mmmmmm Venray's Mannenkoor Aostrumse zangkompeneej Zangers van St. Frans Venrode Gemengde Zangvereniging Crescendo Venray's Gregoriaans Koor Ars Musica Chrisko Bojema Tomorrow People De Troubadourtjes De Bandelieren Koninklijke Harmonie Euterpe M.M.S.K. St Petrus Banden Harmonieorkest Noord-Limburg Schutterij 't Zandakker Gilde St Jan Venray Toneelvere niging Balans Wijkgebouw 'Op 't Nipperke' Wijkvereniging Landweert Wijk Zuid PEEL EN MAAS Jeugd- natuurwacht Wijkcentrum Noord-West Jeugdvereniging De Springplank Jeugd Rode Kruis Venray e.o. Imkers Regio Venray F.N.V. Belasting Service WAO Belangen Werkgroep Venray L.V.B. Venray Vrouw Geloof en Leven Huisvrouwen- kontakt Brukske Computerclub Regio Venray Amnesty International Omroep Venray VW-nieuws PEEL EN MAAS uonueruay sepiemuei - rayma io Donderdag 9 sept: Om 19.30 uur repetitie voor de tenoren en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 16 sept.: Om 19.30 uur repetitie voor de bassen en om 20.00 uur gehele koor. Donderdag 23 sept.: om 19.30 uur repetitie voor de tenoren en om 20.00 uur voor het gehele koor. Donderdag 30 sept.: om 19.30 uur repetitie voor de bassen en om 20.00 uur gehele koor Zaterdag 11 sept.: om 17.30 uur re petitie vor het Holkoor by Café Thielen. Oud papier: aan de Molenhofweg t.o. oude melkfabriek links af (vanaf Venray). Afmelden by W. van Osch, tel 88930 liefst tussen 18.30 en 19.15 uur. Woensdag 15 sept.: repetitie 20.30 uur tenoren 21.00 uur voor het hele koor. Woensdag 22 sept.: repetitie 20.30 uur baritons en bassen, 21.00 uur voor het hele koor. Zaterdag 11 sept.: Bloemenaktie in Oostrum. Zaterdag 25 en zondag 26 sept.: Op treden herfst cultureel weekend in de Belgische gemeente Meyssen by Brussel. Zaterdag 9 okt.: Optreden in Well. Zaterdag 23 okt.: Optreden by int nationaal zangconcours in Hey- thuysen. Zondag 24 okt.: Zondagochtendcon cert inde schouwburg in Venray. Dinsdag 16 nov.: Optreden bij 5x11 seniorenavond in de schouwburg. Wij repeteren elke woensdag avond in het zaaltje van 't Alleman- scafé in Oost rum. Aan- of afmeldingen bij Frank Ritmeyer tel. 84565. Vrijdag 10 sept.: Om 19.00 uur re petitie voor het hele koor. Zaterdag 11 sept.: 's middags 'zwemmen in de Sprank (tijdstip wordt vrijdag op de repetitie be kendgemaakt). Na het zwemmen eten we gezamelyk in de Galmhut. Om 19.00 uur begint de diaMdeo- avond van de koorrreis. Hierbij zyn ook alle ouders en koorvrienden van harte welkom. Maandag 13 sept.: om 19.00 uur repetitie voor de alten. Dinsdag 14 sept.: Om 19.00 uur repetitie voor de sopranen. Afmelden bij iemand van je stem groep Algemeen: Hartelijk dank vor het inleveren van oud papier van af gelopen zaterdag. Dameskoor 's Woensdags om 20.00 uur repeti tie in zaal Thielen. Zondag 19 sept.: Dodenherdenking op het Engels kerkhof om 11.00 uur. Zaterdag 25 sept.: H. Mis Veldeke in de Grote Kerk om 19.00 uur. Zaterdag 2 okt.: Nqjaarsconcert met gem. zangver. Wallaria te Well om 20.00 uur. Zondag 31 okt.: Zondagochtendcon cert in de schouwburg om 11.30 uur. ïrdag 6 nov.: Ceciliafeest in Dansschool Janssen, om 20.00 uur. Bij verhindering graag uw afmel ding doorgeven aan mevr. V.d. Beke- rom, tel. 83332 of aan mevr. Sybere, tel. 81353 Volgende week woensdag 