diert&tcu Wereldwinkel Venray Oproep voor nieuwe vrijwilligers MMSK St. Petrus Banden Wijkcentrum de Kiosk Jeugdvereniging De Springplank Q Oude fofo Zangers van St. Frans Gemengd zangkoor 't Zonnelied Venray' s Gregoriaans koor Vereniging Wijkgebouw Op 't Nipper ke Nieuwe hoofdredacteur Omroep Venray Eetcafé zoekt vrijwiliger Spectaculaire opening Kies Techniek 2000 met Mister Metallica! Inkomsten belasting 1999 Dronken automobilist PEEL EN MAAS donderdag 3 februari 2000 - Pagina 22 Grote Kerk Deken: J. Coenen, Eindstraat 6, tel. 550740; kapelaan: P. Hoedemaeckers, Whistierstraat 1, tel. 582385; kapelaan W. v. Dijck, Dr. Poelsstraat 4. tel. 550790; pastoor J. Berkemeijer (ass.), Whistlerstraat 1, tel. 511385. Priester in ernstig noodgeval: via ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6: ma t/m vr (niet op do) van 9.30-10.30 uur. Zaterdag: 09.30 H. Mis voor oud-bur gemeester Schols; 19.00: Wim Marsman (koll.); sterfdag Sef Rongen (koll.); Nelly Duijkers en oduers Duijkers- Philipsen; jrd. Net Roijers en overl. fam. Ariaens-Roijers; ouders Schols-Leers en overl. fam,; jrd. overl. ouders Arts- Verkoeijen en overl. fam.; Harrie en Gerrit Rongen en overl. fam.; Zondag: 5e Zondag door het jaar. 9.30 Latijnse Hoogmis voor Gondje Verstegen; Ser Muijsers (koll.); overl. ouders Gerardus Thijssen-Maters, overl. kinderen en fam; zuster Francis Verbeek; 11.00: Lei Kersten (koll.); overl. ouders Jeuken-Verhulsdonk, zoon Martien en dochter Jo; ouders van Dijck-Coxc en overl. fam.; Harry Theunissen; overl. fam. Raedts; Jan v. Haren, Jan Kuijpers en Frans Martens; Jan Verbruggen; Jo Verstraelen en overl. fam. Verstraelen-v. Meyel. Maandag: 9.00 H. Mis Sjeng Verkoeijen (verj.); Dinsdag: 9.00 H. Mis Wilhelmus en Allegond Euwals-Baltussen; Woensdag: 9.00 H. Mis Koos Rutten; Donderdag: 9.00 H. Mis voor alle men sen, die lijden door ziekte, door een han dicap of een groot verdriet in hun hart; Vrijdag: 9.00 H. Mis voor Kitty Pouwels; Dienbeurten: za 19.00: Jasper, Ingo, Koen M., Stef B., Tina en Stan; zo 09.30 dhr. Hoppenbrouwers en Marco; zo 11.00; Anja, Ties T.; Thorsten, Marloes, Paul en Vita. Lectoren: za. 19.00: G. de Groot; zo 09.30 J. Truijen; zo 11.00 A. Noyens. Vincent van Gogh Instituut Zaterdag: 18.30 Liturgieviering in de St. Servatiuskapel. Voorganger: G. v. Loenen. Lect.: P. Wittenbols. Vertrek bus om 18.15 vanaf de St. Annakapel. Zondag: 10.00 Liturgieviering in de St. Annakapel. Voorganger: G. van Loenen. Lect.: K. Hilgers. Vertrek bus 9.45 vanaf de St. Servatiuskapel. 11.15 Liturgieviering in de Vincentiuskapel. Voorganger: B. Faas. Maandag: 10.30 Liturgieviering Den Heuvel. Voorganger: W. den Hartog. Woensdag: 11.15 Liturgieviering in de kapel van het Vincentiushuis. Voorganger: B. Faas. 16.45 Liturgieviering in de St. Annakapel. Voorganger: W. den Hartog. Stiltecentrum: Maandag: 16.45-17.15 Yoga en medita tie, P. Zandvliet. Donderdag: 16.15-17.15 Yoga en medi tatie, P. Zandvliet. Paterskerk Bereikbaarheid priesters: A. Woutering, Horsterweg 57, Castenray of Leunseweg 5, tel. 580202. In ernstig noodgeval: via balie ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties ma t/m vr 9.30-10.30 uur, Leunseweg 5 of tel. 580202. Misintenties voor de hier navolgende week dienen bij de pastorie opgegeven te worden voor deze week vrijdagmor gen 10.30 uur. Elke dinsdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur voor verering van H. Antonius. Ziekencommunie: in afspraak met pas torie, tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10.30 uur. Zaterdag: 17.00 Gelegenheid om te biechten. 