'Hete Chippendales' en Die Fledermaus van Strauss Reacties van lezers en het geheim van een begraven altaar Mag het een woordje meer zijn? Gildemis in gerestaureerde Mariakapel in Holthees Kindertelefoon zoekt vrijwilligers DIRKX VAN SOEST Dansdag Joegoslavisch OJC Gryphus ^RATTINGENbvT 'Ierse Avond' in café De Bonte Koe Alcoholcontrole op A73 Magnetron demonstratie TAXATIES PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS 9'na PEEI. EN MAAS donderdag 3 februari 2000 - Pagina 3 Taxaties Advies R ber- 1e: gara- en 2e m' i vrije )nka- jken, net 3 i trap nwe- nd is 9857 Programma Schouwburg Venray Chippendales, heter dan ooit terug in Nederland Going Dutch met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht, de Chippendales heter dan ooit terug in Nederland en de mooiste opera van Johan Strauss, Die Fledermaus. Schouwburg Venray opent de maand februari met drie geheel verschillende voorstellin gen. Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en Company presente ren dit seizoen: Going Dutch. Het is een doorlopende en wervelende Nederlandse show met zangers en dansers die een grote staat van dienst hebben in de theater- en musicalwereld, de show brengt een overzicht van de mooiste Nederlandse muziek vol hoogtepun ten uit het cabaret, recente neder- pophits, luisterliedjes en filmmu ziek. Onder leiding van choreograaf Matthew Dickens en dirigent Jos Pommer is een programma vol muziek, zang en dans opgezet met een modem geluid en aantrekkelijke choreografie, deze theatershow is een enorm contrast tot hetgeen velen nog steeds verwachten. Het orkest heeft de volgende cast uitge nodigd: Edwin de Jongh, Brigitte Nijman, Gert Jan Heuvelmans, Melise de Winter en Dick Rienstra. De voorstelling op vrijdag 4 febru ari begint eveneens om 20.00 uur. CHIPPENDALES De Chippendales zijn terug in Nederland, heter dan ooit. De Amerikaanse spierbundels geven in februari maar liefst twaalf voostel- lingen in Nederlandse theaters. Ook dit jaar staan de Chippendales garant voor veel spannende en opwindende momenten, de mannen hebben intensief getraind voor hun enige Europese tournee in 2000 en zullen naast de klassiekers een groot aantal nieuwe nummers ten tonele brengen. De shows van de Chippendales zijn, in tegenstelling tot reguliere stripacts, uitgebreide shows met zang, dans en natuurlijk de gespierde glimmende lijven. Niet voor niets worden de optredens van de Chippendales omschreven als 'Musicals with Muscles'. De voor stelling van de Chippendales begint maandag 7 februari om 20.00 uur. DIE FLEDERMAUS De Roemeense Staatsopera van Timisoara voert op dinsdag 8 febru ari de opera Die Fledermaus van Johan Strauss op. In de laatste jaren is de beroemde Roemeense zang school al diverse malen in Nederland geweest. Voorstellingen zoals Madame Butterfly werden door pers en publiek zeer goed ont vangen. Met Die Fledermaus is het al niet anders. Het verhaal speelt in het Wenen van 1870. Eisenstein, een rijke Weense rentenier, heeft ooit zijn vriend dr.'Falke na een gekostu meerd feest dronken op straat achtergelaten en hem daar zijn roes laten uitslapen. Dr. Falke, verkleed als vleermuis, ontwaakte en zon op wraak. De hele operette laat zien hoe de wraak van de vleermuis in elkaar zit. Een voorstelling in decor, kos tuum en regie van de Weense Staatsopera op dinsdag 8 februari. Aanvang eveneens 20.00 uur. Op zaterdag 12 februari organi seert volksdansvereniging Opanka uit Venray een dansdag Joegoslavisch o.l.v. Guus van Kan met medewerking van het Iduna- orkest met muziek van de nieuwe CD. Deze dansdag vindt plaats in het gemeenschapshuis te Óostrum, Watermolenstraat I, van 13.,00 tot 17,00 uur. De entreeprijs bedraagt ƒ22,50. Dit bedrag kan men over maken op Rabobanknr. 