30% 50% petters Overname Van Ham De Koets goes Salou es&fciss. Petrus Bandenschool in gebouw mavo De Kolk ©KULt enoip, 70%! tapijt Feitce/ AFGEPRIJSD RE Nog 2 weken! onze gehele wintercollectie r Ti WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Groot in jonge mode voor hem en haar Venray Bandoetere iongen dè specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken! Beroving mislukt Bruiloft? Die vier je natuurlijk bij Asteria! AUTOLEASE Dronken Pool achter het stuur Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 Helmonds echtpaar voorkomt ongeval WIJ RUIMEN OP... graaft en gij zult eten... de graaf .ecien IGELUKSVOGEL1 DONDERDAG 20 JANUARI 2000 Nr. 3 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG PEEL EN MAAS coK&umeut en CeeOtij^ grotestraat 68 tel 0478-582727 Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 15800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.tref.nl/peel&maas/tpkrant PATERSSTRMT 19a VENRAY TEL 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio 50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Venrays bedrijf blijft onder eigen naam opereren Mobiliteitscentrum Zuidoost- Nederland, gevestigd op de bovenverdieping van de voormali ge Middelbare Agrarische School in Horst, neemt per 1 maart 2000 Autobus en Touringcarbedrijf Van Ham in Venray over. Directeur van de vervoersonder neming uit Horst is Jan Nabben (53), die op 1 juni 1999 is terugge treden als directeur van de Munckhof Groep in Horst, een in de regio bekend taxi- en touring carbedrijf en reisbureau. Reden voor zijn opstappen was een ver schil van inzicht met moederbe drijf Hermes over de koers die de onderneming zou moeten volgen. De enig aandeelhouder gaat taxi- en touringcardiensten in de regio Eindhoven-Nijmegen-Roermond aanbieden. Tot het pakket hoort tevens het vervoer van kleine vrach ten. Om zijn plannen te realiseren wil Nabben enkele bestaande bedrij ven overnemen, die gezamenlijk een omzet van ongeveer tien miljoen gulden vertegenwoordigen.Het gaat om ondernemingen die geen opvol ger hebben of problemen hebben met het leiden van het bedrijf. Bovendien zijn veel bedrijven, voor al in de taxibranche, te klein om de felle concurrentie het hoofd te bie den. PARAPLU Onder de paraplu van Mobiliteitscentrum Zuidoost- Nederland krijgen de bedrijfjes een schaal die hen in staat stelt grote opdrachten van bedrijven, gemeen ten en scholen in de wacht te slepen. Daarnaast kunnen ze door de samenwerking een gezamenlijke centrale opzetten en mensen en auto's uitwisselen. Het moederbe drijf staat de dochters tevens bij als het gaat om vervoersmanagement, personeelszaken, automatisering en dergelijke. Het is de bedoeling om de doch ters, zoals Autobus en Touringcar Van Ham, onder eigen naam te laten opereren, zodat ze kunnen blijven profiteren van de herkenbaarheid in hun regio. Nabben meent dat het nodig is de bedrijven over te nemen omdat vrijwillige samenwerking in de praktijk vaak mislukt. "Er moet er één de baas zijn." Om de overna mes te bekostigen heeft hij overeen stemming bereikt met enkele inves teerders, die hij niet met naam wil noemen. De directie van Van Ham wilde niet reageren op de overname. Schouwburg Het is een hele oude gewoonte van regeringen, over de hele wereld. Als je problemen in huis hebt waardoor iedereen begint de mopperen, zo van dal ie een slecht mens bent, niet goed regeert en iedereen altijd-al-gezegd-heeft- dat-er-iets-niet-klopte, dan moet je wat doen. Een oplossing zoe ken. En die zoeken ze al eeuwenlang buiten de eigen grenzen. Een paar recente voorbeelden zijn gauw genoeg gevonden. Toen bet genc- raalsregime in Argentinië de steun van de bevolking verloor, door een economische crisis en haar onderdrukkende beleid met met moorden en verdwijningen, besloot ze de Falkland-Eilanden te bezetten. Daar ging een hele cam pagne aan vooraf, met als motto dat deze eilanden eigenlijk