15 sept. optreden tijdens de regio-dagen in de schouwburg te Venray. Woens dag 22 sept. wederom eenzelfde programma. Anvang beide dagen 14.00 uur. U wordt minimaal een kwartier vóór aanvang in de schouwburg verwacht. Vrydag 17 september huwelijksmis in d Pa terskerk om 14.00 uur. We treden telkens aan in uniform. De laatste tyd is er vaak een beroep op de le den gedaan voor het opluisteren vna rouw- en jubileummissen in de Paterskerk. De opkomst en inzet was weer goed. Wy danken u daar voor oprecht. Op woensdag 6 oktober zal Cresc- nedo medewerking verlenen aan de ouderenmiddag in eht Vincent van Gochinsituut, Lokatie Noord singel (St. Anna). Aanvang 14.00 uur. Nadere mededelingen tijdens de repetitie. Repetitietyden: Elke woensdag van 17.30-19.00 uur in De Kemphaan na- by het Kennedyplein. Kom vrybly- vend eens een kylye nemen en nader kennis maken met ons koor. Afhieldingen by mevr. V.d. Ven, tel. 81317 of dhr. Croymans, tel. 81578. Zondag 12 sept. en zondag 3 oktoOm 11.00 uur repetitie in de St Servatiuskapel van het Vincent van Gogh Instituut Zaterdag 18 sept.: Om 18.30 uur H. Mis in de Paterskerk. Vrydag 15 okt.: Om 15.00 uur H. Mis in Dommeldal te Eindhoven b.g.v. een 70-jarig kloosterfeest. Inlichtingen en afmelden: W. Snijders, tel. 82975, Venray. Dinsdag 14 september: Van 19.30-20.00 uur repetitie voor de te noren, voor het hele koor van 20.00-22.00 uur in De Essel, Ursu- lastraat. Zaterdag 23 okt.: Concertavond te Blitterswijck, aanvang 20.00 uur. Indien u verhinderd bent dan ge lieve u zich af te melden bij: mevr. R. Janssen, Adelbertweg 1, tel. 84227 of-mevr. E. Coppus, Houtza gerstraat 11, tel. 82235. Oud papier kunt u deponeren in de container bij dhr. J. van Osch, Akkerweg 6. Jongerenkoor Hallo jongens en meisjes. Ons jongerenkoor Chrisko nodigt en thousiaste zangers/zangeressen uit om te komen zingen. Kom gerust eens kijken tydens onze repetitie avond, elke woensdag van 19.00- 20.30 uur in het parochiezaaltje van de Vredeskerk, Whistlerstraat 1. We hebben een gevarieerd repertoire watje zeker zal aanspreken! Voor meer informatie kun je kon- takt opnemen met Marly Driessen, tel. 88176 of met onze dirigente Nor- ma Ansinger, tel. 85234. We zingen iedere maand lx in de kerk en wel op zaterdag 25 sept. om 19.00 uur. Jongerenorkest Vrydag 10 sept. sarten we weer met de le repetitie. Alle orkestle den worden om 18.45 uur verwacht op het BoschveldCollege. Vind je het leuk om in een orkest te gaan spelen, dan ben je vrijdag 10 sept. ook van harte welkom. Afmelden by M. Verkuylen, tel. 04780-89016. Jeugdkoor Dinsdag 14 en 21 sept.: Koorrepeti tie van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag 26 sept.: Gezinsviering 11.00 (10.30 aanwezig). Zondag 24 okt.: Optreden Maria Roepaan. Zondag 31 okt.: Gezinsviering. Zondag 14 nov.: Jeugdkoorfestival Boschveld 14.30 uur. Zondag 28 nov.: Gezinsviering Afmelden by Joke, tel. 83806. Kinder- en Jeugdkoor Vrydag 10 sept.: Repetitie kinder koor 15.30-16.15 uur; repetitie jeugdkoor II 16.15-17.00 uur; Repeti tie jeugdkoor III 16.45-17.30 uur. Zaterdag 9 okt: Optreden Vier lingsbeek. Zondag 24 okt: Optreden Hey- thuyzen. beste jongelui, Een heleboel kinderen (meisjes, maar ook jongens) vinden het leuk om