fmmmsmms vouvo Venray's [annenkoor koninklijke Harmonie Euterpe Ars Musica Dameskoor Venrode De Vredesklokjes Crescendo Zangers van St. Frans Fanfare O.L.V. Gilde Holthees-Smakt M.M.S.K. St Petrus Banden Jongerenorkest Jeugdkoor Tomorrow People Jongerenkoor Chrisko Kinderkoor De Bandelieren Wijkcentrum Noord-West Wijkgebouw 'Op 't Nipperke' Buurt vereniging Brukske Wijkvereniging Veltum De Springplank A.F.V. Venray HANS KOK VENLO b.v. Amnesty International Meidengroep Fantasygirls Landweert Surantar 0JC Dingus Lourdescomité afd. Venray Jeugd- natuurwacht N.J.N. Country Club Green River Philatelica Vereniging Natio nale Bedevaarten Heil der Zieken Bond voor Ouderen Vereniging voor alleenstaanden Rotaract Club Venray Feestweekend Wijk Smakterheide p1, FN MAAS Donderdag 1 juni - Pagina 7 huistyd rsbedrt voorzi Donderdag 1 juni om 19.30 'ting c repetitie 2e tenoren en om n achti uur gehele koor. 2e toili l(ierdag 8 juni om 19.30 uur [tie baritons en om 20.00 uur këije koor. Na afloop repetitie toet- badki irs nr. 57; 30; 40; 42; 45; 46; 53 ap wa<| ensdag 14 juni bestuursverga- g- ïdag 11 juni ev. deelname aan ii otdag jeugdvierdaagse 20 km. '.C om 13.00 uur. Alleen bij vol- A de deelname! Öpgave a.s. don- ag bij Jac. Nooyen. Juli opluistering H. Mis in teren voor Fons. Aanvang jHuur. I aan de vakantie is de le- top van 't Venrays Mannan- opgeheven. Nieuwe leden ïen zich nu opgeven zodat men vakantie 't nieuwe repertoire kunnen gaan in studeren. Op- ■bij secretaris H. Oudenhoven, *4788-1625 of A. v. Gestel tel. 46 of op de wekelijkse repetitie- fd op donderdag in de inhóf. en repetitie wegens vakantie 0 en 27 juli en 3 augustus, jnelden bij A. v. Gestel tel 6. Harmonieorkest ig 2 juni: 20.00 uur repetitie, inderdag 8 juni: 20.00 uur re- lergini eerd 47 melden: H. v.d. Steeg, tel. 19. wooi genda richtin en 4 juni: aspergefeesten Ven- achte Zaterdag 14.00 uur en zondag uur. ilaapkijuni: serenade i.v.m. 25-jarig hu- toil$jk. Verzamelen parkeerterrein flingbaan 19.00 uur. juni: inhalen jeugdvierdaagse. juni: repetie 20.00 uur. 3 juni: repetitie 20.00 uur. 5 juni: 25-jarig priesterfeest, t november: concours te Boekei. Jeugdorkest inderdag ljuni: 18.30 uur re- ;ie. inderdag 8 juni: 18.30 uur re ide. inderdag 15 juni geen repetitie, telden: P. Noten, tel 87858 mda ljuni: aspergefeesten. Optreden iwburgplein. Aanvang 13.00 ]2juni: repetitie 18.30. 124 juni: A-B-C examens. 1 juni: afsluiting van seizoen. 0 Perdstal. antie tm 23 augustus. 24 Au- s eerste repetitie. 6 nov.: concert met jeugdharmo- Horst. Drumband ■Maandag 5 juni: 18.45-19.30 les; f 30-20.45 uur repetitie. Ifmelden: clublokaal, tel. 82515. i Agenda 13 en 4 juni: aspergefeesten Ven- Zaterdag 14.00 uur en zondag ,00 uur. ljuni: serenade i.v.m. 25-jarig hu- il\jk. Verzamelen om 19.00 uur svlingbaan. ljuni: inhalen jeugdvierdaagse. 