*Ve*vi<zty René Dericks fluitend Nederlands kampioen driebanden Bowlen Peter Volleberg mikt op hoge positie op EK bandstoten B-jeugd Oranje- Wit Nederlands kampioen korfbal Limburgse jeugdkampioenschappen Biljarten Leunen/ Veulen/Heide Buitenlust Jumpers'76 - PagispEEL EN MAAS donderdag 8 juni 2000 - Pagina 17 D.O.S. Bandstoten KNBB: Uitslagen: Tegelen 2-DOS 1 5-2 Alleen Wiel Vermeulen wist de eer te redden voor DOS. Programma dinsdag 13 juni: Tegelen 1-DOS 1 Programma donderdag 15 juni: 't Klotske-DOS 2 De Treffers-DOS 3 V.B.B. Finalewedstrijden le/2e kl. libre Pers. Kampioenschappen In deze gecombineerde klasse zijn onlangs de finalewedstrijden gespeeld wat tevens de afsluiting betekende van deze reeks van wedstrijden van het sei zoen 1999-2000. Kampioen met 10 matchpunten en een algemeen moyenne van 7.830 is geworden A. Lindeman van DWH. Hij scoorde een hoogste serie van 59 en kwam uit op een procentueel moy. van 137%. J. Litjens van L'67 legde beslag op de 2e plaats door 8 matchpunten bij een te vergaren met een algemeen moy. van 7.643. Zijn hoogste serie bedroeg 50 en 121% was zijn procentueel moy. De 3e prijs was weggelegd voor G. Vermeulen van 't Anker. Mede op basis van zijn procentueel moy. (115%) bleef hij daardoor W. Godschalk van VOP en H. Peeters van DWH juist voor. Alle drie kwamen uit op 6 matchpunten. Vermeulen scoorde tevens de hoogste serie van het toernooi (109) en zijn alge meen moy. bedroeg 8.826. Zijn hoogste partijmoy. kwam uit op 15.916. De wedstrijden vonden plaats in De Witte Hoeve en de organisatie was in handen van biljartvereniging DWH. Tennisvereniging Kennis maken met tennis U bent nog niet zo lang lid van de vereniging, of u hebt interesse om in de toekomst het tennissen eens uit te pro beren. u wilt gewoon eens proberen of tennis iets voor u is. Reden genoeg om geheel vrijblijvend de kennismakings avond bij te wonen! Op vrijdag 9 juni a.s. vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom. Enkele bestuursleden en leden zullen aanwezig zijn om informatie te verstrekken en wie wil mag natuurlijk ook een balletje slaan. Dorpencompetitie De dorpencompetitie; voor de junio ren wordt er op vrijdagavond 16 juni in Merselo voor alle deelnemers aan de dorpencompetitie een "afsluiting" geor ganiseerd. Nadere berichten volgen nog! Senioren: "BOEMELAVOND" vrij dag 23 juni, aanvang 20.00 uur; bestemd voor alle leden eveneens afsluiting en samenkomst van deelne mende teams Leunen aan de dorpen competitie. Clubkampioenschappen MIX 14 juni t/m 24 juni. Clubkampioenschappen ENKEL 10 juli t/m 24 augustus; Bij wijze van proef worden dit jaar voor de enkelspelen van de senioren voorwedstrijden gespeeld. De techni sche commissie (TC) wil op deze manier planningsruimte winnen tijdens de overige clubkampioenschappen. Wat is de bedoeling: De deelnemers worden ingedeeld in groepen. De spe lers van desbetreffende groepen maken met elkaar een afspraak voor het spelen van de wedstrijd, dezelfde methode dus als bij het piramide-tennis van toepas sing is. De wedstrijden moeten gespeeld worden in de periode 10 juli t/m 24 augustus. Dan zegt iedereen, ja en we gaan met vakantie. De basis schoolvakantie is van 3 juli t/m 13 augustus dus er zijn waarschijnlijk nog voldoende mooie momenten om te ten nissen!!! TIP: zodra de enkelgroepen geformeerd zijn bellen c.q. plannen. Voor meer info zie ook ons clubblad "De Return, pag. 17". Heel veel succes! Zomertoernooi