Zomerfestijn 93 bij fanfare Dorpsklank Bezinningsmiddag voor zieken en thuiszittende bejaarden Arbeidsbureau en Start verhuizen naar centrum KBO Venray-kom WAO VAN SOEST kermis OJC Iduna in Oostrum PEEL EN MAAS Donderdag a septemoer ragma k Grote Kerk Deken, Kindstraat 6, tel. 81275; ad ministrator H. de Wit O.F.M., Pa- tersstraat 29, tel. 82385 b.g.g. 85855; kapl. L. Houben, Dr. Poelsstraat 4, tel. 11664. H. Missen bestellen: ma t/m za 09.30-10.30 uur Bindstraat 6. Zaterdag: 9.00 Lsm. Voor het welslagen van het vredesoverleg in het Midden-Oosten. 19.00 ZON DAGSDIENST; Jrd. ouders Aben- Jansen; Herman de Bru(jn (coll.); Harrie Minten (coll.); Maria Ebberink-IIenckens (coll.); overl. ouders Beterams-Heesen en zoon Win); Albert Stevens (coll.); Leo Ou denhoven (coll.) Joep Loonen (coll.): Jan Arts (coll.); overl. ouders Clephas-Linders en Arno; Ad Thmi- niau (buurt); Tbm Taminiau en zoon Itandy; Sjef Jansen; Wilhelmina Dirckx (coll.); Jrd. Jacob de Bruyn; Jaap Boom (coll.). Zondag: 24e Zondag door het Jaar. 8.00 Lsm. Voor de parochie 9.30 Stille Mis: Herman Nagelhout (coll.); tot zekere intentie; M.H. Jansen-Koppen-, Jacques Gossens (coll.); Bert van Duuren (coll.); Jan Coppus (coll.); 10.00 Plechtige ge zongen hoogmis te Oostrum B.G.V. de jaarlijkse bedevaart van onze pa rochie naar O.L.V. van Oostrum. 11.00 Voor de levende en overl. be woners van de Oranjestraat; Dora Theeuwen-Welbere (coll.); Tbn de Koster (coll.); Herman Theeuwen (coll.); Cor Janssen (eoll.);Jrd. ouders Ebberink-Henekens (S.); overl. echtpaar H. Gerrits-Ilermans en overl. oudei's (S); Jrd. overl. ouders Min-Poels; Kitty Pauwels; Tbon Peetere (bew. en med.w. Noord- hof); Henk van den Heuvel (coll.); Maandag: 9.00 Lsm. Voor hen wier namen vermeld staan op de lijsten der oude stichtingen. Dinsdag: Feest van kruisverhef fing 9.00 Lsm. Oor de Wit-Neilen en familie. 19.00 Lsm. Li.v. alle levende en overleden leden van de L.V.B. afd. Venray: Jrd Henny Hanen. Woensdag: Onze Lieve Vrouw van Smarten. 9.00 Lsm. Voor allen die ïyden Donderdag: H.H. Cornelius, paus en Cyprian us bisschop, mar telaren 9.00 Lsm. Voor hen die om wille van hun geloof vervolgd worden. 19.00 Lsm. Oudere Arts- .Dommeck; Bert van Veghel Vrijdag: 9.00 Lsm. Jacob Gossens en Anna Gossens (S.); 14.00 Eucha ristieviering b.gv. de huwelijksslui ting van Garetti Wever en Marcel Jeurissen, Bolderik 45 De kerk is ter bezichtiging open op dinsdag t/m zaterdag van 14.00* UjM0.00 uur. Akolieten Oostrum: Zo: 10.00 G. Hoppenbrouwers en L. Truyen Misdienaars en lektoren: Za: 19.00 Suzanne Laurensse en Judith Klomp, Lector A. Noyens. Zo: 11.00 Ties Koopmans en Frank Kappel. Lektor: L. Truyen. Vincent van Gogh Instituut St. Servatiuskapel Zaterdag: 18.30 Liturgieviering met volkszang Voorganger: G. van (Loenen. Lektrice: Zr. Hélène. Zondag: 9.30 Liturgieviering met koor. Voorganger: G. van Loenen Lektrice: L. Ileutinck. Maandag: 16.45 Liturgieviering in de kapel. Dinsdag: 13.30 Schrift-instuif in het stiltecentrum boven Den Kerk dijk (ingang aan de achterkant). We bespreken de lezingen van de ko mende zondag. Iedereen is daarby welkom. 