X i r a I Jt f eentje ƒ3,85 BoerenBond |Uq i) slechts c e 1 O O O O ■J PERZEN 0 Waterbed ■err SUZUKI GRATIS BABY GEBOREN? ini v.d. Leur J.THEUWS zijden 04780-87039 VOORDELIG TE KOOP BLAUWE EN GROENE HAAG CONIFEREN Chem-Dry VENRAY 04780-11990 5 kg If-P wë ïlll D;VÏ kn Houthandel 1°^ H. Janssen Venray 7=5—N peel en maas Donderdag 9 sepremDei ray.na Auto Lenders Wilhelminastraat 29a Venray Tel. 04780-11113 1 koloms geboorte of hrauwadvertejnie in PEEL EN J indien blyw kaarten heeft late/drukken bij van d«m munckhof grote&raat 08 venray .on 04780-82727 feekoloms advertenties halve prijs Wy zyn bly met de geboorte van onze dochter en zusje OUK Pètxonella Anton 3 septemberyf993 JoopAMaria j Loes T TrantertN 5825 JT>Overloon tel. 04781-45,725 petekind van\pnte Ma- riafi en ome Geboren op september 1003 CAÜUJJN dochter van Jacqueline/n Joq Nohlmai zusje, Tojn en Detmis Stationsweg 88 Ï07 AC Oostn Wij zyn bly met de geboorte van onze toon lERD JanNvVillem Chi/tiaan Geobren 5 September 1993> Zoon Geert en/faarli Michie^-vato Rengs Kamp^rfoelie\30 580/HH Veni 80-12630 feettante: Mariët Peetoom: Jan C Geboren op 5 septem ber 1993 bin en Amy hter van Truus\ Houwt Van 5961 ARN petekind Frank Hj en Johi Wilt u/beschüdt met muisjes komeii eten, leujs, maar laat\iet ons weten, ïlefoon 04709-84970 14 v Geboren op 6 se tpr 1993 DA Zooh Hennie^eri Peter VerbermSSmulders Hroenjie van Jop. Ho/derstra^ 53 01 CJ Venr iVy rusten van Ï2.00 tot 15.00 uur. Wy zyn bly met de \geboorte van onz^ ap< THOMAS Jacoftus Anto/C Broertje vad Mark,\Pi/lien en Mark Thomasyen Wilma Weys-yan Dnck 6 sepjémber U993 "isepas 6\ 580Ó EP Leune\i P/er: Ome Sja Keter.- Tante Tonh Met grote vreugde ge ven wij kennis \de geboorte varf onze Kin en onybroerye UURENS AntorkMa John en/osé Hellegere+Broeren Lilian,SttAfanie 6 septémbersl993 Agteyde Hoven 19 t CH Wansst er: May Perent Peter: Ton B roeren Wy zyn blij met de geboorte van onze JÖR Silvia^ènjVia Sanders-VWjnhoven 6 septeniberl^93 Past, Gerardsstrhqt 22 5808 BG Oirlo Binnen 1 uur zorgen wij dat uw eerste foto's klaar zijn en levert u bij het opha len van uw foto's het geboortekaartje in, dan ontvangt u van ons een leuke attentie R5f foto I video Patersstraat 10 - VENRAY zijn bly met dof geboorte van on^< zooi\ DY Daniël 7 septèH^er 1993 John deA Sandra/Sengers Largo^traat 31 5802 GA Venray Myter: Bep iter: Jan Geboren op 7 september 1993 DAN^V broei*gp van zoon vj Peter en Mï&v Thyssen Pinkstermoem 5803/KL Venray Peter van Ryt Yvonne Loonei gfeven op 10/eptem- berSl993 elkaar 't ja- woom, Qjn 11.45 uur in 't gemeentehuis te Venray eoom 15.00 de Paterskerk 'enray. Offs adres blyft ongewijzigd John Velthoven Se/ Weys trouwen vry- om t ge meentehui^te d/kerkelyke inzegening vindt 3.00 uur in de kérk van de H. An/Jnonips van ïlen. U bféit allen Van har welkom tot I de 1 te Milheze Robert van Els en Gernqi Schoenmakei elkaar het 'j/ woorcl geven opy dag lAseptei 1993 ona 11^5 uur in het gemeentehuis te Venra/Kerkelyke inzegen/gWn 14.00 uur iryde Paterskerk. U betn van lmrte wei- kon/op onze Yeceptie 19.00 - 20\)0 uur 'Dans-Party Centrum' Jans Raadhuisstraat 6 Venray. Sef Janssen en merie Thissen trouwen op september 1995 J.3.00 uur inAe St. Antoniuskepk te Veuler U bent Van h&rte wel kom op ViZe reeptie van 18.31 uur in de Lor! Veulej Ons a< De V/es 37 581A AJ Veulen .t 20.00 :esttent op ,0 te PARTNERKEUZE VAN UITSTEKEND MAATSCHAPPELIJK Uö NIVEAU Al meer dan 10 jaar vindt 70% een levenspartner via onze unieke PERSOONLIJKE bemiddeling. Voor iedereen betaalbaar! Meer weten? Bel