17.39.09.116 t.n.v. volksdansvereni ging Opanka, onder vermelding van 'dansdag Joegoslavisch'. Voor nadere informatie en/opf opgave kan men bellen naar Mientje Wester, tel. 0478-588600 of Hanny Cuppen, tel. 0478-587315. Het Vierlingsbeekse jongerencen trum Gryphus organiseert in samen werking met stichting Op de Toffel op zondag 9 april een open podium: Op UtTuffelke. Regionale muzikan ten krijgen tijdens dit open podium de kans zich te presenteren. De band of artiest die op het podium als 'beste' uit de bus komt wordt uitge nodigd om als openingsact te funge ren van het popfestival Op De Toffel 2000, dat gehouden wordt op zon dag 18 juni op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Bands die interesse hebben om deel te nemen aan dit open podium kunnen voor 1 maart een demo met biografie sturen naar: Gryphus, onder vermelding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 5820 AA Vierlingsbeek. Meer weten over Op Ut Tuffelke? Bel (na 18.00 uur) 0478-632356 (Martijn) of 024-3786527 (Sander) of surf naar http://come.to/gryphus Stichting Stadspark Venray (7) Deze vaste rubriek, met inmiddels alweer de zevende uitgave, van Stichting Stadspark Venray heeft tot doel lezers te informeren over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting. Aangezien het Sint Annaterrein momenteel de volledige aandacht van de Stichting heeft wor den de lezers in deze periode vooral geïnformeerd over allerlei wetens waardigheden aangaande het Sint Annaterrein en aldus wil de Stichting attenderen op de esthetische en cul tuurhistorische betekenis van dit mooie parklandschap. Over enkele maanden valt de beslissing over de toekomst van Sint Anna en Stichting Stadspark bepleit het behoud van dit monumentale park en is van mening dat de meeste gebouwen gehandhaafd VENRAY ^0478-582579 KANTOOR HENRI DUNANTSTRAAT 37 5807 ES OOSTRUM-VENRAY TELEFOON 0478-582579 FAX 0478-584210 AFVALOVERSLAG METAALWEG 7 VENRAY TELEFOON 0478-585002 Van het begin tot het einde kunnen wij u hulp bieden bij bouw- of verbouwwerkzaamheden: Mobiele kranen en machines voor graafwerkzaamheden Vrachtauto's voor aan- en afvoer materialen Puin en afval containers van 6 m3 tot 35 m3 open en gesloten Magazijn containers voor tijdelijke opslag Stratenmakers voor de nette binnenkomst Tevens kunnen wij diverse materialen leveren zoals zand, grind, rode en grijze split en in eigen compostering gewonnen groen-compost. dienen te blijven. Dat veel mensen er ook zo over denken blijkt uit de bijval die we regelmatig ontvangen. We laten hier enkele reacties volgen. Kinderboerderij en Sint Annakapel Naar aanleiding van het onderwerp "kinderboerderij" (Peel en Maas van 30 december 1999) bood een geïnte resseerde lezer aan, om wekelijks een aantal uren als vrijwilliger bij te sprin gen. Mocht het idee ooit in vervulling gaan, dan zal men ongetwijfeld graag van het aanbod gebruik maken. Een andere voorstander van een kinder boerderij is Marisse Meijer en zij ver telde met groot enthousiasme over de ideeën die zij en haar medestanders hebben ontwikkeld over de mogelijk heden van zo'n voorziening. Uit Overloon ontvingen we per e-mail een steunbetuiging van Gerda Nabuurs en een mevrouw uit Wanssum, die het artikel over de Sint Annakapel (Peel en Maas van 6 januari 2000) had gele zen, bood voor het toekomstig religi eus museum een grote 9-armige kan delaar aan. Verder stuurde fotograaf Joost Geeraedts een 10-tal schitteren de foto's van het Annaterrein, bestemd voor publiciteitsdoeleinden