de Studio PEEL EN MAAS Jan Voesten viert 25-jarig jubileum "Eerste stap op weg naar een mooie toekomst" 1 pi I "We willen liever een vaste skatebaan" Jubilarissen LVB Oostrum in het zonnetje gezet Venrayse bands in 'De Evenaar' Opvang op maat Zijn jeugdpuistjes besmettelijk? Jenniskens^ Overdracht waardevolle boeken MEURS VERLICHTING Trekker gestolen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ft In een reeks van jeugddebatten werd vorige week donderdag de spits afgebeten in Oostrum. In jongerencentrum Iduna hadden zich veertien jongeren uit het Venrayse kerkdorp verzameld om mee te praten over hetgeen er te doen is op het gebied van vrije tijd. In het forum zaten onder andere vertegenwoordigers van de Dorpsraad, Synthese, gemeente Venray en de politie. Op de 'publie ke tribune' werd hel debat gevolgd door enkele belangstellenden, waar onder een tweetal Venrayse gemeen teraadsleden. De jeugdigen, veelal rond een jaar of twaalf tot vijftien, weerden zich kranig tegenover de mannen en vrouwen achter de tafel. "We willen liever een vaste dan een mobiele skatebaan. Dan gaan denk ik nog meer jongeren skaten." Een eigen vaste skatebaan in Oostrum was een van de wensen van de jon geren. Die toezegging kon Brigitte namens de gemeente Venray niet doen. "We hebben ook rekening te houden met de wensen in de andere kerkdorpen. En geld speelt natuur lijk een belangrijke rol", zo zei zij. Maar niet alleen de skatebaan hield de gemoederen bezig. Ook het bas ketbalveldje grenzend aan het jon gerencentrum, de verlichting op dit veldje en een eigen 'hangplek' (def tig gezegd een Jongeren Ontmoetings Plaats - JOP) waren voor de jongeren hete hangijzers. "Als we nu eens verlichting krijgen op het basketbalveldje, dan kunnen we ook 's avonds hier bij elkaar komen. Dat zou een prima hangplek zijn", merkt een van de deelnemers niet geheel ten onrechte op. Het vol gende jeugddebat voor de wijk Brukske vindt vanavond (donderdag 27 januari) plaats om 20.00 uur in wijkcentrum Kiosk. Vrijdagavond is er om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeenschapshuis Leunen voor de jeugd van Leunen, Veulen, Heide. Allochtone meiden zijn zon dag 30 januari om 15.00 uur wel kom in De Springplank, terwijl de jongeren uit de wijk Landweert maandag 31 januari om 19.30 uur worden verwacht in 't Stekske. De LVB Oostrum heeft vorige week tijdens de algemene ledenver- ;adering acht jubilarissen in het :onnelje gezet. De meeste aandacht ging daarbij uit naar Mien Direks-Helhgers die iet 60-jarig jubileum vierde. )oor Mariet Volleberg, hoofd lestuurslid van de provinciale LVB, creeg zij een vergulde broche opge speld voor haar vele verdiensten. 'Een vrouw die in al die jaren een voortrekkersrol heeft vervuld", zo vatte Volleberg de vele werkzaam heden van Mien Direks-Helligers samen. Maar niet alleen Mien werd op gepaste wijze gehuldigd voor haar inzet voor de plaatselijke afde ling van de Limburgse Vrouwenbeweging. De bedankjes, bloemen en enveloppen gingen ook naar Jo Direks en Toos Laurenssen (beiden 25 jaar lid) en Dien Wolters, Mariet Volleberg, Paula van Dijck, Gien Fleurkens en Koos Heiligers (allen 40 jaar lid). Op de foto de acht jubilarissen van de LVB Oostrum. installatie verwarming elektra ventilatie sanitair airconditioning Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 0478-532441, fax 0478-532645 Email: Jenniskensinstallatie@Jewa.nl Museum 't Freulekeshuus 'draagt op vrijdag 28 januari offi cieel twee waardevolle boeken en "een ambtsketen over aan het gemeentelijk archief. Het gaat om twee boeken die een stuk historie van het St. Nicolaasgilde Venray en van de St. Nieolaasviering in Venray bevatten. He? museumbestuur heel'. \an de boeken kopieön laten maken ''ie; T'ÏYLHTC-L I'; Voor de tweede keer wordt er in 'de Evenaar' een dag met louter Venrayse live muziek gehouden. Vorige editie waren acht muziek groepen actief. Verschillende stij len