berden Stop deze waanzinnige plannenmakerij!" Einde Kindervakantiewerk? Sf i ftpiit, gordijnen Felice/ Verbouwings opruiming Afvalinzameling op basisscholen Peel en Maas met Pinksteren Zlï ll»HH HITTDJ TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE ini v.d. Leur JONGENS OPGELET!! CARS WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING N VLLE JACKS-HALVE PRIJS Voorjaarskollektie tot 50% korting Soogzomerkollektie tot 30% korting [Bandoetere Lawaai maken UW 99 Ja*ixw •Gf BB A.P.S. aanbieding J-ii-UI Wij vieren ons 20 jarig bestaan met 'n spetterende actie PINKSTEREN 2000 "WARKPRQ" DIVERSE KLEUREN DE 1 HYPOTHEEK SHOP MAANDAG 2e Pinksterdag SHOW met kortingen tot 60% Onze showroom bestaat één jaar... Speciale actie bij Rongen! PaginaKoNDERDAG 8 JUNI 2000 Nr. 23 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG ett uerij peel en maas gtotëstraat 63 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS 14.15 15 uur •18.45 ulrotestraat 68 --Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 15 uur imail adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws 1.15 uur - Week Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) land bei de een Pokém mod Grotestraat 23 - 5801 BE Venray - Tel. 0478-581526 22.00 afgeh dameskleding herenkleding kinderkleding I. was er en U en li en U en heleboel anderen gelukkig En wel zoveel dat Theo Is niet hoefde weg te ichten omdat er slechts tien n voor het podium stond, Hij iad natuurlijk 's nachts al geen bg dicht gedaan omdat het hoos- e van de regen en 's morgens roeg niet meer kunnen eten dan droog crackertje en eenkop ogi-thee. Gelukki" voor Venray. Jaarde het op en aacr waren ze. Ie| was mooi om te zien. Ik heb vanaf even voor half drie tot pak yeg tien voor drie wal rond staan djken op het plein en werkelijk uil alle Straten er om heen kwa men de mensen aanlopen. Pat is een mooi gezicht. Ik moest even iaat de redactie, een kwartiertje ater was ik terug. Ja hoor. Alle gemeenteraad sleden waren er, de wethouders, de burgemeester en ei nieuwe organiserende plat- orm. Een heleboel ziekenhuisper- oneel zag ik ook, vooral van de moeder-en-kind afdeling. Mensen '"v!'i-'-iO, protestborden, veel ouderen, jonge gezinnen, huisartsen, gepensioneerde huisartsen. De schattingen van hoeveel mensen er nu waren heb ik nog niet gehoord. Ik zelf denk een duizend of drie, en dat is veel. Hun geza menlijke boodschap was in ieder teval luid en duidelijk en werd iet beste verwoord door de wet houder: Venray moet zijn vol waardig ziekenhuis behouden!'. Een van de Tweede Kamerleden -riep weliswaar heel populair dat lij amper durfde te vertellen dat hij uit Venlo kwam, maar hij wist het publiek wel duidelijk te maken dat hij achter 'Venray' staat. En we maakten veel lawaai. We Mapten, juichten, joelden, riepen boeh en bah, zongen strijdlustig "mee met de muziek. Maarwor" den 'we' wel gehoord? Want waar waren Raad van Bestuur, directie, I^aad van Toezicht, onderne mingsraad, Cliëntenraad? Toen ik om kwart) over vier het 1 Schouwburg- j plein verliet en achter de com- j puter kroop, Ihoopte ik dat we) .lawaai genoeg, gemaakt hadden om m Venlo gehoord te 1 worden. Gerrit PEEL EN MAAS WEEKBLAD Grote opkomst manifestatie ziekenhuis Het vervolg op de meer dan 30.000 handtekeningen van de Venrayse bevolking mocht rekenen op een vol Schouwburgplein. Zondagmiddag om kwart voor drie kwamen vanuit alle hoeken de mensen naar het centrum van Venray toe. Gewapend met hun spandoeken namen ze plaats op het zonovergoten plein, drie tot vierduizend mensen. Vervolg op pagina 5 Veei te weinig vrijwilligers voor 660 aangemelde kinderen Het is hoogst onzeker of het Kindervakantiewerk Venray dit jaar doorgaat. De organisatie van de week, die duurt van 3 tot en met 7 juli, kampt met veel te wei nig begeleiding om de 660 kinde