Lopersgroep Venray Lopersgroep Peelrunners Spio Kunst- zwemmen Tennis Vereniging Merselo Atletiekvereniging Venray-Regio Triathlon Vereniging regio Venray Badmintonclub Venray Tennisclub Rodhe Midgetgolf Buitenlust H.S.V. de Roerdomp Mixed Hockey Club Venray Honk- en Softbalver. Red Caps Venray Darts Motor-cross regio Venray Zwemmen Bowlingvereniging Venray - Afd. Jeugd Biljarten Duivensport H.S.V. 't Alvertje Red Stars Jumpers '76 PEEL EN MAAS Donderdag 9 september - Hagma 9 Trainingen: Beginners (niveau 1): Donder dag 7 okt. starten we weer met een nieuwe begin nersgroep. Iedereen die ook graag zo'n 10 km zou willen hardlopen over een hall'jaar en die niet of nauwelijks getraind is, kan zich bij deze groep aansluiten. Ge durende de eerste 4 weken wordt het lopen gecombineerd met wat informatie betreffende de loopsport. Er zal een en ander wor den verteld over schoeisel, kleding, warming up, looptechniek etc. Rekreatielopers (niveau 2): Dinsdag en donderdag 19.00 uur start vanaf de atletiekbaan; zater dag 16.00 uur bostraining, start vanaf de Oude Barrier, Maas- heseweg. Prestatielopers (niveau 3): dins dag 19.00 uur baantraining; don derdag 19.00 uur start vanaf de atletiekbaan; zaterdag 16.00 uur bostraining vanaf de Oude Barrier). Wedstrijdlopers (niveau 4): dins dag 19.00 uur intervaltraining op de baan. Verder individueel. Coopertest Donderdag 30 sept, is de volgende coopertest- Ook niet-leden kunen aan deze 12 minuten durende test meedoen. Om 19.00 uur begint de gezamelijke warming-up o.l.v. Gert Vermeulen. Het startschot voor de test valt om 19.30 uur. Deelname is voor iedereen gratis. Wedstrijdkalender 12-9: Deume 10 km -12.1 km 26-9: Venray Centrumloop 5, 10, 15km. Informatie: Gert Vermeulen, tel. Frank Ryshouwer, tel. en Marjo van Heijster, tel. 82397, Anja Gooren tel. 89486. Uitslag: Tegelen, vierde serieloop: 5 km: Piet Swinkels 18.20, Jan Rijs 18.57, Piet vd Goor 19.37, Sjaak Janssen 19.53, Hennie Meyer 19.59, Hay van Enckevort 20.46, Francis Beurs- kens 21.06, Ria vd Goor 22.35, Riny Ebisch 33 51, Karei Thijssen 23.38, Tiny van Berlo 25.20 en Ank Jans sen 28.33. 10 km: Paul Coppus 37.30, Wim Ebisch 37.33, Geert Emons 38.40, Tjeerd Hiddema 38.41, Piet Seuren 42.32, Geert Tielen 43.27 en Wim Boonhof 49.20. Maasbree:maar liefst 33! peelrun ners namen afgelopen week deel aan de breeloop hieronder volgen de resultaten. 5 km: Hein Hoeymakers 16.05 (le Plaats), Johan Kleuskens 16.56 (3e plaats), Peter Coenen 17.58, Hennie Meyer 19.06, Wim vd Hoogen 19.46, Hedda Nabben 19.46 (2e plaats da mes), Francis Beurskens 19.58 (3e plaats Dames), Martin Thuyls 20.07, Hans Hermkens 21.50, Wiel Verhae- gen 22.30, Riny Ebisch 22.38, Sjaak Creemers 23.10, Karei Thyssen 23.20, Hay Hermkens 24.36 en Tiny van Berlo 24.56. 10 km: bert van Wylick 35.59, Har- rold Nabben 36.06, Piet Swinkels 36.44, Wim Ebisch 36.56, Sjaak van Enckevort 37.27, Sraar Smits 37.37, Wiel van Lier 38.11, Jan Lager waard 39.02, Hay Steegs 39.28, Wim Philipsen 39.42, Geert Tielen 41.18, Jos Peeters 43.36 en Peter Delissen 43.38. 20 km: Petro vd Sterren 1.10.46 (le plaats), Martin Verbeek 1.11.52 (2e plaats), Wim Boonhof 1.19.40, Geert Emons 1.19.51, Jan Koene 1.30.20 en Guus Herraets 1.31.50. f Trainingen: Zaterdag 11 sept.: vierkant '16.00-17.30 uur Meterik. Dinsdag 14 sept.: Duurloop, 19.30 uur Seven um. Donderdag 16 sept.: trainen 19.00-20.30 uur Horst. Wedstrij d agenda: Zaterdag 11 sept.: Brüggen 10 km 15.00 uur. Zondag 12 sept.: 10 km centrumloop en halve marathon Deume, de start van beide lopen is om 12.00 uur. 18 sept.: Staffellauf Weeze. 