muziek te maken en te zingen. Vele van jullie zijn al bij de muziek school om een instrument te leren bespelen. Anderen willen graag zingen, liefst met vriendjes en vriendinneyes, maar weten niet waar ze dat kunnen. Welnu, er bestaat in Venray een kinder- en jeugdkor en het heet 'Troubadourtjes'. Alle kinderen die zeven jaar of ouder zyn kunnen bij dat koor leuke, makkelyke en wat moeilijkere liedjes gaan zingen. Al lemaal onder leiding van een echte dirigent nl. Mevrouw Strybos. Elke vrijdagmiddag na schooltijd wordt er flink geoefend in school 'Coninxhof. Enkele keren per jaar worden er uitvoeringen gehouden. Ook de ouders zyn dan welkom om te horen hoe goed jullie zingen. Als je interesse hebt en graag eens een keer wilt komen zingen (gewoon om eens te proberen) neem dan met my contact op voor een verdere afspraak. Ook voor vra gen en/of opmerkingen kun je al- tyd by mij terecht. Met muzikale groeten, Lea Rongen-Snijders, Arkstraat 3, 5801 VG Venray, tel. 04780-80017. Kinderkoor Maandag 13 sept.: Koorrepetitie van 15.30 tot 16.30 uur. Maandag 20 sept. Koorrepetitie van 15.30 tot 16.30. Dinsdag 21 sept. Extra repetitie sa men met jeugdkoor van 19.00 tot 19.30. Zondag 26 sept.: Gezinsviering om 11 uur. Afmelden by Doortje, tel. 83888. Harmonieorkest Donderdag 9 sept.: 20.00 uur Re petitie. Donderdag 16 sept: 20.00 uur Re petitie. Afmelden: H. v.d. Steeg, tel. 82539. Agenda 19 sept.: party repetitie 10.30 uur. 242 sept.: serenade bgv bruiloft Th. van Ooi. 26 sept.: Heythuyzen. 3 okt.: Fed. Toernooi Merselo. 24 okt.: Zondagochtendconcert schouwburg. 20 nov.: St. Nicolaas inhalen. 21 nov.: Jubileummis Piëlhaas. 27 nov.: Concours Veldhoven. Jeugdorkest Donderdag 9 sept: 18.45 uur Re petitie. Donderdag 16 sept.: 18.45 uur Re petitie. Afmelden: P. Noten, tel. 87858. Agenda 18 sept.: 14.30 uur Beukenrode. 3 okt.: Fed. Toernooi Merselo. Drumband Maandag 13 sept.: 19.30 uur Re petitie. Maandag 20 sept.: 19.30 uur Re petitie. Agenda 24 sept..- serenade bgv bruiloft Th. van Ooi. 3 okt.: Fed. Toernooi Merselo. 24 okt.: Zondagochtendconcert 20 nov.: St. Nicolaas inhalen. 21 nov.: Jubileum Piëlhaas. Bestuur Bestuursvergadering: 30 sept, db, 4 okt. ab. Maandag 13 sept.: Helpen kienen; Run Ewals. vrydag 24 sept.: Receptie 25-jarig huwelijk Fr. Rommen. Zaterdag 25 sept: Receptie 25-jarig jubileum W. van Lieshout. Indien men verhinderd is om te helpen by het kienen, dient men zelf voor vervanging te zorgen. Repetities m in i/mqj orettenzon dag van 10.00-12.00 uur en woens dag van 18.30-20.30 uur in de gymzaal van de KTS. Repetities muzikanten woensdag avond van 19.00-22.00 uur en zon dagochtend van 10.30-12.00 uur in de aula KTS, St Leerlingen groepsrepetitie woensdagavond van 19.00-20.00 uur. Opgave en inlichtingen nieuwe leden tydens genoemde repetitie uren. Afhielden by ziekte: mini/mqjo- retten: mevr. H. Linskens, tel. 83307; muzikanten by de blokhoof den, indien niet bereikbaar dan by: dhr. P. Alaerds, tel. 80418. Openbare repetities: Woensdag 15-22-29 september in zaal 't Kruuspunt, Americaanseweg 105, Horst-Meterik. Aanvang 20.00 uur. Afmelden: 04709-83665 of 81211. Bestuursvergadering: Dinsdag 14 september in café-rest. J. Coppus, Jacob merlostr. 