Sfiont ttt |Sm T Succesvolle week voor Tong-il Nationale Opel testdag bij Atebé ir >oi 'loj ia HSV Het Alvertje H.S.V. De Roerdomp ATB-groep Schuhmacher Schiet vereniging De Roos Jumpers'76 Bridgeclub Venray Triatlon Vereniging Regio Venray St. Christoffel De Treffers Spio Duivensport Judovereniging Erised Motorcrossers Regio Venray Wijkcentrum Noord-West Wijkcentrum De Kiosk Wijk Zuid Huisvrouwen kontakt Brukske Nieuwe cursus voor startende ondernemers Pagirl JEEL EN MAAS Donderdag 24 oktober 1996 - Pagina 17 )un» de 'aar 1 c del auwl er zo| hte v duel oteri :n O gele :urde de h ;urei toei eds iats< scor ien A 'gel oen rschi' Afgelopen week hebben ver- later - er j)e| enrayse vereniging tong-il deel vens chillende taekwondoka's van de enrayse vereniging tong-il deel- enomen aan een viertal toernooi- a en wederom met veel succes: "je rie eerste prijzen, een tweede demi "js en v'er derde prijzen gingen 'er re aar ^enrayse vereniging. deti Afgelopen zondag 20 oktober 0. Da erc* 'n R'jen het Kwan-Jin 2-0 t te™00' georganiseerd door Budo 3eyst ereniging Rijen. Op dit sparrings- lol lemooi - waarvoor zich maar liefst ief... W taekwondoka's uit het gehele jg md hadden ingeschreven - was er jer v en eerste prijs voor Maurice Poels ,orlaa 'e ^an' 'n de senioren A-categorie ij pk 83 kg. Vol overgave knokte het lauiice zich door de voorrondes ezct. ten en w'st °°k 'n de finale op isscn vertuigende wijze het puntenvoor- aldoeee' ,c behalen. Daarnaast was er kopli en tweede prijs voor Paul Nijssen Ie dan) in de Senioren A-categorie 58 kg. Nadat Paul op overtuigende ijze lot in de finale was doorge- ongen. moest hij in de finalepartij jn meerdere erkennen in Dennis illet. die onlangs met de ^ionale Selectie meeknokte op de 0 fcopese kampioenschappen. Toch ■-tuigde Paul in een enerverende lepartij die hij met slechts I punt hil (3-4) verloor. Irma issen. die aantrad in de Dames aiioren A-categorie lootte onge- ikkigerwijs in de eerste ronde eds tegen de uiteindelijke winnaar haar categorie, zodat ze reeds oeg werd uitgeschakeld. Nederlandse Kampioenschappen Stijl Een dag eerder, op zaterdag 19 ktober. trad een select gezelschap :Dan Tong-il aan tijdens de 11 oe ederlandse Kampioenschappen tijl in Nijmegen Op dit toernooi - ederl lt alleen toegankelijk was voor narte banders - hadden zich 75 de m eelnemers aangemeld. In totaal aren er drie derde prijzen voor 10- )kt. hebt te vt te gc het enpa Paul Nijssen (2e op het Kwan-Jin Toernooi) demonstreert een gesprongen voorwaartse trap Tong-il. In de Senioren C-klasse kwam hoofdtrainer Rob Greevink (5e dan) 0,1 punt te kort vooreen tweede plaats. In de Senioren C- klasse Dames was er een derde plaats voor Marian Flinsenberg en eenzelfde resultaat was er voor het Damesteam van Tong-il. bestaande uit Marian Flinsenberg, Irma Maasen en Heidy Litjens Zeer zeker geen slecht resultaat, temeer daar de vereniging pas sinds onge veer anderhalfjaar is omgeschakeld op de internationaal meet geaccep teerde stijlfiguren Taegeuks. Nederlandse Kampioenschappen Aspiranten Reeds vorige week. zondag 13 oktober, werden de Nederlandse Kampioenschappen Sparren voor de jongste taekwondoka's aspiranten georganiseerd. Wederom waren er twee prijzen voor Tong-il. Een eer ste prijs voor Patricia Arts en een derde prijs voor Dennis Saamena. Een bijzonder goed resultaat voor deze jongste taekwondoka's. Nationale Politie Kampioenschappen Als