dd rem Er komt heel wat kijken bij de start van een eigen onderneming. Q rfyeMcUt, Najib Amhali, Annie M.G. Schmidt en Going Dutch ■I 1 Nieuwe expositie Rooyart Burgemester Bram is het Beu!! Ook Joling van de partij Leonie Colsen wint dichtwedstrijd Peel en Maas .V. Travelin' Men in De Bonte Koe Pianiste Petkova in Theehuis Muziek uitvoering leerlingen muziekschool Wij nodigen u uit op de open dag van het Medisch Centrum Antoniusveld op zaterdag 29 januari 2000 van 13.00 uur tot 16.00 uur L-ULJilTïïll MEDISCH CENTRUM ANTONIUSVELD =agm jrond 0 R I an PEEL EN MAAS donderdag 27 januari 2000 - Pagina 3 Programma Schouwburg Venray Veni Vidi Vici is het nieuwe pro gramma Najib Amhali, Er valt een traan op de tompoes van Annie M. G. Schmidt en het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en Company presen teren Going Dutch. Schouwburg Venray presenteert komende week drie voorstelling voor een breed publiek. Na Vol=Vol komt Najib Amhali dit seizoen met een nieuw program ma: 'Veni Vidi Vici'. In deze avond vullende cabaret stand-up show haalt Najib alles uit de kast en onder zijn bed vandaan. Er zullen enkele oude bekenden uit Vol=Vol terugke ren, maar de rest is gloednieuw en niet gestolen. Hip hop en rock, maar ook liedjes van toen in een nieuw jasje. Najib neemt de theaterbezoe ker mee op reis en trakteert op koek en ijs. Wie gaat er op woensdag 2 februari om 20.00 uur mee? Er valt een traan op de tompoes van Annie M.G. Schmidt wordt don derdag 3 februari op de planken van Schouwburg Venray gebracht. Een groot thema - euthanasie - wordt vermengd met de trivialiteiten van een Hollands huishouden. Het onderwerp is gedrenkt in een flinke scheut humor zonder dat de ernst eronder lijdt. De tragiek is niet mis, maar Schmidt laat er zoveel geestig heden op los dat het stuk met recht een tragi-komedie mag heten. In de belangrijkste rollen spelen Trudy Labij, Jules Hamel, Margo Dames, Peggy-Jan de Schepper en Vincent Najib Amhali is te zien in zijn nieuwste programma Veni Vidi Vici (Foto: Carol Winkel). Croiset. De regie is in handen van Peter Pluymaekers. De voorstelling begint om 20.00 uur. GOING DUTCH Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en Company presente ren dit seizoen: Going Dutch. Het is een doorlopende en wervelende Nederlandse show met zangers en dansers die een grote staat van dienst hebben in de theater- en musicalwereld, de show brengt een overzicht van de mooiste Nederlandse muziek vol hoogtepun ten uit het cabaret, recente neder- pophits, luisterliedjes en filmmu ziek. Onder leiding van choreograaf Matthew Dickens en dirigent Jos Pommer is een programma vol muziek, zang en dans opgezet met een modern geluid en aantrekkelijke choreografie, deze theatershow is een enorm contrast tot hetgeen velen nog steeds verwachten. Het orkest heeft de volgende cast uitge nodigd: Edwin de Jongh, Brigitte Nijman, Gert Jan Heuvelmans, Melise de Winter en Dick Rienstra. De voorstelling op vrijdag 4 febru ari begint eveneens om 20.00 uur. K Aanstaande zondag 30 januari is het weer tijd voor swingende blues in café De Bonte Koe. Op het podi um staat de bekende bluesband Travelin' Men en dat staat garant voor een lekker avondje uit je dank gaan. Ruim twee jaar geleden von den zes ervaren muzikanten elkaar in deze groep en sindsdien crossen ze door heel het land. De band is geformeerd rond de Engelse zanger en mondharmonicaspeler Paul Cummins. Aangevuld met zang van Arno Linkels en Sjakkie van der Waal, drums. Voeg daarbj Hans van Gorp, tenor sax. Jan van Hout, gitaar, Tuur Feijen, toetsen, en je hebt de band compleet. Op eigen wijze worden er covers gespeeld van o.a. Jimmy Reed, James Harman en James Cotton. Ook spe len ze enkele eigen nummers. Travelin' Men biedt het publiek drie swingende sets vol blues. 