Topwedstrijd én familiedag "Karl Pallas jeugdcongres en jeugdkamp van 5 t.m. 8 mei WK 2001 in Venray! you're tough enough..:1 2000 N0C NSF gemeente venray Bouwmij Janssen bv De la Roy bv Iris Automatisering bv John Raadschelders Consultancy Koninklijke Landmacht Saucony Triathlete Europe support: Rank Xerox Manufacturing Rotary Venray Provincie Limburg NTB Powertainment voor het hele gezin Internationaal "Karl Pallas jeugdkamp -congres" ITU Nominated World Championship race 2001 Nederlands Kampioenschap Wedstrijden voor jeugd t/m masters, recreatief en bedrijven GEMEENTE VENRAY - NOCNSF/NTB - BORN SPORTSCARE PROVINCIE LIMBURG - eel en maas donderdag 4 mei 2000 - Pagina PM 1 SPORTSCARE In Venray wordt niet alleen fana tiek gesport, maar ook nagedacht over de duathlon. Dat gebeurt tij dens het Europees jeugd- en junio renkamp en het Europees jeugdcon- gres in samenwerking met de Nederlandse Triathlon Bond. Dit kamp en congres wordt onder steunt door de Europese commissie, die in Brussel zetelt, en de Provincie Limburg Er is een speciaal programma voor de jeugdige duathleten, de coaches en de vertegenwoordigers van de Europese jeugd commissie Samen praten en nadenken over de toekomst van de duathlon. De jeugdteams verblijven in een speciaal atletendorp waar ook alle topatleten verblijven. Teamwork Week-end Samen praten, nadenken, lachen, inspannen en ontspannen, dat doen ook de bedrijven die deelnemen aan het team-work weekend. Een speciaal programma voor bedrijven en sponsoren Door het veelzijdige programma heeft de Powerman Holland,tevens Open Nederlands Kampioenschap, duathlon Venray ook in 2000 weer twee boeiende gezichten: Het is een topwedstrijd én een familiedag. Een evenement om niet te missen A.s. zondag op Kabelkrant Venray een foto-impressie en de uitslag! r-, w Pro Team Limburg w Powerman Holland, duathlon Venray, kent twee boeiende gezichten: I Het topje van de provincie Limburg, de 'laars' van ïderland, staat jaarlijks één in het teken van Power. De werman Holland, duathlon fcnray, lokt de beste duathleten jit de hele wereld naar Venray. In kielzog zetten honderden jtcreanten en tienduizenden toe- louwers koers naar het grootse renement. Want de Powerman lolland is veel meer dan een top- idstrijd. Het is ook in 2000 weer n dag lang (7 Mei) topsport, ple- ontspanning, inspanning, |ans, muziek, cultuur, culinaire mgstandjes. Een familiedag iior jong en oud, met een uitge rende en boeiende programme- |g- EVENEMENT MET STIP Wat maakt de Powerman Holland j speciaal? Uiteraard omdat de fiathleten een krachtmeting krijgen jorgeschoteld die voldoet aan de fogste eisen: het snelste en veilig- Be Powerman parcours ter wereld, Teel publiek en sfeer, er mag niet lorden gestayered, een aanlokkelijk fijzengeld, een sterk deelnemers- jeld, beelden op Eurosport. Die combinatie maakt Venray een bust' voor toppers én de mindere pen. Venray werd niet voor niets 1994 door de Nederlandse iriathlon Bond uitgeroepen tot inisatie van het jaar. Powerman Worldseries 2000 le Venrayse duathlon werd in '8 opgenomen in de Wereldcup die de Internationale thlon Unie in het Australische ;h leven inblies. Een blijk van dering. want wereldwijd is in nieuwe circuit slechts plaats •r vier duathlons lange afstand, 's 1995 maakt de Duathlon van ly al deel uit van de Powerman forldseries. De Powerman [orldseries bestaat uit ongeveer 20 wedstrijd verdeeld over de hele ld. De afstanden in Venray bij Powerman wedstrijd, tevens n Nederlands Kampioenschap, 7 mei 2000 zijn 15km-62km- 5km SPEKTAKEL Venray, al zes jaar lang het lederlands kampioenschap, weet ok de tienduizenden toeschouwers boeien. Enerzijds door ze een fan- tstische wedstrijd in het centrum an Venray voor te schotelen, nderzijds door voor een boeiend pektakel als omlijstend programma zorgen. Een programma voor het ele gezin. Het begrip power komt overal tot itdrukking. In 2000 vindt het derde intematio- ale power en food festival plaats. )e eerste editie, in 1997, was een foltreffer. De vijf sterkste mannen an Nederland, de beste sumo-wor- lelaars van Europa, dans en luziek, en veel internationale cul- iur en culinair genot maakten van 5 Powerman Holland een onverge- •lijke happening. Het Power-entertainment belooft 12000 completer en van opzet te 'orden. Op wens van vele sport- lensen zal er een sportmarkt bijko- len De sport, muziek en bewegen zul- m tijdens het Powerman Holland venement ook 2000 het thema zijn. VOOR IEDEREEN De Powerman Holland is de laat- le wedstrijd voor de finals, in het - -"-ff I rSTARTl POWERMAN