ï.9% berden Sfeervolle schaatsbaan op Schouwburgplein Brandbrand, I Venraynaar heeft plannen voor Hulst II kant en klaar aktie maai ^ii H f37,50 FeUcez WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING DAMES AFDELING HEREN AFDELING m/v Bandoetere specialist sanitair Motorrijder verongelukt Deze maand alle aps formaten per foto I MENU MAKT-MAR-WAT-VBIEG mosselen dagelijks! y ASTERIA TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE DE HYPOTHEEK SHOP kortingen 'Ma ïi DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2000 Nr. 37 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Wal dacht u hiervan? 10 jaar vast Fred Olfen Hypotheken uw sleutel tot succes! tel. 0478-513980 www.fredolfen.nl PEEL EN MAAS (k jU&W aankoop verkoop taxaties Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT 19a VENRAY TEL. 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Berden Mode Ven ray is een modewa renhuis voor het gehele gezin. We verkopen dames-, heren-, kinderkleding en lingerie van de betere merken. Ter uitbreiding van ons verkoopteam zoeken wij enthousiaste mensen voor de volgende afdelingen: leeftijd tot 35 jaar leeftijd tot 40 jaar Gezellig winkelen en service staan bij Bent u representatieve man of vrouw, die graag in teamverband werkt en goede contactuele in't vaandel. eigenschappen heeft, - schrijf dan een brief met recente pasfoto aan Grotestraat 23 5801 BE Venray Tel. 0478-581526 Horeca werkgroep wil rond kerstmis drie weken lang ijsbaan exploiteren Als het aan de horecawerkgroep 'Eventjes' ligt dan wordt het Schouwburgplein rond kerstmis en nieuwjaar omgedoopt in een winterdecor. Met een ijsbaan omringd door kerstbomen en vuurkorven, schaatsen verhuur, oliebollenkraam, kerstmarkt en een tent in winterse sferen waarin optredens zullen plaatsvinden. Het plan is uniek voor Venray en werd door de gemeente enthousiast ontvangen. De werkgroep 'Eventjes' bestaat uit de horecagele genheden Heeren van Aemstel. Hulsman, 't Podium. De Koets, De Bonte Koe en Zowyzo. Elly Swinkels van koffiehuys Zowyzo is een van de initiatiefneemsters. "Ik hoop echt dat dit plan slaagt. De grootste kostenpost is de huur van de mobiele ijsbaan. We willen deze schaatsbaan vanaf 12 december drie weken lang in Venray houden. De kosten bedragen ongeveer 100.000 gulden. We hebben hiervoor een aparte werkgroep in het leven geroepen die probeert hiervoor sponsors te werven. De gemeente heeft inmiddels al alle medewerking toegezegd. Over ruim een maand hopen we definitief te weten of er volgende sponsorgelden bijeenge bracht kunnen worden", zegt Elly Swinkels. Een praktisch probleem vormt de verplaatsing van de weekmarkt op maandag 18 december. Omdat Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag ook op een maandag vallen, komt de Venrayse markt al twee weken te vervallen. De marktkooplui op het Schouwburgplein trekken er daarom niet hard aan om ook nog maandag 18 december in te leveren. 'Eventjes' wil er geen halszaak van maken indien de standhouders op de markt vasthouden aan hun plek op 18 december. "Maar op zondag 17 december is het koopzondag in Venray. En het zal dan een week voor kerstmis hartstikke druk wor den in het centrum. Het zou dan heel leuk zijn als de ijsbaan er dan al ligt. Daarvoor hebben we wel hun medewerking nodig om met de markt uit te wijken naar een andere plek", vindt Elly Swinkels. WINTERS LANDSCHAP Maandagmiddag werd het plan van horecawerkgroep 'Eventjes' op Contact Als ik contact zoek met de gemeente kan ik het beste evcn- I tjes langs gaan. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat cfe gemeen te heeft laten doen. Ik heb dan 97kans dat ik meteen geholpen wordt. Bellen levert ook nog een ritief resultaat op maar ga voor niet schrijven. Dan lean de afhandeling aardig uit de klauwen lopen. In een op de zeven geval- zelfs langer dan drie maanden, dan is nog maar de vraag of ik tevreden ben met het antwoord. Het onderzoek van de gemeente stelt mij wel voor een dilemma. Als schrijver zou ik natuurlijk het liefst iels op papier zetten en dat de ambtenaren en bestuurderen onder ogen willen wrijven. Maar zakt het imago van de gemeente bij mij wel heel snel naar beneden. Volgens het onder zoek is dan nl. het aantal ontevre den klanter groter dan elders in den lande. Behalve dat de afhan deling te lang duurt hebben de ambtenaren ineens onvoldoende jkenn iskomt de gemeente afspra ken niet na en worden burgers niet meer serieus genomen en van het kastje naar de muur gestuurd. Het ziet er dus naar uit dat ik mijn talenten maar terzijde schuif mij voortaan als brave burger in de balie ga melden. Ik moet wel gemiddeld 4.9 minuut wachten, "wat bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde is. naar vindt dat helemaal niet erg. Want ik zie dan immers dat de sp&tenaren druk bezig zijn. Ik merk dan ook dat ambtenaren Kied op de hoogte zijn, volledige inlichtingen geven en deskundig zijn. Wauw, wat een verschil met eenbriefje. Maar goed dat het onderzoek ook een aantal aanbevelingen bevat om het contact tussen mij en de gemeente te verbeteren. Van die elf aanbevelingen zijn slechts twee die betrekking hebben op de 'relatie tussen de gemeente en mij als,-briefschrijver. De gemeente 'zou altijd een ontvangstbevesti ging moeten schrijven (wat overi gens al in 80% van de gevallen gebeurt) en de gemeente zou zelf eerder met mij als briefschrijver; contact op moeten nemen, wan neer de afhandeling langer duurt dan verwacht. Ikzelf denk dan dat een briefje met 'kom even langs' een goede suggestie zou zijn. 97% kans dat ik meteen geholpen wordt. 2 Onverwachte rampenoefening zorgt even voor paniek Zo'n honderd leden van de EHBO vereniging Venray zaten dinsdagavond niets vermoedend in een zaal van het gastencentrum De Witte Hoeve. Het nieuwe EHBO seizoen werd geopend met een lezing van de Drutense tan darts Astrid Meijering. Zij vertel de over veel voorkomende onge lukken aan tanden en kaak en hoe adequate eerste hulp kon worden geboden. Totdat tegen negen uur een medewerkster van het gasten centrum de zaal binnenstormde en "BRAND... BRAND... BRAND!!!" schreeuwde. De angst en de twijfel sloegen even toe. Zou het echt zijn of niet, leken de EHBO'ers zich af te vra gen. Er heerste zelfs lichte paniek. De begeleiders wakkerden het vuur tje aan door luidruchtig te schreeu wen en paniekerig rond te rennen. Maar al spoedig hadden de EHBO- leden in de gaten dat het 'slechts' om een oefening ging. Verspreid door het gebouw lagen zeven (zwaar) gewonden. In de keuken was de vlam in de pan geslagen en stond de kok letterlijk in vuur en vlam. In de entree waren twee gas- TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. kt Even was er paniek maar al snel gingen de hulpverleners aan het werk om de "slachtoffers" te helpen. ten van de trap gevallen met hoofd wonden. arm- en beenbreuken. Buiten was een man aangereden door een auto. hij was bewusteloos. In de lounge was een ober met een vol dienblad omver gelopen. Hij had glasscherven in armen en benen en er was een kind dat op blote voet jes door het glas gelopen was. Tot slot was er haar moeder die onder het bloed zat er in paniek raakte. De zeven slachtoffers speelden hun rol met