125 juni: 25-jarig priesterfeest. ;stuur Jlestuürsvergadering: 19 juni |00 uur. lepetitie drumband [Maandag 5 juni: H. Thomassen. Maandag 12 juni: P. Noten. Maandag 19 juni: J. Vossen. linsdag 6 juni: 19.30 uur repeti- voor de alten; om 20.00 uur voor hele koor in de Essel, Ursu- traat. an de ndien u verhinderd bent dan ge ve u zich af te melden bij: dhr. J. a, Kolkweg 3. tel. 81221 of E. Coppus, Houtzagerstraat ligbac tel. 82235. Dud papier kunt u deponeren in container bij dhr. J. van Osch, kerweg 6. ge Vrijdag 2 juni om 15.30 uur luistering van de huwelijks- enst van Maria Sijbers en René >en, in de kapel van het zie- nhuis. Woensdag 7 juni om 20.00 uur re- titie. iterdag 10 juni concert in Voer- (Dld). Vertrek in de vroege na- idag, in officiële kledij. Voensdag 28 juni laatste repetitie 1 >r de zomeivakantie. irdag 1 juli om 19.00 uur idmis in de Vredeskerk. s u verhinderd bent, graag uw leiding aan mevr. Sijbers, tel. 153 of aan nïevr. Bekerom tel. 1332. Kinder- en Jeugdkoor Vrijdag 2 juni: repetitie kinder koor van 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor van 16.45-17.30 uur. Vrijdag 9 juni: geen repetitie (vierdaagse). Vrijdag 16 juni: repetitie kinder koor 16.00-16.45 uur; repetitie jeugdkoor 16.45-17.30 uur. Festivalrepetitie: woensdag 31 mei, 7 en 14 juni. Zaterdag 17 juni: Festival Well om 13.30 uur. Het kooijaar loopt op z'n laatste benen, maar op sterke! Sluiten we het kooijaar net zo geweldig af als we het begonnen zijn dan mogen jullie best een beetje trots zijn, dus nog even doorzetten. Gemengde Zangvereniging A.s. Zondag 4 juni hoeven wij niet de Hoogmis te zingen. Wel zingen wij vrijdag 2 juni om 15.00 uur een Huwelijksmis waarbij u verzocht wordt allemaal aanwezig te zijn en ook natuurlijk bij de wekelijkse re- petitie's: van 18.00-19.00 uur in de Kemphaan aan het Kennedyplein, waar ook eventuele nieuwe leden zich kunnen melden. Contactpersoon: Mevr. v. Meyel, tel. 82133. Of mevr. v.d. Ven, tel. 81317. Agenda; Vrijdag 2 juni: om 18.30 uur voor alten en sopranen; om 19.15 uur voor tenoren en bassen. Zondag 4 juni: om 10.14 uur Hoogmis in Paterskerk. Maandag 5 juni: om 1-9.00 spel- avond voor alle jongens. Dinsdag 6 juni: om 18.30 uur al leen voor de alten. Woensdag 7 juni: om 18.30 uur al leen voor de sopranen. Eventuele afmeldingen: alléén bij dhr. Buys, tel. 81091, tussen 17.45 en 18.00 uur. Algemeen: De Kennedymars Venray van af gelopen weekend mag in alle op zichten zeer geslaagd genoemd worden. Proficiat aan de koorleden die het hebben aangedurfd aan de ze monstertocht mee te doen. Har telijk dank aan al die ouders en koofleden die liebben meegehol pen. Er is met veel enthousiasme heel hard gewerkt. Prima dat dit zo kan. Donderdag is de wekelijkse repe titie in het Pelgrimshuis; aanvang 20.00 uur precies. Opruimploeg voor de maand juni: Ser Geurts, Werner de Hondt, Petra Geurts. Als je niet kunt, zorg dan zelf voor vervanging. Het programma voor juni: 11 juni: Defile avondvierdaagse. 22 juni: Optreden Schuttersveld. 29 juni: Laatste repetitie en kwar taal vergadering. Voor afmeldingen: Leo van Dijck, tel. 04780-87663 of Marian van Os, tel. 04781-2003. Voor opleidingen: Vic Gerrits, tel. 04782-202. Voor algemene informatie: Geert Mulders, tel. 04782-830. Sekretariaat: Marian van der Woude, tel. 04782-801. Agenda: 6 juni: Bestuursvergadering. 11 juni: avondvierdaagse. 