en de heer B.T. Lord wil zich graag aanmelden als lid van de club van sympathisan ten. En zo waren er nog diverse reac ties maar een heel bijzondere kwam van Leo Janssen, oud medewerker van Sint Anna. Het begraven altaar van Sint Anna Leo Janssen is momenteel als vrij williger werkzaam bij de opbouw van de twee nieuwe altaren in de Grote Kerk. Al doende daarmee bezig herin nerde hij zich het oude altaar van de Sint Annakapel dat in 1955 werd ver vangen door de huidige massieve hardstenen tombe. Er deed zich toen een probleem voor dat men niet had voorzien. Waar laten we de oude offertafel? Van de zijde van andere kerken toonde men geen belangstel ling en slopen en stukslaan van het gewijde altaar was niet geoorloofd. Maar praktisch zoals de zusters altijd al waren geweest werd besloten om het geheel dan maarte begraven en zo komt het dat Venray een van de weinige, zo niet de enigste plaats in ons land is, waar een altaar ligt begra ven. Leo Janssen wees ons de plek waar dit stuk kerkelijke kunst onder de grond zit en dat het klopt, daar twijfelen we niet aan want Leo heeft zelf het altaar mee begraven. Kunsthistoricus Harrie Vriens ver schafte ons een oude foto en aan de hand daarvan maakte Frans de Roos bijgaande tekening. Het is een mooi gotisch geheel, gemaakt van zand steen en rijk versierd met torentjes en beelden. Degenen die meer over dit altaar weten te vertellen nodigen wij graag uit voor een reactie in deze rubriek en mocht iemand het aandur ven om een proefgraving te doen, laat het ons weten. Wie weet ligt daar op Sint Anna een waar museumstuk begraven. Of dat zo is? Dat is het geheim van het begraven altaar. Voor reacties of informatie kunt terecht bij het secretariaat van de Stichting: Engelenstraat 8, 5801 RT Venray, tele foon 581191. e-mail: tw.els@wxs.nl Aanstaande zondagavond organi seert De Bonte Koe een grootse Ierse avond, met als topact een optreden van de te gekke en beken de zevenmansformatie Riverflow. Herinner je het gevoel datje besloot toen je je moeder zag zwaaien aan die grote koude poort op je eerste schooldag, of het geluid van je zon dagse broek die door de prikkel draad gleed en herinner je daama de jodium op de openwond? Herinner je de dag dat je je onsterfelijk maak te voor die jongen of dat meisje waar je al anderhalfjaar verkikkerd op was? Het geeft slechts een schra le indruk van de Thrill, die je onder gaat wanneer de zeven mannen van Riverflow weer op het punt staan om het publiek in een pub te enter tainen, de voegen uit de muur te rammen, alle andere bands naar de vergetelheid te spelen, of vanaf het podium jouw tot euforische stem ming te brengen. Her en der kunnen ze er al over meepraten. Van de inmiddels legendarische underg round feesten in heel West-Europa tot de gemoedelijke pubs en straten aan de Ierse Westkust, waar Riverflow meerdere malen op de hoogste stage ging op zoek naar hun roots. Ze vonden deze in de vorm van o.a. Bob Geldof, Paul Simon, Bob Dylon en The Dubliners. Met laatstgenoemden deelden ze eind '97 nog zelfs gebroederlijk het podium! Naast deze vond Riverflow inspira tie in de muziek en de teksten van Shane MacGowan en zijn voormali ge bands The Pogues. Met trots, fel heid en vol eerbied spelen ze covers van de genoemde helden en bewer ken ze op een heel eigen manier tra ditionals. Optredens zijn als een solokanovaart, stroomafwaarts op een wilde rivier, kolkend, energie en vol verrassingen. Vanaf de klok van 18.00 uur start DJ Frank met het draaien van Ierse muziek de bezoekers reeds in hoge re sferen te bewegen. De hoofdact zal rond de klok van 19.30 uur star ten en vanaf