berden Verbouwings- opruiming Kerkbestuur Oostrum stapt op Het laatste huwelijk en de eerste baby w-ssS» Qutowfrf Meer sfeer in trouwzaal gratis OPRUIMING ALLES NU: HALVE PRIJS TAPIJT te®*» RE WILT U ER IN 2000 OOK WARMPJES BIJZITTEN 20x30 cm WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING m o Bandoetere AUTOLEASE het wild gaat als een haas... T de graaf Bruiloft? natuurlijk bij f -Vatuuriiifc a ji SWsbij! Als het aan Jan van Erp ligt, kan dat sowieso. Inbraak kantine jongen de specialist oor tegels, sanitair en tegelwerken vergroting DONDERDAG 6 JANUARI 2000 Nr. 1 HONDERD EENENTWINTIGSTE JAARGANG t/eetylfdty wwr grotestraat 68 tel. 0478-582727 PEEL EN MAAS Grotestraat 68 - Postadres: Postbus 1, 5800 AA Venray - Tel. 0478-582727/Fax 510916 email adres: peelenm@tref.nl - internet site: http//www.tref.nl/peel&maas/tpkrant PATERSSTRAAT 19a VENRAY TEL 0478 585958 Advertentieprijs: ƒ0,42 p. mm (excl. btw) - Abonnementsprijs per jaar 35,00 Abonnementsprijs buiten de regio ƒ50,00 (uitsluitend bij vooruitbetaling) Grotestraat 23, Venray Tel. 0478-581526 dameskleding herenkleding kinderkleding Het kerkbestuur van de parochie Oostrum heeft vorige week bij het bisdom laten weten met onmiddelijke ingang op te stappen. Het bestuur vindt het onverantwoord dat de huidige pastoor, De Ceuster, nog de mis sen verzorgt. Het afgelopen najaar is de pastoor al twee keer onwel geworden tijdens een mis. "Er is drie keer een afspraak gemaakt met de pastoor en de deken en die afspraken worden niet nage komen", laat Henk Raedts van het kerkbestuur weten. "De laatste afspraak was dat hij 1 januari 2000 zou opstappen. Dat is niet gebeurd." Het kerkbestuur van de Onze Lieve Vrouw Geboorte wil dat de pastoor meer taken overdraagt aan kapelaan P. Hoedemaeckers. Die wordt geacht De Ceusters rol over te nemen met het oog op de komende clustering van de parochies in Oostrum, Castenray en Oirlo. ALGEMEEN BELANG Volgens Raedts is de pastoor, inmiddels 83 jaar, niet meer in staat zijn functie te blijven uitoefenen. "Hij wil blijven maar dan staat hij alleen voor zichzelf in de kerk, niet voor het algemeen belang." Raedts stelt dat de parochianen wegblijven omdat ze er niet mee geconfronteerd willen worden dat de pastoor opnieuw achter het altaar wegzakt. Diverse parochianen hadden het kerkbestuur gevraagd om iets aan de situatie te doen. Voor deken Coenen is het opstap pen van het kerkbestuur van Oostrum een verrassing. "Het is natuurlijk erg vervelend. Er zal deze week nog overleg plaatsvinden tus sen het bisdom, het kerkbestuur en pastoor De Ceuster. Vandaag (woensdag, red.) heb ik een gesprek I If NIEUWSGIERIG? 1 KIJK VOLGENDE WEEK. Nieuwe oogst Heeft u de woorden ook al zo vaak over uw tong laten rollen? Millennium, nieuw, 2000? Een bekend gedicht uit de vaderlandse dichtkunst bevat de beroemde regel 'een nieuwe lente en een nieuw geluid' (voor iedereen die met de dichtprijsvragen meedoet: Gorter is het antwoord). De zin lijkt me wel passend voor deze eerste week van een nieuw jaar, een nieuwe eeuw en een nieuw millennium. Het is wel gek natuurlijk, overal roepen we 'nieuw' en als je om je heen kijkt is er helemaal niks veranderd, hoogstens het jaartal op de kalen der. Het 'nieuwe' zal denk ik pas langzaam naar boven borrelen en ik vrees dat het niet allemaal even verheffend zal zijn. Koffiedik kijken noemen we dit maar je kunt sommige zaken ook echt aan zien komen. Kijk eens in de landen om ons heen. Gniffelend zagen wij Nederlanders toe hoe bijvoorbeeld in België, Frankrijk en Italië aller lei politieke corruptieschandalen opborrelden. Bij ons gebeurt zoiets niet en die landen zijn ver weg want ze liggen in het zuiden daar is iedereen altijd corrupt. En dat het nu in Duitsland gebeurt, eh uh het komt dichterbij en wie gelooft dat Nederlanders anders zijn heeft poep in z'n ogen. Ik verzeker iedereen dat de redacties van Nederlandse dagbla den en tijdschriften overuren draaien vanwege de tips de er nu binnen rollen over corrupte en niet fris van de lever zijnde politici en ambtenaren. Landelijk en plaatse lijk zullen er koppen rollen. De eerste aanzet kreeg onze minister van Binnenlandse Zaken al, maar die wurmde er nog keurig tussen uil. Zijn echtgenote kreeg jaren geleden de pers al eens over zich heen toen ze haar poetshulp min der wenste te betalen omdat het toch een hele eer was om bij haar de troep te mogen oprui men. Wij bij dit blad zullen trouw hartig en eerlijk onze plicht in dez doen. 