Sfiovt ta t/ewKZty Trainer Hans Vergeer wordt technisch manager Goud en zilver op NK Taekwondo voor junioren Drukshop-De Bonte Koe 5-4 (3-1). Onnodig verlies H V C/Computer Work Venrays team verliest vierde competitieduel op rij Bekerloting voor HV C/Computer Work de finale? Loopgroep De Barrier De Hakkespits Tennisvereniging Ysselsteyn Jeugd Rode Kruis Lopersgroep Venray Lopersgroep Peelrunners Programma zaalvoetbal Simpele overwinning Drukshop in derby Spio Triathlon Vereniging Regio Venray PEEL EN MAAS ELKE WEEK UW NIEUWS PEEL EN MAAS donderdag 20 januari 2000 - Pagina 17 Oefenmeester komt medio 2001 fulltime in Venrayse dienst (Door Henk Willemssen) Maandagavond signeerden trainer Hans Vergeer en voorzitter Wiel Michiels een nieuwe tweejarige over eenkomst. De Venlose oefenmeester zal met ingang van 1 juli 2001 full time technisch manager worden bij de ambitieuze eersteklasser. In het komende seizoen zal Vergeer zijn hui dige taken van hoofdtrainer en jeugd- coördinator voortzetten. Vol trots meldde Wiel Michiels in zijn nieuwjaarsspeech voor de businessclub 'SV Venray promotion' dat zijn club grootse plannen heeft. "Alle randvoor waarden worden ingevuld om terug te keren naar de hoofdklasse. Daarin past de professionalisering van de technisch staf. Want Venray wil structureel, dus op een langere termijn, in de hoofdklasse blijven." Tevens deed de preses maan dagavond een beroep op zijn sponsors: "Een plaats als Venray verdient een hoofdklasser. We hebben de financiële steun van het Venrayse bedrijfsleven nodig om topvoetbal mogelijk te maken. Want we willen niet, zoals in het verle den gebeurd is, dat de vereniging daar door in de problemen komt." De huidige technisch staf blijft intact. Want naast de tweejarige contractverlenging met Vergeer tekenden de assistent-trainers John Beerkens en Henk Langstraat voor één seizoen bij. Hans Vergeer heeft in het afgelopen halfjaar zijn draai gevon den op sportpark De Wieën. De 47-jari- ge Venlonaar was lange tijd werkzaam in het betaalde voetbal. De laatste drie seizoenen was hij aan VVV verbonden. Toch sluit hij een terugkeer naar een profclub niet uit omdat hij bij Venray nu slechts parttime in dienst is. "Ik ben daarom ook verplicht om te solliciteren. Komende week heb ik een gesprek bij een profclub. Daarvan is Venray ook op de hoogte. Maar ik ga er vooralsnog vanuit dat ik bij Venray blijf." CULTUUROMSLAG Over anderhalfjaar komt Vergeer vol ledig op de loonlijst van Venray te staan als technisch manager. Wat houdt die functie eigenlijk in? Hans Vergeer: "De bewaking van het totale technische beleid plus het uitzetten van de lijnen binnen de club. Dat betekent invulling geven aan het technische deel van het beleidsplan vanaf het eerste elftal tot en met de F-jes. Het is de bedoeling dat ik aanvankelijk deze functie combineer met het hoofdtrainerschap en de taak van jeugdcoördinator. Maar tijdens het seizoen 2001-2002 gaan we bekijken of er een nieuwe hoofdtrainer komt die onder mij als technisch manager komt te functioneren." In het afgelopen halfjaar is Vergeer als jeugdcoördinator tegen zaken aangelopen die bij vrijwel iedere voetbalclub spelen. Jeugdtrainers en lei ders zijn vrijwilligers die een zo sterk mogelijk team nastreven en nog het liefst kampioen worden. Vergeer wil een 'cultuuromslag' te weeg brengen waarin het belang van de individuele speler telt. "Als er bijvoorbeeld in de CI drie goede voetballers rondlopen die in de B-jeugd meekunnen, dan moeten zij worden doorgeschoven. Ook tijdens het seizoen. Omdat die jongens op een hoger niveau veel meer leren. Maar die jeugdleider van de Cl raakt dan wel zijn beste spe lers kwijt", zo omschrijft Vergeer het probleem. "Het is bedoeling dat we vanaf de allerkleinsten opleiden