19 sept.: Wallenbosloop Tungelroy. 25 sept,: Kermisloop Belfeld. 26 sept.: eerste centrumloop Venray. 26 sept.: stadsloop Maastricht. Zaterdag: droogtraining 16.00-16.45 uur, zwemmen le uur 17.00-18.00 uur. Zwemmen 2e uur 18.00-19.00 uur. Alle zwemsters die aan de Limburg se Kamp. mee hebben gedaan, ko men voortaan op de zondagmorgen dansen en tech niek oefenen van 8 tot 9 uur. Ingang op de zaterdag en zondag morgen via de hoofdingang. Vrijdag zaterdag zondag 17 18 19 september zijn de Clubkampioen schappen gepland. Leden van TVM hebben de kans om zich op te ge ven t/m 14 september by Jos Wind- sant tel.46452 of by het Clubhuis. Uitstekend atletiekweekend voor Monique Peeters. Afgelopen zondag werd door M. Pee ters van AV Venray Regio deelgeno men aan een wedstryd voor C Junioren in Boxtel. Hierbij behaal de zij een le-2e en een 3e plaats, ook verbeterde Monique enkele personlyke records en bracht te vens een nieuw clubrecord me naar Venray. Op het nr 600 mtr liep Monique onbedriegd naar de le plaats. By het onderdeel 80 mtr. werd zij keu rig 2e in de eindrangschikking. Een persoonlyk record was we voor haar bij het verspringen door 4,64 mtr te laten meten, was dit 8 cm verder dan haar beste prestatie. Door bij het discuswerpen de schijf naar 23 mtr te gooien was dit goed voor de 3e plaats maar tevens was dit een nieuw clubrecod die al in haar bezit was. Wedstrijdkalender 25 sept.:wedstrijd voor pup. en C/D junioren te Helmond. 26 sept.: Centrumloop te Venray (AV Venray Regio). 3 en 3 okt.: open meerkampen alle categorieën te Venray. Triathlon Almere Franka Janssen rikte afgelopen zaterdag bij de hele triathlon van Almere tot de vijfde plaats met een tijd van 9.43.06 uur. Meervoudig winnares Thea Sybesma fungeerde 's morgens om half acht als 'starter' voor het grootste triathlonevene- ment van Nederland, waarin Fran ka in het koude water (16° C) vlot van start ging. Na 4.5 km zwemmen in de ran- meren bedroeg haar achterstand op de latere winnares Bianca van Woe- zik slechts een minuut of drie. Ook over het verloop van het fietsen was Franka eigenlijk heel tevreden. Jammer genoeg begon tydens het lopen daarna de spijsvertering op te spelen en moest ze de marathon een aantal malen onderbreken. De daarmee verloren extra minuten kostte haar waarschijnlijk de derde plaats van het Nederlandse kam pioenschap van Almere. Alles bij elkaar genomen over heerste tevredenheid by de Ven ray - se athlete over de zaterdag neergelegde prestatie. Bij de heren werkten Peter Gomman s en Marcel de Veth de reuzenklus van 4.5 km zwemmen, 180 km fietsen, gevolgd door een hele marathon gedegen en volgens plan af. Peter Gommans hield de Venrayse eer hoog met de fraaie tijd van 11.12.00 uur. Marcel Veth, die zijn trainingsar- beid veelal in stilte verrichte dit seizoen, verraste iedereen met een mooie tyd van 10.30.00 uur. De heren kunnen nu terecht een weekje welverdiende rust gaan nemen. Breeloop Zaterdag werden ook verschillen de disciplines verlopen te Maasbree bij de Breeloop. De 5 kilometer werd gewonnen door Hein Hoey makers in de tijd van 16.05. Jan Poels finishte in de tijd van 17.52. Op de 10 km was het brons voor Gerrit Loonen die voor die afstand maar 34.22 nodig had. Mart van Rooij sloot die afstand af in 35.24. Pedro van der Sterren tenslotte nam deel aan de 20 km die hij weg werkte in de tijd van 1.10.46. Trainingstijden: Zaterdag: Lopen, bijeenkomst par keerplaats oude zwembad. Zondag: Fietsen, bijeenkomst par keerplaats. Woensdag: Baantraining. Wedstrydagenda 12 sept: Deume halve marathon en 10 km, Oss Rabo Maasland halve marathon. 