muziek zoals country, blues, jazz etc. kwamen aan bod. Van beginnende bands tot gelouterde muzikanten. Het werd een succes en dus is een vervolg hierop voor de hand liggend. De datum van handeling is deze keer zondag 19 maart. Bands, solis ten etc. uit Venray en kerkdorpen kunnen zich opgeven voor 5 febru ari. Van de optredens worden opna mes gemaakt die de deelnemers uiteraard krijgen. Jammer genoeg ging dit afgelopen jaar door een technisch mankement fout. Voor meer informatie kun je con tact opnemen met 'de Evenaar', tel. 510036 of met T. Verberkt, tel. 586080. Totaal 750 m2 - Klassiek en modern Venray 14 0478-513290 ARTEMIDE FOSCARINI - TOBIAS GRAU LUCEPLAN - ARTIMETA - FRANTZEN EF INTERIEURSTYLISTEN In de Studio kunnen wij op een persoonlijke maar bovenal creatieve verrassende manier vormgeven aan uw interieur. Het persoonlijke is samen met u, in alle rust. Wij hebben daarom gekozen voor advisering op afspraak. Wij maken voor u een kleurenplan, gecombi neerd met alles op het gebied van tapijt- en raamdecoratie, zoals bijzondere zonwering en een aparte collectie gordijnen. Dit samen in een perfecte kleurencompositie. Op vrijdag en zaterdag zijn wij open, loop eens binnen en proef onze sfeer en bent u geïnteresseerd, maken wij een afspraak' Gastouderopvang Sinds 1 juli jl. is de Stichting Samenwerkende Kinderopvang gestart met een gastouderbureau. Naast de opvang op een kinder dagverblijf en de Buitenschoolse Opvang bieden wij nu ook Gastouderopvang. Gastouderopvang is 'opvang op maat'. Het grote voordeel van deze vorm van kinderopvang is een meer individuele opvang in een huiselijke sfeer en op tijden die in onderling overleg tussen vraagouders en gast ouders worden bepaald. Het gastou derbureau verzorgt de zakelijke kant van de plaatsing. Gastouders wor den door ons zorgvuldig gescreend. Om de kwaliteit van de opvang zo goed mogelijk te houden biedt het gastouderbureau begeleiding en ondersteuning, en worden er infor matie- en cursusbijeenkomsten georganiseerd. Wij zijn op zoek naar gastouders in Venray en omgeving voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Opvang vindt plaats bij de gastouder thuis. Is uw belang stelling gewekt, wilt u meer weten over gastouderopvang? Neem dan contact op met: Carla de Swart, bemiddelingsmedewerkster, tel. 0478-577110. Jongeren Infotheek Venray Nee, ze zijn niet besmettelijk. Dat kan ook niet, want jeugdpuistjes ontstaan doordat hormonen (in jouw eigen lichaam) er voor zorgen dat de talgkliertjes die in je huid zitten actiever worden. Ze gaan dan meer talg maken en dat veroorzaakt een vette huid. Verder kunnen ze ver stopt raken en uiteindelijk gaan ont steken. Fabeltjes over jeugdpuistjes Jeugdpuistjes worden niet erger door zweten. Dat je jeugdpuistjes krijgt door het eten van chocolade en friet is nog nooit aangetoond. Alleen als je zelf merkt dat je na het eten van bepaal de voedingsmiddelen meer last krijgt, dan kun je deze producten beter niet meer eten. Je krijgt geen jeugdpuistjes doordat je jezelf niet goed wast. Goed schoonhouden zorgt er wel voor dat het niet erger wordt. Waarheden over jeugdpuistjes Hormonen hebben een grote invloed op het ontstaan en de ernst van jeugdpuistjes. Erfelijkheid speelt ook een rol. Door spanningen en vermoeidheid kun je mee last krijgen van jeugd puistjes. Wat kun je er zelf aan doen Houd je huid goed schoon. Knijp puistjes niet uit. Gebruik geen vette huidpro ducten, zoals crème en bodylotion. Verstop je huid niet onder een laag make-up en gebruik geen camoufla gestift. Eet veel verse groenten en fruit. Zoek de buitenlucht op. Als je heel veel last hebt van acne en puistjes dan kun je ook terecht bij een schoonheidsspecialiste of je eigen huisarts. Er zijn namelijk spe ciale medicijnen ontwikkeld om acne te verminderen en tegen te gaan. Heb je meer vragen over puistjes of over andere dingen die met puberteit te maken hebben, kom dan naar de Jongeren Infotheek Venray, Schoolstraat 16. 