i Theo Arts v/h Monuta/Arcada 3° KIENEN DECEMBER t t t 1Z 5? Laat uw verdriet onze zorg zijn. ïom LU ri''podium/ KETS DOGS De betere rij-opltfding voor Venray e.o/ BEN BRU1NING M WILLEMS MOTOREN iDANCING DE BREYENBURG HURRICANE SV VENRAY JL cAoeve omófoncApAecATi ie/Am a/Aeem fteuoon/^/ie wenóen. BW GRIJP NU UW KANS PYRAMIDEGRILLEN in feestzaal ,,'t Anker" Merselo ■*7 ®Loü callanetics op vrijdag jazzdans volwassenen op donderdag funky aerobic op woensdag n - PEEL EN MAAS Donderdag 9 september Pagina 19 Begrafenis- en Crematie-onderneming int Patersstraat 25, 5801 AT Venray Tel. 04780-89199, b.g.g. 04709-87099 Uitvaartverzorger: Herbert Geerkens 04780-89733 Wy verzorgen opdrachten voor zowel particulieren als ook voor verzekerden. Wy zyn dag en nacht bereikbaar onder tel, 04780-89199 SPROOUCTIE VIDEO FACILITEITEN Venray 0478^^161 Pr. MarijJ$psfraat 19 U kunt bij ons tèr^cht voop Video produkties fteséend in elk budget Video reportage^arbelke aard Complete mortage stuc Kopieerwerkmaar elk systeenV<^n hoeveelheid) Afwerking van aangeboden videomateriaal Overzetten van film naar video AAN DE RAND VAN DE BLEEK DE BONTE K0E donderdag 9 sept.: gast d.j. vrijdag 10 sept.: zondag 12 sept.: Opening Geheimen '93 St. Odapark uit Amsterdam Frutta Bomba Salsa Latin aanvang 18.00 uur zondag 12 september a.s.: (Swingende funk- rockband uit Maastricht) Aanvang 20.30 uur CAFÉ 'T PODIUM KRUISSTRAAT 2B. TELEFOON 81143 VERKEERSSC Door onze speciale lestechniek slaagt u sneller, dus voordejiger! ter kennismaking cultus personen auto, 20 rijlessen van 50 minuten, incl. CBR-rijexamen voor f995,- (termijnbptaling mogelijk)\ Theoriejès iedere week in Venray, Motorcdrsus 10 rijlessen van 60 mi- nutefC incl. CBR-rijexamen f699,- Altijd bereikbaar via autotelefoon 06.52.943.643 Of na 18.00 uur 04780-85388 ELKE MAANDAG EN WOENSDAG Aanvang 19.30 uur. Hoofdprijs f 250,-. EXTRA SERIE f 5,- Zaal in den Engel Poststraat 1, Venray LET OP! 's Maandags hoofdprijs f 300f Indien geen inruil, op staande motoren 10% Nieuwe motoren: Kawasaki EL 250 Kawasaki EN 500 Kawasaki VN 750 Kawasaki GT 550 Kawasaki GT 750 Kawasaki GTR 1000 Kawasaki Zephyr 550 Kawasaki Zephyr 750 Kawasaki Zephyr 1100 t Kawasaki GPZ 400 Kawasaki GPZ 500S Kawasaki GPX 600 Kawasaki GPZ 900 Gebruikte motoren: Kawasaki 305 LTD Kawasaki 450 LTD Suzuki GS 250 Suzuki GS 450 L Honda CX 500 Honda GL1100 Kawasaki Z 700 Kawasaki GT 550 Suzuki GS 1000G Honda CB 550 F Kawasaki ZZR 600 chopper '90 chopper '90 chopper chopper '87 tour tour tour tour tour tour sport LANGSTRAAT 90 TEL. 04780-89401 Iedere vrijdag een gezellige disco-, dansavond! Zaterdag 11 september Vrijdag 1 oktober Mgr. Bekkersstraat 56 Ledeacker tel.: 08858 - 3133 A.S. ZONDAG 12 SEPTEMBER 1993 Uitvaartverzorging GOUMANS b.v. Telefoon 04780-88889 Dag en nacht bereikbaar DEN BOSCH r.3Ö Aanvang 14.30 uur Sportpark De Wieën lOö °P zaterdag 2 oktober a.s. vanaf 4 personen alleen op reservering, volvol tel. 04780-46217 Voor zowel verzekerden als particulieren Gespecialiseerd in opbaring thuis BODYWORK heeft nog enkele plaatsen vrij Bel voor info: Ine Clarke tel. 89097 gymnastiek en callanetics Wilma Keyzers tel 11845 kinderdans, jazz en funky aerobic Langs deze weg willen wy iedereen bedan ken voor de belangstelling