dit tijdstip bedraagt de entree vijf gulden. Om de sfeer extra te verhogen zijne r twee Ierse bieren te verkrijgen, nl. Murphy's Red van het vat en Murphy's Stout uit de fles. Riverflow treedt uit de krochten van zijn ziel, en jij gaat plat voor ze, zeker weten! Bij een grootscheepse alco holcontrole door politie en Veilig Verkeer Nederland hebben zater dagavond in ruim anderhalf uur tijd 400 automobilisten een blaas- test afgelegd. Van hen bleken er drie teveel gedronken te hebben. De controle is gehouden op de A73 onder Venray door de politie Horst, het Korps Landelijke Politiediensten en mensen van Veilig Verkeer Nederland. Die laat- sten deelden aan automobilisten waarop helemaal niets was aan te merken een presentje uit. De drie betrapte automobilisten kregen een rijverbod van een of twee uur en er is proces-verbaal tegen hen opgemaakt. De controle stond gepland tot 's nacht twee uur maar moest vanwege het slechte weer al om tien uur 's avonds wor den gestopt. Eigentijds koken, bakken en bra den in de magnetron. Zowel wan neer u een magnetron heeft maar nog niet alle mogelijkheden weet te benutten, als wanneer u de aanschaf van een magnetron overweegt, is dit zeker een waardevolle bijeenkomst. Dikwijls blijkt dit nieuwe keuken apparaat een reuze winstpunt te zijn, maar soms levert het ook vragen en problemen op. Wat kan nu wel en wat kan niet in de magnetron wor den bereid? De docente geeft een uitgebreide demonstratie van het gebruik van de gewone en de gecombineerde mag netron en u kunt van alles proeven. Een leerzame en smakelijke bijeen komst dus. Deze demonstratie wordt uitge voerd op maandagavond 28 febr. in Meerlo. Voor informatie kunt u con tact opnemen met de Volksuniversiteit Venray e.o. 0478- 580185 LE SERVICE ESSIONELE ERKING >RDELIGSTE EN Zandakker 24 5801 DV Venray Tel. 0478-512772 Fax 0478-512768 Venray - Keizersveld Een aanbouw zijnd bedrijfspand, met kantoorruimte (215 mJ). maga zijn (340 m') en werkplaats. Perceel opp. 2200 mJ. Hoogte 6 m. Bergen - De Flammert Bednjfspand met overdekte los/laadplaats en inpandig kantoren/ kantine (45 m!), perceel opp. 1662 m*. hal 1085 m2, hoogte 6,8 m. Venray - Centrum TE HUUR: In monumentaal pand in het centrum van Venray. 2 kan toorruimtes met gezamenlijk gebruik receptie en wachtkamers. Teunisbloem - Venray Luxe halfvrijstaand woonhuis met aanbouw en garage, gelegen aan kindvriendelijke woonstraat, op fietsafstand van het centrum van Venray. Perc. opp. 202 m2. Vraagprijs ƒ425.000,- kantoor VENRAY 0478-58 64 08 kantoor VENLO 077-351 33 01 www.DIRKX-VANSOEST.nl Bibliotheek Venray Onder deze titel exposeert de uit Zevenaar afkomstige Harrie ten Have in de bibliotheek Venray. Hij maakt woordspelingen, brengt deze in beeld en komt daarbij op zeer verrassende vondsten. De afbeel ding laat het woord zien, maar dan op een aparte manier ontleed; hier door ontstaat als het ware een nieu we betekenis van het woord. De miniatuurtjes zijn vervaardigd van lasdraad en blik in de kleuren rood, groen en wit, geplaatst op een voetje van gips. De kleuren accentueren de delen van het woord waardoor de toeschouwer snel zal ontdekken, dat deze kleuren een handleiding zijn bij de woordinterpretatie. Kortom: een expositie waar woordspelingen 'te zien' zijn. Het kan gezegd worden dat het hier gaat om 'een uit de hand gelopen hobby' welke uitgroeide tot een creatieve uitspatting waarbij een 200-tal woorden 'ijzersterk' in beeld is gebracht. De woordspelingen zijn humoris tisch, intrigerend, uitdagend en ver rassend. Ze vormen tezamen een unieke vorm van huisvlijt die in cre atief opzicht op niveau staat. Enkele