Wervingscampagne levert voldoende personeel op "Saamhorigheid onder folkloristen is uniek" FRANSOL Paden Brukske in kaart Amigo Kinder- en Jeugdmode nu ook in Venray Glas op speel plaats Regiokalender DIE OUDE ZONWERING GET NET... TOT ZIENS, TOAT MOA'N! ^^RATTINGENbJ ZONWERINGEN PEEL EN MAAS donderdag 3 augustus 2000 - Pagina 7 Directeur Toine de Beer 'uitermate content' over opstart TBS-kliniek Op woensdag 26 januari opende minster van justitie mr. B. Korthals officieel de nieuwe tbs- kliniek in Venray. Hij onthulde toen de nieuwe naam: forensisch psychiatrisch instituut De Rooyse Wissel. Een half jaar na de ope ning kijkt algemeen directeur Toine de Beer tevreden terug. "Ik ben uitermate content. De instroom van de patiënten ver loopt volgens schema. Als starten de kliniek hebben we extra moe ten inzetten op perso- neelswerving. De grote adverten tiecampagne heeft gelukkig een ruime respons opgeleverd." Toine de Beer heeft de nieuw bouw en de feestelijke opening zelf niet meegemaakt. De algemeen directeur trad pas eind maart in dienst. Er vond toen een directiewis seling plaats waarbij De Beer aant rad als opvolger van Jan-Willem Buyser die op projectbasis de hoog ste post binnen de tbs-kliniek had 1 waargenomen. Vrijwel tegelijkertijd was er nog een mutatie op directie niveau. Lida van de Voorde, direc teur zorg en behandeling, vertrok al vrij snel bij De Rooyse Wissel. Haar directiepost is nog steeds vacant. Nieuwkomer Toine de Beer werkte voorheen achttien jaar voor justitie bij een jeugdinrichting in Harreveld. Toen hij in Venray begon waren enkele weken eerder net de eerste patiënten in de zwaar beveiligde inrichting aan de Wanssumseweg in Oostrum neergestreken. In De Rooyse Wissel worden mensen behandeld die als gevolg van een stoornis een ernstig misdrijf hebben gepleegd. Het behandelklimaat in de Venrayse tbs-kliniek straalt de geest van een psychiatrisch ziekenhuis uit. "Momenteel hebben we 35 patiënten. Aan het eind van dit jaar zal dit aantal opgelopen zijn naar 80. In de eerste helft van 2001 hopen we de maximale bezetting van 102 patiënten te bereiken", zegt directeur De Beer. De patiënten worden verdeeld over drie niveaus van behandeling, zorg en veiligheid: de Extra Beveiligde Afdeling (EBA), de regulier Beveiligde Afdeling (BA) en de Minder bevei ligde Afdeling (MBA) met respec tievelijk 12, 50 en 40 patiënten, i Daarnaast komt er buiten het insti tuut een resocialisatie-afdeling die plaats gaat bieden aan twaalf uitbe- handelde tbs'ers die zich voorberei den op een terugkeer in de maat schappij. Vooral bij de bewoners uit de wijk Antoniusveld bestaat er onrust omdat deze resocialisatie-kli- niek wellicht op het aangrenzende St.Anna-terrein gehuisvest wordt. "Voorlopig is er nog geen sprake van de komst van deze afdeling. We zijn momenteel alleen maar bezig met de instroom. Wellicht dat over een jaar de uitstroom van patiënten op gang komt en pas dan komt zo'n resocialisatieafdeling in beeld. De uitstroom is helemaal afhankelijk van de vorderingen van de individu ele patiënten. We staan nu aan de vooravond van de de eerste bewoner die elders op verlof mag gaan", ver telt Toine de Beer. WERVINGSCAMPAGNE Bij de opening van De Rooyse Wissel waren er al zo'n honderd werknemers in dienst. Als medio volgend jaar de tbs-kliniek in volle omvang draait moet dat aantal opge lopen zijn naar 250. Waar tbs-kli nieken elders in het land kampen met een fors tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel daar heeft de nieuwe Venrayse vestiging nog geen reden tot klagen. Afgelopen dinsdag kwam in het nieuws dat De Singel in Amsterdam en de Van Mesdag kliniek in Groningen zwaar in de problemen zijn gekomen door een teveel aan patiënten en een tekort aan personeel. De wantoe standen die in beide klinieken daar door zijn ontstaan hebben ertoe geleid dat de inspectie voor de volksgezondheid in september een diepgaand onderzoek gaat instellen bij alle tbs-klinieken, zo heeft justi- tie-minister Korthals inmiddels laten weten. De Rooyse Wissel staat nog niet onder druk omdat tegenover de 35 patiënten momenteel 160 werkne mers staan. "De invulling van de arbeidsplaatsen verloopt synchroon