5.9% Vraagprijs hazen ruim onder zes ton Tankauto kantelt op A73 Douane stuit op miljoenen aan sigaretten OPEN PAG Overlast coffeeshops valt reuze mee J f37,50 Telices dagelijks* WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING berdem Bandoetere ongen oor tegels, sanitair Dronken Deze maand alle aps formaten per foto Asteria ONBEPERKT MOSSELENg 1 keuze uil 4 voorgerechten, ra J 4 hoofdgerechten JJfc DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2000 Nr. 36 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Wat dacht u hiervan? PEEL EN MAAS 10 jaar vast Fred Olfen Hypotheken uw sleutel tot succes! V^tel. 0478-513980 www.fredolfen.nl Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres; peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws ih aankoop verkoop taxaties PATERSSTRAAT 19a VENRAYTEL. 0478 5859 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Tijdens de openingsweek van donderdag 7 tot en met /omlag 10 september woidt u in de watten gelegd bij het vernieuwde Berden Mode Venray. U .wordt ontvangen met een hapje en eon drankje. U kunt m alle rust do winkel bekijken, een praatje mak#» met de medewerkers, vragen stellen over de verbouwing en u kunt snuffelen tussen de aller nieuwste wintermode. BERDEN MODE jeptevwber ingewijde in de modewe reid vertollen over de laatste trends io feptewber ExtflA KOOPZONDAG Van 12 00 tot 17 00 uur. Tijdens de ex tra koopzondag. z 9 fepttvuper FAMH.Y-OAY Met éen ballonnen Jj en naast het pand Berden een grote ttrac- ,WBtm KÜ' ■MPUPLu bfj besteding v.. 5.00 cadeau die u In de maanden I n oktober kunt besteden op onze geheel I nieuwe llngene-afdallng Llndessa. waar de meest 1 gerenommeerde merken zijn vertegenwoordigd. "Over de prijs viel best te onderhandelen" Een week geleden werd het kunstwerk Dancing Hares in het Odapark ontmanteld. Gisteren (woensdag) zijn ze weer op trans port naar Engeland gezet. De gemeente weigerde zes ton neer te tellen voor het kunstwerk van Sophie Ryder dat de gemoederen de afgelopen tijd in Venray behoorlijk bezighield. Er werd zelfs een werkgroep Hazen gefor meerd die al 120.000 gulden bij een wist te brengen om de 'drie dansende hazen' voor Venray te behouden. Tevergeefs. De Britse eigenaar Peter Osborne reageerde deze week in Londen uiterst teleurgesteld op het negatie ve besluit van het Venrayse gemeentebestuur. Galeriehouder Osborne is manager van de Engelse kunstenares Sophie Ryder. Via Fred Welschen, voorzitter van de stich ting St. Odapark, kreeg Osborne te horen dat Venray van aankoop afziet. Het steekt hem vooral dat de gemeente niet wilde onderhandelen over de verkoopprijs. "Normaal moet het beeld 225.000 Engelse pond kosten. Ik heb het aangeboden voor een bedrag van 150.000 pond. En daarbij tevens aangegeven dat over de prijs altijd te praten valt ter wijl ook een betaling in termijnen bespreekbaar is", meldt Peter Osborne. REKENSOM Voordat de drie hazen naar Venray kwamen maakten ze deel uit van de tentoonstelling Den Haag Sculptuur 1999 waar het kunstwerk op het Voorhout een breed publiek aansprak. Eigenlijk zouden de hazen rond de jaarwisseling weer terug naar Londen gaan voor een exposi tie in Park Lane. Maar op aandrin gen van de Venrayse kunstenaar Joop Wismans ging Peter Osborne overstag zodat de hazen in het Odapark, in het kader van de lan- denpresentatie Groot-Britta'nnië, te bezichtigen waren. Een snel rekensommetje leert dat bij de huidige koers van het Engelse pond van 3,60 gulden het kunstwerk neerkomt op ongeveer 540.000 gul den. Terwijl de gemeente steeds uit gegaan is van een bedrag van 600.000 gulden. Cultuurambtenaar Jessie Riechelman weet het prijsver schil ook niet exact te verklaren. "We hielden rekening met een omrekeningskoers van 3,70 gulden. En de transportkosten bedroegen 10.000 gulden", zegt zij waarmee het verschil slechts gedeeltelijk ver klaard is. 