OOK DEZE BEDRIJVEN SPONSOREN HET JAZZ FESTIVAL TTL - TIMMERMANS Tandtechnisch Laboratorium'^tk rank van den Nieuwenhof VGRUNDGN JUWGUGR i -tey IM Oude £oto- tea Kinderwoord diensten Lourdescomité afd. Venray Viering voor jongeren Jeugdnatuur wacht Wijkcentrum Den Hoender De Springplank Vereniging Wijkgebouw Op 't Nipperke 1 JnaHa tandtechnisch Laboratorium Jachthavenweg 14 5928 NT Venlo-Blerick telefoon: 077-382 1660 PEEL EN MAAS donderdag 8 juni 2000 - Pagi Grote Kerk Deken: J. Coenen, Eindstraat 6, tel. 550740; pastoor: P. Hoedemaeckers, Whistlerstraat 1. tel. 582385; kapelaan W. v. Dijck, Dr. Poelsstraat 4, tel. 550790; pastoor J. Berkemeijer (ass.), Whistlerstraat 1, tel. 511385. Priester in I ernstig noodgeval: via ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6: ma t/m vr (niet op do) van 9.30-10.30 uur. Zaterdag: 11.00 Feestelijke H. Mis, waaronder Altarenwijding door mgr. dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond. 19.00 H. Mis Jongerenmis; voor ouders Barents-Huisman (coll); Louis Driessen (coll); Bertha Coppes Borgman en overl. fam. (coll); overl. ouders Van Eijk-Kersten (coll); Harrie Cox (coll); mw. Van Rooy-Hurenkamp. Zondag: Hoogfeest van Pinksteren. 9.30 Latijnse Hoogmis voor overl. echtp. H. Gerrits-Hermans en overl. i ouders; jrd. deken A. Loonen; Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk en zoon Martin en dochter Jo; Jac Backus en kleinzoon Roel; overl. medewerkers avondvierdaagse Venray; uit dankzeg ging; Arie Vonk. 11.00 H. Mis H. Franssen (coll); Harrie Hanssen; oVerl ouders Jan en Anny Schwachöfer; Wim Driessen en overl. fam.; Teng v.d. Heuvel. Maandag: 2e Pinksterdag. 9.00 Geen H. Mis. 11.00 Overl. fam. De Vilder- Rutte; Jan Kengen en zoon Jan (coll). Dinsdag: H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. 9.00 H. Mis Ferdie Dobbelaer; overl. ouders Thuyls- Muijsers en overl. kinderen. Woensdag: H. Lidwina, maagd. 9.00 H. Mis voor onze kapelaan Van Dijck, die zich voorbereidt op zijn priesterwij ding. Donderdag: 9.00 H. Mis Kitty Pouwels. Vrijdag: 9.00 H. Mis voor bijz. int. Dienbeurten: za 19.00: Stef v. D., Bert, Job, Cas, Bram, Marjoleine P.; zo 9.30: Leon, Wilbert, dhr. Hoppenbrouwers en Pascal; 11.00: Martijn, Ties T., Jesper, Daan. Koen M., Saskia; ma 11.00: Arjan, Jasper, Marloes, Paul, Ingo en Tina. Lectoren: za. 11.00: L. Truijen; 19.00: Y. Verstraelen; zo 9.30: T. Verbeek; 11.00: W. Bistervels; ma 11.00: A. Noyens. Vincent van Gogh Instituut Zaterdag: 18.30 Liturgieviering in de St. Servatiuskapel. Voorganger: G. v. Loenen. Lect.: K. Hilgers. Vertrek bus om 18.15 vanaf de St. Annakapel. Zondag: Pinksteren. 10.00 Liturgieviering in de St. Annakapel. Voorganger: G. v. Loenen. Lect.: P. Wittenbols. Vertrek bus 9.45 vanaf de St. Servatiuskapel. 11.15 Liturgieviering in de Vincentiuskapel. Voorganger: B. Faas. Maandag: 2e Pinksterdag. Geen vie ring in de St. Annakapel. 