Rabo Telebankieren hoe werkt dat? c infodag telebankieren: Rockshow van The Firebirds en Red Z- ^Tors in De Volle Maan •4ir Blaaskapellenfestival Oirlo Venray Centraal bij Omroep Limburg Tentoonstelling honderd jaar Ballonzuil en andere luchtvaart herinneringen Gevarieerd schouwburgaanbod REGIOKALENDER i Bibliotheek- nieuws Slumber Dee Slumb in De Bonte Koe Geslaagd Githa huis Oud papier Pao j£L EN MAAS Donderdag 24 oktober 1996 - Pagina 3 ekwoJ aar 11 3801 net tel met tel slaajl t en izotral i. veel - jXaierdag 26 oktober: het langve Tchte optreden van The Firebirds [café De Volle Maan in Venray. Firebirds, een band die sterk tuggrijpt naar het concept van de jen vijftig en zestig. Stevige rock roll en garage/surf muziek. |)e verwachtingen zijn hoogge- innen. Ondanks het feit dat zij {dsdrie EP's (vinyl) hebben uitge- icht en een hit hadden in de hit- Jers van een lokaal Amerikaans ioslalion moeten The Firebirds vooral hebben van hun live- butatie. Zij draaien in het fderlandse clubcircuit met de top Ihe Firebirds beloven geen 'con- h'. hun optreden loopt steevast uit een groot feest, een ware roek- hebben dal onlangs op t - i B 'tr - i - x n gr« Zij Lowlands nog eens heel duidelijk gemaakt, terwijl dat in Paradiso Amsterdam (samen met Dick Dale), en de Effenaar in Eindhoven allang bekend was. Bassist Titus heeft als bijnaam 'the barwalker'. de reden hiervoor ligt voor de hand. De Volle Maan heeft alles in het werk gesteld om het recente optre den van Caesar Samson's Barber te evenaren. Er is weer een geweldige opwarmer: The Red Hot Z-Tors. een surf/gitaarband met anarchistische inslag 'die nooit zal ontkennen van The Pixies te houden'. Zaal open 21..00 uur. entree ƒ5,- voorverkoop. ƒ7,50 dagkassa. Voorverkoopadressen o.a. Music World en Volle Maan in Venray. Een keuze uit de nieuwe informatie ve boeken. Ben Artzi-Pelossof, Noa: Tussen hoop en verdriet: het verhaal van de kleindochter van Jitschak Rabin. Bronkhorst, Daan: Een vrijplaats vooreen vluchteling: fotoboek over asielzoeken in Nederland. Craps, Geert: Taaiquizboek. Vraag- en antwoordspel over de Nederlandse taal. MacCartney, Linda: Koken met Linda: eenvoudige en inspirerende recepten voor de lekkerste maaltij den zonder vlees. Meer: Meer profijt van uw geld. Praktische tips voor vergroting van het rendement van hei eigen, per soonlijke vermogen en inkomen. O'Hanlon, Redmond: Congo. Oostendorp, Marc van: Effectief e-mailen. Pardatseher, Günter: Bloeiende heesters en bomen. Pont, Carla: Grenzeloos Fimo. Werkbeschrijvingen van een aantal werkstukken, die zijn geïnspireerd door verschillende landen en cultu ren en geboetseerd kunnen worden met de kunstklei Fimo. De openingstijden: maandag van 14.00-18.00 uur: dins dag en woensdag van 11.00-18.00 uur; donderdag van 14.00-18.00 uur; vrijdag van 14.00-21.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. Soms ontmoeten zij elkaar op een podium: Doo-Wop. Rythm Blues. Jive en Soul. Slumber Dee Slumb speelt een mix van deze stijlen en kan zowel akoestisch als versterkt uit de voeten. De formatie is geïns pireerd door Dance-party's uil de jaren '40 en '50. zonder daarbij in cliche's te blijven steken. Naast her kenbare hits van b.v. Ray Charles, Etta James en Eddy Cochran speelt Slumber Dee Slumb ook veel onbe kende 'zwarte' nummers, meesle pend. dampend en altijd uit het hart. Zondag 27 oktober, aanvang 20.30 uur. entree ƒ5,-. Op 16 oktober is Caroline Janssen aan de KUB te Tilburg geslaagd voor het doctoraal examen kinder en jeugdpsychologie. Op zondag 27 oktober van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen weer wel kom om