verve. De rolverdeling van de EHBO'ers zal niet veel afgeweken hebben dan bij een echt ongeval. De fanatieksten stormden als eerste op de slachtoffers af en boden hulp met al hun ziel en zaligheid. Terwijl het gros op een afstandje toekeek hoe hun collega's het er vanaf brachten. Maar praktisch gezien kon het ook niet anders. Want honderd EHBO'ers op zeven slachtoffers is wat al te veel van het goede. De begeleiders van de oefening lopen na verloop van tijd alle slachtoffers langs en vragen aan de hulpverle ners wat zij geconstateerd hebben en hoe zij daarop hebben gere ageerd. Zelfs in de koffiepauze dis cussiëren de EHBO-leden nog na over de behandeling van hun slacht offers. Dat de slachtoffers 'net echt' leken was geen schijn. Want vijf van de zeven waren LOTUS-slacht- offers. Zij worden door de Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffers hiervoor speciaal opgeleid. Het was de eerste keer dat de Venrayse EHBO zo'n grootscheepse en onverwachte ram penoefening hield. Voorzitter Gerrit Schoonderbeek toonde zich na afloop tevreden: "We hebben jullie met opzet overvallen. Want het belangrijkste is om alert geestelijke en lichamelijk hulp te kunnen bie den." Huisarts Mark van Straaten die de oefening bijwoonde vond 'dat de hulpverlening wat traag op gang kwam'. "Want buiten heeft een man tien minuten alleen in de kou gelegen. Er was slechts één dame bij die alleen maar om hulp kon roepen. Terwijl anderen lachend door de gangen liepen", stelde Van Straaten vast. Voorzitter Schoonderbeek vindt dat bij oefe ningen de praktijk zo dicht mogelijk benaderd moet worden. "Want de EHBO-mensen moeten de held op straat kunnen zijn." Begeleider André Grotens vindt het een plus punt om met LOTUS-slachtoffers te werken. "Want die reageren ook direct op de hulp die geboden wordt. Ze zeggen het ook als de hulpverle ners het niet goed doen." Peter Pouwels woonde namens het Rode Kruis de oefening bij. "Als er een trouwpartij is dan kan dit ook gebeuren. Alhoewel je merkt dat dit ervaren EHBO'ers zijn en die raken niet zo snel meer in paniek. De con frontatie met het onverwachte is belangrijk. Er moet spontaan gehol pen worden want niet helpen is altijd fout", weet Peter Pouwels uit ervaring. Bij een verkeersongeval op de Overloonsweg in Vierlingsbeek is dinsdagmorgen rond 8.00 uur een 35-jarige inwoner van Holthees om het leven gekomen. De man reed op zijn motor vanaf de Soetendael linksaf de Overloonseweg op, passeerde enkele auto's die voor de spoor wegovergang stonden te wachten en botste vervolgens tegen de juist passerende sneltrein. Het slacht offer overleed ter plaatse. De poli tie stelt een onderzoek in. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard het gemeentehuis aan de markt kooplieden voorgelegd. "We zijn er nog niet uit", zegt Ineke Lenssen van de gemeente. "De marktkoop lieden op het Schouwburgplein hechten aan hun plek op de laatste marktdag van het jaar die meestal erg druk is. We zoeken momenteel nog naar een goed alternatief." De werkgroep 'Eventjes' loopt over van enthousiasme. Het lag eerst in de bedoeling dat de ijsbaan, die 30 bij 15 meter groot wordt, helemaal met een tent te overkappen. Maar de werkgroep heeft er nu voor gekozen om de schaatsbaan toch gedeeltelijk open te laten. Een gedeelte van de baan wordt overdekt en daarbij komt nog een tent die evenals het gehele plein in winterse sferen aan gekleed wordt. Elly Swinkels: "Er komen diverse kramen omheen en bijvoorbeeld ook een draaimolen. We willen er een compleet winters landschap van maken. In de tent komen liveoptredens zoals van het