18.00 Kinderwoorddienst met volkszang; overl.' ouders Drabbels-v. Vegchel, overl. schoonzoon en Miep Drabbels-Tacken; Jean Agten; Nelly Hermsen-Jacobs en kleindochter Ellen Hikspoors; Zondag: 8.30 jgt. Sraar Verstegen; fam. Janssen-Krijns; 10.30 m.m.v. Zangers v. St. Frans Louis Smets; voor bijz. Intentie; jgt. Pieter v. Lieshout; 12.00 doop Karin Bouten, Grootdorp 59 Merselo. Maandag: 18.30 Herman Scholten; jgt. Overl. ouders Meijer-Zegers; Dinsdag: 18.30 voor onze parochie Venray-zuid; Woensdag: 18.30 voor slachtoffers van zinloos geweld; Donderdag: 18.30 Johan v. Kuyck; Vrijdag: 18.30 t.e.v. O.L. Vrouw; Noud en Tiny Cremers-Philipsen; Hay Cleven. Vredeskerk Bereikbaarheid priesters: A. Woutering, Horsterweg 57, Castenray of Leunseweg 5, tel. 580202. In ernstig noodgeval: via balie ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Leunseweg 5, ma t/m vr van 09.30 tot 10.30 uur, tel. 580202. Misintenties voor de hierna volgende week dienen bij de pastorie opgegeven te worden voor deze week vrijdagmor gen 10.30 uur. Ziekencommunie: in afspraak met pas torie, tel. 580202 ma t/m vr 09.30-10.30 uur. Zaterdag: Kinderwoorddienst. 19.15 Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze parochie Venray-Zuid; Teng Janssen (koll.); Martien Janssen. Parochie Oostrum Zondag: 10.30 Petronella Camps-v.d. Voort; Dinsdag: 9.00 voor de vrede in de wereld. Donderdag: 9.00 Mia Houba Parochie Oirlo Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis (Jonge Garde koor); jrd. Lei Bots; overl. fam. Heetkamp-Hekking; Johan Gommans; Wiel v.d. Pasch; Arjan Classens en overl. fam. Classens-Kieft; Helm Heidens namens fam. Heidens; Frank Voermans; jrd. Jan Peeters. Zondag: 10.00 Hoogmis (Herenkoor); tot zekere intentie (V); St. Jacobus Bots, Maria Dings en Anna van Arcen. Dit weekend Memisa Collecte. Woensdag: 9.00 H. Mis voor de overle denen van onze parochie; Vrijdag: 9.00 H. Mis voor de zieken van onze parochie. Parochie Leunen 5e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 Avondmis, tevens kin- dernevendienst; Ism. Beth de Louw- Tissen (fam. C. v.d. W.); To Philipsen; Mien Vlaessensa-Voermans (2); Pierre Philipsenen Anna Philipsen-Lenssen; Zondag: 10.00 Hgm. 6wd. Jo Willems- Loonen, en Wiel Willems; weekd. Sjeng Litjens (4); jrd. Elisabeth v. Nieuwenhoven-Weekers; gest. Jrd. Leida Loenen-Poels en echtgen,; jrd. Gon Martens-Smedts en Henri Martens; Maandag: 19.00 Lsm. overl. fam. Verheijen-Droessen; Piet Litjens en Mien Litjens-Lemmen: Dinsdag: 19.00 Lsm. Wim Manders en overl. fam. Manders-Litjens; Donderdag: 19.00 Lsm. Joep Leijendeckers (vw. De buurt); Misdienaars: za 19.00: Jonas Vergeldt en Juul Janssen; zo 10.00 Max Baeten en Yvonne Theunis; weekbeurt groep 3. Lectoren: za 19.00: Mia Wegh; zo 10.00 Els Wijnhoven. Rectoraat Heide Zaterdag: 11.00 Plechtige Hoogmis uit dankbaarheid bij het zilveren huwelijk van Gerrit Verkoeyen en Annie Verkoeyen-v. Osch. Zondag: 5e Zondag door het jaar. 9.30 Hoogmis jgt. Jan Janssen, (kerk deurcollecte voor Memisa). Misd.: Joep, Mieke, Martin, Willeke, Geert en Joke. Rectoraat Veulen 5e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 Hgm. kinderwoord dienst voor Jan Verdellen en overl. fam.; Teng Burgers; jgt. Grad Wilms; mnd. Grad Jenneskens; voor priesterroepin gen. Misdienaars: za: Steffan, Frank, Stefan en Bram. Lektor: za: M. Philipsen. Parochie Ysselsteyn Zaterdag: 19.00 (Volkszang) Jan Spreeuwenberg en overl. fam.; Ser