25 juni: Veltum. 26 aug.: Gennep. 27 aug.: St. Annakermis. 2 sept.: Taptoe Venray. Afmelden bij ziekte: mini/majo- retten: mevr. Maassen, tel. 85026; muzikanten: Tbn Huybers, tel. 87380. BOJEMA Vrijdag 2 juni: 18.45 uur geza menlijke repetitie. Vrijdag 9 juni: 18.45 uur geza menlijke repetitie. SALTARELLO Zondag 4 juni: 10.30 uur geza menlijke repetitie in de Gahnhut. Zondag 11 juni: geen repetitie. Afmelden en informatie bij P. Fhl- co Franken, tel. 85855. Dinsdag 6 en 13 juni: koorrepeti tie van 19.00 tot 20.00 uur. Zie verder agenda van Bande lieren. Denken jullie aan de muziek instrumenten? Hallo allemaal, zaterdag zingen wij weer in de Vredeskerk om 19.00 uur. Wil je a.u.b. tijdig aanwezig zyn. Als je niet kunt komen wil je je dan afmelden bij mij. tel. 04780-82826. /Verdere data: 17 juni: feestavond. 25 juni: mis Vredeskerk, 10.30 uur. Jongeren tussen de 13 en de 30 zijn van harte welkom een kijkje te nemen by onze repetities, elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in het zaaltje naast de Vredeskerk. Groetjes, John. Dinsdag 6 en 13 juni: koorrepeti tie van 18.30 tot 19.30 uur. Zaterdag 17 juni: we zingen de mis om 19.00 uur in de Grote Kerk. Zondag 18 juhi: we zingen de ge zinsmis om 11.00 uur in de Grote Kerk. Vrijdag 23 en zaterdag 24 juni: weekend-koorkamp! 5 Juni: 20.00 uur Sjoelen, sjoel club „Den Hoender". 6 Juni: 09.00 uur Volksdansen o.l.v. Ans. 7 Juni: 09.00 uur Volksdansen o.l.v. Ans. 14.00 uur Jeugdwerk. 14.00 uur Handwerken. 21.00 uur Volksdansen „Den Hoender". 22.00 uur Nog een gezellig uurtje ver toeven. 10 Juni: 19.00 uur t/m 22.00 uur Disco, alcohol-vry. Gratis toegang. 11 Juni: 19.30 uur Kienen t.b.v. het Wijkcentrum. 18.30 zaal open. Oproep aan personen die zich willen inzetten voor de jeugd in de wijk Noord West. De woensdagmid dag Jeugdclub (basisschool) heeft in september geen leidingsteam meer. Als wij in september niet Voldoen de vrijwilligers in kunnen zetten zijn wij gedwongen om met deze Jeugdaktiviteit te stoppen. Voor op gave of inlichtingen tel. 83597 en 87024. De kinderen van Noord West zijn u dankbaar. TOT ZIENS IN WIJKCENTRUM NOORD WEST. Aktiviteitenrooster voor de week van 4 juni t/m 11 juni. Zondag: kaarten/biljarten van 19.00-24.00 uur. Maandag: Bejaardenvereniging "Ons Genoegen" van 14.00-17.00 uur. Biljartclub "Op 't Nipperke", aanvang 19.00 uur. Dinsdag: Vergadering wijkraad aanvang 19.30 kleine zaal. Verga dering Toneelvereniging Ventiel, aanvang 20.00 uur in grote zaal. Woensdag: Toneelvereniging "Ventiel", aanvang repetitie 20.00 uur. Donderdag: Kaarten/biljarten van 19.00- 24.00 uur Vrijdag: Jeugd van 12 tot 18 jaar de „Chewing Gums" van 20.00 tot 22.00 uur. A.s. zaterdag 14 juni organiseert de buurtvereniging Brukske weer een zomermarkt. Van 09.00 tot 16.00 uur. Er zijn nog kramen te huur. U kunt deze kramen huren voor 35,- bij mevr. N. Rodenburg. Tel. 86872. Ook voor de kinderen zijn er leuke attracties. Jeugdclubs De clubs zijn gesloten wegens va kantie tot half september. Dansen voor ouderen (50+) Door vakantie gesloten tot eind september. 