11.15 Liturgieviering in de kapel Vincentiushuis. Voorganger: B. Faas. Dinsdag: 10.30 Liturgieviering Den Heuvel. Voorganger: W. den Hartog. Woensdag: 11.15 Liturgieviering in de kapel van het Vincentiushuis. Voorganger: B. Faas. Stiltecentrum: Donderdag: 16.15-17.15 Yoga en medi tatie, P. Zandvliet. Paterskerk Bereikbaarheid priesters: A. Woutering, Horsterweg 57, Castenray of Leunseweg 5, tel. 580202. In ernstig noodgeval: via balie ziekenhuis, lel. 522222. Opgeven misintenties ma t/m vr 9.30-10.30 uur, Leunseweg 5 of tel. 580202. Misintenties voor de hier navolgende week dienen bij de pastorie opgegeven te worden voor deze week vrijdagmor gen 10.30 uur. Elke dinsdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur voor verering van H. Antonius. Ziekencommunie: in afspraak met pas torie, tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10,30 uur. Zaterdag: Liturgie van Pinksteren. 13.00 Huw. Leonie Overbeek en Joris Roth. 17.00 Gelegenheid om te biech ten. 18.00 Kinderwoorddienst m.m.v. Chrisko; overl. ouders Creemers- Theunissen (coll); overl. ouders Oudenhoven-Evers en dochter Bertha; Teng Arts en overl. fam.; Truus Bloemen-v.d. Zanden (coll); Toon Relouw (verj.); Bertha Smits-Bekkers; Jo v. Els. Zondag: le Pinksterdag. 8.30 An Bexkens-Blom (coll); overl. ouders Litjens-Jacobs, zoon Tien, schoondoch ter Kathe en ouders Spee-Rühl. 10.30 M.m.v. Zangers van St. Frans; Lien Philipsen en overl. fam.; Rie Beerman-v. Almen (coll). 12.00 Doop Koen Bouwmans, Koenraadhof 8. Maandag: 2e Pinksterdag. Geen H. Mis. Dinsdag: Feest van H. Antonius en sluiting Noveen. 18.30 Otto Bloemhard (coll); overl. fam. Jan Arts-Jansen (Ant. noveen). Woensdag: 18.30 Dinie Maessen-v. Megen (coll); uit dankbaarheid. Donderdag: 18.30 Voor onze parochie Venray-Zuid. Vrijdag: 18.30 Overl. ouders Verhoeven-Gossens en Willy; overl. fam. Peters-Arts. Voorafgaande aan de eucharistieviering zal er elke vrijdag om 17.30 uur aanbid ding zijn in de kerk. Vredeskerk Bereikbaarheid priesters: A. Woutering, Horsterweg 57, Castenray of Leunseweg 5, tel. 580202. In ernstig noodgeval: via balie ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Leunseweg 5, ma t/m vr van 09.30 tot 10.30 uur, tel. 580202. Misintenties voor de hierna volgende week dienen bij de pastorie opgegeven te worden voor deze week vrijdagmor gen 10.30 uur. Ziekencommunie: in afspraak met pas torie, tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10.30 uur. Zaterdag: 14.00 Kapel: huw. Ingrid Huijbregts en Ad Steenbakkers. 19.15 Viering Pinksteren m.m.v. Herenkoor Vredeskerk; voor het geestelijk en tijde lijk welzijn van onze parochie Venray- Zuid; Leo Snijders en zoon Harry (jgt.); Miep Drabbels-Tacken; Truus Swinkels- Willems (coll); Fred Albert (coll); Olga Pijls (coll); Harrie en Diena Linders en overl. fam. Maandag: 2e Pinksterdag. 10.30 Voor de vrede in de wereld. Parochie Oostrum Zondag: Hoogfeest van Pinsteren. 9.30 Hoogmis (Gemengd Koor); ouders Pingen-Engels; Jan Raedts; Jos Thielen en Marie Rutten; Piet Haegens; Peter Clephas; H. Korendijk en overl. fam. Dinsdag: 9.00 H. Mis; Jan de Hoog; Gertrudis Derks; Theodora Camps- Strijbos en Sjang Camps; fam. Vennekens-Verschuren en wederz. ouders; pastoor De Ceuster. Donderdag: 9.00 H. Mis; fam. Vennekens-Verschuren en wederz. fam.; pastoor De Ceuster. Misdienaars: Marloes Derksen, Elke Euwes, Danielle Engels, Ireen Schlepers. Parochie Oirlo Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis (Dameskoor); overl. ouders De Rijck- Classens; Johan Gommans; overl. fam. Heetkamp-Hekking. Zondag: Pinksteren. 9.00 Hoogmis (Herenkoor); st. overl. ouders Martens- Philipsen: Miel Janssen; An Houwen Derks (fam. Houwen); voor genezing van een zieke. Maandag: 2e Pinksterdag. 