cUettAte>n> zuivelfabriek Welfare tentoonstelling Zorgcentrum Het Schuttersveld ..VENRAy Kienen en Poppenactie I.S.B.V. Hersenspinsels in Kunstgalerie TORO Praatcafé Toneel vereniging Maashees PEEL EN MAAS Grote Kerk Deken: J. Coenen. Eindstraat 6. tel. 581275: kapelaan H. de Wit ofm. Whistlerstrijat 1, tel. 582385; kape laan R. Woutering. Horsterweg 57. Castenray. tel. 571215 of 580202; kapelaan H. Bouman. Dr. Poels- straat 4. tel. 511664. Priester in ern stig noodgeval: via balie ziekenhuis, tel. 522222. Opgeven misintenties: Eindstraat 6: ma t/m vr (niet op do) van 9.30-10.30 uur. Zaterdag: 8.40 Rozenhoedje. 9.00 H. Mis \oor Kitty Pouwels; Wim Janssen en overl. ouders Voermans- Janssen. 12.00 Feestelijke H. Mis en huw Bram van Soest en Lonneke Peelers. 19.00 H. Mis voor Willy Beerkens-v. Meyel: overl. ouders Bouten-Verschuren en overl. fam.; Cor Verstraten (coll); Fien Beckers (coll); jrd. ouders Loonen-Quichen; Sraar Spee; Theo Derks (coll); Teng Thuyls; jrd. Ge Vermeulen-Stoks en overl ouders Stoks-Bonn; fam. Linders-van Herper en Geraats- Thijssen; mevr. Truyen-Janssen (Tuinstr.); Alphons Ódenhoven. zoon Jan en overl fam.; overl. ouders Van Goch-Stein. Zondag: 30e Zondag door het jaar. 9.30 Latijnse hoogmis voor Marie Minten-Delauw: Martha Gerrats-Siienen en zoon Hay; jrd. Til Jansen-Pelzer: overl. fam. De Vilder-Rutte; Michiel Arts (coll); Anny v. Stiphout-Keyzers. 11.00 Gezinsmis t.i.v. Lies Sijbers-Heinen (coll); Agnes Kortmann-Oehmen (coll); Joos Buiyssen; Ferdie Dobbelaer; jrd. fam. Pappers- Kleijnen; bijz. int. Maandag: HH. Simon en Judas. 8.40 Rozenhoedje. 9.00 H. Mis voor roepingen tot het priesterschap. Dinsdag: 8.40 Rozenhoedje. 9.00 H. Mis voor alle slachtoffers van het verkeer van de afgelopen maanden. Woensdag: 8.40 Rozenhoedje. 9.00 H. Mis Harrie Wijnhoven; ouders Kleuskens-Achten. Donderdag: 8.40 Rozenhoedje. 9.00 H. Mis voor onze dopelingen afgelopen jaren; dat ze ook groeien in verbondenheid met God! Vrijdag: Allerheiligen. 9.00 H. Mis voor P Janssen-Oudenhoven en fam.; Sjaak Backus; Harrie Swag- hoven; bijz. int. 19.00 Feestelijke H. Mis bgv Allerheiligen; t.i.v. Wim Verheijen en overl. fam. N.B.: De Dienst op begraafplaats Boschhuizen is op zondag 3 nov. om 15.00 uur. Dienbeurten: za 19.00: Gijs. Bart, Elena, Nadine, Matt en Thijs; zo 9.30: de heren Truyen en Vosbeek; Leon en Joost: 11.00: Eomer, Stefan. Ronny, Luendric, Stef en Job. Lectoren: za. 19.00: A. Noyens; zo 11.00: Gezinsmis. Vincent van Gogh Instituut St. Servatiuskapel St. Annakapel Zaterdag: 18.30 Liturgieviering in de St. Servatiuskapel. Voorganger: W. den Hartog; lector: F. Blom. Vertrek bus om 18.15 vanaf de St. Annakapel. Zondag: 10.00 Liturgieviering in de St. Annakapel. Voorganger: W. den Hartog: lector: H. de Jong. Vertrek bus 9.45 vanaf de St. Servatiuska pel. Dinsdag: 16.45 Liturgieviering in de St. Annakapel. Woensdag: 16.45 Liturgieviering in de St. Servatiuskapel. Donderdag: 16.45 Liturgieviering in de St. Annakapel. Stiltecentrum: Maandag: 16.45-17.15 Yoga en meditatie. Dinsdag: 14.00-15.00 Spreekuur. Woensdag: 10.45-11.45 Psalmen- groep. Donderdag: 15.00-16.00 Gespreks groep voor zingevende momenten. 