de Studio PEEL EN MAAS "In Oostrum voel ik me thuis" Stem Hej en Wej de finale in! 30 tot 50 extra afgeprijsd *JACKS en TRUIEN PRIJS Miel&Ik bij Literair Café Drie Zilveren Bömkes in Landweert WINTER Donateursvergadering Eigen Woning Venray Winnaars kleur- wedstrijd en kerstpuzzel Peel en Maas WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING op de collectie o.a. kostuums - kolberts - pantalons winter- en regenjassen vesten en truien* en jacks* Brand in Leunen Jenniskens^ De echte vastelaovesvierder zal het wel al weten: vanaf afgelopen zondag zendt LI Radio de halve finales uit van het Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer. Drie weken lang, telkens op zondagmiddag van half twee tot half vier, zullen de beste vastelao- vesliedjes voor het komend sei zoen te horen zijn. Ook 'We heb ben nog noeët zó'n schik gehad as maergenaovond' van het Venrayse trio Hej en Wej. CO c\i O C\l o co CO LO LO CO L- Tt" z O _i CD CC LU CC f- z LU CL Het succesvolle cabaretduo Miel&Ik is zondag 23 januari te gast bij het Literair Café Venray- Regio. Op die dag worden vanaf 11,30 uur in conferentiecentrum De Witte Hoeve de proza en poë zieprijzen van de Raadselige Roos uitgereikt. Deze prijsuitreiking wordt opge luisterd door het cabaretduo dat de afgelopen jaren met succes in ons land behoorlijk aan de weg heeft getimmerd. Het duo wordt gevormd door Miel Verstappen en Sander Buunk. Miel Verstappen is geboren in Arcen en stond al als leerling van de basisschool in die plaats op het toneel. Later was hij een van de mensen die optraden tijdens de Ze waren niet meteen afgelopen zondag aan de beurt, maar de laatste uitzending op 30 januari pas. Als achtste liedje zal het trio dan door de Limburgse luidsprekers knallen. Dat Hej en Wej de halve finale heeft bereikt is al een prestatie op zich: uit meer dan 260 inzendingen de laatste 51 bereiken is al klasse. Een zeer verkouden 'Wej' van de Heuvel: "Wij vinden het helemaal te gek, de eerste keer op de cd en dan ook nog doordringen naar de halve finales!" bonte avonden in Arcen. Tijdens zijn studentenleven ontmoette hij in Nijmegen Sander Buunk. Het klikte meteen goed tussen die twee. Met succes deden ze mee aan het VARA's Leids Cabaret festival en het Limburgs Cabaret Festival. Ze hebben een avondvullend program ma en tijdens de uitreiking van de Raadselige Roos treden ze twee keer 20 minuten op. Miel en Ik heb ben liedjes en sketches die worden gekenmerkt door een voortdurende afwisseling van kolder, ontroering en herkenbaarheid. Het duo beschikt over een aardig acteertelent en weet tegelijker de grappen goed te plaat sen, schreef een recensist naar aan leiding van hun voorstelling. De vaste supporters van het trio rekenen er alvast op en plannen nu al om twee bussen te huren voor de reis naar de Rodahal in Kerkrade. DROOM In de finale komt een liedje dank zij 'iedereen', alle lezers van regio nale kranten dus. Wekelijks staan er stembiljetten in deze bladen en door nu deze bon in te vullen en op te stu ren stemt heel Venray Hej en Wej de finale in. De concurrentie is groot en dus is er voor de finale een groot aantal stemmen nodig. De Kemissie Liedje van Vastelaovesvereniging de Pielhaas doet er alles aan om zoveel mogelijk originele stembiljetten, geen kopieën dus, voor Hej en Wej in de stembus te krijgen. "Wij zijn echt afhankelijk van de mensen die insturen", erkent het trio, "Maar het zou een droom zijn als we de finale in de Rodahal in Kerkrade halen." Het zou betekenen dat Venray voor de eerste keer is vertegenwoordigd op de finale avond van het Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer. Wat hadden ze weer hun best gedaan. De kinderen, heel jong en iets ouder, hebben zich weer in grote getalen ingezet om de kerst plaat in Peel en Maas zo fraai moge lijk in te kleuren. Gewone kleurpot loden, viltstiften, verf. alle soorten materialen werden gebruikt om de kleurplaat zo mooi mogelijk te ver sieren. En. eerlijk is eerlijk, er zaten ook dit jaar weer juweeltjes bij. De jury had grote moeite om de win naars te kiezen, maar kwam er uit eindelijk toch uit. De winnaars van de kleurplaten- wedstrijd zijn: Erik Peters. Aselberghstraat 27 in Oostrum, Marloes van Rattingen, Randerade 65 in Oostrum en Anette Reintjes, De Hoef 11 in Leunen. De kerstpuz zel van Peel en Maas plaatste de echte puzzelaars niet voor grote pro blemen. Vrijwel alle inzenders had den het bij het rechte