't Haasje Teleurstelling, ook bij onderge tekende, nadat ik vorige week vernam dat dc gemeente de Dancing Hares niet aan wil kopen. Simpelweg omdat hel beeld, dat zes ton zou moeten gaan kosten, te duur is. Die teleurstelling is deze week genlijk alleen maar eroter [eworden. Als de verkopende par- aangeeft dat zij een prijs van 1000 Engelse ponden heeft jenoemd, met daarbij nog enkele ningen tot onderhandelingen, icgin je te tellen. Met de huidige koers is dat 541.000 gulden, waar bij met de bank wel een midden koers te regelen valt zodat het om pakweg 535.000 gulden gaat. Dat scheelt ongeveer 65.000 gulden met de in de gemeentelijke nota genoemde zes ton. Dat plaatst het rapport van kunstkenner van IJzendoorn in een iets ander daglicht. IJzendoorn stelt in zijn rapport dat het beeld de moeite waard is om voor Venray behouden te blijven, maar hij vindt de prijs van zes ton te hoog. Hij noemt een prijs van 4 a 5 ton realistisch. Dat komt al een stuk dichterbij het gevraagde. Het rapport van van IJzendoorn wordt door de gemeente matig positief genoemd. Met de huidige kennis zou dat een stuk positiever zijn uitgevallen. De ambtenaaf die zich over de aankoop van de Dancing Hares 'heeft gebogen, liet vorige week desgevraagd weten dat er geen onderhandelingsruimte zou zijn. Volgens de verkoper zou die wel degelijk zijn geboden, maar hij had de indruk dat de drang om het beeld te kopen niet al te groot was. Van de onderhandelings ruimte werd immers totaal geen gebruikgemaakt. Verder ging de gemeente uit Van een koers van 3.70 per pond. Vreemd dat men zich dan toch voor tienduizenden guldens kan verrekenen. Kortom, het heeft er alle schijn van dat de gemeentelijke nota een zo negatief mogelijk beeld moest geven zodat redelijk geargumen teerd van aankoop afgezien kon j worden. Dan is dat een hoogst kwalijke en onacceptabele zaak. Of zijn er per ongeluk reken-ver taal- en interpretatiefoutjes gemaakt? Dan zijn het wel foutjes waardoor de Venrayse gemeen schap een fraai kunstwerk, waar over bijna alleen maar positief werd gesproken, misloopt, en j daarmee 't Haasje is. Christ AL VEEL NIEUWE NAJAARS MODE O. j IN HUIS 'flAAT 76 Op de A73 in Venray, juist voor de afslag Venray-Noord, is maan dagmiddag rond 13.30 uur een tankauto in de berm geraakt en gekanteld. De tankauto sloeg lek en uit twee dieselcompartimenten stroomde in totaal 13 ton diesel olie in de sloot. Deze werd afge damd om de milieuschade te beperken. De 53-jarige chauffeur uit Hengelo bleef ongedeerd. De vrachtauto raakte in de berm toen de chauffeur van het voertuig op het laatste moment een rijdende SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Scrvicedcaler GEZELLENBAAN 8 581 3 I A YSSELSTEYN tEL: (1478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAGE68G0MMANSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.nl afzetting voor maaiwerkzaamheden wilde ontwijken. Door deze manoeuvre kantelde de vrachtauto. In de vrachtauto zat nog acht ton dieselolie en tien ton benzine. In de loop van de middag werd de vrachtauto recht gezet en de diesel olie uit de sloot verwijderd. Om dit te realiseren waren deskundigen ter plaatse en werd een grote kraan ingezet. Er werden voortdurend metingen verricht. Hieruit bleek dat er geen explosiegevaar was. Slechts één rijstrook van de weg was maan dagmiddag en -avond beschikbaar voor het doorgaande verkeer, wat leidde tot een file van vijf kilometer. Bij de berging van de vrachtauto waren de brandweerkorpsen van Venray, Vierlingsbeek en enkele milieuambtenaren van de gemeente Venray betrokken. Vanwege het TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels. Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze showroom en laat u vakkundig adviseren. en tciii'in't'i'tiMi brandgevaar bedekten de brand weerkorpsen de tankauto en de sloot direct na het ongeval met een laag schuim. De brandweer is tot 's avonds bezig geweest met het ber gen van de truck en het overpompen van de lading. Rijkswaterstaat kon later melden dat de gevolgen voor het milieu minimaal zijn geweest. PRIJS NIET VAST Jessie Riechelman vond het, nadat de gemeente advies gevraagd had aan kunstkenner Jan van IJzendoorn. niet meer nodig om over de prijs te onderhandelen. "In het begin bij een oriënterend over leg hebben we dat nog