9.00 Hoogmis (Herenkoor); st. overl. ouders Heidens-Snellen en zoon Jan. Woensdag: 9.00 H. Mis voor een zieke. Vrijdag: 9.00 H. Mis voor de parochie. Parochie Castenray Zaterdag: 19.00 Overl. ouders Classens-Vissers en Roel Classens; Jan Thielen; Jan Geerets; jrd. Hay Reijnders; overl. ouders Janssen- Emonts en kinderen. Misdienaars: za: Thijs, Susan, Karin en Laura. Pastoor Hoedemaeckers, Dorpsplein 7, 5807 BC Oostrum, tel. 581254. Parochie Leunen Kerkdeurcollecte; 'Week voor de Nederlandse Missionaris'. Zaterdag: 19.00 Lsm. Leo Cox en Sophie Cox-Vervuurt; Beth de Louw- Thijssen, Piet de Louw en Albert Loonen; Johan Meijers en overl. fam.; Liza Breugelmans-Radt; zwd. Fien Smets-Ewals; gest. jrd. Gerard Willemse en Anna Maria Janssen. Zondag: Pinksteren. 10.00 Hgm. overl. ouders Emonts-Nellen en Piet Emonts; gest. jrd. Jozef Claessens en Elisabeth Claessens-Wismans en overl. fam. Maandag: 2e Pinksterdag. 10.00 Hgm. Jo en Louis Janssen en overl. fam.; genezing van zieken en overl. fam. Willems-v.d. Munckhof; gest. jrd. Mina Bomm. Dinsdag: H. Antonius van Pauda, priester en kerkleraar. 19.00 Lsm. Nella Janssen-Litjens. Woensdag t/m vrijdag: Geen avond mis. Misdienaars: za 19.00: Bjom Geurtjens en Job Nellen; zo 10.00: Benny Janssen en Kevin Janssen; ma 10.00: Evelien Wijnhoven en Inge Theunis; weekd.: Groep 1. Lectoren: za 19.00: Peter Loenen; zo 10.00: Harrie Bovée; ma 10.00: Jeanny Jenniskens. Gedoopt: Julia Janssen, De Meren 10- 60, Wijchen; Daan Litjens, Laagriebroekseweg 1. Rectoraat Heide Zondag: Hoogfeest van Pinksteren. 9.30 Hoogmis Jan v. Vegchel (coll) en Paula v. Vegchel-Lemmen; Thei Vollenberg. Misd.: Ivo, Frank, Elian en Stan. Maandag: 2e Pinksterdag: Geen H. Mis. Rectoraat Veulen Hoogfeest van Pinksteren. Zaterdag: 19.00 Hgm. tevens Gezinsmis; gest. jgt. Peter Mathijs Künen, Maria Sybilla v. Rens en Gerardus v. Rens; gest. jgt. Wilhelmina Geurts-Ambrosius; jgt. Henricus Thissen en overl. fam. Thissen- Hendriks; jgt. Comelis Cremers, echt- gen. en overl. fam; Zondag: Pinksteren. Geen dienst. Misdienaars: za: Moniek, Diana, Koen. Katie. Lector: za: A. Timmermans. Kerkdeurcollecte voor de Nederlandse missionarissen. Parochie Ysselsteyn Zaterdag: 19.00 (Volkszang); Nel Vervoort en Piet Verstappen; mndd. Maria Slangen-v. Montfort; Grada Spreeuwenberg-v. Hoof; Harry Spreeuwenberg; Marie Hendriks- Fleurkens; jrd. ouders Marcellis- Deckers; uit dankbaarheid. Zondag: Hoogfeest van Pinksteren. 10.00 (vivace); jrd. ouders Van Ass- Claessens; Annie Cleven-v. Dijck. Maandag: 2e Pinksterdag. 19.00 Overl. fam. Verhoeven-Arts; Mien Claessens-Zanders (ouderen). Woensdag: 19.00 Lei Vergeldt; Jean Arts. Vrijdag: 13.00 Huw. Frank Janssen en Joan Jenniskens. Misdienaarsbeurten: za 19.00: Daan en Gijs; zo 10.00: Marian, Sandra, Linda en Maartje; ma 19.00: Rinske en Ilaisa; wo 19.00: Rob en Mark; vr 13.00: Niels en Rian. Parochie Merselo Zaterdag: 18.00 Piet Janssen; jgt. Lamb. Michels en Wilhelmina Rongen; jgt. Joep Versteegen en Cath. Arts; Jan Broeren. Misd.: Marloes Zwitserlood en Nikky Zegers. Zondag: Hoogfeest van Pinksteren. 10.00 Jgt. Henricus Michels en Gertruda Friezen; Toon Engels. Misd.: Lotte Jacobs en Meike v. Daal. Maandag: 2e Pinksterdag. 