laatst trad Ruud Deenen (3e dan) op vrijdag 11 oktober aan tij dens de Nationale Politie Kam pioenschappen Tijdens dit toernooi konden de taekwondoka's deelne men aan .stijlwedstrijden alsook aan sparringwedstrijden. Ruud had zich voor beide onderdelen aange meld en behaalde op het onderdeel stijl een welverdiende eerste prijs. Eenieder die geïnteresseerd is in Taekwon-do is van harte welkom tijdens één van de trainingsavonden op maandag-, dinsdag- en donder dagavond vanaf 19.00 uur in onze zaal aan de Leunseweg 2c te Venray. of bel voor informatie: 587630. Uitslagen: Zondag 13 okt. was het NK latchvissen te Mook. Hier was een 'IJ eplaats voor Toon Langenkamp. Zaterdag 19 okt. was de koppel- 'edstrijd van Venray. Hier was een e plaats voor Henk Cox en Wiel erhaegh en een 3e plaats voor arrv Kunning en Heino Derks. Zondag 20 okt. was de vijf-dor- ën teJpH wedstrijd van Well. Ie Peter seiz uPpen: 2. Toon Sanders; 5. Jos zjj ermans en verder waren er goede orben lasseringen voor Henk Theeuwen cht gi 'Toon van Oijen. met Programma: :n. T< aterdag 26 okt. is er een koppel- 'edstrijd van Velden Opgeven tot onderdag 20.00 uur bij Pieter, tel ustst|77-3662920. ondag 27 okt. is de vierde vijf-dor de w en wedstrijd van Horst. Er wordt ok m evist van 08.00 tot 11.00 uur. moei pgeven toto donderdag 20.00 uur aandi ij Pjeier. 10-1 ïedsirijdvissers die mee willen °P 2 oen aan het Winterkoningvissen, n en ienen zich voor 1 nov. op Te geven Jan ev jj pjeter Jan eden visbladhouders die dit blad in 997 niet meer willen ontvangen en :den die dit blad graag willen ont- angen in 1997 dienen dit voor 20 ov, door te geven bij de secretaris. II*' e kosten zijn 12,50 per jaar. J 'erdere inlichtingen kunt u verkrij- en bij de secretaris H. Lenssen, tel. 478-587606. fes.' Dames ook welkom Sinds enkele weken is er in Venray een ATB-groep die op zon dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de buurt van Venray hun trainin gen heeft. Hierbij gaan we er van uit dat het bos niet van ons alleen is en we blijven op reeds bestaande paden. Het maakt niet uit of je nu beginner bent of al wat gevorderd, iedereen kan meedoen. In deze nog prille groep is het aantal dames nog klein. Mede daarom doen we nu een oproep voor alle sportieve dames met pit om een keer mee te komen fietsen. Het doel van onze ATB-groep is het om op een recreatieve manier te fietsen op een all terrain bike of mountain bike. Hiernaast bezoeken we ook regelmatig ATB-toertochten in de regio. Zoals bijvoorbeeld komende zondag. Als we in de buurt van Venray blijven vertrekken wc om 10.00 uur vanaf De Sprank. Voor de volgende weken staat er op het programma: 27 okt. Schinnen. vertrek vanaf De Sprank om 08.00 uur; 3 nov.: Gennep, vertrek vanaf De Sprank om 08.00 uur; 10 nov.:Venray. Heb je interesse kom dan naar een van de trainingen of bel met Eric Steffers, tel. 511056 of Piet Dupont, tel. 589880. Belangrijk: Groepsleden die al kleding gepast hebben kunnen deze vrijdag of zaterdag afhalen bij de sponsor. Vergeet niet het geld voor je kleding mee te nemen. Uitslagen: Leunen I-Rangers Sw.2 1073-1077 Beste schutter: 279p. Meerlo I-Leunen 2 1066-1019 Beste schutter: J, v. Ass, 259p. Rio Swolgen 2-Leunen 3 903-907 Beste schutter: P. Willemse, 247p. Uitslagen BBC I-Heren I 89-82 Grave 2-Heren 3 46-40 BBC l-Kadetten I 53-94 Gennep Cougars-Mini's 103-14 Coaches nogmaals het dringende verzoek om de uitslagen van