wel gedaan. Want in de kunstwereld liggen de prijzen vaak niet zo vast. Maar nu duidelijk werd dat de hazen toch niet meer in beeld waren om als kunstwerk op het Schouwburgplein te dienen, was het niet meer nodig om over de prijs te praten. Omdat daar eenvoudigweg geen geld voor is. Want ondanks dat derden 120.000 gulden bijdragen kampen we nog met een tekort van 480.000 gulden." In werkelijkheid een tekort van ongeveer 420.000 gulden. In het masterplan "De kracht van kunst" trekt de gemeente zes ton uit voor een kunstwerk dat het Schouwburgplein moet verfraaien. Van IJzendoorn geeft in zijn advies aan dat de hazen op een plein niet zo goed tot hun recht komen. "Het kunstwerk is wat 'stijf'. En dat negatieve aspect wordt bij plaatsing op een open plein nog sterker bena drukt. Terwijl dat tussen de bomen in het St.Odapark niet zo opviel. Daar stonden de hazen ook heel mooi. En bovendien is het beeld niet uniek want er zijn zes exemplaren van vervaardigd. Dat vinden we een nadeel omdat we graag over een uniek kunstwerk willen beschik ken", zegt Jessie Riechelman. Ook Jan van IJzendoorn schrijft in zijn advies dat hij het bedrag van zes ton veel te hoog vindt. De drie hazen, met een hoogte van 4,5 meter, zijn vervaardigd van brons. 'Ik schat dat er voor het afvormen en gieten van de hazen toch zeker 150.000 gulden aan bronsgieters- kosten begroot moet worden', becij fert hij waarna hij op een redelijke verkoopprijs van vier tot vijf ton uit komt. CONCLUSIE In zijn slotconclusie geeft de Oosterbeekse kunstcriticus aan het toch de moeite waard te vinden het werk voor Venray te behouden. 'Hel beeld is beter dan de gemiddelde beelden die de stad nu rijk i.s. Maar het is echter niet zo goed dat het op de meest prominente plek in het centrum een plek verdient', oordeelt Van IJzendoorn die er tevens aan toevoegt 'om allereerst te onderhan delen over een scherpere aankoop prijs.' Hij suggereert tevens om ban ken, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en het bedrijfsleven alsmede cultuurfond sen in te schakelen voor sponsoring. Ondanks het enthousiasme dat de Dancing Hares in de afgelopen zeven maanden in Venray hebben losgemaakt zien B&W van aankoop af. Simpelweg omdat de gemeente het geld er niet voor uit wil geven. De commissie Cultuur, Onderwijs en Sport bespreekt vanavond het negatieve koopadvies maar heeft verder weinig meer te wensen. De drie hazen hebben 'het land van de haas' al voorgoed verlaten. De douane heeft vorige week donderdagmorgen in een loods van een bedrijf aan de Niuewhuisweg op industrieterrein Smakterheide twee Bulgaren (29 en 33) en een Bulgaarse vrouw (29) aangehouden vanwege groot schalige sigarettensmokkel. De cigaretten, minimaal 20 mil joen exemplaren zonder etiket, een overtreding van de Accijnzenwet, waren verstopt in kabelhaspels in een loods. Douaniers zijn nog tot volgende week bezig met het tellen van de Engelse sigaretten (merk Sovereign Classic en Royal). FIOD en douane hebben een speciaal onderzoeksteam van zestien perso- Een 56-jarige automobilist uit Venray is donderdagmorgen rond 01.20 uur aangehouden op de Hoenderstraat met teveel alcohol op achter het stuur. Na een ademanaly se op het politiebureau kreeg de man een rijverbod voor vier uren opgelegd. De zaak zal worden afge handeld door middel van snelrecht. nen op de zaak gezet. De drie ver dachten zijn vrijdagmiddag voorge leid aan de rechter-commissaris in Roermond. De loods waar de partij werd gevonden, is eigendom van een Venray naar, die volgens de dou ane niet te te maken heeft met de smokkel. Hij verhuurde de ruimte aan het bedrijf dat zich voor de bui tenwacht bezighield met plafond systemen. ook aos in 1 uur SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Hotel Restaurant* nodigt u uit voorjh PEEL-BRUNCH iedere zondag, Ch vanaf 11.00 uur menu makt-mar-wat-vermg I 4-, 5- of 6'ganSen^50 1 3-gangen-keuze-menu I 1 (vrijdag, zaterdag en zondag) m 1 en 4 desserts Toe aan een nieuwe badkamer Kom dan a.s. Zondag 10 september tussen 10 en 17 uur eens naar onze "Jan van Erp" vestiging in