I de Studio PEEL EN MAAS 'Vrouwenfeest' in Turks Activiteitencentrum 79,- NEEM MEE... DIE 2 corridor heren mode Harm en Jens nu oud-adjudant Medisch Centrum Antoniusveld officieel open PANTALON Per stuk 59,- Nü 2 stuks 98,- STRETCH Per stuk 89,- RIBPANTALON Nü 2 stuks 158,- STRETCH PANTALON Normaal Opkomen voor jezelf MEURS VERLICHTING 0478-513290 FEBRUARI ACTIE-PANTALON ACTIE Veel belangstelling voor jeugddebat in Brukske Jenniskens A A vneYeis WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Peelwerkers herstellen natuurlijk doolhof "Parelkes uut de Pieël" zaterdag te koop! INTERIEURSTYLISTEN PATERSLAAN 5 5 8 0 1 A S VENRAY 0478 - 582025 U Wg i10.00 Mfat t<k 4m wofwjrmmfo -1toom*. Totaal 750 m2 - Klassiek en modern Hofstraat 14, Venray ARTEMIDE - FOSCARINI - TOBIAS GRAU LUCEPLAN - ARTIMETA - FRANTZEN EF Modisch gekleed Minder besteed Zo'n 40 jongeren hebben het jeugddebat in de wijk Brukske bezocht. "Het was een goed debat waarin we enkele verzoeken van de jongeren al meteen hebben kunnen honoreren en een aantal andere zit nog in de pen", aldus Cor Bijl van het Wijkplatform Brukske. Zo komt er op verzoek van de jongste groep (t/m 12 jaar) een verharding rond de skatebaan aan de Bachstraat en wor den de ballenvangers gemaakt. Concrete toezeggingen konden niet worden gedaan over een disco in de wijk (vergelijkbaar met de disco in 't Stekske) en een verlichting rond het trapveldje. De middengroep (14- 16 jaar) vroeg of de hangplek aan de Plataanstraat niet kon verhuizen naar een plek nabij de Mambostraat. De gemeente Venray gaat in samen werking met Rijkswaterstaat de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. Voor de jongeren komt er zeker een ideeïnbus in De Kiosk, terwijl een gevraagde eigen jongerenkrant niet realiseerbaar is. Over de komst van een disco (vergelijkbaar met disco De Vlies in Horst) waren de aanwe zige forumleden terughoudend. Bijl: "Er zijn diverse gesprekken gaande. Maar als we een disco gaan begin nen. doen we dit goed zodat die ook op langere termijn vooruitzichten heeft." installatie verwarming elektro ventilatie sanitair airconditioning Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 0478-532441, fax 0478-532645 Email: Jenniskensinstallatie@Jewa.nl Auto's opengebroken Op de Overambt in Vierlingsbeek zijn vorige week drie auto's openge broken. Van twee auto's werd het portier geforceerd, van de derde auto werd een ruit vernield. Op de Beekstraat werd een vierde voertuig opengebroken. De eigenaren missen ene mobiele telefoon, elektrisch gereedschap en radio's. Aanhouding na winkeldiefstal Personeel van een supermarkt in Overloon hielden maandagmorgen een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan op ver denking van diefstal. De man bleek in de winkel verschillende levens middelen te hebben gestolen. Hij is overgedragen aan de politie en na verhoor met een proces-ver- baal op zak in vrijheid gesteld. De gestolen spullen t.w.v. ruim ƒ20,- zijn teruggegeven aan de winkelier. Eindstraat 12, tel. 581553 gratis parkeren voor de deur In maan 2000 start zowel in Venlo als in Venray een groep voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Als jij je onzeker voelt in het omgaan met leeftijdsgenoten, als je niet goed tegen kritiek kunt, of als je het moeilijk vind om op een goede manier voor je eigen mening uit te komen, dan is een sociale vaardigheidstraining misschien wel wat voor jou. In deze sociale vaardigheidstraining leer je in een groep leeftijdsgenoten hoe je dit soort problemen kunt aanpakken. In oktober 2000 starten de groepen voor de jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. Ook weer in Venlo en Venray. Deze trainingen, bestaande uit 12 bijeenkomsten van anderhalf uur. worden gegeven door twee begeleiders van Stichting Synthese en van de Riagg Noord-Limburg. De kosten voor de training bedragen 20 gulden. Voor meer informatie of aanmelding kun jij (of een van je ouders) con tact opnemen met onderstaande personen: Henk Verstappen, orthopedag oog preventiewerker Riagg Noord-Limburg, tel. 077-3550300, of Petra Gerrits, maatschappelijk werker Synthese, lel. 077-3978500. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard DONDERDAG 3 FEBRUARI 2000 - NR. 5 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Professor Crebolder, hoogleraar huisartsengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht, heeft afgelopen weekeinde het nieuwe Medisch Centrum Antoniusveld in Venray geopend. Na de opening vond er een open dag plaats, waarbij veel mensen de moeite namen om een kijkje te nemen in het gezondheidscentrum. Het zorgcentrum heeft ongeveer vier miljoen gulden gekost. vrouwen er kennis mee le laten maken. De hele avond is een steun tje in de rug van de vrouwen. Een bijeenkomst om ze wegwijs te maken en kennis met elkaar te laten maken." BEDANKJE Het feest komt tot stand door een financiële bijdrage van het Turkse Activiteitencentrum. De accommo datie van de Turkse gemeenschap in Venray wordt normaal gesproken vooral gebruikt door de veelal oude re mannen om dagelijks een kaartje te leggen, hun kopje thee te drinken of spelletjes te spelen. Het eerste vrouwenfeest in het centrum mag gerust een doorbraak worden genoemd in het doen en denken bin nen de leiding van het Turks Activiteitencentrum. "Een bedankje is zeker op z'n plaats", vindt Füsun, "Het is belangrijk dat ook de vrou wen meer gebruik gaan maken van het activiteitencentrum. Dat ze actiever worden binnen de gemeen schap." Dat de vrouw nadrukke lijker een rol dient te spelen, wordt ook ingezien binnen de bestuursge- leding van het Turks Activiteitencentrum. Het bestuur bestaat nu nog uit alleen mannen, maar in de nabije toekomst zullen ongetwijfeld ook vrouwen gaan deel uitmaken van het bestuursorgaan. "Vanuit het bestuur is de vraag gekomen of er wellicht twee vrou wen zitting in willen nemen. Het is nu aan de dames of ze daar daad werkelijk belangstelling voor heb ben." Werkgroep Behoud de Peel De trouwe vrijwilligers van Werkgroep Behoud de Peel gaan komende zaterdag naar de histori sche 'Ronde kuilen' in de Liesselse Peel. Deze laatste rest van een eeu wenoud peellandschap dat een toe vluchtsoord is voor zeldzame veen- planten dreigt langzaam ten onder te gaan aan de overal opgroeiende ber kenbomen. De vrijwilligers staat daarom, zoals gebruikelijk, veel kap- en zaag werk te wachten. De ronde kuilen zijn een gebied, beroemd en berucht om zijn gevaar lijke veenputten en zeer moeilijke toegankelijkheid. Dat maakt het werk hier extra spannend en uitda gend: zelfs voor korte afstanden wordt je gedwongen na te denken bij elke stap die je zet en vaak moet je op je schreden terugkeren. Het is echt net een doolhof. Om het nog spannender te maken gaan we deze keer enkele uithoekjes in waar al heel lang (bijna?) niemand meer is geweest. We gaan eens zien of er nog mooie putten liggen die de moeite van het herstel waard zijn. In het gezelschap van zeer ervaren peelwerkers is dit werk niet echt gevaarlijk. Toch zijn laarzen hier onmisbaar en is het meenemen van een paar droge sokken een normale voorzorg. Vertrek: a.s. Zaterdag 5 feb. 2000 om 09.00 uur bij de kerk van Liessel. Het werk duurt tot een uur of twee. Laarzen aandoen is abso luut noodzakelijk. Nieuwe deelne mers vragen wij zich te melden op tel. nr. 0492-515883 of 0493- 319610. "Parelkes uut de Pieël" was de naam van de zangbundel welke twee Venrayse koren verleden jaar heb ben samengesteld. De bundel bevat de tekst en melo die van 144 vastenaovesliedjes vanaf 1939. Beide verenigingen, te weten Venrode en het Venray's Mannenkoor, hebben verleden jaar op deze wijze de Venrayse bevol king een schitterend cultureel geschenk aangeboden ter gelegen heid van de organisatie van de "Boerebrulluft" 1999. A.s. zaterdag trekt een groot aan tal leden van de beide koren door Venray om huis-aan-huis dit unieke boekwerk wederom te koop aan te bieden. Vergezeld van geluids wagens zullen alle wijken van Venray tussen 's morgens tien en 's middags 4 worden aangedaan. De beide zangkoren hadden na de ver koopsuccessen van verleden jaar nog