de uit wedstrijden door te bellen naar Kees Spitters. tel. 588319. Programma zaterdag 26 okt.: Let op de tafelbezetting en bij de scheidsrechters zijn er veranderin gen. Als je niet kunt zorg dan zelf voor een vervanger en geef dit dan door aan Bart Peeters, tel. 514550, Bas Mickers, tel. 564601 of bij Marc Deegens, tel. 587244 (alleen in hel weekend). Bij het niet doorge ven van een vervanger of het zelf niet op komen dagen volgt er een boete. Heb je hierover vragen dan kun je ook bij een van deze perso nen terecht. Kadetten 2-Gennep Cougars 18.00 tafel: Erik Scheffer, Gregory Schotborg; fluiten: Marcel Abgaou, Mare v. Berlo. Passerelle l-EBBC 18.00 tafel: Jelle Pots, Ivo Geerits; fluiten: Bas Mickers, Sinpat Kapriloglu. Mini's-Quo Vadis 18.00 tafel: Michel Jacobs. Jerry Loos. Heren 2-Condor I 19.00 tafel: Edwin Leyendecker, Jeffery Boshoven, Lars v. Veen. Jumoren-Venlo Sport 19.00 tafel: Mikel Lammerts van Bueren, Meivin Hageman; fluiten: Erwin Hageman, Mare Deegens. Kadetien 1-Con Brio 1 19.00 tafel: Marwin Sant. René Kievits, Ron Eikmans. Heren l-Con Brio I 20.30 tafel: Hugo Berlijn. Gijs de Waal. Jorri Spee. Heren 3-Manders Premier 3 20.30 tafel: Dave Ewalts, Sjors Willems. Eerste verlies Heren 1 In Valkenswaard moest Jum pers'76 tegen BBC I de eerste nederlaag incasseren. Vanaf het begin liep het Heren I team achter de feiten aan BBC, die evenals Jumpers'76 dit jaar nieuw is in de overgangsklasse, speelde sneller, met net meer inzet en vooral agres siever en slimmer. Debet hieraan is o.a. dat dit team in deze samenstel ling al enige jaren samenspeelt en in tegenstelling tot Jumpers daardoor meer routine in huis heeft. Door dit spel hadden ze in de eerste helft constant een veilige voorsprong. Het enige wat Jumpers'76 kon doen was het voorkomen dat de voor sprong te groot werd en daarin slaagde het nog redelijk gezien de ruststand van 40-36. In de tweede helft werden de zaken wel beter aangepakt en dat resulteerde in hel inlopen van de achterstand en in de 17e minuut was er zelfs een voorsprong van 5 pun ten (77-82). Mede door de fouten- last. dire man hadden het speelveld al moeten verlaten met vijf persoon lijke fouten, kwam Jumpers niet verder. BBC wist hier goed van te profiteren en o.a. door twee drie punters wisten ze de achterstand om te buigen in een verdiende voor sprong en bleven de punten in Valkenswaard. Eindstand 89-82. Topscore: John Berden 19 punten en Balder Lamers 16 punten. Na de eerste drie wedstrijden in deze klasse is duidelijk dat er veel teams zijn die amper voor elkaar onder doen end at er dus iedere wedstrijd opnieuw voor de punten gevochten moet worden. A.s. zater dag zullen ze dat zeker moeten doen want dan komt de gedoodverfde titelkandidaat Con Brio op bezoek in Venray. Herfst, traditioneel het seizoen van veel zieken, van leden die even tjes een korte najaarsvakantie maken, van het viertallen, waardoor er voor de vrije lijn niet zoveel paren meer over blijven. Zeker niet als de viertallenleider nog een paar mensen moet lenen om zijn. inge wikkelder schema. rond te krijgen. Het maakt de kansen van hen die in de vrije lijn spelen voor de herfsttro- fee alleen maar groter. Men moet van de zeven avonden er minimaal vijf aanwezig geweest zijn om mee te dingen naar de bekers. Wanneer men zes of zeven keer gespeeld heeft, dan mag men het slechtste of de twee slechtste resultaten wegstre pen. Kansen genoeg dus om de