voorbeelden van de woordcreaties: een fraai uitgevoerde bij die over een mini-atletiekbaantje kruipt, draagt als titel bijbaantje. Iemand die een schilderijlijst achter zich aanzeult, is een lijsttrekker. Een persoon die in een er lang bed ligt te slapen, noemt hij een langslaper, een schip volgeladen met peren: schipperen. Een sierlijke fiets die voorzien is van een martiale snor, is een heuse snorfiets. Bij de tentoonstelling hoort een woordspel. Onder 18 tentoongestel de miniatuurtjes vindt u een num mer in plaats van een woord dat wordt afgebeeld. U kunt zelf invul len welk woord wordt bedoeld. Onder de goede oplossingen wordt een boekenbon verloot. Harrie ten Have besteedt veel zorg aan zijn exposities. Van dinsdag 8 februari tot en met vrijdag 3 maart kunt u, tijdens openingstijden, in de biblio theek Venray een kijkje komen nemen. De openingstijden van de bibliotheek zijn als volgt: dinsdag t/m donderdag van 11.00-18.00 uur: vrijdag van 11.00-21.00 uur; zater dag van 11.00-14.00 uur. Het adres van de bibliotheek is Merseloseweg 59 in Venray. Zondag 6 februari vindt in de geheel gerestaureerde Mariakapel te Holthees de traditionele Gildemis plaats. Om negen uur precies zal Rector Wauben de H. Mis opdragen in de kapel, waarbij het O.L. Vrouwengilde uit Holthees met vliegend vaandel en slaande trom aanwezig zal zijn. Het gilde viert die dag in haar blauw-wit kostuum de jaarlijkse Maria Lichtmis, een tradi tie die al teruggaat naar 1340, toen het gilde reeds bestond. De feestdag van Maria Lichtmis of O.L. Vrouwe Lichtmis, is op 2 februari, of 40 dagen na Kerstmis. Het is een van de oudste Mariafeesten in de kerk geschiedenis en dateert vermoede lijk al uit de vijfde eeuw na Christus. Vroeger werden op deze dag de kaarsen gewijd, die dan in de rest van het jaar tijdens de liturgie brandden. De kaarsen werden dan in een processie meegevoerd. De laat ste jaren wordt het feest gevierd op de zondag na 2 februari. De Mariakapel heeft het laatste halfjaar een ware metamorfose ondergaan. De kerk is van buiten prachtig wit geschilderd, er staat weer een toren op met bol en haan, er zijn prachtige koperen goten aan gelegd. De binnenkant is geheel geschilderd, er ligt een nieuwe vloer in, er is nieuw stucwerk aange bracht, de ramen zijn deels gereno veerd, de banken zijn verwijderd. In de plaats van banken zullen er stoe len geplaatst worden in verband met te organiseren meerder activiteiten in de kapel naast de eredienst. Rondom de kapel zijn diverse vrij willigers bezig geweest met het opknappen van het park en het aan leggen van voetpaden. De officiële opening zal plaatsvinden op 20 en 21 mei. Bisschop mgr. Hurkmans heeft zich bereid verklaard tijdens de openingsdagen voor te gaan in de eredienst. De Gildemis is op 6 februari voor iedereen toegankelijk. Het bestuur van de Stichting heeft nog veel geld nodig voor de verdere afwerking van de Kapel. Uw gift is welkom op bankgironummer 53.99.86.518. De Kindertelefoon is een instel ling waar kinderen en jongeren tot 18 jaar terecht kunnen met hun vra gen, problemen en verhalen. Dit via het voor kinderen gratis nummer 0800-0432, dat elke dag van 14.00- 20.00 uur telefonisch bereikbaar is. Ook in het weekend. De Kindertelefoon is een van de weini ge plaatsen waar kinderen veilig en anoniem hun verhaal kunnen doen, waar ze de informatie krijgen die ze vragen en zelf kunnen beslissen wat ze met die informatie doen. De Kindertelefoon Limburg, met vestigingen in Venlo en Heerlen wordt elk jaar ongeveer 20.000 keer gebeld over de meest uiteenlopende onderwerpen: seks, verliefdheid, ruzie, problemen op