18 sept: Giessen 15 km trimlopen. 19 sept: Oisterwyk stratenloop, Trio's Oss, Eindhoven Airbor- neloop. 22 sept.: Geleen Promenadeloop. 26 sept.: Venray Wegwedstrijd 15 km. Competitie NBB Voor de teams en de reservespelers zyn a.s zondag 12 september van 10.00-12.00 uur extra trainingsu ren ingelast in de sporthal. Team 4, het jeugdteam tot 12 jaar, speelt een oefenduel tegen 't Pupke uit Se- venum. Voor het herenteam is bad mintonclub Phoenix uit Helmond uitgenodigd een team af te vaadi- gen. De overige teams en de reser ves spelen onderling. S.v.p. om 9.45 uur aanwezig zijn in verband met e opvang van de tegenstan ders. Uiteraard is het gewenst te spelen in clubshirt. Als er in ver band met de competitie nog vragen reteren, dan kunnen jullie terecht by competitieleder Eric van Groot- el, tel. 86904, of bij Francis Aarts, tel. 85971. Recreanten-competitie Leden die nog mee willen doen aan de regionale competitie voor re creanten dienen zich uiterlijk dit weekend aan te melden. Voor aan melding en meer informatie kun nen worden gebeld: Peter Janssen tel. 89447 of Lenie vd Bekerom, tel. 10129. Dames-clubcompetitie Na de vakantieperiode startte dins dag 31 augustus de competitie weer en of de weergeden het aanvoelden: Zy bezorgden de dames een lekker zonnetje. Ongetwyfeld zou de spon sor HIJ ZIJ haarmode, wat meer wind door de haren hebben gezien. Helaas, dat werd uitgeteld tot 's avonds tijdens het racketwisselen, maar toen hadden de dames de par tijen al achter de rug. De stand in de competitie is: 1. Elly Schoonder- beek 68 pnt; 2. Mientje vd Male 67 pnt; 3. Bep MArtens 65 pnt; 4. Char lotte Roz 62 pnt en 5. Wilma Arts 58 punten. Er is dus nog van alles mogelyk en met spanning wordt alweer uitge zien naar de volgende wedstrijden. Voor het komend winterseizoen zyn er op de dinsdag-ochtend nog enkele plaatsen vrij. Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij: Char lotte Roz of via het secretariaat Slui tingsdatum voor inschryving is 30 september. In oktober vindt de lo ting plaats. 40+ -Avonden In een eerdere publicatie meldden wy, dat op 19 februari (zaterdag) de wedstrijden in de middaguren zou den zijn. Dit is natuurlijk fout. Juist deze zaterdag is gereserveerd voor de ouderen, om ook eens op zaterdag-avond te kunnen spelen. Iets wat als wens bij de sluiting het vorig jaar naar voren is gekomen. Opgave is nog steeds mogelijk mid dels de normale toumooikaart in de postbox in het paviljoen. Slui tingsdatum is 17 oktober. Vooral de oudere, nieuwe leden willen wij oproepen om zich op te geven. Het is een prachtige gelegenheid om met elkaar kennis te maken en een stuk voorbereiding op het komende buitenseizoen. Inlichtingen: Rob David of Gerrit SChoonderbeek. Leden aan-/af-melding Vanaf NU kan men zich aanmelden als lid. men betaalt dan de normale contributie plus inschryving, maar is lid tot 01-01-1995 en kan dus mee profiteren van de winteractivitei ten. Leden, die om welke reden dan ook wensen af te haken dienen zich uiterlijk vóór 1 oktober schriftelijk te hebben gemeld op het secre tariaat. Individuele baanhuur Momenteel zijn er nog zeer aan trekkelijke baanuren vry overdag. U kunt zich hiervoor aanmelden via het paviljoen. Tel. 88453. Voor een contract van 30 dagen betaald u 600,-! Diverse leden van onze vereni ging heben op het laatste moment toch nog deelgenomen aan de Lim burgse Kampioenschappen, die dit jaar te Nuth op de banen van MGC Zicht Nirve gehouden werden. Ech te ereplaatsen waren er niet wegge legd, doch weer een ervaring rijker geworden. Ook