16.45 Groepsineditatie in het Stiltecentrum. Woensdag: 16.45 Liturgieviering in de kapel. Donderdag: 16.45 Groepsmedita- tie in het Stiltecentrum. Paterskerk Zaterdag: 8.00 Mathilde Was- scher en te.v. II. Geest; 17.00 Gele genheid om te biechten. 18.30 ZONDAGSVIERING, overl. oudera Lenssen-Heyligers; tam. van Leuken-Reyndere; Wim van de Berg (coll.); Lei Ewals; Harrie Rof- 1 fere (coll.); jrg. Sjef Ewals. Zondag: 9.00 Piet en Wout Lens- sen en overl. tam.; 11.15 oudera Jan ssen-Prast; Jos Hoedemaekere- Nass (coll.); Boy de Ras (coll.); Tbon Sanders en overl. fam. Maandag: 8.00 Le.v. St Antonius om genezing 19.00 jrg. Hendrikus Janssen en Jacoba Janssen- Hansscn; Tien en Kathy Litjens en overl. oudere. •Dinsdag: 8.00 Ja. Gossens; 19.00 overl. oudere Derickx-jacobs en Ka- rel; Harrie Hendriks Woensdag: Feest van O.L.Vrouw van Zeven Smarten, Patrones van de parochie.8.00 Le.v. O.L. Vrouw van Zeven Smarten voor de paro chie; 19.00 Le.v. Le.v. O.L. Vrouw van Zeven Smarten Donderdag: 8.00 overleden me debroeders; 19.00 Wielly Verhoeven en overl. fam. Vr(jdag: 8.00 fam. Arts-Janssen. 14.00 tot intentie van het bruidspaar Robert van Els en Gem ma Schoenmakers. 19.00 Ge zinsmis Harrie Janssen enoverl. fam. Jacob Jacobs (Buurt) Akolieten: Za: 18.30 Jaasp Jans sen. Zo: 11.15 Martin Leendere. Parochie Brukske Zondag: 10.00 Hoogmis. Voor Jo hanna Jacobs-Kutten Voor afspraken kunt U bellen naar de pastorie van de Paterskerk: tel. 80202. Vredeskerk Zaterdag: 8.00 ter ere van de H. Maagd Maria 18.00-18.30 Gelegen heid om te biechten. 19.00 Voora vondmis voor de 24e zondag door het jaar. Kinderwoorddienst Voor overl. fam. Lamers-Jacobs voor ber tha Tijssen-Pelzer (coll.); voor Maria Sybere- Fran sen (coll.); voor overl. oudere Relou-Lindere, voor Gel v.d. Velde (coll.); voor Jan Swinkels (coll.); voor Fiet Muldere-Jansen (coll.); voor Mia Jetten (coll.); voor Wil Broekaar-v.d. Boom (coll.); jaar getijde voor Piet Arts, voor Harrie v. Meyel en zoon Gerrit en dochter Ans Zondag: 24e Zondag door het jaar. 8.30 Voor overl. ouders Drabbels-Klaassens, voor het geestelijke en tijdelijke welzijn van de parochie. 10.00 Hoogmis, grego riaans Voor Maria v. Meyel en overl. fam.leden, tot byzonder intentie (S.) Maandag: H. Johannes Chrysostomus8.00 Voor de zieken van de parochie 19.00 Voor Nellie Sanders-Emansd Dinsdag: Feest van Kruis ver hef- llng 8.00 Voor Martinus Pontman en Gijsbertus v. Blokland 19.00 Voor vrede en gerechtigheid Woensdag: H. Maagd Maria, Moeder van Smarten 8.00 geen mis 10.30 Kapel Veltum: 40-jarig huwelijk dhr. Wim en mevr. Diny Acrts-Vingerhoets. 