List vertolkt Piaf in eigenzinnige musical African Night in 'de Evenaar' Robert Arts prins Piëlreuzen Expositie galerie de Lochting Marokkaanse theatergroep speelt 17 januari in Schouwburg Geert Cox prins Ut Dartele Veule Limburgs Vastelaoves Leedjes Konkoer UW Backwoords in café De Bonte Koe Prinsenbal De Klutetrappers De Hedsbuulen Heide PEEL EN MAAS Programma Schouwburg Venray Jeugdige rekeninghouders opgelet! Als je bij beleggen niet direct in boter hammen denkt maar in aandelen dan is het Young Dynamic Fund iets voor jou! Dit is een aandelenbeleggingsfonds wat onder andere belegd in McDonalds, Nike en MTV. Dit fonds is speciaal gericht op jongeren zoals jij, met een eigen magazine en inter netsite!* En beleggen doe je natuurlijk via je Rabo Jongerenrekening: een gecom bineerde spaar- en betaalrekening met bankpas.** Wil je (leren) beleggen? Bel met de Rabobank en maak een afspraak met één van onze cliëntadvi seurs! Aankomende beleggers onder de 18 heb ben een handtekening van ouder(s)/wet- telijke vertegenwoordiger nodig. De minimale inleg is slechts 25 piek. Indrukwekkende stemmen en betoverende beelden in Die Zauberflöte, liefde, tragiek en tederheid in de dans/muziekpro- ductie Nico en een schitterende vertolking van Liesbeth List in de musical Piaf. Veel zang en dans de komende week in de voorstellin gen in de Schouwburg Venray. De echte vastelaovesvierder zal het ongetwijfeld al weten. Vanaf komende zondag zend L1 radio de halve finales uit van het vastelaoves leedjes konkoer. Drie weken lang, 16, 23 en 30 januari, telkens op zondagmiddag van half twee tot half vier, de beste vastelaovesliedjes voor het komend seizoen op de radio. Ook Venray kent zijn afgevaardig de. Van de nieuwe vastelaoves cd leeft Wil Cremers' liedje 'we hebbe ïög noeët zó'n schik gehad as maer- enaovend' gezongen door Hej en ej, de halve finales bereikt. Op ch al een prestatie van formaat, it meer dan 260 inzendingen de atste 51 bereiken is al klasse. Hej Wej zetten Venray op de mburgse vastelaoveskaart. Maar at zou het mooi zijn als ze nou ook og doorgingen naar de finale. En n met een bus (of 2) supporters aar Kerkrade waar op 11 februari een ongetwijfeld bomvolle lodahal misschien wel het mooiste /astelaovesfeest van het jaar gevierd laat worden. Hoe kom je nou in de finale? Wij vormen met z'n allen de jury. De romende weken verschijnen er in liverse regionale kranten stembiljet- en. Aan de bon kun je zien op ivelke zondag het Venrayse liedje vordt uitgezonden. Door nu met z'n illen dat stembiljet in te vtillen en ip te sturen (liefst het maximum iantal stemmen per persoon), maar illeen originele en geen kopieën, lus kranten verzamelen!!) stemmen vij Hej en Wej met hun liedje de inale in. Maar de concurrentie is groot, dus voor een finaleplaats is een groot lantal stemmen nodig. Dus niet met 'n allen gaan denken, die ander vult iet wel in, want dan komen we er liet. Nee, heel Venray en natuurlijk 11e kerkdorpen steunen massaal )ns' vastelaovesliedje. Hou die rant in de gaten, organiseer acties n straat, buurt of vereniging, .uister naar radio LI op de zondag- niddag en stuur in die bonnen. Het YK leeft, ook in de gemeente fenray. Wij reserveren alvast een ius (of 2). FLKLENMAAS 'n abonnement waard Liesbeth List vertolkt op indringende vedette Foto: Jan Swinkels, Best). nadering als ongenaakbaarheid, fatalisme en tragiek. In het voortdu rend aanwezige spanningsveld tus sen verhaal en abstractie wordt veel ruimte gelaten aan de fantasie van de toeschouwer. Wubbe maakte