was dit het geval voor Harrie Lenssen, die in het weekend terugkeerde van de Euro pese Kampioenschappen die nu in Weinheim Duitsland gespeeld wer den. Hij behaalde geen finaleplaats, echter van de Nederlandse deelne mers werd hij 4e, een plaats die hij ook afgedwongen had, bij de selec tiewedstrijden. Ook voor hem geldt, een ervaring rijker en gelet op zijn goede spel, zal er zeker een volgen de selectie weer inzitten. Tussendoor gaat de onderlinge competitie zijn gangetje, zowel op de donderdagavond, alsmede 's zon dagsmorgens vinden deze plaats. En ook hier blykt weer, dat niet al leen de nieuwe leden steeds beter in hun spel komen, zo sloeg Gerard Lemmns zomaar even een rondje 29 en meteen erachter 25, en dat zijn toch scores om over naar huis te schry ven; maar ook 'good old' Tb- ny van den Boom verbeterde zijn persoonlijke score door een totaal van 97 slagen te laten noteren over vier ronden en dat tegen Jan Lit- jens die eveneens tevreden mocht zijn met 98 slagen over ditzelfde aantal ronden. Gerrit Jansse, speel de evneeens een zeer puike partij met 89 slagen over vier ronden. Door de diverse vakanties en uitval len van wedstrijden wegens ziekte, zal er duidelijk afgesproken dienen te worden, wie nu nog welke wedstrijden kan/moet spelen. Gaar ne onderling overleg hierover, ze ker nu binnenkort neit alleen het winterprogramma een aanvang neemt, de ledenvergadering voor de deur staat, en de uitwisseling met Heeze, Arcen, Maasbree en Onszelf gepland is. De 2e wedstrijd Venray-Bakel werd gewonnen door Rvd Hoogen- hof 2250 gram 2e J. vd Heuvel 1970 gram 3e M.v Gaal Bakel 1940 gram. Eind uitslag winnaar B. Jansen 4070 gram 2e J. Rongen Bakel 3010 gram 3e F. vd Kerkhof Bakel 2900 gram. Uitslag korpsen Venray le 19.050 gram 2e Bakel 12.940 gram. Zaterdag 11-9 le Herfstkoning korte en lange hengel. Bijeenkomst lange hengels Pontveer Vierlings beek 7.00 uur, korte hengels einde weg 7.00 uur. Opgeven tot donderdagavond by H. v.d. Heuvel, tel. 04780-86569. Voor uw vergunningen kunt u te recht bij H. v.d. Heuvel, Langeweg 38, Venray en V. Grootels Hen gelsport, Stationsweg. Jongens zaL 11 sept: Al: Venray-Weert 1 a.13.00 A2: Horst 1-Venray v. 13.30 BI: Eersel 1-Venray v.12.00 Cl: Ven ray-Maastricht a.13.00 C2: Venray-Basko 2 a. 14.30 Dl: Tegelen 1-Venray v.11.15 Meisjes: Al: Venray-Bergen 1 a.14.30 BI: Maastricht 2-Venray v.11.30 Cl: Venray-Heeze 2 a.11.30 Dl: Venray-HCAS 1 a.11.30 Heren: Hl: Rosmalen 1-Venray a.14.30 H2: Venray-Civicum a.11.00 Vet.A: HCAS A-Venray v.12.30 Vet.B: Venray-NCSA D a.11.00 Dames: Dl: Venray-HCAS 1 a.12.45 D2: Concordia 2-Venray v.10.15 Mini's: J8D1: Venlo-Venray v.9.00 J6E1: Venlo-Venray v.9.00 J6E2: Helden-Venray v.9.30 J6E3: Venray-Venlo a.10.00 M8D1: Venray-Venlo a.10.00 M6E1: Venray-Helden a.10.00 Uitslagen: HBp: RCV-HBS 4-12 HBa: Maastricht-RCV 4-12 HBsl: Blue RCV-Spijkemisse 0-10 HBs2: MULO-RCV 4-17 SBsl: Gemert-RCV 8-4. De honkbal junioren hebben een eerste plaats behaald op een tour- nooi bij de Ducks uit Boxtel. Programma zaterdag 11 sept: HBa: DVS-RCV v.08.00 Programma zondag 12 sept: IIBsl: RCV-Rowdies a.14.00 HBs2: Ducks-RCV v.08.45 Op 18 september hebben de pu pillen de aspiranten en de junioren een toumooi. Op 19 september zijn de honkbal lers en de softbalsters van de twee de teams aan de beurt. Aanvang alle twee de dagen om 10.00 uur. Vrijdag a.s. wordt in Café de Piël- haas weer het maandelijkse Whisky-Darten gehouden. Iedereen is van harte welkom om deel te ne men. De aanvang is 20.30 uur. Afgelopen zondag waren de rij ders van Motorsport Organisatie Ne derland