een kijkje te nemen in hel centrum. In het Githa huis vinden activitei ten plaats zoals: cursussen in medi tatie, chakra's, nada yoga (klank meditatie d.m.v. zang en muziek), mandala tekenen, natuurgeneeswij zen en muziekles. Tevens worden er energiebehan delingen gegeven op de chakra's en door middel van Reiki. Daarnaast is er een mogelijkheid om je voor weekend, een week, of langer terug te trekken van de dagelijkse beslom meringen. Ook wordt er elke zondag van 20.30 tot 21.45 uur een zang- en stilte-meditatie gegeven Heb je interesse, of wil je gewoon komen kijken hoe het centrum, en wij. eruit zien. kom dan gerust langs om een kopje koffie of thee te drin ken en een praatje met ons te maken. Bij voldoende belangstelling geven we gratis 'proef-avonden, zodat je zelf kunt ontdekken wat het beste bij je past. Anja en Martin Grob. Veltumse Kleffen 28. 5801 SG Venray. tel. 0478-583857. VELTUM Zaterdag 25 oktober wordt er in Velturn wederom oud papier opge haald. Dit betreft het gebied gelegen tussen Westsingel. Langstraat. Weg in den Berg en Kempweg Graag vanaf 13.00 uur het papier goed gebundeld aan de straatkant gereed zetten. 'T DESSELKE Vrijdag 25 oktober wordt er papier opgehaald in de route 't Desselke. Langeweg. St. Jozefweg, Noordsingel. Westsingel tot Merseloseweg en de tussenliggende straten. Wilt u het papier gebundeld aan straat plaatsen voor 18.00 uur. De container bij Hubenhof aan de Westsingel is elke zaterdag open van 08.30 tot 17.00 uur. Iedereen kan hier papier deponeren ten bate van Lourdeswerk Heil der Zieken. BRUKSKE Zaterdag 26 oktober wordt er door hel Wijkplatform weer oud papier opgehaald. Als u zorgt dat uw oud papier lussen 11.00 en 13.00 uur gebundeld aan de straat staat, zorgt het Wijkplatform dat het opgehaald wordt. Elke laatste zaterdag van de maand. Inlichtingen en opmerkin gen: Wim Marsman, tel. 510402 of Piet Hermans, tel. 586364. Kom zaterdag 2 november a.s. naar Rabobank Venray of Leunen. Kom dan langs op een van de kantoren tij dens de infodag en maak zelf kennis met Telebankieren. Ook met vragen over de Op zaterdag 2 november a.s. wordt bij de Rabobankkantoren te Venray en Leunen een infodag gehouden over telebankieren. U wilt profiteren van alle gemakken van telebankieren maar u weet niet wat er allemaal bij komt kijken? benodigde computer en modem kunt u bij ons terecht. Op deze dag kunt u voor een peciale prijs een modem bestellen. U bent van harte welkom! Met de adviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor. Rabobank Venmy-Oostrum Zevenrode tei. (0478) 530200 530300 Op zaterdag 26 oktober organi seert de Kelderband uit Oirlo jaar jaarlijkse blaaskapellenfestival in gemeenschapshuis de Linde te Oirlo. De avond begint om 20.00 uur. U kunt dan genieten van de muzi kale klanken van de Rulsberger Muzikanten uit Horst, de Kranekapel uit Kronenberg, de E.J. Band uit Grubbenvorst, de Eïkenhofkapel uit Oostrum, de Muhltaler Muzikanten uit Horst en de Loeketaler muzikanten -uit Hegelsom. Zij zullen een gevarieerd pro gramma ten gehore brengen met onder andere Egerliinder muziek, bigbandmuziek en populaire muziek. Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis. Vrijdag I november zal bij Omroep Limburg in het programma "t Ei van Si. Joost' van Lei Meissen, Venray centraal staan. Deze 'live' uitzending is van 14.00 lot 15.00 uur. In dit cultuur/dialect-programma zullen optredens te horen zijn van de deelnemers aan de Venrodsen Aovend van Veldeke Venray van 21 september jl. Deze avond is zo suc cesvol verlopen en was van een zo goede kwaliteit dat Vrijwel alle deel nemers voor een gastoptreden in de studio van Omroep Limburg uitge nodigd zijn. Gaslpresentatrice deze middag is Liesbeth Lucassen die samen met Lei Meissen de optredens zal aan kondigen. Liesbeth Lucassen kreeg voor haar programma's bij Omroep Venray onlangs de onderscheiding "t Silveren Swaentje' Omroep Venray zal het programma van Omroep Limburg integraal uitzenden. Alle familieleden, bekenden en geïnteresseerden zijn welkom in de studio van Omroep Limburg. Bij voldoende deelname zal er een bus naar Maastricht rijden. Het vertrek is om 11.30 uur en de terugkomst in Venray wordt rond half zes ver wacht. De kosten bedragen ƒ15,- per per soon. Opgave en verdere informatie kunt u verkrijgen bij Ad van Zwol. Trijnesstraat 15, 5809 AR Venray- Leunen, tel. 0478-585011. Museum 't Freulekeshuus Zoals bekend mag worden veron dersteld. landde op 18 januari 1871 onverwacht en met veel moeite een enorme luchtballon op de bevroren heide nabij Merselo. Deze ballon was de afgelopen nacht opgelopen nacht opgestegen in het door de Duitsers omsingelde Parijs met het doel drie opvarenden en drie post duiven, een postzak (waaronder zich regeringspost bevond) en enige geldmiddelen in de nabijheid van Bordeaux te landen, alwaar de Franse regering tijdelijk zetelde. De wind was veranderlijk en bezorgde de reizigers een nogal harde landing na een avontuurlijke tocht door de koude ijle vrieslucht. Zij hadden Parijs achtergelaten, waar koude, misère en op grote schaal honger werd geleden. Op de tentoonstelling is dan ook een tekening van een katten- en hondenslagerij te zien maar ook rat ten werden uit rioolgangen gevan gen en voor menselijke consumptie verkocht. Op een prijslijst van etenswaren zien we ondermeer uit die periode vermeld: I pond olifantenvleesch 20 Franc. 1 pond beerenvleesch 15 Franc. I doosje sardijnen 12 1/2 Franc. 5 ons verduurzaamd ossenvleesch 15 Franc, 1 raaf 55 Franc, schapen her sens 5 Franc, 1 kat 15 Franc, I rat 2 1/4 Franc. 5 ons honden- vleesch 3 1/2 Franc. 5 ons ezels- vleesch 12 Franc (indien voorra dig)- Op de tentoonstelling is ook een exemplaar van de goedkoopste Parijse krant uit die dagen te zien. Deze krant (Journal Posle) geda teerd 3 december 1870 draagt als ondertitel: 'Correspondance aérien- ne'. Het was de goedkoopste krant, die in het belegerde Parijs te krijgen was en kostte slechts 5 centimes. Grotestraat 13 - 5801 BD Venray Tel. 0478-580239 Verloren en gevonden voorwerpen In het tijdvak van 14 lot en met 21 oktober werd bij de politie aangifte gedaan van vermissing van de vol gende goederen: VERLOREN Gouden armband; schakel arm band. langwerpige gouden schakels; buskaart op naam Pascal Janssen; gehoorapparaat, Oticon; groene stoffen jas: rugzak met o.a. spring touw. sportschoen, shirt St. Christoffel; legging: portemonnee; herenportemonnee met vervoersbe wijzen. strippenkaart, treinkaart. ID- kaart en Europas; herenportemon nee met vervoersbewijzen. OV-jaarkaart, 35,- en bankpas; herenportemonnee, Benotti. met ƒ35.-. Eurosyle ABN/Amro: kente kenplaat XF-67-ZG; tas, sport/rug zak met twee touwen en schoolboe ken. GEVONDEN Poes met jongen; medicijn Wyeth Isordil harttabletten. 6 strips; porte monnee met ƒ25.