Gliding Coaster topper Venrayse kermis Fietsvierdaagse naar record? Telefoonlijn voor drugsoverlast Spetterende opruiming f37,50 felLce/ VAKANTIE 30% KORTING HALVE PRIJS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Hoogzomerkollektie Voorjaarskollektie Groot in jonge mode voor hem en voor haar petters Grotestraat 33 Venray Bandoetere Rongen dè specialist voor tegels, sanitair en tegelwerken! atBaamHSBBa- f Peel en N Maas en de kermis ETEN 2j DONDERDAG 27 JULI 2000 Nr. 30 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG tyeetyijdiq. wwi CWMtment e*t drukkerij uitgeverij peel en maas boek- en kantoorboekhandel kabelkrant venray grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT ISa VENRAY TEL. 0473 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Officiële opening op vrijdag 4 augustus Op vrijdag 4 augustus om 16.00 uur verricht wethouder Jan Driessen van de gemeente Venray op het Raadhuisplein de officiële opening van de grootste en gezel ligste kermis van Noord-Limburg. Aansluitend maakt hij een rit in de nieuwe hangende achtbaan Gliding Coaster. Deze attractie is dit jaar dé topper van de Venrayse kermis. Na de openingshandeling maken kermiswethouder Driessen en diver se genodigden een rondgang over het kermisterrein, dat zich uitstrekt over het Raadhuisplein, een gedeel te van de Raadhuisstraat, de Grote Markt, het Henseniusplein en het Schouwburgplein. De Venrayse ker mis telt dit jaar liefst 53 attracties. KERMISMARKT Zoals gebruikelijk vindt maan dagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur de kennismarkt plaats op de Julïanasingel. Tijdens de kindermid dag brengen de Pokémon Pikachu, Balbasaur en Charmander van 15.00 tot 16.00 uur een bezoek aan de ker mis. Voor de kinderen is dit een prima gelegenheid om hun striphel den in het echt te bekijken. Tijdens hun rondgang over het kermisterrein delen de Pokémon een lekkere trak tatie uit. Dinsdagavond vanaf 22.00 uur Vakantiegevoel Terwijl nog aan het genieten jent van het prachtige groeizame weer in Nederland, ben ik aan het afzien in Zuid-Frankrijk, /resèlijk. Ik zit daar op een bal- on, met een boek in de hand en en glas wijn naast me. Geen fax, geen telefoon, geen computers. Nog erger is het als we naar het istrand gaan: op een badlaken lig gen. zon, zee, en maar ontspan nen. En dat is heel moeilijk dit jaar. Er spookt namelijk wat door mijn hóófd, om Karl Marx te cite ren: 'Èr waart een spook door Europa, het spook van de mond en klauwzeer'. Dat laatste zei hij natuurlijk niet, maar als historicus voel ik me niet belemmerd. Naar aanleiding van de oproep van landbouwminister Brinkhorst zijn we dit jaar heel goed voorbe reid met vakantie gegaan: foto's van alle boerderijdieren in de bagage, ontsmettingsmiddel in de tas, eigen kaas mee. We zitten weliswaar in Frankrijk maar het lijkt daar wel wat op Griekenland. Dus je weet maar nooit. De kinde ren hebben nadrukkelijk opdracht gekregen geen worsten, melk. kaas, yoghurt, huiden, vellen en wol van koeien, varkens, schapen en geiten mee te nemen. Zodra we iets zien staan met hoeven gaan we eerst even de hoeven tellen: even- of onevenhoevig? En alsof de duvel er mee speelt, ze hebben allemaal vier hoeven. Eén oude geit leverde de nodige discussie op omdat het beest objectief gezien maar drie hoeven had. Ik hoop alleen dat onze gemeente raadsleden een beetje oppassen, j Uit het debat over het schouwbur- i «rapport leren we dat ze niet van lezen houden, dus ik vrees het, ergste. Stel je toch voor dat een i CDA'er, met een half oog naar het i persbericht, juist begrepen heeft