berden Inwoners van Venray kunnen schilderijen van Luis Penin kiezen I Boxmeer bevalt wel! 13!Mil tlU I =LI J TAPIJT fB m FelCces Senioren ongerust over komst koffieshops RE tapijt gordijnen! kortingen op portretfoto's 13/18 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Berden Mode in de steigers, maar de verkoop gaat door! •srM Q I -< landoetere TEGELS SANITAIR VAN TOPKLASSE 1500 M' SHOWROOM VOL BADKAMER- EN TEGELIDEEËN «feen dè specialist sanitair en tegelwerken! OKJUH Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 PASEN 2000 speciaal voor de kinderen en 'jpt'iMlIjilI'.J met DE 1 HYPOTHEEK SHOP tl 3 voor 19^ moederdag en communie pONDERDAG 13 APRIL 2000 Nr. 15 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.vandenmunckhof.nl/nieuws PATERSSTRAAT 19a VENRAY TEL 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) e we< iedere l( ten. Hop gedreve Drmonen Ook tijdens de verbouwing vindt u bij ons de nieuwe voorjaarscollectie dames-, heren- en kinderkleding Wij doen ons best de overlast gedurende de verbouwing tot een minimum te beper ken Grotestraat 23 5801 BE Venray Tel. 0478-581526 Uitsterven aangekondigde verhuizing de bevalafdclingen in juli Vcnlo hangt als een zwaard Damocles boven komende :rs van Venray. Emotionele pelen zich af in pas tolderde kinderkamers, bij de van de geboortekaartjes en aanschaf van de luiers. :elpersoneel volgt spoedcur- en, traumabegeleiding en bij bekend plaatselijk psychia- sch instituut wordt ruimte vrij maakt. Radeloze vaders rennen paniek naar het gemeentehuis n Venray, oude omaatjes snot leren op liet gebloemde bankstel, dat alles vanwege één, alles- rerheersende, prangende vraag: vaar komt ons kind vandaan?' Flauwe, gedachtenloze grap- tnmakers zullen meteen roepen an de ooievaar', 'uit de groene »r of 'een kuiltje in her^zand'. fiegenemet wat opleiding meldt kinderen uit een buik komen de slimmeriken hebben wel- ttns van een reageerbuisje ehoord. Maar daar gaat het niet m beste mensen, de kwestie raakt ons veel dieper, in onze imburgse ziel! De keuze wordt binnenkort een Ie eeuwse variant op het oubolli- e spelletje Wie van de Drie. Op iet geboortebewijs van een kind laat namelijk de plaats van de geboorte. Door de komende beurtenissen in het St. isabethziekenhuis kunnen de enrayse kinderen vanaf juli bij eboorteplaats' invullen Venray. Boxmeer of Venlo. Bij gecompli ceerde bevallingen wordt dat dan ™:;Tiegen of Maaastricht. Daarbij ien de ontheemde zieltjes die Boxmeer geboren worden lirect voor de rest van hun leven ils 'Brabo' door hun Limburgse even gaan. Je moet er niet aan ieoken! Het aantal aanstaande 'aders dat zich aanmeldt bij de ctiegroep tot behoud van het zier cnhuis zal wel torenhoog zijn. let aantal thuisbevallingen zal spectaculair stijgen en de gemeen- Venray zal haar fusieplannen met omliggende gemeenten moe- I len ^breiden tot jjr aan Boxmeer M om te voorko- 1J nA j men dat de 'geboren Venray naar' I langzaamaan luitsterft. Oh hor ror, als dan de minis- ter maar niet besluit dat Venray in Noord-Brabant pkomt te liggen... Gerrit J Venrayse vrouwen verkiezen Maasziekenhuis De reorganisatieplannen van de inmiddels beruchte nota 'Over steek' werpen hun schaduw al ver vooruit. Twee weken geleden is een delegatie van de Venrayse huisart sen en vroedvrouwen wezen pra ten met de directie van het Box- meerse