6 juni: bestuursvergadering Wijk vereniging Veltum. De vergadering is openbaai'. Aanvang 20.30 uur. 25 juni: ZESKAMP VELTUM. Re serveer deze zondag voor onze jaar lijkse Zeskamp. Programma: Donderdag 1 juni: Kwis en spel. Voor de jeugd van 6-9 jaar. Dinsdag 6 juni: Spoorzoeken met pijlen op de weg. Voor de jeugd van 9-12 jaar. Voor beide groepen club van 18.30-20.00 uur. Zaterdags zijn we open voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar. We zijn dan open van 19.30 tot 22.30 uur. Groetjes, de leiding Op 25 mei j.l. bezocht Joop Wismans de fotoclub met een fotot- serie gemaakt bij de Inalfa in op dracht van dat bedrijf. De kunstenaar toonde zijn eigen visie. Het werk Werd door de aanwe zigen bijzonder gewaardeerd, niet alleen door de technische perfektie Off. dealer: U belt: 077-821818 Venrayseweg 28 Venlo-Blerick Waor gón die vur? Bij de Kennedymars waren ook mensen te zien met duidelijk zicht baar het volgende embleem: éen brandende kaars met prikkeldraad er om heen. Het waren leden van de Amnesty-groep Venray. Drie van hen hebben de 80 kilometers volge- maakt. De anderen hebben de eerste 10 kilometer meegelopen en hebben hen de volgende dag bij de 'zware' trajekten steun verleend. De Amnesty-groep Venray wil ie dereen bedanken die of door het kopen van een sponsorkaart of op een andere manier het werk van de groep heeft gesteund. Daarbij mo gen de winkeliers niet vergeten worden die belangeloos onze spon sorkaarten verkochten. Onderweg hebben we nog veel op merkingen over de kaars te horen gekregen. Enkele uitspraken willen wij aanhalen. "Waor gón die vur?" (Waar lopen die voor!). "Waor zien die kaerskes vur? (Waar zijn die kaarsjes voor?). "Amnesty, die liepen vurrig jaor ok rnit!" (Amnesty, die liepen vorig jaar ook mee!). "Hé, Amnesty, Liberty and Free dom for all!" (Hé, Amnesty, vrijheid en gerechtigheid voor ieder). "Brande de kaerskes nog?" (Bran den de kaarsjes nog?). 'Amnesty.is p rima! "Vur Amnesty! en daarna applaus! "Ik dacht, dat jullie tegen marte len waren!?!" Dit zijn enkele van de vele opmer kingen en ze hebben de Amnesty- lopers gesteund. Dus onze hartelij ke dank! Wat is Amnesty International nu? Het is een onafhankelijke, we reldwijde organisatie die werkt voor de vrijlating van mensen die om hun godsdienstige of politieke overtuiging, ras, taal, sexe of etni sche afkomst gevangen zitten en die geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd. Amnesty werkt yoor eerlijke processen voor alle politie ke gevangen. Amnesty werkt voor de afschaffing van de doodstraf en van marteling voor alle ge vangenen. Wilt u meer inlichtingen over het werk van Amnesty International? Bel dan naar Carola Hoedemaekers, tel. 04780-84479. maar ook door de inhoud van het gebodene. Donderdag 8 juni is er een „Eigen Werk" - avond in het clubgebouw aan het Kennedyplein. De leden hebben eigen opnamen by zich die ter bespreking aan de aanwezigen worden voorgelegd. Aanvang: 20.00 uur, Kennedy plein 1 te Venray. Wij willen graag alle wijkbewo ners van harte bedanken voor hun belangstelling en interesse in het meidenwerk van de wijk Landweert. Door de geweldige opkomst, die stimulerend