HOLLAND Zwitserse Zofingen. Voor de top pers in meerdere opzichten een ideale testcase. Ze kunnen hun vorm testen, maar ze weten na Venray ook wat hun plaats is. De Powerman Holland is immers, op het WK na, de sterkst bezette wedstrijd ter wereld. In 1998 en 1999 telde de startlijst meer dan 1000 deelnemers en 20 nationaliteiten, De Powerman Holland is er uiter aard niet alleen voor de grote mene ren. Het uitgebreide programma biedt iedereen de kans om kennis te maken met de combinatie lopen, fietsen en nog eens lopen. Jong en oud, man en vrouw, super-getraind en pas in training, Venray is er voor iedere sporter. Het programma is er uiteraard op aangepast. Er zijn races voor kinde- ren(POWERKIDS),voor recrean- ten(volksduathlon), voor junioren en veteranen. Natuurlijk met popu laire en voor iedereen haalbare afstanden. Het is ook mogelijk om als TEAM aan een duathlonwedstrijd deel te nemen: één loopt, één fietst en één neemt de tweede loopafstand voor zijn rekening. Ideaal voor bedrijven, scholen, families en vriendengroepen. TEAMSPORT in de Duathlon. ook dat is Venray. Venray heeft het WK duathlon in september 2001 roegewezen gekregen! Dit heeft de Internationale Triathlon Unie (ITU) donderdag op haar con gres in Perth (Austram) beslist. Venraynaar John Raadschelders, die zich al lange tijd inzet om het WK naar Venray te hal^n. is uiteraard in zijn nopjes met het JTÜ-besluit: "Fantastisch toch. dat een evenement van een derge lijke importantie naar Venray komt." De Venraynaar heeft in Perth een glas champagne geheven op hef succes dat het wereldkampioenschap duathlon naar Zijn gemeente komt. Maar Raadschelders. voorzitter van Powerman Holland, had nog een reden om feest te vieren. Hij werd door de nationale mathionbond voorgedragen als internationaal lid voor de duathloncommissie van het ITU. "Uit de zes kan didaten ben ik als een van de drie gekozen. Ook met die benoeming ben ik heel gelukkig. Een hele grote uitdaging." John Raadschelders, die dinsdagochtend terugkeerde uit Sydney, is een tevreden man. "We hebben op de toekenning van hel WK al heel veel leuke reacties gehad, uit de meest vreemde hoeken." Raadschelders is van mening dat de goede voorbereiding voor de presentatie in Sydney de door slag heeft gegeven. "Wij konden een compleet programma garanderen en gaven duidelijk aan wat we te bieden hadden. Dit in tegenstelling tot ande re kandidaten"" aldus Raadschelders. Venray had concurrentie van plaatsen uit Zuid Afrika, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Hun voorbereiding was beduidend minder, waardoor Venrav het WK toegewe zen kreeg. Ook het, feit dat Venray, als organisator van een van de Powerman wedstrijden, al jaren heeft bewezen een goed evenement neer te kunnen zetten, heeft zeker een rol gespeeld. Raadschelders realiseert zich dat voor het WK dut volgend jaar op 8 en 9 september plaatsvindt, de organisatie nog verder uitgebreid moet wor den. Voor de Powerman wedstrijd van a.s. zondag wordt met. een budget van 4.5 ton gewerkt. Voor het WK moet dat budget naar 8 ton. om een zo compleet mogelijk programma te kunnen bieden."Naast de wedstrijd zal er in septembcrook een Event Marketing Symposium gehouden worden en voor her eerst een ITU Duathlon congres. De eerste stappen daarvoor zijn inmiddels al gezet d.m.v. contacten met- de media. "Als alles meezit zal ilc wedstrijd van zondag wereldwijd uitge zonden worden. Er wordt een reportage gemaakt van 26 minuten die waar schijnlijk in meer dun 100 miljoen huishoudens te zien zal zijn. Wel zal de eigen organisatie uitgebreid moeten gaan worden. "Ik zal er zelf volgend jaar hei hele jatur mee bezig zijn, samen met een grote groep vrijwilligers. Maar er moet óp administratief gebied. PR en sponsoring veel gebeuren. Vooral dat laatste is een grote klus. Van de andere kant is een budget van 8 ton nog maar de helft van het bedrag, dat nodig zou zijn als een dergelijk evenement in de Verenigde Staten georganiseerd zou worden." Raadschelders heeft er in ieder geval zin in en gaat voor de zomer al aan de slag. "Dit is gewoon schitterend voor Venray en betekent een goede promotie." 7 MEI info: Stg. Power(wo)man Holland, Postbus 317, 5800 AH Venray (Nederland), tel/fax: +31-478-571103 e-mail: powerman@tret.nf. Website: www.j-r-t.com/powerman BOUWMIJ JANSSEN B.V. - DE LA R0Y BV - IRIS AUTOMATISERING B.V. - JOHN RAADSCHELDERS CONSULTANCY - KONINKLIJKE LANDMACHT SAUCONY - TRIATHLETE EUROPE - XEROX MANUFACTURING - Support: PRO TEAM LIMBURG - ROTARY VENRAY

Peel en Maas | 2000 | | pagina 25