voor het eerste elftal. Met als hoofdgedachte: de spelers beter maken. En dat vergt een andere aanpak" Ook wil de Venlonaar dat een jeugdtrainer verder kijkt dan zijn eigen elftal. "Bij de lagere jeugdteams zie ik vaak heel leuke voetballers rond lopen die best hoger kunnen spelen. Er moet dan ook veel meer gescout wor den. Een trainer moet niet alleen verant woordelijk zijn voor de selectie maar ook voor de teams die daaronder zitten." VOORWAARDEN Als trainer van de hoofdmacht hoopt Hans Vergeer dat zijn team de vijfde positie in de eerste klasse D weet vast te houden. "Een prettige groep om mee te werken. Voetballend kunnen we goed mee in de eerste klasse. Maar ook een groep die in het veld vaak te lief is. De spelers mogen best wat meer brutaliteit, maar wel op een gezonde manier, tonen. Want de tegenstanders die weten inmid dels dat wij fysiek kwetsbaar zijn en die komen dan niet meer om mee te voetbal len. En als er geschoffeld moet worden dan komen wij in de problemen. Maar hopelijk hoort dit bij het leerproces van een jonge groep." Trainer Vergeer hoopt dat zijn team bij elkaar blijft om komend seizoen dichter bij de top van de eerste klasse te komen. Uit de jeugd stromen weer enkele talenten door. "Als een bepaalde positie niet goed kan wor den ingevuld, dan zullen we ook naar spelers van buitenaf zoeken. Vooral als we naar de hoofdklasse willen. Maar die spelers komen dan wel op precies dezelfde voorwaarden als de eigen Venrayse spelers." Vergeer heeft er wel oren naar om Venraynaren die elders spelen, zoals Willem Peeters (Venlo) en Bert Spee (Deurne), te bewegen tot een terugkeer. "Met Spee heb ik afgelopen seizoen al gesproken. Hij zei dat het niet om de Financiën ging maar toch koos hij voor Deurne. Willem Peeters zou zeker een versterking zijn. Maar hij heeft een redelijk contract van VVV niet voor niets naast zich neergelegd om voor Venlo te gaan spelen." Afgelopen zondag werden in het Nationaal Sportcentrum Papendal de NK Taekwondo voor aspiranten en juni oren gehouden. Hieraan hebben vijf junioren van de sparringsgroep van Tong-Il deelgenomen. Dennis Stevens behaalde na drie zware voorrondes ook de winst in de finale en veroverde zo de eerste plaats en titel Nederlands Kampioen in de klasse tot 59 kg. Lionel Goorts behaalde een hele mooie over- winnig in de halve Finale en wist hier door de tweede plaats te bemachtigen in de klasse tot 45 kg. Yassir Idrissi (tot 59 kg) die zijn Nederlandse titel van vorig jaar verdedigde, verloor heel teleurstel lend in de voorrondes en heeft dit jaar dus zijn titel over moeten dragen aan zijn clubgenoot Dennis. Martijn Merken kwam in de eerste ronde al legen de late re kampioen in de klasse tot 63 kg en moest ondanks een goede partij (23-16) helaas de overwinning aan zijn tegen stander laten. Ook dit jaar gaan we gewoon weer ver der. Verder met onze wekelijkse trainin gen waarbij het nog steeds om gezond heid en gezelligheid gaat. Samen hard lopen en soms samen hard lachen. Er zijn mensen die tijdens hun inspanning letterlijk in hele diepe kuilen vallen (help, help ik kan der nie uut). Gelukkig is dit geen normale zaak. Er zijn binnen onze groep zelfs mensen die zeggen dal ze alleen voor de koffie komen die we na de training drinken. Rond deze tijd zijn er ook diverse men sen die zeggen dat ze komen lopen om hun gewicht beter onder controle te kun nen houden. JA want een training van 75 minuten kost toch al snel 500 kcal. Vooral voor grote kerels met al wat grijs op de slapen is dit erg belangrijk. We trainen drie keer per week en de diverse trainingen hebben andere doe len. Op maandag is er de intervaltrai- ning met kortere stukken en veel tech niek. Op donderdag staat er een duurtraining op het programma. En op zaterdag is