werkt, naar onze groepsleden, kunnen we de show als zéér geslaagd noemen. Het op treden van Wendy bracht al meteen een geweldige sfeer in het publiek. Eigenlijk kunnen we voor dit optre den niet zo goed woorden vinden, het was weer die Wendy! De modeshow 3000 bracht voor velen de ene verbazing na de ande re....wat een fantastische ideeën en een creativiteit dit zyn enkele van de reacties uit het enthousiaste pu bliek. Het was voor ons als groep erg fijn al deze complimenten in ontvangst te mogen nemen. De rap-fbrmatie „Kim en Femke" bracht voor velen in het publiek een culturele knaller. We weten nu de kunst te verstaan Hip Hop...Push it! Terugkijkend op dit alles kunnen we zeggen dat we graag weer een keer terugkomen met een open avond van de meidengroep in ons eigen wijkcentrum. Nu gaan we eerst een poos met vakantie maar- op 23 augustus staat de deur weer open voor alle meiden van 12 tot 16 jaar. Je kunt ons dan weer vinden in de jeugdruimte op woensdaga vond van 7 tot 9 uur, van het wijk centrum 't Stekske, aan de Kruidenlaan. Voor meer informatie kun je terecht bij Silvia tel. 83544 of Miranda, Lathyrus 3. De Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse vereniging Surantar, or ganiseert op 9 juni a.s. een spellet jesavond in de Kiosk. Aanvang 20.00 uur. Deze avond zal in het teken staan van Surinaamse spellen als Voetsie, troofcall, chip etc. Daarnaast roept de vereniging mensen op die in het bezit zijn van andere spellen, zodat deze niet ver loren, gaan en dat andere mensen deze niet vergeten. Naast deze spellen is er op deze avond gelegenheid om elkaar op ongedwongen wijze te ontmoeten. De entree is gratis. Agenda: 15 juni: Lezing over Aruba in Den Hoender. 01 juli: Feest met de band Fun- master in Dansschool Janssen. De ideale schoonzonen in cafe Dingus te Venray op vrijdag 2 juni a.s. Entree 2,50. Aanvang 21.30 uur. De ideale schoonzonen zyn 3 on gehuwde boekhouders uit de Randjtad die graag het enorme suc ces willen evenaren van illustere voorbeelden als Ronnie Tober, Johnny Lion, Rudi Carrell en de Simple Minds om ooit nog eens aan de vrouw te geraken. Ze hebben hun bureau's en ord ners aan de kant geschoven en op een verzamelbeurs 3 kostuums van Ben Cramer op de kop weten te tik ken. Sindsdien is het de heren voor de wind gegaan. Via de straten van Amsterdam, Cuyck en Zoetermeer traden zij met veel succes op in ca- Hier volgen de vertrektijden va nuit Lourdes voor de pelgrims van de bedevaart van 1 t/m 8 juni. Vertrek Lourdes 17.53 Aankomst Maastricht 08.32 Aankomst Roermond 09.35 Overstappen Venlo Vertrek Roermond 10.03 Aankomst Venlö 10.31 Vertrek Venlo 10.42 Aankomst Venray 10.58 Vertrek Venray 11.17 Hallo Jeugdnatuurwachters, jul lie hebben inmiddels allemaal de vyf zonnepitten ontvangen. Hier mee gaan we de zogenaamde zonne bloemwedstrijd houden. Het is namelyk de bedoeling datje een zo hoog mogelijk zonnebloem gaat kweken. De zonnepitten zyn speci aal geprepareerd en het is belang rijk, dat je de bijgeleverde beschrijving eerst goed doorleest voordatje de pitten gaat poten. Deze beschrijving zit by de aanvulling