1 Horst. Aanvang 20.00 uur. Concerten: Zondag 3 oktober Koffieconcert In Kepel Raadhuisplein 4 in Pannin- gen. Aanvang 11.30 uur. Zondag 28 november Adventsconcert in de Norbertuskerk in Horst. Afgelopen zaterdag namen enke le schutters van onze schutterrij aan het Bondskampioenschap by de Schutterij Wilhelmina uit Horst deel. Na 56 schoten was het Joop Linders die zich de kampioen van de D-klasse mocht noemen. Eervol tweede werd zyn vrouw, Toos Linders-Verhaeg, allebei proficiat Hedenavon wordtr er niet ge oefend op de Schuttersweide, voort aan zal niet meer geoefend worden op de donderdagavond tot en met maart A.s. zondag oefenen op de Schut tersweide. Aanvang 10.30 uur. Programma: 21 september: Ledenvergadering 26 september: Dekenaal- Schuttersfeest Sint Thomas van Aquino Blerick. beste (spelende) leden. We zyn in middels van het tweede bedrijf aan het genieten. Afgelopen dinsdag hebben we de eerste spel-repetitie ervan gehad. A.s. dinsdag 14-9 gaan we de tweede speel repetitie van het tweede bedrijf doen. Op aanraden van de regisseur wordt er zoveel mogelyk in de kleding gerepeteerd, die tydens de uitvoering gedragen zal worden. Houden jullie rekening met de extra repetitie volgende week vrydag 17-9. Tot kijk in de Galmhut a.s. dinsdag om 20.30 uur (precies) en toi toi toi met het leren van de tekst Vrijdag 10-9: Reünie 20.00 voor iedereen die op een of andere ma nier betrokken is of was met 't Wykgebouw. Zaterdag 11-9: Feestavond met li- femuziek en Bandparodist in de pauze. Voor iedereen gratis toegang. Zondag 12-9: Fruhshoppen en Luikse Markt vanaf 10.00 uur.Opge- luisterd door Joekskapel en lekker hapjes en drankjes. Ook hier gratis entree. Maandag 13-9: Volksdansen, aan vang 9.00. Biljartclub Op 't Nipper ke, aanvang 19.00 uur. Dinsdag 14-9:14.00-17.00 uur Ver eniging voor Ouderen Ons Genoe gen. Kaarten en biljarten. Country- en dansgroep Green River met de country-dansles, aanvang 20.00 uur. Woensdag 15-9: 9.00 uur Beter be wegen, daarna koersbal. Jeugdvere niging de Spetters van 14.00 tot 16.00 uur. Donderdag 16-9: Kaarten en bil jarten van 19.00-23.00 uur. De meeste activiteiten zijn weer gestart; alleen het knutselen nog niet. Op dinsdag 14 september en woensdag 15 september gaat deze activiteit weer van start. Maandagmiddag: Gym voor oude ren. Er zijn 2 groepen, groep 1 gymt van 13.30-14.30 uur en groep 2 van 14.30-15.30 uur. De 2 groepen drinken gezamenlyk koffie rond 14.30 uur. Woensdagmorgemvolksdansen voor ouderen WoensdagmiddagVan 13.30-17.00 uur Ouderenvereniging. U kunt kla- veij assen, kruisjassen, jokeren, dammen, schaken, sjoelen en bil jarten. De toegang is gratis voor le den van de wykvereniging. Donderdagmiddag: Van 15.15 tot 17.15 uur volksdansen voor kinde ren van Volksdansvereniging Opan- ka. Donderdagavond: Vrije avond; u bent van harte welkom om een kaartje te leggen, te sjoelen of te bil jarten of zo maar een praatje ma ken met een mede-wijkbewoner. Zou graag andere activiteiten zien? Laat het ons even weten; misschien kunen wy aan uw wensen voldoen. Alle aktiviteiten vinden plaats in wykcentrum 't Stekske, Kruiden laan 161 te Venray. Vrijdagavond sarten wy weer met onze wykactiviteiten. Met spellen avond o.a biljarten darten en kaar ten, aanvang 20.00 