t t ion mans venray B RIENSVEL D V Voor al uw rouwbloemwerk intratuin Langstraat 133, Tk *%eenea om /tmtfd LEKKER BETAALBAAR ETEN EN DRINKEN OP HET CULTUURPLEIN Onze geheel verbouwde en vergrootte zaak is weer open. VANAF 1 FEBRUARI zijn wij ook woensdag geopend. Openingstijden keuken: 17.00 uur tot 21.30 uur. I- Ummenthun nu 10,95 nu 4,50 t LAATBU UW VERDRIET ONZE ZORG EEN ikx QQ5TZDN Tfto Arts t. 122 PEE!- FN MAA£ donderdag 3 februari 2000 - Pagina 23 5?/meer cfan 40 jaar uw persoonlijke wensen in cjoecfe dan den. Voor zowel verzekerden als particulieren Stijlvolle verzorging van opbaring thuis Qlituaartoncferneminy Telefoon (0478) 588889 Dag en nacht bereikbaar Langeweg 99,5801 XW Venray Tel. 0478-588585^ U zoekt een partner? Veel mensen zijn op zoek naar een duurzame relatie Nederlands grootste relatiebureau met vele duizenden ingeschreven partnerzoekenden geeft u pas écht kans van slagen. Wij hebben een uniek systeem. Naast onze persoonlijke begeleiding bepaalt u zélf met wie u in contact komt. Méér dan 90.000 mensen vonden via onze stichting een partner. Belt u mij voor meer informatie en kom vrijblijvend langs. Ik laat u dan onze succesvolle werkwijze zien. Mevrouw v. d. Voort 0478 - 588691 Aangesloten bij de Geschillencommissie Relatiebemiddeling Stichting Date INFORMEER OOK EENS NAAR DE MOGELIJKHEDEN VOOR GROEPEN EN BORRELS KEMPWEG 2B 5801 VS VENRAY TEL 0478-580600 GERARD STOKS MEUBELEN IN DE MOLEN Nu nog meer keuze uit: Antiek grenen Koloniale meubelen (Teak) (Geloogd) grenen Massief eiken Maat werk (o.a. computermeubelen) Alles met garantie en scherpe prijzen Altijd aanbiedingen Let op: vernieuwde openingstijden: donderdag van 13.30-18.00 uur vrijdag van 13.30-20.00 uur zaterdag van 09.00-16.00 uur andere dagen op afspraak Sportlaan 10 (in de molen) 5801 AH Venray Tel.: 0478-581101 mobiel: 0654914131 Pa terslaan 15 5801 AS Venray tel. 0478-581869 Ook voor aparte vergader- en/of feestruimte Hotel-Brasserie "DE ZWAAN" Grote Markt 2a-4, tel. 0478-513400 schouwbur RECTIFICATIE In de advertentie van vorige week is per abuis de aanvangstijd van "Die Fledermaus" op 8 februari a.s. verkeerd vermeld. De juiste aanvangstijd is 20.00 uur uitvaartverzorging Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 voor een persoc m- TrC. igeleiding bij ui I i t va a rt Een warmer en mooier afscheid van mijn man, ons pap en opa Jo Creemers hadden wij niet kunnen wensen. Het gemis is enorm, maar alle blijken van medele ven, de vele kaarten, de mooie bloemen, de grote belangstelling bij de begrafenis, zijn voor ons een grote troost. Heel hartelijk dank hiervoor Jo Creemers-Bonants Kinderen en kleinkinderen Dankbetuiging Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zo veel mede leven hebben mogen ondervinden na het overlijden en bij de begrafenis van mijn man, onze vader en opa Jan Claessens Hiervoor onze oprechte dank In het bijzonder danken we het personeel van het verzorgingshuis De Nieuwenhof voor de goede verzorging. Deurne H. Claessens-v.Mierlo Kinderen en kleinkinderen Dankbetuiging De vele blijken van medeleven, de troostende woor den en uw aanwezigheid in de Avondwake en H.Mis, zijn een enorme steun geweest voor ons, bij het afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma: Nel van Eijk-Kersten Hiervoor willen wij iedereen hartelijk bedanken. Fam. v. Eijk - Mooren Fam., de Haan - v. Eijk en kleinkinderen Dankbetuiging Wij bedanken u voor het medeleven en hartverwarm- de steun bij het overlijden van onze lieve moeder en oma Jo Willems - Loonen Kinderen en kleinkinderen De zeswekendienst voor moeder is 6 februari om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.Catharina te Leunen.- Ar «K <5c ml. jam a 4ifcVèls" AUA5T fROHC.mb Brood- en banketbakkerij Specialiteit in Limburgse Vlaai Vrijdag en zaterdag 4 en 5 februari 1 kruimelvlaai 3 hamkaascroissants Brood en banketbakkerij J. Ummenthun Veltumse Kleffen 58 Venray Tel. 0478 - 580934 Kiosk 22a Venray Tel. 0478 - 582738 Je blijft in ons leven. Nog steeds zo dicht bij. Bedankt voor alles aan ons gegeven. We zullen je missen. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde is plotseling van ons heen gegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze zus, schoonzus, tante en nicht Eleonora *Magelang (Indonesië) 4 oktober 1917 t Venray, 2 februari 2000 Ze overleed in de leeftijd van 82 jaar Maastricht, Tony en Veronica Broers en zussen Familie David. Venray 2 februari 2000 Berkenstraat 86 5802 DB Venray De plechtige uitvaartdienst vind plaats op zaterdag 5 februari om 13.00 uur in de heilige Cartharinakerk te Leunen, waarna aansluitend de begrafenis volgt op de parochiebegraafplaats. De avondwake wordt vrijdag 4 februari om 19.00 uur gehouden in genoemde kerk. Voor hen die afscheid willen nemen bestaat de mogelijkheid op vrijdag 4 februari van 18.00 tot 18.45 uur in het uitvaartcentrum van de Dela, Merseloseweg 130, naast het St. Elisabeth Ziekenhuis te Venray. Voor beide diensten kunt u het condoleanceregister tekenen. Herinner mij, maar niet in mijn donkerste dagen. Herinner mij in de volle zon, hoe ik was toen ik nog alles kon. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten bele ven, hebben wij met veel verdriet toch nog plotse ling afscheid moeten nemen van mijn lieve man en mijn zorgzame pap Jan Coenen echtgenoot van Stien Rooijakkers in de leeftijd van 59 jaar. Ysselsteyn, Stien Coenen-Rooijakkers Ad 5813 BB Ysselsteyn, 30 januari 2000. Puttenweg 99. De plechtige uitvaartdienst waarin wij voor het laatst rond Jan samenwaren heeft heden plaatsgevonden, donderdag 3 februari in de parochiekerk van de H. Oda te Ysselsteyn, waarna wij hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op het R.K. kerkhof aldaar. Na een welbesteed leven, is na kortstondige ziekte rustig ingeslapen, onze lieve moeder, oma en over grootmoeder Stien Verbove-Kottelaar weduwe van Jo Verbove in de leeftijd van 87 jaar Almelo, Tineke en Roel v.d. Beek-Verbove Venray, Els en Hub Willems-Verbove Oma's kleinkinderen en achterkleinkinderen Venray, 28 januari 2000 Oranjestraat 18. 5802 BH Venray De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 1 februari jl. in het crematorium te Venlo-Blerick. Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter. Ir. Antoon Peters Antoon was vanaf de oprichting in 1980 voorzitter van onze stichting. Zijn inzet voor onze stichting en zijn buitengewone belangstelling voor de Oirlose geschiedenis zalk ons altijd bij blijven Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze droevige dagen Stichting Aid Oeldere begrafenis en crematie onderneming Ia tersstraat 25 5801 AT Venray telefoon 0478 55 01 50 Venrayseweg 104 5961AJ Horst telefoon 077 398 70 99 Wij zijn da$ en nacht bereikbaar onder telefoonnr. 0478 550150 Vol droefheid, maar tegelijkertijd met een groot gevoel van dankbaarheid, moeten wij afscheid nemen van onze lieve moeder, oma en overgroot moeder Petronella Gertruda Catharina Cremers weduwe van Wilhelmus Theodorus van Waaijenburg 30 april 1906 te Venray t 1 februari 2000 te Venray Venlo, Henk van Waaijenburg Mia van Waaijenburg-van Bergen Venray, Theo van Waaijenburg Jet van Waaijenburg-Maes Aarle-Rixtel, Justine Cabooter-van Waaijenburg Hypo Cabooter en oma's klein- en achterkleinkinderen. Venray, 1 februari 2000. Bejaardencentrum "Het Schuttersveld", kamer 154. Corr. adres: Molièrelaan 166, 5924 AN Venlo. plechtigi rdag 5 te ;e Uitvaartdienst zal De zaterdag 5 februari om 10.30 uur in de van St. Petrus' Banden (Grote kerk) te Venray, waarna wij moeder te rusten zullen leggen bij vader op begraafplaats "Boschhuizen" aldaar. Op vrijdag 4 februari zal er ter nagedachtenis aan moeder om 19.00 uur een avondwake worden gehouden in de kapel van "Het Schuttersveld". Voorafgaand aan de avondwake is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen in het rouw- centrum naast het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray, van 18.00 uur tot 18.45 uur. Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, voor beide diensten, op de genoemde lokaties. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig mens gedaan. Wie kan begrijpen wat jij hebt geleden? Wie kan voelen wat jij hebt doorstaan Dankbaar jegens God, dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, berichten wij u, dat is overleden, onze lieve pap, opa en grote opa Herman Voesten echtgenoot van Anna van Stiphoutf Hij overleed, voorzien van het H. Oliesel, in de leef tijd van 91 jaar. Venlo, Hans en Lies Ellen en Gerben Hans en Gerda Joop en Twan Venray, Coby en Koos f Koos en Wilma Ans en Willy Hans en Karin Silvia en Sepp en grote opa's achterkleinkinderen Venray, 29 januari 2000 Corr. adresiPrinses Irenestraat 16 5802 BS Venray De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op donderdag 3 februari jl. in