Maasziekenhuis. Resul taat: "Alle mensen uit Venray zijn van harte welkom in Boxmeer." Dus ook de Venrayse baby's. De Venrayse vroedvrouwen mw. Tiggelaaren mw. Van Eerten beves tigen dat het gesprek heeft plaatsge vonden. Verloskundige Van Eerten: "Wij hebben niets tegen de gynae cologen in Venlo, maar toen we vorig jaar naar Venlo moesten gaven de zwangeren zelf aan liever naar Boxmeer te willen. En omdat we niet bij de een naar Venlo en bij de ander naar Boxmeer kunnen, hebben we besloten helemaal naar Boxmeer te gaan als de afdeling in Venray gaat sluiten." Mevrouw Tiggelaar geeft daarbij aan dat het Maasziekenhuis ook wat gemoede lijker is en dat de directie aan geeft 'klaar te zijn' voor Venraynaren. "Natuurlijk hopen wij dat Venray open blijft, dat zou het beste zijn", vult ze aan, "Maar waar we ook heengaan, het betekent sowieso dat onze werkdruk nog groter wordt." Wat reistijd betreft is er weinig verschil tussen bevallen in Venlo of Boxmeer, alhoewel Boxmeer dich terbij is. Voor bevallingen waarbij complicaties optreden is voor beide ziekenhuizen een academisch zie kenhuis in de buurt, respectievelijk Maastricht en Nijmegen. De staf in Boxmeer is onlangs uitgebreid met twee kinderartsen en een gynaeco loog. 'BETREUREN' Bij de samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Limburg is van deze ontwikkeling nog niets bekend. Woordvoerder Link: "Maar we betreuren dit uiteraard wel." Tijdens de voorlichtingsbijeenkom sten over 'Oversteek' met onder andere de Venrayse huisartsen en vroedvrouwen blijkt indertijd aan gegeven te zijn dat een en ander in het regulier overleg, één keer per maand, nog verder uitgewerkt zou moeten worden. Wethouder Lei Heidens van Venray, onder wie de gezondheidszorg valt, kon en wilde nog niet reageren op de ontwikke lingen omdat hij er nog geen infor matie over had binnen gekregen. Hij heeft eind april overleg over dit onderwerp met de Venrayse huisart sen en geeft er de voorkeur aan rechtstreeks met de betrokkenen te praten^n plaats van via de media. Verloskundige Van Eerten bena drukt nogmaals dat de keuze voor Boxmeer vanuit Venray zelf komt: "De meeste mensen hebben blijk baar gewoon iets tegen Venlo en daarop hebben wij onze keuze voor Boxmeer gebaseerd." Nu al is het zo dat de verloskundigen een aanstaan de moeder die bijvoorbeeld in okto ber is uitgerekend, moeten vragen of ze naar de gynaecoloog wil in Venray, of naar de gynaecoloog in Boxmeer, waar ze waarschijnlijk toch moet bevallen. Het aanwijzen door de gemeente van twee horecagelegenheden, in de Langstraat en in de Henseniusstraat, tot gedoogde koffieshop heeft tot onrust gezorgd in de directe omge ving. De beide koffieshops zijn de KEIZERSVELD 57, VENRAY. TEL 0478 - 569355 GEOPEND: MA-DO. 9.00-18.00 VR. 9.00-21.00 ZA. 10.00-17.00 TEGELS SANITAIR 5& TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. '.rsveld 22 Venray (0478) 55 04 10 enige, toegestane, verkooppunten van softdrugs in de hele regio tussen Gennep en Sevenum. Vooral de omwonende ouderen zijn daarom bang voor overlast en vrezen dat het ook buiten de directe omgeving misschien onveiliger kan worden. In een brief aan alle fracties in de gemeenteraad vraagt de Seniorenraad - Venray aandacht voor deze kwestie. 