de choreografie voor de reeks voorstel lingen met bandmuziek voor elf dansers, waarvan de zes danseressen elk de rol van Nico uitbeelden. Mede door de alom geprezen dans- prestaties, afwisselend in dynami sche soli, duetten, trio's en harmoni euze ensemblewerken wordt een reeks aan sferen en emoties opge roepen. De voorstelling begint om 20.00 uur. PIAF, DE MUSICAL Het levensverhaal van de legend arische Franse vedette Edith Piaf is bewerkt tot een avond intiem muziektheater waarbij zeven acteurs, begeleid door drie muzikan ten, de hoogtijdagen van het Franse Van 16 januari t/m 27 februari is er weer een nieuwe expositie te bekijken bij Galerie de Lochting. Zoals gebruikelijk zijn er weer drie exposanten, te weten: Reinharda Drijfhamer met schilderijen, Jan Steen met fotowerk en Arjen Bakermans met keramische sculptu ren. Reinharda Drijfhamer Haar oeuvre bestaat voornamelijk uit aquarellen/collages en mozaïe ken met een zeker organisch karak ter. Abstract? Nee, echt niet. Figuratief? In geen geval. Maar ook weer niet 'iets daar tussenin'. Wat we! het geval is, is dat haar werk beelden van herinneringen oproept, zoals dat kan gebeuren bij het lezen van een boek. Je wordt als het ware opgenomen in het verhaal, of, in dit geval, in het beeld. In beide gevallen in de sfeer. Zelfs elementen als een vogel of poort (inderdaad als vogel en poort te herkennen), vormen in haar aquarellen geen hoofdmotief, maar ingrediënten die in de totaliteit hun plaats hebben zonder de volle aandacht op te eisen. In haar meest recente werk laat Reinharda haar schilderijen niet ophouden bij de lijst, maar wordt die juist een onder deel daarvan. De lijst Iaat ze als het ware integreren met de aquarellen, of liever gezegd: in de collages van gemengde techniek. Daarbij maakt ze voornamelijk gebruik van mozaïek, waarmee ze in feite 'door schildert', gebruikmakend van een nagenoeg onbeperkte keuze aan kleuren van het keramisch materi aal. Zo wordt de omgeving eigenlijk de lijst van haar werk. Ieder aquarel of collage en elk object ziet ze als een weerspiegeling van haar bele vingswereld op dat moment. Via subtiel kleurgebruik en de toepas sing van verrassende materialen en vormen kunnen we een stukje van haar wereld meebeleven in de onze. Enerzijds zijn daar de schilderwer ken, met een helder kleurgebruik en een poëtische inslag, waarvan de titels het uitgangspunt aangeven en anderzijds s er de sprookjesachtige wereld van de, arbeidsintensieve, mozaïken, vol verborgen schatten. Jan Steen De foto's die hij gaat vertonen zijn ontstaan tussen de zomers van 1997 en 1999. In de zomer van 1997 vol tooide Huub de Bode een construc tie van steigerbuizen, pallets en glas met een hoogte van 12 meter en een spanwijdte van 14 meter in de vorm van een vogelverschrikker. Deze 'vogelverschrikker' staat op het hoogste punt van een glooiing in het veld van het achthonderd inwoners tellende Bingelrade en kijkt temid den van een bietenveld en appel boomgaarden uit over Oostelijk Zuid-Limburg richting Duitsland. Ondertussen is dit fascinerende beeld op een bijzondere wijze een deel van het landschap geworden. Geïnspireerd door dit wonderlijk fenomeen begon Jan Steen vanaf medio 1997 de 'vogelschrik' in zin landschappelijke entourage in de wisselende seizoenen in beeld te brengen. wijze de rol van Edith Piaf, de Franse chanson doen herleven. De hoofdrol van Edith Piaf wordt gespeeld door Liesbeth List. Deze zangeres heeft in haar lange carrière al dikwijls te horen gekregen dat ze op de Franse diva