cUe*t4te*t> ss Herfstconcert Ars Musica K.B.O. Katholieke Vrouwen Vereniging Kynologenclub Venray Ledenservice FNV Bondgenoten LVB Oostrum Sprinkhanen OVB En Bloc VVB Venray Aostrumse zangkompeneej Ars Musica Seniorenkoor Crescendo De Bandelieren Tomorrow People Confetti Chrisko Venrode Oude- fate Collegium Vocale Venray Koninklijke Harmonie Euterpe Venray's Mannenkoor 't Zonnelied Donderdag 28 september 2000 - Pagina 25 Grote Kerk leken: J, Coenen, Eindstraat 6, tel. ilsfet 50740; kapelaan W. v. Dijck, Dr. 5ry||( lelssiraat 4, tel. 550790; pastoor J. jrkemeijer (ass.), Whistlerstraat 1tel. Ctl |1385. Priester in ernstig noodgeval: gÉW| |i ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven ofo» njsintenties: Eindstraat 6: ma t/m vr ïlntn niet op do) van 9.30-10.30 uur. ffljj. aterdag: 19.00 Jongerenmis; Elly m ollem-Willems (koll.); Marie Jans- SSfeken-Derkx; An Derickx Klomp ^ftoll.); Johan en Mien Rongen en zoon "li/ini (koll.); overl. ouders Cox-v. Hoof nzoon Jack (koll.); overl. ouders Arts- ferkoeijen en overl. fam. en jgt. Gerrit is; jrd. Louis Verstraelen; Jan en uui v.d. Broek-Kelenaers. dochter jts en zoon Albert (koll.); Piet wtjvillems en zoon John. ondag: 26e Zondag door het jaar. JO Latijnse Hoogmis voor overl. ders Gerardus Tjhijssen-Maters, £rl. kinderen en fam.; jrd. Piet issen-Oudenhoven; 11.00: H.Mis or Wim Koningstein(kolL); Jo lijssen; Sraar Poels; ouders Seuren- inssen en overl. fam.; laandag: 9.00 H. Mis voor ouders v. isch en zoon Sjef; Til Janssen-Pelzer en •s,'t rerl. fam.; linsdag: 9.00 H. Mis voor overl. fam. u80 |e Vilder-Rutte; voor een bijzondere itentie; Jan Smits en overl. fam.; 'aVt (Voensdag: 9.00 H. Mis Johan chwachöfer en overl. fam.; londerdag: 9.00 H. Mis Gerarda Iroers; 'rijdag: 9.00 H. Mis Dien v. Dordrecht nPater Basilides v.d. Berg; overl. Teng lagens en fam.; 13.00: Huwelijk Dorus g anRooij en Claudia van Rooijen. fyienbeurten: za 19.00: Bram, Ingo, oen M., Stef en Sharona; zo 09.30: lir. Hoppenbrouwers, Wilberl en [artijn; zo 11.00 Sjoerd, Jasper, [arloes, Daan en Paul. cctoren: za. 19.00: L. Truijen; zo Ü.OOP. v. Broek; 1 1.00 J. Truijen. Vincent van Gogh Instituut tap' ellet ra lea aterdag: 18.30 Liturgieviering in de snt Servaliuskapel. Voorganger: G. v. rija oenen. Lect.: K. Hilgers. Vertrek bus "15 vanaf de St. Annakapel. ondag: 10.00 Liturgieviering in de St. ienl innakapel. Voorganger: G. v. Loenen. irid eet.: zr. Jacinta;. Vertrek bus 9.45 anaf de St. Servatiuskapel. 11.15 iB jiurgieviering in de Vincentiuskapel. oorgangen G. v. Loenen. Paterskerk IG ereikbaarheid priesters: A. Woutering, 0P BSterweg 57, Caslenray of Leunseweg tel. 580202. In ernstig noodgeval: via aiie ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven sintenties ma t/m vr 9.30-10.30 uur, inseweg 5 of tel. 580202. Sintenties voor de hier navolgende eek dienen bij de pastorie opgegeven worden voor deze week vrijdagmor- 10.30 uur. Ike dinsdagmorgen is de kerk open van '6J 0,00-12.00 uur voor verering van H. Monius. iekencommunie: in afspraak met pas- irie, tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10.30 ir. aterdag: 17.00 Gelegenheid om te echten. 18.00 GEEN KINDER- fOORDDIENST; m.m.v. Crescendo; uders Voesten-Nissen (koll.); Lenie A. lartens-v.d. Berg (koll.); Floor Min-v. ees (koll.); overl. ouders Smits- winkels (koll.); iondag: 8.30 voor onze parochie enray-zuid; 10.30: m.m.v. het Venrays lannenkoor; louis Smets; Bep verbek; Doortje v.d Bekerom-Mooren Dll.); Jeu Arts (koll.); Helm Verhalle. laandag: 18.30 Simon Gieling; insdag: 18.30 Bert Fleuren; jgt. Jo laus; lï, pVoensdag: 18.30 Opa v.d. Heuvel Vj.) (namens de kleinkinderen); Piet /ellen (koll. 2 londerdag: 18.30 overl. fain. Peters its; ouders Derikx-Geurts en overl. ouders Derickse-Jacobs en Karei; 'rijdag: 18.30 ouder Pouwels-Peeters, 29 Joost en Bert.; Constant, Jo en (li Wils. 1 oorafgaande aan de eucharistieviering 'erelke vrijdag om 17.30 uur aanbid- ig zijn in de kerk. In de maand okto- iy rzal iedere avond om 18.10 uur van a.