10.30 Gregoriaanse Hoogmis in de tent; jgt. Anna Peeters-Muysers en Jan Peeters; Teun Janssen en Fien Arts. Misd.: Louis Tielen en Daan de Brouwer. Woensdag: 19.00 Jgt. Peter Ger. v. Enckevort en ouders; Peter Mathijs Gielen, echtgen. en overl. kinderen; Toon Engels (buurt); t.e.v. H. Edith Stein. Kerk poetsen: mevr. Janssen en Hendrikx. Week Nederlandse Missionarissen: col lecte op 10 en 11 juni; hartelijk aanbe volen. Rectoraat Vredepeel Zaterdag: 19.00 Voor de parochie. Zondag: Hoogfeest van Pinksteren. 10.00 Jo v. Eerd-Strijbos; Tonnie Botden en overl. ouders. Maandag: 2e Pinksterdag. 10.00 Fam. Cornelissen-Hendriks. Donderdag: 19.00 M. Jansen. Misdienaars: za: Nick H. en Koen; zo: Grard, Ronnie, Fieke en Nick de M.; ma: Joost en Laura. Lezers: za: Josien Claessens; zo: Tonnie v. Hoof; ma: Jan Classens. Met Pinksteren speciale collecte voor de Nederlandse Missionarissen. Rectoraat Smakt Zondag: Hoogfeest: Pinksteren. 10.00 Hoogmis overl. fam. V. Kempen- Bongaerts; overl. fam. Seijkens-Cuppen. Lectr.: Riek v. Kempen. Dienb.: Eefje Koopmans. 16.30 Doopviering Mirte Beerkens. Maandag: 2e Pinksterdag. 9.00 Gildenmis in de kapel te Holthees. 10.00 Hoogmis te Smakt. Woensdag: In de St. Jozef genadekapel t.e.v. de H. Jozef. 9.30 H. Mis voor bijz. int. Mie Bongaerts-Kersten; mevr. Robbers. Vrijdag: 14.30 Huw.viering fam. V.d. Velden-Hermsen. Protestantse Kerkengemeenschap Venray e.o. Zondag 11 juni zal in het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray, dhr. J. v. Gelderop uit Nijmegen voorgaan in de dienst. Medewerking aan de dienst wordt ver leend door de Diaconie en de Basiscatechesegroep. Aanvangstijd is 09.30 uur. Tijdens de dienst is er kinder opvang en er wordt kindernevendienst gehouden. Na afloop wordt u hartelijk uitgeno digd een kopje koffie te blijven drinken. In de Ned. Herv. Kerk, Maasweg 9 te Blitterswijck zal dhr. J. v. Gelderop eveneens voorgaan in de dienst. Ook hier zal de Diaconie haar medewerking verlenen aan de dienst. De aanvangstijd van deze dienst is 11.00 uur. Hier is geen kinderopvang en geen kindernevendienst. Na afloop wordt u uitgenodigd een kopje koffie te blijven drinken. Jehova's Getuigen Hierbij nodigen wij u uit voor het bij wonen van een bijbeltoespraak met als thema Hebt u de evangelisatiegeest? in de Koninkrijkszaal aan de Henri Dunantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang; geen collecte. Oecumenische basisgroep Vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand Aanstaande zondag 11 juni is er een eucharistieviering van de oecumenische basisgroep Heel de Kerk Heel de Wereld. We vieren het feest van Pinksteren. Het thema van de viering is: 'Maak warm wat koud is: soepel wat verstard is'. Voorganger is pastor Fr. Meyer. Plaats: kapel van het bejaarden centrum Het Schuttersveld, Bergweg te Venray. Tijd: 11.15 uur. U bent van harte welkom. Rehoboth Ned. Hervormde Evangelisatie op GG. Gebouw Rehoboth: Cuppenpedje 2a, Horst. Evangelist: Clapvaeren 4, Horst, tel./fax: 077-3987786. E-mail: J.A.J.Bals@students.theo.uu.nl Diensten: Pinksteren. Zondag 11 juni om 10.00 en 14.30 uur; Evangelist J.A.J. Bals, Horst. Maandag 12 juni om 10.00 uur ds. J. den Beste, Nieuwleusen. 