school, pesten, mishandeling etc. Aan de telefoon zitten vrijwilligers. Mensen die geïnteresseerd zijn in jongeren en die zich kunnen verplaatsen in leef- en denkwereld van kinderen. Mensen die iets willen betekenen voor kinderen en die daardoor ook weer nieuwe mogelijkheden.in zich zelf ontdekken. De Kindertelefoon vraagt van elke vrijwilliger om per week vier uur telefoondienst te ver zorgen vanuit de plaats van vesti ging. Dit op tijden die hem of haar het beste uitkomen. Daarnaast nemen vrijwilligers deel aan de maandelijkse bijscholingen en kun nen ze, als ze dat willen, actief zijn op het vlak van PR, gastlessen, wer ving en selectie, registratie etc. Natuurlijk is er een basisopleiding. Die bestaat uit een aantal trainings bijeenkomsten en een stage aan de telefoon onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger. Werken bij de Kindertelefoon is gevarieerd en afwisselend, in een team van enthousiaste collega-vrij- willigers. Werken bij de Kindertelefoon is mee bepalen hoe de Kindertelefoon er uit ziet. Uiteraard is er een reiskostenvergoe ding en zijn de vrijwilligers verze kerd. De Kindertelefoon Venlo, die als werkgebied Noord- en Midden Limburg heeft, start binnenkort weer met een basisopleiding. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een informatiepakketje opvragen via het kantoor van de Kindertelefoon, tel. 077-6514057 (kantoortijd). ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Wittgen: Allen tijdens weekend- en avonddienst bereikbaar onder tel. nr. 0478-632800 Zaterdag: B. v. CASTEREN-v. GILS Langstraat 106, tel. 516270 Zondag: M. LUCASSEN, Stationsweg 60a, tel. 585900 Weekenddienst voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck Keizer, M. Van Straaten, J. de Vocht: Zaterdag en zondag: J. de VOCHT Henseniusstraat 13a, tel. 581878 Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ANTONIUISVELD Stationsweg 60d, tel. 584877 van vrijdagavond 18.00 uur tot volgen de week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: C. van GEMERT, tel. 580700 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VEN RAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedge vallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 E.M. Ruymbeek, J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink. G. Gelling en mevr. H. Loonen H. van WINDEN en G. GELLING DIERENARTSENPRAKTUK OOS TRUM W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum tel. 582690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Van donderdag 20.00 tot maandag 8.00 uur H. v. EERTEN, tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De,weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 08.00 tot donderdag 20.00 uur waarge nomen door: T. TIGGELOVEN, tel. 06-22922151 Afspraken maken 's middags tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Tel. 0478-527066 maandag-donderdag 09.00-17.30 uur MELDPUNT VOOR HULP, ADVIES EN INFORMATIE Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12 uur. Na genoemde tijd. tijdens feestda gen en weekend is het Meldpunt bereikbaar via het antwoordapparaat. Aangesloten instellingen/organisaties: Algemene Hulpdienst, Gehandicapten Platform Venray, Synthese Venray- Instituut voor Zorg en Welzijn PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Ttel. 0478-582727 Fax 0478-510916 e-mail: peelenm@tref.nl Redaktie Gerrit Band Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Op bovenstaand adres. Telefonisch, uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Advertentietarieven: Op aanvraag verkrijgbaar. Aanleveren advertenties: Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 3