'Come and feel it'. Aanvang 20.00 uur, entree ƒ5,-- De pianiste Marietta Petkova ver zorgt zondag 30 januari een concert in het Theehuis van het Odapark. Voor de pauze speelt Petkova ver killende werken van Frédéric !hopin, terwijl na de pauze werken van Sergei Rachmaninov op het pro- jramma staan. Het concert begint im 15.30 uur. i Op vrijdag 28 januari (morgen) kal in de aula van het Kunstencentrum Jerusalem (Heuvelstraat 4) een muziekuitvoe ring gegeven worden door gitaar en saxofoonleerlingen van de muziek school Venray. Op het programma Staat zowel klassiek als pop. Het loncert begint om 19.30 uur, de toe gang is gratis. PEEL EN MAAS 'n abonnement waard In Galerie Rooyart is van 31 janu ari tot en met 12 maart 2000 weer een nieuwe expositie met sculptura le keramiek te zien. Deze keer expo seren twee Nederlanders en een Belg hun werk aan de galerie in Oostrum. Henk Kruizenga maakt beelden die zich als mensfiguren voornamelijk laten kennen door hun contouren. Veel details zijn er niet aan te ontdekken. Het zijn naar bin nen gerichte figuren die de kijker nieuwsgierig maken. Het werk van Patrick Jadot omvat geometrisch gevormde sculpturen, waarbij rechte lijnen met ronde om de boventoon strijden. Een andere tegenstelling in zijn werk is die tus sen zwart en wit. De beide tegen stellingen worden door het onregel matig gevormde craqueléenet met elkaar verzoend, het vuur heeft zijn bemiddelende werk gedaan. Margreet de Vries probeert in klei beweging te laten stollen. Dat levert abstracte en enigszins figuratieve beelden op, met kenmerkende bewegingen van dans, de wind, of van een vlucht vogels. Vooral dans en ballet inspireren haar tot gracieu ze sculpturen, waar de beweging door vorm, oppervlaktestructuur en kleur worden verkregen. Galerie Rooyart is nog steeds gelegen aan de Hulst 12, in Venray- Oostrum. Een .kijkje vooraf is te nemen op www.artned.nl/rooyart. Kindertheater in het Odapark Op woensdag 2 februari is het weer zover! Dan vindt in het Theehuis van het Odapark de eerste kindervoorstelling van 2000 plaats. De voorstelling gaat over Burgemeester Bram die het allemaal goed zat is. In het jaar 2000 wil de burgemeester alleen nog maar rust. Welke burgemeester of burgerjuf wil zijn plaats innemen. Het wordt een heftige strijd tussen de deftige dames en het groen millennium mannetje... dat belooft veel span ning! De voorstelling wordt gespeeld door poppentheater Pierrot en de speelsters zijn Trudy Felix en Nely Gerritsen. Een belangrijk kenmerk van het spel van Pierrot is de wissel werking met de kinderen. In de pop penkast werken ze met grote hand poppen en de belangrijkste figuren uit het spel komen ook, als levende poppen, buiten de kast. Dit vergroot de mogelijkheid tot speelse en directe contacten met de kinderen. De voorstelling begint op woens dag 2 februari a.s. om 14.00 uur. De kaartjes kosten vijf gulden per per soon en deze kunnen besteld wor den via het Theehuis (tel. 513690) of via het VVV-kantoor in Venray. Lezing Muziekgeschiedenis Venray Op dinsdag l februari verzorgt Twan van Els in zaai In den En oei, en lezing over dé geschiedenis van de muziek in Venray, aanvang 20.00 uur. Dhr. van Els heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de rol van de muziek in de lokale geschiedenis van Venray. Bij de viering van het eeuwfeest van Koninklijke Harmonie Euterpe in 1960 rezen reeds de eerste vermoedens dat de harmonie wel eens ouder kon zijn. Deze vermoedens werden in 1985 bij een nader archiefonderzoek alleen nog maar versterkt. Ver voor I860 was er al sprake van de oprichting van een Philharmonisch gezel schap. Om antwoord te krijgen op de vraag of dit gezelschap de voorloper is geweest van Euterpe is er een diepgaand