besloten kring in het crematorium te Venlo-Blerick. Met groot verdriet, maar wel vervuld van mooie her inneringen, willen wij U laten weten dat na een moeilijk te dragen ziekte, thuis is overleden, mijn lieve man, onze fijne pap, opa en mijn zoon Harrie Drabbels echtgenoot van Truus Voermans in de leeftijd van 67 jaar. Venray, Truus Drabbels-Voermans Heide, Jan Helmond, Henk Heide, Jos en Jose Aniek, Dionne, Maureen Maastricht, Liezeth en Maurice Venray, moeder Venray, 31 januari 2000. Hagelweg 20, 5801 HC. Pap is thuis opgebaard. U kunt persoonlijk afscheid van hem komen nemen. Op donderdag 3 februari zal er tot zijn nagedachte nis om 19.00 uur een avondwake worden gehouden in de voornoemde kerk. De plechtige Uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 4 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Heide, waarna wij hem gezamenlijk zullen begeleiden naar het crematorium te Blerick. In de kerk is, voorafgaand aan beide diensten, gelegenheid om het condoleanceregister te tekenen. Harrie zou i.p.v. bloemen, een gift aan het koningin Wilhelminafonds (kankerbestrijding) bijzonder op prijs hebben gesteld. Hiervoor zullen in de kerk col lectebussen aanwezig zijn. Wegens familieomstandigheden zijn wij vrijdag 4 februari a.s. De gehele dag gesloten Fruitbedrijf 't Volen Familie Drabbels Volen 2, Heide Nooit vragend, nooit klagend, altijd alles voor zichzelf dragend, was zij een steun voor velen. Moegestreden, maar toch nog vrij onverwacht is, na een moedig gedragen ziekte, omringd door ons allen, op 74-jarige leeftijd overleden mijn lieve vrouw, ons mam en onze oma Riet van Toor-Stapel echtgenote van Jan van Toor Venray, Gouda, Leunen, Nijmegen, J.H. van Toor Theo en Eraly Claudia, Inti Annelies en Theo Teun, Karlijn, Noud Jan en Miijam Jens, Ernst Machteld, Babette Venray, 30 januari 2000. Alfridahof 42, 5801 DM. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrij dag 4 februan om 10.30 uur in de dekenale kerk van St. Petrus' Banden (Grote kerk) te Venray. Aansluitend zullen wij haar te rusten leggen op begraafplaats Boschhuizen aldaar. Riet zal speciaal worden herdacht tijdens een avond wake op donderdag 3 februari om 19.15 uur in voor noemde kerk. U kunt persoonlijk afscheid nemen van Riet donder dag vóór de avondwake in het rouwcentrum naast het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray, van 18.00 uur tot 18.45 uur. Gelegenheid tot schriftelijke condoléance vooraf gaand aan beide diensten. Riet zou in plaats van bloemen een gift aan de Nederlandse Hartstichting zeer op prijs stellen. Hiervoor zijn tijdens beide diensten collectebussen in de kerk aanwezig. Indien U geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, vragen wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Lieve oma We missen je We zullen altijd aan je blijven denken Claudia, Inti, Teun, Karlijn, Noud, Jens, Ernst, Machteld, Babette rMijn taak is volbracht, jullie onderlinge liefde moet blijven. Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was goed dit voor je te mogen doen. Na een leven dat getekend werd door goedheid, zorgzaamheid, arbeid en eenvoud is zacht en kalm, tijdig voorzien van het H. Sacrament der zieken, vredig ingeslapen onze pa en opa Johan Janssen Drager van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. weduwnaar van Marie Muijzers in de leeftijd van 84 jaar. Merselo, Leo en Maria Marcel en Trudy Desirée en Erwin Venray, Maria en Wim Esther en Michiel Miriam Geysteren, Wilma en Jos Rob en Loes René Merselo, Huub en Dieny Olga en Jan Erik Merselo, Frans en Kitty Roos Guus Venray, 30 januari 2000. Dorperveld 7, Merselo. Corr. adres: Dorperveld 27, 5815 AH Merselo. Na een plechtige uitvaartdienst op donderdag 3 februari in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Merselo hebben wij hem te rusten gelegd bij moe op het kerkhof aldaar. Noord-Scharwoude 13 april 1945 London. Ontario f23 januarie 2000 Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat na een moedige strijd veel te vroeg van ons is heenge gaan in de leeftijd van 54 jaar onze schoonbroer en oom William (Bill) Nicolaas Bekker echtgenoot van Annie Bardoel vader van Nicole en Mellisa De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donder dag 27 januari 2000, in Canada. London, Ontario Canada Corr.adres: Truus Beerkens-Bardoel Smakterveldweg 22 5803 AK Venray

Peel en Maas | 2000 | | pagina 23