ren die zich hebben aangemeld, op te vangen. "De situatie is heel, heel nijpend", zegt secretaresse Marie-José Flinsenberg van het Kindervakantiewerk Venray e.o., "Maar bij ons staat de veiligheid van de kinderen voorop. En dat kan alleen als we genoeg leiders hebben." Op maandag 19 juni neemt de organisatie een definitie ve beslissing over het al dan niet doorgaan. Nog vier weken en dan zou het Kindervakantiewerk in Venray los moeten barsten. Zouwant nog steeds is er niet genoeg leiding om ervoor te zorgen dat alle 660 kinderen mee kunnen doen. Momenteel is er voor 350 kinderen leiding, wat betekent dat de organi satie nog op zoek is naar leiding voor de helft van de kinderen. Ondanks alle inspanningen van de organisatie is het niet gelukt om nu al definitief te kunnen zeggen dat toch alle kinderen mee kunnen doen. Het is zelfs onzeker of dat de Kindervakantiewerk week in Venray wel door zal gaan. Drie jaar geleden kampte de organisatie ook met veel te weinig vrijwilligers. Toen konden door loling 100 kinde ren die zich wel hadden aangemeld, niet meedoen. "En geloof me, dat is een enorme teleurstelling voor de kinderen". aldus Flinsenberg, "Want het Kindervakantiewerk is toch een week waar de kinderen ieder jaar weer naar uitkijken." ZWARE BESLISSING Het uitgangspunt van de organisa tie is en blijft echter de veiligheid van de deelnemende kinderen. Deze moet gegarandeerd zijn door vol doende leiding en andere vrijwilli gers, wat momenteel helaas niet het geval is. De organisatie heeft daar om besloten dat men nog twee weken alles op alles zal zetten om toch voldoende leiding te vinden. Dit zal gebeuren door diverse publi caties, acties in het centrum van Venray, bezoeken aan middelbare scholen en het deelnemen van de organisatie aan de Wandelvierdaagse om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Op deze manier hoopt de organisatie om in ieder geval zo veel mogelijk vrijwilligers te vinden. Toch bete kent dit niet dat het Kindervakantiewerk door zal gaan. Afhankelijk van het aantal vrijwilli gers zal de organisatie op 19 juni, een dag na afloop van de Avondvierdaagse Venray, de zware beslissing nemen of de week door zal gaan en met hoeveel kinderen. Het eventueel afwijzen van kinde ren zal plaatsvinden via loting. Flinsenberg: "Heeft er zich iemand als leiding of vrijwilliger aangemeld namens een deelnemend kind, is dit kind in deze situatie gegarandeerd van deelname. Wilt u dus zeker stel len dat uw kind bij deze groep hoort, meld u dan aan als leiding bij het Kindervakantiewerk of probeer iemand anders bereid te vinden om als leiding te zijn voor uw kind. Melden zich echter maar enkele mensen zich in de komende twee weken als leiding aan, zal de enige andere optie voor de organisatie zijn om te beslissen dat het Kindervakantiewerk dit jaar géén doorgang kan vinden. Dit is echter het laatste wat de organisatie zelf wil, aangezien de organisatie al een jaar hard aan het werk is om het pro gramma helemaal rond te krijgen. Als de beslissing zou vallen op het uitsluiten van een gedeelte van de kinderen, zullen de ouders hiervan persoonlijk bericht krijgen." OPROEP Marie-José Flinsenberg doet een dringende, laatste oproep om een traditie in stand te houden: "Het Kindervakantiewerk is een organi satie die zich al. 49 jaar vrijwillig inzet voor de kinderen in de gemeente Venray en graag de 50 jaar vol wil maken. Het is dus niet meer weg te denken en hoort bij de Venrayse geschiedenis. Laat dit dus niet verloren gaan en help zowel de organisatie als alle kinderen die zich verheugen op deze week. Leiding zijn bij het Kindervakantiewerk betekent dat je gedurende de week van 03 tot en met 07 juli verant woordelijk bent voor een groepje van ongeveer twaalf kinderen en ze begeleidt tijdens het programma van 09.00 tot 16.00 uur." Voor meer