19.00 Voor Dien Bouten-Hendicks veijaardag Donderdag: H.H. Cornelius en Cyprian us8.00 Voor priester- en di akenroepingen en roepingen tot het religieuze leven 19.00 Voor overl. ouders Janssen-Peters en zoons Gerrit en Piet Vrijdag: H. Lambertus 8.00 Als eerherstel aan het Goddelijk Hart 19.00 Voor de weldoeners van de parochie Parochie Oostrum Zaterdag: 19.00 Piet Custers, Wim Heidens, Wim Emons, Chrit Broekmans, Overl. ouders Linders- H endriks, Sjang Joosten. Maria Joosten-Camps, Giel Vennekens en echtgenote en wederzijdse familie, Truus Lindere-Sijbers. Zondag: 8.30 overl. oudere Jans- Verheggen, overl ouders Smits-van de Hoogen 10.00 Bedevaart van de Grote Kerk van Venray, They Claes sens, Giel Vennekens en echtgeno ten en wederzijdse familie (Zangkoor van Venray) Maandag: 9.00 Overl. oudere Lwnqq-vaf) R*ns Dinsdag; 9.00 Marion Vermeulen .Vlfoefl^g: j $Q0 Uit dankbaarheid Donderdag: 9.00 Voor de over. van hen die offerden met Allerzielen Vrijdag: 9.00 voor een zieke Misdienaars: Za: 19.00 Lizette Janssen, Linda v.d. Wielen, Iris van Dyk, Susan Janssen. Zo: 8.30 Ri chard Duin, Marco Janssen. Paul de Beer, Ralph Kessels,; 10.00 Saskia Janssen. Bianca Camps, Gwenda Nielen. Maud Kessels. ATTENTIE: vanaf 13 september zyn de H. Missen in de week om 9.00 uur op de pastorie. Zaterdag 18 sep tember is de H. Mis om 19.00 op Pa- schalis; zondag 19 september is de H. Mis om 9.30 uur op Paschalis. De H. Mis om 8.30 uur vervalt dan Parochie Oirlo Zaterdag: 19.00 Gez. H. Mis (Da meskoor). Overl. lam. Heetkamp- Hekking, Piet Verstappen. Gerrit Bastiaans namens familie H. An- toon Maessen en overl. fam.; Sjang Direcks; Uit dankbaarheid (L) Zondag: 11.00 Hoogmis. Heren- koor; Nel Veretappen-Stevens, Thei Classens (Blakt) Tbt zekere intentie (V) Woensdag: 9.00 H. Mis Pastoor Gerards en ouders te.v. O.L. Vrouw van Alt Dur. Bijstand (G). Vrijdag: 14.00. PI. gez. H. Mis uit dankbaarheid b.gv. 40-jarig huwe lijksfeest Echtpaar Pouwels- Egelmeere Parochie Castenray Zaterdag: 11.30 uur: Huwelijk Ivon Classens en Peter Broks; 19.00 Albert Druggen (ouderen Bi^jartve- reniging) Jan Jakobs, Jaardienst Dora Willemsen-Martens; Overl. oudere Janssen-Emonts en kinde ren. Marie en Sjang van Kuek en overleden oudere van Kuyck- Verrydt: Leo Willemssen. Woensdag: 9.00 overl. ouders Janssen-Emonts en kinderen. Vrijdag 14.00 Huwelijk Lisette van Rhee en Hans Kleuskens Misdienaars: Za: Tbm en Fred. Vrydag: 14.00 Jos Parochie Leunen 34e Zondag door het jaar. Zaterdag: 11-914.00 Hoonnis b.g.v. het 40 jarig huwelijk van Jan Heintjes en Nel Reintjes-van Loon 19.00 Lsm. v Gerard Thyssen, Wim Bouten, Wiel Willems jgt. v overle den fam Swinkels-van Ryswyk gest jrd v Jo Pijpers. Tb Pijpere- Philipsen. Piet van Meyel en doch ter Helma, gest jrd v Bert Voer- mans, echtgenote en dochter Mia. Zondag: 12-910.00 Hgm. overl oudere Engelbert Michels en Josep hine Kersten. Helm van Reus (vw het Heren koor). Piet Keysere en Marie keijsers-Hendriks 11.15 Piere Philipsen en Anna Philipsen- Lenssen, weekd Piet de Louw. 14.30 Doopviering van Vlc Bartels Maandag: 13-9 H. Johannes Chrysostomes bisschop en kerkleraar 19.00 Lsm. overl. fam Willems-Loonen, maandd Hendrik Philipsen en Catherina Philipsen- Spreeuwenberg Dinsdag: 14-917.30 hoogmis b.gv. de 90e