4 Ze zijn weer! Deskundige verwerpt bezwaren tegen plan Jerusalem Opneiuwe arbeidsconflict bij De Artiest Show 60%! MIliM GEOPEND Feitce/ i J I f Bandoetere Wrangier 99,95 79?5 PASEN 2000 van 10.00 tot 17.00 uur portretfoto's 13/18 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING r' Groot in jonge mode voor hem en voor haar petters Grotestraat 33 Venray ngen oor ËB Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 2e Paasdag 'V/zersterke" kortingen tot BROEKEN DUUR? KOM NOU!!! bekende merken voorde laagste prijs Lee ii9,95 09; 2e PAASDAG OPEN van 11.00-17.00 uur TWEEDE PAASDAG KIES EIEREN VOOR UW GELD Bij Jan van Erp NU schitterende aanbiedingen van de bekendste jnerken sanitair en de nieuwste wand-en vloertegels. TEGELS SANITAIR 3«oor19.50 moederdag en communie 1 DONDERDAG 20 APRIL 2000 Nr. 16 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG kabelkrant wsntay tpotestraat68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS aankoop verkoop taxaties 15 uur ierla deinst i dj angzaar proken) Grotestraal 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATEHSSTRAAT19a VENRAYTEL. 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) 5 uur i.15 uur uur op deel en oud. «eek ou! a 101 de op ,0 1.428.734 r 'We hebben nog moeilijke jaren Z°h"«B^e ti°e§ met flinke financiële 9 bl) els', sprak de géldwetbouder nadat hij net het glorieuze resul taat van bijna anderhalf miljoen ;ulden in zijn achtertas had gesto ten. De gemeentelijke achtertas dan natuurlijk. Nu moet u als lezer weten dat ik voor ons lijf blad altijd alles weinet'stedelijke onderhoud' te maken heeft in de gaten moet houden. Vandaar mijn if.en toe wat verfomfaaide uiter lijk. Want dan heb ik weer een al maanden losliggende tegel pei- oonüjk op het bureau van de wet- ouder gelegd, de stevigheid van de nieuwe afschrikwekkend zwar- vuilnisbakken getest of ik heb issen de struiken liggen loeren op stedelijk onheil. U moet deze laak niet te licht opvatten, want hij begint al 's morgens vroeg op weg naar mijn werk. Ik parkeer expres elke dag op de meest klant-onvriendelijke parkeerplaats van Venray. Die achter Dingus. Niet dat Dingus er wat aan kan doen. maar op die plek ligt nu eenmaal een gratis parkeerplaats. Opvallend is dat je daar nooit auto's met een soepele vering aan treft. Soms wel, als iemand trots wil laten zien dat hij iets nieuws ider de kont heeft, maar als ze in'groen en geel van het heen cn 'eer deinen uitgestapt zijn zie je niet meer terug. Die parkeren irna op de fietsstroken. De kuï- :n zijn ook bijzonder hardnekkig. Want met zekere regelmaat kie pert gemeentewerken de gaten vol en even regelmatig zijn die gaten binnen drie dagen weer open. Ik. duif zelfs te beweren dat het over schot op de gemeentebegroting groter zou zijn als die gaten eens een keer écht gerepareerd zou- Fy den worden. ,rvMaar ia, de wethouder spreekt van: j 'hobbels' dus ik vermoed dat het college de hobbels an het parkeerter- j N^Erein nodig heeft om j y Uitkomsten onderzoek Raad van State klap voor bezwaarmakers Adviseur drs. Post van de Raad van State meent dat de gemeente Venray voldoende parkeervoor zieningen heeft geprojecteerd op het Jerusalemterrein voor de bewoners van de nieuwe wonin gen, de bezoekers van het cen trum en de mensen die in de directe omgeving van het plange bied werken. 'Voor het geval in weerwil van de verwachtingen toch parkeerproblemen zullen ontstaan in het plangebied, kan naar mijn mening gebruik wor den gemaakt van (een deel van) het nieuwe parkeerterrein ten zuidwesten van het gemeente huis', zo schrijft hij in zijn verslag dat hij in opdracht van voorzitter De Vries van de Raad van State opstelde. Mr. De Vries schorste enkele weken geleden bij wijze van voorlo pige voorziening het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg voor de goedkeuring aan het plan- deel met de bestemming Woondoeleinden 2, betreffende Jerusalemstaete. Vooral de hoogte van vijf bouwla gen van in totaal vijftien meter en de afstand van twintig meter tot de overburen, waardoor niet op voor hand vaststond dat ter plaatse een goed leef- en woonklimaat kon wor den gewaarborgd, waren voor de Raad van State aanleiding om tot deze uitspraak te komen en een onderzoek door de afdeling bestuursrecht van de Raad van State in te laten stellen. Begin deze week ontvingen de bezwaarmakers tegen het bestem mingsplan Jerusalem, te weten de heer Ruyten, de heer Hardy namens de Vereniging van Zelfstandige Ondernemers afdeling Venray en mevrouw Bexkens en kinderen het verslag van de heer Post. Lees verder op pag. 5 Medewerkster eist via rechter tienduizenden guldens achterstallig loon De rust is nog steeds niet terug gekeerd rond theatercafé De Artiest. Sinds het ontslag van horecamanager Paul Franssen, rond de jaarwisseling, hebben al zes medewerkers hun ontslag genomen. Assistentmanager Ilse Hendriks, die vanaf die tijd ziek thuis zit, heeft een advocaat in de arm genomen. Zij wil via de rech ter haar werkgever dwingen ach terstallig loon uit te