LAATSTE W berden Nieuw bestuur wil geen hap-snap beleid voeren Weer naar school VERBOUWINGS OPRUIMING Bandoetere 38.000? VAKANTIE lii'iiilE SPIJKERBROEKEN! CARS 89,95 69?^ Rioolreconstructie Patersstraat na vier jaar weer opgepakt I4IJ onbeperkt, mosselen^ ENORME WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING DAMESAFDELING HERENAFDELING KINDERAFDELING 0 Onze showroom bestaat één jaar... Speciale actie bij Rongen! asteria j& DAGELIJKS! KORT/NGEN TOT 70%.' 1 TAPIJT DE HYPOTHEEK SHOP couPjUJ>'iu>> uX*U- "i»2> HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG «jyèaiqifdty fwt cóiuM«*te*tt e*t (leeOtifó drukkerij uitgeverij peel en maas boek- en kantoorboekhandel kabelkrant venray grötestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS aankoop verkoop taxaties sjasi" Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Grotestraat 23 5801 BE Venray Q Tel. 0478-581526 Met dc Middellandse Zee belcnd rónd mijn witte kuiten r bij Venray betrokken. Ik had per ongeluk mijn 'mobiel' aan laten staan. 'Dat kreng van je pingelt' mopperde mijn in het zand bakkende echtge note. Een opgewonden inwoner van Venray meldde mijn onwilli- e oren de heuglijke geheimenis de geboorte van e 38.000e oner van de gemeente, en vermengden zich met kater, want zo u kindje, nu in Boxmeer in Venlo gebo ren wordt, bet blijft een bijzonde re belevenis. 's Avonds na teveel eten en een prettige hoeveelheid wijn herin nerde ik me echter ineens dat de ©meente in april nog op de nieën moest omdat de gemeente lijke basisadministratie, zeg maar; de burgerlijke stand, fouten ver toonde. En niet zomaar fouten. Neenee. Afgezien van tamelijk gübelangrijke tikfoülOn bij echt scheidingen en huwelijken zijn er namelijk fouten bij geboortes gemaakt Èn zijn de helft van de verhuizingen naar en uit Venray fout opgeschreven. Dat betekent dus klip en klaar dat de gemeente Venray helemaal niet KAN weten hoeveel inwoners er binnen de grenzen wonen! Hoe kun je dan met veel bombarie 'de' 38.0,00e inwoner fêteren? Het had net zo een van de tien kinderen er voor of er na kunnen zijn. toch? Met nog tien maanden repareren van de administratie voor de boeg had men beter de knip op de beurs kunnen houden, desnoods tegoed bonnen voor-het-geval-dat-uw- kind-toch-de-38()0()e-is kunnen uitdelen. Pas als in oktober 2001 •de hele administratie weer op orde H" kan de echte 138.000e inwoner/ 1 inwoonster van de gemeente Venray gehul digd worden. |Ook als die [inmiddels al op de [basisschool of in het 1 bejaardentehuis L blijkt te zitten. Gerrit WIJ GAAN NOG EVEN lu-DOOR MET 0NZEO.J KOOPJES i?/ officieel Opel Dealer >r Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHIELEN Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghlelen.nl TWT SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIK TE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE GE/.KI.I.ENBAAN 8 58IJ EA YSSEI.STEYN TET.: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: YAKGAR.YGlvS'GOMMANSENDEWlTM, Internetsite: WWW.GOM M ANSEND FWI T.NL 2 films Kodak met GRATIS STRANDBAL 2 films ontwikkelen en afdrukken met GRATIS VLIEGER ook aos in 1 uur SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 BRASSERIE Teilces Mt'f ecrv ituluuuu fc-ufoojtje Open ma t/m za van 10 OO tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 Zondag 20 augustus: aanvang 12.15 uur Circuit De Peel I Nu ook op woenedag Q I jjestaurant rili .eden Langstraat 16, Venray 0478-501342> Leo Janssen heeft nieuw schouwburgbestuur rond Leo Janssen (ex-VVD raadslid) presenteerde gistermorgen (woensdag) het nieuwe schouw burgbestuur dat hij in de afgelo pen maand zelf bijeengezocht had. Het nieuwe team telt vijf per sonen. Naast Leo Janssen zijn dat Toine Wintels, Toon Theeuwen, Harriëtte Maas en Rudy de Jong. De bestuurstaken zijn nog niet verdeeld. De kersverse ploeg treedt tot het eind van dit jaar op ad-inte rim basis aan. "We willen eerst goed overdenken wat we met de schouw burg, de foyer en het theatercafé aanwillen. We stellen in de komen de maanden een meerjaren beleids plan op. Dat bespreken we met de gemeente. Worden we het samen eens over de te varen koers dan tre den we met ingang van volgend jaar definitief aan", zo verwoordde Leo Janssen tijdens de persconferentie de strategie. Leo Janssen heeft de formatieopdracht, die hij van cul tuurwethouder Bert Kersten in juli