Willems; mnd. Maria Slangen-van Montfort; Zondag: 10.00 (Gregoriaans) mnd. Gon Verheijen-Verteegen; jrd. Albertus Verheyen en echtg. En Willem Verheyen; Jean Arts. Maandag: 19.00 Maria Custers- Claassen; Mathieu Arts; Woensdag: 19.00 Wim Hendriks en Anna Bus; Jean Arts (buurt); Vrijdag: 19.00 Lei Vergeldt; Misdienaarsbeurten: za 19.00: Linda en Maartje; zo 10.00 Paul, Gijs, Anneke en Daan; ma 19.00 Rinske en Ilaisa; woe 19.00 Mark en Rian; vrij 19.00 Rob en Niels. Parochie Merselo Zaterdag: 19.00 hgt. Lei van Dijck en Catharina v. Rijswick; misd.: Yvonne Janssen en Sandra Gloudemans. Zondag: 10.00 jgt. Joh. Marcellis en Johanna Poels en overl. kinderen; Marie v. Osch. Misd.: Dirk de Brouwer en Ryan Relouw. Woensdag: 19.00 jgt. Hubertus Janssen, echtgen. En zoon Henricus; lev. En overl. fam. Janssen-Pubben; Peter Mathijs Gielen, echtg. En overl. kinde ren; Vrijdag: 8.30 Kerk poetsen: mevr. Wilms en Mevr. Poels. Rectoraat Vredepeel Zaterdag: 19.00 voor de parochie; Zondag: 10.00 fam. Lenkens-Ermens; Maandag: 19.00 M. Jansen; Donderdag: 19.00 H.Mis; Misdienaars: za: Fieke en Nick de M. Lezers: za: Josien Claessens; zo: Tonnie van Hoof. Rectoraat Smakt Zondag: 09.00 Gildemis in de gerestau reerde kapel te Holthees, voor: Fun Fleuren en Bertha Fleuren-Smits; Willemien Kerkers; uit dankbaarheid; overl. ouders Ermers-Verstegen; Gildebroeders. 10.00 Hoogmis voor: Vic Kersten en overl fam.; René Buijzen; Sjeng Jenneskens; overl. fam. Gommans-de Haart;' overl. ouders Philipsen. Zoals gebruikelijk, op de eerste zondag van de maand, zal het gemengd koor deze viering opluisteren. Lect.: Truus Goumans, dienbeurt: Eefje Koopmans. 14.00: H.Mis b.g.v. een 60-jarig huwe lijks-jubileum fam. Cornelissen- B rakels. Woensdag: In de St. Jozefkapel t.e.v. de H. Jozef. 9.30 H. Mis Joos Bonants, Piet Poels. Donderdag: 11.00 Doopviering voor de fam. Derichs. Protestantse Kerkengemeenschap Venray e.o. Zondag 6 februarizal- in het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray, Ds. M. Kroon uit Best voorgaan in de dienst. Aanvangstijd is 10.00 uur. Tijdens de dienst is er kinderopvang en er wordt kindemevendienst gehouden. Na afloop wordt u hartelijk uitgeno digd een kopje koffie te blijven drinken. Jehova's Getuigen Hierbij nodigen wij u uit voor het bij wonen van een bijbeltoespraak met als thema Als christenen bekommeren wij ons om andere mensen in de Koninkrijkszaal aan de Henri Dunantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang; geen collecte. Rehoboth Ned. Hervormde Evangelisatie op GG. Gebouw Rehoboth: Cuppenpedje 2a, Horst. Evangelist: Clapvaeren 4, Horst, tel./fax: 077-3987786. Diensten: D.V. zondag om 10.00 en 14.30 uur. Voorganger:'s Morgens is er kinderoppas. Diensten: D.V. Zondag 6 februari om 10.00 en 14.30 uur: Kandidaat J.K.Abbink, Vriezenveen. 's-Morgens is er kinderop pas. Bijbelcontactavond: Donderdagavond 3 februari n.a.v. het schriftgedeelte uit 2 Koningen 6:1-23. Aanvang 08.00 uur. iedereen is welkom. Kinderclub: Zaterdag 5 februari a.s. is er weer kinderclub in gebouw Rehoboth van 10-12 uur. Er wordt geknutseld en gezongen en een mooi bijbelverhaal ver teld. Alle kinderen van 6-12 jaar mogen komen. Zangvereniging: Het koor repeteert op donderdagavond 10 februari. Aanvang 08.00 uur. Catechisaties: De komende week zijn er geen catechisaties. Kinderwoorddienst Parochie Venray-zuid Hallo jongens en meisjes. Met ingang van 5 feb. t/;m 8 maart is er zaterdags weer kinderwoorddienst in de Paterskerk. Lijkt de kinderwoorddienst