veijardag van Marie Versteegen-Morrees Woensdag: 15-9 Onze lieve vrouw van Smartenl9.00 mndd v Wilhelmina Loonen, Antoon en Bernard Loonen en beide echtgeno ten, Joanna Verheyen-Lonen en echtgenoot Joos Loonen en Maria Loonen-Schelïers. Donderdag: 16-9 H. Cornelis, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren 19.00 Lsm. v overl ou ders Peetere-Raaymakere, gest jrd Willem Vervuurt en echtgenote. Vrydag: 17-913.30 Huwelijksmis van Huub Jacobs en Henny Jennis- kens. 19.00 Lsm. overl fam Köenen- Janssen, fam Martens en overl fa milie, Piet Janssen en echtgenote en overl fam Janssen-Martens. Misdienaars: za 19.00 erik en Roel Litjens, zo 10.00 Hgm Josine Geurts, Marieke Gommans en Bian ca Achten, 11.15 Soi\ja Broers en Jenny Jenniskens. ma/wo/do/v r: 19.00 Maayke Jenniskens en Josine Geurts Lektoren: Za: 19.00 Mevr. Gonny Weys zo: 11.15 Dhr Harry Bovee Gedoopt: Chantal Philipsen, Cho- pi n straat 55, Venray Huwelyksafk. 1. Huub Jacobs en Henny Jenniskens, beiden uit onze parochie (3e roep) 2. Mare Muysers uit onze parochie en José Thijssen uit Ysselsteyn (2e roep). REKTORAAT HEIDE Zondag 12 sept: 24e zondag door het jaar. 9.30 uur Hoogmis voor Truus v Kempen (coll.) Fien Droesen-Janssen (coll) overleden ouders Peetera-Janssen en tot in tentiebij gelegenheid van een 25 ja rig huwelyk Misdienaars Gemma en Karen Donderdag 16 sept: gedavhte mis van de HH Cornelis, Paus en CPriannus priester Martelaren 9 uu H Mis kracht van de H, Geest en te r ere van Pater Roothaan en tot bijzondere intentie. Rektoraat Veulen 24e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 Hgm. als jgt v Wim vd Goor, Hendrika vd Goor- Baltussen en zoons Leo en Jan, Har ry Hendrikx namens de buurt. Zondag: 10.30 Hoogmis voor jgt v Sef Ewals, Rector Hoogens Maandag: 8.00 H. Mis al sjgt v Art Janssen. Dinsdag: 8.00 H. Mis vd Parochie. Woensdag: 8.00 H. Mis v d pver- ldenen. j Donderdag: 8.00 H. Mis v d joyer- ldenen. Vrijdag: 13.00 Huwelijksmis v Bruidspaar John Velthoven en Su zan Weijs. Akolieten: Za: Yvonnen Emonts- Annelei Reintjes Misdienaars: zo Tbm Derks-Eric Wismans Hwelyksafk. Sef Jansen en Anne- marie Thissen (3e roep). Parochie Merselo Zaterdag: 19.00 hub. v. Helden en Adrian an Timmers, jgt Matieu vd Venne, jgt fam. Michels/Beerens. Misd.: Roel Wismans Zondag: 10.00 Antoon Klaasen, jgt Misd.: Linda Poels en Diana vd Duyn Dinsdag: 8.30 Peter Poels en Jo anna Poels Woensdag: 19.00 Antoon Arts en Anna vd Zanden en overl kinderen; Anna van KankveldyGiestaers; Ge- rardus Emonts; echtg. en kinderen, jgt Misd.: Mariette Poels en Ingid Willems Vrydag: 8.30 Harrie Bouten, jgt Zaterdag: 19.00 overl fam Eyssen- Voncken; Misd. Ai\ja v Dyck en Wil Poels Kerk poetsen: Mevr. Michels- Michels en Mevr. Jacobs Opbrengst Oogstdankfeest: 866,70, Hartelyk dank. Rektoraat Smakt Zaterdag: 19.00 Avondmis voor oudere en fam. Smits-Voesten, v b.i. en uit dankbarheid. Zondag: 8.30 H. Mis te Holthees voor Harrie Pingen en Petronella Logtens-Seroo (buurt) v.b.i. en uit dankbarheid. 