dat hij al die kazen en worsten wél j moet meenemen, of met z'n grote groene laarzen door de Griekse stallen stampt, uit solidariteit, of j omdat hij denkt dat het Grote Schisma eindelijk uit de wereld is. Oh help. Misschien moeten we de hs. ./~v gemeenteraads- -*| leden collectief ontsmetten als ze terugkomen, het zekere voor Jhet onzekere. |Gaan ze misschien I weer eens de stuk- \l Iken lezen. Gerrit De microfoon liet het woensdag morgen tijdens het openingswoordje van Jan Kreutz, voorzitter van de Stichting Fietsvierdaagse, even afweten en de twee leden van schut terij 't Zandakker, die het startschot losten, hadden drie pogingen nodig om de fietsers op weg te helpen. De start van de vijftiende Fiets vierdaagse Venray verliep niet hele maal vlekkeloos, maar niemand die daar om maalde. De honderden fiet sers stonden te popelen om naar keuze 25, 45 of 60 kilometer door het land van Peel en Maas af te leg gen. Nadat Piet Hendrix, vrijwilli ger van het eerste uur, de vlag liet zakken, gingen de fietsers dan ook uiteindelijk op pad. Maar niet alvo rens wethouder J. Houba de lof trompet had gestoken over het eve nement dat jaarlijks enkele duizenden fietsliefhebbers naar Venray trekt. "Een evenement om trots op te zijn", aldus Houba, "Als TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Vanwege de bouwvak zijn wij tot 14 augustus gesloten. Keizersveld 22 Venray el. (0478) 55 04 10 ik zie hoe hier met vrijwilligers wordt gewerkt, daar krijg ik het koud van. Mensen die zich dagen inzetten om het evenement tot een succes te maken." Dat de Fietsvierdaagse Venray inmiddels ook door de gemeente Venray op waarde wordt geschat, blijkt uit het feit dat de subsidie dit jaar is ver hoogd van 6000 naar 9000 gulden. Houba: "Een terechte erkenning voor de Fietsvierdaagse." Op voor hand lijkt de vijftiende editie van de Fietsvierdaagse Venray weer een succes te worden. Het aantal voorin schrijvingen, ongeveer 1800, lag ongeveer op het aantal van 1999. Vorig jaar namen in vier dagen tijd ruim 3400 mensen deel aan het fietsspektakel, dat dit jaar, eenmalig van woensdag tot en met zaterdag wordt gehouden. Hopelijk zijn de weergoden de organisatie de komende dagen goed gezind en kan men een record aantal fietsers in de boeken bijschrijven. Vanaf 1 augustus wordt het nieuwe softdrugsbeleid van kracht Halicarnas en Switch in de Henseniusstraat zijn met ingang van aanstaande dinsdag de enige twee officiële coffeeshops in Venray en de rest van noordelijk Noord-Limburg. Afgelopen week ontvingen de eigenaren Bicaksi (Halicarnas) en Emekli (Switch) de vergunning en de gedoogbe- schikking van de gemeente Venray. "Vanaf 1 augustus gaat het gemeentelijke softdrugsbeleid vol ledig in", bevestigt Wim Crooymans, coördinator Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Venray. Dat betekent dat de beide gedoogshops door de week om 21.00 uur en in het weekend om 22.00 uur gesloten dienen te zijn. Halicarnas en Switch zijn nog steeds tot de normale sluitingstijden van de cafés geopend geweest. VERANDERING Maar daar komt vanaf 1 augustus dus verandering in. Want het stren ge handhavingsgbeleid treedt dan in werking. De politie zet extra man kracht in om ook de tien illegale verkooppunten van softdrugs, die er nu nog in Venray zijn, te controle ren en bij overtreding aan te pakken. Ook de overlastlijn treedt vanaf vol gende dinsdag in werking. Buurtbewoners en andere belang- hebben kunnen dan met hun klach ten omtrent overlast terecht op tele foonnummer 565056. Het lag eerst in de bedoeling dat de beide gedoogde coffeeshops al vanaf begin