eind. De oplossing van de puzzel luidde: Stap in een nieuwe toekomst. De winnaars van de kerstpuzzel zijn: A. Drabbels-Direks, Langstraat 118 in Venray; N. van Waayenburg, Schutsboom 7 in Venray en J. van Soest, Kerkweg 21 in Ysselsteyn. De drie winnaars van de kerstpuzzel krijgen allen een boekenbon. De kinderen kunnen in bij boekhandel Van den Munckhof aan de Grotestraat een boek ter waarde van 25 gulden uitzoeken. Alle prijswin naars zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Voor alle andere inzenders geldt, bedankt voor de moeite en hopelijk vallen jullie een volgende keer wel in de prijzen. De Stichting Eigen Woning Venray houdt op dinsdag 25 januari om 20.00 uur een vergadering. Aan de orde komen o.a.: Jaaroverzicht 1999. Financieel overzicht 1999, geplande activiteiten 2000, Reststroken: van de woningstichting hebben wij uitsluitsel gekregen over hoe het met de rest stroken er uitziet. Wij zullen dit aan de donateurs mededelen. Gaarne wil len wij dan ook de bezitters van de reststroken horen hoe dit in de praktijk uitvalt; Asbestdaken: tijdens een vergadering met de woningstichting heeft het bestuur de plannen en planning ingezien. De actuele stand van"zaken zal met de donateurs besproken worden. De vergadering is gratis toegankelijk voor donateurs van de Stichting. Niet-leden betalen vijf gulden entree. Men kan zich uiteraard bij aanvang \^van de vergadering als lid aanmelden. MsaeVeis Eindstraat 12, tel. 581553 gratis parkeren voor de deur INTERIEURSTYLISTEN In de Studio kunnen wij op een persoonlijke maar bovenal creatieve verrassende manier vormgeven aan uw interieur. Het persoonlijke is samen met u, in alle rust. Wij hebben daarom gekozen voor advisering op afspraak. Wij maken voor u een kleurenplan, gecombi neerd met alles op het gebied van tapijt- en raamdecoratie, zoals bijzondere zonwering en een aparte collectie gordijnen. Dit samen in een perfecte kleurencompositie. Op vrijdag en zaterdag zijn wij open, loop eens binnen en proef onze sfeer en bent u geïnteresseerd, maken wij een afspraak Theeuwen, Van Goch en Curfs in het zonnetje DONDERDAG 20 JANUARI 2000 - NR. 3 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG Mien Direks 60 jaar lid van LVB-Oostrum Mien Direks-Hellegers (75) ging als vijftienjarige voor het eerst met haar moeder Johanna Hellegers-Voermans mee naar een bijeenkomst van de Boerinnenbond in Oostrum, de voorloper van de Limburgse Vrouwenbond (LVB). Zestig jaar later is ze nog steeds lid, en alhoe wel ze sinds april 1999 in een fraaie woning in het St. Joriskwartier in Venray woont, rijdt ze nog bijna dagelijks in haar eigen auto naar Oostrum om te kaarten, gymnastieken of te volksdansen met de leden van de plaatselijke KBO. Ook bezoekt ze de bijeenkomsten van de LVB Oostrum nog geregeld. Komende donderdag wordt ze tijdens de jaarvergadering van de LVB Oostrum samen met enkele ande re jubilarissen in het zonnetje gezet. Mien werd geboren in Oirlo. Het gezin Hellegers bestond uit vader en moeder Hellegers en dertien kinde ren. "Ik wilde eigenlijk erg graag gaan leren maar dat kon toen gewoon niet. De tijden waren anders. We hadden een boerderij en mijn vader en moeder hadden liever dat ik thuis de handen uit de mou wen stak", vertelt Mien. Na jaren thuis op de boerderij gewerkt te hebben trouwde ze in april 1951 met Piet Direks uit Venray. "Mijn man en ik hebben samen jarenlang een gemengd agra risch bedrijf gehad in Oostrum. Tot 1983, want toen hebben we door persoonlijke omstandigheden nood gedwongen een huis gekocht aan de Stationsweg in Oostrum." BEZIGE BIJ Mien is vanaf haar prille jeugdja ren een bezige bij geweest, en dat is ze ook na het overlijden van haar man Piet gebleven. Ze was in het verleden onder andere negen jaar secretaresse van de LVB Oostrum, vier jaar voorzitster en twee jaar kringvoorzitster van de LVB. Ook zat ze in het bestuur van het gemeenschapshuis in Oostrum en was ze lid van de financiële com missie van de kerk. Tegenwoordig is ze *s maandags altijd in de weer als Mien Direks: "Het bestuurswerk voor de LVB Oostrum heb ik altijd met erg veel liefde en plezier gedaan vrijwilligster voor patiënten in het St. Elisabethziekenhuis en verzorgt ze wekelijks de bloemen in de Oostrumse kerk. "Mijn man en ik hadden geen kin deren. Maar problemen om de vrije uurtjes in te vullen heb ik nooit gehad. Zeker het bestuurswerk voor de LVB heb ik altijd met erg veel liefde