Venray. om op uw gemak te genieten van al het moois aan Tegels Sanitair. Al 35 jaar lopen we voorop met exclusieve wand- en vloertegels, met showrooms vol badkamer-ideeën en medewerkers, die u alle gewenste informatie kunnen verschaffen. U bent van harte welkom, want wij willen graag iets kwijt over de jongste trends in badkamermode. saruUM „r Voor Tego ,rhorOC prijzen e ropHW3li,elt aad leverbar». ve0,a' "iTbesle motdén naar ,0Ml VENRAY, Keizersveld 57, tel. 0478-569355, maandag l/m zaterdag geopend, vrijdag koopavond Buurtbewoners en politie hebben geen reden tot klagen Op 1 augustus openden de ged oogde coffeeshops Haliearnas en Switch in de Henseniusstraat hun deuren. Vijf weken na de opening blijkt de overlast reuze mee te val len. Van de overlastlijn is amper gebruik gemaakt. Wel kreeg de politie in de afgelopen weken vijf aangiftes binnen van vermeende drugsverkoop vanuit woningen. Politieman Trinus Dijkstra, gebiedsmentor van Venrays cen trum, is dan ook tevreden. "We heb ben enkele controles uitgevoerd bij Haliearnas en Switch en zij bleken alles prima voor elkaar te hebben. Overlastmeldingen uit de Henseniusstraat zijn er geen geweest", zegt hij. TEVREDENHEID Mevrouw Ewalts bewoont een appartement op de benedenverdie ping tegenover coffeeshop Haliearnas. Zij kan de lezing van de politie bevestigen. "We hebben niets te klagen over de coffeeshops. De mensen die er naar binnen gaan zijn heel rustig en ze zijn ook zo weer vertrokken. Voorheen hadden we er trouwens ook al geen last van. En ik weet van de buren die bene den wonen dat zij er eveneens geen hinder van ondervinden", zegt HeTiseti ItaUcuwknipoogje Open ma t/m za van 10 OO tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 officieel Opel Dealer voor Pannlngen, Venray e.o Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHIELEN Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl mevrouw Ewalts. "Nee, dan hebben we veel meer last van het uitgaans- j volk. Van mensen die gedronken hebben of die de friet niet lekker vinden en die dan bij ons voor de woning neergooien. We moeten iedere week heel wat bakjes en andere troep voor de deur oprui men." Ismail Emekli van coffeeshop Switch is redelijk tevreden over de eerste vijf weken. "Vooral in de eer ste week rond de kermis liep het erg goed. Daarna is de omzet wat terug gelopen. Ik heb toch het idee dat er nog veel illegale verkooppunten in Venray open zijn", vermoedt hij. Emekli trekt niet alleen klanten uit de gemeente Venray. "Nee, er komen hier ook veel mensen uit Horst, Boxmeer en Deurne. En er wordt nog regelmatig naar pillen en cocaine gevraagd. Maar die klanten die wijs ik heel snel de deur", zegt Emekli die zijn openingstijden graag zou willen uitbreiden. Door de week moet hij 's avonds om negen uur sluiten en in het weekein de een uur later. "Ik zou graag wat langer open blijven. In de weekein den bijvoorbeeld tot twaalf uur en op andere dagen een uur tot ander half uur langer. Want er zijn veel mensen die 's avonds laat nog soft drugs willen kopen. En als ze dan hier niet meer terecht kunnen dan vinden ze wel een andere plek", weet Emekli. VAKANTIE Hoe de zaken bij Haliearnas lopen is niet duidelijk omdat exploitant Bicaksi op vakantie is en zijn ver vanger er geen oordeel over kon geven. Trinus Dijkstra kan zich de wensen van Switch wel voorstellen. "Maar men kan van de politie niet verwachten dat morgen alle overige verkooppunten opgeruimd zijn. We hebben hiervoor wel extra man kracht maar dat heeft tijd nodig. Evenals dat de klanten hun weg naai de beide legale coffeeshops nog moeten vinden. Alhoewel we ernaaV streven dat komend jaar alle illegale verkoopplaatsen teniet worden gedaan", zegt Dijkstra die meldt dal de politie een maand geleden in Ysselsteyn nog een grote hennep kwekerij heeft opgerold. Rühl Haegens van Aar .fliankelijke adviseur jgeleider voor al uw automatiseringszaken I Noorderhof 8. Postbus 68. S$00AB Venray t.L_ M I telefoon (0478) S8 43 33. fax (0478) 58 46 24 I e-mail: info@rha.nl interrjec www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1