by het overlyden en de uitvaart van Jep Boom Onze bijzondere dank gaat uit naar kapelaan L. Houben en dhr. P. Wienen voor de gewel dige ondersteuning. De kinderen klein- en achterkleinkinderen Een vrouw, moeder en oma waar je op kon bouwen, met een woord waarop je kon vertrouwen. Achter je ligt een leven van werken en plicht, en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht Zo bescheiden als je hebt geleefd, zo bescheiden ben je gestorven. Bedroefd, maar zeer dankbaar voor alles wat zy voor ons heeft betekend, delen wy u mede, dat na een kortstondige ziekte, vry plotseling, na voorzien te zyn van de H. Sacramenten der zieken, in het St Elisabeth ziekenhuis te Venray van ons is heengegaan, mijn levenspartner, onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder ANNIE Rl'TTEN weduwe van T An toon Linders levenspartner van liarrie Hendriks in de leeftyd van 77 jaar. De bedroefde familie Venray H.A. Hendriks Melderslo Thora en Truus Venray Annie en Twan Winnikendonck (D) Nettie en Adriaan Venray Michael en Chris en oma's klein- en achterkleinkinderen Corr. adres-. Th. Linders M. Claassensstraat 24, 5962 AN Melderslo 8 september 1993 De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou den op zaterdag 11 september 1993 om 10.30 uur in de parochiekerk van St Petrus' Banden te Venray. Aansluitend zullen wy haar begeleiden naar haar laatste rustplaats op het kerkhof Bosch huizen aldaar waar wy haar by vader te rusten zullen leggen. Byeenkomst in de kerk. Vrydagavond om 19.00 uur zal er in bovenge noemde kerk een H. Mis worden opgedragen, waarin wy haar byzonder willen gedenken. Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het SL Elisabeth ziekenhuis te Venray waar u afscheid van haar kunt nemen vrydagavond van 18.15 tot 18.45 uur. (Tbegang via hoofdingang.) Gelegenheid tot schriftelyk condoleren, voor de avondmis en voor de uitvaartdienst in de kerk. Zy die geen kennisgeving ontvangen hebben, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. „Het leven is een stap naar het graf, wat heden bloeit valt morgen af." Na een leven dat getekend werd door goedheid, zorgzaamheid, harde arbeid en eenvoud, is. tydig voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, omringd door haar naasten, vredig ontslapen, ós moe en ós oma Johanna Wilhelmina Janssen weduwe van Joseph Christiaan Derickx in de ouderdom van 86 jaar. n Venray Jo en Huub L' Venray Frans en Trees Venray Bep en Jan Rekken (Gem. Eibergen) Ton en Truus en oma's klein- en achterkleinkinderen Venray. 4 september 1993 Corr. adres: Fkmilie Derickx, Vollcnbergstraat 12 5801 RP Venray De plechtige uitvaartdienst vond plaats donderdag 9 september in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Paterskerk) te Venray. waarna wy moe te rusten hebben gelegd op de Gemeenteiyke begraafplaats "Boschhuizen", aldaar. Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. I3D Groot is de verslagenheid nu wy afscheid moeten nemen van éen respect en begripvol mens. Wij hebben haar ervaren als een liefdevol, zorgzaam en attent persoon. Groot is de leegte die zy by ons achterlaat. Wy zullen haar missen. Zuster Manuel bedankt. Bewoners en personeel 't Kempke, parterre Vincent van Gogh Instituut

Peel en Maas | 1993 | | pagina 19