het een combinatie tussen beiden. Nieuw is op zaterdagmiddag het groepje wat alleen traint voor een halve marathon. De trainingen zijn op: Maandag van 19.15 tot 20.30 vanaf eetcafe "de Barrier" Donderdag van 19.15 tot 20.30 vanaf eetcafe "de Barrier" Zaterdag van 16.00 tot 17.00 vanaf zwembad "de Sprank" Mocht je interesse hebben om een keer te komen meetrainen dan ben je van harte welkom. De eerste maand kun je gratis meetrai nen en het verplicht je tot niets. Voor meer informatie kun je ook bellen met Piet Dupont, telefoon 589880. Folkloristische dansgroep Maandag 24 jan. en 7 feb.: Oefenavond in de Kiosk aanvang 20.30 uur. Optredens: Woensdag 26 jan. 's avonds Beukenrode. Afmelden, aanvraag voor optredens, etc., neem dan contact op met dhr. O. Pijpker. tel. 586260. Ysselsteyn avond Zaterdag 22 januari wordt in Tennishal Racketsport in Deurne de Ysselsteynse avond gespeeld met in totaal 46 deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ10,- p.p. Onderstaand de aan vangstijden van de eerste wedstrijd: 19.00: Mieke Peters, Marcle Schepens, Bertha v. Ass, Twan Wilmsen, Jeroen Konings, Elly Claessens (Frans), Carina Geruts, Frans Claessens, Jolanda Wilmsen, Leo de Wit, Annemarie Michels, Wim Bouten, Elly de Wit, Jeu de Wit. Truus v. Vegchel, Wiet Crienen, Gerrie Vergeldt, Ton Marcellis, Jolanda Hellegers, Hay Claessens. 19.40: Adri Jenniskens. Wilbert v. Dijck, Lenie Crienen, Frans Vousten, Henny Vousten, Marcel Hellegers, Jose Jaspers, Herman van Ass, Ingrid de Wit, Robert v. Osch. Willy van Dijck, Eric van Schijndel, Tille de Wit, Frans v.d. Kerkhof, Truus Kusters, Twan van Osch, Bert Pouwels, Diane van Schijndel, Jan van Vegchel, Renate Marcellis. 20.20: Tonny van Vegchel, Jan Jaspers, Diny Pouwels, Twan de Wit. 21.00: Jan Ewals, Jan Vergeldt. De prijsuitreiking is gepland om ca. 24.00 uur. Deelnemers, die graag met de Fiets willen gaan, kunnen zich melden bij Jan Ewals (541781). Bij voldoende animo kunnen we dan gezamenlijk ver trekken. Junioren/senioren aan/afmelden leden Willen diegenen die het komend sei zoen geen lid meer willen zijn zich afmelden bij Annie Jansen, tel. 541495. De contributie wordt 24 januari automa tisch afgeschreven. Nieuwe leden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Zij Kunnen contact opne men met Annie Janssen om zich aan te melden. T.z.t. volgt nog bericht wanneer je je weer kunt opgeven voor tennisles- sen. Op maandag 24 jan. staat er op het pro gramma Brandwonden. S.v.p. hoofdstuk 6 doorlezen. De afsluiting van het seizoen is niet op maandag 19 juni maar zaterdag 10 juni. S.v.p. vast noteren. De charme van de ""halve van Egmond Binnen onze club zijn er op dit moment een aantal lopers bezig om zich voor te bereiden op de marathon van Rotterdam. In de periode die daar aan vooraf gaat moeten er kilometers gemaakt worden om die tocht goed te kunnen volbrengen. De halve marathon van Egmond aan Zee is dan een prima loop om ook eens op een andere manier en in een andere omgeving te trainen. Veel sfeer, mooie duinpaden, enthou siaste mensen en een groot deel over het strand maakt het dat deze loop een hele bijzondere is. Kilometers maJcen, sfeer snuiven en genieten dat is hier de char me. Trainingen: De beginnersgroep begint nu aan de langere duurloopjes en begint nu te mer ken hoe lekker dat is. De overige lopers trainen in 4 groepen die ingedeeld zijn op de snelheden die je aankan, het doel van de training die ontspanning kan zijn, stevig trainen naar een wedstrijd toe of naar een persoonlijke toptijd. De trainin gen zijn op dinsdag, intervaltraining op de baan en donderdag, lange duurloop in en om Venray. We starten om 19.00 uur vanaf of op de atletiekbaan. Zaterdag bostraining om 16.00 uur in het Boshuizengebied. Start vanaf de oude Barrier VVedstrijdprogramma: 30 januari: de eigen vlakwatercross in het bosrijke vlakwatergebied. Je kan hier de 2. 