te gast te Stein. In de quads-klasse af de vierwielers was de hoogste trede van het erepodium voor Ton Maessen uit Ysselsteyn. In de manches eindigde hy na een verbeten stryd als 3e en 2e. By de 500 senioren wist Huber Simons uit Well nog verschillende punten in de wacht te slepen door in de 2e als 17e te worden afgevlagd, terwijl Huber in de 2e manche de strijd vroegtijdig moest staken wegens problemen. In de wedstryduitslag werd de rijder uit Well 20e. Bij de 125 junioren eindigde Pe ter Verstegen uit Wanssum op de 18e plaats. In de le manch ging hij als laatste van start, klom verschil lende posities op naar een 22e stek. In de 2e manche passeerde Peter na een felle strijd als 14e de streep. Bij de wedstryden in Gemert passeer de Ed Classens in de le manche na een fel gevecht als 2e de finish. In de 2e manche reed Ed op een 3e stek toen de pechvogel toesloeg en hij vroegtijdig het rennerskwartier moest opzoeken. In de daguitslag kwam de 8e plaats in handen van Ed. Komende zondag wordt er in Boxmeer de 250 junioren A, 125 promotie, 250 promotie, 125 senio ren, superklasse 250/500 A en B. BEZORGING PEEL EN MAAS Peel en Maas verschijnt wekelijks op donderdagmiddag. Onze be zorgers doen hun uiterste best om de krant voor 19.00 uur bij u in de bus te hebben. Voor bezorgklachten kimt u bellen op vrijdag vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur, op ons kan toor, tel. 04780-82727. Wij be zorgen dan uw krant tussen 12.00 en 13.00 of tussen 18.30 en 20.00 uur. Ook kunt u met uw bezorgklach ten in onze boek- en kantoorboek handel, Grotestraat 68. terecht. Er wordt uitsluitend vrijdags op genoemde tijdstippen na bezorgd. ABONNEMENTEN Adreswijzigingen, nieuwe abon nementen en annuleringen die nen, voor dinsdagmiddag 12.30 uur bij ons zijn doorgegeven. Al leen dan kunnen ze nog dezelfde week worden doorgevoerd. An ders zullen de wijzigingen pas een week later worden uit gevoerd. Wie heeft er zin om op woensdag avond van 21.45 tot 22.30 bij onze zwemclub te komen? Trim en vry- zwemmen. In het Vincent van Gogh zwembad. Verdere inlichtin gen: Tbos Baltussen, tel: 04784-2122. Zaterdag aanstaande gaan we weer met de huisleague beginnen. Aan vang zoals altijd om 12.00 uur. Vanaf woensdag de 15e is er ook weer trainen. v.o.p. Uitslagen KNBB. C2: Inaborg-VOP 5-2 Alleen Nellie Dericks won haar par tij met 2.09 gemiddeld C4: VOP-Bascule 4-5 Frank Janssen 1.74 gemiddeld en Piet Denissen 1.59 gemiddeld won nen hun party. Uitslagen VBB: VOP 1-OGO 1 3-4 De winst was van René Dericks die zyn party uitmaakte met 18.18 (57/2) gemiddeld. DVM 2-VOP 2 5-4 Ger Jacobs 1.66 gemiddeld en Eric van Gerven 1.45 gemiddeld won nen hun party. De Steeg 2-VOP 3 7-2 Alleen Casper Michels won zyn par ty metr 1.55 gemiddeld. BCIJ 4-VOP 3 7-2 Met 0.89 gemiddeld won Theo Voesten zijn partij. VOP 1-DOS 2 6-1 René Dericks won zyn partij met 16.16 gemiddeld. Wilfried God schalk 2.96 gemiddeld, won ev- neens terwyl Jn Zangers gelijk speelde met 13.84 gemiddeld. V.B.B. Persoonlijke kampioenschap pen. Op 11 en 12 september speelt W. Godschalk voorwedstrijden 2è klas driebanden. Wilfried speelt zyn wedstrijden by DOS. Uitslagen t/m 3-9: A-team's VOP 1-OGO 1 3-4 BCY 1-HGL 2 2-5 L'67 1-Steeg 1 0-7 OGO 1-SNA 1 7-0 DOS 1-OGO 2 2-5 Anker 1-OBK 1 2-5 HGL 1-SVD 1 5-2 VOP 1-DOS 2 6-1 R. Dericks 11 brt 18,18 gem.; R. De ricks 12 brt. 16,66 gem.; J. Zanders 13 brt. 13,84 gem.; W. Vermeulen 13 brt. 12,92 gem.; H. Kleinlugtenbeld 11 brt. 8,63 gem.; A. Lindemann 13 brt. 7,92 gem. B-team's HGL 3-OGO 3 4-5 SNA 2-BCY 2 7-2 BCY 2-HGL 3 5-4 BIOS 1-RLZ 1 