kreeg, dus voltooid. Janssen, direc teur van een organisatie-advies bureau, heeft volgens eigen zeggen gezocht naar mensen die verstand hebben van financiën, organisaties, netwerken en communicatie en iemand met een politiek draagvlak. Voor de laatste post komt Toon Theeuwen in beeld. Hij is lid van het CDA, heeft zitting in twee com missies, en is docent aan het Raayland College. Toine Wintels, oud-voorzitter van voetbalclub VVV en momenteel nog directeur van de Noord-Limburgse Kamer van Koophandel, is binnengehaald voor zijn netwerken en zal zich gaan bezighouden met de communicatie. Venraynaar Wintels aanvaardt ove rigens binnenkort een directietaak bij de SNS bank in Maastricht. Harriëtte Maas, zij wordt binnenkort 30 jaar, is jong en register-accoun tant. Zij is directeur van de woning bouwvereniging Bergopwaarts in Deurne en zal de nieuwe penning meester worden. Rudy de Jong is directeur van de stichting Wonen Noord-Limburg. Volgens Leo Janssen heeft het vorige bestuur nu formeel al zijn taken neergelegd en is zijn nieuwe club, zij het op inte rim basis, op 16 augustus aangetre- Twee bestuursleden met een politieke achtergrond, ex-WD raadslid Leo Janssen (links) en Toon Theeuwen rechtsvan het CDA. den. "Een voortreffelijke ploeg", zei Janssen vol trots. "We gaan ons de komende tijd goed oriënteren. Natuurlijk mag de gemeente mee praten over onze plannen. We wil len in elk geval een consequente koers gaan varen. Komen we er met het gemeentebestuur toch niet uit. dan is dat jammer dan." Het vorige bestuur kwam in conflict met wet houder Bert Kersten en stapte en bloc af omdat ze de bemoeienis van de gemeente, die jaarlijks 1,4 mil joen gulden subsidie geeft, veel te groot vond. Leo Janssen wilde nog niet op puur inhoudelijke zaken ingaan. De privatisering van theater café De Artiest, wat de gemeente wil en het oude bestuur per se niet wilde, noemde Janssen evenwel 'geen onlogische gedachte'. "Wij zullen als bestuur ons zeker niet met de uitvoering bezighouden. Directeur Peter de Neef is daar ver antwoordelijk voor. Hij stelt samen met ons het meerjarenplan op. Sterker nog De Neef moet zelf de toekomstvisie ontwikkelen want dat is zijn vak", verklaarde Leo Janssen. Opvallend is dat er in het nieuwe bestuur niemand zit met enige hore- ca-ervaring en dat er ook niemand vanuit de gemeente aan is toege voegd. Daar hadden enkele politieke partijen toch om gevraagd. "Ik heb er geen behoefte aan om iemand uit de gemeente in mijn bestuur te heb ben", zei Janssen die er aan toe voegde dan elk bestuurslid in princi pe voor een termijn van vier jaar beschikbaar is. "Dat er niemand met horeca-ervaring inzit is geen pro bleem. Want die horeca-ervaring moet in theatercafé De Artiest zelf zitten. Alhoewel ik persoonlijk wel voldoende affiniteit met horeca heb. Ik ben namelijk geboren en getogen in de kroeg. Mijn vader heeft 25 jaar lang café de Burggraaf gehad. Daar heb ik heel wat carnaval en kermis sen gevierd. Maar mochten we als bestuur behoefte hebben aan advies op horecagebied dan zullen we die inhuren." De formateur van het bestuur vindt dat de schouwburg voortreffelijk draait. "Er kwamen afgelopen jaar 55.000 bezoekers waarvan ook veel van buiten Venray. De schouwburg is van 60 naar 120 voorstellingen gegaan. Als Venraynaren vinden wij het leuk om bij zo'n amusementsbedrijf als bestuur aan de slag te gaan. En er voor te zorgen dat het een nog bete re schouwburg voor Venray wordt. Maar niet met een hap-snap beleid. We komen eerst met een goed plan en dan bekijken we of bijvoorbeeld De Artiest wel of niet geprivatiseerd moet worden." De vakanties voor de basisscholen in de gemeente Venray zijn weer achter de rug en begin deze week stroomden de schoolpleinen en kla slokalen weer vol. Nieuwe klassen, TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is één jaar gevestigd in een prachtige showroom. Dit vieren wij met een speciale actie: bij aankoop van een badkamer krijgt u voorfl. 