16.45-17.15 Yoga en meditatie. Paterskerk Bereikbaarheid priesters: A. Wou tering. Horsterweg 57. Castenray of Leunseweg 5, tel. 580202. Opgeven misintenties ma t/m vr 9.30-10.30, Leunseweg 5 of tel. 580202. Misintenties voor de hier navolgen de week dienen bij de pastorie opge geven te worden voor deze week vrijdagmorgen 10.30 uur. Elke dinsdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur voor verering van H. Antonius. Zaterdag: 16.30 Doop Esmée Jansbeken. Foxtrotstraat 5. 17.00 Gelegenheid om te biechten. 18.00 Volkszang; Sjaak Bexkens; Piet Seegers (zwd): Thij Thuijls en overl. fam.; Ron Minten; overl. Bert Verbruggen en Dien Jacobs. Zondag: 8.30 Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van onze gezamen lijke parochie van Paterskerk en Vredeskerk. 10.30 M.m.v. Zonne lied: Sef Claessens; Jacobus Naus; jrd. Cato Flinsenberg-Gooren en echtgen. 12.00 Doop Rick Philipsen. Marimbastraat 19. Maandag: 19.00 Voor de zieken van onze gezamenlijke parochie van Paterskerk en Vredeskerk. Dinsdag: 19.00 Lev. en overl. fam. Woensdag: 19.00 Jacob Jacobs en overl. fam.; Jacobus Naus. Donderdag: 19.00 Overl. ouders en Alexsius van Wanroy. Vrijdag: Allerheiligen. 19.00 M.m.v. Gregoriaans Koor Venray; Jac van Dijck; André van Lin; fam. Peters-Arts; overl. ouders Linders- Verkoeijen; lev. en overl. fam.; Jacqueline Jacobs (coll); lev. en overl. fam. Duijkers-Wismans; Lien Philipsen; Cor Dijkmans en overl. fam.; Hendrika Sloks-v.d. Wiel. In de maand oktober zal elke avond door de week de Rozenkrans gebeden worden om 18.40 uur. Vredeskerk Bereikbaarheid priesters: A Wou tering. Horsterweg 57. Castenray of Leunseweg 5. tel. 580202. Opgeven misintenties: Leunseweg 5. ma t/m vr van 09.30 tot 10.30 uur. tel. 580202. Misintenties voor de hierna volgende week dienen bij de pasto rie opgegeven te worden voor deze week vrijdagmorgen 10.30 uur. Zaterdag: Geen Kinderwoorddienst. 19.15 M.m.v. Chrisko; overl. ouders Coopmans- Custers; overl. Hendrika Huisman; Wim en Antonet Jacobs-Hanen; Jac van Ass (jrd): Dien Willems-v.d. Broek: Martien Broeren: André van Lin (coll); Jan van Soest (coll); Grad Kusters (coll): overl. fam. Jansen-Janssen: Wim Pelzer (coll); Gerrit Hendriks en Patrick. Zondag: 9.30 Voor hel geestelijk en tijdelijk welzijn van onze gezamen lijke parochie van Vredeskerk en Paterskerk: Jep Janssen (jrd). Vrijdag: 09.00 Kapel. H. Mis t.i.v. Brandweervereniging St. Oda. Parochie Oostrum Zaterdag: 19.00 Piet Verheijen; Herman de Kleijn: Gerrit Rutten; Giel Vennekens en echtgen. en wederz. fam. Zondag: 8 30 Mie Staaks-Hermans. 10.00 Jrd. Piet van Hout: overl. ouders Camps-Willems; Giel Vennekens en echtgen. en wederz. fam. (Herenkoor). Maandag: 9.00 Gest. jrd. Hubertus Jenneskens (met Rozenkransgebed). Dinsdag: 9.00 Petronella Camps- v.d. Voort (met Rozenkransgebed). Woensdag: 9.00 Uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw van Oostrum. 19.00 PI. Lof met Rozenkransgebed Koor Aostrumse Zangkompeneej Donderdag: 9.00 Herman de Kleijn (met Rozenkransgebed). Vrijdag: le Vrijdag van de maand. 8.30 Uitstelling van het Allerheiligste om eerherstel te bren gen aan God. de Schepper van alle leven. 