je wat, maar durf je niet zo, kom dan gerust eens kijken hoe gezellig dit is. Tot ziens! Werkgroep Kinderwoorddienst. Majorette-opleiding Repetitie op woensdag: majorette groep A van 17.30-18.15 en team B van 18.15 tot 190.15 uur. Tamboerkorps Repetitie op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur en zondags samen met het muziekkorps. Opleidingsorkest Repetitie op woensdag van 18.45 tot 19.30 uur. Verdere ondersteuningslessen volgens rooster. Muziekkorps Op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur en zondags van 10.30 tot 12.00 uur. Optredens: Carnavalszondag: deelname aan de Jeugdoptocht. Carnavalsmaandag: deelname aan de Grote Optocht door het centrum van Venray. Overige korpsactiviteiten Ons korps zorgt weer voor de garderobe tijdens de voorbals van de carnavalsver eniging. Als je hierbij wil helpen kun je je hiervoor opgeven bij Irma Beerkens. Hplppn met kienen: De wekelijkse kienavonden in zaal In den Engel worden mede verzorgd door onze leden. Hiervoor is een rooster opgesteld. Leden krijgen hiervan per soonlijk bericht. Afmeldingen: Bij verhindering dienen alle leden van het jeugd- en muziekkorps zich af te melden bij de korpsleiding, bij voorkeur mondeling, tel. 511647, of uiterlijk tot een half uur voor aanvang van de repeti tie in De Opmaat, tel. 513593. Majoretten melden zich mondeling af bij de betreffende begeleiding of telefo nisch bij Gerda, tel. 550797. Donderdag 3 feb.: 20.00 sjoelclub Magnifique; 19.30 computercursus. Maandag 7 feb.: 09.00 naailes; 19.30 computercursus; 19.30 fobiegroep; 20.30 Hakkespits. Dinsdag 8 feb.: 19.00 lijncursus Balans; 19.00 Pedicurecursus; 19.30 bridgeclub Niet Rokers; 19.30 Sacred Dance. Woensdag 9 feb.: 20.00 sjoelclub de Schuivers; 19.30 Bridgeclub Doublet; 19.30 computercursus; 20.30 verg. St. Christoffel. Donderag 3 reb. (vanavona) lekker grie zelen in de bossen voor de kinderen van de groepen 5 en 6. Van 18.30-20.00 uur houden we een fluitjestocht in de bos- sen. Iemand van de leiding gaat voorop en fluit op een fluitje. De kinderen (en de leiding) gaan de fluiter zoeken. Kom allemaal op tijd en breng fiets en zaklamp mee: Als het regent doen we iets anders. Zaterdag 5 feb., jeugdzitting in de schouwburg. Degene die zich opgege ven hebben om daar toezicht te houden, worden daar om 18.00 uur verwacht. Maandag 7 feb.: van 18.30-20.00 uur club voor de kinderen van de groepen 3 en 4. Op het programma staat het opvoe ren van een poppentheater. Roel en Yvonnen kunnen jullie precies vertellen wat hiervan de bedoeling is. Dinsdag 8 feb. clubavond voor de jeugd van de groepen 7 en 8 plus de schoolver laters. Wie weet er, wat voor enge din gen er in een bos gebeuren. Het is don ker en van alle kanten klinken geluiden. We gaan naar die bossen toe en houden daar een spooktocht. Iedereen om 18., 15 uur aanwezig met fiets en zaklamp. Om 20.00 uur zijn we weer terug. Eveneens op dinsdag, exploitatieverga dering om 19.15 uur, gevolgd door de bestuursvergadering om 20.15 uur. Donderdag 10 feb.: knutselen voor de kinderen van de groepen 5 en 6. Voor het oog van de camera stelden deze mensen, personeel van het klooster Jerusalem zich keurig op. Gezeten bij een wit tafeltje met enkele bloemstukjes als decoratie zou het best een leuk plaat je worden. Dat was omstreeks 1930. Het zijn v.l.n.r. Hendrik Flinsenberg (boerderij) Theo Kersten uit Maashees, boerderij, Toon Claessens (zittend, bedrijfsleider boerderij), Martinus Versteegen (met pet, machinist stoker), Drikus