lijkt. Andere rollen zijn wegge legd voor voormalig 'Goede Tijden Slechte Tijden'-acteur Casper van Bohemen, Hans Comelissen (Zeg 'ns AAA) en het jonge talent Jurrian van Dongen. Piaf, de musical, is een nieuwe interpretatie van het stuk dat de Engelse schrijfster Pam Gems in 1978 schreef voor de Royal Shakespeare Company. De muziek speelt natuurlijk een belangrijke rol in deze voorstelling. Begeleid door piano, cello en accordeon worden in de Franse taal onvergetelijke num mers ten gehore gebracht als 'Padam, Padam', 'La Foule', 'Milord'La Vie en Rose' en 'Non je ne regrette rien'. De voorstelling op woensdag 19 januari begint om 20.00 uur. Arjen Bakermans De werken die getoond worden zijn keramische objecten die gestookt zijn in een Afrikaanse vel- doven. De brandstof hierbij is hout. Door de variatie van een onregelma tig meer of minder zuurstofrijke atmosfeer in de oven krijgt je het effect van oxydatie (meer zuurstof) en reductie (minder of geen zuur stof). Dat effect openbaart zich in een kleurvariatie van glanzend metaalzwart (reductie) tot rood, bruin, grijs of witachtige vlekken (oxydatie) afhankelijk van de klei die gebruikt is. Veelal is de klei in gemengde vorm toegepast zonder aparte kleurmiddelen toe te voegen. De kunst van het stoken is de juiste mate te vinden waarin je de oven afsluit of open laat tijdens de brand. Potten en vazen zijn objecten met een lading. In zijn zoeken naar die inhoud zijn materie, vorm, kleur en stookwijze tot en eenheid gekomen. Vormen die bij de aarde horen. Soms zijn ze direct daarvan afgeleid en hebben relaties met landschappe lijke zaken. Vaker nog komt het werk voort uit het innerlijk van karakters (een naar binnen gedraai de spiraal), het spirituele of juist lichamelijkheid. Hij zoekt een span ning tussen het organische (bolling, kromming, holte, golf, welving) en een kunstmatige, bijna geometrische begrenzing. Een beëindiging of accent wat de vorm tot 'mensen- vorm' maakt. De expositie wordt geopend met een open huis middag op zondag 16 januari vanf 13.00 uur. De kunste naars zijn op deze middag aanwe zig. Galerie de Lochting, Laagheidseweg 16 (richting Overloon) 5804 BJ Venray, tel. 0478-585173. Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00-17.30 uur en na telefonische afspraak. www.netroduction.Nederland/loch- ting of e-mail: lochting@wish- mail.net PEEL EN MAAS WEEKBLAD Een band met ballen noemen ze zichzelf, een band bestaande uit drie fanatieke Rockfans. die al jaren meedraaien in verschillende bands. Backwoods speelt uiterst gevarieer de rock uit de jaren negentig. Bijvoorbeeld covers van Bush en Supergrass, maar ze kijken ook graag naar het verleden. Kortom een band met ballen. Optreden zondag 16 jan. 2000 om 20.00 uur; entree: vijf gulden. Maandag 17 januari laten vier Marokkaanse meiden van de theatergroep 'Vijf op je ogen' het achterste van hun tong zien. Zij brengen in Schouwburg Venray een voorstelling met keiharde en confronterende scènes over dilem ma's tussen moeders en dochters, de vrijheid van partnerkeuze en over droommannen. 