informatie en natuurlijk om je aan te melden als leiding (minimumleeftijd 15 jaar), kun je contact opnemen met M. Flinsenberg, tel. 0478-587560, W. Lenssen, tel. 0478-588606, K. Manders, tel. 0478-584687. De gemeente Venray gaat bin nenkort educatieve voorlichting op de Venrayse basisscholen geven ter bevordering van het gescheiden inzamelen van afval. Door de invoering van diftar zijn de basisscholen in de gemeente Venray aangewezen op een particu liere inzamelaar en kunnen niet meer participeren in de huisvuilin- zamelroute. Hierdoor kunnen de scholen niet meer het GFT-afval gescheidèn inzamelen terwijl dit volgens de gemeente Venray door de voor beeldfunctie van de scholen wel gewenst is. VOORBEELDFUNCTIE Bij de invoering van diftar binnen de gemeente Venray diende de ver ordening van de afvalstoffenheffing te worden aangepast. Hierbij is besloten dat alleen het huishoudelijk afval tijdens de regu liere route wordt ingezameld en het afval van bedrijven en instellingen hiervan wordt uitgesloten. Vervolg op pagina 5 In verband mei Pinksteren zijn de aanjevertijden voor copy en advertenties voor Peel en Maas van 15 juni gewijzigd. Sport-, verenigingsnieuws en kerkberichten dienen uiterlijk zaterdag 10 juni om 17.Q0 uurde zijn ingeleverd. Eventuele wedstrijdverslagen van het weekeinde kunnen nóg tot maan dagavond 21.00 uur worden aangeleverd. Advertenties voor de Peel en Maas van 15 juni dienen uiter lijk dinsdag 13 juni om 18.00 uur in ons bezit te zijn. Wij dan ken U voor uw medewerking. 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGEUDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 jymiTT.i -.tsflDA Np* bii ontwikkelen afdrukken alle formaten C.H.P. slechts per stuk A.P.S. ook 1 uur service SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Zie onze advertentie elders in dit blad Rfoto I video Patersstraat 10, Venray, tel. (0478) 58 44 85 Ook de komende feestdagen bent u van harte welkom! In een gezellige sfeer bieden wij voor elk wat wils: MeSÜ~MAKÏ~MÏS~l w tverreg jmm ren verrassing*)""''w' jij „„ze taikeiibnpdc u zal verrassen mei gcvmcer-WgfiV ,1e en klenmjUc geredrlcn gc 51CC1 UlCUtll ■minua-iw- zal verrassen met gevanecr- d, en kleurrijke gerechten eerste Pinksterdag kunt u vanaf 11.00 uur 32,50 p.p. {kinderent/m I2jt /!.-pc-r lOmiwhaamslengtü) HOTEL ASTERIA VENRAY In ons restaurant op beide Pinkster dagen van 12 tot 22 uur zowel de normale a la carte-kaan als ook het 3 gangen-keuze-menu voor maar ƒ37,50 p.p. Voor onze jonge gasten heerlijke kindermenu's en boeiende tekenfilms. MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY RESERVERINGEN: 0478-51 1466 UITGEWERKTE BROEKEN V W WW ItLm W voord? s^Sm^&sél k WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZEL LENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-mail: VAKGARAG E<®GOMMANSEN DEWTT-NL Internetsite: WWW.GOMMANSENDEWIT.NX - BISTRO- tel.: 0478-581869 karpetten vinyl vitrage zonwering VENRAY Julianasingel 7 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. I Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHÏELEN OPE Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 www.opeighielen.nl Rühl Haegens van Aar fhankelijke adviseur 2sgeleider voor al uw automatiseringszaken Noorderhof 8, Postbus 68. 5J00 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-maV: info@rha.nl Internet www.rha.nl BRASSERIE Met eew italicuMW kyiipoo^'e/ Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 PEEL EN MAAS 'n abonnement waard TEGELS SANITAIR TEGEI.W» Tegck SmMoirm Tegetmtim fUmgen is Mn foor gemMgd mzm pmchtsge shmmm. Dit v&tm wij m&mt spectakactte: bij aankoop vmwi badkamer kr%i u voor fl. IÖOO.- tegeis cadeau Keizersveld 22 Venray j (0478) SS 04 10 T I G K I /I T r I R S U i: n R 11 I RUNGEN

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1