juli volgens het nieuwe regime zouden gaan draaien. VERGUNNING Volgens Wim Crooymans zijn er geen reacties gekomen op de ont- weip gedoogbeschikking die van 29 mei tot 26 juni op het gemeentehuis ter inzage heeft gelegen. Wel kun nen er vanaf deze week nog gedu rende zes weken bezwaarschriften ingediend worden tegen de verleen de officiële gedoogbeschikkingen. "Maar dit heeft geen opschortende werking. Er dienen nog slechts enkele formaliteiten vervuld te wor den en dan kunnen de gedoogshops vanaf 1 augustus volgens de ver leende vergunning gaan werken", zegt Crooymans die afgelopen week een kijkje nam in beide panden die een forse verbouwing en facelift hebben ondergaan. "Dat is ook de reden dat het iets langer heeft geduurd. De exploitanten hebben de tijd hard nodig gehad om het interi eur aan te passen om alle voorwaar den te voldoen." In verband met de Venrayse kermis, van vrijdag 4 t.m. woens dag 9 augustus, zal Peel en Maas op donderdag 10 augustus niet verschijnen. Wij verzoeken U daar komende week in uw mede delingen rekening mee te houden. De redactie Hotel Restaurant" ASTERIA nodigt u uit voorj PEEL-BRUNCH iedere zondag, f20 C6 vanaf 11.00 uur MENU MAKT-MAR-WAT-VïRREG 1 4-,5-of6-gangenmemi^l iedere vrijdag, zaterdaj* en zondag 3-GANGEN-KÊÜZËSNU mi (vrijdag, zaterdag en zondag) keuze uit 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten r/i 1 1 en4 desserts Q wordt het grootste Venrayse kermis- vuurwerk afgestoken vanaf een nieuwe locatie en wel het grasveld tussen de Grote Markt en het Raadhuisplein. Deze nieuwe locatie is zodanig gekozen dat het vuur werk het beste te zien is vanaf het kermisterrein, ook al omdat gekozen is voor alleen maar hoogtevuur werk. SLOTDAG Tijdens de slotdag van de kermis, op woensdag 9 augustus, vindt vanaf 20.30 uur bij de ingang van het Venrayse gemeentehuis de trek king van de grote kermisloterij plaats. Voorgaande jaren was de afsluiting van de kermis met een loterij een gigantisch succes. Ook dit jaar is de hoofdprijs weer een tiendaagse reis voor twee personen naar Benidorm. De reis is gespon sord door het plaatselijke touring- carbedrijf Van Ham Reizen. Andere grote prijzen die dit jaar weer wor den verloot zijn een kleurentelevi sie, een magnetron, een miniset, een koelkast, een cd-speler en nog vele andere grote en kleine prijzen. Loten voor deze loterij krijgen bezoekers gedurende de kermisda gen (zolang de voorraad strekt) gra tis bij de kassa van alle attracties bij aankoop van een kaartje. Liefst 53 kermisattractis zorgen van vrijdag 4 tot en met woensdag 9 augustus voor veel vertier in het centrum van Venray. VACANTIE? NOG VLUG EVEN EEN JEANS KOPEN!' NATUURLIJK BIJ: SrfAAT 76 Graszoden-Kweekbedrijf DIRECT GAZON Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn Met een. ïrutuuuu knipoogje. Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 u officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHiELEN* Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opelghielen.nl 2 films Kodak met GRATIS STRANDBAL 2 films ontwikkelen en afdrukken met GRATIS VLIEGER ook ans in 1 uur iiiinrrm^^nrrnzw SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Z^X Officieel Servicedealer GEZELLEN BAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E mail: VAKGARAGErtfGOMMANSENDEW1T.NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWlT.XL Rühl Haegens van Aar Accountants Belasti ngadviseurs Managementconsultants Auto matise rings adviseurs Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl internee www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1