's- Morgens is er kinderoppas. Bijbelstudie: Donderdagavond 8 juni op de Clapvaeren 4 in Horst. Aanvang 20.15 uur. Kom gerust. Bijbels: Er zijn een aantal Bijbels om gratis uit te delen. Wilt u een complete Bijbel hebben kunt u deze aanvragen. Reisje: Zaterdag 10 juni voor iedereen die maar zin heeft. Ook als we u niet kennen en misschien aan geen kerk gebonden wil zijn, maar er best zin in heeft. Gewoon meegaan! Het is erg leuk. We gaan naar de Heilige Landstichting met daarna een picknick. Aan het eind van middag is er midget Vi- V- V;'"- Vv Deze foto is wat ze niet bedoelt zijn, een historisch document. H eerder een groet of een aardighei Een tijdsbeeld uit het Merselo vroeger. Een mooi plaatje met verhaal uit lang vervlogen tijd. plaatje dat past bij de Aid Mers Dag, vandaar! Om dergelijke foto's heeft men dikwijls niet veel bekommerd, ze dwenen meestal in een leeg sigai kistje of schoenendoos. De postbode op zijn dienstfiets in uniform anno 1920. Het is dhr. Hendrix, beter bekend als Hub post uit Merselo. Situatie: Dal Merselo. De dienstfiets is een doortrap] had een vast tandwiel op het achi wiel. Men remde de fiets door te gewicht te geven op de pedalen, heeft om zijn schouder een draag waarin de poststukken. Soms was fiets voorzien van een drager voor de fiets, zodat men beter zicht had de poststukken. De post bezorgen was in het uil strekte Merselo in die tijd geen pi Door weer en wind dagelijks 40 op de pedalen. Eerst de post opha in Venray en dan bezorgen. In de oorlog van 1914-1918 Hub in militaire dienst bij de wiel ders als le rijwiel-reparateur. 1 iij* werd in 1912 te Merselo bij de p aangesteld als hulpbesteller. Oj januari 1919 volgde zijn vaste a stelling. Na een dienstverband van jaar bereikte hij op 1 november IS de pensioengerechtigde leeftijd kreeg dientengevolge eervol ontsla Jan v.d. Put GI M II> golf. Verzamelen niet om 8.30 uur, maar om 09.00 uur bij gebouw Rehoboth. We vertrekken uiterlijk 09.30 uur. Het kost niets! Wel graag van te voren even opge ven. Hallo jongens en meisjes. De laatste Kinderwoorddienst is op 10 juni in de Paterskerk om 18.00 uur. Op 19 augustus is dan weer de eerste Kinderwoorddienst van het nieu we schooljaar in de Vredeskerk ora 19.15 uur. Tot ziens, Werkgroep Kinderliturgie. Parochie Venray- Zuid Zondag 11 juni is er een Kinderwoorddienst om 11.00 uur in de Petrus Bandenkerk. We vieren het feest van Pinksteren. Jullie zijn van harte welkom. Werkgroep Kinderwoorddienst. De reis naar Lourdes, zaterdag jl. had in Maastricht al een vertraging van zo'n 80 minuten. Desondanks arriveerde de trein met heel veel pelgrims exact op tijd in Lourdes, nl. zondagmorgen rond de klok van 08.00 uur. Morgen, vrijdag 9 juni, wordt de terugreis weer aanvaard. Als alles vol gens de dienstregeling verloopt vertrekt men om 18.00 uur vanuit Lourdes. Degenen, die pelgrims willen afhalen in Venlo, zaterdagmorgen, kunnen de trein aldaar om 11.15 uur verwachten. Mensen die pier trein doorreizen stappen in Venlo over op de diensttrein naar Venray. Aan deze Limburgse bedevaart namen ruim 80 pelgrims uit de regio Venray deel. Zaterdag 10 juni is er weer een viering voor jongeren in de Grote Kerk om 19.00 uur. Het is Pinksteren en daarom is het thema van deze viering 'een frisse wind'. Wij nodigen jullie V^van harte uit.j Hallo Jeugdnatuurwachters. Onze laatste puzzeltocht van dit seizoen is onder bijzonder fraaier weersomstan digheden verlopen. We hadden ongeveer 250 deelnemers, waaronder een kleine 100 Jeugdnatuurwachters. De pauze- vragen bleken deze keer wat moeilijker