10.00 Hoogmis voor Pater Piet Geurts (buurt en vrien den) fam. vd Winkel van Kempen en fam. Jeu Custers (buurt en vrienden). Woensdag: 9.30 H. Mis te.v. de H. Jozef en uit dankbaarheid en voor Jeu Custers en vor alle gevraagde intenties. Parochie Ysselsteyn 24e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 Samenzang jrd Grad Verheyen; jrd Bertr Derks en Josefina Lemmens; jgd Ouders van Soest-Swinkels; jrd Oudere van Hughten-Gulpen. jrd Peter Philip sen en echtgenote; Jrd. Hub Maes sen en echtgenote Jeu vd Ven. Zondag: 9.30 Geestelijk welzyn van onze parochie 11.15 Bernard Camps; jrd Jeu in het Hulst; Wim in 't Hulst Maandag: 19.00 Overleden Parocianen Woensdag: 19.00 Jrd Jep Arts en overl fam. Vrydag: 19.00 Zekere intentie Misdienaars: Za: 19.00 M. Arts enm H. vd Hoff. Zo: 9.30 I. Poels en M. Spreeuwenberg 11.15 R. Keyzers en Sj. Ewals. Maandag: M. Claessens en M. Peters Wo +VR W. Claessens en D Scheeps Spreuk van de week: "Menig een is uw vriend zolang het hem goed uitkomt" Doopschema: (Oktober) Op de zondagen 10 en 24 kan in onze kerk het H. Doopsel worden toege diend. Eventueel ook op andere da gen, behalve de niet genoemde zondagen. Jehovah Getuigen Hierby nodigen wij u uit voor het bijwonen van een bijbeltoespraak met als thema het enige ge neesmiddel voor de zieke mens heid.in de Koninkrykszaal aan de Henri Dunantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang, geen kollekte. Rektoraat Vredepeel Zondag: 24e Zondag door het jaar. 10.00 H.Mis voor de parochie Hier der verwelkoming van Pastoor H. Janssen MHM Deze H. Mis wordt opgeluisterd door de kerk en da- meskor en tan fare St Oda uit Merselo. Woensdag: 15 septl9.00 Rozen- hoetye bidden Misdienaars: Za:Marieke en Rob Zo Leonie en Angela Lezeres: Maria Lenkens Ermen Rehoboth nieuws Ned. Hervormde Evangelisatie op G.G. Kerk: Cuppenpedje 2a Horst Pastorie: Clapvaeren 4, Horst, tel. 87786. Kerkdiensten: Zondag 12 sep tember om 10.00 en 14.30 uur. Voorganger: Ev J. Bals, Hotst Tij dens de middagdienst is er kinder oppas. Na de middagdienst is er gezamelijk koffiedrinken. Zondag middag is er zondagsschool voor de kinderen. Bybel/Kontaktavond: Donder dag 16 september om 20.00 uur. We behandelen een bijbels onderwerp dat iedereen aanspreekt Zowel ker- kelijken als onkerkelijken zijn van harte welkom. Na de pauze kunt U/jij gerust vragen stellen. Deze evangelisatieavonden zyn gratis. De avonden staan o.l.v. de evangelist. Het thema van deze avond luidt, het onderwys van Jezus. Protestantse Kerkengemeenschap Venray e.o. Op zondag 12 september zal in het InterVen College, Leunseweg 2a te Venray, ds. W. Weerema voorgaan in de dienst waarin de maaltyd van de Heer wordt gevierd. Tydens de dienst is er kinderopvang en wordt er kindemevendienst gehouden. In deze dienst zullen er nieuwe ambts dragers bevestigd worden. Oecumenische Basisgroep Heel de Kerk, heel de wereld A.s. zondag 12 september is er een viering van de oecumenische basisgroep "Heel de kerk, heel de