berden Pjing het mooiste sprookje van Venray Frits Hovens overleden Jeugdbende richt voor twee ton schade aan Parkeertarieven in 2001 omhoog RE VADERS OPGELET!! WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING EXTRA Bandoetere Tarieven .ongcn dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! DE HYPOTHEEK SHOP MOEDERDAG Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE Geef moeder eens 'n Stretchbroek kado Jonny Q 119,95V.. (opelghTelen DONDERDAG 11 MEI 2000 Nr. 19 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG j]wau*Ke*tt e*c munckhof Ldckertj r T T Ï41 pee' en mdd» ij boek- en kantoorboekhandel j 1 kaoeirsrunt i H grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS aankoop verkoop taxaties Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 <j| adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Grotestraat 23, Venray Tel. 0478-581526 CD Vanwege de verbouwing dit jaar vroeg afgeprijsd Alles draait om geld. Maandag il de geschiedenis ingaan als een dag voor inwoners en :kers van Venray. Het colle- 5 van burgemeester en wethou- 5 heeft namelijk eens op straat jekeken en zag tot haar afschuw >rdes toeristen door alle drie de winkelstraten trekken. "Dat kan zo niet langer", sloot men eendrachtig toen er weer geen. plek was op één van de terrassen. Besloten werd om de •ist hard te pakken op zijn ivoelige puriten: de auto en de :emonnee. Dat is heel moei- want je redt het niet met een woud van tariefsverhogingen, par keer- en stopverboden en inge wikkelde vergunningen die de :woners veel geld kosten. Dus [kwam een heldere geest, net terug Zuid-Frankrijk, met DE oplos- Isïng. De tol. Dat levert een bak aan bezuiningen op aan de ene kant en veel geld aan de andere. Bezuinigen kun je omdat alle parkeerautomaten en parkeerme- lers weg kunnen, inclusief par- ikeerbureau. Dus niks aanpassen aan Euro of credit-cards, gewoon [op het schroot. Aan de inkomsten kant kun je je vingers aflikken. Ten eerste noem je het systeem 'rekeningrijden' en dus kom je in aanmerking voor subsidie van die aardige Haagse mevrouw Netelenbos. Ten tweede moeten inwoners van Venray een vergunning aan vragen zodat ze voor bijna niks door de tol mogen, en dat levert ook een aardige grijpstuiver op. En ten derde moeten de toeristen hun parkeerbelasting bij de tol voldoen. Dat geeft ze dan recht op een hele dag parkeren in Venray. Behalve op sommige plekken waar een fietsje op het wegdek geplakt is, daar kun je even een extra vergunninkje voor aanschaf fen. Moet kunnen. De werkgroep Venray Initiatiefloos heeft van harte ingestemd met het plan omdat op deze manier in één klap ons dorp in heel Nederland bekend [zal zijn. Gerrrit PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ Annika Kruithof is winnares geworden van het Groot Venrays Sprookjesboek, een initiatief van de Bibliotheek Venray in samenwerking met het Literair Café Venray. Aan het sprookjesboek hebben bijna 600 kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van achttien basisscholen in Venray meegedaan. Annika zit op groep 8 van basisschool De Landweert en schreef het sprookje Pjing. De tweede en derde prijs waren respectievelijk voor David de Boer van groep 7 van de Mariaschool met JohanT het spook en Koen Claessens, groep 8 van de Petrus Bandenschool met Appelmoes. De winnaars zijn woensdagmiddag in de Schouwburg Venray bekendgemaakt. Meer over de uitslag van het Groot Venrays Sprookjesboek op pagina 7. Op die pagina treft u ook de drie winnende sprookjes aan. Op donderdag 4 mei is vrij plot seling oud-journalist Frits Hovens overleden. Frits Hovens is vijftig jaar actief geweest in de journalis tiek. Hij was o.a. correspondent voor enkele dagbladen maar de meeste tijd was hij actief voor het weekblad Peel en Maas. Ook ver zorgde hij de laatste jaren van zijn actieve carrière, nieuwsbe richten voor Kabelkrant Venray. Frits Hovens nam bijna twee jaar geleden afscheid van de journalis tiek. Als verslaggever verzorgde hij o.a. de verhalen in Peel en Maas van vele gouden bruidsparen. Ook was TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 rxtitect!Gtiïïïnwnrnnm- hij "kind aan huis" op het politiebu reau, alwaar hij de plaatselijke gebeurtenissen optekende vbor publicatie. Een van de sterke punten van Frits Hovens was zijn "neus voor het nieuws". Vaak kwam hij zaken op het spoor en wist daarmee menig primeur te behalen. Frits Hovens was ook een eerlijk en oprecht mens.. Nooit waagde hij het in zijn artikelen een medemens te beschadigen. Dan schreef hij daar liever niet over. Verder had Frits Hovens een spe ciale band met het Duits Kerkhof in Ysselsteyn. Vanaf het begin heeft het wel en wee van het kerkhof bij Frits na aan het hart gelegen. Hij