te zijn, maar daardoor leer je natuurlijk ook meer over de natuur en dat is ten slotte ook de bedoeling. Alle deelnemers kregen hun drie verdiende stempels. We gaan nu langzaam naar de vakantie toe maar op dit moment lopen er nog twee acties, nl. de Siernetel en de Courgettes. Daarover volgende week wat meer in Peel en Maas. Maandag 12 juni: Pinksteren. Geen clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 13 juni: Van 13.15 tot 16.30 uur handwerkgroep Vlijtige Liesjes. Woensdag 14 juni: Van 10.30 tot 12.00 uur groep 1 volksdansen. Van 13.00 tot 14.00 uur volksdansen groep 2. Om 14.00 uur handwerkgroep Den Hoender. Donderdag 15 juni: Om 14.00 uur acti viteitenmiddag ouderenvereniging met koersbal en kaarten. Om 20.00 uur Paranormale avond door Mieke de Hoog uit Boxmeer. peelenm @tref.nl Lei dom vrijd zatei Spoi Tel.: Vc Jeugdvereniging Donderdag 8 juni (vanavond): We g naar de bossen met de kinderen van groepen 5 en 6. We vetrekken om 18] uur, met de fiets. Zorg wel dat je op j bent. Om 20.00 uur zijn we weer ten We spelen 'water, vuur, spons'. 8 water kan het vuur baas, het vuurl spons en de spons het water. Zo is) cirkel weer rond. Trek niet jullie bq kleren aan. Eveneens op donderdag evaluatievera dering van Rollebol 2000. Deze wt om 19.30 uur gehouden in Oostn Onze delegatie vertrekt om 19.00 uud Maandag 12 juni: Geen club voorl kinderen van de groepen 3 en 4. Dit] verband met Pinksteren. Dinsdag 13 juni: Van 18.15 tot 20| uur survivaltocht voor de jeugd van groepen 7 en 8 plus de schoolverlate^ Let wel: om 18.15 uur aanwezig zij oude kleren aantrekken en de fiets ra] nemen. Eveneens op dinsdag, exploitatievei; dering om 19.15 uur, gevolgd door bestuursvergadering om 20.15 uur. Donderdag 15 juni: Geen club voor kinderen van de groepen 5 en 6. Dil j verband met de Jeugdavondvierdaags Met Pinksteren is hel wijkgebon gesloten Dinsdag 13 juni: Om 19.30 Country-dansgroep Green River, countrydansles. Woensdag 14 juni: Om 09.00 uur Bel f bewegen, daarna koersbal. Om 10.1 uur Nederlandse les. 19.30 uur Countr dansgroep Green River, met countr dansles. Donderdag 15 juni: Van 19.00 tot 23.1 uur kaarten en biljarten. Zaterdag 17 juni: 14.00 Jaarvergadering ouderver. Noorderhof. Loevestraat 9,5961 IV Horst Telefoon: 077-3987801 wijd actief in Limburg! Inalfa Industries: internationaal toeleven ngibedrijf van metaal- componenten. De personenauto- en truckindustrie kent Inalfa van gepatenteerde schuif- en kanleldak- systemen Daarnaast ontwikkelen en fabriceren wij duurzame energieproducten U vindt ons in Brazilië, Japan, Korea, de VS, Engeland, Italië, Frankrijk, Duitsland, België en Slowakije En in Nederland Limburg is onze thuishaven met vestigingen in Bom en Venray. ^industries fC'i om ipiAttUdtmaJcJU the, diffwMte, Inalfa Industries BV, MaashesewegB'l. Postbus 505, 58(H) AM Venray, Tel 0478 - 555 444, Fax 0478 - 5li 731 Cornelissen Interieurs De zuil onder de interieurbouwers Ontwerp en realisatie van exclusieve interieurs, o.a. Kantoormeubel, praktijkruimten, designmeubelen. Dit alles onder begeleiding van de binnen huisadviseur, in samenwerking met onze meubelmakers Keizersveld 815803 AP Venray telefoon 0478-515231 Grote Markt Venray inalfa farmont inalfa metal inalfa roof systems Wereld Thuis inalfa automotive

Peel en Maas | 2000 | | pagina 22