Vollenberg (paardenknecht), Jan. Vollenberg (met pet, paardenknecht), Leike Lenssen (tuinman), Jan van Hees (met snor, tuinman), Thei Voesten (voor tafel, tuinman). Jan v.d. Putten Vrijdag 4 feb.: 19.00 uur repetitie jon gens; 19.45 uur inzingen mannen; 20.00 uur repetitie hele koor. Zaterdag 5 feb.: Tussen 10.00 - 12.00 uur oud papier inleveren in de papier container bij Eurodump aan de Nieuwhuisweg; 20.00 uur repetitie Promo-koor. Zondag 6 feb.: 10.30 uur H. Mis in de Paterskerk. Maandag 7 feb.: 18.30 uur Spelavond voor de jongens. Dinsdag 8 feb.: 19.00 uur repetitie sop ranen en alten. Woensdag 9 feb.: 18.30 uur oud papier ophalen Landweert I+fl Repetities: 's maandags om 20.00 u. Locatie: Parochiehuis Paterskerk, Leunseweg 5, Venray. Geen repetities op de maandag 21 en 28 feb. Zondag 13 feb.: zingen om 10.30 u. Zondag 5 mrt.: zingen om 10.30 u. Bij ieder optreden gelieve een kwar tier voor aanvang aanwezig te zijn. U bent welkom op onze repetities voor een kennismaking. Voor meer informatie/ aanmelding /afmelding kunt u bellen: mw. T. Douwes tel.no.0478-584494 of mw. T. v.d. Heuvel tel. 0478-583884. Maandag 12 feb.: 18.45 repetitie Beukenrode. Zaterdag 12 feb.: 19.00 50 jarig kloos terjubileum Grote Kerk. Zondag 16 april: 10.00 Palmzondag-uit voering Beukenrode. Donderdag 20 april: 16.00 Witte Donderdag uitvoering Schuttersveld. Zaterdag 16 sept. en donderdag 2 nov. Paterskerk. Afmelding bij secretariaat: J. v. Loon, 0478-585422. Maandag 7 feb.: 10.30 Volksdansen; 19.00 biljartclub op 't Nipperke; 19.00 Nederlandse les. Dinsdag 8 feb.: 14.00-17.00 Vereniging voor oudere Ons Genoegen, kaarten en biljarten. 19.30 Country-dansgroep Green River, met country dansles. Woensdag 9 feb.: 09.00 Beter bewegen, daarna koersbal; 19.30 Country-dans groep Green River, met countrydansles. Donderdag 10 feb.: 10.00 Nederlandse les. 19.00-23.00 kaarten en biljarten. Per 1 februari is Hilko Poot benoemd als hoofdredacteur Omroep Venray. Hilko is zijn activiteiten binnen de loka le omroep begonnen in Rotterdam waar hij vanaf 1982 verzoekplaten program ma's en informatieprogramma's heeft gepresenteerd. Werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht werd hij over geplaatst naar GGW de Peel en is sinds 1997 woon achtig in Venray. Hilko heeft toen direct contact gezocht met Omroep Venray, waar hij vanwege zijn ervaring met open armen werd ontvangen. Hij is daar sindsdien als vrijwilliger werkzaam in de functie van Eindredacteur Sport. Hilko Poot volgt als nieuwe hoofdre dacteur Cees Matthijssen op die jaren lang bij Omroep Venray in deze functie actief is gewest. Cees heeft niet alleen de Omroep door een moeilijke tijd geloodst, maar heeft er met zijn team voor gezorgd de normen te halen van het Commissariaat voor de Media waaraan een publieke lokale omroep moet vol doen. Een en ander is nog eens beves tigd in een brief van het Commissariaat, d.d. dec. 1999, quote: 'Het is onze con clusie dat üw omroep een publieke loka le omroep is zoals de wetgever het bedoeld heeft. Uw programmering is van voldoende lokaal, informatief, cul tureel en educatief karakter'. Bovendien is Cees er in geslaagd een groep homo gene medewerkers te formeren die goed op elkaar zijn ingespeeld. Hilko ziet hierin een uitstekende basis om het werk van Cees verder uit te bouwen. Het is zijn doelstelling om de lokale nieuws voorziening via de Omroep een steeds zinvollere plek in te laten nemen, want zegt Hilko: 'Mensen raken meer en meer geïnteresseerd in hetgeen er bij hen