-. Inlichtingen omtrent de verloren en gevonden goederen tijdens kan tooruren op het politieburo aan de Leunseweg. Verder zijn er ook exemplaren aanwezig van de rijkelijk geïllus treerde krant L'Illustration, die veel aandacht besteedde aan de ontwik kelingen rond de belegeringen. Losse nummers kostten 75 centi mes. Heeft u enige uren vrije tijd. bezoek dan deze boeiende tentoon stelling over de luchtvaart, in het bijzonder de ballonvaart uil 1870- 1871 en de oprichting van de Ballonzuil nu 100 jaar geleden. Meer interessante documenten, pla ten, foto's, boeken, postzegels en curiosa over de luchtvaart zijn te bezichtigen op de tentoonstelling, die tot en met I december 1996 is ingericht in het museum 't Freulekeshuus, Eindstraat 8. Geopend elke woensdag-, zaterdag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van M. van Tiel. R.E. Gabeler. Th. Lankveld. H. Schraven. J. Wittgen en B. van Casteren-van Gils: R. GABELER Allegrostraat 43, tel. 582824 Weekenddienst voor de patiënten van P. Corver, G. van Loon. E. de Muinck Keizer, A. Coenen. F. Schmeetz. J. de Vocht, M. v.d. Acker en dkt. Henkes: za: M. v.d. ACKER Aronskelk 76, tel. 585900 zo: E. de MUINCK KEIZER Patersstraat 60, tel. 588800 vrijdag 18.00 tot zondag 24.00 uur. Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10.00 tot 11.00 uur 's middags van 17.00 tot 18.00 uur Weekenddienst voor de patiënten van dkt. Keijzer en dkt. Van Dongen: van vrijdag 17.30 tot maandag 08.00 R. KEUZER Van Beurdenweg 10, Ysselsteyn tel. 0478-541777 Alleen na telefonische afspraak in het weekend ZIEKENVERVOER Tel. 077-575757 ONGEVALLEN Tel. 06-11 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN DE BURGGRAAF Stationsweg 5, tel. 584877 van vrijdagavond 18.00 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur zondag van 10.00 tot 11.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY-YSSELSTEYN Voor spoedeisende gevallen uitsluitend na telefonische afspraak neemt waar: H. JANSSEN, tel. 587273 WEEKENDDIENST DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK VENRAY Oude Oostrumseweg 26 tel. 581336 of 586457 E.M. Ruymbeek, J.M. van Winden, W H. de Vocht. R.C. Goedegebuure, V. Geurts, R. Eelderink en G. Gelling H. van WINDEN en R. EELDERINK DIERENARTSENPRAKTIJK OOSTRUM W. LOONEN Mgr. Hanssenstraat 42, Oostrum tel. 582690 zaterdag en zondag van 13.30 tot 14.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN voor de praktijken van mevr. Raaymakers. mevr. Van Eerten, mevr. V.d. Reis, mevr. Tiggeloven en mevr. Vermazeren A. RAAYMAKERS Horst, tel. 077-3986538 vanaf vrijdag 12 uur tot maandag 8 uur WEEKDIENST VERLOSKUNDIGEN De weekdienst van de praktijk van mevr. Van Eerten, mevr. V.d. Reis en mevr. Tiggeloven worden vanaf maandag 8 uur tot vrijdag 12 uur waargenomen door: H. v. EERTEN Volen 2A. Heide tel. 0478-513727 Afspraken maken 's middaas tussen 18.00 en 19.00 uur, tel.641327 PEEL EN MAAS Nieuwsblad voor Venray -en omstreken Grotestraat 68 5801 BH Venray Postbus 1 5800 AA Venray Tel 0478-582727 Fax 0478-510916 Redaktie Bert Albers Christ van den Munckhof Frits Hovens Bezorging Donderdagmiddag/avond Bezorgklachten Op bovenstaand adres. Telefonisch, uitsluitend tot vrijdag 17.00 uur. Nabezorging gebeurt tot uiterlijk dit tijdstip. Advertentietarieven: Op aanvraag verkrijgbaar. Aanleveren advertenties: Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Aanleveren kopij: Sport- en verenigingsnieuws tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur. Jeans ook weer in Venray In de Peel en Maas Regiokalender vindt u een korte opsomming van enementen en aktiviteiten uit een wijdere regio, waaraan wij in onze dactionele kolommen geen uitgebreide aandacht kunnen schenken. Donderdag 24 t/m zondag 27 oktober: Nederlandse kampioenschappen Western Riding in Deurne. Western ding is een uit Amerika overgewaaide tak van paardensport, gebaseerd op twerk van veedrijvers met hun paarden. De kampioenschappen vinden >or de eerste keer plaats in het Hippisch Centrum in Deurne. Behalve estem Riding is er ook een westemmarkt. Voor informatie