met de instroom van patiënten. Het is niet niks om binnen een jaar een bedrijf op te bouwen van 0 naar 250 werknemers. We hebben daarom veel energie in wervingscampagnes gestoken. We hebben een 'open' avond georganiseerd waarop maar liefst 140 belangstellenden zijn afgekomen. Dat was een ruime respons terwijl er toch een over spannen arbeidsmarkt is. We heb ben het geluk in een omgeving te zitten waar van oudsher psychiatri sche ziekenhuizen gehuisvest zijn." VERGROOTGLAS Toine de Beer verwacht niet dat zijn kliniek concessies moet doen aan het opleidingsniveau en kwali teit van het personeel wat elders in het land tot misstanden heeft geleid. "Een tbs-kliniek is een interessante maar ook een kwetsbare plek om te werken. Zo'n instituut wordt door de omgeving door een vergrootglas gevolgd. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit waardoor er ook minder geschikt personeel beschikbaar is. Gelukkig hoeven wij de lat nog niet lager te leggen." Venray maakte zich destijds voor al sterk voor de komst van een tbs- kliniek omdat op het Vincent van Gogh Instituut veel banen verloren gingen. De vrees was dat in Venray daardoor veel werknemers uit de gezondheidszorg zonder werk kwa men te zitten. De tijd heeft die gedachte inmiddels achterhaald. "We zijn eerder een concurrent van het Vincent van Gogh instituut dan dat we aanvullend zijn. Er is een overloop merkbaar van werknemers naar ons toe", zegt directeur De Beer die optimistisch is voor de toe komst. "Laatst sprak ik een collega uit Nijmegen. Hij merkte daar dat het aanbod van personeel, vooral van sociotherapeuten, weer aan het aantrekken was." STATIONSWEG 13 VENRAY 0478 515010 Wonen Venray is bezig met het in kaart brengen van de tussenpa- den in Brukske 1. Deze paden, tussen een rij woningen in, zijn een jaar geleden door de gemeen te Venray overgedragen aan Wonen Venray. De paden zijn van oorsprong openbaar terrein. Maar sommige paden zijn met toestemming in gebruik als privé-terrein. De komen de tijd inventariseert een medewer ker van Wonen Venray de situatie ter plekke om duidelijk in beeld te krijgen welke paden toegankelijk zijn. De uitkomsten worden meege nomen bij de ontwikkeling van een wijkvisie. Het is niet de bedoeling om men sen extra ruimte af te nemen. In sommige situaties is het goed moge lijk dat mensen straks een aanbod- krijgen om het tussenpad bij de tuin te trekken. Voorop staat dat de wijk op een logische wijze toegankelijk blijft. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard Amigo Kinder- en Jeugdmode opent vrijdag 4 augustus om 09.30 uur haar deuren aan de Wilhelminastraat le in Venray. Tien jaar geleden startten Hans en Nicole den Bekker met Amigo in Horst, twee jaar later volgde Boxmeer en nu dus wordt ook de 'witte vlek' in het noordelijkste kopje van Noord-Limburg inge vuld. "Vele klanten uit Venray en omgeving hebben ons gevraagd wanneer we deze kant opkwamen", motiveert Hans den Bekker het besluit om in Venray een derde ves tiging van Amigo te openen. Een zoektocht naar een geschikt pand leidde uiteindelijk naar het nieuwe onderkomen in het winkelhartje van Venray. "Een bijzonder mooi pand waar we ons qua indeling en inrich ting helemaal hebben kunnen uitle ven. Het zoeken is de moeite waard geweest." Uit een eerste blik valt meteen de driedeling in de winkel op te maken: voorin de tienermode voor de jeugd tot pak 'm beet zes tien jaar, daarna de kinderhoek en helemaal achterin de babyhoek. De inrichting is kleurrijk waarin de kleuren groen en blauw de boven toon voeren, dit in combinatie met aluminium rekken en stellingen. Een beuken toonbank staat centraal, voor de kinderen is er een kussen- bak en de oudere jeugd kan op een tv in de winkel de nieuwste hits op MTV beluisteren. "Dat behoort tot ons extra stukje service", zegt Nicole den Bekker, "Naast goede kwaliteit en een breed merkenpak- ket van onze collectie behoort klant/kindvriendelijk tot onze stok paardjes. Daar hoort naast de kus- senbak en de tv voor de jeugd ook een kopje koffie voor de ouders en een glaasje fris voor de kinderen bij." Amigo Kinder- en Jeugdmode richt zich met de betere A-merken zoals onder andere