'Zo wil ik dat dit lied klinkt', besluit Gorter. En dat is mooi gezegd. Gerrh, op maat GEZELLENBAAN 8 58134 EA YSSELSTEYN TEL 0478-541945 FAX 0478-541876 EMAIL-adrcs: GOMMANS@TREF.NL Millenniumwisseling of niet, de dagelijkse dingen van het leven gaan gewoon door. Zo werd op oud jaarsdag in Venray het laatste huwe lijk van het vorige millennium vol trokken. Bill Kortenoeven en Maria Poort werden vorige week vrijdag om klokslag 16.00 uur in het Venrayse gemeentehuis in de echt verbonden door Pius van Loon. Venray mocht helaas op de eerste dag in het nieuwe millennium geen nieuwe burger begroeten. Het eerste kindje in 2000 werd pas geboren op zondagmorgen 2 januari om 04.30 uur. Gezond en wel kwam in huize Bovee aan de Dopheide 36 in Ysselsteyn Joyce ter wereld. Een Z 30* m kleine meid van 47 centimeter van 2600 gram. De gelukkige ouders Jos en Karin mochten bij het doen van de aangifte een kleine attentie van de gemeente Venray in ontvangst nemen. De ouders van alle baby's die in 2000 geboren worden, krijgen namelijk een verzilverd bewaar- doosje met de tekst 'Welkom in het jaar 2000 Venray'. -BÏSTRO- tel.: 0478-581869 met het bisdom. Ik wil een aantal mogelijke oplossingen voorleggen aan het bisdom. Dat moet beslissen hoe het verder gaat." Pastoor De Ceuster wil niet al te veel kwijt over de kwestie. "Ik wacht af wat de uit komsten zijn van het gesprek dat deken Coenen heeft met het bisdom. Maar het is gewoon een vreselijke situatie, voor mij en de hele parochie." Zie ook pag. 5 U kunt het jaar niet beter beginnen, want wij ruimen op? VENRAY Julianasingel 7 t f I C n F E Stationsweg 1 0478 511 330 Ontvj Die vier je Asteria! feestavond aJu?' ,recePtie e" kdcrc sue*0» l süj\vo\kd®5a,owknJ Hotel Asteria Venray MAASHESEWEG 80A5804 AD VENRAY Want bij aankoop van een badkamer vanaf Fl. 4000,- krijgt u GRATIS een magnifieke Design Radiator t.w.v. Fl. 865,- Of u ontvangt de helft van dit bedrag in kontanten. Dit aanbod geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en op op. Dat kan alléén bij Jan van Erp dé grootmeester in tegels en sanitair. Bekend om zijn grandioos assortiment van topkwaliteit, scherpe prijzen èn deskundig advies. TEGELS SANITAIR VENRAY, Keizersveld 57, tel. 0478-569355 maandag t/m zaterdag geopend, vrijdag koopavond Reeds jaren ligt er de wens om de uit het begin van de jaren negentig stammende trouwzaal in het Venrayse gemeentehuis te ver fraaien. Of in ieder geval sfeervol ler te maken. Bruidsparen, trouw ambtenaren en overige bezoekers hebben in de afgelopen jaren regelmatig minder lovende opmerkingen over de.trouwzaal. Vanaf juli 1999 wordt aan bruid sparen enkele weken na hun huwelijk gevraagd naar hun Donderdagmorgen bleek er te zijn ingebroken in een sportkantine aan de Grootdorp in Merselo. De daders kwamen binnen door een deur open te breken. Binnen zijn enkele tien tallen pakjes sigaretten en shag gestolen alsmede wat kleingeld. De waarde van de buit is zo'n vierhon derd gulden. De schade aan de kan tine is tweeduizend gulden. TKGKLS SANITAIR TKGELWKRKEN Tegels, Sanitair en Tegelwerken Rongen is leverancier van een uitgebreide collectie topmerken. Bezoek onze nieuwe showroom en Iaat u vakkundig adviseren. Keizersveld 22 Venray (0478) 55 04 10 T K C. K L Z K T T K R S BK D R 1 I F RONGEN Computers Printers CD-ROM's Oude Oostrumseweg 19a Tel.: 0478 - 569666 bevindingen. De reacties duiden meestal op een gebrek aan sfeer in de zaal. De verfraaiing van de trouwzaal zou volgens eerdere plannen worden betrokken bij de realisatie van de publieksbalie. Dit voornemen is echter opnieuw in onderzoek, waar door ook de verfraaiing is uitge steld. Gelet op de dringende nood zaak om tegemoet te komen aan de wens om met eenvoudige middelen sfeerverbetering aan te brengen gaat de gemeente vijf nieuwe stoelen, voor het bruidspaar, de getuigen en de trouwambtenaar, een wollen vloerkleed voor onder de trouwtafel officieel Opel Dealer I voor Panningen, Venray e.o. Occassions Quality Cars Master Fit Originele onderdelen OPELGHIELEN Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 en een nieuwe trouwtafel aanschaf fen. De voorgestelde voorzieningen worden bekostigd binnen het in het investeringsprogramma 1997 opge nomen bedrag van 25.000 gulden. Vanuit het onderhoudsbudget gemeentehuis worden ook de wan den van de trouwzaal geschilderd. Verder worden de spiegels in de zaal verwijderd. bij ontwikkelen en afdrukken tffa?777ia|nfrj.W.UJ SCHOOLSTRAAT 5 5801 BN VENRAY Tel. 0478-512567 n C ooK vóórdF M WINKEL Vierlingsbeekseweg 16, Overloort 0478-649166 Rühl Haegens van Aar Onze uitdaging: met u de juiste koers te vinden I Noorderhof 8. Postbus 68.5800 AB Venray Telefoon (0478) 58 43 33. fax (0478) 58 46 24 I E-mail: info@rha.nl Internee www.rha.nl

Peel en Maas | 2000 | | pagina 1