9.00 Voor priesterroepingen. Misdienaarsbeurten: za 19.00: Annemiek Moraal, Mieke Emons, Marlie Schlepers, Rianne Rijs-hou- wer; zo 8.30: Roel van Haeren, Noud v.d. Mortel. Rik Op den Camp. Bart Direks; 10.00: Jacque line Engels, Linda Wijnhoven. Erna Gooren, Laura Op den Camp; wo 19.00: Renee Bartram, Dianne v.d. Mortel. Attentie: De Allerzielendienst wordt in onze k erk gehouden op zondag 3 nov. om 15.00 uur. Parochie Oirlo Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis (Dameskoor); St. Petrus Muijzers en Maria v.d. Sterren: overl. fam. Van Dijck-Strick; Wies Steeghs- Lucassen (kaartclub). Zondag: 10.00 Hoogmis (Heren koor); St. Wim Rongen; Wim van Rhee en zoon Peter; Marinus Steeghs (Biljartver. van Ouderen); als dank aan de fam. Classens- Wismans. Na de hoogmis zegening van het kruis bij de fam. Classens- Verschuren. Woensdag: 9.00 H. Mis voor de parochie. Vrijdag: 9.00 H. Mis t.e.v. H. Hart van Jezus en voor priesterroepingen. Parochie Castenray Zaterdag: 15.00 T.g.v. 25-jarig huw. fam. Simons-van Wijlick: 19.00 Zwd. Nella Classens-Janssen en Geert Classens; Jan Thielen; Sef Kunen. Woensdag: 9.00 O.L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand (zij die offerden). Vrijdag: Allerheiligen. 19.00 Viering van Allerheiligen De Allerzielendienst met aanslui tend zegening van de graven zal zijn op zondag 3 nov. om 15.00 uur. Misdienaars: za 19.00: Marian en Peggie; vr.: 19.00: Rianne en Annel. Contactadres 'Zorggroep': mevr. Ans Kunen. tel. 571454 bgg mevr. Lien Heidens, tel. 571532. Parochie Leunen In dit weekend vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen. Zaterdag: 19.00 Lsm. Sjaak Classens en overl. fam.; Harrie Smits; Toon v. Cuyck. Jan v. Cuyck. echtgen. en overl. kinderen. Frans Rongen en overl. fam.; Grad Koonings en Leida Koonings- Hermans; Susanne v. Hees; weekd. Truus Reijnders-Goumans: gest. jrd. Martin v. Dijck. Nelly v. Dijck en overl. ouders; gest. jrd. Ferdinand Beerkens. echtgen., en zoon Albert; gest. jrd. Harrie Versteegen en Marie Versteegen-Moorrees. Zondag: 10.00 Hgm. Wiel Keijsers: overl. fam. Wismans-Loonen: Jan v.d. Berg en overl. fam.; jrd. Henri Direks en Antonetta Direks-Derck; gest. jrd. Teng Jenniskens. 11.1 §5 Lsm. jrd. José Timmermans. Piet Timmermans en Agnes Timmermans-Koenen en overl. kin deren Sjaak en led Vervuurt; gest. jrd. Sjan Heesen. 14.30 Gebedsdienst Allerzielen met aan sluitend stille tocht naar ons kerkhof en zegening van de graven. Maandag: HH. Simon en Judas, apostelen. 19.00 Lsm. voor hel wel zijn van onze parochie. Dinsdag: 19.00 Lsm. voor Jan Verheijen. Woensdag: 19.00 Lsm. voor Pierre Philipsen en Anna Philipsen- Lenssen. Donderdag: 19.00 Geen avondmis. Vrijdag: Allerheiligen. Tevens le Vrijdag van de maand. Vanaf 08.45 Ziekencommunie aan huis. 13.30 Hoogmis bgv 25-jarig huw. Piet v. Slaveren en Irma v. Staveren- Zwambach. 19.00 Lsm. t.e.v. H. Hart (offerblok); Piel Litjens en Mien Litjens-Lemmen. Misdienaars: za 19.00: Inge Smits en Sanneke v.d. Oetelaar; zo 10.00: Ineke Voermans en Jeanne Theunis; 11.15: Susan v. Dijck en Annelies Heidens; 14.30: Geert v. Gorp en Jop Janssen, Kai Croqué. René Geurts en Mark Weijs. Zorg dat jul lie om 14.00 uur in de sacristie zijn. dan kunnen we nog even oefenen voor deze dienst. Weekbeurten: Groep 2. Lectoren: za 19.00: Jan Jenniskens: zo 10.00: Jan Reintjes; 11.15: Lies v. Bavel. Gedoopt: Mare v. Hees. Steegse- peelweg 29. Huwelijksafk.: Wim Reintjes en Ellis Huijs. beiden uit Venray (2e roep); Twan Reintjes en Mariet Emonts, beiden uit Veulen (le roep). Opbrengst kerkdeurcollecte ƒ420.