eer ste seizoensprijzen in de wacht te slepen. De inschrijfformulieren voor de Divinolandia-drive op 22 nov. lig gen de komende weken bij de ingang van de zaal. Wanneer u daar aan mee wilt doen. dan moet u zich zelf rechtstreeks opgeven. Uiteraard hopen we samen met de organisato ren dat. velen van de club ook aan deze avond mee zullen doen. Opgeven voor 12 nov. Uitslag van vorige week in de vrije liji 1. mw Bouhuys-hr. Goumans; 2. ds. Janssen-Thijssen; 3. ds. Frankefort-Kuyer. Programma: Vanavond: Derde ronde viertallen en Herfsttrofee. Donderdag 31 okt.: Vierde avond van beide evenementen. Op 22 september organiseerde de Triatlon Vereniging een zogenaam de Flitstriatlon bestemd voor de jeugd tot ongeveer veertien jaar. Met veel voldoening hebben we geconstateerd dat aan die wedstrijd bijna 200 jongens en meisjes heb ben meegedaan, waardoor het eve nement meer dan geslaagd was. Misschien zijn er onder deze grote groep deelnemers wel kloeke jon gens of meisjes die wat meer over triatlon willen weten en interesse hebben zelf mee te gaan doen. Laat je niet afschrikken door de gedachte dat in zo'n triatlonvereniging alleen plaats is voor mensen die topsport bedrijven. Hoofdzaak is het op een gezellige manier met triatleten onder elkaar goed en verantwoord met de sport bezig te zijn. Dit gebeurt dan ook onder het motto 'trainen met een lach'. Ook voor oudere duursporters en veteranen is er alle ruimte en bege leiding op eigen niveau mee te doen en te trainen. Ook al bent u veertig plus. kom van de bank af. wordt actief en gezond, het is nooit te laat om in beweging te komen. U zult zien waartoe een veteraan in de duursport nog in staat is en hoeveel plezier je daarmee kunt hebben. Daarbij is het helemaal niet belangrijk of u net begint of al gevorderd bent. De individuele begeleiding is dusdanig dat zowel recreanten, jeugd, veteranen en wedstrijdatleten volledig aan hun trekken komen. Wat TVRV zoal te bieden heeft blijkt uit de activiteiten van 1996. Gezamenlijke trainingen: zwem- trainingen in De Sprank; looptrai ningen, ook op atletiekbaan en fiets trainingen; deskundige (jeugd) begeleiding (vier gediplomeerde trainers); algemene en persoonlijke trainingsschema's: mogelijkheid tot aanvragen NTB-licentie (tri-en duathlon); clubblad Tri-post; club kampioenschappen; trainingsweek end en/of trainingskamp; clubkle- ding; ATB-tochten in de wintermaanden; gezamenlijke deel name verenigingswedstrijden/team competitie; gezamenlijke deelname aan toertocht klassiekers; kortingen op materialen door gezamenlijke aanschaf of door aankoop bij een van onze sponsoren; jaarlijkse feest avond. Kortom TVRV is een bruisende vereniging voor elk wat wils. Mocht u belangstelling hebben in onze ver eniging dan kunt u geheel vrijblij vend een maand gratis meetrainen om te kijken of de vereniging aan uw wensen voldoet. Kom eens kij ken op woensdagavond om 19.00 uur op de atletiekbaan en maak een praatje met de trainer of neem con tact op met onze trainingscoordina- tor Jos Hebben, tel. 0478-512188 of onze voorzitter Leo Crompvoets, tel. 0478-636372. Trainingstijden: Dinsdag: 19.15-20.15 uur Zwemtraining in De Sprank. Woensdag: 19.00-21.30 uur Lopen atletiekbaan Venray. Zaterdag: Fietsen (mountainbike). Zondag: 09.00-10.00 uur Zwemmen in zwembad De Sprank; 10.15- 11.30 uur Lopen vanaf De Sprank. Gymnastiekvereniging Gymnastiekvereniging St. Chris toffel houdt als sluitstuk van dit jubileumjaar op 2 november 1996 een grote receptie. Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u bij deze alle leden, oud-leden en andere belangstellenden uit om op deze receptie op 2 nov. a.s. van 19.00 tot 20.30 uur in wijkcentrum De Kiosk. Brukske 1 in Venray aan wezig te zijn. Daar het voor ons onmogelijk is om met name alle oud-leden persoonlijk uit te nodi gen, willen wij vooral hen via deze uitnodigen. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Aansluitend aan deze receptie zul len tijdens de feestavond onze jubi larissen gehuldigd worden. Luchtbuks schietvereniging De Treffers-'t Kogeltje 11001-903 Hoogste schutter: T. Bom. 257r. In de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen werd er tegen het Kogeltje uit Koningslust een onverwachte eenvoudige overwinning binnen gehaald. Daar het team van Koningslust niet in haar sterkste for matie kon aantreden viel de over winning vrij fors uit. Komende zaterdag zal het wel anders zijn. Tegenstander is dan het tweede team van EMS uit Meerlo. Reeds meerdere jaren behoort dit team regelmatig tot onze tegenstan ders en telkens zijn het duels met maar minimale overwinningen of nederlagen. Het feit dat EMS thuis schiet is voor haar een voordeel. Echter als ons team aan de goede startresultaten van deze competitie kan aanknopen, kunnen wij hen misschien verrassen. Kortom voldoende spanning en een boeiende sport, ook al is het sei zoen reeds gestart, nieuwe leden blijven welkom. Wij trainen iedere maandagavond van 20.00 uur bij café Hulsman. Elementair zwemmen De ledenadministratie is per heden overgedragen. Aanmeldingen dienen naar het nieuwe adres gestuurd te worden. Het oude adres was: P. Beerkens, Boterbloem 68, 5803 CM Venray. Het nieuwe adres is: Leon Janssen, Bachstraat 94. 5802 GR Venray. tel. 583404. Synchroonzwemmen Zondag 27 okt.: Oefenen: Western. Afrika. Rusland, Sur Ie pont. Duitsland vervalt i.v.m. afwe zigheid trainsters. Misschien dat i.p.v. Duitsland Japan gaat oefenen. Zondag 3 nov.: Oefenen: Ierland, België, Japan, Brazilië, Engeland en Hawaï (alleen zwemsters, niet voor kantstuk). Uitslag eerste competitiewedstrijd te Horst, 20 okt.: Categorie 1: Karin v.d. Heuvel, 7e met 45.327p; Melanie van Sambeek 13e 44.306; Petra van Benthum 14e 44.265. In een deelneemstersveld van 30 zwemsters is dit een uitste kende prestatie. Categorie 2: Lotte Dupont 20e 45.042; Moniek Classens 2 Ie 45.014; Amandine v.d. Ven 22 44.370. Agegroup 1: Yvon Franssen 5e 46.126; Anne Janssen 6e 45.870; Lea Janssen 8e 44.338. Alle drie hebben hun Cl-diploma behaald. Agegroup 2: Sandra Franssen 12e 44.936. Agegroup 3: Tane Elstak 2e 49.549; Antoinette Nelissen 3e 48.414; Janneke v. Berlo 7e 46.549. Tane heeft haar B-diploma behaald tij dens deze wedstrijd. Fina junioren: Anja v. Leuken 16e 53.849; Christel v. Bracht 18e 53.043: Kelly Swinkels 19e 52.989: Bregje Jansen 20e 52.774; Silvia Jacobs 21e 52.613; Audrey Janssen 22e 51.602. De volgende dames hebben hun A-diploma behaald: Anja, Christel, Kelly en Silvia. Fina senioren: Ingrid Franssen 3e 58.462; Anette Custers 9e 57.492; Natasja Schuurmans 13e 56.251; Monica Clephas 14e 55.377; Harriët Flinsenberg 16e 54.412; Miriam Linders 17e 53.611; Hanneke Verstappen 20e 49.877; Lianne Vermeeren 21e 48.918. Ingrid, Anette, Natasja en Monica hebben de limiet behaald voor de NK. Waterpolo Trainingen: Heren: maandag en vrijdag 20.00-21.00 