vrijblijvend één van de 45 consulentes: 04780-83295 mevr. v. Schalk 077-517471 mevr. Toebosch 077-520353 Hoofdkantoor GRATIS BROCHURE: postbus 520 5900 AM Venlo MENS EN RELATIE Limburgs grootste bureau! Lid Alg. Vereniging Relatiebureaus (AVBR) Erkend bureau geeft vertrouwen (AVR) Limburgs grootste bureau! voor al uw: taxibusjes t/m 8 personen rolstoelvervoer particulier zie- kenvervoer en VGZ-verzekerden pakket goederendienst voor binnen- en buitenland personeels- groepvervoer G.A.K. (leefkilo- meters) trouwauto's en volgauto's 65+ kaart DM o gfems AF TE HAI^EN jonge poes jes Bazjixnstraac^D tel. 04780-80373^ IN PRIJS VERL ^L^lfa SujH 3/83 KreïïlW^IC elee- coifiputer b{« nu: 04780-1228ÖS TE HUUR in Ovèrioqiu- zelfstapdfgeSi »[oon- rui»ïfe, gem. gfcbr. 'Cadk./toilet tel. 080-223594 WIK HELPT MW"' by li et-schoo nli o u - dert van mijnhuis? téL 04780-89959 X» MET WIE KAN IK^ ^rijden ierdags 7 J. V" Wei tey WP51J bel^04780-89642 GEVRAAGD Werknemers siertëWtkwekej de avond ure/en za terdags,Va«af16 jaar, by vcterkeur met eryaring. in tuinbouwwerk. tel. Q4780-46210> (na HEI LIi M._ CURSUS WEGGEVLOGEN itte tanmie. 't, omgeving Bu NpdrS^mgel 0478OTSSQ39 AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE Ogilvie/Marktonder- zoek BV zoekt met spoed MEDEWERKERS (m/v) voor het houden van vraaggesprek ken in eigen woon plaats of omgeving. Bel voor informatie: 020-6953379 (kantooruren) O O 020-6954936 (avond/weekend) Koninginnepad 2 1111 EE Diemen CURSUS POPPENMAKEI •nd 20.00^S^00 uur ƒ5,- P. Gne^straat 48 tel. 04780-83187 GEVRAAGD poetshulp y tel. 04780-86338 TA TE HUUR GEVRAAGD woQnruimteyertfay teL-e478Ï3658?r^ ZIJN ER WEEP OtfXP CHRYSANTEN mig enb 'elyks vers hetlhnd [bemenkweK^ry G. Reintjes, Lorhaan 3 Veulen, tel. 81197, BEREGENINGS- fSTALLATIE nboripgen, tuin- püttejx'pompen Alardy^Qierika Gprérd Snïiödm;str.l4 :1. 04764-123ö fax nr 04764-1557^" rnifEtin Esutünv ruit kapot? bel dan GLAS-SERVICE Schildersbedrijf Glas Verf Behang MERSELOSEWEG 64 Tel 04780-86888 's maandags de gehele dag geopend nmn Harrle Schelbergen Niessenstraat 12 Veltum Kunstgebitreparaties f 25,- binnen 15 min. klaar. Ook 's avonds en op za. Venray - 04780-82356 buro-lampW. >l 14,95 |o h t n 9 schoolstraat 11a VENRAY 04780-13290 VOOR UW BROMFIETS: VOOR UW ONDERDELEN: VOOR UW REPARATIES: VOOR UW MOTORFIETS: eiROOTDORP,^-^. «wieiers MERSELO j 14780-464821 DIEPVRIES KLAAR THUISBEZORGD halve varkens p.kg. ƒ4,50 3 0 25 kg. ruimer- bout dikbil p.kg. ƒ9,75 Vleesbedryf Goumans tel. 04780-86035 Excl. TUINHEK of poort, trap of traphek, balkonhek, schoorsteenkap, anti- inbraakhekjes voor uw ramen en deuren, klassiek of modern. Ook voor div. constructie en las- werkzaamheden. RAVEN De Lom de Berghlaan 45 Lottum tel. 04763-2320 bloemen, planten en bomen ook verhuur Stationsweg 126C bc? Oostrum GOMMANS ANTENNEBOUW VENRAY Tel. 04780-80486 'satellietontvangers 'TV en FM antennes' 'aanleg en onderhoud' INLIJSTVmiK nu extra VOORDELIG Grotestraat 65 JO NIEUW IN VENRAY een bijzonder geschenk wandborden en tegels In opdracht voor elke gelegenheid Keramisch atelier Koos Swinkels Stationsweg 38 tel. 84631 SF .GRATIS AFTEH/ 2 m3 betonzand 1 mHneft f1482 (Landweè Van harte gefeliciteerd Tïtqt je 40ste verjaat INLIJSTWERK Vs nu extra VOORDELIG Grotestraat 65 in diverse I" soorten en maten tot zelfs 2 mtr. Verkoop 's zaterdags Boomkwekerij Henk Stevens Zandhoek 8 Oirlo-Venray Tel. 04780-88016 TE I abf5MrtfTets~ tel: Ö4780-83084 TE KOOP ivan Adp«r380 QSUTH^èRlimet nwe ïnt 1780-41669*" TE KOOP gebruikte rij- wielen 2> Rijwielhandel M. Theunissen Eikenlaan 50 TE KOOP eiken bankstel m, lereiKkussenjv-dtép- vrieskièt^OtTltr tel. 04780^87- na 6 uur schoonmaakbedrijf „DE KEMP" Huur een 3 tapijtreininger/schrob- machine/waterzuiger Langeweg 50 Tel. 04780-82624 Venray WIJ BLIJVEN AL UW INLIJSTWERK VERZORGEN tevens het adres voor sieraden-reparaties en voor het knopen van uw Parels VOESTEN v/h BOETIEK WIGREE Christoffelkruid 32 Landweert tel, 04780-10098^ Verhuizen? gratis info "DE VERHUIZER" Schoolstraat 2a VENRAY 04780-12992 open ma.