Leuke randactiviteiten Weekendprogramma Sportiviteit voor het goede doel Powerman Duathlon Dutch Championship Venray is a fascinating two-faced event: top race and family day Wetenswaardigheden Oranisator WK 2001 Voorwoord wethouder Houba Highlights Powerman Holland organisation PEEL EN MAAS donderdag 4 mei 2000 - Pagina PM3 jinaP Donderdag 4 mei en vrijdag 5 mei( Athlete Village) Arrival of the national- and interna tional youth teams and elite duath- letes Aankomst van de nationale en inter national jeugdploegen en topathle- len Vrijdag 5 mei start activiteiten programma International Karl Pallas Youthcamp&Congress Christie Brouwer(NTB) en John Raadschelders(STG Pow) Zaterdag/Samstag/Saturday 6 mei(Athlete Village) 09.00 - 17.30 uur International Karl Pallas Youthcamp (Stg Pow +NTB) Zaterdag/Samstag/Saturday 6 mei(Asteria) 10.00 - 14.00 uur International Karl Pallas Youthcongress (Stg Pow +NTB) Zaterdag/Samstag/Saturday 6 mei Schouwburgplein) 14.00 uur Parcoursverkenning vanaf Schouw burgplein Zaterdag/Samstag/Saturday 6 mei (Raayland Zuid) -vanaf 15.30 uur Afhalen siartbescheiden/Startnummerausgab g/lizenzcontrolle/ Issuing of start numbers/licence check 16.30 uur Youth& Juniors Wettkampf- besprechung/Race briefing 17.30 uur Wedstrijdbriefing/Wettkampfb esprechung/Race briefing 17.30 uur Pasta Party 20.00 uur Einde/Schluss/ Closing Pasta party Afhalen startbescheiden/Startnummeraus- gabe/lizenzcontrolle/Issuing of start numbers/licence check afhalen startbescheiden Zondag/Sonntag/Sundav 7 mei 2000 vanaf 8.00 uur/Uhr/Hours Afhalen startbescheiden Raayland Zuid) Afhalen startbescheiden/Startnum- merausgabe/lizenzcontrolle/Issuing of start numbers/licence check08.30 uur Trio's/teams scholen, verenigingen 2,5-20-1,5 km Sprint duathlon 2,5-20-1,5 km 08.35 uur Volks/peoples duathlon 5,0-20-2,5 km 10.30 uur Open NK Jeugd/Jugend 2,5- 10- 1,5 km 10.35 uur Open NK Junioren/juniors 5,0-20-2,5 km 12.00 uur Powerkids (9j+10j) 0,9-4 -0,5 km 12.05 uur Business Duathlon 2,5-20-1,5 km 12.30 uur Powerkids(llj+12j) 0,9-6 -0,5 km 13.30 uur Open NK/Worldcup/Powerwoman 15-62-7,5 Elite&Masters 13.50 uur Open NK/Worldcup/Powermanl5- 62-7,5 Elite&Masters 17.00 uur Publiekshuldiging Power(wo)man en NK elite-Schouwburgplein 17.30 uur Persconference Schouwburg Pasta Party vanaf 17.00 uur (Raay land -Zuid) Prijsui tre iki ng/S iegerehrung/ A ward s ceremony 19.00 uur (Raayland- Zuid) Prijsuitreikingen Ceremony Awards teams scholieren St. 8.30 Fin. 9.28/10.02 10.45 sprint St. 8.30 Fin. 9.28/10.02 10.45 recreanten St. 8.35 Fin. 9.35/10.15 10.45 Powerkids 86/87 St. 12.00 Fin. 12.16/12.32 13.00 Powerkids 84/85 St. 12.30 Fin. 12.48/12.56 13.00 Team Duathlon St. 12.05 Fin.. 12.53/13.12 14.30 Pro Team Business D St. 12.05 Fin. 12.53/13.12 14.30 Jeugd ind. 87 St. 10.30 Fin. 11.07/11.25 15.00 Open NK jeugd St. 10.30 Fin. 11.02/11.15 15.00 Open NK junioren St. 10.35 11.32/11.56 15.00 Karl Pallas beker 15.00 Powerwoman Worldcup 13.30 16.40/18.00 I7.15(public ceremony awards) Powerman Worldcup St. 13.50 Fin. 16.40/17.51 17.15 's-Avonds/evening 19.00 uur Officiële prijsuitreiking/ Ceremony Awards (Raayland Zuid) Powerwoman, Powerman en de Mastersseries Slichting Power(wo)man Holland organiseert in 2000 voor de achtste maal een grote internationale duath lon. Vanuit het college van Burgemeester en Wethouders heb ben we de ontwikkeling van dit eve nement jaarlijks met grote belang stelling gevolgd. Dat geldt in versterkte mate sinds de wedstrijd in 1995 werd opgenomen in de Powerman World-Series. Een en ander leidde namelijk tot grotere uitstraling, hetgeen onder meer tot uitdrukking kwam in TV-reporta- ges. Het deelnemersaantal groeide naar meer dan 1000 atleten, waaron der de gehele Nederlandse top en vele buitenlandse top-atleten. Van groot belang zijn naar onze mening ook de inspanningen die de Richting zich getroost om de inter nationale ontwikkeling van de eugdsport te bevorderen via het nternationale jeugdcongres voor