hanteerde daarbij het motto "Verzoening over de graven heen". Voor zijn inzet voor het kerkhof, de verbroedering tussen Duitsers en Nederlanders en voor zijn activi teiten in de journalistiek, werd Frits Hovens diverse malen onderschei den. Zo ontving hij Die Zilberne Ehrennadel en' Die Goldene Ehrennadel en de Spinozaplaquette van de Duitse Volksbund fur Kriegsgraber- fürsorge, het Duitse Verdienstkreuz Am Bande en de Eremedaille in Goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Bij zijn afscheid, in juli 1998, ontving hij bovendien de Theodor Heuss medaille. Frits Hovens is woensdag te rusten gelegd op de algemene begraafplaats Boschhuizen te Venray. Frits, bedankt, we zullen je mis sen. Christ van den Munckhof Hoofdredacteur Peel en Maas De politie heeft de afgelopen week bij een onderzoek naar een reeks vernielingen in het centrum van Venray vier aanhoudingen verricht. Een vijfde verdachte is zich vrijwillig komen melden bij de politie. De verdachten, vijf 15-jarige jon gens uit Venray, vernielden de afge lopen zes weken waarschijnlijk onder meer een groot aantal winkel ruiten, een tiental auto's op het ter rein van een garage aan het Keizersveld en diverse geparkeerde auto's in het centrum van Venray. De ONDERZOEK aangerichte schade wordt geschat op 200.000 gulden. Door speurwerk wist de politie de identi teit van de vier verdachten te achter halen, waarna ze zijn aangehouden in hun woning en zijn overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de vernielin gen loopt op dit moment nog en de vijf jongens zullen nog verder wor den gehoord. Over het motief van het vijftal is nog niets bekend. "Er moet een einde komen aan de fancy prijzen die we in Venray voor het parkeren betalen," sprak wethouder Driessen maandag avond in de commissie Stedelijk Beheer. Dat betekent dat de par keertarieven volgend jaar fors omhoog dreigen te gaan. Wethouder Driessen: "Ik spreek toch nu al uit dat aan tariefsverho ging niet te ontkomen valt, om diverse redenen." Hij doelde hier mee op de aanschaf van nieuwe apparaten omdat de oude afgeschre ven zijn, de aanpassing van de appa raten aan de Euro en de uitbreiding van de parkeerruimte in Venray. Die uitbreiding moet er sowieso komen volgens Driessen om de aantrekke lijkheid van Venray verder uit te bouwen. Die uitbreiding mag van hem trouwens zowel boven- als ondergronds zijn. De PvdA sputter de tegen: "De mensen zijn nu einde lijk aan betaald parkeren gewend. Het moet wel aantrekkelijk blijven om naar Venray te komen. Want schiet je te ver door dan verdwijnt men weer naar woongebieden om te parkeren met de auto." Driessen zag die bezwaren niet. Aantrekkelijk Uit onderzoek van Q-Park is vol gens hem gebleken dat aanpassen (=verhogen) van de tarieven geen gevolgen heeft voor de aantrekke lijkheid van winkelcentra. "De klant blijft beslist komen, als men snel en dichtbij kan parkeren", aldus de wethouder, "De snelheid van parke ren is belangrijker dan de hoogte van het tarief." De gemeente onder zoekt nu waar dan de nieuwe par- keerlocaties gaan komen, Q-Park bekijkt de tarieven. Wel zullen de nieuwe apparaten geschikt worden om op 'moderne' wijze te betalen, dus pinnen, chippen en creditcard gebruik wordt mogelijk. Eind dit jaar zal het college met een voorstel komen zodat er een eind komt aan de in de ogen van de wethouder te lage parkeertarieven: "We zitten nu natuurlijk voor een dubbeltje op de eerste rang." Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 .14 MEI rfës» - Menu - ^Crti'oQ~G.*NG£N °'NER ƒ39,So P Ê£7V Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1 466 r nmnntpr< Printer Computers Printers CD-ROM's 1500 M2 SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57, VENRAY. HL 0478 - 569355 GEOPEND; MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 (Jatcixw&f BÈBSZÉB3EÉH diverse kleuren KOFFIE GRATIS WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 Rühl Haegins van Aar fhankelijke adviseur jgeleider voor al uw automatiseringszaken Noorderhof 8. Postbus 68. 5J00 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rha.nl internet: www.rha.nl FOR FOR JEANS "IAAT 76 BRASSERIE Telice/ Meteen/ Italiaan*- knCpoo^fer Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewensp Julïanasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 es t an ran t .enen Langstraat 16, Venray 0478-501342 SSANG YONG 4WD PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-ntail: VAKGARACE@GOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: W1VW.COM MANSEN DEW1T.N I. officieel Opel Dealer I voor Panningen, Venray e.o. I Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kweekb DIRECT GAZON «o* Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1