berden 20.000!!!!!!! Dode hond mogelijk vergiftigd Kermis kerkdorpen zonder rups ZONDAG 0PENH rrnn TAPIJT Directie zwicht voor gynaecologen RE TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE kortingen tot 60%! Felice; WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING 30%! cd andoetere oor tegels, sanitair en tegelwerken! Vernieling auto Café's Venray met EK langer open WK Duathlon naar Venray Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 hoNDERDAG 4 MEI 2000 Nr. 18 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG W&9 CH óedTij# en kantoorboekhandel otestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS nsdag F irotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 nray £ma'' ac'res: peelenm@tref.n| - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws MCE IUI. Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar ƒ35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Kortingen tot wel Grotestraat 23, Venray Tel. 0478-581526 Donderdag opruiming van start! Vorige week meldde initiatiefne mer Theo Michiels trots een stijging van vier naar elfduizend, de afgelo pen week slaat echter alle verwach- Knopjes we met zijn tweeën naar commissievergadering had ik vorige week tvond even niks te de perstafel zaten de !ga s druk te schrijven, ik ek wat rond aan de tafel ernaast luisterde met een halfoor naar et rituele gebrabbel over het iciaal economisch plan. "p 'mijn' tafel stonden vele fiekannen, kannen mei heel ater die niemand ooit pakt cn kn paneeltje met allemaal groene Raadselachtig. De Iling van de knoppen leek wel wat op de opstelling van de Stoeien, in de raadszaal. Er zaten nog wat slordige rijmresten waar Naamplaatjes zouden moeten zit- en. Ik keek rond of niemand op lette en wrikte stiekem aan knopje. Naar boven en bene en zat het kreng muurvast, maar aks en rechts ging wel. Mijn achteloze draaien aan een volumeknopje had geen kbaar resultaat in de zaal, ir ik hield wel ineens de knop mijn handen. Shit. "Al frummc- :nd ontdekte ik dat hei pennetje ironder ook zonder knopje kon laien. Het knopje deed ik weer terug en zag ineens het bord 'gereserveerd voor pers'. ïn een opwelling wilde ik het in mijn tas stoppen maar tegenover mij zag ik drie wethouders zeer oplettend tijken. Net op het moment dat een baardmans zijn frustaties over onze oosterburen niet meer de baas kon drukte ik op de groene knop. van zijn plek. Achteloos bijna, maar met een half oog dicht omdat ik vreesde dat elk moment het commissielid door het dak naar buiten zou schieten. Niks. Per ongeluk expres V liet ik een balpen vallen en onder tafel heb ik toen maar het stek- kertje gerepa- I reerd. Helaas Iwas de vergadering [voorbij, dus ik moet mijn experimenten l tot volgende week uitstellen. Gerrrit I PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckhof.nl/ Al jaren gebruikt de gemeente Venray het onkruidbestrijdings middel 'Round Up'. In heel Venray gebeurt dat en sinds kort ook om de markeringen te maken bij de nieuwe hondenpaden. Daar wordt echter een sterk verdunde oplossing voor gebruikt. En dat leek fataal voor een hond in de wijk Brukske. Bij de gemeente Venray gebrepen ze er niets van. Het middel wordt door heel Nederland al jaren gebruikt, het is uitgebreid getest op effecten op de gezondheid van mens en dier en het is officieel toegestaan. Gemeentewoordvoerder Anneloes Roelandschap: "Je gaat toch niet iets spuiten dat gevaar kan opleve ren?" Om het zekere voor het onze kere te nemen en om verdere onrust te voorkomen zette de gemeente het gebruik van het middel voorlopig stil. De politie Venray bevestigde vervolgens dat de plaats van 'hande ling' de uitlaatstrook bij de Mambo er) Pavanestraat in Brukse is. "Of het een vergiftiging met Round Up is is nog niet duidelijk, we hebben de gevolgen van het middel gecheckt bij het Vergiftigingscentrum maar die stel len nadrukkelijk dat het niet gevaar lijk is voor mens en dier", aldus de mediavoorlichter. De politie beves tigt dat de vergiftiging uiteraard door iets anders opgetreden kan zijn. Dat onderzoek is inmiddels in handen van een plaatselijke dieren arts, nadat de eigenaar van de hond toestemming heeft gegeven om sec tie te verrichten. Het volgende bericht van een hond die