om de hoek gebeurd'. Ook wil hij er naar streven alle relevante groeperingen bin nen Venray aan het woord te laten. Bovendien ziet hij het als een uitdaging om niet te concurreren met andere nieuwsmedia actief in Venray maar juist door samen te werken een samenwer king te creëren die voor alle partijen ver sterkend werkt met de gezamenlijke doelgroep, de inwoners van de regio Venray, als uiteindelijke winnaar. Hilko heeft een ambitieus activiteiten programma voor ogen die van Omroep Venray grote inspanning en betrokken heid vergt. Met twee recentelijk geopen de goed uitgeruste radiostudio's en een binnenkort aan te schaffen reportagewa gen voor uitzendingen op locatie moet dat zeker lukken. Cees Matthijssen zal de Omroep niet verlaten, maar als pro grammamaker actief blijven, met name voor het zo populaire nieuwsprogramma 'Lokaal Centraal'. In Venray draait al zeven jaar een eet café voor mensen die begeleid zelfstan dig wonen. De bezoekers vinden het prettig om eens per twee weken op zaterdag buiten de deur te eten. Behalve de maaltijd spreekt het onderlinge con tact met anderen erg aan. Vrijwilligers bereiden de maaltijd en zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Door het vertrek van een van de vrij willigers is er een plekje vrijgekomen. Als je graag met mensen omgaat die af en toe een steuntje in de rug nodig heb ben en je vindt koken een leuke bezig heid, dan moetje zeker reageren. De Sociaal Pedagogische Dienst begeleidt dit project. De consulent Vrijetijdsbesteding en Vorming zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning van de vrijwillige medewerkers. Nieuwsgierig? Bel nr. 077-3870020 en vraag naar Marga Holtackers. FEEL EN MAAS 'n abonnement waard De Manifestatie Kies Techniek 2000 op zaterdag 19 februari zal op specta culaire wijze geopend worden. Bij MMT International zullen twee leer lingen van het Raayland College om klokslag 11.00 uur het startschot geven door het introduceren van de speciale gast van deze dag, via het indrukken van knopjes en het overha len van hendeltjes: 'Mister Metallica'! Wie meer over deze mysterieuze gast wil weten, dient dus om 11.00 uur anwezig te zijn! Leuke prijzen te winnen Verspreid over de drie locaties MMT International, Custers Hydraulica en het TOC presenteert een keur van bedrijven zich tijdens de Manifestatie Kies Techniek aan het jonge publiek (en hun ouders natuurlijk). Bedrijven werkzaam in de verschillende technische sectoren zijn aanwezig met een stand, waar de bezoekers verschillende doe-activiteiten kunnen uitvoeren. Met de uitgereikte stempelkaart krijgt iedereen stempel per activiteit. Als de kaart vol is kan die, voorzien van naam en adres, in een grote ton geworpen worden bij het TOC, waaruit aan het einde van de dag (om 16.00 uur, wel te verstaan) 20 kaarten worden getrokken. De bezitters van die 20 kaarten krijgen een Euro-calculator en een kleine verrassing. Natuurlijk wil iedereen ook zien welke prachtige voertuigen de deelne mende scholen hebben gemaakt in het kader van de Kies Techniek-ontwerp wedstrijd. Deze staan de hele dag ten toongesteld in het TOC. De drie mooiste en meest originele ontwerpen krijgen eveneens om 16.00 uur een leuke geld prijs, door de betreffende school vrij te besteden. Zowel deze prijsuitreiking als de bekendmaking van de winnaars van de Euro-calculators vindt plaats in het TOC. Trouwens, elke deelnemende school ontvangt tijdens deze prijsuitrei king een cheque van 100,- én een doos K'nexx of Mecano! Op de stempelkaart