junioren: Zaterdag 1 juli te Merselo en Oirlo. Inschrijven voor 10 juni. Organisatie Jos Ermers, tel.: 586673 Junior/seniortoernooi Zondag 2 juli staat het junior/senior toernooi op de kalender. Enne met wie heb jij al altijd een keer willen ten nissen? Heb je het inschrijfformulier al ingeleverd? Organisatie: Mieke Hurkmans. tel. 585149; Jos Ermers, tel. 586673; Leonie Loenen, tel. 587721. Venray Open Venray Open, 25-26-27 augustus; toernooi met deelnemende kerkdorpen. Deelname alleen voor senioren. Inschrijfformulier voor 19 juni inleve ren. Organisatie: Nico Jakobs. tel. 587590 en Geert Litjens. tel. 589418. Reserveermogelijkheid Op verzoek van leden is besloten tot een reserveermogelijkheid. Alle leden en introducés van LVH kun nen een baan reserveren door in te schrijven op het reserveringsformulier. De TC zal wekelijks een nieuw reserve ringsformulier ophangen, waarop de te reserveren uren vermeld staan (bijv. kan niet gereserveerd worden tijdens les uren, clubactiviteiten e.d., deze baanbe- zetting is dus duidelijk vermeld op de reserveringsformulieren). De normale regels tussen junioren en senioren onderling blijven van kracht. Ook de normale afhangregels blijven gelden. Reserveren is alleen moeelijk op baan 3. Reserveren mag niet meer dan een week vooruit. Leden mogen, in de toekomst, maxi maal één reservering plaatsen. Indien de leden op de aanvangstijd van de reservering niet compleet aanwezig zijn, vervalt die reservering! De nieuwe reserveermogelijkheid start vanaf maandag 29 mei en eindigt op zondag 13 augustus 2000. Hierna beginnen de clubkampioenschappen. In het najaar worden de bevindingen geë valueerd en zal besloten worden of de reserveringsmogelijkheid in 2001 al dan niet wordt opgenomen in het pro gramma. Namens de Technische Commissie. Jos Linders, tel. 58425.1 Extra mededeling: Tennisballen te koop. per doos (4 bal len) ƒ7.-. Deze ballen zijn één dag gebruikt tijdens toernooien. Toch een aardig vriendenprijsje! Venraynaar benadert weer oude topvorm Venrayse biljarter droomt van profcarrière huisschilder in zijn vrije tijd al menig trainingsuurtje doorbracht. Sinds kort heeft Dericks een nieuwe baan als ober in uitgaanscentrum Apollo in Zeilberg. De Venraynaar werkt in de biljartzaal waar ook zijn club de thuishaven heeft. "Deze baan is ideaal voor mij. Want ik heb nu ook overdag de kans om te bil jarten. Mijn streven is namelijk om nog ooit profspeler te worden. De echte top- biljarters die kunnen er gemakkelijk van leven. Want zij verdienen wel tonnen per jaar. Ik wil daarom lessen gaan nemen bij Dick Jaspers." René Dericks debuteert dit seizoen in het A-ranking toernooi. Daarin komen de 64 beste Nederlandse driebanders uil. Het circuit telt vijf toernooien en de beste zestien spelers kwalificeren zich voor het masterstoernooi. Na twee speelronden bezet de Venrayse drieban- der heel verrassend de twaalfde plaats. Dericks bevindt zich met die hoge klas sering tussen vrijwel allemaal profspe lers. Dick Jaspers bezet er momenteel de eerste plaats. In het najaar worden de laatste drie toernooien afgewerkt. "Ik denk niet dat ik die twaalfde plaats kan vasthouden. Een positie bij de eerste zestien is nu nog te hoog gegrepen voor mij. Mijn streven is om in het debuutjaar bij eerste dertig te eindigen want dan ben ik volgend seizoen weer zeker van deelname aan het A-ranking toernooi." Midgetgolf Club Gerrit Vermeulen wint Millenniumtrofee