5-4 LANT l-L'67 2 9-0 SVD 2-OGO 3 2-7 DOS 3-OPM 1 4-5 C-team's OGO 5-DOS 3 4-5 DVM 2-VOP 2 5-4 L'67 3-DVM 3 4-5 RLZ 2-OGO 4 3-6 BIOS 2-Anker 3 4-5 SNA 3-BCY 3 7-2 SVD 3-HGL 4 2-7 J. Koopmans 13 brt 2,69 gem. D-teams's LANT 3-LANT 2 4-5 BIOS 3-DOS 5 2-7 HGL 6-HGL 7 9-0 DOS 5-DOS 6 2-7 BCY 4-VOP 3 7-2 LANT 3-SNA 4 7-2 A. Kuyermans 10 brt 3,00 gem.; M. Weymans 12 brt. 2,08 gem.; E. Koo nings 13 brt 1,92 gem. Driebanden DOS 1-BCY 1 5-2 DOS 3-BCY 2 7-0 OPM 1-HGL 2 2-5 DVM l-L'67 1 0-7 HGL 1-Dos 2 0-0 H. Wynhoven 25 brt. 0,56 gem. DOS Uitslagen: DOS 1-OGO 2 2-5 VOP 1-DOS 2 6-1 DOS 3-OPM 1 5-4 HGL-DOS 2 (3B) 7-0 Programma: Maandag 13 sept.: DOS 2-Anker 1, DOS 5-Lantaam 2, DOS 3 (3B)-OPM I. Dinsdag 14 sept: DOS 3-HGL 3, DOS Cl-Inaborg OBK-DOS 1(3B). Donderdag 16 sept:DOS 1-HGL 2, DOS 4-RLZ 2. DOS 6-BCY 4. Toernooi Zaterdag en zondag (11 en 12 sep tember) zyn de voorrondewedstry- den 2e klasse driebanden KNBB; L. Siebers en W. Vermeulen nemen daaraan deel; zy spelen hun wedstryden in 'eigen huis' d'n Old timer; aanvang op beide dagen 11.00 uur; leden van DOS die bereid zyn op die dagen te helpen bij arbi trage en/of schrijven zyn uiteraard van harte welkom. In het afgelopen weekend hebben II. Cleven en H. Hendriks voor wedstrijden gespeeld driebanden 3e klasse. IICleven behalde 10 matchpunten (moyenne 0.450) en promoveert naar de 2e klasse. H. Hendriks vergaarde eveneens 10 matschpunten en met zyn moyen ne van 0.383 nagenoeg verzekerd van een finaleplaats. P.D.V. DE ZWALUW Wedvlucht Orleans, 28-08-93.: G. Boom 1 28 40 76 84 110 132; W. Smits 2 3 6 7 9 10 1112 13 18 22 24 25 36 38 44 45 48 49 50 53 58 59 61 62 63 69 73 74 75 79 85 86 87 96 101 109 11 125 126 136 137 142 143 144 146 147 154 157; A. vd Munchof 4 16 19 23 24 29 30; W. Heynes 5 54 77 81 93 100 114 115; J. Sybers 8 14 55 89 95; J. Gommans 15 31 37 65 71 92 113 130 160 161; M. v Dyck 17 26 27 33 117; P. Smits 20 21 67 97; A. Sybers 32 34; G. Janssen 39 122; H. Hermans 41 47 56 66 70 83 102 118 119 133; I'. Strijbosrh 42 131 149 150; II. Litjens 43 116; M. Voesten 46 159 162; A. v. Gerven 51 91 103 151163; Arts Emonts 52; Verdeusel- donk 57 140; J. Voesten zn 60 64 80 108; P. v. Zwamen 68 82; H. Stry- bosch 72 92 98 99 127 129 135 153; Chr. Gerrits 78 105 112; C. v Vught 88 104 107 152; H. Philipsen 106 134 156; Cuppen Sieber 120 164; M. Loonen 121 158; J. Basten 123; Th. Droezen 124; J. Janssen 128; H. v. Elzen 138; M. Basten 139 155; J. kers tens 141 145; P. Willems 148. PEEL EN MAAS Orleans: l.G. Boom Z; 2. G. Lin- ders Y; 3. G. Linders Y; 4. J. Kuypers W; 5. A. v Hoof; 6.G. Linders Y; 7.G. Pouwels H; 8. G. Peters W; 9. G. Lin ders Y; 10. G. vd Heyden W. Wedvlucht Late, 29-8-93;C. v. Vught 1 10 11 12 19 22 37 61 66 86 93 98 144 156 190 212; J. Voesten zn 2 13 118 119 120 179; G. v. Houdt 3 8 123 210 215; A. vd Munckhof 4 16 65 169 191; Jac Bastiaans 5 14 15 17 21 25 26 67 74 75 76 88 90 91 96 110 114 137 146 148 178 192 194; W. Smits 6 7 34 35 47 50 73 77 99 101 139 140 141 145 154 162 180 181 183; J. Sybers 9 80 82 206 208; J. Custers 18 39 107 109 113 116 124 185; M. Voesten 20 23 24 127 138 173 203 205 221 218; P. Loonen 27 28 62 132 160 167 176 211 218; J. Gommans 29 30 31 58 78 105 153 157 214; G. v. Houdt 32; H. Peters zn 33 45 51 56 59 104 129 149 223; G. Boom 36 38 41 128 201; Jac vd Laar 40 54 152; P. v Zwamen 42 44 49 84 115 117 196 197 202 219; Chr. Ger rits 43 79 87 92 134 161; H. v Ehren 46; M. v Dyck 48; A. Sybers 52 57 64 68 72 94 95 97 103 121 147 182 189 199 204; J. Janssen 53 70 177; H. Hermans 55 126 130 133 166 175; H. Litjens 60 