altijd al Argentijns waren en de Britse 'bezetters' gemene slechterikken. De afloop is bekend, de generaals verloren de oorlog en de macht in hun land. Nog recenter: de oorlog in Tsjetsjenië. Tsaar Boris wil in zijn laatste dagen nog in weelde leven maar moet daarvoor een opvolger hebben die hem, en zijn rijke vriendjes, niét in de gevangenis laat verdwijnen wegens corruptie. Bovendien werd het gemor onder de bevolking tegen hem steeds groter omdat de rest van Rusland steeds armer werd. Nu had Tsaar Boris geluk dat de Tsjetsjenen al een keer in opstand waren geko men en dat was nooit goed uitge praat. Wie ook de flatgebouwen heeft opgeblazen maakt niet uit, Tsjetsjenië kreeg de schuld. Het geblèr, gelieg en geschiet begon. Boris had echter een lesje geleerd van het Argentijnse fiasco, dus hij trad bliksemsnel af voordat de oorlog verloren kon worden. Ouders doen het ook wel eens: het kind dreinst om een ijsje, is moe, hongerig, ver- velend. 'Oh, kijk eens wat een dikke meneer!' Aandacht aflei den heet dat. |(nu even een ■gepaste stilte) jDe Schouwburg Heeft Een Conflict N^BVlel Heer Gaai- kema.... Gerrit PEEL EN MAAS 'n abonnement waard TEGELS SANITAIR TEGELWERKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en laat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray v (0478) 55 04 10 TEGELZETTERSBEDRIJF RONGEN De kogel ging afgelopen vrijdag definitief door de kerk. Twan en Birgit van Bussel, eigenaren van het Venrayse Feestcafé De Koets, gaan samen met zakenpartner Norbert Hulleman in de Spaanse toeristenplaats Salou een tweede feestcafé opstarten. Nog voor het zomerseizoen begint openen de iniatiefnemers de deuren van het café in de populaire Nederlandse straat van de Spaanse badplaats. Norbert Hulleman, die aan de rand van Salou een gloednieuw appartement heeft gekocht, ves tigt zich in Salou. Samen met Twan van Bussel en goed gemoti veerd personeel uit Venray en omgeving gaat hij het Spaanse Feestcafé De Koets runnen. "Het feest kan binnenkort dus ook in Salou beginnen", vertelt Norbert Hulleman lachend. De Koets is in Venray een feest café bij uitstek, en dat wordt het als het aan Van Bussel en Hulleman ligt ook in Salou. "We hebben een inte ressante formule, die erg aanslaat bij jongeren", zegt Twan van Bussel. "Iedereen die zich jong voelt en wil feesten kan bij ons uit z'n dak gaan. Gein en lol, niets is te dol. Ik weet zeker dat onze formule ook perfect past in een zonnige vakantiesfeer. Met veel entertainment, optredens en natuurlijk, veel typische 'De Koets'-activiteiten. Ook komt er natuurlijk een drankenrad en verder gaan we regelmatig 'De Koets'- nieuws via Internet brengen. Misschien hebben we straks een rechtstreekse on-line verbinding met Norbert in Salou." UITDAGING Het is absoluut geen wonder dat juist Norbert Hulleman het café in Spanje gaat leiden. De Venraynaar droomde lange tijd van een loop baan in de entertainmentsector. "Maar het is erg moeilijk om bij voorbeeld presentator van een tele visieprogramma te worden. Ik heb onlangs nog gesolliciteerd naar een baan als tv-presentator voor een kin derprogramma van Fox, maar helaas ging dat verhaal niet door. Door nu samen met Twan en Birgit een feest café in Salou te beginnen kan ik mijn eigen creativiteit kwijt. Ja, ik zie dit echt als een enorme uitda ging" MUNT De Koets Venray en De Koets Salou zijn als twee onafscheidelijke zusjes met elkaar verbonden. Ook de horecamunt zal voortaan met het logo van De Koets en van De Koets in Salou gedrukt worden, zodat deze ook in Salou gebruikt kan worden. "De munten zijn niet te koop in Salou, maar wel te gebruiken", ver telt Twan van Bussel, die zes jaar geleden met het café in het Schoutenstraatje in Venray begon. En dat scheelt de vakantiegangers die het café bezoeken een behoorlij ke slok op een borrel. "Een biertje is in Spanje toch snel een gulden duur der dan in Nederland. Je kunt bin nenkort dus in