kunnen bezoekers overigens ook een slagzin afmaken. De meest originele daarvan wordt eveneens beloond met een leuke prijs. De winnaar hiervan wordt twee weken na de Manifestatie Kies Techniek op de hoog te gebracht via Peel Maas. Het invullen van het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting, waar tegen woordig bijna iedereen mee te maken krijgt, blijkt voor veel mensen proble men op te leveren. De hoofddoelstelling voor deze cursus nu: de cursisten in staat te stellen zelf hun belanstingbiljet in te vullen, terwijl ook verwezen wordt naar de toelichtingen, folders en instan ties waar eventueel aanvullende infor matie te krijgen is. Aan de orde komen: - aftrekbare kosten - de eigen woning - verwerking van ontvangen en betaalde rente - ziektekosten - studiekosten - giften. Buiten deze praktische aspecten wordt nog enige meer algemene informatie gegeven over m.n. de inkomstenbelas ting, enige achtergronden en afhankelijk van vragen van de cursisten overige zaken op belastinggebied. Deze cursus van 4 lesavonden siart op dinsdag 22 febr. bij de Volksuniversiteit Venray Voor informatie kunt u bellen 0478- 580185 Importexperiment De Fair Trade organisatie is de groot ste alternatieve handelsorganisatie, leve rancier van producten aan de 400 wereldwinkels in Nederland en geves tigd in Culemborg. Uiteraard is deze importorganisatie goedgekeurd door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. In 1996 werd Fair Trade geconfronteerd met een grote vraag naar maskers uit West-Afrika, maar kon daar geen sterke handelspartner vinden. I'n dit gat in de markt is een Nederlandse ondernemer gesprongen. De onderne ming heet 'Discovery Interior Trading', leverancier van Ghanese handnijver heid, de directeur heet Kooij en het bedrijf is gevestigd in Kockengen. Via deze D.I.T. krijgt Fair Trade maskers en keramiek aangeboden uit Ghana. Tussen 1997 en 1999 in totaal 5000 maskers. De cruciale vraag is natuurlijk: waarom importeert Fair Trade niet rechtstreeks van de Ghanese producenten? Fair Trade heeft in 1996 een rationalisering doorgevoerd. Ze werkten samen met veel zwakke producenten en dat was niet levensvatbaar. Het aantal leveran ciers is toen omlaag gebracht van 18 naar 6, waarvan geen een in West- Afrika. Ondertussen was er een enorme hausse in West-Afrikaanse handnijver heid. Er was veel vraag in de wereld winkels, en ook in de brede markt ver schenen veel maskers uit de regio. Hoe zou Fair Trade toch aan deze vraag kun nen voldoen? Zij vond D.I.T. De direc teur en enige eigenaar is zeer goed inge voerd in de Ghanese handnijverheids sector en heeft contacten met kleine pro ducenten. Tijdens zijn vele bezoeken aan producenten geeft hij allerlei vor men van assistentie, die wonderwel pas sen bij de filosofie van Fair Trade, en hij heeft gevoel voor productontwikkeling. Qua creativiteit zijn de producenten ideale partners. Ze zijn bezig met nieu we technieken, zoals maskers waarin ze metaal verwerken. De producten in Ghana zijn nog sterk verankerd in de eigen cultuur. Tegelijk zijn Ghanezen erg marktgericht bezig. Handnijverheid in Ghana is belangrijk maar erg slecht georganiseerd. Er wordt niet gewerkt met vaste contracten. De mannen doen de grote bewerking: voor hen is het het hoofdinkomen; de vrouwen zijn betrok ken bij de voorbereiding en de afwer king: voor hen is het een neveninkomen. Ghanezen leven bij de dag. Het is daar om heel moeilijk om bedrijfjes zo ver te krijgen dat ze zelfstandig kunnen expor teren. De