en plezier gedaan", aldus Mien. PROGRAMMA Mien Direks-Helligers is ook vol lof over het huidige bestuur van de LVB in Oostrum. "Ik vind de bij eenkomsten altijd erg leuk en nuttig. Er komen bijvoorbeeld onderwer pen aan de orde op landbouwgebied, maar ook thema's over wonen, wer ken en de veranderende maatschap pij worden besproken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook deelnemen aan een computercursus of een cursus bloemschikken of pottenbakken. Een erg afwisselend programma. Het bestuur Van de LVB Oostrum is gewoon erg goed bezig." Er is volgens haar een groot ver schil tussen de huidige, jongere generatie leden van de LVB en de wat oudere generatie. "Wij begon nen met werken en gingen ons op latere leeftijd steeds meer ontwikke len. De jongeren van nu gaan eerst naar school, dan vaak nog studeren en daarna pas aan het werk. Maar ik vind het mooi dat in Oostrum nog erg veel relatief jonge vrouwen lid zijn van de LVB. Ik schat dat we zo'n honderd leden hebben." WAARDERING Mooi noemt ze het ook dat ieder een in Oostrum haar kent. "Het is leuk als mensen een praatje met je maken en laten blijken dat'ze waar dering hebben voor het werk datje voor de gemeenschap in Oostrum hebt gedaan. In Oostrum voel ik me nog steeds thuis." Verveling? Dat woord komt dan ook niet in het woordenboek van Mien Direks voor. Ze heeft haar hobby's, vrienden en ook gaat ze regelmatig op bezoek bij haar broer in Grubbenvorst. Tekenend voor haar vitaliteit is dat ze met haar ei gen auto niet rustig door de dorpen toert maar vlotjes over de A73 naar Grubbenvorst rijdt. "Want dat gaat toch een stuk sneller", vertelt Mien. "Ik prijs me gelukkig dat ik nog zo mobiel ben dat ik overal bij kan zijn. Daarom ben ik zo vaak in Oostrum. Daar voel ik me gewoon thuis." Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer Grotestraat 32 - Venray - Tel. 0478-586387 Bij een brand maandagmorgen in een bedrijf aan de Albionstraat in Leunen is het interieur met een laag roet bedekt. De brand brak rond 6.25 uur uit in de kelder. De Ven rayse bamdweer moest de brand hard met perslucht te lijf. Het vuur, dat vermoedelijk is Ontstaan in de buurt van de cv-ketel. zorgde voor aanzienlijke schade aan het elek trisch systeem en de waterleiding. installatie verwarming elektro ventilatie sanitair airconditioning Oude Kerkstraat 3 5861 BM Wanssum Tel. 0478-532441, fax 0478-532645 Email: Jenniskensinstallatie@Jewa.nl Jan van Goch. Marjo Curfs en Harry Theeuwen ontvingen 't Zilveren Bömke, als dank voor hun inzet voor de wijk Landweert. vinden om de wijkvereniging gevraagd en ongevraagd te onder steunen. Marjo Curfs is oud-lid van de activiteitencommissie Landweert. vrijwilligster en vooral de grote steun voor haar echtgenoot en voorzitter van de wijkvereniging. Marjo (44 jaar oud, gehuwd en moeder van twee kinderen) is achter de schermen wel bijna elke dag in de weer voor de wijkvereniging. Zij staat steeds maar weer toe dafhaar echtgenoot regelmatig op pad is voor de wijkvereniging en onder steunt hem daar bovendien in door hem het nodige werk uit handen te nemen. Marjo is iemand die niet op de voorgrond treedt en daardoor val len haar vele werkzaamheden nau welijks op. Wijkvereniging Landweert heeft onlangs aan maar liefst drie personen de onderscheiding het Zilveren Bömke uitgereikt. De gelukkigen zijn Harry Theeuwen, Jan van Goch en Marjo Curfs. De onderscheiding is niet zozeer bijzonder door de schaarsheid waar mee zij uitgegeven wordt, maar wel door het feit dat de onderscheidene zich geheel belangeloos op een bij zondere wijze verdienstelijk moet hebben gemaakt voor de Venrayse wijk Landweert. Reeds zeventien personen zijn drager van het Zilveren Bömke. DRAGERS Harry Theeuwen is de huidige voorzitter van ouderenvereniging 'Ons Genot' en kartrekker van het geheel. Harry weet het bestuur en de vrijwilligers op een bijzondere manier te motiveren. Bij activiteiten van de wijkvereniging is hij altijd wel in het wijkcentrum te vinden om hand- en spandiensten te ver richten. Jan van Goch is oud-bestuurslid van wijkvereniging Landweert, bestuurslid van de Stichting Wijkcentrum Landweert. secretaris van de Stichting Peuterspeelzalen Venray en actief betrokken bij peu terspeelzaal 'De Blokkendoos'. Jan (37 jaar oud, gehuwd en vader van drie kinderen) weet bovendien naast zijn drukke werkzaamheden in zijn jonge bedrijf altijd wel tijd te

Peel en Maas | 2000 | | pagina 13