op dezelf de plek ziek was geworden joeg de adrenaline in het gemeentehuis genadeloos op. Opgelucht kon men echter woensdagmorgen weer ademhalen toen de eigenaar van deze hond zelf kwam vertellen dat het dier waarschijnlijk ziek was geworden van het eten van een oud stukje brood, en inmiddels weer beter was. Kraamafdeling Venray gedeeltelijk dicht Het begin van het einde, zeker volgens het personeel van kraamf- deling in het Venrayse St. Elisabeth ziekenhuis. De directie en de gynaecologen daarentegen blijken heel tevreden met de nieu we, 'waterdichte' afspraken. En de Venrayse inwoners zullen moe ten slikken dat over een tijdje de afdeling gynaecologie op vri jdag, zaterdag en zondag dicht gaat voor spoedgevallen. 'Het zou ondenkbaar moeten zijn dat enkele specialisteen nu zo'n belangrijk stempel kunnen drukken op de kwaliteit van de toekomstige regionale gezondheidszorg en, die van het Venrayse ziekenhuis in het bijzonder', sprak CD A-fractieleider Wiel Michiels ruim een week gele den tijdens de raadsvergadering. Profetische woorden, want hij heeft deze week helaas gelijk gekregen. De gynaecologen maatschap van de Noord-Limburgse ziekenhuizen heeft met haar weigering om in de weekenden niet in beide ziekenhui zen dienst te draaien, de Raad van Bestuur van de samenwerkende zie kenhuizen op de knieën gekregen. De directie van het ziekenhuis spreekt van een 'goede regeling' omdat volgens hen de kwaliteit van de gynaecologische zorg in Noord- TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray Tel.: (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN Limburg blijft 'gewaarborgd'. Vergeten schijnt het scheidsgerecht in Utrecht te zijn en de dappere taal in de kranten over gynaecologen die niet de baas zijn in het ziekenhuis. De gynaecologen hoeven Venlo niet uit en daar was het hen om te doen. Venray zit met de brokken, weer eens, en vooral voor het hardwer kende personeel op de afdeling is het besluit een harde klap. Praten kunnen ze niet met de pers omdat ze bang zijn voor de gevolgen en actie voeren kunnen ze niet omdat ze daar zowel hun patiënten mee duperen alsook de definitieve sluiting van de afdeling zouden kunnen versnellen. Een aantal verpleegkundigen zal binnen enkele weken in de weeken den naar Venlo moeten verkassen. Anderen hebben al een andere baan gevonden en er zullen er meer vol gen. Misschien is dat wel de bedoe ling van 'Oversteek': zoveel onrust (laten) stoken dat het Venrayse zie kenhuis zichzelf opheft. De politie heeft maandagmid dag rond 13.45 uur op de Schoolstraat een 32-jarige man uit Venray aangehouden wegens vernieling van een auto van een 65-jarige Venraynaar. De 65-jarige reed ter hoogte van de kruising met de Bleek Kapelaanspad toen een man voor zijn auto de weg overstak en met zijn vuist op de motorkap van de auto sloeg die daardoor een deuk opliep. De bestuurder belde met zijn gsm de politie die de dader daarop in de omgeving kon aanhou den. De verdachte heeft vermoedelijk meerdere (geparkeerd staande) auto's in de Schoolstraat en de directe omgeving beschadigd. De politie roept andere benadeel den die rond dit tijdstip in deze omgeving schade hebben opgelopen op om zich te melden bij de politie in Venray: 0478 - 53 11 11. Alleen als 'Nederland' wint De last op de brede schouders van bondscoach Frank Rijkaard wordt steeds zwaarder. Behalve zijn directe opgave om het Nederlands elftal 'even' Europees kampioen te laten worden, hangt nu ook de omzet van de Venrayse horeca om zijn nek. De afdeling Venray van de Horeca ondernemers heeft collectief voor alle leden een aanvraag inge diend bij het Venrayse gemeentebe stuur om langer open te mogen blij ven tijdens het EK voetbal. Dat moet dan vallen onder de noemer 'evenementen', cq. bedrijfsgebon den activiteiten, en dat betekent dat de horeca-aangelegenheden alleen een uur langer open zullen blijven als het Nederlands elftal wint. Horecavoorzitter Piet Kienhuis: "Als ze een wedstrijd winnen dan gaan we een feestje bouwen en dus hopen we dat ze de finale halen." Het neerzetten van grote video schermen in een aantal etablisse menten zit ook in de aanvraag. Kienhuis: "Een aantal bedrijven zet van oudsher al schermen neer. Uiterlijk volgende week hopen we het standpunt