wereld". Thema van deze viering is "vrede". Plaats: Kapel bejaarden centrum Het Schuttersveld, Berg weg, Venray. Aanvang: 11.15 uur. Voor de kinderen is er een kinder- nevendienst U bent van harte welkom. Inbraak in auto op erf In de nacht van zondag op maan dag was door het inslaan van een ruit toegang verkregen tot eenop eht erf van een boerderij aan de Timmermannsweg in Ysselsteyn geparkeerde personenauto. Uit de auto werden ontvreemd de autora dio. 2 luidsprekers met versterkers, 6 cd's en de portefeuille warin on der meer pereoonlyke bescheiden, enkele cheques en enig geld. De to tale waarde bedroeg 3500,-. De portefeuille werd in Helmond te ruggevonden. In Helmond had een eerlijke vinder die gevonden en aan de politie doorgegeven. Jaarlijks organiseert Fanfare Dorpsklank uit Castenray in en om gemeenschapshuis De Wis aan de Matthiasstraat haar Zomerfestyn. Een feest met voor jong en oud wat wils, waarvan de opbrengst natuur lijk betemd is voor de verenigings kas. Dit jaar zijn twee dagen uitgetrokken voor het ZOmer- festijn, en wel vrijdag 10 september en zondag 12 september. Op vrijdag 10 september is 's avonds in de Wis een optreden van twee popforma- ties, Hobson's Choice en Panama. Hun concert begint om half negen, terwyl de zaal om acht uur open gaat. De entree bedraagt 10,-. En veelbelovend concert, warbij de be zetting van de eerste groep voorna melijk uit Castenrayse muzikanten bestaat. Zondag 12 september is een geva rieerd programma op touw gezet Buiten kan men een heuse Helikop- tervlucht maken boven Castenray e.o. Er zyn in de voorverkoop reeds vele vluchtkaaten verkocht. Of er op zondag ter plaatse nog kaarten te krijgen zyn is neit zeker. Probe ren kan natuurlyk altijd! Start en laning zijn aand de Matthiasstraat. tegenover het Gemeenschapshuis. In het gemeenschapshuis kan men vanaf drie uur terecht. Daar speelt dan het bekende orkest Tbedem. Deze groep staat borg voor gezellig heid, brengt muziek op alle moge lijke instrumenten en laat ook de folklore herleven. Een grote Fancy Fhir maakt dat men nog aktief bezig kan zijn, van groot tot klein. Ook het Rad van Avontuur is terug in Castenray. Door het kopen van de lootjes, maakt u telkens weer kans op het winnen van een aardige pry's. Kortom, onder het genot van een consuptie zal het een gezellige boel worden in De Wis. U bent er die zondag welkom van 15.00 ur tot 19.00 uur. Dit jaar wordt voor de achtste keer in de St. Petrus Banden paro chie op initiatief van de Parochie raad in de maand september een bezinningsmiddag gehouden voor zieken en thuiszittende ouderen. Gewoon mensen dus, die om de één of andere reden niet in staat zijn aan het kerkgebeuren deel te nemen. Mocht de organisatie in 1986 nog 25 deelnemers begroeten, in 1987 waren dat er meer dan 50. De laat ste jaren ligt de deelname rond de 80. Op deze middagen wordt niet moeilijk of officieel gedaan, alles is heel gewoon, men mag wel zeggen 'echt Ven rays'. De afgelopen jaren ging deken Buschman voor tydens