uur. Entree is fl 10,00 Zaterdag 7 oktober Optreden van de Sparks. Live muziek uit de vijftiger en zestiger jaren. Aanvang is 21.00 uur en de entree is fl 5,00. Zondag 14 oktober Eten rond de Evenaar. Genieten van een uitgebreid exotisch buffet met gerechten uit diverse keukens. Van o.a. Thailand naar Mexico en van Mali naar Indonesië. Aanvang van de avond is 20.00 uur en de kosten van deze maaltijd bedragen fl 42,50. Reserveren is noodzakelijk. "De Evenaar", ook voor al uw feesten en partijen in een exotische sfeer. Nu met airco DE EVENAAR Merseloseweg 96, 5801 CE Venray tel. 0478-510036 i sfeer Gezellig eetcafé met sfeervolle kleine en grote zalen waar u terecht kunt voor dineetjes, familie- of personeelsfeesten en vergaderingen. L_ Weekmenu fl.29,50 Pasteitje met vers gebakken champignons Steak Provencaal Wanne groenten en frites Perzik Royal "a p Broodje van de week Bagel met vers gerookte zalm 30 september gezellige dansavond voor paren met livemuziek Eetcafé Grotestraat 107 tel. 581588 Venray Zaal Poststraat 1 tel. 581797 Profiteer nu van onze najaarsactie: Zonnehemel huren met glansrijke korting Zonneiampen voor een zonnige prijs Enkele showmodellen te koop voor een stralend bedrag Voor meer informatie: Eindstraat 16 5801 CR Venray Tel 0478-586632 Dankbetuiging Uw indrukwekkend en persoonlijk medeleven na het overlijden van Michiel Cuijpers heeft ons gesteund en geeft ons de kracht om verder te gaan. De belangstelling, bloemen, kaartjes en brieven waren overweldigend en wij willen U hiervoor hartelijk danken. Speciale dank aan huisarts Dhr. Schraven Mevr. M. Cuijpers-Bloemen kinderen - kleinkinderen en achterkleinkinderen Rieterweg 17, 5823 AL Maashees Dankbetuiging Voor al uw belangstelling en medeleven na het over lijden van Theo Swinkels willen wij u hartelijk danken. Uw aanwezigheid, de vele brieven, kaarten en troostende woorden waren voor ons een grote steun. Henny Swinkels - Linskens kinderen en kleinkinderen vmetal Ter gelegenheid van het 40-jarig dienstverband van van de afdeling engineering, wordt hem door de directie een receptie aangeboden, welke zal plaatsvinden in de kantine van Inalfa Metal, op vrijdag 6 oktober a.s. van 16.30- 18.30 uur. INALFA METAL Maasheseweg 83 - 5804 AB Venray (ook voor reparaties) Terrazzo natuursteenwerken vloeren vensterbanken dorpels aanrechtbladen montage W. Hendriks v.o.f. Lisdodde 10 5803 JX Venray tel. 0478-586709 fax 0478-582570 aanbiedingen geldig op do. 28 sept.. vrij. 29 sepl. en za 30 sept. Varkensoesters 4 stuks Parijzer rollade 100 gr 9.99 2.09 Gegrilde bacon 100 gr Gebraden rosbief 100 gr 2.59 2.89 LixvAvkrr* r^ns n^ru/i^ Runder goulash 100 gr 1.69 ÜHIl a Spare ribs 100 gr 1.39 Zacht belegen kilo 1275) 1 Mgr. Hanssenstraat 31Oostnim, tel. 583429, tax 5685451 l begrafenis en crematie onderneming Iatersstraat25 5801 AT Venray telefoon 0478 55 01 50 Wij Zijn dag en nac ereikbaar onder telefoc Venrayseweg 104 5961 yA_J Horst telefoon 077 398 70 99 nnr 0478 550150 «r Wij hebben je mogen begeleiden in jouw laatste levensdagen. Het was fijn om dit- samen voor je te mogen doen. Je was voor mij een lieve man en voor ons een onvergetelijke vader en opa. Wij konden altijd op je rekenen. Wij zullen je erg missen. Toon Janssen echtgenoot van Nellie Janssen-Huijbers Gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed hij in de leeftijd van 77 jaar, Venray, N. Janssen-Huijbers Huissen, Wil en Marilo, Marjolein Boxtel, Ton en Wendy, Marlous, Coen Venray, Huub en Marianne, Rianne, Sander, Martijn Venray, Marianne en Ton, Sanne, Luc Venray, Peter en Els, Judith, Pim, Stijn Vierlingsbeek, Theo en Marleen, Dennis, Penske Venray, 23 september 2000. Maasheseweg 50, 5604 AD Venray. De uitvaartdienst was op donderdag 26 september j.l. in de parochiekerk van St. Petrus' Banden (Grote kerk) te Venray, waarna wij hem te rusten hebben gelegd op "zijn" Boschhuizen te Venray. Nooit zul je door de tuin meer lopen, waar iedere bloem en iedere plant, getuigde van je zorgende hand. Nu gaat de Hemeltuin voor je open. Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze mama en mijn schoondochter Henny Muijsers echtgenote van Fons Emonts in de leeftijd van 58 jaar. Ysselsteyn, Fons Emonts Venray, Roel Ysselsteyn, Esther Venray, Oma Emonts Familie Muijsers Familie Emonts 5813 CG Ysselsteyn, 20 september 2000 Litsenbergweg 8A De plechtige uitvaartdienst vond plaats maandag 25 september j.l. in de parochiekerk van de H. Oda te Ysselsteyn, waarna zij werd gecremeerd in het crematorium te Venlo-Blerick. Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie alsnog als zodanig te beschouwen. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons lid, de heer Toon Janssen Moge hij rusten in vrede. Wij wensen zijn echtgenote, zijn kinderen en klein kinderen, alsmede de verdere familieleden veel sterk te met het aanvaarden van dit verlies. Bestuur en leden van de personeelsvereniging Ontwikeling en Ontspanning Gemeente Venray Wij ontvingen het bericht van het overlijden van ons lid Jan Janssen Jan. wij danken jou. voor je jarenlange inzet en wensen jc kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke dagen Bestuur en leden biljartclub D.B.K. Venray Dankbetuiging Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze broer, zwager en oom Jeu Baten Ook dank aan begrafenisonderneming Theo Arts, voor de mooie verzorging van de uitvaart- en crema tieplechtigheden. Maar onze dank gaat nog meer uit naar de buren, voor hun warme vriendschap en hulp die Jeu van hen mocht ondervinden in al die 26 jaren. Fam. Baten. De zeswekendienst zal worden gehouden op 30 sept. in de vredeskerk. Os Pap is aan zijn reis begonnen. Hij heeft nooit geklaagd, nooit gevraagd. Hij heeft zijn last in stilte gedragen. Jouw handen hebben voor ons gewerkt. Jouw hart heeft voor ons geklopt. Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit, je hebt het verdiend. Grad Willems echtgenoot van Miet van den Munckhof Ös Pap is op 88-jarige leeftijd thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden. Ös Moe Lambert Nelly en Henk Henny en Thimo, Gerard en Leonie José en Math Ronald en Sandrine Jan Coby en Jo Wendy en Rob, Pascal en Kim Henny en Piet Kevin, Brandy Geert en Gertie Marian, Esther Maria en Theo Maikel, Sanne Hans en Rob Jos Guus Rob en Ineke Leunen, 25 september 2000 Weipas 8, 5809 BS De plechtige uitvaartdienst is vrijdag 29 september om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.,Catharina te Leunen. Aansluitend begeleiden we ös Pap naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. De avondwake dienst is donderdag om 19.00 uur in voornoemde kerk. Ös Pap is thuis, waar u welkom bent om afscheid van hem te nemen. tje was heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere mam en oma. Wij hebben je mogen begeleiden in jouw laatste levens dagen. Het was fijn om dit voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve zorgzame mam en oma. Wij konden altijd op je rekenen. Wij zullen je erg missen. Truus Kusters-Loonen weduwe van Grad Kusters Zij overleed thuis in de leeftijd van 79 jaar. Venray, Huub en Jenny, Don, Marvin, Joey Venray, Maria en Tiny, Susan, Laura Merselo, Thea en Ton Venray, Hans en Wil, Sem Eindhoven, Henk en Yvonne Venray, 26 september 2OOO. Langstraat 99, 5601 AC Venray. De uitvaartdienst is op zaterdag 3O september a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van Christus Zoning (Vredeskerk) te Venray, waarna wij haar begeleiden naar haar rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats "Boschhuizen". Samenkomst in de kerk. Op vrijdag 29 september is er om 19.15 uur in de Vredeskerk een avondwake. Mam is thuis, waar u dagelijks welkom bent. Tevens is er op vrijdag van 16.00 tot 16.45 uur een alge meen afscheidsbezoek. Voor beide diensten kunt u in de kerk het condoleancere gister tekenen. Wilt u, indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, deze kennisgeving als zodanig beschouwen. Grafmonumenten Looi le, OEFFELT (Gemeente Boxmeer) telefoon 0485-361440, Fax 0485-362789 Showroom in Oeffeit Groesbeek 25 jaar garantie op verzakking en materiaal. Onze showroom in Oeffeit, met 70 gedenktekens en een grote keuze aan modellen en kleuren, kunt u op afspraak bezoeken. Onze openingstijden zijn: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur zaterdags van 10.00-15.00 uur. In Groesbeek is onze showroom Bredeweg 19b. alleen donder dags open van 19.00-21.00 uur of op afspraak.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 27