voor de multomap, die jullie ook al lemaal hebben gekregen. Als je al les volgens de beschrijving doet is succes verzekerd! Tbt de volgende keer. WAT DOET DE NEDERLANDSE JEUGDBOND VOOR NA- TUURSTUDIE? Zoals de titel al zegt, wil de NJN aan jongeren tussen 12 en 23 jaar kennis over en liefde voor de na tuur bijbrengen. Dit werk wordt gedaan door de af delingen, waarvan er 51 in ons land zyn. Zij organiseren het hele jaar door kampen, excursies en lezin gen. Deze gaan meestal over twee of meer onderdelen. De landelijke werkgroepen houden zich met één onderdeel bezig, zoals strand, vo gels, planten, milieu, zoogdieren of insekten. De afdelingen zijn verza meld in district en ongeveer zo groot als de provincies. Wil je nog meer informatie over de NJN dan kun je Kamiel Spoelstra bellen, tel. 04781-1324 in Vier lingsbeek. Dan de volgende excursie van afde ling Venray. Op 2 juni begint een vleermuisweekendje in de Hamert. Je had je allang moeten opgeven, maar als je' toch vleermuizen wilt zien, jun je meegaan met de lande lijke zoogdierennacht (vleermuizen zijn ook zoogdieren). Hiervoor hoef je je niet op te geven, je komt ge woon op zaterdag 10 juni om 19.00 uur naar het schouwburg plein. Voor meer informatie kun je Kamiel Spoelstra bellen. 04781-1324. Je moet zelfs bellen!!! Marieke. Organiseert, op zaterdag 3 juni een country-avond met gezellige dansbare muziek in "De Herberg" in Leunen. De entree is gratis en ie dereen is ran harte welkom. Wy streven er naar om dit elke eerste zaterdag van de maand te doen. Op zondag 4 juni is er weer de maandelijkse ruilmorgen, die in sa menwerking met de „Verzamelaar" gehouden wordt in wykcentrum de Kiosk te Venray. Buiten postzegels, kunt u ook rui len met andere objecten, zoals munten, ansichtkaarten e.d. De beurs wordt gehouden van 10.00 t/m 13.00 uur. De entree is gratis en er is vol doende parkeergelegenheid. fe's, jongerencentra, theaters etc. Zelfs de stap naar Hilversum bleek klein. Ze zijn live te beluiste ren geweest in De Steen en Beens how (VARA) 2 x; Voor wie niet kyken wil (VARA) 3 x; en De Wilde Wereld (VPRO). Afgelopen seizoen werden ook festivals als Theatro Fantastic.o (Rotterdam) en Plein festival (Den Haag) door de schoon zonen bezocht. Onlangs volgde een nieuw hoog tepunt voor de schoonzonen in een uitverkocht Congresgebouw in Den Haag als voorprogramma van de Communards. Ondanks dat. zij daarna nog 2 keer op TV zijn te be wonderen geweëst (TV 3 NOS - Sjap- poo IKON) hebben zy het belangrijkste doel in hun leven, het vinden van een vrouw nog niet bereikt.. Ophalen oud papier Met ingang van zaterdag 1 juli be ginnen wy weer met het ophalen van oud papier aan de route Vredes kerk. De route is gelegen tussen Westsingel, Langstraat Langeweg, Merseloseweg. Er zal een keer per maand worden opgehaald en wel de eerste zaterdag van de maand, vanaf 10 uur. De data zyn als volgt: zaterdag 1 juli, 5 au gustus. 