uur. Vrydag 17 september: Disco voor de jeugd van af 16 jaar heirtover meer in dat blad vna volgende week. Vrijdag 24 september kienen, aanvang 20.00 uur. Met ingang van oktober beginnen we ook met de kaartmiddag. Voor meer informatie kunt u bellen 85349-80004 Wykraad Zuid. elke week nieuws Hallo Jeugdnatuurwachters. Vori ge week hebben we ons bezig ge houden met onze zonnebloem-aktie. We hebben kun nen zien en lezen, dat het een span nende wedstrijd gaat worden, waarby de hoogte van de zonne bloemen elkaar niet veel ontlopen. De groei zit er nog flink in en daar om wachten we nog één week met de volgende opgave. Dus niet ko mende zaterdag, maar volgende week zaterdag kunnen jullie voor de tweede maal de hoogte doorgeven. Dan hebben we natuurlijk ook onze nieuwe Jeugdnatuurwachters van groep 7. die op hun installatie staan te wachten. Door allerlei om standigheden kan deze installatie niet eerder plaatsvinden, dan op 20 oktober a.s. Darna gaan we ook me teen beginnen met onze eerste ak- tie van dit schooljaar, nl. de puzzelwandeltochten. Dus tot die datum moeten jullie nog even ge duld hebben. Volgende week in de Peel en Maas meer nieuws over on ze zonnebloem-aktie. Tbt dan. Donderdag 9 sept: 20.00 uur Jaar vergadering Reisver. Efkus Weg gaat niet door. Nieuwe datum donderdag 23 sept. eveneens 20.00 uur. Maandag 13 sept: 20.00 uur Club avond sjoelen Den Hoender. Dinsdag 14 sept.: 09.00 uur Volks dansen, groep 1. Woensdag 15 sept: 09.00 uur Volksdansen, groep 2. 14.00 uur Handwerken. 18.45 uur Dansgroep First Choice. 21.00 uur Volksdan sen Den Hoender. 22.15 uur Nog een gezellig uurtje vertoeven. Vrijdag 17 sept: 20.00 uur Kienen tb.v. de Reisver. Efkus Weg; 19.00 uur zaal open. Gevraagd enkele vrijwilligers(sters) voor het jeugdwerk. Info tel. 86588. T)t ziens in wykcentrum Den Hoender. Donderdag 9 september (van avond) club voor de jeugd van de groepen 5 en 6. Van 18.30 tot 20.00 uur gaan we, by goed weer, softbal doen op het veldje. Als het niet goed weer is buiten blyven we bin nen voor de estafettespelen. Aan sluitend programmavergadering voor de donderdagleiding Zaterdag 11 september: open huis voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Van 19.30 tot 22.30 uur is iedereen welkom. Men kan zich uitleven in diverse spelen. Dinsdag 14 september, clubavond voor de jeugd van de groepen 7 en 8 en ouder. Tyd van 18.30 tot 20.00 uur. Het programma is nog niet be kend. Bestuursvergadering aan vang 20.00 uur. Jongeluilever nog snel de puzzel in. Laatste kans. Inleveradres Pr. Margrietstr. 19. Haast je. Ouders:Denk aan het betalen van de kontributie. Maak het over of be taal kontant. De fotos van het kamp zyn vele, nog steeds te bestellen. By vooruit betaling 1,10. Maandag 13 september, van 18.30 tot 20.00 uur kimspelen voor de kleintjes van de groepen 3 en 4. Kimspelen zyn spelen waarby het horen, kyken, voelen, ruiken een belangryke plaats inneemt. Het jeugd Rode Kruis seizoen gaat weer van start op maandag 13 sep tember voor groep BI. Denk aan het inleveren van de bon voor de Pro vinciale dag op 18 september in Weert. Wij vragen de ouders om a.u.b. u op te geven voor te ryden. Noteer 1,2,7,8, oktober vast in jullie agenda i.v.m. de week van het