Salou een Spaans biertje kopen met een Venrays muntje", aldus Van Bussel. GAT VAN NEDERLAND Feestcafé De Koets in Salou bevindt zich in dé uitgaans- en feest- straat Vendrell. waar zich meer Nederlandse uitbaters hebben gevestigd. "Wij zitten met ons café pal naast de bekende Nederlandse kroeg 'Het Gat van Nederland'. Op slechts 200 meter afstand ligt een grote camping, La Union, met maar liefst 8.000 standplaatsen", aldus Hulleman. Via Paul Hulsman van café Hulsman kwamen Twan van Bussel en Norbert Hulleman in contact met Venraynaar Ted Peters, die in Spanje samen met Huub Dingjan het makelaarskantoor Olympe Inmobilaria runt. Vorige week vlo gen Twan, Birgit en Norbert per vliegtuig naar Salou en na twee dagen onderhandelen onderteken den ze meteen de contracten. De ini tiatiefnemers zien de toekomst erg zonnig in. "Prachtig is ook dat al Een onbekende man heet zon dagnacht in Venray tevergeefs geprobeerd een 22-jarige inwoon ster van Deume van haar geld te beroven. De vrouw had rond 00.45 uur geprobeerd geld te piunnen bij een bank in de Patersstraat. Dit mis lukte, waarna ze met haar porte monnee in de hand naar haar auto liep. Ze voelde een hard voorwerp in haar rug waarna een onbekende man haar sommeerde geld te geven. De vrouw liet haar lege porte monnee zien, waarna de verdachte op de vlucht sloeg omdat er twee mensen aan kwamen. J Twan van Bussel en Norbert Hulleman. net terug uit Spanje: "We hopen veel jongeren uit Venray en omgeving in ons café in Salou te mogen begroeten heel wat Venrayse jongeren een reis naar Salou hebben geboekt. Ik denk dat we komende zomer heel wat bekende gezichten in ons feestcafé in Spanje mogen begroeten", zegt Twan van Bussel lachend. ^E«7?.0fder«E Bel voor een inform Welen? I Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A. 5804 AD VENRAY op maat GEZELLENBA AN 8 58134 E A YSSELSTEYN TEL. 0478-541945 FAX 0178-541876 EMAlL-adres: GOMMANS TREF.NL officieel Opel Dealer voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen QPELGHIELEN Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Basisschool in de Brabander, gebouw De Kemp afstoten De gemeente Venray wil het gebouw van de voormalige mavo De Kolk verwerven voor de huis vesting van de Petrus Bandenschool. Zodra het Raayland College uit dit gebouw verhuist naar de unilocatie (medio 2001) wil de gemeente het pand geschikt maken voor het basison derwijs. Het huidige gebouw van de Petrus Banden kan dan wor den afgestoten. Dit blijkt uit het Integraal Huisvestingsplan 2000 van de gemeente Venray. In het Venrayse centrum zijn momenteel drie rooms katholieke scholen gehuisvest, te weten Dr Poels, de Bongerd en St. Petrus Banden. De Dr. Poelsschool is sinds 1 augustus gehuisvest in het gebouw van Focus Hierin is ook de prak tijkschool van het Raayland College ondergebracht. De voormaligé basisschool De Kemp is met ingang van 1 augustus 1999 gefuseerd met de Dr. Poels. De gefuseerde school is vooralsnog gehuisvest op twee locaties, Ursulastraat 15a en Kruitweg 12. TOEKOMST Zodra de nieuwbouw van het Raayland College gereed is (waar schijnlijk zomer 2001) komt het gedeelte van het gebouw Ursulastraat 15 beschikbaar voor het onderwijs (Dr Poels) en kan het gebouw van De Kemp worden afge stoten. Het gebouw van de Dr. Poelsschool biedt voldoende ruimte voor de huisvesting van de gefuseer de school. In eerste instantie was het de bedoeling de Dr. Poelsschool te zijner tijd te verplaatsen naar de Brabander en het gebouw Ursulastraat 15 te gebruiken voor de piekopvang uit de Brabander. Als gevolg van de fusie met basisschool De Kemp is het bestuur van het roomskatholieke onderwijs voorne mens deze school te handhaven als noordelijke centrumschool en daar naast een nieuwe school te stichten in de Brabander. In deze wijk zullen in de komende tien jaar ongeveer 1200 woningen worden gebouwd. Afhankelijk van de ontwikkeling in de markt zal bezien