Diesel, Replay, No-No, Oilily, Kiekeboe en Tirkhe Dungha op het hogere marktseg ment in de maten 56 tot en met 188, oftewel voor de baby tot en met de jeugd van 16 jaar. Bij Amigo in Venray kan de klant vanaf vrijdag terecht voor de nieuwste wintercol lectie. Op een vloeroppervlakte van 125 vierkante meter wordt een com plete collectie kinderkleding, van jacks, jassen, broeken en jurken tot en met t-shirts, bloeses en aanver wante accessoires zoals kettingen, sokken, rugzakken en badkleding gepresenteerd. Amigo schuwt bij de keuze niet om gimmicks in haar col lectie op te nemen. Den Bekker: "Juist op die wijze willen we ons onderscheiden in kinder- en jeugd mode. Door speciale kleding in te kopen die niet iedereen heeft. De vaste klanten hebben dat in de loop der jaren weten te waarderen." Voor de bezoekers op de openingsdag ligt er een kleine attentie klaar. Amigo Kinder- en Jeugdmode is open op de volgende dagen en tijden: maandag van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur (vrijdag koopavond tot 21.00 uur) en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur. VENRAY <.0478-582579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of verbouwwerkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 m3 tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost. Peuterspeelzaal De Rakkertjes roept in het plaatselijke dorps blad de inwoners van Holthees- Smakt op de speelplaats van de peuterspeelzaal mooi en schoon te houden. 'De laatste weken wordt er op de speelplaats van onze peuterspeel zaal regelmatig glas en 'andere rom mel' aangetroffen. Dit is natuurlijk vooral voor peuters erg gevaarlijk. Ook treffen we regelmatig restanten van racecircuits aan. Het terrein rondom de peuterspeelzaal is onlangs opgeknapt voor onze peu ters en dit willen we ook zo graag zo mooi houden. Wij willen er nogmaals op wijzen dat dit eigen terrein is en niet zoals velen lijken te denken een openbare speelplaats', zo viel afgelopen week in het dorpsblad te lezen. De Hakkespits blikt tevreden terug op Europeade 2000 Trots toont Otto Pijpker, secre taris van de Venrayse folkloristi sche dansgroep De Hakkespits, de vele foto's van de Europeade 2000 in het Deense Horsens. Hij heeft ze net bij de fotograaf opgehaald en geniet nop zichtbaar na als hij ze één voor eén in de hand neemt en de verslaggever uitleg ver schaft over wat er op de sfeer plaatjes zoal te zien is. "Aan de Europeade namen dit jaar 6000 deelnemers uit 21 Europese lan den deel. De Hakkespits was dit jaar met zeventien personen naar Denemarken afgereisd. Of we genoten hebben? Nou, dat kun je wel zeggen. Het was in één woord prachtig!" Twee weken geleden vertrokken de leden van De Hakkespits in twee busjes naar de Europeade, om zich daar te verenigingen met duizenden andere folkloristen. Vijf dagen duurde de Europeade voor Europese Volkscultuur, die zich tot doel stelt in vrijheid en vrede de eendracht tussen de vrije volken van Europa te bevorderen en te ondersteunen. "Vorig jaar namen we voor het eerst deel aan de Europeade in de Duitse plaats Bayreuth", zegt Anny Derix. "Maar het evenement bestaat al veel langer, dit jaar werd het voor de 37ste keer gehouden." Zowel de openings- als sluitingsceremonie maakte diepe indruk op de leden van De Hakkespits, maar ook de sfeer in de straten van Horsens was volgens Derix en Pijpker 'om nooit meer te vergeten'. "Het is prachtig als je zoveel verschillende folkloris tische dans- en muziekgroepen met verschillende folkloristische kledij ziet. Die saamhorigheid is uniek", aldus Pijpker. Dat bleek ook toen de leden van De Hakkespits op het ter ras op een gegeven moment het lied 'Vader Jakob' begonnen te zingen. "Enkele minuten later waren we met tientallen mensen uit diverse landen het lied aan het zingen. Iedereen in z'n eigen taal natuurlijk, verbroede ring ten top." HISTORIE Nederland staat bekend als het land waar de meeste verschillende klederdrachten werden gedragen. Ook Noord-Limburg behoorde bij zo'n gebied. "De oude streekdrach- ten hebben te maken met resten van hof- en stadsdrachten die in het ver leden verdrongen zijn naar het plat teland", vertelt Otto Pijpker. De kle ding van de plattelandsvrouw