Het Millenniumfeest was een uitste kend voorproefje voor het 30-jarig jubi leum, dat in september a.s. gevierd zal worden. Ook over de weergoden hadden wij in het geheel niet te klagen. Rond 12 uur (nadat de laatste regendruppels waren gevallen) werd iedereen welkom geheten en werden de teams samenge steld. De oriëntatietocht per fiets leidde ons. uiteindelijk bij kinderboerderij Mariahoeve in Veulen, waar we onze krachten konden meten met het darten en kruisboogschieten. Bij het laatste toonde Harrie Lenssen zich met 91 pun ten over 10 schoten de sterkste. Na de terugreis werd een ronde gegolfd, waarbij bij een hole-in-one ver der kon spelen, bij een misser moest men een vraag beantwoorden. Als het antwoord correct was, was dat goed voor 2 holeslagen. Bij een foutief ant woord of het niet weten van een ant woord scoorde men maximaal 3 holesla gen. Winnaar werd hier Jan Engels met 20 slagen. Winnaar van de Millenniumtrofee werd diegene in het totaalklassement kruisboogschieten en golven als beste uit de bus kwant. In dit geval was het Gerrit Vermeulen die in het overall klassement als beste uit de bus kwam met 5 punten. Harrie Lenssen werd 2e met 6 punten en Theo Litjens werd 3e met 7 punten. Aspergestoernooi prooi voor Jan Engels Het jaarlijkse Aspergestoernooi geor ganiseerd door Restaurant Buitenlust in samenwerking met MGC Buitenlust telde dit jaar 43 deelnemers. Door kon- stant lage rondjes te draaien (23-22-24- 23) bleef Jan Engels bij de Heren met een totaalscore van 92 holeslagen Coen Stevens uil Geldrop (94), Harrie Lenssen (95), Ron Smulders uit Geldrop (95) en Paul van Dijsseldonk uit Heeze (95) de baas en kon daar door de le prijs in ontvangst nemen. Bij de Dames toonde Mieke Koenen (Leende) zich met 99 holeslagen de sterkste door Gonny Kolsteren uit Geldrop (101) en Anka van Dijsseldonk uit Heeze (109) voor te blijven. Het Aspergesklassement (ronde 1 en ronde 4) werd verrassend gewonnen door Theo Litjens met 31 asperges vóór Jan Engels. Berry van Schaik uit Geldrop en Gonny Kolsteren, allen met 30 asperges. Uitslagen Maandagleague: Strikers-Hurricanes 4-10 BT 't Begin-Flamingo's 10-4 Hoeijmakers-Aquastep 12-2 Karklingel-Pinhunters 7-7 Talenten-Team Zonder Naam 3.5-10.5 Karklingel kampioen De wedstrijd van de dag was die tus sen Karklingel en Pinhunters, de num mers een en twee van de ranglijst. Karklingel verdedigde een voorsprong van 6 punten met verve en sleepte via een 7-7 gelijkspel de laatste titel in de wacht. Bokual/Mijling kampioen Afgelopen zondag werd in Tilburg de tweede en laatste playoff-ronde gespeeld in de Eerste Klasse Heren van de Nationale Trioleague. Het Venrayse Bokual/Mijling begon uitstekend met een 3-0 overwinning op Palm Partyhouse uit Zwijndrecht, maar moest vervolgens een 1-2 nederlaag pakken tegen Erica uit Mill. De laatste wedstrijd tegen Strike Breda werd evenwel met 2- 1 in winst omgezet, waardoor de kam- pioensvlag kon worden gehesen. Dit kampioenschap betekent tevens automa tische promotie naar de Hoofdklasse, de op een na hoogste klasse binnen de Nationale Trioleague van de Nederlandse Bowlingfederatie. Het kampioensteam bestond uit de vojgende spelers: Peter Cleven, Rinus Kanning, Hay Lenssen, Hay Joosten.en René Clephas (niet op foto). (Door Henk Willemssen) René Dericks behaalde afgelopen weekeinde een nieuw hoogtepunt in zijn biljartloopbaan. De 30-jarige Venraynaar won met grote over macht het Nederlands