4, 6 of 8 km lopen dus voor iedereen een afstand om eens een wed strijdje te proberen. Samen de sportieve strijd aangaan een leuke uitdaging. Uitslagen: Halve marathon van Egmond aan Zee: Bart Diesbergen 1.35.21, Jan Maessen 1.37.37, John Coppus 1.42.43, Wim van Geffen 1.44.16, Geert Cornelissen 1.45.18, Ger Litjens 1.46.41, Jolanda Janssen 2.03.41 Informatie: Lopersgroep Venray is de recreatieve tak van Atletiekvereniging Venray Regio. Wil je graag wat meer informatie over de Lopersgroep bel gerust een van de volgende nummers, zij kunnen u ant woord geven op al uw vragen. Aanmelden of meelopen om het eens te proberen kan ook altijd, (wedstrijd- groep) Frank Rijshouwer tel. 586268 (overige groepen) Anja Gooren tel. 589486, Jan Maessen 589488. Trainingen: Dinsdag: Interval en loopscholing, aan vang 19.00 uur Kastiëlse Baan Zaterdag: Aanvang 16.00 uur, parkeer plaats Schadijker Bossen Meterik. Uitslagen 23e Donckcross Someren Vrouwen vanaf 35 jaar 5000 m.: Ria v.d. Goor 2e in 22.29; Carla Meijer 5e in 23.48. Mannen sen. 4000 m.: Jan- Hendrik Koene 16.04 (plaats niet bekend); Mannen 45-49 jr. 10.000 m.: Wim Ebisch 3e in 38.54. Mannen vanaf 65 jr. 10.000 m.: Jo Verlinden le in 49.03. Wedstrijdagenda: 30 jan.: Vlakwatercross in Venray, trim- loop 2-4-6-8 km 11.00; KNAU mannen korte cross 4 km 15.00; mannen sen. en vet. 10 kim 15.00; dames en dames vet. 5575 m 14.30. Vrijdag 21 januari Sporthal De Wetteling 20.30 De Bonte Koe-'t Kesjotje 2 21.30 HVC/Comp.Work 3-Fermonia Boys 2 22.30 ZVV Venray 2-GFC 2 Sporthal De Weert 20.30 FC Hento-Venrode 2 Zaterdag 22 januari Sporthal De Weert 16.00 OBR/Electro-ZVCO 2 17.00 Roelanzia-Wittenhorst 3 18.00 HVC/Comp.Work-'t Kesjotje 2 (dames) 19.00 ZVV Venray-ZVV Leunen (dames) 20.00 ZVCBJ 2-ZVCO Maandag 24 januari Sporthal De Wetteling 20.30 't Trepke-Wittenhorst 21.30 ZVV Venray-HVC/Comp.Work 3 22.30 De Bonte Koe 2-Herb.de Peel Sporthal De Weert 20.30 Venrode-ZVV Venray 2 21.30 ZVCO-HVC/Comp.Work 5 22.30 SVCB-Herb.de Peel 2 Drukshop won op eenvoudige wijze met 5-4 de derby tegen De Bonte Koe. Van een echte derby was geen sprake, daarvoor liet De Bonte Koe zich te gemakkelijk naar de slachtbank bren gen. Na een 3-1 ruststand in het voor deel van Drukshop bouwde het team van Cor Creemers en Ben Beerkens de voor sprong uit tot 5-1. Toen Drukshop de teugels liet vieren kwam De Bonte Koe terug tot 5-4 waarbij het laatste doelpunt in de laatste seconde gescoord werd. Voor Drukshop scoorde Patrick Janssen en Henk Ponjee één keer en Eddy Siebers drie keer. Drukshop straft defensieve fouten De Bonte Koe af Doelpunten: 4. Eddy Siebers 1-0; 12. Eddy Siebers 2-0; 18. Rick van der Heijden 2-1; 20. Theo Swinkels (eigen doel) 3-1; 31. Eddy Siebers 4-1; 38. Patrick Janssen 5-1; 44. Rick van der Heijden 5-2; 46. Tacettin Altunyuva 5-3; 49. Martien Vermeulen 5-4. Scheidsrechter: Van Schijndel (Venray). Toeschouwers: 50. Drukshop: De Bruijn; Conjaerts, Janssen, Ponjee, Siebers, Verhaegen Vullings en Van der Zanden. De Bonte Koe: Altunyuva; Cuijpers, Van der Heijden, Van Loon, Michiels, Swinkels, Vermeulen de De Weert. Drukshop wist ook de tweede Venrayse derby tegen De Bonte Koe winnend af te sluiten: 5-4. Door deze overwinning kreeg Drukshop aanslui ting met de middenmoot terwijl De Bonte Koe in de onderste regionen van de tweede klasse A blijft hangen. Ondanks de 5-4 nederlaag was er vrij dag toch goed nieuws te melden voor het laaggeklasseerde De Bonte Koe. De KNVB heeft namelijk ZVV Apollo uit de competitie genomen omdat de Heidense ploeg dit seizoen al twee keer niet was opgekomen. Omdat voor aan vang van het seizoen zich ook al een team had teruggetrokken, is het aantal ploegen in de tweede klasse A terugge- Waterpolo Programma zaterdag 22 jan.: DBD-heren 1 v. 17.00 Zeester-Meerval-heren 2 v. 17.45 Hellas-Glana-asp.V. 14.30 Vervoer: Stan Oomen, Bas Janssen en Bart Soetens. Wedstrijdzwemmen Uitslagen van de wedstrijd afgelo pen zondag in Panningen: 25m Vlinderslag-.Guus Geurts 0.22.45 lste pl. 50m Vlinderslag:Linda Custers 0.39.18 lste pl. Yvonne Swinkels 0.39.34 2e pl. Chantal Pelzers 0.44.56. Miel Hanen 0.41.63. Tim v. Duijnhoven 0.50.29 dis vi. Job v. Duijnhoven 0.53.84. 