-i/m vrij. de Rozenkrans gebeden •A orden. afloop van de H.Missen (weekend •9/1-10) zijn er collectebonnen te Vredeskerk ereikbaarheid priesters: A. Woutering, orsterweg 57, Castenray of Leunseweg .tel. 580202. In ernstig noodgeval: via alie ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven üsintenties: Leunseweg 5. ma t/m vr i jn 09.30 tot 10.30 uur, tel. 580202. 1 lisintenties voor de hierna volgende eek dienen bij de pastorie opgegeven worden voor deze week vrijdagmor- ■n 10.30 uur. iekencommunie: in afspraak met pas- ne. tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10.30 or. ren: a'er"dag: Kinderwoorddienst. 19.15 oor het geestelijk en tijdelijk welzijn jnonze parochie Venray-Zuid; m.m.v. ïrisko; Maria Kessels-Bordijan; fam. Ibers-Huijbers; oaverl. Ouders ebers-Willemse, zoon Guus en Joop eenen; 6wd Jeu Baten. Parochie Oostrum ondag: 10.30 Piet Vermeulen; Th. endrix; 11.30: Doopsel Teun Wielissen; insdag: 9.00 Aleida Claessens- seuws en Albert Claessens; fam. .jdi" ennekens-Verschuren en wederz. W.; past. De Ceuster. jnderdag: 9.00 fam.Vennekens- frschuren en wederz. Fam.; voor een izondere intentie "'jdag 6 okt.: 14.30 huwelijksmis or het bruidspaar Janssen-Poels; Merdag 7 okt.: 12.00 Huwelijksmis or het bruidspaar Schols-Raedts; H.Mis Oostrumse "igkompeneej. Parochie Oirlo Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis Jonge Garde koor met als gastkoren Erato Blitterswijck en Sound of Joy Rotterdam; thema: Wij zijn er voor elkaar; Yvonne v. Rhee-Bierlee; overl. ouders Houwen-Derks; overl. ouders Loonen-Raymakers Zondag: 9.00 Hoogmis (Herenkoor); Miel Janssen en overl. fam. Janssen- Jenniskens; tot bijzondere intentie (V); 6wd Mia Wijnhoven-v.d. Munckhof; uit dankbaarheid (C). Woensdag: 9.00 H, Mis t.e.v. O.L.Vrouw (G); Vrijdag: 14.00 PI. Huwelijksmis bruid spaar Willemssen-Cox Parochie Castenray Zaterdag: 13.30 Huwelijk Jeanette Arts en John Vergeldt: 19.00: Piet Emonts (namens ouderenvereniging); Jan Rambags; Handrie VERsteegen; overl. ouders Strijbos-Kemmelings; Johanna Baltussen-Jacobs en Willem Baltussen; overl. ouders Janssen-Emonts en kinde ren. Pastoor Hoedemaeckers, Dorpsplein 7, 5807 BC Oostrum, tel. 581254. Misd.: Manon, Evelien en Astrid. Parochie Leunen 26e Zondag door het jaar. Zaterdag: 18.00: Doopviering Misty Baltissen; 19.00 Kindemevendienst; Ism. voor Piet Timmermans, Agnes Timmermans-Koenen en dochter José, Mathieu Vervuurt, zoon Jacques en dochter Iedje; overl. ouders Leenders- Koppens; Jan v. Vcuijck, echtgen. En overl. kinderen; 6wd Harrie Verstappen; jrd. Bert Geurts. Zondag: 10.00 overl. ouders Bouwman en Regina Hendrix-Bouwman. Maandag: Geen avondmis. Dinsdag: Geen avondmis. Woensdag: 19.00 lsm. Piet Piërre Philipsen en Anna Philipsen-Lenssen. Donderdag: Geen avondmis. Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand; 19.00 lsm t.e.v. H.Hart: gest. Jrd. Jaap Josten. Misdienaars: za 19.00: Emma Weijs en Joyce Hendrix; zo 10.00 Max Baeten en Yvonne Theunis; woe 19.00 Karlijn Pouwels en Diana v. Gorp; vrij. 19.00 Paulien Weijs en Marjon Weijs. Lectoren: za 19.00: Goen Reintjes; zo 10.00 Elly Theunis. Rectoraat Heide Zondag: 26e Zondag door het jaar. 9.30 Hoogmis voor Jan v. Vegchel (koll.) en Paula v. Vegchel-Lemmen; Stephanie Coppus-de Groot: overl. fam. Evers-Jans; misd.: Elian, Stan, Marlie en Iris J. Rectoraat Veulen 26e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 Hgm.; gest. Jgt. Jan Reintjes en echtgen.; fma. V. Soest- Cox; jgt. Fam. Gielen-Boonen; Misdienaars: za: Frank, Dannu, Karei en Patrick; Lector: za: A. Timmermans. Parochie Ysselsteyn Zaterdag: 19.00 (kinderkoor); kinder woorddienst: Anna Linders-Donders en echtg. En Gerrit Linders; jrd. Frans Bouwmeister; jrd. Gerrit v. Hugten en Trautje v. Hugten-v. Gulpen; Roos Strijbos-v. Lipzig; Toon Verheijen; Henricus Maessen en Maria Mans en kinderen; Zondag: 10.00 (Gregoriaans); Mien Claessens-Zanders; levende en overl. leden LLTB; Toon Pouwels en fam. Feus Keijsers; jrd. Tren Poels. Maandag: 19.00 intenties van de parochie; Woensdag: 19.00 voor de zieken; Vrijdag: 19.00 Th.Sanders en dochter Josefien. Misdienaarsbeurten: za 19.00: Daan en Klaas; zo 10.00 Marian en Vera: ma 19.00 Maartje en Paula; woe 19.00 Mark en Joris: vrij. 19.00 Niels en Bart A. Parochie Merselo Zaterdag: 19.00 jgt. Sibertus Muysers en Maria Michels; Toon Engels (v.d. buurt); Jan Broeren; in dankzegging, 55- jarig priesterwijding; misd.: Femke Claessens en Rowena Keuten; Zondag: 10.00 t.e.v. OL Vrouw: misd.: Ryan Relouw en Louis Tielen; Woensdag: 19.00 Piet J anssen; jgt. Teng Poels; voor vrede en op voor spraak van H. Edith Stein. Kerk poetsen: mevr. Franssen en mevr. V. Dijck. Rectoraat Vredepeel Zondag: 10.45: dankbaarheid fam. Nabuurs-v.d. Broek; jgt. Maria Peters Hakvoort; Maandag: 19.00 M. Jansen; Donderdag: 19.00 H.Mis; Misdienaars: zo: Ronnie, Ellen, Rick en Linda; Lezers: zo: Lies v.d. Heuvel; Zopndag na de H.Mis is er voor ieder een gelegenheid om pastoor Janssen te bedanken voor zijn inzet de afgelopen zeven jaar in onze parochie. Hij is terug getreden i.v.m. het cluster. Hij blijft zich toch nog inzetten voor ons als assistent en blijft onder ons wonen. Heel hartelijk dank voor alles. Rectoraat Smakt Zaterdag: 13.15 zegening der ringen van de familie Griesheimer-Fransen; Zondag: 10.00 We herdenken de slacht offers van de tweede wereldoorlog van Holthees en Smakt; Hoogmis met mederwerking van het gemengd koor; voor René Buijzen; overl. fam. Gommans-de Haart; overl. fam. v. Kempen-Lochtens; Sjeng Jenniskens; slachtoffers tweede wereldoorlog; lect.: Oklga v.d. Meer; dienbeurt: Stijn Wardenier; Woensdag: In de St. Jozef genadekapel t.e.v. de H. Jozef. 9.30 H. Mis voor Nella Bastiaans-Deenen en bijzondere intentie; Mie Bongaerts-Kersten; dhr. Noyen en Jeroen. Protestantse Kerkengemeenschap Venray e.o. Zondag 1 okt.zal in het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray, ds. L. Boot voorgaan in de dienst. Aanvangstijd is 10.00 uur. Tijdens de dienst zal het interkerkelijk jeugdkoor Sound of Joy enkele liederen ten gehoren brengen. Tijdens de dienst is er kinderopvang en er wordt kinder- nevendienst gehouden. Na afloop wordt u hartelijk uilgenodigd een kopje koffie te blijven drinken. Op 1 okt. Is er om 15.00 uur een bij eenkomst van de Peelcicel. Het wordt gehouden in de protestantse kerk te Someren onder leiding van ds. R. Wijkhuizen. Dit is voor jongeren van 13-18 jaar. Info en opgave bij Janette Hermans, tel. 0478-691102. Op 8 oktober gaat de basiscatechese voor jongeren van groep 7 en 8 van start. Jehova's Getuigen Hierbij nodigen wij u uit voor het bij wonen van een bijbeltoespraak met als thema Een hart van wijsheid verwer ven in de Koninkrijkszaal aan de Henri Dunantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang; geen