'Vijf op je ogen' speelt een univer seel stuk, dat allochtonen én autochtonen aan zal spreken. Een Marokkaanse moeder die haar doch ter in haar gezicht spuugt omdat ze een Nederlandse vriend heeft, een arrogante allochtone Gooise en een witgesluierde bruid zijn enkele types die de revue passereen. Het toneelspel van de vier Marokkaanse vrouwen, onder regie van Adelheid In een goed gevulde zaal De Per weekeinde uitgeroepen tot prins Veulen. Samen met prinses Henny r het Venrayse kerkdorp. Prins Geert 22 januari receptie. Het Golden I Tacken. In een bomvolle Smelehof in Ysselsteyn is afgelopen weekeinde Robert Arts uitgeroepen tot prins van de Piëlreuzen. In het dagelijks leven is hij administratief medewer ker. Hij zal als Robert II de Piëlreuzen en -reuzinnen tijdens de carnavalsdagen voorgaan onder het motto 'Laot ow fantasie de vrije loëp, dan gebeurt dur mit vastelo- avend un hiële hoëp. Hij wordt ondersteund door zijn vrouw Margo, prinses Margo dus! Roosen, is snel, verrassend en boei end. Het theatergezelschap werd eind 1998 opgericht door de twinti gers Jamila El Maroudi, Myriam Sahraoui, Amina Meliani en Lafita Saghir. Na afloop van de voorstelling is er in de schouwburg onder leiding van Nuray Altundal een discussie over thema's uit het toneelstuk. Het idee om deze voorstelling naar Venray te halen komt overigens van de Venrayse Vrouwenraad en het Internationaal Vrouwencentrum. 'Vijf op je ogen' speelt maandag 17 januari in Schouwburg Venray. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten kosten ƒ7,50 en zijn verkrijgbaar bij schouwburg Venray, VVV, de Venrayse Vrouwenraad en het Internationaal Vrouwencentrum 1 in Veulen is Geert Cox afgelopen vasteloavesvereniging Ut Dartele rt hij tijdens de carnavalsdagen over i prinses Henny houden op zaterdag 1 werd uitgereikt aan El Reintjes- De Evenaar organiseert op zater dag 15 januari in samenwerking met djembe school Doun-doun uit Boxmeer een African Night. Ook de Afrikaanse dansschool Jambo zal deze avond aanwezig zijn. Deze avond speelt de band La Vache qui rit uit Arnhem met als gastspeler de zeer begaafde en getalenteerde Ousmane. Een entertainer en per cussionist. De dansschool Jambo van Miram Coenen maakt deze swingende avond compleet. Ruime en maand geleden waren vele enthousiaste mensen aanwezig bij hetzelfde programma in Boxmeer. De avond begint om 21.00 uur en de entree is 7,50 per persoon. Maak deze avond kennis met de djembe school. Gisteren, 12 januari, begon in de Evenaar een djembe cursus. Bij voldoende deelname zal er een cursus voor beginners en gevorderden starten. Even bellen naar de Evenaar is gewenst. De Klutetrappers in Vredepeel hebben Karin van der Zanden en Martijn Hegmans uitgeroepen tot nieuwe jeugdprinses en -prins. Narrinneke werd Ellen van Zutphen. Tijdens het prinsenbal op zaterdag 15 januari in De Kleine Loef wordt de nieuwe prins van De Klutetrappers bekendgemaakt. Het bal begint om 21.00 uur. Programma Carnaval Zaterdag 5 feb.: Prinsenbal a. 21.11 uur, uitkomen prins 23.11 uur. Zondag 13 feb.: jeugdprinsenbal, aanvang 14.11 uur. Zaterdag 19 feb.: prinsenreceptie en uitkomen boerenbruidspaar, aan vang 19.55 uur. Zondag 27 feb.: Carnavalskrant en Klomp. Zaterdag 4 maart: uitreiking Gou den Hedsbuul, aanvang 21.33 uur. donderdag 13 januari 2000 - Pagina 3 AyeHcU ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van R. Bruins, B. van Casteren-van Gils, R.E. Gabeler, H. Schraven, F. Schmeetz, M. van Hel, I. van Tiel- Knoppen, J. Wittgen en M. W. T. Lucassen: Zaterdag: M. van TIEL Stationsweg 60a, tel. 581465 Zondag: H. SCHRAVEN Stationsweg 60a, tel. 581465 Weekenddienst voor de patiënten van A. Coenen, P. Corver, P. Henkes, R. Keijzer, L. Keijzer-Bors, G. van Loon, E. de Muinck Keizer, M. Van Straaten, J. de Vocht: M. Van STRAATEN Pr. Hendrikstraat 26, tel. 588800 Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur ZIEKENVERVOER Tel. 077-3575757 ONGEVALLEN Tel. 112 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN ANTONIUISVELD Stationsweg 60d, tel. 584877 van vrijdagavond 18.00 uur tot volgen de week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar H. HAMMINGA, tel. 511132 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VEN RAY Oude Oostrumseweg 26. Voor spoedge vallen zijn wij dag en nacht bereikbaar, tel. 581336 of 586457 E.M. Ruymbeek, J.M. van Winden, W.H. de Vocht, R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink, G. Gelling en mevr. H. Loonen V. GEURTS en W. de VOCHT DIERENARTSENPRAKTUK OOS TRUM W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum tel. 582690 WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de verloskundige praktijk Venray. Van donderdag 20.00 tot maandag 8.00 uur R. v.d. REIS, tel. 06-22922151 WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de verloskundige praktijk Venray worden vanaf maandag 08.00 tot donderdag 20.00 uur waarge nomen door. H. v. EERTEN, tel. 06-22922151 Afspraken maken 's middags tussen 18.00 en 19.00 uur, tel. 06-22722996 INFORMATIECENTRUM GEES TELIJKE GEZONDHEIDSZORG Tel. 0478-527066 maandag-donderdag 09.00-17.30 uur MELDPUNT VOOR HULP, ADVIES EN INFORMATIE Tel. 0478-584444 Bereikbaar elke werkdag van 9 tot 12 uur. Na genoemde tijd, tijdens feestda gen en weekend is het Meldpunt bereikbaar via het antwoordapparaat Aangesloten instellingen/organisaties: Algemene Hulpdienst, Gehandicapten Platform Venray, Synthese Venray- Instituut voor Zorg en Welzijn PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tfel. 0478-582727 Fax 0478-510916 e-mail: peelenm@tref.nl Redaktie Gerrit Band Ron Koenen Henk Lammen Christ van den Munckhof Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Op bovenstaand adres. Telefonisch, uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Advertentietarieven: Op aanvraag verkrijgbaar. Aanleveren advertenties: Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. verzekeringen - financiële planning - beleggen - hypotheken - lenen - sparen Rabobank Venray-Oostrum tel.(0478)530200 peelmaasvo@tref.nl Zevenrode tel.(0478)530300 rabobank.zevenrode@tref.nl Confronterend toneelstuk www.penr.nl/oeletons Het Grote Theater van Lodz voert op zaterdag 15 januari de opera Die Zauberflöte van Mozart op. De lieuwe productie zit vol met indruk wekkende stemmen en betoverende beelden. Van de sonore bas van de loge priester tot de energieke rol an Papagena: opnieuw zijn overtui- ;ende solisten te zien en te horen in leze sprankelende productie. De 'oningin van de Nacht wordt gezongen door Choon-Ae-Kim, ioliste van de Weense Staatsopera. Vinnaar van het gezaghebbende erbert von Karajanconcours in 978, de bekende dirigent Gert /leitz is verantwoordelijk voor een loog artistiek gehalte. Mozarts' ïeesterlijke 'Singspiel' Die lauberflöte verhaalt van de zoek tocht van Pamino naar de dochter an de Koningin van de Nacht. Hij noet een aantal proeven doorstaan im de hand van de dochter voor :ich te winnen. Ondertussen staat 'apageno hem terzijde met raad en laad. De voorstelling begint om !0.00 uur. NICO Scapino Ballet Rotterdam presen teert op dinsdag 18 januari de suc cesvolle dans/muziekproductie Nico [van artistiek leider/choreograaf Ed Vubbe, met songs van Nico en fexclusief gecomponeerde muziek [door John Cale. Zonder de chore ografie een verhalende vorm te geven verwijst Wubbe met dans en nuziek, aangevuld met enkele film- fen radiofragmenten, naar Nico's levensloop die wordt gekenmerkt [door zowel liefde, tederheid en toe-

Peel en Maas | 2000 | | pagina 3