-. Rectoraat Heide Zondag: 30e Zondag door het jaar. 9.30 Hoogmis voor Ser Willems en Catrina Willems-Ewals; overl. ouders Achten-Cox en uit dankbaarheid; jgt. Maria Heesen-v. Soest. Misd.: Gijs, Inge. Chiel. René. Marjan en Rian. Donderdag: Geen H. Mis. Vrijdag: Hoogfeest van Aller-hei- ligen. 19.00 Hoogmis voor overl. ouders Meijboom-Janssen. kinderen en kleinkinderen. Rectoraat Veulen 30e Zondag door het jaar Zaterdag: 19.00 Gezinsmis. Kerkdeurcollecte voor de missie: hgm. Jacob Ewals en Maria Ewals- Holtackers; Marlie Weys; voor een zieke; bijz. int. voor dp kinderen in de missielanden. Zondag: 10.30 Hgm. Johan Geurts en Wilhelmina Geurts-Ambrosius; mndd. Ser Thissen; Truus Geelen- Boonen (ouderenver.); een bijzon dere intentie. Maandag: Geen H. Mis. Dinsdag: 8.30 H. Mis t.e.v. St. Antonius. Woensdag: Geen H. Mis. Donderdag: Geen H. Mis. Vrijdag: Allerheiligen; tevens le vrijdag van de maand. 8.30 H. Mis t.e.v, H. Hart t.b.i. van de parochie. 13.30 PI. huw.mis bruidspaar Peter Reintjes en Sandra Jeurninek. Misdienaars: za: Marcel Vermulst en Willem Classens; zo: Tom Derks en Eric Wismans. Parochie Ysselsteyn 30e Zondag door het jaar (A). Zaterdag: 19.00 (Samenzang); Kinderwoorddienst; mndd. Toon Jaspers; jrd. Leen Flinsenberg-Arts; jrd. Theo Vollenberg; jrd. Sjang Classens; P. Spreeuwenberg. Zondag: lO.OO(Ouderenkoor); mndd. E. Potten-Coopmans; Lies Koonings-Veron. 15.00 Allerzielendienst. Woorddienst bgv de jaarlijkse herdenking van onze overl. parochianen. Maandag: 18.50 Rozenkransgebed waarna eucharistieviering voor onze overl. parochianen. Woensdag: 18.50 Rozenkransgebed waarna eucharistieviering voor onze overl. parochianen. Vrijdag: Hoogfeest van Aller heiligen. 19.00 Eucharistieviering met samenzang; jrd. Co van Vegchel-v.d. Adel; jrd. Th. Sanders. Misdienaarsbeurten: za 19.00: B. en J. Slangen; zo 10.00: M. en S. Claessens, A. Cox en J. v. Hees; zo 15.00. F. Crienen, J. Oomen. R. Poels, D. v. Soest: ma en wo: R. Oomen en Th. Vogels; vr 19.00: Sj. Ewals en H. v.d. Hoff. Gedoopt en daardoor in de kerk opgenomen: Suzan Spreeuwenberg, Kerk weg. Doopschema: Op de zondagen 3 en 17 nov. als ook op 1 en 15 dec. kan in onze kerk het Heilig Doopsel worden toegediend. Parochie Merselo Zaterdag: 19.00 Jgt. overl. ouders Gellings-Jilissen; jgt. Martien van Tilburg. Misd.: Roy Stevens en Angela van Tilburg. Zondag: 10.00 Jgt. Hub. Verstegen en Carolina v. Dijck. Misd.: Johan Loonen en Richard Engels. 15.00 Doop Sief van Duuren. Dinsdag: De Dankmis voor Nard en Tina Janssen in niet in de parochie kerk van Merselo maar in de kapel van Schuttersveld en wel om 14.30 uur. Wegens werkzaamheden aan de kerk in Merselo is er slechts een H. Mis: woensdag om 19.00 uur. Woensdag: 19.00 Peter Mathijs Gielen, echtgen. en overl. kinderen: Dirk van Dijk. Kerk poetsen: mevr. Michels-Poels en Van Hoef Tijssen. Hartelijk dank voor Missiedag-col lecte. De opbrengst was ƒ263,-. Rectoraat Vredepeel Zaterdag: 19.00 Grad Hendrix; dankbaarheid J. v.d. Heuvel-Peters. Zondag: 10.00 Jgt. Henk Nabuurs; fam. Lenkens-Ermens. Maandag: 19.00 Gert Fleuren. Hiema 't Rozenhoedje bidden. Donderdag: 19.00 Voor de parochie. Vrijdag: Allerheiligen; le Vrijdag. 8.30 School mis. Misdienaars: za: Leonie en Ellen; zo: Mark en Luc. Lezers: za: Jo Wijnands; zo: Maria Lenkens-Ermens. 