Jt DUCK Drie Kapellen Show 1 Göhltaler Musikanten Zondag 22 mei, 14.30 uur Matinee met OEF Freunde Echo 1 J. Pijpers Zondag 22 mei - 20.30 uur V t/PK Bouwbedrijf Voor al uw nieuwbouw en renovatiewerken Visspecialiteiten Thielen Visspecialiteiten Thielen ra LANDWEERT VENRAY TEL 04780-11226 TIMMERWERKEN TIMMERBEDRIJF VAN MEYEL £oroprir>rshovx 1 VAKFOTOGRAFIE FRIDO SMEETS MEUBELEN v e n I o Tegelseweg 59 Tel. 077-542623 sevenum Past. Vullinghsstr. 9 Tel 04767 - 1800 INSPIRERENDE WOONIDEEEN brengt vorm en kleur in uw woon- en werkomgeving Cjunhoek groenvoorzieningen Oirloseweg 12, 5808 BN Telefoon 04780-71800 Ruud Boereboom Privé: 04780-89149 0ir>° ife» Theo Zegers Privé: 04780-46404 St. Catharinastraat 14 - 5809 AM Leunen Tel. 04780-82573 - Fax 04780-12267 Voor een éérlijk en goed advies NATÜÜRLIJK naar de VAKMAN Verf en behang speciaalzaak J.THEUWS Schildersbedrijf Glas Verf Behang Merseloseweg 64 - Venray ,-;4 onder een Raadhuisstraat 6, S8Q1 MA Venray, tel 04780- 10500 Nieuwe cursussen starten weer vanaf 27 aug. a.s. Inschrijven nu reeds mogelijk. Exclusief voor de regio dansen leren leuker dan ooit volgens een nieuw lessysteem. Grotestraat 103, 5801 BE Venray Telefoon 04780-81810 Uw adres voor: verse vis gebakken en gerookte viswaren visspecialiteiten diverse visschotels VERHEGGEN'S massief eiken en grenen meubelmakerij maakt in opdracht massief europees eiken en grenen meubelen, gemaakt op maat en naar eigen ontwerp. Ook 's avonds te bereiken, toonzaal geopend, ma. t.m. do. 9.00-18.00 uur, vr. 9.00-21.00 uur, za. 9.00-16.00 uur. .Burgm.v.d.Wildenberglaan 4 Rips^ x. telefoon 04939-9284 fr Voor al uw zoals: deuren kozijnen trappen plafonds enz. Palarkd 2 Merseto I -n *GRATIS NIEUWE FILM bij ontwikkelen en afdrukken van Uw fotorolletje ♦Vergrotingen tot en met 28 x 35 cm in VIJF MINUTEN I Eigen vaklaboratorium ♦Exclusieve trouw- en portretreportages ♦Grote sortering fotolijsten en fotoalbums DE BLEEK 39 - 5801 MC VENRAY - TELEFOON (04780) 8 85 59 De letters OEF staan voor Oploos Eerst Filharmonisch: De band die mo menteel uit elf personen bestaat is eigenlijk ontstaan uit een uit de hand ge lopen carnavalsoptreden in Oploo. Maar dat feit ligt al enkele jaren achter hen. Sinds die tijd heeft oef een forse gedaantewisseling ondergaan, zowel op muzikaal gebied als op het terrein van de instrumentale bezetting. Wat valt er te melden over de muzikanten, nou eigenlijk heel wat. Maar we zullen het kort houden. Allen zijn, zonder uitzonde ring geboren en getogen in het slechts 1700 zielen tellende dorp Oploo dat ge legen is in Noord Oost Brabant. In het dagelijkse leven vinden we de elf terug op bijna alle treden van de maatschap pelijke ladder. Het muzikale hart hebben ze echter allemaal op dezelfde plaats en aan de goede kant zitten. Het genre kan het best omschreven worden als feestend, swingen en swinged feesten in een, als het effe kan, ongeëvenaard Blaaskapel Freunde Echo uit Over- loon is opgericht in 1969. Dat er in Over- loon een blaaskapel zou ontstaan was een zeker gegeven, de vraag was alleen wanneer. In Overloon zit muziek en en kele leden van de fanfare Vriendenkring wilden nog meer musiceren. Zo vormde zich een groepje enthousiaste muzikan ten die een voorliefde hadden voor Egerlander blaasmuziek. Aan de fanfare Vriendenkring dankt Freunde Echo ook haar naam. De kapel stond ruim twintig jaar o.l.v. Piet Vloet. Vele jaren organiseerde de kapel de Open Brabantse Kampioenschappen voor blaaskapellen. Mede hierdoor ont stonden ook goede kontakten met enke le muzikanten van Ernst Mosch. Freek Mestrini en Fr. Linahrek waren meer maals te gast als jurylid in Overloon. Bei den componeerden ook een muziekstukvoor de kapel, bekend is b.v. Gruss aus Overloon. Verder ook de Freunde Echo polka en de