50m Schoolslag:Liezle Zietsman 0.47.61. Marloes Mijnster 0.49.89. Kevin Reijnders 0.53.80. 200m Schoolslag:Mariska Verstegen 3.16.97. Rik opden Camp 2.52.95 Pieter/ Sjoerd de Wijn 3.20.32. 50m Rugs!ag:Guus Geurts 0.47.25 lste pl. 100m Rugslag: Anneke Christians 1.37.41 3e pl. Lieke Koopmans 1.43.54. Sandra Dircks 1.45.28. Liezle Zietsman 1.39.42 lste pl. Marloes Mijnster 1.50.46 3e pl. Kevin Reijnders 1.46.99 200m Rugslag:Lieke Koopmans 3.49.53. Rik op den Camp 2.49.23.Guus van de Weerd dis rl-ra. 50m Vrije slag:Guus van de Weerd 0.43.70. Stijn Kraaykamp dis aa. Linda Custers 0.31.96 lste pl. Yvonne Swinkels 0.33.77 3e pl. Chantal Pelzers 0.37.61. Miel Hanen 0.36.44. Tim van Duijnhoven 0.38.21. Job van Duijnhoven 0.43.17. 100m Vrije slag:Tom Oversier 1.06.68. Pieter/Sjoerd de Wijn 1.14.64. 200m Wisselslag: Mariska Verstegen 3.09.26. Anneke Christians 3.20.48. Sandra Dircks dis aa.Stijn Kraaykamp 3.48.18. 4x 100m Vrije slag estafette: Linda Custers, Mieke Klaassen, Debby Jans. Yvonne Swinkels 4.47.13,2e pl. 4x 50m Wisselslag estafette: Saskia van Dijk,Sandra Dircks,Yvonne Swinkels, Linda Custers 2.39.65dis rh. 4x 25m Schoolslag estafette: Mart Althuizen,Marloes Mijnster, Jelmer van Dijk.LiezIe Zietsman 1.35.70, 3e pl. Zondag 23 januari wordt de vierkamp wedstrijd gehouden in VENRAY en niet in Best, zoals stond aangekondigd. De Wedstrijd begint om I6.30uur. Inzwemmen vanaf 16.00 uur. Willen de volgende kinderen op tijd aanwezig zijn:Mariska Verstegen,Linda Custers, Rik op den Camp, Yvonne Swinkels,Tanja v. Heijster.Sandra Dircks.Anneke Christians,Chantal Pelzers.Lieke Koopmans. Mirte Kraaykamp,Eomer Zwijnenberg.Miel Hanen,Tom Oversier.Tom Linnenbank,Germain Verstegen,Stijn Kraaykamp.Guus v.d. Weerd. Pauline Dircks.Rafaela Breed,Guus Geurts.Lieke Voermans.Lieke Kok. OfFicials: P. Gloudemans, G. Verstegen, E. v. Heyster, J. Dircks, L d. Vaan. Synchroonzwemmen Zaterdag wordt tot 18.10 uur de eind- dans weer geoefend. Het is de bedoeling dat iedereen, die alleen het tweede uur zwemt, wat eerder op het zwembad is om meteen mee te oefenen. Zondag worden de volgende dansen geoefend: Grease, Rain Dance, E.T. en Moonmachine. bracht van veertien naar twaalf. Daardoor degradeert er dit seizoen geen enkel team meer uit deze klasse. De Bonte Koe weet dus ondanks het kwak kelseizoen dat het tweedeklasserschap weer voor minstens een jaar verlengd is. Na het vertek van Bart Linders naar ZVV Venray en drie spelers die stopten (Sander Brugmans, Antoine Reijntjes en Ted Strous) begon coach Piet Betaubun met een fors uitgedunde selectie aan de competitie. Tijdens het seizoen brachten Leon van Loon en Stephan de Weert het team weer op sterkte maar daar tegen over stond de langdurige blessure van Sjoerd Michiels. In de derby tegen Drukshop speelde Michiels voor het eer ste sinds maanden weer een volledige wedstrijd. Maar hij miste nog duidelijk ritme en vorm. Eddy Siebers profiteerde tweemaal van zwak verdedigen bij De Bonte Koe en bracht Drukshop halverwege de eer ste helft met 2-0 aan de leiding. Rick van der Heijden wist uit een vrije trap tegen te scoren (2-1) maar door een eigen doelpunt van Theo Swinkels, die een voorzet van Henk Ponjee achter zijn keeper schoot, kon