de eucha ristieviering. waarna hij met ieder een, in een ongedwongen sfeer een praatje maakte en men kennis met hem kon maken. Het kerkkoor verzorgde tydens de H. Mis de zang. Na de H. Mis is er koffie met vlaai en later kan met nog een drankje gebruiken. Men kan gewoon lekker met elkaar klet sen, dus het is dan een gezellig sa menzijn. Het is voor velen ook een weerzien. Opmerkingen als: 'Wa heb ik ouw lang nie mèr gezien' zyn dan niet van de lucht. De bezinningsmiddag wordt dit jaar gehouden op dinsdag 14 sep tember in De Kerkdijk van het Vin cent van Gogh Instituut. De aanvang is om 14.00 uur en de mid dag eindigt rond 17.30 uur. Als u iemand weet in uw omge ving of een oud-parochiaan kent in een verpleeg- of verzorgingstehuis, die hieraan zou willen deelnemen, wilt u dan zyn of haar naam en adres aan één van de onderstaande comitéleden opgeven. Dr. W. Bloemen, Stationsweg 15. 5802 AA Venray, tel. 81465; dhr. A. van Goch, Overloonseweg 45, 5804 AS Venray, tel. 82389,- mevr. Van. Pelt De Alden Weg 16,5801 HG Ven ray. tel. 82740; dhr. K. Schaminée, Hagelweg 23, 5801 HB Venray, tel. 82049; mevr. Schim v.d. Loeff, Sta tionsweg 143, tel. 83109. Vanaf 13 september kunen werkbezoeken en werkgevers te recht in de nieuwe vestiging van Arbeidsbureau Venray en uit zendbureau Start aan de Passage, in het winkelcentrum van Venray. De nieuwe vestiging is opgezet volgens de winkelformule. Ar beidsbureau Venray blijft daar naast met een aantal diensten gevestigd op haar huidige adres aan de St Jozefweg te Venray. Met de openinge van de nieuwe ves tiging presenteren Arbeidsbureau Venray en uitzendbureau Start hun gezamelyke dienstverlening. De nieuwe lokatie is een loket waar werzoekende en werkgevers voor uiteenlopende zaken terecht kun nen: inschrijving informatie over werk en personeel, de juiste baan of geschikte man of vrouw. De nieuwe vestiging heeft een ruim aanbod van vacatures en een actueel bestand van werkzoekenden die di rect inzetbaar zijn. De dienstverle ning op de nieuwe lokatie is gericht op directe bemiddeling: koppelen van werkzoekenden aan vacature en andersom. De overige diensten van Arbeidsbureau Venray blyven op de St Jozefweg. zoals de directie, juridische zaken en trqjectbemid- deling. Start Venray verhuist in zijn geheel naar de nieuwe lokatie aan de Passage. Start Horst blyft gehuis vest aan de Vijverlaan 2 te Horst. De nieuwe lokatie is gevestigd aan de Passage 9 te Venray en is van maan dag tot en met vrydag geopend van 8.30 uur tot 18.00 uur. Het Arbeids bureau is telefonisch bereikbaar onder tel. 04780-24124. Start onder tel. 04780-89344. Betrapt Maandagmiddag vonden enkele inwoners het maar vreemd dat op een augurkveld twee jongens aan het oogsten waren. Die hielden die twee jongens vast en waarschuw den de eigenaar. Die kwam ter plek ke en stelde de politie in kennis van deze ongewone diefstal. De ka pen twee inwoners van 14 en 17 jaar, haddne in een vuilniszak reeds 10 kilo augurken opgebor gen. De politie nam