betalen. Dit bedrag kan oplopen tot 51.000 gulden. Vol enthousiasme opende De Artiest in oktober 1998 zijn deuren. TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray rék: (0478) 55 04 10 Het theatercafé moest het visite kaartje worden van de geheel ver nieuwde schouwburg. Nu anderhalf jaar later heeft De Artiest louter slachtoffers geëist. De managers Wim Derksen en Paul Franssen zijn inmiddels op straat gezet. Zes mede werkers zegden vol onvrede hun baan op terwijl Ilse Hendriks in een arbeidsconflict verwikkeld is. Daarnaast onderzoekt momenteel een accountantsbureau de geldstro men tussen de Schouwburg en de Artiest. Geruchten over een geldcir cuit, buiten de officiële boekhou ding om, steken geregeld de kop op. Zo zouden enkele werknemers con tant zijn betaald. Het accountants rapport zal binnen enkele weken hierover duidelijkheid moeten ver schaffen. Ilse Hendriks is een van de mede werkers van het eerste uur. Maar vanaf haar aanstelling op. 12 oktober 1998 ging er van alles mis. Zij werd toen aangenomen als assistent van horecamanager Wim Derksen. "Vanaf het begin heb ik te weinig loon ontvangen. Ik ben ingedeeld in loongroep drie terwijl ik volgens mijn functie recht had op loongroep acht. Dit is verschillende keren ken baar gemaakt bij directie en bestuur. Maar het werd steeds van tafel geveegd", zegt Ilse Hendriks. "Mijn contract is ondertekend door direc teur Peter de Neef. En daarin staat 'assistent horecamanager' als func tieomschrijving." Als snel na de opening begonnen de problemen rond Wim Derksen die onder druk van personeel en leveranciers in december 1998 aan est a Langstraat 16, Venray S0478-501342 de kant werd gezet. Op l april 1999 trad Paul Franssen in dienst. "In die tussenliggende drie, vier maanden .stond ik er alleen voor. Zonder enige begeleiding moest ik alle taken overnemen. Zonder dat daar iets tegenover stond." Lees verder op pag. 5 Ze steken weer de kop op, de asperges. Vandaag werd offi cieel het aspergesseizoen geo pend. Vanochtend werd op de veiling in Grubbenvorst het eer ste kistje geveild, waarna een gezelschap van genodigden naar Heide trok om te kijken hoe de asperges gestoken worden. Vervolgens toog het gezelschap naar het Venrayse Odapark alwaar diverse aspergeshapjes genuttigd konden worden. De dag werd afgesloten met een aspergediner bij de Gilde-oplei dingen in Venlo. Vanaf nu is het witte goud dus weer volop te koop. Als de zon meewerkt zal de prijs dit jaar wel weer mee vallen. OPEN van 10 tot 17 uur! VENRAY Julianasingel 7 Peel en Maas en Pasen N In verband mei Pasen zijn de aanlcveringstijden van Peel en Maas völende weck anders. Sport- en verenigingsmeuws en kerkberichten dienen voor zaterdagmiddag 17.00 uur aangeleverd te zijn. Sportverslagen van wedstrijden van zaterdagavond en maandag kunnen tot maandag 21.00 uur op onze redactie worden afgeleverd. Advertenties moeten volgende week voor dinsdagavond 18.00 uur in ons bezit zijn. Wij danken U voor uw medewerking. aktieprijzen alleen geldig op 2e Paasdag GRATIS GRATIS 0 gffiOJlIIZQffüiïêJtfóJ @l®&w@@lpSm VOOR DE u cJ IT WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloon 0478-649166 0<>k de ksmendt paasdagen htnt u van harte welkom' In een vrolijk paasdtcpr met een zonnige fente^feo bieden wij voor elk wat wils: kinderen jgaéls MSn fieeïTjjtie PAA58RUNCH op Ic 2e Paasdao vanaf 11.00 nor voor ƒ37,50 p.p. (kinderen Urn 12 jr.: ƒ1,50 per Kkm lichaamslengte). Zoals op alle andere dagen van het jaar, bieden wij u ook met Pasen ome PRIJS VRIENDELIJKE MENUKAART. U kant ow eigen menu samenstellen in ons restaurant dal op beide Paasdagen geopend is vanaf 12.00 uur. Ook voor de fijnproevers hebben wij een heerlijk Paastneno samengesteld. Op beide dagen serveren wij dit heerlijke menu vanaf ƒ49,50. Hotel Asteria venray Mmshkpsvig 80 A, VBÏMV (0478) 511466 Eraml □rami bbbI VENRAY, Keizersveld 57, tel. 0478-569355, maandag t/m zaterdag geopend, vrijdag koopavond S de graaf E E T G A F E Stationsweg 1 0478 511 330 BRASSERIE Met e&w italLaccnfr hnCpooqje' Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPEL GHIELEN^ Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kweekbedrijf DIRECT GAZON vx,j. Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweg 11Ysselsteyn - B 1ST ft o - tl.: 0478-581869 GOEDE VRIJDAG GEEN KOOPAVOND o. I L CL WIJ WENSEN U O I PRETTIGE OVj t Vfr, PAASDAGEN (£SJ PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOPNIKtJWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKtiNDIC ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Serviccdcaler GEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 IA.V 0478-541876 K-wal»: VAKGARAGE'tfCüMMANSENDENVIT-N'L InternrftMe: WWW-COMMANSE.N D£>VI T.NL Vestigingen in 1 Yenroyen&axroeer Rühl Haegens van Aar belastingadviseurs Voorkomen dat u belasting betaalt! teveel Noorderhof 8. Postbus 60.5800 AB Venray telefoon (0478) S8 43 33. fax (0478) 58 46 24 e-mall: info@rha.nl internet: www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1