Amerikanen sturen inkopers, die producten verzamelen en orders plaatsen. Bij de prijsonderhandelingen gaat het hard tegen hard. Soms nemen ze twee keer af en gaan dan naar een ander land. Veel bedrijven gaan dan fail liet. De producenten zien dat D.I.T. con tinuïteit biedt en een eerlijke prijs. De bedoeling is de productie van maskers uit te breiden tot beelden en houten gebruiksvoorwerpen zoals schalen en lepels. Kom eens kijken bij de Wereldwinkelen op het adres Henseniusstraat 3a, tel. 588571. Vlag uit, winkel open. Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. De bureaus slachtofferhulp vormen samen met het Fonds slachtofferhulp, Slachtofferhulp Nederland. Dagelijks zetten ruim 1600 vrijwilligers bij 75 bureaus Slachtofferhulp zich in voor de opvang van slachtoffers. Meer vraag om hulp en advies Bureau Slachtofferhulp Noord- en Midden Limburg vraagt nieuwe vrijwil ligers. Met vestigingen in o.a. Venlo en Venray, is men op zoek naar gemotiveer de, vrijwillige medewerkers die bereid zijn slachtoffers van misdrijven en ver keersongelukken te helpen. 'De laatste jaren weet men de weg naar ons steeds beter te vinden', zegt directeur Janssen. 'Daarom is uitbreiding van het huidige team noodzakelijk'. Geïnteresseerden uit alle Noord- en Midden Limburgse gemeenten worden dringend verzocht contact met ons op te nemen. Twijfel of men wel geschikt is voor dit werk moet u niet weerhouden om te reageren. Iedere vrijwilliger volgt nl. eerst een uitgebreide training die bestaat uit 12 dagdelen. De inhoud van de trai ning bestaat o.a. uit gesprekstechnieken en de psychosociale en juridische gevol gen van een delict en een verkeersonge val. De vrijwilligers krijgen bovendien voortdurend begeleiding van een beroepskracht. De vrijwillige medewer kers helpen en adviseren mensen die het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld een inbraak, tasjesroof, mishandeling of een verkeersongeval met letsel. Verwacht wordt dat de vrijwilliger plusminus tien uur per week flexibel inzetbaar is. Er wordt veel gevraagd, maar een vrijwilli ger krijgt ook veel terug: interessant en verantwoordelijk werk, collega's, moge lijkheden tot extra scholing, een goede onkostenvergoeding en vooral voldoe ning. Wanneer u zichzelf wilt inzetten voor uw medemens en denkt dat u deze vorm van hulpverlening bij u past, kunt u contact opnemen tijdens kantooruren voor informatie. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Telefoonnummer voor de hele regio is 077-3548030. Bij een alcoholcontrole zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twintig automobilisten gecontroleerd. Slechts een van hen, een 25-jarige man uit Vqnray, bleek teveel gedronken te hebben. Hij kreeg na ademanalyse een rijver bod voor twaalf uur, zijn rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt. Gewonden in Oostrum Bij een aanrijding op de Deurneseweg ter hoogte van de oprit A73 richting Horst/Venlo zijn vrij dagmorgen een 65-jarige automobilist uit Wesel (D) en een 44-jarige auto mobilist uit Well gewond geraakt. De man uit Wesel is met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De man uit Well had rug- en nekklachten maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De aanrijding ontstond toen de 44-jarige automobilist uit Well voor het rode stop licht stond te wachten. Bij groen licht begon hij te rijden en werd plotseling door de in dezelfde richting rijdende Duitser van achter aangereden.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 22