kampioen- I schap driebanden op grootbiljart in I de le klasse. In Hapert won Dericks I alle zeven zijn partijen. De finalepar- I tij op zondag tegen de nummer twee I Van den Heuvel was eigenlijk slechts een formaliteit. Want met zes gewon nen wedstrijden op zak was de Venrayse driebander zaterdagavond al vrijwel zeker van de nationale titel. "Ik stond twee punten voor maar ik ïad een veel hoger moyenne. Van den Heuvel zou dan met 30-0 van mij moe ten winnen in zo'n vijftig beurten. Nou. dat is vrijwel onmogelijk", weet René Dericks die zich ook in de slotpartij een waardig kampioen toonde. Verleden jaar werd de Venraynaar nog derde op het NK driebanden en het jaar daarvoor finishte hij als zevende. "Vooraf gaf ik mezelf een goede kans gezien het deel nemersveld. Maar je weet natuurlijk nooit of het wel lukt. De eerste twee par ktijen op vrijdag gingen het moeilijkst. Vooral de tweede wedstrijd was zwaar tyant die won ik slechts met één punt [verschil van Christian! die nog als derde zou eindigen. Maar achteraf gezien was I de tegenstand toch niet zo groot en haal de ik de titel vrij eenvoudig binnen." De biljartprestaties van René Dericks tonen een enorme progressie. Hij nam al aan zo'n 25 Nederlandse kampioen schappen deel in allerlei spelsoorten. De overwinning in Hapert betekende zijn vierde nationale titel. Eerder was hij 's lands beste in het driebanden op de klei ne tafel in de extra klasse, in het anker- kader en met het team van zijn biljart vereniging Apollo in Zeilberg. De laatste jaren richt hij zich vooral op het driebanden. "Het kader en het libre zijn voor mij niet meer zo interessant. Die disciplines vergen meer training. Het driebanden is pok veel interessanter om te trainen." DICK JASPERS René Dericks kreeg hel biljarten met de paplepel ingegoten want hij komt uit een echte biljartfamilie waarin iedereen bezeten is van het spel. René is evenwel de meest talentvolle. Al vanaf zijn elfde jaar is hij regelmatig aan de biljarttafel te vinden. Hij werd in Venray lid van de vereniging VOP dat zijn domicilie heeft in café Halfweg. Daarna stapte hij over naar BC Tegelen en sinds zes jaar speelt hij bij Apollo in Zeilberg. "Ik ben des tijds bij VOP weggegaan om op een hoger niveau te kunnen biljarten. Maar ik ben er nog altijd lid gebleven." Thuis heeft hij in een kamer een grootbiljart staan waar de voormalige De B-jeugd van korfbalvereniging Oranje-Wit Leunen-Veulen-Heide werd afgelo- :n zaterdag Nederlands kampioen tijdens de NK te Schijndel. Het team behaalde tij lens de veldcompetitie het districtskampioenschap waardoor het team door het 'oninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) werd uitgenodigd voor de federlandse Kampioenschappen. Door de wedstrijden van dit toernooi en afsluiten de. spannende finalewedstrijd met 3-2 te winnen bewezen de dames het beste B- jeugdteam van Nederland op het veld te zijn. hetgeen in Leunen uitbundig werd (Door Henk Willemssen) nen presteren", weet hij. Titelfavoriet en meervoudig Nederlands kampioen bandstoten Jos Bongers laat in België verstek gaan. Hij verkiest een driebandentoernooi in Monaco boven "het EK. Michel van Silfhout, de nummer twee van het NK, is de komende dagen Nederlands groot ste concurrent van Peter Volleberg. De Venraynaar werd verleden jaar vijfde op het nationaal kampioenschap. In 1998 eindigde hij nog op de derde plaats. Het EK bandstoten is gisteren (woensdag) al begonnen. De