van de gemeente bin nen te hebben." tingen. Maar liefst 9.000 bezorgde mensen in Venray en omgeving hebben met hun handtekening laten weten dat ze 'nee' zeggen tegen de afbraak van hun Venrayse zieken huis. Dat brengt het totaal aantal handtekeningen nu op 20.000, een fantastische hoeveelheid. "En we beginnen nu pas in Horst, we halen nog de laatste lijsten in Venray op en van de dorpen zijn ze ook nog niet allemaal binnen," zegt Michiels met een zeker ongeloof in zijn stem, "Dat worden er bijna 25.000 als het zo doorgaat!" Ook de vorming van een breed actieplatform komt nu van de grond. Er zijn contacten om te komen tot een groep van plusminus vijftien mensen met vertegenwoordigers uit onder andere dorps- en wijkraden, seniorenraad, vrouwenraad en de Venrayse politiek. "Op korte ter mijn gaan we vergaderen, volgende week moeten we rond zijn," licht Theo Michiels toe, "Dan komt ook de petitie in beeld en natuurlijk wil len we graag heel binnenkort een grote manifestatie in Venray hou- Moederdag ,14 MEI ÜV Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A, 5804 AD VENRAY INL. EN RESERVERINGEN: TEL. 0478-51 1466 1500 MJ SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN KEIZERSVELD 57. VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 ïn het weekend van 8 en 9 sep tember 2001 zal in Venray het we rel dkampioen schap Duathlon plaatsvinden. Dat werd vorige week donderdag bekendgemaakt in Sydney. A.s. zondag is de jaarlijkse Powerman wedstrijd in Venray. Meer hierover en over de toeken ning van het WK aan Venray leest U elders in deze krant in het spe- I ciale Powerman katern. WIJ KEUREN ALTIJD GOED -VF.RKOOP NI F.I WE- EN GFBKI IK I K M l O'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE GEZELLEN B Y. VN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 VAX: 0478-541876 Entail: VA KG A R AGB'tfGO.MAl \NS EN DEW1T NI IrjrtrnelslTf: WWW.GOMMANSENDEVVIT.NT Van 10 tot 17 uur! De exploitant van de rupsbaan heeft de gemeente Venray laten weten door persoonlijke omstan digheden niet meer in staat te zijn de kermissen in de kerkdorpen te bezoeken. Daarnaast heeft de exploitant die vorig jaar via een jaarcontract enke le kermissen met zijn gebakkraam bezocht heeft, bij de gemeente aan gegeven alleen nog belangstelling te hebben voor de Ysselsteynse kermis en de andere kermissen niet meer te willen bezoeken. ATTRACTIES De gemeente heeft binnen het net werk van exploitanten bekeken of er mogelijkheden waren om beide open plaatsen passende binnen de huidige diversiteit aan attracties op te vullen in de zes kerkdoipen Oirlo, Leunen, Merselo, Ysselsteyn, Castenray en Oostrum. Dit bleek niet mogelijk te zijn. In maart heeft de gemeente Venray een tweetal advertenties geplaatst in de kermisvakbladen, waarop twee exploitanten met een gebakkraam hebben gereageerd. Maar er is geen reactie van een exploitant 'met een rupsbaan of soortgelijke attractie ontvangen. Voor één exploitant van een gebakkraam is een gunning gemaakt voor het jaar 2000 voor de zes kerk dorpen Oirlo, Leunen, Merselo, PEEL EN MAAS on line www .vaiiden munckhof.nl/ luters Printers CD-ROM's Ysselsteyn, Castenray en Oostrum. Om toch te proberen om op de zes kerkdorpen een andere 'vermaak- zaak' naast de botsauto's te krijgen wordt nu'door de gemeente Venray voor de afzonderlijke kermissen bekeken of hier een attractie voor gevonden kan worden. Voor de ker mis in Oostrum is inmiddels een vergunning voor een rupsbaan afge geven. Vanaf nu zijn wij al om 12.00 uur geopend. Kom ook onze kleine kaart eens proeven de graaf 1 EETCAFE Alaaf! Stationsweg 1 047S 511 330 Feest méé met VENRAY Julianasingel 7 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHIELEN OPE Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Met een/ CtalCaccvw knipoogjes Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 Graszoden-Kweekbedrijf DIRECT GAZON v.o.f. Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn 0478-581869 Rühl Haegens van Aar Accountants Belastingadviseurs Managementconsultants Automatiseringsadviseurs Noorderhof 8. Postbus 68. S800 AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mail: info@rhi.nl internet www.rha.nl V

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1