uur; jeugd/aspi ranten: maandag en vrijdag van 18.30-20.00 uur. Programma: Heren Jeugd-Hellas a. 19.15 W.officials: E. Streefland, J. Bosch en P. Brands. Heren 1-Hellas I a.20.00 W.officials: P.FIinsenberg, G. Swinkels en M. Jeuken. Heren 2-Nayade 3 a.20.45 W.officials: R. Brands en B. de Maat. DZT-Aspiranten v. 19.30 PDV De Zwaluw PDV De Zwaluw houdt zondag middag 27 oktober, ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de wedvlucht Groningen haar prijsuit reiking in hel verenigingslokaal St. Servatiusweg I te Venray, aanvang 13.30 uur. Elke deelnemer of bezoeker ont vangt bij binnenkomst een gratis lot en maakt kans op een prachtig levensmiddelenpakket. Evenals vorige jaren willen we er weer een geweldige huldiging van maken met gezellige muziek en een sfeer die uw komst beslist de moeite waard maakt. A.s. maandagavond vergade ring van onze Kampioenendag. Willen we dit jaar weer iets goed kunnen organiseren dan zullen we het met z'n allen moeten doen. U dus ook. Kom allemaal om 20.00 uur in ons lokaal! Jubileumvlucht Groningen: Tw. Briels, Swolgen 1 2 6 40 96; Heijneman, Eersel 3 58 123; L. Willems, Venray 4 47 III; S Wintermans. Bergeijk 5 18 56 85 112; J. Peeters, Boxmeer 7 43; Comb. Versteegen, Handel 8 67 68 71 83; H. Fransen, Mill 9 16 53 64 90 120: G. Holder. Deume 10 28; A. Otte. Boxmeer 11 30 44 46 72 94 99; R. Beenen. Boxmeer 12 14 19 54 93; V.d. Berg Uden 42 74 81A. Sijbers. Venray 15 37; A. Carcia, Boxmeer 17 97; H. Steeghs, Uden 20 117; J. v. Gerven. Mierlo 21 22 35 84 98 105 113; M. Basten. Venray 23 52 59 61 62 76 77 82 87 118; H. Bogaart, Nistelrode 24 114; G. Franken, Wanssum 25 63; B. Theeuwen, Wanssum 26 27 55 122; G. Verheijen, America 29 34 57; V.d. Berg VOF 13 91 104: G. Heidens, St. Hubert 100 101 109; C. Corsten, Eersel 31 33 70; Seuntiens, Eersel 32; J.H. Sonnemans. Deurne 36; J. Peeters, Overloon 38; F. de Lau, Eersel 39 50 51A. v.d. Werf, Deume 41 80; H. v. Tits, Boxmeer 45 79; M. Baijens, Eersel 48; M. Thijssen. swolgen 49; A. Reijnders, Maashees 60 121; R.A. Sonnemans, Mill 65; M.R. Sonnemans, Neerkant 66; Comb. Verdellen, Veulen 69 78 116; C. Aarstwigman, Uden 73 102; A. Hoevenaars, Uden 75 106 110; W. v. Leuken, Nistelrode 86 107; P. Paridaans, Duizel 88; A. Mikkers, Deurne 89; F. Tottee, Hoogeloon 92; J. Leyssen, Venray 95; Jo Cuypers, Maashees 103; J. Stravens, Eersel 108; H. Wit, Uden 115; J.W. Vermeulen, Venray 119. Met twaalf judoka's nam Judovereniging Erised deel aan het judotoernooi in Made in West- Brabant. Van hen behaalden zes judoka's een ereplaats op dit interna tionaal goed bezette toernooi. Jeffrey Broeren le plaats; Pascal Hendrix 2e; Harald Oversteeg 3e: Brechje v. Bergen 3e: Patrick Hendrix 3e; Monique Beurskens 3e. Afgelopen zondag, bij de wed strijd die verreden werd te Bergharen/Wijchen, werd Peter Versteegen bij de 125 senioren 16e. In de klasse 500 promotie werd Peter Pijpers 20e. Bij de 500 junio ren eindigde Ronald Driessen op een 12e plaats terwijl Peter Stiphout algemeen 21e werd. Ben Bruining werd 24e en Winston Tjin 24e. Bij de wedstrijd te Oploo wist bakkenist Hans Siroo met zijn piloot een 12e plaats te behalen. Bij de 500 senioren was er een prachtige 8e plaats voor Maarten v.d. Aa en ein digde Huber Simons als 22e. Bij de blasters was de hoogste trede voor Roy Maessen en ging zijn broer Joe met de tweede beker huiswaarts. In de klasse 125 junioren wist Freek Kuypers