bestond uit hemd met rijglijf en onderbroek, daarover enkele onder rokken waarvan de bovenste de mooiste was. Dan volgende de bovenrok, het jak en de schort. Bij het uitgaan werd over het jak een omslagdoek of een fraaie cashmir- sjaal gedragen. Later werd dit de pellerine. Het geheel werd gecom pleteerd door de muts, die in Noord- Limburg wit van kleur was. In de vorige eeuw (circa 1870) verander de er iets aan de mutsendracht, namelijk de opkomst van de toer. De toer is een halve maanvormige kroon met daaraan linten van soms kostbaar gebrocheerde zijde en handgeknoopte franje. De toer werd versierd met handgemaakte bloe men bloemen en werd gedragen boven op de muts. Onder deze muts droeg men een zwarte ondermuts om vooral de kant goed uit te laten komen. De muts was gemaakt van witte tule en had een geborduurde mutsenbodem en was vaak afgezet met een strook handgekloste kant. Het dragen van de toer is mode geweest op het platteland van Noord-Limburg. DE HAKKESPITS "Onze dansgroep is in 1983 opge richt met het doel de oude dansen en klederdrachten van Noord-Limburg van omstreeks 1900 te laten herle ven", vertelt Pijpker. Rond 1870 werd in de regio Venray reeds De Hakkespits gedanst. "Dit is de oud ste dans die Ans Versteegen, onze voormalige dansleidster, heeft kun nen optekenen tijdens haar veld werk. Deze dans maakt natuurlijk ook deel uit van ons dansprogram- ma." In Noord-Limburg werd rond 1900 niet zoveel gedansd, wat mede veroorzaakt werd door de grote invloed van de kerk, als ook de armoe en het harde werken op het veld. Toch werd er ook thuis op de lange winteravonden stiekem gedanst op muziek van een trekbuul of mondharmonica. "Als de jongelui gingen spinnen of weven, de zoge naamde spinningen, dan werden rond de klok van achten de tafel en stoelen opzij gestolen, klompen aan de kant gezet en de speelman begon een polka in te zetten op z'n trek buul", zegt Anny Derix, "en was er geen speelman, dan was er wel iemand met een stel lepels die de dans begeleidde." De dansen zijn volgen Otto Pijpker nogal eenvou dig vanopzet en rustig van aard, waarschijnlijk een afspiegeling van de aard van toen. Deze streekdansen hebben een heel ander karakter dan de dansen die de gegoede stand leer de, zoals bijvoorbeeld de 'Qadrille des Landers' en 'Pas de Patineur'. De basispassen van de Noord- Limburgse streekdansen zijn dë polka, de wals de driepas. KLEDERDRACHTENSHOW De folkloristische dansgroep De Hakkespits biedt bij haar optredens de mogelijkheid om haar dansen te combineren met een klederdrach tenshow, waarin op een ludieke manier heel veel verteld wordt over klederdrachten en gewoontes over kleding en dansen, waardoor een avondvullend programma aangebo den kan worden. De leden van De Hakkespits oefenen één keer in de week in de Kiosk in Venray. De folkloristische dansgroep is op zoek naar nieuwe leden. Voor meer infor matie, Otto Pijpker, tel:586260. De 17 leden van De Hakkespits oogstten met hun bijzondere dansen en prachtig kledij veel bewondering Peel en Maas is een blad dat zieh richt op Venray en directe omgeving. We willen onze lezers echter ook de activiteiten die elders in de regio plaatsvinden niet onthouden. Daarom is er de Peel en Maas Regiokalender. Daarin vindt u een korte opsomming van evenementen en activiteiten uit een wijdere regio,waaraan wij in onze redactionele kolommen geen uitgebreide aandacht kunnen schenken. Zondag 6 augustus: Het Zoemhukske, de modelbijenstand van de Imkersvereniging Horst staat van 11.00 tot 13.00 uur in het teken van het honingslingeren. Zondag 6 augustus: De heer Alsters uit Grubbenvorst verzorgt een demonstratie klokken maken in streekmuseum De Locht in Melderslo. Het museum is open van 14.00 tot 17.00 uur. Zondag 6 augustus: Op zondag 6 augustus organiseert de VVV Uitwinkel Venlo in nauwe samenwerking met de stadsgidsen een kin- derspeurtocht door het centrum van de stad. Aan het einde van de wandeling wacht hen een leuke verrassing. De speurtocht start zondag 6 augustus om 11.00 uur bij de VVV Uitwinkel aan het Koninginneplein 2. Deelname kost vijf gulden per kind. Aanmelding, tel: 077- V^35438Q0.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1