mannenkoor. Met de kerstmarkt erbij hopen we een heel gezellige kerstsfeer te creëren. Maar het ini tiatief valt of staat met de spon soring voor de ijsbaan. De randacti- viteiten eromheen komen allemaal voor rekening van de horecaonder nemers." ook aps in 1 uur SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 I peel-brunch I iedere zondag, eai c/i 1 vanaf 11.00 unr JJ-4!?" k 5-of 6-gangenmenu^ Hotel Restaurant* Tkv nodigt u uit voor. Igangen-keuze-menu I (vrijdag, zaterdag en zondag 1 keuze uit 4 voorgerechten hoofdgerechten r/) 1 desserts 1500 MJ SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND; MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 Zestien landelijke winkelketens plus disco De Steeg naar nieuw bedrijventerrein? Binnenkort zal de gemeente de knoop moeten doorhakken. Er zijn momenteel nog twee gegadig den die grote interesse hebben in het nieuwe bedrijventerrein Hulst II. Dat zijn Ruijters Vastgoed en HC Beheer het bedrijf van Hub Clephas. De Venrayse onderne mer staat te popelen om te begin nen want hij heeft de plannen voor Hulst II al helemaal in kan nen en kruiken. Als het aan hem ligt wordt Venray binnenkort zes tien gerenommeerde winkels op het gebied van woninginrichting, doe-het-zelf zaken, keuken/sani tair en tuincentra rijker. "Ik ben in bezit van zestien con tracten. Dat zijn allemaal grote vis- Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Gra&zoden-Kweekp DIRECT GAZON mf. Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11, Ysselsteyn SSANG YONG ■4WD PERSONEN-EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer CEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-niail: VAKCARAGE GOMMANSEN DENVTl .NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWlT.NL- sen. De zestien overeenkomsten die ik heb gesloten betreffen allen grote landelijke ketens. Daaronder zitten ook Leen Bakker en Praxis. En ver der zaken als Beter Bed, Kwantum, Roobol, Hans Verkerk keukens en Carpet land", zegt Hub Clephas enthousiast. Hij is eigenaar van assurantiekantoor HC Beheer in de Henseniusstraat dat zich eveneens bezighoudt met bemiddeling in vastgoed. Al vanaf 1998 is Clephas in de weer om het Hulst Il-terrein in te vullen. Dit nieuwe winkelgebied komt te liggen tegenover industrie terrein Hulst I aan de andere kant van de Henri Dunantstraat. Het ligt gunstig gesitueerd tussen de A73. Deurneseweg en het NS-station in. De gemeente heeft dit terrein, van een kleine dertig hectare, aangewe zen als PDV-locatie. PDV wil zeg gen Perifere Detailhandels Vestiging. Dit zijn winkels die eigenlijk niet goed in het centrum passen omdat ze veel ruimte en veel parkeerplaatsen nodig hebben. De artikelen die woninginrichters, keu ken-, sanitair- en doe-het-zelf-zaken verkopen hebben vaak zo'n groot volume dat er dichtbij voldoende auto's geparkeerd moeten kunnen worden. In het drukke winkelcen trum is dat vaak een probleem van daar dat al veel gemeenten even bui ten de stad een zogenaamde PDV-locatie ingericht hebben. Vervolg op pag. 5 Stfl4AT 76 BRASSERIE Met sov CiitUaAnt-ktotpoogle Open ma t/m za van 10.00 tot 22,00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPELGHIELEN Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl Bij Tapijtcentrum Nederland is de maand september... Detnëuu>e\ collecties zij" binneni GRANDIOZE SHOW zondag 17 september VENRAY Julianasingel 7 Vestigingen in Venray en Bomeer Rühl Haegens van Aar belastingadviseurs j Voorkomen dat u belasting betaalt! Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0478).S8 46 24

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1