een 14e plaats te halen terwijl Johan Versteegen 17e werd. Edwin Logten werd 24e en Ad Coenen 27e. Komende zondag is de MON jeugd te gast te Dongen en is de nationale wedstrijd te Meijel. Maandag 28 okt.: 20.00 uur: Sjoelen, clubavond sjoelclub Den Hoender (19.45 uur aanmelden nieuwe leden vanaf 16 jaar). Dinsdag 29 okt.: 19.30 uur: Yoga (Info: tel.514269). Woensdag 30 okt.: 09.00 uur Volksdansen groep 1, 10.30 uur Volksdansen groep 2; 14.00 uur Handwerkgroep; 19.00 uur show dansgroep Première; 21.00 uur Volksdansen, volksdansgroep Den Hoender (20.45 uur: aanmelden nieuwe leden van 18-55 jaar); 22.15 uur Nog een gezellig uurtje vertoe ven. Tot ziens in Wijkcentrum Den Hoender, St. Ursulastraat 2, hoek Hoenderstraat. Donderdag 24 okt.: I9.00u Griekse Danscursus; I9.30u Bridgeclub Venray. Zaterdag 26 okt.: 20.00u Reünie Spomas. Zondag 27 okt.: 10.30u Jeu de bou les. Maandag 28 okt.: 19.30u Fobie- groep; 19.30u Postzegelvereniging: 20.00u AvBA: 20.30u Hakkespits. Dinsdag 29 okt.: 10.00u Beweging voor Ouderen; 19.00u Spomas; 19.30u Sacred Dance; 19.30u Computercursus; 19.30u Bridgen; 20.00u Sjoelen. Woensdag 30 okt.: 09.00u Naailes; 19.00u Balans Slankcursus; 19.30u Bridgeclub Doublet; I9.30u Sjoelclub. Vrijdagavond is er weer kienen, aanvang 20.00 uur en de zaal is om 19.00 uur open. Er zijn weer prach tige prijzen te winnen, daarnaast ook de Superkien. Iedere dinsdag- en donderdagmid dag vanaf 13.30 uur kaarten voor de ouderen of mensen met veel vrije tijd. Ook vrijdagavond is er kaarten of biljarten, vanaf 20.00 uur. Dit alles in wijkgebouw Zuid, Beukenlaan 4. Helaas kon onze excursie naar het asielzoekerscentrum te Stevensbeek op 22 okt. niet doorgaan vanwege vervoersproblemen. We zullen pro beren dit programma te verzetten naar het voorjaar. Dinsdagochtend 5 nov. staat er 'borrelhapjes' op de agenda. Het is de bedoeling, dat iedereen, dus ook u, gedurende die ochtend haar lek kerste borrelhapje presenteert aan de overige aanwezigen.Dat kan in de vorm van een recept, maar nog leuker is het. als u ook iets te proe ven meebrengt. Zoals gebruikelijk is iedere.n welkom. De ochtend vindt van 09.00 tot 11.15 uur plaats in wijk centrum De Kiosk en deelname kost ƒ3.- incl. koffie of thee. Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven, neemt u dan contact op met Lenie Gosling, tel. 581059 of Ria v. Brederode, tel. 587042. Tot Na het enorme succes van de voor gaande twee jaar organiseert Opel op zaterdag 2 november wederom de Nationale Opel Testdag. Opel-rijders zijn van harte welkom om tussen 09.00 en 17.00 uur een bezoek te brengen aan de Opel-dealer. Centraal staat de gratis 18-punten controle van de betreffende Opel. Daarnaast grij pen de Opel-dealers deze gelegenheid aan om het hele dealerbedrijf eens in de schijnwerpers te zetten. Van werk plaats tot showroom en van magazijn tot schadeherstelwerkplaats. Daarnaast organiseren de Opel- dealers afzonderlijk allerhande activi teiten om het bezoek van de Nationale Opel Testdag nog interessanter te maken. GRATIS 18 PUNTEN CONTROLE De basis van de gratis 18-punten controle wordt gevormd door de elf wintergevoelige onderdelen van het koelsysteem. Als deze in orde zijn of geconstateerde gebreken hersteld, dan ontvangt de Opel-rijder hel unieke Opel Winterplan certificaat voor slechts ƒ29,50. Met dat certificaat komt de Opel-rijder of rijdster zonder (financiële) uitglijders de winter door. Maar