1 Zondag 3 nov. na de Hoogmis pro cessie naar het kerkhof. Rectoraat Smakt Zondag: 30e Week door het jaar; 22e Zondag na Pinksteren. 10.00 Hoogmis voor Herman Janssen: Arnoldus Reijnders; ouders Philipsen van Dijk: Harrie Janssen: Annie Janssen van der Sluis. Lector: O v.d. Meer. Dienb.: Lieke Koopmans en Natasja Bonants. In de St. Jozefkapel t.e.v. St. Jozef. Woensdag: 9.30 H. Mis voor Jeu Custers; vader en moeder Bastiaans en fam. Protestantse Kerkengemeenschap Venray e.o. Zondag 27 oktober zal in het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray, de heer W. de Koeijer uit Veldhoven voorgaan in de dienst. Aanvangstijd is 10.00 uur. Tijdens de dienst is er kinderopvang en er wordt kinderne- vendienst gehouden. Oecumenische basisgroep Vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand Aanstaande zondag 27 oktober is er een eucharistieviering van de oecumenische basisgroep Heel de Kerk Heel de Wereld Het thema van de viering is: Geef ons heden ons dagelijks brood. Voorganger is pastor Fr. Meyer. Plaats: kapel van het bejaardencentrum Hel Schut tersveld. Bergweg te Venray. Tijd: 11.15 uur. Het thema van deze zondag sluit aan bij de actie 'Iedereen aan tafel', een campgne voor wereldwijde voedsel zekerheid en gaat uit van de Wereldraad van kerken in actie. U bent van harte welkom. Rehoboth Ned. Hervormde Evangelisatie op GG. Gebouw Rehoboth: Cuppen- pedje 2a. Horst. Evangelist: Clapvaeren 4, Horst, tel./fax: 077- 3987786. Diensten: D.V zondag 27 oktober om 10.00 en 14.30 uur. Voorganger: kandidaat A. Simons uit Nw. Lekkerland. 's Middags is er kinder oppas. Er is deze week geen zon dagsschool. Bijbelonderw ijs/Catechisatie: Voor de +16 is er zondag geen cate chisatie Wel voor -12 op dinsdag middag 29 okt. om 16.10 uur. Bijbel/Kontaktavond: Donderdag 31 oktober. Thema: 'Hoe rekent u?' De avond begint om 20.00 uur. Ook u bent welkom. Gedenk de Venrayse orden met een teken Als dank voor de grote betekenis die de Venrayse Kloostergemeen schappen voor Venray en omgeving hebben, wil de Stichting 'Gedenk teken Kloosters' komen tot oprich ting van een monument Door middel van een financiële bijdrage kunt u dit doel ondersteu nen Men kan dit doen door een bedrag over te maken op Rabobank Venray. rek.nr. 17.39.67.760: giro- rek van de bank 10.68.514 t.n.v Gedenkteken Kloosters Venray Nadere inlichtingen: tel. 0478- 582352 of 582948. Op vrijdag 1 nov. houdt de Invaliden Sport en Belangen Vereniging Venray e.o. haar jaar lijkse wervelende kienavond. In diverse rondes zijn prachtige en waardevolle prijzen te winnen. De kienavond vindt plaats in zaal Martens te Leunen, aanvang 20.00 uur; zaal open vanaf 19.00 uur. Deze avond is voor eenieder toe gankelijk. Verder organiseerde de vereni ging haar jaarlijkse Poppenactie. Door middel van loting kunnen prachtige poppen gewonnen wor den. De loten kosten ƒ0,50 per stuk en de trekking vindt plaats op het politiebureau te Venray d.d. 25 november 1996. In het laatste weekend van okto ber wordt weer de jaarlijkse Welfare tentoonstelling gehouden in Zorgcentrum Het Schuttersveld aan de Bergweg in Venray. Met- veel plezier en de nodige inzet is gewerkt aan hel vervaardi gen van talloze handwerkstukken. Om maar iets te noemen: truien, sokken, sloffen, mutsen, dassen, gehaakte en geborduurde kleedjes en tafellakens, verschillende wens