collecte. Op zaterdag 30 september geeft Groot Vocaal Ensemble Ars Musica een herfstconcert in het Raaylandcollege aan de Zuidsingel in Venray. Het con cert bestaat geheel uit werken van de componist W.A. Mozart. De solistische medewerking wordt verzorgd door de sopraan Beata Wojtczak en de tenor Paul van Ginsven, beiden afgestudeerd aan het Conservatorium te Maastricht. Zij ver tolken onder andere een duet uit de opera Don Giovanni en een aria uit de Zauberflöte; verder zal Beata de soli bij enkele koorwerken verzorgen. Ars Musica staal onder leiding van dirigent Cees Wouters en de pianist/repetitor Hans v.d. Eijnden. De aanvang van het concert is om 20.00 uur. Na afloop bestaat gelegen heid om samen met Ars Musicaleden de avond op een gezellige manier af te slui ten. Entreekaarten zijn bij de ingang van de zaal verkrijgbaar a ƒ10,00 en uiter aard zijn alle belangstellenden van harte welkom. Gezellig koffie drinken Dag van de ouderen Op zondag 1 oktober is het de jaar lijkse dag van de ouderen. Op deze dag wordt u gratis koffie met vlaai aangebo den in de Kemphaan van 10.45-12.30 uur. Wij hopen dat velen van deze gele genheid gebruik zullen maken. Wandelen met KBO en ANBO Dinsdag 10 okt. Vertrek 13.30 uur vanaf de Kemphaan aan het Kennedyplein. Kienen Woensdag 4 okt. Om 14.00 kienen in de Kemphaan. Ook nietleden zijn wel kom. Najaars ledenvergadering De najaars ledenvergadering die op 19 okt. zou plaatsvinden is verplaatst naar woensdag 22 nov. om 14.00 uur in de Kemphaan. Nadere berichtgeving volgt. Computercursussen Begin november start de cursus word. De beginnerscursus start zeer binnen kort. Iedere aanmelder krijgt persoonlijk bericht. Dinsdag 3 oktober is er een leden avond. Deze avond zal het onderwerp zijn: incontinentie; en zal verzorgd wor den door mw. Koppers van de GGD Venlo. Ook kan men zich opgeven voor de excursie naar de Nestlé te Oostrum op 24 oktober. Er zijn geen kosten aan verbonden. Men kan zich opgeven bij Agnes. Opendoedag/spellenda<f^ KC Venray e.o. organiseert zondag 1 oktober a.s. haar jaarlijkse opendoe- dag/spellendag in combinatie met een drive-in (beoordeling van uw hond), ras- senparade en diverse demonstraties. De plaats van handeling is dit jaar in het kader van werelddierendag bij het asiel Smaklerheide te Smakt. Iedereen is wel kom, de deelname is zowel voor leden alsniet-leden en kortom iedereen die geïnteresseerd is om iets te doen met hun hond of om te komen kijken, er is die dag van alles te zien. De dagactivi teit gaat van start om 10.00 uur en ein digt rond 16.30 uur. Voor eventuele vra gen of inlichtingen tel. 077-3071128 of 077-3072855. FNV bondgenoten heeft speciale spreekuren ingelast voor Uitkeringsgerechtigden, ouderen en gepensioneerden die problemen c.q. vragen hebben waar ze alleen niet uitko men. Het Leden Service Punt, Henseniusplein 10a houdt deze spreek uren op de eerste en derde maandag van iedere maand van 14.00-15.30 uur. Deskundige informanten wijzen u de weg in de problematiek waar men alleen niet uit komt. LSP Henseniusplein 10a, tel. 0478-583978 Lezing over reis naar Nicaragua door Gertie Schroen en Marian Verstappen Datum: donderdag 28 september 2000 Plaats: Gemeenschapshuis Oostrum Aanvang: 20.00 uur Wanneer je in con tact komt met mensen uit andere cultu ren en ziet hoe zij leven, wonen en wer ken, merkje dat er naast verschillen ook veel overeenkomsten zijn. Dat is de ervaring van Gertie en Marian toen zij in het Midden-Amerikaanse Nicaragua plattelandsvrouwen en organisaties ont moetten. Zij konden kennis maken met hen doordat ze werden