worden of een tweede fase wordt ontwikkeld voor nog eens 1200 woningen. Op de lange termijn zullen in deze wijk rond de 600 basisschoolleerlingen wonen. Hiervoor zijn circa 25 loka len noodzakelijk. In de opstartfase van de wijk kunnen de basisschool leerlingen gebruik maken van de beschikbare capaciteit in de Dr. Poelsschool. In de onmiddellijke omgeving van de nieuwe school wil de gemeente ruimte reserveren voor het bouwen van schoolwoningen. AFSTOTEN Basisschool De Bongerd heeft op lange termijn een permanente ruimtebehoefte van acht lokalen en een tijdelijke ruimtebehoefte van negen lokalen. De school beschikt nu over zeven lokalen. St. Petrus Banden heeft als gevolg van woningbouw in Venray-centrum en op St. Anna op de lange termijn een ruimtebehoefte van veertien lokalen en een tijdelijke ruimtebehoefte van zestien of zeventien lokalen. De school beschikt nu over tien lokalen. De gemeente Venray wil in 2002 op basis van de daadwerkelijke leer lingenontwikkeling bezien of per manente uitbreiding van de Bongerd met één lokaal noodzakelijk is. Het gebouw van de Dr. Poelsschool. waarin nu nog het voortgezet speci aal onderwijs (VSO) gehuisvest is, wil de gemeente aanpassen voor gebruik door de Dr. Poelsschool, nadat het VSO is verhuisd naar de Een 30-jarige automobilist uit het Poolse Premsyl is vorige week donderdagnacht aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De man reed omstreeks 02.25 uur over de Koepas toen hij werd gecon troleerd. Bij nader onderzoek bleek dat het rijbewijs van de man al eer der was ingevorderd en dat hij mogelijk illegaal in Nederland ver blijft. Na een ademanalyse op het politiebureau is de Poolse man inge sloten in afwachting van het onder zoek. r nmnntm Printpr Computers Printers CD-ROM's unilocatie. Vervolgens wil de gemeente het gebouw van de voor malige basisschool De Kemp afsto ten. Verder wil de gemeente Venray zo spoedig mogelijk drie permanente lokalen op de huidige locatie van de Hommel in de wijk Brukske reali seren. Het gebouw van de Hommel blijft op de middellange en lange termijn te klein om alle groepen te huisvesten. Op de lange termijn heeft de school behoefte aan elf per manente lokalen. De Flierefluit blijft tot circa 2011 gebruik maken van de lokalen van de Foekepot. Een echtpaar uit Helmond heeft er zondagavond voor gezorgd dat een 34-jarige automobilist uit Nijmegen veilig naar huis heeft kunnen rijden. De Nijmegenaar reed met een snelheid van ongeveer 30 km per uur al slingerend over de A73 in de richting van Venlo. Het echtpaar zag dat de man een gevaar vormde voor het achterop komend verkeer en bleef achter hem rijden. Ze waar schuwden het verkeer met optische- en geluidssignalen. Ondertussen alarmeerden ze ook de politie die ter plaatse kwam en de beveiliging overnam, waarna de man veilig aan de kant kon worden gezet. Nader onderzoek wees uit dat de man, die suikerpatiënt bleek te zijn, met een veel te lage bloedsuikerspiegel was gaan rijden waardoor hij onwel is geworden. Dankzij de attente medewegge bruikers, die ongeveer 20 kilometer zijn omgereden om de voor hen onbekende man te beveiligen, heeft de politie ervoor kunnen zorgen dat hij zijn weg veilig heeft kunnen ver volgen. TH V I VENRAY Julianasingel 7 i I STRO- tel.: 0478-581869 f f T c A F E Stationsweg 1 0478 511 330 estaurani Langstraat 16, Venray S0478-501342 BRASSERIE Met ee^ italLcucm- kmpooqje/ Open ma t/m za van 10.00 tot 22.00 keuken open tot 21.00 uur (Reserveren gewenst) Julianasingel 7 5802 AS Venray tel. 0478-585777 JE HEBT MAAT 28 - 29 - 30 nu fS I LEE - LEVIS QL J MUSTANG 0/ p^s **nUM 76** PLET, EN MAAS 'n abonnement waard Rühl Haegens van Aar bV,".,'ne0<,rlïeurr Voorkomen dat u teveel belasting betaalt! I Noorderhof 8. Postbus 68. 5800 AB Venray Telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 I E-mail: info@rha.nl Internee www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1