betere bil jarters kunnen steeds later tijdens het toernooi instappen. Peter Volleberg speelt op donderdag zijn eerste twee partijen. Afgelopen maandag vertoefde de Venraynaar nog een dagje bij zijn Borculose teamgenoot Hans Vultink om te trainen. "Die man heeft al 52 titels behaald. Van hem kan ik dus nog heel veel leren. Hij heeft me enkele bruikba re kneepjes en tips voor het naderende EK gegeven." Na zondag zit het seizoen erop en kunnen de biljarters op vakantie. "Dan hang ik ook mijn keu een poos aan de kapstok. Ik krijg dan de tijd om nog wat klusjes in huis te doen. Tot half augustus want dan begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer." Uitslagen: Jong. Jun.-Aalst Waalre 97-38 AA-Drink Sharks -Kadetten 1 niet door gegaan nieuwe datum volgt via coach Inhaalwedstrijden moeten gespeeld worden, de veroorzaker bij het niet doorgaan krijgt een forse boete via de bond dus zorg datje er bent. De trainingen lopen door in juni, ver schillende teams zijn al begonnen met de voorbereidingen voor het volgend seizoen. Heb je vragen over de trainin gen de komende weken informeer dan bij je trainer. Inleveren kleding. De meeste leden hebben een brief gehad over het inleveren van de kleding. Heb je geen brief gehad dan hier de res terende data. Dinsdag 13 juni van 19.30 tot 20.30: Vrijdag 16 juni van 18.45 tot 20.15. Alle leden die in het bezit zijn van wedstrijdkleding (geel shirt, zwarte broek en rood of zwart trainingspak die nen deze in te leveren op de genoemde data in sporthal de Wetteling. Is het echt niet mogelijk om op een van deze dagen te komen neem dan contact op met Mare v. Berlo tel 532934 om een afspraak te maken. Speel je het volgend seizoen. We zijn bezig met de planning voor het nieuwe seizoen, daarvoor is het van groot belang om tc weten of je het vol gend seizoen wilt spelen of niet. Stop je met (competitie) basketball geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretari aat tel 550906. Op basis van de huidige gegevens hebben we het volgend seizoen de vol gende teams: Heren 1,2 en 3, Jongens junioren 1 en 2, Meisjes junioren. Jongens kadetten. Jongens aspiranten. Meisjes aspiranten. Mini's 1 en 2 en Benjamins. Voor enkele teams zijn we nog op zoek naar trainers en of coaches, of ouders die een (jeugd)team willen bege leiden. Het volgen van een trainerscur- sus is mogelijk. Interesse, neem dan contact op met Balder Lamers of Kees Spitters Eind juni zal er een Peelshot verschij nen waarin de voorlopige teamindeling zal staan, trainers/coaches en indien mogelijk de trainingstijden voor het vol gend seizoen. T.C. Venray Op zondag 11 juni wordt op het tenni spark van TC Venray de halve finale en finale van de Limburgse jeugdkam pioenschappen gehouden. Gestreden wordt in de categorieën: Junioren t/m 10 jaar (HE, DE); Junioren t/m 12 jaar (HE, DE); Junioren t/m 14 jaar (HE, DE); Junioren t/m 16 jaar (HE, DE). A en S toernooi Van 26 juni tot en met 2 juli vindt dit jaar het viertiende A en S toernooi plaats. In dit officiële toernooi wordt dit jaar gespeeld in de categorieën C1C2; Dl; D2 E. Iedereen die is geboren voor 1 januari 1983 mag deelnemen. Dit jaar valt het toernooi samen met het EK voetbal. Ter gelegenheid hiervan zal er een speciaal EK programma zijn, waar bij u onder andere in de gelegenheid wordt gesteld om in een gezellige sfeer de verrichtingen van het Nederlandse elftal te volgen. Evenals voorgaande jaren stelt