uitgenodigd deel te nemen aan een studiereis naar Nicaragua. Deze reis werd georgani seerd door Agriterra. een samenwer kingsverband van Nederlandse platte landorganisaties. Vrouwen hier en daar zoeken nieuwe wegen en activiteiten op het platteland voor verbetering van de positie en belangen van de vrouwen. Hierbij lopen zij tegen dezelfde proble men als de vrouwen in Nederland, zij het weliswaar op een ander niveau en onder andere omstandigheden. Inhoud van de avond: Informatie over Nicaragua Dia's over het land en de omstandigheden waaronder vrouwen leven Ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling zijn begrippen die voor veel vrouwen erg abstract zijn. Tijdens deze avond wordt hier uitleg over gegeven Discussie en beantwoor den van vragen. Introducé's zijn van harte welkom. Zij betalen f 5,- voor deze avond. Natuurhistorisch genootschap in Lim burg kring Venray Op donderdag 28 sept. (vandaag) organiseert kring Venray van het Natuurhistorisch genootschap in Limburg een dialezing over sprinkha nen. Deze dialezing die voor iedereen gratis toegankelijk is, begint om 20.00 uur in het gemeenschapshuis van Oostrum aan de Watermolenstraat 1 in Oostrum. Sprinkhanen en krekels roepen zeer uiteenlopende beelden op. Bij sprinkha nen denkt men al snel aan de vernieti gende horden streksprinkhanen in de Derde wereld. Krekels en hun zang associeert men daarentegen met de romantiek van zwoele zomernachten. Ook in Nederland wordt de zomerse sfeer van heiden, duinen en grasland voor een belangrijk deel bepaalt door zingende sprinkhanen en krekels. Onze zomeravonden zouden stil zijn zonder het luide getjirp van de grote groene sabelsprinkhaan Ondanks hun luide aan wezigheid zijn de Nederlandse sprink hanen bij een groot deel van de bevol king nauwelijks bekend. Nog minder weten we van de rol die ze spelen in het ecosysteem. En hoewel we van deze insecten meer weten dan van veel ande re groepen, werd er tot voor kort in het natuurbeheer nauwelijks rekening mee gehouden. Paul van Hoof, bioloog en lid van kring Venray, is beroepshalve betrokken bij inventarisaties van o.a. sprinkhanen door geheel Nederland. Hij zal ons begeleiden van de fascinerende wereld van de sprinkhanen. Dinsdag 3 oktober a.s. komen Math en Rieky Verstraelen -Hermanussen een lezing verzorgen over natuurgebied de Maashegge met behulp van dia's. De heer en mevrouw Verstraelen zijn lid van IVN vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. De avond begint om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis. Het belooft een leerzame avond te worden. P.S. Gezien de geringe belangstelling om de kinderen mee te nemen met de herfstwandeling wandelen we woensdag 11 oktober a.s. alleen met de volwasse nen. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de Rabobank en zijn om ongeveer 16.30 uur weer terug. U kunt zich hiervoor opgeven van 28 t/m 30 september bij Elly Rijshouwer tel.586268, Bij slecht weer gaat: het niet door. Mededeling: de geplande avond van 23 en 24 oktober wordt verplaatst naar dinsdag 31 oktober a.s We maken dan i.p.v.de herfstdecoratie loden rozen. Zin om samen muziek te maken? Ons blokfluitensemble is op zoek naar nieu we leden. Of je nou de sopraan, alt of tenor bespeelt, je bent van harte wel kom. Een keer in de week, op woens dagavond, oefenen wij van 20.00-22.15 uur. Natuurlijk verzorgen wij regelmatig optredens. Is je nieuwsgierigheid gewekt, bel dan voor meer informatie tel. 584233. Dinsdag 3 okt.: thema-avond. Onderwerp', biologische landbouw. Deze avond wordt verzorgd door dhr. Vossen van de milieuvoorlichting Limburg. 