I OPENING berden Vredeskerk verkocht Gemeente wil hazen niet aankopen 'K mm OPRUIMING! EUROTAPIJT f37,50 OPEL GHTELEN^) WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 10% extra kassakorting zijn wij gesloten jongen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Asteria v. onblflrkj MC^ENm DAGELIJKS'- DE N HYPOTHEEK SHOP Presentatie Wijkraad Antoniusveld Snelheidscontrole felloe/ DONDERDAG 31 AUGUSTUS 2000 Nr. 35 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS /eer irotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 adres; peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT 19a VENRAYTEL. 0478 565958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Tot en met zaterdag 2 september alle zomerkoopjes met op de reeds afgeprijsde prijzen. maandag 4 september dinsdag 5 september woensdag 6 september donderdag 7 september om 9.30 uur Zondag 10 sept. feestelijke koopzondag van 12.00-17.00 uur Toekomst gebouw nog onzeker Het kerkbestuur wil graag ver kopen, het bisdom doet alsof ze er weinig over te zeggen heeft, met de gemeente heeft nog niemand contact opgenomen. De conclusie? De verkoop van de Venrayse Vredeskerk aan bouwbedrijf Van Nieuwenhuyzen-Jongen uit Venlo is rond. Maar zoals gewoonlijk in deze 'soap' kost het moeite om betrokkenen te bewegen hierover ook duidelijke uitspraken te doen. Hoofd Bouwzaken Meeuwissen van het Bisdom Roermond bevestigt dat er gesprekken gevoerd worden over verkoop van het beeldbepalen de gebouw: "Het kerkbestuur is bezig met de afronding van een koopovereenkomst met een aspi rant-koper." Begin vorige week had de Raad van Economische Aangelegenheden van het bisdom al een aantal voorwaarden opgesteld waarbinnen verkoop van het gebouw moest plaatsvinden. Meeuwissen noemt het echter meer 'aandachtspunten waar goede afspraken, over gemaakt moeten worden' dan bindende voorwaar den. Secretaris Claessens van het kerkbestuur is niet echt blij met deze punten: "Daar moeten we nog even over nadenken, want sommige punten torpederen onze plannen juist weer." Het is duidelijk dat het kerkbestuur een koper heeft gevon den voor de Vredeskerk en dat men in overleg is met het bisdom over de aandachtspunten cq. voorwaarden die het bisdom gesteld heeft. De naam van de koper wilde het kerk bestuur in dit stadium van de onder handelingen nog niet noemen. Claessens: "Gezien de ervaringen uit het verleden kunnen we er nog niets definitiefs over zeggen. Het zou moeten kunnen, het had ook allemaal gekund en wat ons betreft had het al twee jaar eerder gekund." Claessens is wel van mening dat er snel een definitief besluit moet komen, omdat er dan voor de parochianen eindelijk een eind komt aan een vervelende periode van onzekerheid. Koper Van Nieuwenhuyzen- Jongen uit Venlo bevestigt de koop van de Vredeskerk wel. wat er met het gebouw gaat gebeuren is echter nog niet bekend. Een woordvoerd- ster van het bedrijf: "De plannen zijn nog in een zo pril stadium dat we er nog niets over kunnen zeg gen." Directeur Van Nieuwen- huyzen kon woensdag geen verdere toelichting geven. Gebruikelijk bij dit soort overeen- J>mka, gc-Oaamd Bandoncdii: BB ilns.mrju ge/in. benadrukken wij niets te maken hebben mei b>i' Fiets 'Band. i, Klap BandFCassetle eit Klitten Band. Die uitvin- trs hebben, /onder daan oor te ||l overigens, misbruik van ik u JiüiS te hoeven Vallen: dit M r; taakste bijdrage, 'aart' 'Bandoetere'. Dank voor uw geduld en VN commentaren. Het gau goéd. Gerrit Burgemeester en wethouders van Venray hebben dinsdag besloten om het kunstwerk Dancing Hares van Sophie Ryder niet aan te kopen. De hazen, onderdeel van de Engelandtentoonstelling in het