A en S dit jaar weer de prijzen beschikbaar. Nadere informatie vindt u op de poster die in het clubgebouw hangt. Inschrijven kunt u door middel van de gele inschrijfkaart. De inschrijving dient 12 juni in ons bezit te zijn. Venray Open In het weekend van 25-26-27 augus tus 2000 zal op de tennisparken van de gemeente Venray voor de 4e keer om het Venray's kampioenschap worden gestreden. Alle tennisverenigingen die bij de gemeente Venray horen strijden voor hun club met als doel om erachter te komen wie de sterkste, sportiefste en gezelligste teams van de gemeente Venray hebben, Er wordt gespeeld in teamvorm in drie categorieën. Er is een D2/E catego rie waaraan 8 spelers kunnen deelne men. Aan de D1 categorie komen ook 8 spelers per vereniging uit en in de Open categorie kunnen 4 tot 6 C spelers mee doen. Iedere vereniging mag een team per categorie inschrijven. Net zoals bij de Daviscup vertegenwoordigt een team de vereniging. Deze teams spelen dan in poulevorm 5 wedstrijden, t.w.: 1 heren enkel, 1 damesenkel, 1 herendubbel, 1 damesdubbel en 1 gemengd dubbel. De poulewedstrijden worden de vrij dagavond en de zaterdag gespeeld op de tennisparken van TC Rodhe, TC Ysselsteyn en TC leunen. Op veler ver zoek is er op zaterdagavond weer een feestavond. De poulewinnaars spelen dan zondag, op het tennispark van TC Venray om het Venray's kampioenschap. Wederom wordt ook weer om de plaatsen 3 t/m 6 gestreden. Tevens is op zondag 27 augustus voor de jeugd 's middags een tennisclinic. Gedurende het evenement zijn sup porters en toeschouwers, jong en oud, van harte welkom om te genieten van een goede pot tennis, en natuurlijk om zijn/haar plaatselijke TCV favoriet(en) aan te moedigen. De laatste stand van zaken kan worden gevolgd via Omroep Venray. Er is een wederom een grote loterij. In het clubgebouw hangen de inschrijfformulieren. Houdt u bij inschrijving de data svp vrij. Na sluiting van de inschrijftermijn bepaalt de TC wie er dit jaar deel mogen nemen. Clubkampioenschappen Evenals voorgaande jaren zal er dit jaar in poules worden gespeeld. De clubkampioenschappen worden gehou den in twee weekenden en de tussenlig gende week in de periode van 8 tot en met 17 september. Aan de ciubkam- pioenschappen mogen deelnemen: seni orleden, junior/senior leden en de fina listen van de jeugd clubkampioenschappen (ouder dan 15 jaar). Er zijn aan deelname geen inschrijfkosten verbonden. Er kan in een drietal categorieën wor den ingeschreven: Open categorie: Speelsterkte Dl: Speelsterkte D2+E. U kunt inschrijven in uw eigen speel sterkte of in een hogere categorie. Inschrijving is mogelijk voor heren enkel, dames enkel, heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel. Voor de gemend dubbel kan er ten hoogste in één categorie worden ingeschreven. Daarnaast maximaal 2 inschrijvingen in andere categorieën en/of spelvormen. Bij te weinig inschrijvingen kan een bepaalde spelvorm komen te vervallen. Deelnemer dienen beide weekenden tenminste 2 dagdelen beschikbaar te zijn. Door de weeks mag u 1 verhinde ring hebben. Vul verhinderingen duide lijk in op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vindt u elders in dit Lobje of in het clubgebouw. Alleen met opgegeven verhinderingen wordt reke ning gehouden. Houdt er rekening mee dat door weersomstandigheden wed strijden verzet moeten worden. Beperk het aantal inschrijvingen indien u veel verhinderingen heeft. De aanvangstijden van de wedstrijden zijn van maandag t/m vrijdag vanaf 17.30 uur en in de weekenden vanaf 9.30 uur. De laatste wedstrijden zijn niet later dan 22.00 uur gepland. Op een avond hoeft u maxi maal 2 wedstrijden te spelen, op een weekenddag maximaal 3 wedstrijden. Bij slechte weersomstandigheden kan er gespeeld worden om pro sets of kan op tijd worden gespeeld. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om in het clubhuis de schema's en speeltijden te bekijken. Dus ook van de eerste wed strijd!! De eerste schema's hangen uiter lijk 3 september in het clubgebouw. Inschrijving is mogelijk door inlevering van het inschrijfformulier uit dit lobje in de brievenbus van het clubhuis. De inschrijving sluit op 22 augustus Meer informatie over Tennis Club Venray kunt u vinden op: www.tcven- ray.nl Langzaam maar zeker raakt biljar ter Peter Volleberg weer in topvorm. De succesvolle Venraynaar wist het afgelopen biljartseizoen weer met twee prijzen af te sluiten. Vandaag (donderdag) verschijnt Volleberg in het Belgische Hooglede aan de start bij het EK bandstoten. Half juli 1999 raakte de Venrayse bil jarter uit de roulatie na ernstige rug klachten. Het bleek hernia te zijn waar aan Volleberg op 20 augustus in het Venlose ziekenhuis geopereerd werd. "Rond die tijd was ik druk doende met het verbouwen van mijn huis. Ik heb toen enkele maanden helemaal niet kun nen spelen en trainen. Pas in november en december heb ik het biljarten weer kunnen oppakken." Ondanks de fysieke tegenslag kende Peter Volleberg toch een succesvol sei zoen. Met het team van biljartvereniging CBB in Borculo werd de Venraynaar kampioen in de eerste divisie van de Topteamcompetitie en promoveerde naar de ere divisie. Volleberg bevindt zich in Borculo met medespelers als Hans Vultink en Hans Klok in uitste kend gezelschap. Bij BC Jordaan in Horst speelt Volleberg competitie in hët kader op de kleine tafel. Hij vormt daar samen met Wil van Issum en Yvo Engels een suc cesvol trio. Op het onlangs gehouden Nederlands kampioenschap in Eijsden pakte het Horster team de derde plaats. Peter Volleberg deed van zich spreken met een uitmuntende persoonlijke pres tatie want hij scoorde 350 caramboles in één beurt. Een bewijs dat de vorm weer terugkomt. In Venray is hij nog lid van vereniging De Witte Hoeve. Om zo de contacten met het Venrayse biljartwe reldje te onderhouden, zegt hij. all-mag-inspr:Peter Volleberg richt zich momenteel vooral op de klassieke spelsoorten: libre, ankerkader 47/2 en het bandstoten. "In alle drie de discipli nes probeer ik de ereklasse te bereiken. Het driebanden heb ik daarom even links laten liggen maar dat wil ik bin nenkort weer gaan oppakken." De Venrayse biljarter nam al zes keer eer der aan het EK bandstoten deel. Maar nog nooit reikte hij hoger dan een posi tie rond de twintigste plaats. In België strijden de komende dagen zo'n zestig bandstoters om de Europese titel. Peter Volleberg bevindt zich momenteel op de negentiende plaats van de rankings- lijst van de deelnemers. "Ik verwacht ditmaal beter te presteren. Ik hoop zelfs bij de laatste acht te kunnen eindigen. Want dan levert het financieel ook nog iets op", zegt Volleberg die een echte biljartfreak is. Hij traint gemiddeld twintig uur per week. "Maar het trainen is niet alleen zaligmakend. Het biljarten zit ook vaak tussen de oren. Want daar moet het vooral goed zitten om te kun-

Peel en Maas | 2000 | | pagina 17