10 okt.: Excursie naar de koikarper- kwekerij van dhr Gieles, Hansenberg 6 Merselo, vertrek 13.15 bij de Witte Hoeve. Diegenen die vervoer willen kunnen dit melden bij het bestuur. Graag uw bijdrage van ƒ10,- voor het kerstdiner te betalen, De Aosmimse Zangkompeneej is een mannenkoor dat elke dinsdagavond van 21.00 uur tot 23.00 uur, repeteert in 't Allemanscafe te Oostrum. Het koor bestaande uit 17 leden is een gezellig maar serieus mannenkoor. Enkele mannenstemmen, ter verster king van dit koor, zijn van harte wel kom. Dit geldt ook voor belangstellen den van buiten Oostrum Interesse: neem voor meer informatie contact op met H.Crins. secretaris. Tel.511251. Op 7 oktober a.s. viert de Aostrumse Zangkompeneej haar 4de lustrum. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Leden en oud-leden van de Aostrumse Zangkompeneej zullen deze mijlpaal op 7 oktober a.s. op gepaste wijze herdenken. Om 19.30 uur is er een kerkdienst in de parochiekerk te Oostrum. Deze dienst zal muzikaal worden opgeluisterd door de Aostrumse Zangkompeneej en het Kerkelijk Gemengd Koor. Daarna zal de viering van het 20-jarig bestaan een vervolg krijgen in café De Karklingel in Oostrum. Het duo DAZ- ZEL zal voor stemmige muziek zorg dragen. Meerdere verrassingen staan op stapel. Het belooft een leuke avond te worden. Bestuur en leden van de Aostrumse Zangkompeneej verwachten op deze avond vele oud-leden. Dit is voor leden en oud-leden de kans om weer eens wat oude herinneringen op te halen! Denk aan de eerder gehouden reünies, de zan gersconcoursen, de diverse optredens her en der in Limburg. Noord-Brabant en Friesland en niet te vergeten België! Programma: Elke dinsdagavond repetitie in 't Allemans Cafe te Oostrum. 07 oktober (zaterdag) Reünie/Kerkdienst i.v.m. 4de lustrum. 16 november (donderdag) Concert in het Ziekenhuis te Boxmeer. Aanvang 20.30 uur. Groot Vocaal Ensemble Dinsdag 3 oktober a.s.: repetitie van 20.00 uur tot 22.15 uur in "De Opmaat". Oostsingel 37, te Venray. Agenda: 30 september: Herfstconcert. 17 oktober: Herfstvakantie. 3 en 4 november: Proms Venray. Afmelden: Marjo Kuypers-Mater, tel.: 0478-513191 (bij voorkeur tussen 17.00 uur en 18.30 uur). De oudpapiercontainer staat op het par keerterrein van het Vincent van Gogh Instituut, locatie Noordsingel, (Noordsingel 39) te Venray. U kunfuw oudpapier brengen op werkdagen tussen 09.30 uur en 18.00 uur, op zaterdag tus sen 09.30 uur en 16.00 uur. Zou u ook wel eens willen zingen in een koor? Wij kunnen in alle partijen ver sterking gebruiken. U bent van harte welkom om een keer mee te komen zin gen, de sfeer te proeven en kennis te maken met onze manier van werken. Informatie over het koor geeft u graag Marjo Kuypers-Mater, tel.: 0478- 513191, of kijkt u eens op onze website: www.arsmusica.nl. Nationale Korendag A.s. zaterdag 30 sept. 18.00 weekend viering opluistering in de Paterskerk. Leden van ons koor worden om 17.45 in de kerk verwacht. Niet in uniform. De repetities staan momenteel vooral in het teken van de a.s. herfst- en winter- uitvoeringen. Er is tevens wat nieuwe muziek voorhanden. Dat is voor dames en heren vanaf 50 jaar, een goede gele genheid om de overstap naar het senio renkoor te maken. Voor alle inlichtingen kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of onze dirigent dhr. P. v.d. Velden. Men kan ook gewoon vrij blijvend komen luisteren en/of meedoen tijdens de wekelijkse repetitie in De Kemphaan, 's woensdags van 18.00- 19.30 uur. Afmeldingen bij mw. Van Dijck, tel. 581955. Kinderkoor Maandag 2 en 9 okt.: Repetitie van 15.30 tot 16.30 uur. Maandag 16 