Paulus polka. Freunde Echo nam regelmatig deel aan wedstrijden zoals de Open Neder landse Kampioenschappen. In 1987 werd men tweede achter de Fidelen Ro- sentaler, wat voor beide kapellen een sukses genoemd mag worden. In dat zelfde jaar behaalde de kapel het hoog ste aantal punten op het Bondscon- sfeertje. Reeds velen zijn door het muzikale ge weld van OEF, waar, vooral de blazers sectie een belangrijke rol inneemt, door de knieen gegaan. Ondertussen heeft OEF reeds twee mu- ziekcassettes op haar naam staan. De laatste opname is gerealiseerd in fe bruari 1992 en is in een demo vorm ge goten van CD Kwaliteit. Deze cassette bevat vier nummer waarvan er twee zelf geschreven zijn. En juist de zelf geschreven zijn sterk in opmars. Maar nog steeds bestaat het overgrote gedeelte van het repertoire uit covers van, De Veulpoepers, De Jansse Bagge Band, The Poques en the Nits. Ook schrikt OEF niet terug om nummers van b.v. Bouwedewijn de Groot, Her mans van Veen, Raymond van het Groe- newoud en Rowwen Heze in eigentijds jasje te steken. Nog steeds sleutelt de_ ,,Plosse" groep aan vernieuwing van het repertoire. cours voor blaaskapellen te Nijnsel. Verder waren er ook nog allemaal eer ste prijzen op de Open Zuidnederland se kampioenschappen te Nederweert en behaalde men het Kampioenschap in de Top-Klasse in 1993 op de Open Limburgse Kampioenschappen te Nieu- wenhagen. In 1990 werd een opname gemaakt voor de Brabant cd. Meerdere malen verzorgde Freunde Echo optredens in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. In 1988 en 1990 was de ka pel uitgenodigd om deel te nemen aan een Internationaal Festival te Zlin. De optredens tijdens concerten en de grote Parade in de stad Zlin werden erg ge waardeerd getuige de nodige kompli- menten van het publiek en de muzikanten uit Tsjechië. Momenteel heeft de kapel zeventien leden inclusief zangeres en dirigent. Sinds vier jaar staat de kapel o.l.v. Ton Keizers. Het repertoire bestaat voor een groot gedeelte uit Tsjechische en Eger lander blaasmuziek. Maar ook moderne dansmuziek wordt regelmatig uit gevoerd. Dit jaar viert Freunde Echo haar 25-jarig jubileum. 25 Jaar samen musi ceren op hoog niveau, waar sfeer en ge zelligheid de basis zijn waarmee de kapel zo'n sukses heeft geboekt in de voorbije jaren. Op 24, 25 en 26 juni wor den de jubileumfeesten gehouden in de feesttent in het centrum van Overloon. De Göhltaler Musikanten o.l.v. Jo Oligschlager vieren dit jaar hun 20-jarig bestaan met het uitbrengen vah een nie- we cd/mc opgenomen in de bekende 'Marlstone-studio' te Borgharen. De blaaskapel, waarvan de muzikan ten afkomstig zijn uit verschillende plaat sen in het Geuldal, werd opgericht door Bert Scheyen die 10 jaar leider was en helaas moest stoppen toen hij een café ging exploiteren in Vijlen. Steven Walker volgde hem op en was vier jaar muzi kaal leider en vanaf 1987 is Jo Oligschla ger, die 20 jaar solotrombonist is geweest bij de Marinierskapel, belast met de muzikale leiding van dit geme- leerd gezelschap. Er werd een imposante erelijst opge bouwd in de loop der jaren, zoals twee Den Dungen (een begrip in de blaaska- pellenwereld) evenals diverse tv- optredens zoals bij Frits Bom 'De Con- sumentenman', Ted de Braak 'Teds Tele visie' en op SAT I 'Hallo mit Heino'. Van de vijftien nummers die de cd/mc bevat zijn sommige speciaal hiervoor geschreven, zoals o.a. de Mergelland Marsj en een trompetsolo 'Ungarische Nachte' gespeeld door gast-trompettist Willy Huppertz. Veel waarde hechten de Göhltaler Musikanten aan de taal uit hun eigen streek, want van de acht zangnummers zijn er maar liefst zes met eigen tekst van drummer Bert Dreessen in het Limburgs dialekt. De ervaring en kwaliteit van de Göhl taler Musikanten in 20

Peel en Maas | 1994 | | pagina 40