het tweetal mee. Nadat proces verbaal was op gemaakt werden zij huiswaarts ge zonden. Bouwkundige voorziening Het bestuur van de KBO heeft een gesprek gehad met iemand van de gemeente Venray over het aanbren gen van een lift in het gebouw De Kemphaan. Gebleken is dat de ge meentekas nog niet in staat is om zoiets binnen afzienbare tyd te be kostigen. Daarom wordt overleg voerd, met de beheerder van het gebouw en de groepen die er hun activiteiten hebben, over het ge bruik van een ruimte op de begane grond die ook geschikt is voor het kienen. Gehoopt wordt op een spoe dige positieve afronding van het overleg. Om te noteren De activiteitencommissie heeft voor het komende najaar een j gemaakt waarin twee gezamenlijke maaltijden in het Intervencollege, de maandelijkse kienmiddag en een uitstapje naar Xanten de hoofd moot vormen. Op 12 oktober om 17.15 uur een diner in het Intervencollege voor leden en andere belangstellenden, Daarop volgend op 15 oktober om 12.00 uur een lunch. Opgeven vooi de maaltijden op maandag 27 sep tember van 11.00 tot 12.00 uur in zaal In den Engel. Nieuw in het activiteitenpro gramma is de 'variatie-middag'. Een middag waarop de deëlhemers keuze kunnen maken tussen ver schiUende spelletjes, wandelen o( andere gezamenlijk te ondernemen activiteiten. Het samenkomen 'De Kemphaan' en een actief mee beslissen en doen vormen de basis van deze nieuwe activiteit <r-f~ beëdigd makelaar J en taxateur in onroerende goederen VOOR AL UW TAXATIES Gemmadal 12. 5801 HJ Venray Telefoon 04780-86408 OJC Iduna heelt voor de kermis twee bands op het programma staan. Dit zijn The Copycat Trap zaterdag 11 september en the Love cramps op zondag 12 september. The Copycat Trap is een roek-trio met een uitgebreid engelstalig re pertoire van eigen hand. Zij startte in 1989 en heeft zich, dankzij een intensieve aanpak en een groot aan tal optredens (waaronder 'de grote prijs van Nederland'), ontwikkeld tot een hechte en stevige live-band, met een duidelijk eigen gezicht en eigen stijl. Goede songs en prima teksten zijn voor The copycat Trap de fundamenten waarop de muzi kale bagage wordt losgelaten. The Lovecramps is een vyfkoppi' ge meidenband welke inmiddlesal en behoorlijke reputatie heeft opge bouwd in binnen- en buitenland. Na hun optreden in paradiso/Am sterdam, waar zij in het voorpre gramma stonden van de britse punkrockere Uk Subs, werden z\j uitgenodigd om op het Miss Rock Europe festival in de Oekraine te komen spelen, waar zy prompt wer- den genomineerd voor de titel Miss Rock Europe '90. Tydens de rebeld hete en lange zo mer van '91 boekten zy successen op podia in o.a. Nederland, Molds- vië en Roemenië. Ze keerden ook weer terug naar Oekraine waar zjj voor een rel zorgden in de staatsge vangenis in Charkow. Hun laatste inlating is samen met K-Ploert met een cd release begin '93. Hun teksten gaan over allerlei soorten lovecramps-Everything is a love- cramp to us music is our biggest lovecramp!

Peel en Maas | 1993 | | pagina 18