'Het is voor ons natuurlijk niet mogelijk om alle argumenten rond het verlenen van vergunningen te beoordelen', stelt de Seniorenraad in de brief, 'Echter, handhaven van de in de vergunnin gen opgenomen voorwaarden is van wezenlijk belang. Wij denken daar bij o.a. aan de verantwoordelijkheid van de vergunninghouders, die zich behalve tot de koffieshops zelf ook tot de directe omgeving dient uit te strekken en dat ze daarop worden afgerekend.' De Seniorenraad vraagt de fracties aandacht aan deze onrust te besteden en hoopt dat de Venrayse politiek stappen onder neemt zodat dat gevoel van onrust en onveiligheid bij ouderen weer verdwijnt. PEEL EN MAAS on line www.vandenmunckbof.nl/ Cultuurwethouder Kersten lan ceert iets nieuws in Venray. De inwoners kunnen zelf de schilder werken kiezen die een openbare ruimte in het gemeentehuis gaan verfraaien. Van 25 april tot 22 juni worden in de foyer van de schouw burg zeven doeken van de Venray se kunstenaar Luis Penin tentoon gesteld. De drie schilderijen die de meeste stemmen krijgen worden door de gemeente aangekocht, zo hebben B en W vorige week beslo ten. Luis Penin (32) is afkomstig uit Madrid. De Spaanse kunstenaar doorliep er van 1983 tot 1988 de kunstacademie. In de Spaanse hoofdstad leerde hij zijn Venrayse vriendin kennen. Elf jaar geleden kwam hij naar Nederland. Aan de Kunstacademie in Amsterdam door liep hij de postacademische studie beeldende kunst. In de laatste tien jaar schilderde hij in Venray. Sinds enkele jaren heeft hij een eigen ate lier op het Vincent van Gogh Instituut. "In ruil daarvoor geef ik een keer per week les aan vijftien patiënten in de kunstwerkplaats. Vooral op het menselijke vlak leer ik veel van het werken in de psy chiatrie", zegt Luis Penin die behal ve schilderijen ook bont beschilder de meubels ontwerpt en bovendien aardig piano speelt. De zeven doeken van Luis Penin komen uit drie verschillende perio des. Bert Kersten heeft samen met de kunstenaar een keuze gemaakt. Uit iedere serie zal één schilderij, dat de meeste stemmen van de Venrayse bevolking krijgt, gekozen worden. De serie polyritmische stijl, dat betekent verschillende ritmes tegelijkertijd, telt twee werken: Hommage aan Lorca en het Gele spoor. De tweede serie heeft een poëtischdramatisch karakter. De beide schilderijen zijn zwart-wit en uitgevoerd met acryl en olie. Luis Penin: "Ze zijn gewijd aan het thema gezin en wat het voor mij betekent om echtgenoot en vader te zijn." De laatste serie bestaat uit drie werken: liefde en dood van de stier, Nederlandse souvenir 2 en de Nacht van de driewieler. Deze zijn buiten gewoon expressief omdat verschil lende doeken over elkaar heen wor den gezet in een zelf ontwikkelde techniek. De gemeente heeft de werken van Luis Penin laten beoordelen door de stichting SKOR, de voormalige Mondriaanstichting, in Amsterdam. Zij waren bijzonder te spreken over het oeuvre van de Venrayse kunste naar en gaven de gemeente dan ook een positief advies. Luis Penin: "In schep decors waarin mensen cen traal staan, figuratief of abstract. Mijn schilderijen zijn een zoektocht die ik niet altijd kan verklaren. Ik volg mijn intuïtie en het werk krijgt daarom iets mysterieus. Een pro bleem is vaak om te bepalen wan neer iets echt af is. Maar daar wor stelen meer kunstenaars mee." MASTERPLAN Na tien jaar in Venray te hebben gewerkt vindt hij dat het tijd wordt zijn vleugels verder uit te slaan. "Inspiratie heb ik nog genoeg. Maar