Drukshop met een 3- 1 voorsprong gaan rusten. Na de pauze bleef Drukshop duidelijk de beste ploeg. De Bonte Koe verdedig de niet alleen matig maar wist ook aan vallend nauwelijks iets af te dwingen. Drukshop kon daardoor zijn voorsprong uitbouwen naar 5-1 door treffers van Eddy Siebers en Patrick Janssen. Daarna vond Drukshop het blijkbaar welletjes zodat De Bonte Koe een afgang bespaard bleef. Zes minuten voor tijd trof Rick van der Heijden opnieuw doel uit een vrije trap: 5-2. De opgekomen doelman Tacettin Altunyuva liet op aan geven van Rick van der Heijden 5-3 aan tekenen. In de allerlaatste minuut bracht Martien Vermeulen de 5-4 eindstand op het scorebord maar ondanks de eind sprint van De Bonte Koe kwam de zege van Drukshop geen moment in gevaar. Maandagavond kwam er vrij onver wachts een einde aan de sterke serie van Drukshop. Na zes duels ongeslagen te zijn gebléven, verloor Drukshop bij laagvlieger Beringe met 8-5. In de eerste helft ging het duel nog gelijk op: 3-3. Ron van der Zanden en Eddy Siebers (2x) scoorden de doelpunten. Maar na rust deden persoonlijke fouten en enkele snelle counters het Venrayse team de das om. Beringe liep zelfs uit naar een 8-3 voorsprong maar in de slotminuten ver kleinden Geert Vullings en Marcel Verhaegen de achterstand tot 8-5. Scopiascross Tegelen Afgelopen zondag vond op een vanouds modderig parcours de achtste Scopiascross van Tegelen plaats. Bij de lange cross over 10100m kwam Peter Scheres als vijfde in 36.25 over de streep. Marcel Martens wist net als der tiende binnen 40 minuten binnen te komen in 39.55. Bij de korte cross over 4870m behaalde Frank Timmermans een tijd van 17.31, waarmee hij zevende werd. De andere tijden waren: Jos Hebben 20.30 (HS20); Niels Postma 20.47 (HS2I); Tjeerd Hiddema 21.35 (HV22); Ruud Jacobs 21.39 (HS23); Jan van Ass 21.46 (HV23); Mariska v/d Horst 23.54 (DS4); Truus Hiddema 24.08 (DV7). Halve Marathon Egmond Vorige week nam Martien Dupont deel aan de halve marathon van Egmond. Hij kwam binnen in een mooie tijd van 1.43.00. Programma: zaterdag 14.30- 15.30 mountainbiken; 15.-30 - 17.15 lopen in schadijker bos sen; zondag 09.00 - 10.00 zwemmen in de Sprank; dinsdag 19.00 - 20.15 zwemmen in de Sprank; woensdag 19.00 - 20.45 baantraining in Venray. Vorige week vrijdag speelde het Venrayse team zijn eerste returnwed strijd van de tweede competitiehelft. In september 199 werd het nog een bloe deloze 0-0. Tegenstander BZC/van Uden placht zijn thuiswedstrijden af te werken in de gigantische sporthal de Maaspoort. Helaas geeft dat het wed- strijdgebeuren aldaar geen extra sfeer, gelet op het handjevol toeschouwers. HVC verscheen enigszins gewijzigd aan de start. Ontbrekend buiten Frank Beerkens, welke de training inmiddels hervatte, waren Jan v. Esch en Stefan van Sinderen. Mede hierdoor kwam Edward Linskens voor het eerst in de hoofdmacht van HVC uit. De thuisclub was zeker in het begin een dreigende ploeg. HVC kwam niet veel verder dan een schot in het zijnet van Stephan Sijbers en enkele afstandsschoten van Jurgen Nellissen. De beste kans was echter nog voor Jos van Gerven, welke alleen op de keeper afging, doch bekwaam gestuit werd. Juist in die fase waarin HVC meer balbezit kreeg, sloeg de tegenpartij toe uit een counter. Mark Pompe, kogelde van dichtbij een bal uit de lucht ineens binnen en het was 1-0. Wakker geschud door deze tegentreffer wist de Venrayse ploeg zich voor rust langszij te spelen. Een prima pass van Ruud Brands werd door Rob van Eist voor gegeven en Stephan Sijbers hoefde de bal nog maar binnen te lopen: 1 -1Na de rust nam HVC al snel een voor sprong. Een goed uitgevoerde combina tie tussen Mark Linskens en Fred Jeuken betekende een 1-2 stand. Laatstgenoemde wist opkomend door het midden