83; M. Loonen 63; P. vd Laar 69 71108; H. Philipsen 81 168 170 172 174 198; Arts Emonts 85 89 131 159 164 188 226; P. v Houdt 101 122 186; P. Strijbosch 102 112; M. Basten 106 135 136 217 222; P. Smits 11142 158 171 187 207 220; W. Heynen 125 200 227; v Ha ren Stiphout 143 155 193; A. v Ger ven 151 195 209 225; J. Maas 163; W. Harrewyn 165 216; J. Voesten 184; A de Riet 213. PEEL EN MAAS Late: 1. C. v Vught Z; 2. J. Voesten zn Z; 3. P. v Asten Y; 4. J. Kuyers B; 5. W. Wynands II; 6. P. Philipsen II; 7. P. Philipsen H; 8. C. Donders H; 9. G. v Houdt Z; 10. G. Cuppen H. Wedvlucht Namache 29-08-93:M. Voesten 1 27 31 33 64 84 87 88 104 116 131; C. v Vught 2 15 38 43 51 89; A. Sybers 3 26 59 79 103 118 127 143; J. Gommans 4 5 12 13 30 69 85 122 128 146 157; Chr. Gerrits 6 9 10 14 17 21 29 39 45 70 82 93 120 136 150; H. v Elzen 7 96 142; G. v Houdt 8 18 25 109; J. Sybers 11 22 42 105 108 133; Jac Bastiaans 16 32 37 56 74 75 81 107 125 155; Cuppen Sij- bers 19 49 83 134 152; P. Strijbosch 20 53 67; II. Philipsen 23 28 47 68 71 78 91 101 137 154 156; G. Boom 24 34 52 54 100 113; H. Peters zn 35 135; JAc vd Laar 36 148; H. Litjens 40 44 61 62 90 102106 123 132 144; P. v Houdt 41 46 63 94 95 147; M. Loonen 48 65 66 111 117 126; J. Voesten 50; II. Strijbosch 55 80 114; Verdeuzeldonk 37; J. Derks 58 99 153; P. Loonen 60 77 112 124; J. Ver sieyen 72 139; A. de Riet 73 115; A. vd Munckhof 76 121 151; Arts Emonts 86 119; J. Jansen 92; P. Smits 97 130; J. Voesten zn 98; A. v Gerven 110; M. v Dyck 129 148; H. Hermans 138; M. Basten 140; J. Kerstens 141; P. vd Laar 145; J. Custers 149. Zaterdag 11-9 T'ond jonge duiven. Lossingsplaats: Boerges. Inmanden donderdag 9-9 van 19.00-20.00 uur. Mandendienst: H. Arts, M. Basten en P. van Veghel. Zondag 12-9 late jonge duiven en oude duiven na toer. Lossingsplaats: Chimay. In- manden zaterdag 11-9 van 9.30-10.15 uur. Mandendienst: W. Harrewyn, P. van Zwamen, M. Stip hout en H. van Eisen. Donderdag 16-9 africhtingsvlucht late jonge duiven, (vereniging). Inmanden van 19.00-20.00 uur. P.D.V. DE VREDESDUIF Wedvlucht Orleans, afstand 495 kin, aankomst eerste duif 16.55.34, laatste duif 18.40.17: M. Kusters 1 2; I. Willems 3 4 5 6 7 8 9 12 18 24; J. Janssen K 10 14; W. Drabbels 11 16 23; H. vd Laar 13 26; P. Janssen K 13 19 20; J. Leysen 17; H. Ewalts 21 25; J. Vermeulen 22. Wedvlucht Nameche, afstand 135 km, aankomst eerste duif 11.08.16. laatste duif 11.16.12 Oude duiven: P. Janssen K 1 5 11 24 34 38 41; Comb. Verdellen 2 6 23; M. Kusters 3 12 22 32 40; A. Hendrix 4 10 13 42; J. Leyssen 7 16 17 28; G. Raaymakers 8 25; W. Drabbels 9 15 20 21 30; J. Janssen K 14 18 29 31 35 39; H. Ewalts 19 26 37; J. Ver meulen 27; II. vd Laar 33; Comb Vermeulen 36. Wedvlucht Nameche, afstand 135 km, aankomst eerste duif 11.07.51, laatste duif 11.22 16. Jonge duiven: Comb, verdellen 1 18 61; Jac Ewalts 2; Comb. Vermeulen 3 5 13 16 39 41 45 55 58; Raaymakers 4 ui 15 30 33 38 44 67; H. Ewalts 6 7 19 31 32 69; J. Janssen K 8 12 22 23 28 57 60 64; J. Vermeulen 9 25 29; A. Hen drix 11 14 17 20 63 66; M. Kuste» 21 24 26 27 37 40 42 43 48 51 02; J. Gommans 34 35 46 47 65; H. vd Laar 36; W. Drabbels 49; P. Janssen K 50 52 53 59; P. v Zwamen 54; L. Willems 56; J. Houwen 68; II. v. R(jt 70. De uitslag van de derde wedstryd van het zomerkoningsvissen van de korte hengels is; 1. Emil Truyen 2. Huub Reynders 3. Martina Niersma 4. Sander Re(jnders 5. Hans Siroo. Zaterdag 11 september is de laatste wedstryd. De bijeenkomst is om 7.00 uur de visvyver Het Wanssums Ven. B(j de koppelwedstrijd in Beugen was de derde prijs voor het koppel 'lbon Sanders Cees Hebben. De einduitslag van de pickercompe- titie na negen wedstryden is; A Klasse 1 Rob Wynhoven 2. 