kaarten, klein haak- en borduur werk, schorten, kussens, knuffels en poppen. Er is teveel om op te noe men. Alleen al komen kijken naar wat mensen, vaak met een leeftijd van meer dan 80 jaar, kunnen maken, maakt en bezoekje aan ónze ten toonstelling meer dan de moeite waard. Er zal. met de feestdagen alweer in het verschiet, vast en zeker wel iets voor u bij zijn. Gedurende de hele tentoonstelling is ook de Dagverzorging van het Zorgcentrum aanwezig met een eigen kraam waar door henzelf gemaakt handwerk te koop wordt aangeboden Op zaterdagmiddag is er tevens en demonstratie van hand- angertechniek van Seniorservice Venray. Ook is er weer een enveloppen- spel, loterij en boelkraam (verkoop van tweedehands spulletjes). De opbrengst is wederom voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray. De trekking van de loterij is 's zondags om 16.00 uur en wordt tevens bekend gemaakt in de eerst volgende Peel en Maas. De tentoonstelling is op: vrijdag 25 oktober van 19.30 tot 21.30 uur; zaterdag 26 oktober van 14.00 lot 16.30 uur en op zondag 27 oktober van 10.30 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur. Komt u ook? U bent van harte welkom. Dat is de titel waarmee het nieu we galerieseizoen van TORO zon dagmiddag 27 oktober om 15.00 uur wordt geopend. Deze veelzeggende titel is gege ven door de twee kunstenaressen Cindy de Graaf en Nadia Gonegai die hun werk tot en met 8 december in de galerie zullen exposeren. De bijzonderheid van hun werk is niet zo zeer gelegen in het feit dat de bezoeker allerlei rare gedrochten van hun hersenspinsels zouden kunnen ontmoeten, nee, de toe schouwer krijgt door hun werk een fascinerende inkijk in hun ontwik keling welke ze in de galerie ten toonstellen. Deze kunstenaressen hebben elkaar voor het eerst ontmoet op de academie van Den Bosch alwaar ze hun studie met goed gevolg hebben afgelegd in respectievelijk 1995 en 1994 Hiervan getuige ook hun activiteiten, expositie, projecten e.d., die zich hierna ontwikkelden, en die tijdens de expositie voor een ieder in de galerie ter inzage liggen. Het gegeven dat ze hun jeugd heb ben doorgebracht in Venray en dal Venray zich de laatste jaren op hel gebied van kunst en cultuur behoorlijk heeft weien te ontwikke len, stemt hun beide optimistisch om hier te exposeren, alhoewel ze niet verwachten dat Jan en Alleman naar hun expositie zal komen kij ken, want ook in Venray en het overgrote deel van Nederland geldt de leus. ja. je zou bijna zeggen de gulden regel: 'liever veilig thuis achter de buis', dan kan er niks gebeuren! Voor hen gebeurt er dan ook weinig. In de hoop dat dit laat ste echte hersenspinsels zijn, laten zij liever hun werk zien. Het werk van kunstenares Cindy de Graaf bestaat uil oud en nieuw werk. In haar nieuwe werk richt zij zich vooral op alledaagse situaties en mensen, waar zij dan een ver vreemdende draai aan probeert te geven. Gewone gebeurtenissen kunnen dan tot absurde beelden lei den. Zij werkt vooral twee-dimen sionaal. ook vanwege haar oplei ding als illustrator. Het werk van Nadia Gonegai daarentegen is meer drie-dimensio naal. b.v. beelden van brons (ook om op te hangen), tin en andere materialen, maar tevens ook enkele illustraties. Zij is bijzonder gefasci neerd door de wetenschap en haar creatieve structuren en ordening aan te brengen en ervaart zij dit als belangrijker dan het doel van diver se wetenschappen. Kunstgalerie TORO is gelegen aan Langcweg 30 te Venray. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur, of op afspraak, tel. 0478-513186. Omroep Venray presenteert: Omroep Venray is gestart met een nieuw programma op de zondag morgen, rechtstreeks vanuit café 't Podium aan de Kruisstraat in Venray: 'Praatcafé'. In de twee-wekelijks discussiep rogramma zoekt de Omroep naar de ideale combinatie tussen een goed gesprek, mooie muziek en een gezellige sfeer. De onderwerpen die ter tafel komen zijn divers als het leven zelf. Iedereen die van mening is dat hij of zij iets kan bijdragen aan Praatcafé door nieuwe, bijzon dere of interessante zaken die voor veel mensen in Venray van belang kunnen zijn, kan dit via een brief of fax kenbaar maken aan: Omroep Venray, Postbus 91. 5800 AB Venray. tel. 512362; fax 513656. Iedereen is zondagmorgen. 27 oktober tuisen 11.00 en 12.00 uur welkom bij deze rechtstreekse uit zending onder het genot van een vers gezette kop koffie. Tot zondag 27 oktober in Praatcafé. Omroep Venray is via de kabel te ontvangen op 102.4. in de ether op 90.2. Inbraken in woningen In de nacht van maandag op dins dag werd er ingebroken in verschil lende woningen. Een 32-jarige Venraynaar deed aangifte van inbraak in zijn woning aan de Fagotstraat. Ontvreemd wer den een zilveren ring en de spaarpot van de kinderen, waarin vermoede lijk een bedrag van ƒ150,- zat. Een 48-jarige Venrayse deed aan gifte van inbraak in haar woning in de Mambostraat. Alle laden en kas ten waren doorzocht en er werd een geldbedrag van ©600,- ontvreemd. Een 68-jarige inwoner van Venray deed aangifte van inbraak in zijn woning aan de Cellostraat. Via het keukenraam was toegang verkregen en de inbraak werd ontdekt omdat de achterdeur open stond. Ook hier waren alle laden en kasten door zocht. Er werd een pak shag ont vreemd... Een 70-jarige Venraynaar deed aangifte van inbraak in zijn woning aan de Aubadestraat. Ook hier waren alle laden en kasten door zocht maar er werd niets ontvreemd. Kennelijk heeft de dader naar geld gezocht maar dat was niet aanwezig. Dure bh Een 42-jarige inwoner van Blerick wilde vrijdagmorgen om 09.20 uur een warenhuis in de Grotestraat verlaten met een bh ter waarde van ƒ19,95, die hij niet had afgerekend. Hij werd door personeel aangehouden en aan de politie over gegeven. Op hem werd het snelrecht toegepast. Hij zal op zeer korte ter mijn voor de rechter moeten ver schijnen. Derde Noord-Limburgse land- tuinbouw en middenstands tentoon stelling te Venray op 25. 26 en 27 september 1949. Door onderlinge samenwerking van onze boerenorganisaties. mid denstand en KAB (Katholieke Arbeiders Beweging) kon deze groots opgezette tentoonstelling thans weer plaats vinden. Oor spronkelijk lag het in de bedoeling dat deze tentoonstelling om de tien jaar zou worden gehouden. In 1925 werd op initiatief van onze grote Jan Poels de eerste tentoonstelling geor ganiseerd. In 1935 vond de tweede plaats. In 1945. bij lange na nog niei bekomen van de zware oorlogswon den. kon de happening pas doorgang vinden in 1949. Dit grootse gebeuren met een zeei ruim aanbod van deelnemers uit de land-tuinbouw en de middenstand vond plaats op het sportterrein aan de Leunseweg. Ook de Venrayse Coöp. Zuivelfabriek had een stand inge richt en presenteerde zo haar zuivel producten aan het grote publiek. En.. 