testuursleden en coaches van de Europese landen. De Gemeente Venray erkent belang van topsport-evenementen sn is bereid daarin tot op zekere loogte financieel bij te dragen. Gelukkig blijken ook steeds meer Venrayse en regionale organisaties en bedrijven bereid om het evene ment te ondersteunen Wij hebben waardering voor het zeer grote aantal vrijwilligers dat onder de vlag van de Stichting de wedstrijden organiseert, begeleidt beveiligt. Zij dragen er mede g voor dat atleten, begeleiders, toeschouwers en de Venrayse inwo ners zo veel mogelijk plezier aan en zo weinig mogelijk overlast beleven van dit evenement. De Stichting Power(wo)man Holland heeft zich, met ondersteu ning vanuit het gemeentebestuur, kandidaat gesteld voor Wereldkampioenschap Duathlon in 2001. Ik wens de organisatie veel succes bij de voorbereiding van deze nieuwe uitdaging! Ik wens allen die op de een of andere wijze aan het welslagen van dit sportevenement in Venray zullen bijdragen, of het nu gaat om deelne mers, begeleiders, organisatoren of toeschouwers, héél veel succes en een plezierig verblijf in onze gemeente toe. Drs. J.P.M. Houba, wethouder Sportzaken Gemeente Venray. In 2000 the Stichting Power(wo)man Holland will organi ze the big international duathlon for the eighth time. With great interest the Town Council has followed the development of this yearly event. The interest has grown since the Venray Duathlon was admitted to the Powerman World Series. Its radiation grew, expressing itself in TV reports.The number of participa ting athletes grew to over 1,000 and among them the national Dutch topathletes and many foreign topathletes. The efforts the Stichting makes to promote the international develop ment of Youthsports through the International Karl Pallas Youth Congress for duathlon committee members and coaches of the European countries, is of great importance in our opinion. The Council of Venray recognizes Ihe importance of topsportsevents and is -up to a certain extend- wil ling to contribute towards the costs. Fortunately more and more organi sations and companies in Venray and its region are willing to support 'his event. We appreciate the large In 1999 kon Chairman Dhr. J. Raadschelders van Stichting Power(wo)man Holland kon een cheque van 10.000,- overhandigen aan Dhr. H. Erkenz van het Pro Team Limburg en 5.000,- aan voorzitter Dhr P. van Doesem van de Rotary Venray dankzij de deelname van vele bedrijfsteams aan de speciaal in het leven geroepen Pro Team Business Duathlon. De goede doelen zijn evenals verle den jaar voor: - de Rotary Venray "het caravanpro ject" en - het Pro Team Limburg voor zijn een tehuis voor opvang van kinde ren zonder tehuis in Venlo en in Maastricht aangewezen. Sportieve deelname van bedrijfsteams Dit jaar op 7 mei kunnen de bedrijven van de Provincie Limburg en de Regio Venray, voor de tweede keer elkaar op een sportieve manier tegen elkaar strijden voor het goede doel. Bedrijven schrijven apart in voor deze teamwedstrijd om zo middels hun sportieve deelname tevens een bijdrage te leveren aan het generen van gelden voor het goede doel. "U neemt toch ook deel aan de Pro-Team-Business Duathlon?" Op zondag 7 mei a.s. om 12.00 uur start op het Schouwburgplein te Venray zal dan voor de tweede maal in successie de Pro-Team-Business Duathlon. Een loop (2,5 km)-fiets 20 km)- loop (1,5 km)-wedstrijd voor teams bestaande uit minimaal 2 en maxi maal 3 personen. Ieder team lid doet dan een onderdeel "Kun jezelf niet mee doen? Zorg dan voor een bedrijfsteam bestaande uit collega's, vrienden en kennissen." Naast het recht om te mogemdeel- nemen ontvangt u tevens twee VIP- kaarten voor het bezoek aan de Powerman Holland wedstrijden, welke aansluitend op deze dag zul len plaatsvinden. Het Powerman-evenement is een spektakel met internationale allure; winnaars worden gehuldigd als Open Nederlands Kampioen Duathlon. Dus trim u fit en steun het goede doel van uw Pro-Team. Wij rekenen op