'Ibon Sanders 3. Peter Petera B Klasse 1 Twan Verhaegh 2. Mart vd Ven 3. Toon Langen kamp. C Klasse 1. Henk Cox 2. Jos Daniëls 3. Martin Braiye. Zaterdag 11 september vrye wed stryd van Grubbenvorst Voor deze wedstryd opgeven by P. Kunen, tel. 077-662920. Op 11 september Nederlands Kam pioenschap individueel in het Twentekanaaal te Almen. Van het Alvertje nemen daaraan deel Pie- trer Kunen, Peter Cuppen en Rob Wynhoven. Wy wensen hun veel succes. Sportvisakte en vergunningen zijn verkrijgbaar bij de sekretaris H. Lenssen tel. 87606, en by Van Grootel Hengelsport, Stationsweg in Venray. Daar zijn ook dag- en weekvergunningen verkrygbaar voor de visvyver Het Wanssum Ven. Nijmegen toernooi. Zaterdag en zondag werd in Nijme gen het jubileum toernooi gespeeld. Zaterdag waren er indivi duele wedstryden waarin Red Stars goed voor de dag kwam. Roel Zegers werd eerste by de jongens 1. Mar- tyn van de Locht behaalde een tweede plaats by de jongens 2. Mar- t(jn Dehing werd derde. By de dames werd Danielle Poels tweede en Angèle Wientjes derde. Op het team toernooi dat zondag gespeeld werd, bereikte het Red Stars herenteam de kruisfinales maar moest met lede ogen toezien hoe het jeugdige team van "de Tbe- komst" de finale behaalde. Competitie. Zaterdag a.s. begint de competitie zowel voor de afdeling Noord- Limburg als voor het landelijk tafel tennis. Het dames team van Red Stars be hoort ook deze competitie tot de fa vorieten. Het team bestaat uit Wilmie Seuren-van Ryswijk, Edith boonekamp, Danielle Poels en co ach Jan Strolenberg. Echter het wegvallen van Ria van Elzen voor deze competitiehelft kan het team parten spelen. Grote concurrent is waarschijnlijk het geroutineerde team van Amsterdam 78. Met voor malig international Judy Williams. En tevens zal 't Zand uit Middel burg een lastige opponenent zyn. Heren Het herenteam speelt ook dit sei zoen eerste divisie. En de stap naar het hoogste niveau, de eredivisie, is niet ondenkbaar. In tegenstelling tot vorig seizoen zal echter een team uit drie spelers bestaan. Hier door zullen Bart Lefel, Paul Come- lissen. Jan Hesen en Ronald Bogaard by toerbeurt spelen. Wil len de heren al.v. coach Huub Thyssen kampioen worden dan zal afgerekend moeten worden met de sterke teams van Shot Wageningen en TCS uit Steenbergen. Zaterdag a.s. begint Red Stars met een uitwedstijd tegen Trias uit Twello. Ook dit seizoen worden de Red Stars standaardteams gesponsord door Computerwork Venray, die als het meezit kan meemaken dat een Red Stars team naar de eredivisie promoveert De bloemenaktie is goed verlo pen. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan iedereen die heeft meege holpen, speciaal de mensen die 2 dagen hebben geholpen. De dames recreanten zyn al gestart met een kleine groep. We hebben geen brieven rond gestuurd. omdat we merkten dat mond op mond reclame veel beter werkte. Dus dames: laat andere da mes weten dat er een mogelijkheid is om recreatief te basketballen op woensdagavond van 21.00 - 2230 uur in de gymzaal Brukske I. De in gang van deze zaal ligt aan de kant van Brukske II! Contactpersoon voor zowel de dames- als de heren recreanten is Stan Bert(jn, tel. 83474. Een van de komende trai ningen komt z(j langs om de gege vens van iedereen te noteren. Donderdag 9 september vergadert de technische commissie over de definitieve teamindeling Deze tea mindeling komt in het clubblad te staan.

Peel en Maas | 1993 | | pagina 9