okt.: herfstvakantie; Zondag 29 okt.: gezinsmis 11.00 uur Grote Kerk Kinderkoor De Bandelieren is weer gestart, na de zomervakantie. Ben je zeven jaar of ouder en wil je meezingen in ons kinderkoor, dan kun je je deze maand nog aanmelden. Voor informatie over ons kinderkoor: Joke Halmans, tel. 583806. Jeugdkoor Zaterdag 30 sept.: viering voor jongeren 19.00 uur Grote Kerk Zondag 1 okt.: KIA dekenaat Venray van 14.00-16.00 uur. De KIS is dit jaar in de kerk van Leunen. Dinsdag 3 okt.: Repetitie van 19.00 tot 20.30 uur. Vrijdag 13 okt.: uitstapje koor. Óns koor is een koor voor jongelui vanaf 11 tot 25 jaar. We zingen in de Grote Kerk tijdens vieringen voor jon geren en bij activiteiten in onze regio. Wil je zingen met leeftijdgenoten dan ben je welkom bij ons koor. Voor infor matie over ons jeugdkoor: José Kusters, tel. 511707. Wij zijn op zoek naar een pianist(e)/toetsenist(e) voor ons koor, met name voor de repetitie op dins dagavond. Heb je interesse, vraag dan naar Joke Halmans, tel. 583806. Close Harmony Group Woensdag 4, 11 en 18 okt.: Repetitie om 20.15 uur in de Galmhut. Extra repetitie i.v.m. Proms: donderdag 5 okt. (Raayland oost) van 21.15-22.30 uur Donderdag 19 okt. (lokatie volgt nog) 21.15-22.30 Vrijdag 20 okt.: Jaarlijkse feestavond Donderdag 26 okt.: (Raavland oost) 21.15-22.30 Zondag 29 okt.: 10.30-14.00 Voor afmelding: Gerti, tel. 631306; voor informatie: Henk Mijnster, tel. 512082. Zaterdag 30 sept.: opluistering H.Mis Vredeskerk 19.15 Zponag 1 okt.: Koorkring 14.00 Zondag 8 okt.: 10.30 viering Beukenrode Zaterdag 21 okt.: opluistering H.Mis Vredeskerk 19.15 Zaterdag 18 nov.: opluistering H.Mis Vredeskerk 19.15 S.v.p. een kwartier voor aanvang van de uitvoering aanwezig zijn. Bij verhindering s.v.p. tijdig afmelden. Ons koor Chrisko bestaat uit een kleine enthousiaste groep jonge dames. We zingen in zowel Vredes- als Paterskerk en af en toe bij instellingen. We hebben een afwisselend repertoire en een gezel lige koffiepauze. Wie heeft er zin en tijd om op de maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur met ons mee te repeteren We oefenen in het parochiezaaltje aan de Whistlerstraat la. Voor meer infor matie: Marly Driessen tel:0478-588176 of Norma Ansinger tel: 0478-585234. Eerstvolgende repetitie woensdag 4 oktober a.s. om 20.00 uur bij zaal Thielen. Afmeldingen bij Jeanny Jenniskens, telefoon 516877. Agenda 30 september: korenconcert Neerkant 21 oktober: korenconcert Hegelsom 28 oktober: korenconcert Meyel 4 en 5 november: repetitieweekend Kerkrade L7 november: najaarsconcert schouw burg Venray 20 december: kerstviering A.s. zaterdag hebben we een korentref- fen in Neerkant. Jullie worden om 19.45 uur verwacht in Gemeenschapshuis de Moost, Mooststraat te Neerkant. Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons koor en willen graag nieuwe sopra nen, mezzo en alten verwelkomen. Heb je zin in zingen en denk je dat je het bij ons koor wel naar je zin zult hebben dan nodigen we je van harte uit geheel vrij blijvend enkele repetities bij te wonen. Bel voor verdere informatie even met onze voorzitter, Jeanny Jenniskens, tele foon 516877. Drukke bezigheden bij café en boer derij 'de Nachtegaal', gelegen aan de Deurneseweg. Links ligt een zojuist met de boerenslagkar aangevoerde partij roggestro. Dit stro wordt handmatig door de schovenbinder of toestel (links op de foto) gehaald. Het losse stro en ander ongewenst spul wordt gescheiden van het goede stro. Dit stro wordt op maat afgesneden en tot schoven gebon den. Deze schoven worden later gebruikt voor het vervaardigen van