Odapark zijn inmiddels gedemon teerd en gaan nog deze week op transport naar Engeland. De prijs van het kunstwerk, zes ton, vindt b. en w. te duur, ondanks een co financiering van 120.000 gulden. De dansende hazen waren de grote trekpleister van de Engelandtentoonstelling die was georganiseerd door de Stichting Odapark. De reacties op dit kunst werk waren zo enthousiast dat een viertal Venraynaren een werkgroep formeerde met als doel de hazen voor Venray te behouden. De werk groep kreeg veel steun vanuit de bevolking, mede door het plaatsen van een oproep in Peel en Maas. Ongeveer honderdvijftig positieve reacties met suggesties van waar het beeld zou kunnen staan, kreeg de werkgroep binnen, waarna de gemeente officieel verzocht werd de aankoop van het kunstwerk te over wegen. De werkgroep had verder al een toezegging van de Industriële Club voor een bijdrage in de aan schafkosten. Ook de Kasteeltuinen Arcen, dit jaar winnaar van de Prix d'Aspergerie, zegde toe het aan deze prijs verbonden bedrag ter beschikking te stellen voor de aan schaf van het kunstwerk. In totaal ging het hier om 70.000 gulden. Verder had de provincie Limburg toegezegd om bij eventuele aan koop 50.000 gulden mee te financie ren. Jessy Riechelman van de gemeente Venray laat weten dat het verzoek tot aankoop door een kun stadviseur is getoetst aan het Masterplan. "Dat oordeel was matig positief. Het is een goed beeld maar geen topwerk, gemiddeld genomen is het een beter beeld dan de werken die thans in Venray in de openbare ruimten staan. Alleen de vraagprijs is te hoog". Volgens Riechelman staat de vraagprijs, niet in verhou ding tot de kwaliteit van het werk. Bovendien worden van dit werk door de kunstenaar zes kopieën gemaakt. Er is nog wel overwogen om middelen, die bestemd zijn voor een kunstwerk op de Schouwburgplein, in te zetten maar TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN dat is door b. en w. afgewezen. Betty Bradley, een van de mensen uit de werkgroep, reageerde teleur gesteld. Zij betreurt hel dal de gemeente het beeld niet wil aan schaffen. Volgens haar was er voor dit kunstwerk in Venray voldoende steun. "Jammer". Wal de werkgroep met het geld, beschikbaar gesteld door de Kasteeltuinen in Arcen gaat doen, is nog niet bekend. Ook Joop Wismans. curator van het Odapark, vindt het jammer dat de beelden weggaan. Hij vindt het echter jam mer dat de gemeente pas op de val reep een besluit heeft genomen. "Het beeld staat er al zeven maan den en vanaf het begin gingen er geluiden op om dit beeld voor Venray te bewaren". Voor hem rest niets anders dan het beeld, met de rest van de kunstwerken van de ten toonstelling, terug naar Engeland te sturen. komsten is dat er een ontbindende voorwaarde in het koopcontract staat als er geen overeenstemming over de plantontwikkeling komt. Daartoe moeten beide partijen na de besprekingen richting gemeente Venray. Daar staat nog steeds zwart op wit dat de bestemming bijzonde re gebouwen gehandhaafd moet blijven. Wethouder Bert Kersten was nog niet op de hoogte van de verkoop, maar is heel duidelijk in zijn stand punt: "We willen het gebouw hand haven, alhoewel we best willen pra ten over herbestemming, en het gebied als zodanig heeft geen enke le prioriteit voor ons." De gemeente kan niemand verbieden om zijn eigendom te verkopen, licht de wet houder toe, maar voor verdere plan nen moet de nieuwe eigenaar toch altijd bij de gemeente langs. Kersten: "Er is in feite niets nieuws onder de zon. We wachten af en dan kunnen we praten en puzzelen." Voorop staat dat het gebouw in essentie niet aangetast mag worden. Fractievoorzitter Ike Busser van Samenwerking