Brood. Kontaktdag Op zondag 12 september a.s. wordt een kontaktmorgen gehouden. Waar we wetenswaardigheden uit wisselen in een informele sfeer. Al le imkers zyn van harte welkom by de Fhm. Vogels, Moosdyk 5 te Ys- selsteyn. Byeenkomst om ongeveer 10.30 uur. Ook dit nqjaar organiseerd de FNV weer een belasting cursus. De ze wordt in oktober-november en december in Venray gegeven. FNV leden of echtgenote hiervan die hiervoor interesse hebben kunnen zich, indien al niet gedaan opgeven bij A. Huybere Kruitweg 2, 5801 XT Venray, tel. 04780-11378. Gelieve dit te doen voor 20 sept. a.s. De AAW-WAO Belangen Werk groep houdt weer spreekuur op 22 sept. en 13 okt a.s. in wykcentrum 't Schöpke, Veltumse Kleffen 62A te Venray, van 14.00 tot 17.00 uur. Iedereen kan hier informatie ver krijgen op het gebied van sociale uitkeringen en gemeentelijke be lastingen en heffingen. Voor een bezoek aan dit meld punt kunt u kontakt opnemen met de heer J. Peeters, tel. 04780-85874. Er wordt dan met u een afspraak ge maakt voor verdere behandeling van uw klachten. De WAO Belangen Werkgroep Venray geeft o.a. informatie over: ziektewet; uitkeringen; werkwijze GMD, GAK, ABP; gemeentelijke be lastingen; gemeentelijke heffingen; verlagen of stopzetten van uitkerin gen; aanvragen AWW-voorzienin- gen; beroepszaken; gedeeltelijke WAO-uitkeringen; passende arbeid bij WAO en WW-uitkeringen; AAW- uitkeringen. De laatste jaren is er veel veran derd op het gebied van sociale uit keringen. Daardoor is het moeilijk te weten waar men precies aan toe is. Op dit moment staat de WAO sterk in de belangstelling en het is nog maar de vraag of de WAO-uit- kering in haar huidige vorm blijft. Op dinsdag 14 sept openen wij het seizoen met een H. Mis om 19.00 uur in de Grote Kerk. Deze H. Mis is ti.v. alle leden en overleden leden en wij hopen dat u allen aan wezig bent (graag vooraan plaatsne men). Daarna verwachten wy u in 'De Volle Maan' waarby u ontvan gen wordt met een kopje koffie en gebak. Na het openingswoord van de voorzitter wordt de avond ver zorgd door IKVOS. Caroline vd Hulst vertelt o.a. over Max Havelaar- koffie en de derde wereld pro ducten. Dinsdag 19 okt. is er een spellen- middag bij Roelanzia in Ysselsteyn. Aanvang 14.00 uur.De eigen bijdra ge hiervoor is 5.-- p.p. incl. koffie met gebak. In de pauze op de lede navond van 14 sept kunt u zich hiervoor opgeven by Maria Lom men en dan tevens de eigen bijdra gen van 5,- voldoen. Als er dames zijn die vervoer beschikbaar heb ben op 19 okt. willen zy dit dan te vens by Maria opgeven. Tbt ziens. Verhalen van vouwen in de bijbel. De werkgroep Vrouw Geloof en Le ven is in 1984 ontstaan uit de be hoefte van vrouwen hun geloof vorm en inhoud te geven in deze tyd. De komende maanden organi seert de werkgroep o,a. een 6-tal thema-ochtenden in Venray. Lei draad daarbij is het boelye 'Gaande onze weg'. Daarin staan vrouwen- verhalen uit de bybel, naast levens verhalen van vrouwen uit onze tyd. Samen gan we kijken, wat die ver halen vor ons gemeen hebben en wat die voor ons betekenen. De thema-ochtenden worden gehou den in het gebouw van de Volksuni versiteit, Oostsingel 37a, Venray, Lokaal 2. Data: 7, 14 en 28 oktober 4, 11 en 18 november. Tyd: 9.15-11.15 uur. De