uw deelname en danken u bij voorbaat voor uw bij drage aan het succes van de Pro-Team-Business Duathlon. Voor meer informatie: Stichting Powerman Holland 0478-550211, Aneelique Jansen 0478-569760/530236 number of volunteers that organizes, supervises and secures this event. They see to it that the athletes, sup porters, spectators and the people of Venray can enjoy this event as much as possible without too much inconvenience. With the support of the Town Council, the Stichting Power(wo)man Holland has candi- dated for the Worldchampionships in 2001. I wish the Organisation success with the preparations for this new challenge! I wish all of you who contribute in one way or the other to the success of this sportsevent, whether you are an athlete, supporter, organiser or spectator, lots of success and a ple asant stay in our town. Drs. J.P.M. Houba alderman for Sports of the Council of Venray PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ Disney in Venray Op zaterdagmiddag 6 mei en zon dagmiddag 7 mei lopen Mickey en Minnie Mouse. Goofy. Pinokkio en Kwik, Kwek, en Kwak in het win kelcentrum van Venray rond. Zij zullen ballonnen en een prijsvraag uitdelen. Op zaterdagmiddag zullen deze disneyfiguren muzikaal verge zeld worden door (de gezellige muziek van Joekskapel Dikke Mik uit Venray. Powerman prijsvraag Je kunt tijdens het Powermanweekeinde meedoen aan een leuke prijsvraag. Je moet dan 3 vragen goed beantwoorden. Daarmee maak je kans op één van de vijf Powerman sportpakketten en op de hoofdprijs: een geheel ver zorgde dagtocht voor twee personen naar Euro Disney Parijs. De prijsuit reiking zal op zondag 7 mei omst reeks 18.15 uur plaatsvinden op het Schouwburgplein. Dus kom naar hartje Venray en vul in die prijsvraag! Suikerspinnen- en popcorn Het lijkt wel kermis want je kunt genieten van een gratis suikerspin of zakje popcorn. Laat je schminken en leef je uit op het luchtkussen Op de Grote Markt kun je je op zon dag in een heuse circuspiste laten schminken nadat je moe bent geworden van het springen op het luchtkussen. Tai-Bo demonstraties Om 12.45, 15.00 en 16.00 verzorgt sportschool Double Active uit Venray een Tai-Bo demonstratie op het podium van het Schouwburgplein. Kom kijken en doe mee!! Klimwand en Infomarkt Ben je sportief aangelegd en heb je geen hoogtevrees. Leef je dan uit op de klimwand die op het Henseniusplein staat opgesteld. Na het klimmen kun je op hetzelfde plein de gezellige kraampjes van de Infomarkt gaan bezoeken. Grote Kerk Het VVV/ANWB-kantoor in Venray heeft het mogelijk gemaakt dat op zondag de toren van de Grote Kerk wordt opengesteld voor bezoe kers die graag Venray vanuit groote hoogte willen bewonderen. Ook radioluisteraars kunnen het Powermanevenement volgen want Omroep Venray doet zowel op zaterdag als zondag live verslag van de gebeurtenissen in het centrum van Venray. Omroep Venray is te beluisteren op de kabel 87.5 Mhz en 90.2 via de ether. U ziet: redenen genoeg om het cen trum van Venray op 6 en 7 mei te bezoeken!! I.T.U.-POWERMAN HOLLAND WORLDCUP DUATHLON 7 MAI 2000 The top of the province Limburg, the 'boot' of Holland, is once a year dominated by 'power'. The Powerman Duathlon Dutch Championship attracts the best ath letes from all over the world to Venray. In their tracks hundreds of leisure sports(wo)men and ten thou sands of spectators head for this splendid event. For Powerman Holland is much more than a top race. In 2000 it means one day (MAI 7) full of top sports, fun, recreation, physical exertion, dance, music and culinary fireworks. A family day for young and old with a fascinating program. Powerman Holland, a climber for the top. What makes Powerman Holland so special? Obviously because the duathletes are offered a race that meets the highest demands: the fas test and safest, non-drafting Powerman track in the world, lots of spectators and good atmosphere, attractive prize money ($15.000) a strong entry, broadcasting on