bekwaam te scoren. Lang kon men echter niet genieten van déze voorsprong. Twee minuten tijdstraf bij een lichte overtredeing, brachten de thuisclub het voordeel van een overtalsi- tuatie. Daar waar anders HVC deze tegenvallers meestal goed weet te pare ren, sloeg de tegenstander nu genade loos toe. Eerst kopte Paul Coret van dichtbij de gelijkmakende 2-2 binnen. Pech had HVC toen in diezelfde straftijd Stephan Sijbers zijn actie niet beloond zag. Op snelheid komende vanaf eigen helft, ging hij op de hielen gezeten door een Bossche verdediger op de doelman af. De bal stuiterde echter voorkant paal terug in het veld en BZC/van Uden scoorde nu met vier tegen twee overtal de 3-2, opnieuw via Paul Coret. Diezelfde speler, bracht toen HVC inmiddels weer compleet was, de gena deklap toe. Met een fraai doelpunt scoorde hij een zuivere hattrick en het stond 4-2 voor de gastheren. HVC pro beerde wel de bakens te verzetten, doch het leek er soms niet echt in te geloven. Slechte passes en evenzo matige balaan name bleven hun parten spelen. De gedrevenheid waarmee eerder voor onmogelijk gehouden bekerresultaten werden bewerkstelligd, was niet terug te vinden. Ruim tien minuten voor tijd scoorde opnieuw Stephan Sijbers met een schot via de binnenkant paal en bepaalde de eindstand op 4-3. Echte kansen wist men zich in de resterende tijd nauwelijks meer te creëren, hetgeen voornamelijk te w ijten was aan de reeds- eerder genoemde fouten. Al met al een slechte wedstrijd van HVC-zijde welke men maar snel moet vergeten. Blijkbaar moet men voor elke overwinning in de beker toch zijn tol betalen. Nu maar hopen dat men zich maan dag voor eigen publiek kan revancheren tegen KCR/Konica uit Goirle. Destijds in de uitwedstrijd werd het 3-3. Aanvang in sporthal de Wetteling is 20.30 uur. Direct aansluitend spelen de HVC/ComputerWork reserves tegen HVC/Computer Work-KCR/Konica 5-6 (3-2). Doelpunten: 1. Jurgen Nellissen 1-0; 8. Paul Soethout 1-1; 15. Paul Soethout 1-2; 19. Mare Linskens 2-2; 24. Rob van Eist 3-2; 30. Mare Linskens 4-2; 32. Paul Soethout 4-3; 37. John Adriaansen 4-4; 37. Radouan Elbazzaz 4-5; 40. John Adriaansen 4-6; 42. Mare Linskens 5- 6. Scheidsrechter: Beckers (Maastricht). Toeschouwers: 125. HVC/ComputerWork: Nellissen; Brands, Van Eist, Van Gerven, Jeuken, Linskens, Van Sinderen en Sijbers. Door Henk Willemssen De bekerontmoeting in de halve Finale tegen landskampioen Den Haag Trimeur werpt zijn schaduw ver vooruit. Afgelopen maandag startte al de voor verkoop. En ook de 'spelers van HVC/ComputerWork lijken met hun hoofd meer bij de bekerstrijd te zijn dan bij de wekelijkse competitie-besognes. Tegen het lager geklasseerde KCR/Konica leed de Venrayse eerstedi- visionist zijn vierde nederlaag op rij: 5- 6. Op coach Leon Verhorevoort rust nu de moeilijke taak om zijn spelers weer scherp te krijgen voor een 'gewoon' competitieduel. We spelen nog drie competitiewedstrijden voor die beker ontmoeting tegen Den Haag. En ik moet er niet aan denken dat die allemaal ver loren worden. Want dan raken we ook nog in degradatiegevaar. Het wordt nu de allerhoogste tijd om punten te gaan pakken", stelde Verhorevoort. Maar de HVC-coach heeft ook begrip voor de mindere periode die zijn team nu door maakt. "Het is voor de spelers heel moeilijk om "Den Haag" los te laten. Want iedereen is al volop met dat beker duel bezig. En ik merk het zelf ook. want je wordt steeds op die bekersucces sen aangesproken. En dat heeft nu juist zijn weerslag op de competitieresulta- ten." Afgelopen vrijdag was een matig acterend HVC/ComputerWork bij BZC/Van Uden al met 4-3 onderuit gegaan. Maandagavond leek KCR/Konica een ideale tegenstander om de negatieve spiraal te doorbreken. Het Venrayse team kende een vliegende start want