kosten bedragen 15,- vor 6 ochtenden. U kunt zich opgeven by Liesbeth van Berlo, tel. 86036. Dinsdag 14 sept openen wij het tweede seizoen van 1993 met het programma sacred dance. Sacred dance is een vorm van dansbewe gingen, die een meditatief karakter hebben en o.a. bedoeld zyn om uiting te geven aan je gevoelens, ledereen kan het leren. Bent u geïnteresseerd in dit gebeuren, komt u dan 14 sept 's ochtends naar de Kiosk, alwaar u van 9.00 tot 11.15 uur meer informatie zult u krygen en zelf aan den lyve kunt ondervinden wat sacred dance in houdt Deelname kost 2,75 p.p. in cl. 1 kop koffie, p.p., incl. een kop koffie. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht by Lenie Gosling (tel. 81059) of Ria v.Brederode (tel. 87042). Tot ziens! Vrydag 10 september is er weer een byeenkomst van de computer club Regio Venray in het gebouw van de volksuniversiteit aan de Oostsingel te Venray. De byeen- komsten zyn in principe bedoeld voor onze leden, maar ook niet le den zyn welkom. De aanvang is 19.00 uur. Voor vragen en informa tie over onze clubactiviteiten kunt u bellen met Frans (tel. 86198), Jan (tel. 85162) of Rob (tel. 83766). Mensenrechten...een hopeloze zaak? Dat lijkt dikwyls zo en mis schien is het ook wel hopeloos, maar zéker als er nietts tegen ge daan wordt. En dat is nu juist het werk van Amnesty International; het aan de kaak stellen van schen dingen van mensenrechten en het steeds weer protesteren tegen het onrecht dat in veel landen burgers wordt aangedaan door de eigen re gering en/of gewelddadige opposi tiegroeperingen. Iedereen kan Amnesty Internati onal helpen by haar werk door lid te worden 47,50 per jaar, door ac tief mee te werken in een plaatseiy- ke groep, maar in Venray ook door zich aan te melden als thuis- schryver. Al byna 10 jaar krygen veel thuisschryvere elke maand gratis één of meer voorbeeldbrieven in hun brievenbus die zy overeehry- ven o ftypen en versturen naar re geringen die mensenrechten schenden. Al die brieven uit Ven ray, uit Nederland en uit ander lan den samen zorgen ervoor dat een van de drie onschuldige gevange nen voor wie geschreven wordt ver vroegd vrykomt en dat landen beloven schendingen van mensen rechten te onderzoeken en de schuldigen te straffen. Er is helaas nog ontzettend veel werk te doen. Daarom is ook uw hulp nodig. Gebruik uw pen als wa pen tegen onrecht fen schryf mee met de thuisschryvere van de Amnesty-groep Venray. Inlichtin gen.- H. Stevens, tel. 04780-89642 of C. Hoedemaekere, tel. 04780-84479. Donderdag 9 sept.: 13.00-14.00u: Varia 19.00-20.00u:Lokaal centraal. Informatie- en actualiteitenpro gramma Onderwerpen: 'Venrayse monumenten in het groen Kunst man ifstatie '93 Geheimen' en na- tuurlyk het lokaal weerbericht Vrydag 10 sept: 13.00-14.00u: Varia. 18.00-19.00u: 'Natuuriyk in de tuin'. Tuintips door tuin- en landschap- sarchitekt Frits Ruyten. U kunt uw vragen zowel schriftelyk vooralf als wel mondeling gedurende het pro gramma aan Frits Ruyten voorleg gen! Adres: Raadhuisstraat 18, 5801. 5801 MA Venray. Tblefoon studio: 27269. 19.00-20.00u: Tussen 7 en 8. infor matie. lokaal nieuws en weerbe richt voor het weekeinde van weerman Bert Vloet LIVE! Oficiële opening door de commissaris van de Koningin baron van Voorst tot Voorst van de tentoonstelling '93 geheimen' in het Odapark. 