Eurosport. This combination makes Venray a 'must' for both top athle tes and the lesser gods. It was not without reason that Venray was acclaimed Organization of the Year by the Dutch Triathlon 1994 "Organisatie van het jaar" Sinds 1993 ook het Nederlands Kampioenschap Duathlon In 1993 aantal deelnemers 370: in 1999 aantal deelnemers meer dan 1.000 Powerman Worldcupwedstrijd 2000: 15 km - 62 km - 7,5 km Tevens Nederlands Kampioenschap Duathlon lange afstand Evenement ondersteund door provincie Limburg, Gemeente Venray en Europese Commissie. Bovenregionale uitstraling Worldwide advertising TV-film 30 minuten (inter)nationaal: LI, USA, UPC Western and Eastern Europe New Zealand, Singapore, Hongkong, Canal+, Spain. TV-reclame LI Vooraankondigingen en verslagen in regionale, nationale en internationale pers (miljoenenoplage) Eigen regionale krantenspecial Nederlandse radio de genele dag aanwezig, minimaal 1,2 miljoen luiste raars Alle nationale toppers van duathlon en triathlon Europees- en wereldtop deelnemersveld 12 Powerman topevenementen in o.. de volgende landen: USA, Japan, Zuid-Afrika, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Groot Brittanië, Spanje/Lanzarote, Zwitserland en Nederland Powerman Holland is, buiten het wereldkampioenschap, de sterkst bezette wedstrijd van de wereld In 1999 meer dan 1.000 deelnemers met 20 nationaliteiten Starttijd verschil dames-heren is 20 minuten Powerman Holland prijzengelden minimaal 15.000 USD Veel toeschouwers en een goede sfeer Vlak, snelabsoluut verkeersvrij. Uniek! Het snelste Powerman parcours ter wereld Powerman Holland is meer dan een wedstrijd. Verder ook nog: Powertainment voor iedereen. Infomarkt, terrassen, muziek en bewegen Business Duathlon weekend voor bedrijven en instanties. Goed doel. Europees "Karl Pallas jeugd- en junioren kamp&congres" in samenwer king met de NTB. Ondersteund door de Europese Commissie en Provincie Limburg. In 1999 24 teams en coaches aanwezig uit heel Europa. SO, IF YOU'RE TOUGH ENOUGHBE THERE! Gesponsord door: Gemeente Venray - NOC*NSF/NTB - Bom Sportscare - Provincie Limburg, Bouwmij Janssen B.V. - John Raadschelders Consultancy - Koninklijke Landmacht - Saucony - Triathlete Europe- Xerox Manufacturing Nederland B.V. Local support: VVV/ANWB Venray - Omroep Venray - Sportschool Double Active Support: Pro Team Limburg - Rotary Venray Organization. I.T.U.- Powerman World Cup 2000. The Venray Duathlon has recently been admitted to the World Cup Series that were set up by the International Triathlon Union in Perth Australian 997) and strongly supported again in Montreal, Canada (1999). A token of apprecia tion. because in this new circuit there is only space for ten world cup and world ranking long distance duathlons. The distances in the Venray I.T.U. POWERMAN World Cup race on 7 MAI are: 15 km RUN- 62 km BIKE- 7,5 km RUN. Spectacle. Venray. since five years the place for the Dutch Championship, knows how to captivate its ten thousands spectators. On the one hand by offe ring them a fantastic race in the cen ter of Venray, on the other hand by offering a captivating spectacle in the Powertainment program. A family program. The concept 'power' will be expressed everyw here. In 2000 the fourth International Power and Food Festival will take place. The first edition in 1997 was a direct hit. The five strongest men of Holland, the best sumo-wrestlers of Europe, dance and music, and a lot of inter national cultural and culinary delight made Powerman Holland an unforgettable happening. The Power-entertainment promises to be even more splendid and more spec tacular than last year. Sportsmarket, music and motion will be the theme of the Powerman Holland Event in the weekend of 2000. For everyone. The Powerman Holland will be the last race before the World Championship in Zofingen Switzerland. For the top athletes Venray is in more ways an ideal test case. Not only will they be able to test their 'shape', they will