onderzoek geweest in de archie ven van Venray, Maastricht, Den Haag en zelfs in de archieven van het Koninklijk Huis. Er zijii schitterende documenten gevonden die iedereen zullen verrassen. Door het onderzoek zal er een bitstelling noodzakelijk zijn om 'historische fouten' te herstellen. Dhr van Els zal erop deze avond uitgebreid over vertellen, laten zien en laten horen. Het belooft een interes sante ontdekkingstocht door de Venrayse muziekgeschiedenis te worden. Muziek dat niet alleen een wezenlijk onderdeel van het cultuurhistorisch verleden van Venray is. maar met momenteel ruim 121X) beoefenaars van de blaasmuziek en 2500 beoefenaars van zang en andere muziek, een Wist u dat de Rabobank ieder jaar ongeveer 20.000 startende onderne mers begeleidt? Wij weten als geen ander wat er komt kijken bij het begin nen van een eigen bedrijf. Van het uit werken van een idee tot het realiseren van een ondernemingsplan. Bovendien moeten financiële zaken als verzeke ringen, betalingsverkeer en financie ring worden geregeld. Denkt u erover een bedrijf te starten? Dan moet u beslist even langskomen of maak een afspraak met onze bedrijvenadviseur. We gaan namelijk graag met u van start. Een goede start maakt u met de Rabobank. verzekeringen - financiële planning - beleggen - hypotheken - lenen - sparen Rabobank Venray-Oostrum tel.(0478)530247 rabobankvo@tref.nl Zevenrode tel.(0478)530452 rabobank.zevenrode@tref.nl Muziekspektakel Schouwburgplein Op zaterdag 1 juli organiseert de Stichting Venrays Muziekspektakel een groots muziekfestijn op het Venrayse schouwburgplein. Gerard Joling, Lee Towers, Anita Meyer, Timeless, Marianne Weber* en Geert Pelzer zullen vanaf 20.00 uur een spetterend optreden weg geven. Tenminste... als vóór 1 maart voldoende muziekliefheb bers zijn ingeschreven. De Stichting Venrays Muziekspektakel wil van dit festijn een jaarlijks terugkerend evenement maken. Maximaal 3500 sympathi santen kunnen ieder jaar een bedrag van 32,50 van hun giro- of bankre kening af laten schrijven, zodat zij verzekerd zijn van een toegansbe- wijs voor het besloten feest. Met Ludo Voeten van Rocket Productions, de organisatie die de artiesten vertegenwoordigt, is de afspraak gemaakt dat 1 maart de definitieve beslissing moet vallen. Sympathisant worden? SV Venray neemt onder leiding van Stephan Keyzers het voortouw in de verkoop van de toegangspas sen. De vereniging zal de komende weken organisaties en particulieren benaderen met de vraag zich als sympathisant van de Stichting te laten registreren. Wilt u sympathi sant worden? Dan kunt u zich ook via bijgevoegde machtingingsbon aanmelden. Deze kunt u inleveren bij het VVV/ANWB kantoor en bij SV Venray (Postbus 110, 5800 AC Venray). Meer inschrijfformulieren kunt u ophalen bij het VW/ANWB kantoor of telefonisch bestellen bij SV Venray, tel. 0478-586878. Heeft u nog vragen, bel dan even met Stephan Keyzers, tel. 0478-586770. In 2000 organiseert Stichting Venrays Muziekspektakel een prcé gramma, gepresenteerd door Manon Thomas, met 20.00 First Show- en begeleidings band 20.30 Timeless 2 LOO Marinanne Weber 21.30 Geert Pelzer 22.00 Gerard Joling 22.45 Anita Meyer 23.15 Anita Meyer en Lee Towers 23.20 Lee Towers Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting Venrays Muziekspektakel om van zijn/haar (postgirorekening jaarlijks f 32,50 voor toegang tot het Venrayse Muziekspektakel af te schrijven. Bankrekeningnummer Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Girorekening Datum Handtekening Lever deze coupon vóór 1 maart 2000 geheel ingevuld in bij het VW/ANWB-kantoor aan het Henseniusplein 13 of stuur ze op naar of lever ze in bij SV Venray, Postbus 110, 5800 AC Venray. Margreet Spoelstra uit Deume is de winnares geworden van de