U (imnnti'K Printer Computers Primers CD-ROM's Ook de komende paasdagen bent u van harte welkom! In een vrolijk paasdecor met een zonnige lentesfeer bieden wij voor elk wat wils: I tak kmtaclpek" I u paasdag l»PPcnltolct I v masfa EriMUTS BSSfk PAASBRUNCHop 1c 2e Paasdag vanaf 11.00 uur voor ƒ37,50 p.p. Ikinderen t/m 12 jr.: ƒ1,50per 10cm lichaamslengte), Zoals op alle andere dagen van hei jaar. bieden wij u ook met Pasen onze PRIJSVRIENDELIJKE MENUKAART. U kum uw eigen menu samenstellen in ons restaurant dat op beide Paasdagen geopend is vanaf 12.00 uur. Ook voorde fijnproevers hebben wij een heerlijk Paasmenu samengesteld. Op beide dagen serveren wij dit heerlijke menu vanaf ƒ49,50. HOTEL ASTERIA VENRAY Maasreseweg 80a, Venray (0478) 511466 mijn hart en mijn toekomst liggen toch in Madrid. In die omgeving kom ik ook meer in contact met andere kunstenaars. Want ik wil niet alleen maar beroemd in Venray zijn." Wethouder Kersten verklaart dat het op deze manier aankopen van de drie schilderijen voortvloeit uit het masterplan Beeldende Kunst, dat vorig jaar gepresenteerd werd. "In het masterplan 'Kracht van kunst' is aangegeven de burgers meer bij kunst te betrekken. Zoals bij het aankleden van de openbare ruimtes in Venray. Dat de mensen nu hun stem kunnen uitbrengen op tentoon gestelde werken, vergroot de betrokkenheid van de burgers met kunst", vindt wethouder Kersten. De bedoeling is dat de drie gekozen schilderijen van Luis Penin in de nieuwe publieksbalie worden opge hangen. "Alleen weten we nog niet of die ruimte er na de verbouwing ook geschikt voor is. De schilderijen komen in ieder geval te hangen op een plek waar veel mensen ze kun nen zien. Het zou daarom ook kun nen dat wij ze bijvoorbeeld in bruik leen geven aan de schouwburg", zegt Kersten. Tijdens het architectuurdebat, dat op 11 mei wordt gehouden, zal Luis Penin nog een toelichting geven op zijn werk. Onder de inzenders die tijdens de expositie van 25 april tot 22 juni hun stem hebben uitge bracht, worden drie zeefdrukken PEEL EN MAAS !n abonnement waard SSANG YONG 4WD PERSONEN EN BEDRIJFSAUTO -VERKOOP NIEUWE- EN GEBRUIKTE AUTO'S -VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIE Officieel Servicedealer GEZELLENBAAN 8 5813 EA YSSELSTEYN TEL: 0478-541945 FAX: 0478-541876 E-maU: VAKGARAGF.(«tGOMMANSENDEWIT.NL Internetsite: WWW.GOMMAN SENDEW1T.N L estauiranf Langstraat 16, Venray gQ478-501342 Patersstraat 3 5801 AT Venray (naast Postkantoor) Tel. (0478) 51 57 55 -BISTRO- 8 R A S S E I E Het een- Ctnlicuvny knipoogjes Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 Nu is het een prima tijd om graszoden te leggen! Graszoden-Kweekb DIRECT GAZON Ook particuliere verkoop eventueel thuis bezorgd. Tel. 0478-54 50 28 Rouwkuilenweq 11, Ysselsteyn officieel Opel Dealer I voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cafè Master Fit Originele onderdelen Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 C de graaf E E T C I F E Stationsweg 1 0478 511 330 SCHOOLSTRAAT5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 Rühl Haegens van Aar oma ti serin gs diensten fhankelijke adviseur jgeleider voor al uw automatiseringszaken Noorderhof 8. Postbus 68. SJOO AB Venray telefoon (0478) 58 43 33. fa* (0478) 58 46 24 e-mall: lnfo@rha.nl inierfier www.rha nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1