al binnen elf seconden scoor de de opgekomen doelman Jurgen Nellissen de openingstreffer: 1-0. Maar de bezoekers uit Goirle wisten door twee treffers van aanvoerder Paul Soethout na een kwartier een 1 -2 voor sprong te nemen. Daarna beleefde HVC/ComputerWork, dat zonder de geblesseerde Jan van Esch aantrad, zijn beste fase. Konica werd ver terugge drongen en met een schitterend afstand schot trof Mare Linskens via de binnen kant van de paal doel: 2-2. Even later raakte een diagonaal schot van Stefan van Sinderen de paal. Maar HVC/ComputerWork zou toch met een voorsprong de rust ingaan. Op aangeven van Stephan Sijbers scoorde Rob van Eist met een prachtige boogbal 3-2. Na de hervatting zette het Venrayse team zijn sterke spel van vlak voor de rust voort. Na een mooi uitgespeelde aanval wist Mare Linskens, op aangeven van Fred Jeuken. 4-2 binnen te schieten. Niets leek toen een Venrayse overwin ning in de weg te staan. Maar HVC/ComputerWork klapte daarna vol ledig in elkaar. De organisatie in de defensie was helemaal zoek en de Venrayse spelers stapelden fout op fout. De Brabantse bezoekers proFiteerden gretig en wisten binnen acht minuten de 4-2 achterstand om te buigen in een 4-6 voorsprong. Even leek HVC/ComputerWork zich nog te kun nen herstellen toen Mare Linskens acht minuten voor tijd 5-6 scoorde. Mare Linskens, die een uiterst productieve avond had, haalde als een van de weini ge spelers een dikke voldoende. Linskens scoorde in dit ene duel drie keer terwijl hij daarvoor in de gehele competitie slechts twee keer doel had getroffen. Maar uit de aansluitingstreffer van Linskens kon de thuisclub geen moed putten voor een slotoffensief. Integendeel KCR/Konica was door John Adriaansen, die twee keer de paal raak te, nog het gevaarlijkst. Teleurgesteld en gelaten droop de Venrayse cupfïghter af. Coach Verhorevoort: "We zijn alweer niet weggespeeld maar hebben toch weer nul punten. We kregen het duel niet onder controle en verdedigend zat het niet goed want zes tegentreffers is te veel. Het geluk zat ook niet mee en dit verlies kunnen we nu eigenlijk niet heb ben. Komende maandag uit tegen Graus Bouw moet er weer eens gewonnen worden." Met loten heeft HVC/ComputerWork tot nu toe niet over geluk te klagen gehad. Na drie rondes lang een thuis wedstrijd geloot te hebben, treft men in de halve finale ook weer dit ontegenzeg gelijk voordeel. Als tegenstander kwam niemand minder uit de bus dan Den Haag/Trimeur. De andere halve Finale gaat tussen FCK/de Hommel en Leekster Eagles, waarbij de ploeg uit Den Bosch thuis speelt. De stemming aan HVC/zijde was toch duidelijk over heersend een gevoel van tevredenheid. Aan een kant de realiteitszin van een tegenstander zoals de ploeg uit Den Haag gezien mag worden. Niet voorn iets zijn zij hofleverancier voor het Nationaal Zaalvoetbalteam met spelers zoals Grunholz, Luwig. Bouman. Daar tegenover echter de uitdaging om deze wedstrijd te spelen tegen deze grote namen. Daarbij de gelegenheid om in eigen huis een ambiance op te roepen die elke zaalvoetballiefhebber mee moet maken. Hoofdzaak vooraf, zal dan ook met name de organisatie zijn, om de ongetwijfeld grote publieke belangstel ling in goede banen te leiden mede daar om ziet men binnen HVC-kringen deze wedstrijd als een Finale, doch men zal er zeker voor gaan! De exacte speeldatum moet nog in overleg met de KNVB wor den vastgesteld, doch zal naar alle waar schijnlijkheid maandag 28 februari wor den. Wel zeker is dat de voorverkoop start op maandag 17 januari tijdens de thuiswedstrijd tegen KCR/Konica. Bovendien kan men vanaf dinsdag 18 januari ook terecht bij de inmiddels bekende voorverkoopadressen: A&S Intersport en A&S Buitensport en Sportcafé de Wetteling.

Peel en Maas | 2000 | | pagina 17