5801 BP Venray, tel./fax: 0478-588147. Openingstijden: maandag t/m don derdag van 14.00-17.00 uur en vrij dag van 14.00-20.00 uur (in de zomer tot 21.00 uur). Bij een autoreparatiebedrijf aan de Paul Brugmanstraat is in het afgelopen weekend tussen zaterdag 1 1.00 en maandagmorgen 8.00 uur een trekker. De toegangspoort van het bedrijf bleek te zijn geforceerd en de trekker was verdwenen. De waarde van het voertuig wordt door de eigenaar geschat op 150.000 gul den. Omdat de sleutels nog in het bedrijf zijn. is niet aan te geven op welke wijze de trekker is weggeno men. Het voertuig is van een bedrijf uit Melderslo en van het merk DAF. DONDERDAG 27 JANUARI 2000 - NR. 4 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Instructeur drumband St. Catharina geeft dirigeerstokje over Zaterdag 29 januari biedt har monie St. Catharina Leunen- Veulen-Heide Jan Voesten (43) een receptie aan vanwege zijn vijfen twintigjarig jubileum als instruc teur van de drumband. Tevens geeft Voesten na 25 jaar het diri geerstokje over aan zijn opvolger: Wil van Horck uit Tegelen. Veel moeite heeft de jubilaris niet met zijn naderende afscheid. Na 25 jaar dirigent van de drumband te zijn geweest, vindt Voesten het welletjes. 'Tiet is gewoon tijd voor een nieuw gezicht. Er gaat weer een frisse wind waaien en dat zal de prestaties van de groep zeker ten goede komen", meent Jan Voesten. Vijfentwintig jaar geleden startte Jan Voesten met een enthousiaste groep drummers in de jeugddivisie. Vijfentwintig jaar later laat hij een kerngezonde drumband van achttien personen achter in de eerste divisie. "Daarom neem ik ook met een gerust hart afscheid van de drum band. Wil van Horck is een uitste kende instructeur en ook vanuit de jeugd is er zicht op voldoende aan vulling. De drumband is een gezon de club die een mooie toekomst voor de boeg heeft." MUZIEKSCHOOL Jan Voesten, in het dagelijks leven Dirigent Jan Voesten tijdens een optreden in Goirle (1991). De drumband behaalde de eerste prijs met promotie en lof der jury: een hoogtepunt! administrateur bij Laarakker Groenteverwerking in Well, is gebo ren en getogen in Leunen. Al op achtjarige leeftijd werd hij lid van harmonie St. Catharina. "Ik weet nog dat ik in 1964 samen met enkele vriendjes uit de straat naar de eerste repetitie ging. De kleine trom was het eerste instrument dat ik in mijn handen kreeg." Enkele jaren later ging hij op advies van de toenmalige dirigent van harmonie St. Catharina, Toon Schellens, een slagwerkopleiding aan de muziekschool in Venray vol gen. "Toon was docent aan de muziekschool. Ik was in 1970 de eerste slagwerkleerling van Pieter Poels uit Wanssum." In 1974 nam startte Jan Voesten zelf als dirigent, met een groep drummers in de jeugddivisie. Inmiddels had hij de opleiding aan de muziekschool in Venray met suc ces afgerond en de diploma's A, B, C en D op zak. Ook behaalde hij het instructeursdiploma aan de muziek school in Venlo. EERSTE DIVISIE Jan Voesten nam met de drum band aan veel festivals en concour sen deel. "Door het enthousiasme en vooral de inzet van de leden zijn we uitgegroeid tot een drumband met niveau. De kwaliteit is de laatste jaren enorm gestegen. We zijn nu actief in de eerste divisie, de op een na hoogste divisie in Nederland." Voesten zette zich niet alleen voor de drumband in Leunen met de volle honderd procent in. Hij was ook tien jaar instructeur in Overloon, 21 jaar in Helenaveen en circa tien jaar in Zeilberg. Hij heeft dus drukke jaren achter de rug. "Als ik had gewild had ik nog wel twee of drie jaar door kunnen gaan als instructeur, maar ik vind het welle tjes. Het 25-jarig jubileum is een mooi moment om afscheid te nemen. Om bij de tijd te blijven had ik de komende jaren veel tijd moe ten investeren in bijscholings- en opfriscursussen en daar mis ik op dit moment de motivatie voor. Ik ga nu eerst met mijn vrouw Jeanne genie ten van de vrije uurtjes. In de toe komst wil ik wel iets in de muziek blijven doen. Maar natuurlijk blijf ik wel lid van de vereniging." Wilt u Jan en Jeanne persoonlijk de hand schudden, dan bent u van harte welkom op zaterdag 29 januari 2000 van 20.