Venray is al heel lang bezig met de toekomst van de Vredeskerk. De verkoop nu komt voor hem niet echt als verrassing, omdat de zaak al zo lang speelt. Busser: "Voor ons is politiek niet bespreekbaar dat de bestemming zo gaat veranderen dat het gebouw gaat verdwijnen. Als er iemand komt met plannen om het gebouw en de omgeving te behouden dan is dat welkom." Busser denkt daarbij aan de mogelijkheid om, naast invulling van de bestemming Bijzondere Gebouwen, ook wat appartementen in het gebouw te bouwen. Ontwikkelingen als grootschalige hoogbouw zijn onaanvaardbaar, stelt Busser, maar hij erkent dat er ergens iets moet gebeuren met het gebouw omdat het alternatief van verwaarlozing en verloedering ook niet aantrekkelijk is. "Ons uitgangs punt zal niet veranderen: de contou ren van het gebouw moeten behou den blijven", verwoordt Busser het fractie-standpunt. Hotel Restaurant' nodigt u uit voor.i IPEEL-BRUNCH iedere zondag, r/i vanaf 11.00 uur MENU MAKT-MAR-WATVEKREG1 4-,5-of6-gangenmenu^ 13-gangen-keuze-menu 1 (vrijdag, zaterdag en zondag) 1 keuze uit 4 voorgerechten, p 14 hoofdgerechten 1 1 en 4 desserts Patersstraat 3 3801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 35 Op zondag 3 september presen teert de Wijkraad Sint Antoniusveld zichzelf en haar beleid aan de bewoners en andere belangstellenden. De wijkraad zal die dag een tent opslaan op het plein in de Joke Smitsstraat. Het programma start om 15.00 uur en zal duren tot 17.30 uur. De wijkraad en haar commissies hebben hun activiteiten tot op heden op een rijtje gezet en zullen deze op een voor eenieder toegankelijke wijze presenteren. Naast uiteraard de samenstelling van de wijkraad en commissies kan men onder meer kennis nemen van de acties die op het gebied van de speel- en groen voorzieningen en verkeer en veilig heid zijn ondernomen. De verschil lende leden van de wijkraad en de commissies zijn aanwezig voor het beantwoorden van eventuele vra gen. Sinds kort heeft de wijk een eigen wijkkrant. Mensen werden opgeroepen een naam te verzinnen voor dit blad. Uit de inzendingen is een naam gekozen. Deze zal tijdens de bijeenkomst bekend worden gemaakt. De bewoners kunnen naar aanleiding van de gepresenteerde informatie zelf ideen aandragen voor verbetering van de leefbaar heid in de wijk. Hiervoor is een ideenbus aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Arts (588932) of Wim Thielen (515890) De politie heeft vorige week woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur tijdens een snelheidscontrole op de Deurneseweg 34 automobilisten bekeurd wegens te hard rijden. In totaal werden 124 passerende voer tuigen gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 111 km/u terwijl de maximum toegestane snelheid hier 80 km/u bedraagt. 1 JU wij keuren altijd goed -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer G E7.E I,LENBAAN 8 5813 EA YSSF.LSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E mail: VAKGARAGE ^GOMM.ANSENDEWIT.NI. Internetsite; WWW.GOMMANSENDEWIT.NL Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kweekbedrijf DIRECT GAZON *o.j. Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkullenweg 11Ysselsteyn officieel Opel Dealer I voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl *«.9 DAN BRASSERIE Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 Nu zijn onze prijzen èxtra verlaagd!!! VENRAY Julianasingel 7 Rühl Haegens van Aar Accountants Belastingadviseu rs Managementconsultants Auto mat i se rings adviseurs Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. ftx (0478) 58 46 24 e-mall info@rha.nl iniernecwww.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1