1000,- tegels cadeau*. Keizersveld 22 Venray Ni. Tel. (0478) 55 04 10 nieuwe leraren, soms nieuwe kinde ren, allemaal heel spannend. Nadat de eerste dagen iedereen aan ieder een vakantieverhalen verteld heeft, gaat het echte werk weer beginnen. Rekenen, lezen, netjes schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis. spreekbeurten en repetities. Alleen de 'groten' van het voortgezet onder wijs kunnen deze week nog van de schaarse zon genieten. Zij moeten alleen maar boeken halen en kaften. Vanaf maandag gaan ook zij weer aan de slag. Bekende merken bij ons altijd goedkoper! VOORD® OU) J]@ê)[l WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 hotel restaurant nodigt u uit voor.,'h PEEL-BRUNCH l iedere zondag, Zf) vanaf U-00 uur JJ^U menu makt-mar-wat« 4-,5-of6-gangen®™50 13-gangen-keuze-menu 1 (vrijdag, zaterdag en zondag) j keuze uit 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten J en 4 desserts JJ'0" f Sanering op lange baan geschoven De gemeente gaat de rioolrecon structie en de herinrichting van de Patersstraat binnenkort toch afwerken. In november 1995 wer den de werkzaamheden ter hoogte van het pand van Frans Lemmers woninginrichting stilgelegd. Tijdens de reconstructie bleek toen dat de grond daar flink ver vuild was met olie. Nieuwe wetge ving maakt het nu toch mogelijk de restantwerkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden in Patersstraat werden ruim vier jaar geleden abrupt gestaakt. Omdat vol gens de voorschriften de vervuilde bodem eerst gesaneerd moest wor den. Er bleek namelijk een grote hoeveelheid olie in de grond te zit ten. De vervuiling is veroorzaakt door het vroegere garagebedrijf Derksen die er ook een benzine pomp exploiteerde. De gemeente probeerde in 1997 tevergeefs de bodemsanering door de provincie te laten uitvoeren. In beroep bij de Raad van State kreeg de gemeente eveneens nul op rekest. Sindsdien raakte de zaak in een impasse omdat de bodemsanering gelijktijdig met de werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd moest worden. De gemeente had daarvoor het geld niet en was het juridisch ook niet ver plicht omdat ze de vervuiling niet veroorzaakt heeft. Met een provis orische maatregel werd toen ter plekke de noodzakelijke verbinding naar het rioolstelsel hersteld en werd het project stilgelegd. De landelijke beleidsnota 'Grond grondig bekeken' wierp een nieuw LAATSTE WEEK! VENRAY Julianasingel 7 drijf Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn licht op de zaak. Volgens dit recente rijksbeleid mag de eerder stilgeleg de rioolreconstructie afgerond wor den zonder het schoonmaken van de grond. Wethouder Driessen toonde zich in de commissievergadering Stedelijk Beheer uiterst verheugd: "Gelukkig zijn de richtlijnen nu zodanig versoepeld dat we het werk eindelijk kunnen afmaken. Ik ben opgelucht dat we het nu toch kun nen uitvoeren." Op de vraag van commissielid Joost van de Vorle of de sanering van de vervuilde grond nu van de baan was moest Driessen het antwoord schuldig blijven. "Dat is koffiedik kijken. We weten niet of dat boek nu gesloten is." De eigena ren van de panden Patersstraat 31 (Lemmers) en Patersstraat 29 (Orde der Franciscanen) werden door de gemeente per brief op de hoogte gesteld van de herstart van de riole ringswerkzaamheden. Maar daar mee is de zaak zeker niet afgedaan. Want de vervuiling is dermate omvangrijk dat de verontreiniging zich verspreid heeft naar de openba re ruimte en het naastliggende per ceel Patersstraat 29 (hetVoormalige hotel De Keizer). De kosten van een algehele sanering wordt geraamd op 925.000 gulden. De gemeente Venray en Lemmers zullen hiervoor moeten opdraaien. De verwachting is dat de provincie Limburg in de toekomst toch zal sommeren de ver vuilde grond te saneren. Alhoewel uit een bodemonderzoek van de gemeente is gebleken dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid omdat mensen niet in direct contact komen met de olie. Eind augustus worden de werkzaamheden in de Patersstraat hervat. De uitgegraven verontreinigde grond zal na afloop van de rioolvervanging weer wor den teruggestort. De provincie heeft zich, ondanks dat de gemeente Venray afwijkt van de geldende regelgeving, accoord verklaard met dit 'alternatief op basis van de recente landelijke beleidsnota. De werkzaamheden zullen in totaal vijf weken in beslag nemen. PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ Patersstraat 3 3801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 35 1 Vestigingen I Veriroy en Boxmeer RühlHaegensvan Aar 4j Voorkomen dat u belasting betaalt! teveel 1 I Noorderhof 8, Postbus 68. 5800 AB Venray 1 telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0478) 58 46 24

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1