o.a. bijenkorven, dakbedekkingen en stro- of dakpoppen. Dit zijn dubbelgevouwen bosjes roggestro, daarna samengebon den ofwel ineen gedraaid tot kleine bos jes stro die vooral vroeger tussen de dakpannen werden gelegd. Op de lege kar hebben enkele jonge dames plaatsgenomen, mogelijk op ver zoek van een fotograaf die er deze aardi ge kiek van maakte. Dat was omstreeks 1936. Het zijn meisjes woonachtig in de nabijheid van deze plek en uit het buurt schap Heide. Het zijn v.l.n.r. Martha Ewals, Maria Jenneskens, Tileke Strijbos (met bril). Truus Ewals, Mien Gielens, Mien v. Dijck en Truus Michels. Jan v.d. Putten ;amerkoor Collegmn Het kamerkoor Collegium Vocale Venray is op zoek naar nieuwe zangers. Er is plaats voor 2 sopranen, 1 tenor en 1 lage bas. Enige koorervaring is gewenst. Kennis van notenschrift strekt tot aanbeveling. Het repertoire is veel zijdig, meestal a capella. Eventueel kan men projectmatig meezingen aan staande kerstconcerten). Kom eens luisteren of meezingen tij dens een repetitie op maandagavond van 20.30 uur tot 22.30 uur in de biblio theek van het Vincent van Gogh Instituut aan de Noordsingel te Venray. Inlichtingen: Hans van Aalst, tel. 56914 of Lïduine Geurts, tel. 584986. Harmonieorkest Donderdag 28 sept. en 5 okt.: 20.00 uur Repetitie. Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 582539. Agenda: 5 okt.: ophalen oud papier volgens roos ter. 5-2-6 en 26 okt. Zijn de repetities van 20.00-22.30 uur. Do 19 okt.: repetitie op andere lokatie. Zo 29 okt.: generale repetitie van 10.30- 14.00 uur (voormalige Boschveld). 3 en 4 nov.: Proms. Jeugdorkest Donderdag 28 sept. en 5 okt.: 18.45 uur Repetitie. Agenda: Najaar: Concert Merselo/Ysselsteyn. Afmelden: P. Noten, tel. 587858 Drumband Dinsdag 3 en 10 okt.: 20.00 uur Repetitie. Afmelden: Dorien van der Giessen, tel. 589317. Agenda: di 29 okt.: 10.30-14.00 uur generale repetitie. 3 en 4 nov.: Proms, Bestuur 2 okt.: 19.00 Proms Perdstal; 13 nov. ab 20.00 uur Perdstal. Repetitie: Donderdag 28 sept. 19.30 uur: Repetitie Bas Bariton. 20.00 uur: Repetitie gehele koor. Zondag 1 okt.: Opluisteren H.Mis in Paterskerk; bijeenkomst 10.00 uur in de kerk. H.Mis om 10.30 uur. Aansluitend tot 13.00 uur: EXTRA-repetitie in De Witte Hoeve. Donderdag 5 okt. 19.30 uur: Repetitie Tenor 1 2 20.00 uur: Repetitie gehele koor. Donderdag 12 okt. 19.30 uur: Repetitie Bas Bariton. 20.00 uur: Repetitie gehele koor. Optredens/Evenementen 13/10-22/10 Jubileum-Concertreis Costa Brava Spanje met o.a. optredens in Barcelcelona, Malgrat del Mar en Montserrat. Afmelden bij Jan Mulder (tel. 580896. bgg 06-17152570) (Bij voorkeur tussen 18.30 en 19.00 uur) Oud papier: kunt u afleveren bij de VMK-container aan de Molenhofweg. (Deweg tegenover de voormalige zui velfabriek) (Staat aangegeven!) NIET NA 22.00 UUR! Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Informatie: Repetitielokaal: Zaal "In den Engel". Poststraat 2. (tm 12 okt,) Partycentrum "De Witte Hoeve" (vanaf 26 okt.) Secretariaat: Tel. 580173 Gemengd zangkoor Repetities: 's maandags om 20.00 uur, Parochiehuis Paterskerk, Leunseweg 5, Venray. Zondag 1 okt.: 14.00 KI A-middag in de H. Catharinakerk in Leunen. Bij ieder optreden gelieve een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Zondag 15 okt.: zingen om 10.30 uur. Zaterdag 21 okt.: zingen om 19.0 uur in Huize Loon te Overloon. U bent altijd welkom op onze repetitie avonden voor een kennismaking. Voor meer informatie /aanmelding/afmelding kunt u bellen: mw. T. Douwes, tel. 0478-584494 of mw. T. v.d. Heuvel, tel. 0478-583884.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 25