also know their position in the world ranking. Powerman Holland is, except for the World Championship, the strongest attended duathlon race in the world. In 1999 there were more than 1.000 competitors of 20 nationalities. Of course Powerman Holland is not only there for the top dogs. The extensive program offers everyone the opportunity to do the combination run-bike-run. Young or old, man or woman, super-trained or starting. Venray is the place to be for every athlete. The program is of course adapted. There are races for: Children (POWERKIDS), Leisure sportsmen (PEOPLE'S DUATHLON) and Juniors and Veterans, with pop ular and for everyone achievable distances. There is also the possibility to take part as a TEAM: a runner, a cyclist and another runner. Ideal for companies, schools, families and groups of friends, 'team sport' in the duathlon. That is Venray as well. "Karl Pallas Youth Camp and Youth Congress" 5-8 Mai 2000. Not only will people sport fanati cally, they will also think about the duathlon as a sport. This happens during the European Youth-Camp and -Congress supported by Eurathlon and the county of Limburg. There will be a special program for the young duathletes, the coaches and representatives of the European Youth Committee. Together they will talk and think about the future of the duathlon. The youth teams will be staying at a spe cial athlete's village where top ath letes will stay too. Of course they will participate in the races on Sunday. For more details see under "Karl Pallas Youthcamp Congress" Teamwork Weekend. Talk, think and laugh together, recreate and strain both body and mind, that is what the companies do that take part in the Teamwork Weekend. A special program for companies and sponsors. Because of the varied program the Powerman I.T.U.-POWERMAN World Cup Dutch Championship Duathlon Venray 2000 has two fas cinating faces again: top race and family day. An event you should not miss! So, if you're tough enough./.BE THERE ALREADY ELECTED AS "ORGANISATION OF THE YEAR 1994" PARTICIPANTS 1999:1000+ POWERMAN HOLLAND 1995-2000.(15km- 62km-7,5km; Non-Drafting) POWERMAN HOLLAND, VENRAY DUATH LON, MUNICIPAL AND COUNTY ENDORSED EVENT OWING TO THE TRANS- REGIONAL QUALITY WORLDWIDE ADVERTISING TV-COVERAGE (30 MIN) INTERNATIONAAL: L 1, USA, UPC WESTERN AND EASTERN EUROPE, NEW ZEALAND, SINGAPORE, HONGKONG, CANAL SPAIN PREVIEWS AND COMMENTARIES IN REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATION AL PRESS (A MILLION SALE) NEWSPAPER-SPECIAL DUTCH RADIO-COVERAGE (ABOUT 1,2 MIL LION LISTENERS) COMPETITION OF INTERNATIONAL TOP LEVEL ATHLETES, ONE OF STRONGEST IN THE WORLD ABOUT 12 POWERMAN QUALIFYING RACES TAKE PLACE AT: USA. SPAIN JAPAN, SOUTH- AFRICA. SWITZERLAND, AUSTRIA. GERMA NY. FRANCE, GREAT BRITTAIN AND HOL LAND POWERMAN HOLLAND AND POWERMAN ZOFINGEN WITHIN TWO WEEKS. 1999 PARTICIPANTS FROM 20 NATIONALI TIES ABOUT 25000 SPECTATORS IN A PLEASANT ATMOSPHERE FLAT AND FAST ...ABSOLUTELY TRAFFIC FREE THE FASTEST POWERMAN TRACK IN THE WORLD DIFFERENCE STARTTIME WOMEN-MEN: 20 MINUTES. TOTAL PRIZE MONEY POWERMAN HOLLAND $15.000 FURTHER: International Power Food Festival-weekend. "Powertainment" International KARL PALLAS Youth Congres Youth Camp". In 1999 participation of 24 teams and coaches from all over Europe In 2000 it will be from 5-8 Mai 2000 and supported by the European Committee, Dutch Triathlon Federation and the county of Limburg SO, IF YOU ARE TOUGH ENOUGH BE THERE! Nominated for Hoofdsponsors: Dagblad De Limburger - E3 Journaal - Eurathlon - Gemeente Venray - NOC*NSF/NTB Co-sponsors: Bom Sportscare - Bouwmij Janssen B.V.- De la Roy B.V. - Drukshop Venray- Iris Automatisering B.V.- John Raadschelders Consultancy- Koninklijke Landmacht - Provincie Limburg - Runners World- Saucony - Triathlete Europe- Xerox manufacturing B.V. Support: Pro Team Limburg - Rotrary Venray See you atWorld Championships Duat Ion 2001in Venray

Peel en Maas | 2000 | | pagina 27