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis De Brink. Na afloop is er nog een gezellige avond met muziek. Susan Derckx van Su-ture Design in finale Venlose Start Web- en grafisch designster Susan Derckx (27) van het bedrijf Su-ture Design staat op 23 maart 2000 samen met de drie andere kwartaalwinnaars van de Venlose Start in de finale van deze onder- nemingsplannenwedstrijd. Vorige week donderdag hield ze in het Venlose stadhuis een gloedvol betoog over haar eenmanszaak Su-ture Design. Haar visie is dat in de toekomst maar één ding cen traal staat: concepting. "Producten zullen voortaan op basis van een stuk gevoel verkocht worden. Mensen kopen een pro duct dat bij hen past", vertelt Susan. "Die emotie wil ik leggen in de websites en andere grafische producten die ik maak." Een visitekaartje gaf ze vorige week in elk geval af door haar uit stekend verzorgde computerpresen tatie. De jury, bestaande uit onder andere wethouder Aerts van de gemeente Venlo, Antoine Wintels, directeur van de Kamer van Koophandel en J. Simons van Ernst Young Ondernemersservice, was bijzonder onder de indruk van haar creativiteit en vermogen om trends scherp aan te voelen. Ze liet de twee andere genomineerden, kledingwin kel Superfly uit Venlo en autohandel Autotrend uit Baarlo, achter zich. Susan Derckx, die in Venray haar havo-diploma behaalde, in Eindhoven het grafisch lyceum met succes afrondde en ook het diploma Eindstraat 12, tel. 581553 gratis parkeren voor de deur van de Kunstacademie in Maastricht op zak heeft, is verheugd met haar zege. "De presentatie verliep goed. Op bepaalde punten kreeg ik terech te kritiek van de jury, maar op het gebied van presentatie, originaliteit en creativiteit scoorde ik bijzonder goed. Echt verbaasd was ik dan ook niet. Ik hoop dat dit succes voor mij en mijn bedrijf een eerste stap is op weg naar een mooie toekomst." BEDRIJFSPLAN Bedrijven die tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2000 zijn gestart of gaan starten in de gemeenten Arcen-Velden, Beesel, Belfeld, Bergen, Broekhuizen, Grubben- vorst. Helden, Horst, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum, Tegelen, Venlo en Venray kunnen aan de onderne- mingsplannenwedstrijd deelnemen. Per kwartaal worden drie (aspi- rant)ondernemers geselecteerd die hun bedrijfsplannen presenteren. Uit deze drie wordt door de jury, na het stellen van vragen aan de genomi neerden over de respectievelijke ondernemingsplannen, de 'starter van het kwartaal' gekozen. Op 23 maart vindt in het stadhuis van Venlo de finale plaats van de Venlose Start. Deelnemers hieraan zijn alle vier de kwartaalwinnaars, die voor deze prestatie al beloond zijn met een prijs ter waarde van 5000 gulden. De winnaar van de finale mag naar huis met een prijs ter waarde van 20.000 gulden. ONTWERPBUREAU Su-ture Design, nu nog gevestigd in Ysselsteyn, maar binnenkort in Venray, is een ontwerpbureau dat zich wil gaan toeleggen op de grafi sche en ICT-dienstverlening, met als specialiteiten grafische ontwerpen en het ontwerpen van websites. Susan Derckx verwacht met haar bedrijf en vliegende start te maken door intensieve samenwerking met drie collega-ondernemers in dezelf de en aanverwante branches. "In principe is er in deze branche werk genoeg. Of Su-ture Design een suc ces wordt, ligt voor een groot deel aan mezelf", vertelt Susan Derckx. "Ik moet alle schroom van me afwerpen en nog wat brutaler wor den. Dat vertelde de jury van de Venlose Start me ook. En verder is nu zaak meer bekendheid aan mijn bedrijf te gaan geven." Designster Susan Derckx: "Mensen kopen een product dat bij hen past - «jq

Peel en Maas | 2000 | | pagina 13