Raadselige Roos in de categorie Poëzie met het gedicht "Seizoenen". In de categorie proza ging de eerste prijs naar Annie te Rietmo|e uit Sittard met het verhaal "Ik schrijf, wij schrijven". Annie te Rietmole won ook de publieksprijs in beide categorieën. Eervolle vermeldingen waren er ook voor de gedichten van Jaap Mettau (Deurne) en Andre Leijssen (Venray). De prijzen van het Literair Café Venray-regio wer den afgelopen zondag door burge meester Waals uitgereikt. Waals reikte ook de ING-eeuwprijzen uit van de (landelijke) themawedstrijd De Raadselige Eeuw. Het beste gedicht in deze wedstrijd was "De raadselachtige eeuw" van Leo Stil ma uit Rotterdam. Het beste ver haal was van Hay Swinkels uit Venlo: "Te dichtbij". Voor beide wedstrijden stuurden 54 schrijvers 99 inzendingen in. Bekroond werk van de winnaars en een verdere selectie uit de inzendingen van beide wedstrijden zijn gebundeld in het boekje 'Raadselige Roos 1999/Raadselige Eeuw 2000. Bij storting van 8,50 gulden (inclusief porto) op bankrekening 153967390 met vermelding Roosboekje, wordt het toegestuurd. De inhoud is bin nenkort deels ook te lezen op inter net (http://home- Lworldonline.nl/~labol). De maandelijkse dichtwedstrijd, die in Peel en Maas staat, werd gewonnen door Leonie Colsen uit Venray. OPEN DAG Stationsweg 60 5803 AC Venray ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R. Gabeler, M. Lucassen, H. Schraven. F. Schmeetz, M. van Tiel, I. van Tiel-Knoppen en J. Wittgen: Allen tijdens weekend- en avonddienst bereikbaar onder tel. nr. 0478-632800 Zaterdag: R. GABELER Allegrostraat 43, tel. 582824 Zondag: F. SCHMEETZ Stationsweg 60a, tel. 585900 Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur Weekenddienst voor de patiënten van A. Coenen. P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck Keizer, M. Van Straaten, J. de Vocht: R. KEUZER tel. 0478-541777 Spreekuren van 10.00-11.00 en van 17.00-18.00 uur in het ziekenhuis ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ST. ODA Passage 1, tel. 581255 van vrijdagavond 18.00 uur tot volgen de week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: D. MANDIC, tel. 586605 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTUK VEN RAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedge vallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 E.M. Ruymbeek. J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en mevr. H. Loonen R. GOEDEGEBUURE en V. GEURTS DIERENARTSENPRAKTUK OOS TRUM W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum tel. 582690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Van donderdag 20.00 tot maandag 8.00 uur T. TIGGELOVEN, tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 08.00 tot donderdag 20.00 uur waarge nomen door: A COOPMANS, tel. 06-22922151 Afspraken maken 's middags tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES- TELUKE GEZONDHEIDSZORG Tel. 0478-527066 maandag-donderdag 09.00-17.30 uur MELDPUNT VOOR HULP, ADVIES EN INFORMATIE Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12 uur. Na genoemde tijd, tijdens feestda gen en weekend is het Meldpunt bereikbaar via het antwoordapparaat. Aangesloten instellingen/organisaties: Algemene Hulpdienst Gehandicapten Platform Venray, Synthese Vënray- Instituut voor Zorg "en Welzijn PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tfel. 0478-582727 Fax 0478-510916 e-mail: peelenm@tref.nl Redaktie Gerrit Band Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Op bovenstaand adres. Telefonisch, uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. AdvertenÜetar ieven Op aanvraag verkrijgbaar. Aanleveren advertenties: Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieiiws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 3