over tijden en ;sprijzen: (035) 623 78 20. iqag 27 oktober: - Herfstwandeling door de omgeving van de Kasteelse Bossen en het immericks Broek in Horst. De" wandeling wordt georganiseerd door de nkersvereniging Horst e.o. Voor of na de wandeltocht kunt u een bezoek ^ngen aan de modelbijenstand en de bijentuin van de vereniging, die even- ns in het gebied ligt. U kunt tussen 10.00 en 12.00 uur starten vanaf de bij hal nabij de kasteelboerderij in Horst. Zondag 27 oktober: 3ost7egelruilbeurs in hotel Van Diepen aan de Spoorstraat 74 in Boxmeer. "I beurs wordt georganiseerd door de Philatelistenvereniging Boxmeer e.o. duurt van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en de jeugdige bezoe- i kan rekenen op een aardige verassing, bondag 27 oktober: Promsconcert in Grubbenvorst, verzorgd door harmonie St. Caecilia uit crick en gemengde zangvemeniging Zanglust uit Tegelen. Op het pro- amma werk van onder meer Gounod, Mendelssohn Bartholdy. Mozart, rdi, Leonard Bemstein. Dvorak en Elgar. Het concert begint om 12.15 uur vindt plaats in de kerk van Grubbenvorst. De toegang is gratis. Zondag 27 oktober: Veldioertocht door het bos- en natuurgebied in de omgeving van Imond. De routes van 25 of 45 km voeren onverharde paden. Deelnemers mnen tussen 8.30 en 10.00 uur vertrekken vanaf de kantine van Oranje- van op sportpark De BRaak. Goorkesdijk 4 in Helmond. Het dragen van n valhelm wordt aanbevolen. Voor info: J. Kerren. tel. (0492) 51 52 47. Zaterdag 9 november: Presentatie van het boek 'Sporen die bleven'. Het boek handelt over de portatie van mensen uit de regio door de Duitsers in de herfst van 1944. it boek is geschreven door de historicus dr. Cammaert. De presentatie 'dl plaats in De Turfhoeve in Sevenum. Het openbare gedeelte duurt van •30 tot 17.30 uur. Maandag 11 november: tamsessië bij OJC Niks. De kans voor beginnende bands danwel solisten i podiumervaring op te doen. Voor apparatuur en instrumenten wordt zorgd. Voor info: Mark Stroeken, tel. (077) 398 38 38 of OJC Niks, tel. 398 31 20. ►- 275 144 Vie de komende dagen naar de nrayse schouwburg wil. kan kic- i uit een gevarieerd aanbod aan Drstellingcn. )onderdag 24 oktober spelen Ikes en :k Engclkcs en Isa Hoes "De nnaar" een toneelstuk voor twee al twee geliefden van Harold iter. Engelkes en Hoes zijn van de is van Goede Tijden Slechte den geen onbekenden. Het stuk jdelt over een jong getrouwd stel i goede komaf dat een huis tocht heeft in een luxe buitcn- jk. Om uit de dagelijkse sleur te snappen gaat het tweetal over op lgevaarlijk spel van verzonnen en >cclde minnaars. Aan het eind •en beide gevoel voor realiteit en lie verloren te hebben, /oor donderdag 31 oktober staal ins op het programma. 1996 Is )r de Jeanscompany een jubi- mjaar Het 10 jarig bestaan wordt ierd met een splinternieuwe Hershow. getiteld A Happening. De "ladies of Jeans". Aan Jeans werken dit jaar mee Nicole Berendse. Annick Boer, Tasio Ferrand. Edwin Gerritsen, Dirkjan Jansen, Deniz Peduk, Harold Verwort en Sophia Wezer. Het swingende orkest staat weer onder de muzikale leiding van Olaf Windey. Een dag later, op 'l november, maakt de Flanmenco danseres Ines Contreras haar opwachting maakt in De Beejekurf. Zij is inmiddels een "autoriteit in Nederland". Haar voor stellingen kenmerken zich door de flamenco puro. een vorm waarin emotie nooit verloren gaat in onge controleerde uitbarstingen maar op ingetogen wijze een doorleefdheid uitdraagt die voelbaar is. De flamen co puro van Ines Contreras is puur, rauw en authenthiek. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur.

Peel en Maas | 1996 | | pagina 3