'Venray' maakt wat smaakt, en dat vinden ook de personen die zich hier op de foto aan u voorstel len. V.l.n.r. zijn dat directeur Arie de Kroon. Jet Duijkers. Castenray Truus Martens. Klein-Oirlo; Tony Reijnders, Geysteren: Mia van Els. Venray; Nelly Gielen. Merselo; Toon van Dommelen, bedrijfsleider en Oda Hubers uit Ysselsteyn. Jan v.d. Putten Na de succesvolle uitvoering door Toneelvereniging Maashees van maart jl. werd door de jeugd van Maashees gevraagd of ook voor hen het spelen van toneel tot de moge lijkheden behoorde. Op I april van dit jaar zijn dertien jongens en meisjes gestart met een kennismakingscursus toneel. Dit bleek al gauw een succes. Besloten werd te gaan repeteren voor een 'echte opening'. Gekozen werd voor het stuk 'De Inspecteur'. Omdat dit stuk slechts zeven rollen kendt werd door regisseur Mare Joosta uit Horst hel verhaal zodanl bewerkt dat alle dertien leden hun debuut kunnen maken, Bovendien schreef hij nog een achttal liedjes! zodat er sprake is van een heuse musical. In een willekeurig dorp wordt het met de moraal niet zo nauw geno men; de burgemeester verkwist belastinggeld, de rechter heeft een illegale stokerij en in het ziekenhuis is het met de hygiëne ver te zoeken. Men houdt elkaar echter de hand boven het hoofd zodat iedereen ongestoord met zijn eigen praktij ken kan doorgaan. Een sprookje? Wie de kranten van vandaag er op naslaat zal zeker wel iets in dit ver haal herkennen. De uitvoering vindt plaats op zaterdag 2 november om 19.30 uur in het gemeenschapshuis te Maashees. Kaarten zijn te koop op maandag avond 28 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeenschapshuis te Maashees; telefonisch reserveren bij R. Franssen, tel. 0478-636361 en. indien voorradig nog verkrijg baar aan de kassa. De entree bedraagt ƒ2.50. Pr.M tel. (C Vi< ♦Cc *2C i» *Xc Ah *0\ Niet voldoende rechts gehouden Zondagmiddag omstreeks 14.30 uur hield een 2z-jarige bestuurder van een personenauto uit Deume, op de Steegse Peelweg ter hoogte van de Pottevenneweg onvoldoende rechts. Zijn auto kwam op de ver keerde weghelft terecht en botste met een personenauto, bestuurd door een 48-jarige inwoner van Ospel. Naast behoorlijke materiële schade moest de bestuurder uit Deume, in verband met nekklachten naar het ziekenhuis worden ver voerd. Hij kon na behandeling naar huis worden overgebracht. Geluidsoverlast Een uitbaatster van een café op het henseniusplein kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag, om 00.50 uur proces-verbaal aangezegd wegens geluidsoverlast. Vernielingen aan auto Een 30-jarige Venraynaar deed aangifte van vernielingen aan zijn aan de Maasheseweg geparkeerde personenauto. De buitenspiegel was er vanaf geslagen en krassen waren in het plaatwerk aangebracht. De schade bedraagt enkele honderden gulden. De vernielingen werden donderdag gepleegd. Loslopende koe Woensdagavond moest de politie 'cowboy' spelen omdat op weverslo een koe op de rijbaan liep. Voordat er ongelukken gebeurden hadden de politiemannen de koe in een wei gedreven. De eigenaar kon worden opgespoord. Die kreeg tc horen dat hij maatregelen moet nemen om herhaling te voorkomen.,

Peel en Maas | 1996 | | pagina 20