20.00-20.30u: Verslag van de ope ning van het vernieuwde stadhuis door baron Voorst tot Voorst Zaterdag 11 sept: Open huis omroep Venray in studio StAnna. ter gelegenheid van de open monumentendag houdt Om roep Venray open huis. Iedereen is welkom. ll.00-12.00u: LIVE: Officiële ope ning Open Monumentendag '93 door wethouder J. Driessen. 12.00-14.00u: Evenementenkalen der voor Venray en omstreken. 14.00-16.00u: Cocktail. 16.00-18.00u: Jo on the road again.. 18.00-19.00u: Peelgrass. Country- muziek en informatie. 19.00-20.00u: Stopwatch - een voor uitblik op het sportgebeuren van zondag met speciale aandacht voor de voetbalverenigingen Leunen en Ysselsteyn. Zondag 12 sept: ll.00-13.00u: Verzoekplaten pro gramma, ter gelegenheid van de Na tionale Ziekendag kunnen vandaag speciaal verzoekplaten aangevraagd worden voor en door zieken. U kunt bellen naar tel. 12362. 13.00-l5.00u: Ruben in de middag 15.00-18.00u: Sport Magazine. Tus senstanden uitslagen en sport nieuws. Voor uw sportuitslagen kunt u bellen naar 12362. 18.00-19.00u-. YOVEL - hét jongeren programma van Omroep Venray. Maandag 13 sept: 12.00-13.00u: Omroep venray op be zoek by Rank Xerox. 13.00-14.00u: Varia. 19.00-20.00u: Tussen 7 en 8. Infor matie. lokaal nieuws en weer bericht 20.00-21.00u: Peelgrass, Country- muziek met informatie. Dinsdag 14 sept: 13.00-14.00u: Varia. 19.00-20.00u: Tussen 7 en 8. Lokaal nieuws en weerbericht 20.00-21.00u-. Rock and Roll all fla vors. Muziek uit de jaren vyftig Woensdag 15 sept: 13.00-14.00u: Varia. 19.00-20.00u: Tussen 7 en 8. Infor matie, lokaal nieuws en weer bericht. 20.00-21.00u: Verzoekplatenpro- gramma het 'Venrods ketierke', tel. studio 27269. 21.00-22.00u: Muzikaal thema programma. Omroep Venray is te beluisteren via de ether op de FM 90.2 Mhz. en via de kabel op 102.6 Mhz. Voor in formatie kunt u schry ven of bellen naar: Cees Matthyssen, Denne noord 18, 5801 SV Venrav, tel. 04780-13656, fax 04780-87598. Onderstaand volgt een greep uit de vele vooretellingen die u by ons kunt boeken. September: 1 t/m 30: Phantom of the Opera, Scheveningen 11: Oosterhout Bleuesfestival, Oosterhout 11: Rockwood. Lommei 16: The Nits, Hoensbroek 18: José Car re ras, Rotterdam 18: Javaans Indonesisch Gala Con cert, Breda 19: Paul McCartney, Dortmund 25: UB40. Heereveen 26: The Dublinere, Amsterdam 28: Lynyrd Skynyrd, Utrecht Oktober: 1 t/m 31: Phantom of the Opera, Scheveningen 2: UB40, Rotterdam 4: All Star Super Band, Breda 8: Candy Dulfer, Arnhem 10: Maria Dellourdes, Rotterdam 15: Harrie Belafonte, Den Haag 15: John Hiatt, Maastricht 21: Young Tyaikovsky. Den Haag 22: Julien Clerc, Den Haag 22: Eros Ramazotti, Maastricht 26: Die lustige Witwe, Den Haag 29: Lois Lane. Arnhem 31: De Nederlandse Schlagerpara de, Mierlo November: 1 t/m 30: Phantom of the Opera (beh. Ma.), Scheveningen 6: Fhts Domino, Rotterdam 7: Cliff Richard. Rotterdam 23: Don Carlos. Amsterdam 25 t/m 28: A Chorus Line, Am sterdam 26/27: Bolshoi en Kirov, Dan Haag 29: Whitney Houston, Pkrys Het 2e concert van Phlip Morris Classical. Spectaculair op 12 sep tember aa. in Ahoy gaat niet door.

Peel en Maas | 1993 | | pagina 15