-vr. 13-17 uur p. JACOBS a zn Akkerweg 49 Venray telefqon 04780-81405 installatie materialen voor gas, water, electr. sanitair pompen en toebehoren rijwielen - onderdelen gereedschappen ijzerwaren, verfartikelen HAPpy HG3B7 voor vakman en k/usser HOE MAAKT U HET? Wij maken het goed! MEUBELMAKERIJ PETER LINSKENS voor: kwaliteitsmeu- beien Mtoi klassiek/modern of romantisch afspraak bij u aan huis Peter Linskens Schaapskuil 3 5815 CD Merselo tel. 04780-46587 Privé 04784-2640 tel. 04780-86230 De Peel j Tapijt- meubel- en gordijn reiniging Vrijwel direkt droog Speciale vlekverwijdering o.a. kauwgom - vet - verf - wijn - bloed - roest - etc. Vuilafstotende beschermlaag Geen versnelde vervuiling Wij reinigen bij u aan huis of bedrijf Speciale behandeling Perzen en Berbers WONINGEN. WINKELS, KANTOREN EN HORECA Bel voor gratis demonstratie, folder of offerte Regio Noord-Limburg I S'o WW: V'hX/.'- Wm \iH \%4 Boerenbond Leunen, St. Apolloniastr. 5 Leunen, tel. 04780-81495 Boerenbond Merselo, Haag 4 Merselo, tel. 04780-46443 Jepals en Berbers Al st^ch top - systeem i 3(m>t 50% korting Va Jg I yan ft ree [feurne I PERZEN WATERBEDDEN Schommerveld 21 Deurne E KWALITEIT T'Mcfal 04930-20150 Houtwerf Kleindorp 37 Merselo Tel. 04780-46338 rond en halfrond hout gefreesd paalhout tuinhout schutting hout enz maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur zaterdag 10.00-12.00 uur DERIKX COMPLEET INLIJSTWERK - Grote keuze staafhjsten - Aluminium wissellijsten m meer dan 50 kleuren. - Spiegels facet geslepen - Schilderslinnen, opspan nen borduurwerk enz. - Opplakken van foto's, posters enz. - Barth dealer o.a. Natural Hardwood. - Exclusieven litho's, zeef drukken, posters, grote keuze. - Wij verzorgen ook pro ject inlijstingen, ophang- systemen, vraag vrijblijvend naar de prijs. Alb. Schweitzerstraat 31 Tel. 04709-84268 nabij zwembad „De Berkel" Horst TE koop Manou eethoejt fel, 4^»téelen, nieü^$j*cjfs ƒ2200,- iGO> 04780-10948^ koop TE koop moibr stuurki blan kXkgflr^eth oek 4 sU>e1efr?-grote ruitertpauwstofel, Co.t tel. 04780-80661 TE koop liaard- en kachj* jut op mapUge- agen s tal li n g^ltfges 1 o te n ruin tel./p4780-41392 G vDE DRIESPRONG' Auto Verhuur Be»t«lwagjp*^ X. v*rt,u,,w^»*n* M Autohulppfénst - AutoschadèXpert Xe\. 04780-8 58 ZK XTAKELBERGING Bnenshoekweg 9, Leunen-Venray Groepsvervoer Particulier verzekerden GAK Detam Direktievervoer Rouw-, trouw en volgwagens TAXI TWAN PEETERS OVERLOONSEWEG 71 5804 AT VENRAY (dó dag en nacht bereikbaar Kunstgebit? Vervaardiging en reparatie van kunstgebitten Peter van Kuijk tandprotheticus De Gouden Leeuw 1a 5801 BX VENRAY 04780-88895/10108 koop IManta GSpïdT i bóu^fTi^eipd^ wit div^extra's teM?f780-107 10733 TE KpOP lewerk ser\ies 9/ delig, koperen pai/ 't (spring),bmx- de eiken X slaapkèmpf% party gegalvaniseerde roosUt/s Xtraptre- depf Fiat 600 opk napper l. 04780-89387 (na 18.00 uur) TE koop ieke franse kach^L aidpdte spie gel (alnfe<r30xl.30) tel. 04700-1391" (na 18.00 uur) TE^KJIOP elecTT kleinej ie kookplaat tel. 04781-36541

Peel en Maas | 1993 | | pagina 17