tijdens de Nationale Opel Testdag worden nog eens zeven pun ten van de auto aan een nader onder zoek onderworpen, met name waar het de veiligheid betreft. De Opel technici controleren het functioneren van verlichting, uitlaat, schokdem pers, banden, remmen, koppeling, wisserbladen en vloeistofniveaus. Na de controle wordt een gedetail leerd rapport overhandigd met een overzicht van alle uitgevoerde contro les. En uiteraard indien nodig een reparatie-advies en een kostenbegro- ting. GEBRUIKTE AUTO'S EN ACCESSOIRES Op 2 november staande gebruikte auto's extra gepoetst en aantrekkelijk geprijsd in de gebruikte wagenafde ling. Er zijn speciale aanbiedingen op winter-accessoires, zoals sneeuwket tingen, ski-imperialen en de Opel Sport-Box. EXTRA ACTIVITEITEN Tijdens de testdag kan de betreffen de Opel worden nagekeken op kleine schades en wordt advies uitgebracht over de kosten van de te herstellen schade. De Nationale Opel Testdag op 2 november is een unieke gelegenheid om de eigen Opel gratis door de Opel- dealer te laten controleren op belang rijke technische punten. Gerke Schaap. Directeur After Sales Opel Nederland: 'Het zal bij iedere Opel-dealer in Nederland op 2 november bruisen van de activiteiten. Uit ervaring weten wij inmiddels dat veel automobilisten gebruik maken van dit unieke aanbod van de Opel- dealer en naar huis teruggaan met een terdege gecontroleerde Opel'. Goed nieuws voor aankomende of zojuist gestarte ondernemers: een cur sus waarin typische problemen die deze groep ondervindt wordt behan deld. Startende ondernemers lopen dik wijls tegen specifieke moeilijkheden op, die deels worden veroorzaakt de positie van de ondernemer: alles is nu eenmaal nieuw en vreemd. Te vaak worden beginnende ondernemers hierdoor afgeschrikt of ontmoedigd en .sterft een levensvatbaar idee voordat het tot wasdom kan komen. Dat is jammer en daarom willen een aantal organisaties en gespecialiseerde zake lijke dienstverleners de starters de hel pende hand bieden. Op initiatief van de Rabobanken uit de regio Venray wordt een aantal workshops gehou den. Tijdens die bijeenkomsten snij den deskundigen onderwerpen aan als fiscale wetgeving, internationaal zakendoen, het ondernemingsplan, regelgeving en vergunningen, innova tie, financiering en administratie. De inleiders tijdens de cursus zijn afkom stig van de Kamer van Koophandel, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en de belasting- dienst.Verder zijn accountants en bedrijvenadviseurs aanwezig. Ten slotte zal iemand uit de praktijk erva ringen uitwisselen met betrekking tot het starten van een eigen onderne ming. De cursus bestaat uit vijf tot zes workshops die in de avonduren wor den gehouden. Plaats, tijden en data worden in overleg vastgesteld. Deelname aan de cursus is gratis, maar beperkt tot ongeveer vijftien deelnemers. In aanmerking komen uitsluitend mensen die serieus met hun onderneming bezig zijn. Van de cursisten wordt verwacht dat zij ook buiten de workshops energie in de cursus steken. Naast de workshops biedt de cursus ook gelegenheid tot informele contacten met de inleiders en onderling. Aanmelden voor de cursus voor startende ondernemers kan vóór 1 december a.s. bij de cursuscoördina trice Monique Wiegman. Zij is tijdens kantooruren bereikbaar, telefoon (0478) 53 02 03. Ook voor nadere inlichtingen kunnen geïnteresseerden bij haar terecht.

Peel en Maas | 1996 | | pagina 17