enkele honderden zangbundels over. Vandaar dat men besloot de Venrayse bevolking toch nog een maal massaal de mogelijkheid te bieden om zich een van de laatste bundels toe te eigenen. Dus wanneer men a.s. zaterdag bij u aan de bel trekt: Grijp uw laatste kans!!! Want OP=OP en vanwege de gelimiteerde oplage zal er geen herdruk plaats vinden! Harm en Jens zijn afgelopen zon dag opgenomen in de rijen van de Aid Adjudante Rooy. Nadat de oud adjudanten al vroeg in de morgen de woningen van de nieuwe adjudanten Eric en Norbert hadden versierd, werd de dag voortgezet in restaurant Buitenlust. Uiteraard met een hapje en een drankje en muziek van orkest de Bubs. Harm en Jens moesten zondag de traditionele ceremonie ondergaan. 'Terug naar de bron' was het motto en zij werden dan ook gereinigd van het virus van hun prins Paul. Dit gebeurde met een voetwassing met echt bronwater. "Een leuke dag met als afsluiting dat we weer twee adjudanten bij onze club hebben mogen verwelko men", aldus Frits Basten van de Aid Adjudante Rooj. In het Turks Activiteilencentrum aan de Beukenlaan 2 in Venray vindt zaterdag 5 februari van 18.00 tot 24.00 uur een 'vrouwenfeest' plaats. Met uitzondering van de twee heren van het orkest genieten 143 vrouwen van muziek, zang en dans en culi naire geneugten. Enkele weken geleden werd door de moslims wereldwijd het einde van de Ramadan gevierd met het traditionele Suikerfeest. Als belo ning voor de zelfbeheersing (mos lims mogen tijdens de Ramadan een maand lang niet drinken, eten, roken of seksuele omgang hebben zolang de zon op is) is het feest. Overdag mag men zich dan tegoed doen aan rijke maaltijden. In de traditie van het Suikerfeest moet ook het 'vrou wenfeest' in het Turks Activiteitencentrum worden gezien. "In eerste instantie was het feest bedoeld voor alleen Turkse vrou wen", legt Füsun Samson (30) uit. Samen met vier andere vrouwen heeft zij de organisatie van het feest op zich genomen. "Maar toen er vragen kwamen of er ook vriendin nen en buren van Nederlandse afkomst welkom waren, hadden wij daar uiteraard geen bezwaar tegen." De belangstelling voor het feest kwam schoorvoetend op gang. In de eerste twee weken pa het bekend maken was er nog geen enkel kaart je verkocht. Daarna gingen de toe gangsbewijzen echter als zoete broodjes over de toonbank. "In eer ste instantie waren we gespannen of het idee wel zou aanslaan. Maar nadat de eerste kaartjes waren ver kocht, was het feest echter binnen drie dagen uitverkocht. Helaas heb ben we nog mensen moeten teleur stellen", zegt Füsun. WEGWIJS MAKEN Het initiatief voor een vrouwen feest is spontaan tot stand gekomen. Volgens Füsun Samson, als interme diair Turkse cultuur werkzaam bij Stichting Synthese in Venray, is het min of meer op 'straat geboren'. "Steeds vaker kregen we de vraag waarom er nooit iets voor vrouwen wordt gedaan. Enkele vrouwen heb ben daarop het initiatief genomen om het vrouwenfeest te organise ren." Doel van het feest is om Turkse vrouwen die al langer in Venray wonen en 'nieuwkomers' in de gemeente aan elkaar voor te stel len. Een informele kennismaking met een hapje en een drankje, muziek, alles in een ontspannen sfeer. Óp het programma staan onder andere optredens van een buikdanseres, een orkest, een act van de 'jonge meiden' en er worden vooral veel culinaire hoogstandjes gepresenteerd. Maar de avond omvat niet alleen een recreatieve kant, er worden ook leerzame din gen verteld. "Iemand van Synthese komt vertellen wat voor werk daar zoal wordt gedaan. Ook het Internationaal Vrouwenventrum in - Stretch band - Stretch ceintuur - Perfecte pasvorm - In jeans en katoen Nu per stuk Actie t/m 29-2-2000 Vakbekwaam personeel Prettige bediening Goede service Fiisun Samson: "Helaas hebben we mensen moeten teleurstellen die geen kaartje meer konden kopen Venray presenteert zich op die I niet dat dit centrum bestaat. Het kan avond. Veel vrouwen weten zelfs dus absoluut geen kwaad om de HEREN IVI O D E - Grotestraat 32 - Venray - Tel. 0478-586387

Peel en Maas | 2000 | | pagina 13