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december. Wilt u het papier in dozen of goed gebundeld aan de straat zetten, lege dozen graag open gevouwen. De container aan de Kempweg is iedere zaterdag tot 12.00 uur open, ook voor diegenen die buiten de op- haalroute vallen. Bedevaart-fotomiddag We kunnen terugzien op een zeer geslaagde en zonnige bedevaart. Ve len van u hebben foto's gemaakt. Deze zullen te zien zyn op zondag middag 11 juni in zaal Martens te Leunen. Deze fotomiddag begint om 14.15 uur. De foto's worden op gehaald in de week van 5 tot 10 juni. Alle pelgrims die in hotel Vatican zijn geweest ontvangen een uitno diging. Het zal een middag worden waar nog veel zal worden bygepraat over de mooie dagen die men in Lourdes heeft beleefd. Dinsdag 20 juni contactmiddag In den Engel. Hoe of wat weten wij nog niet pre cies. De zangeressen onder ons en zij die kunnen declameren of wat dan ook worden verzocht alvast te oefenen. Het moet een bijzondere contactmiddag worden door en voor onze leden. De volgende aktiviteiten vinden plaats op het Schuttersveld. Donderdag 1 juni, 19.30 uur Joekskapel „Zuutjes An". Donderdag 8 juni, 19.30 uur To neelavond uit Ysselsteyn en Dhr. Goumans declameert in dialect over vroeger. Donderdag 15 juni, 19.30 uur Kienen. Donderdag 22 juni, 19.30 uur Fanfare uit Holthees. De toegang tot bovengenoemde aktiviteiten is graties. Daar zijn heus mooie attrakties bij. Maak ge bruik van de gelegenheid en ga er naar toe. De aktiviteitencommissie. In Venray is men momenteel be zig met de oprichting van een vere niging voor alleenstaanden. Doel van deze vereniging is het ontwik kelen van aktiviteiten zoals fietsen, wandelen, bowlen, etc., voor al leenstaanden uit Venray en om geving. Regelmatig zal de vereniging bij eenkomsten houden in de verga derzaal van De Clockert, Bergweg 4. De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 2 juni van 20.00 tot 22.00 uur. Meer informatie over deze vereni ging kunt u krijgen onder tel. 10645, 86582 of 04787-1485. Op 26 mei jl. heeft Rotaract Club Venray haar eerste lustrum gevierd. Tijdens de ledenvergadering werd, in aanwezigheid van de Rotary- leden en (oud)Rotaract-leden, 5 jaar Rotaract Club Venray toegelicht.. De lustrumviering was geslaagd te noe men. Hopelyk worden de komende jaren net zo succesvol als de afgelo pen jaren. Op naar het volgende lustrum! Wijk Smakterheide organiseert weer een feestweekend (23, 24 en 25 juni a.s.) voor Jong en Oud. We beginnen nu op de vrijdagavond met een Disco-avond voor de jeugd m.m.v. Disco Wood Packer. De en tree is gratis. Zaterdag 24 juni om 14.00 uur is de officiële opening. De middag is dan voor de jeugd van Smakterhei de. 's Avonds is er een grote dans avond m.m.v. Dansorkest Jerry Calando. Iedereen is welkom. Zondag 25 juni Grote Rommel markt, Frülishoppen m.m.v. Joeks kapel Rats d'r Névè. 's Middags grote Tbuwtrekwedstryd. Verder staan er op de zaterdag en zondag diverse kraampjes met o.a. ballengooien, ringwerpen. loterij, grabbelton, snoep wegen, enz., enz. Ook aan de inwendige mens is ge dacht. Voor uw natje kunt u terecht in het wijkgebouw. Verder is er ver koop ran friet en ijs. Dit allemaal wordt georganiseerd in en rondom het wykgebouw Op 't Nipperke, SL Odastraat 41. Wijkraad Smakterheide

Peel en Maas | 1989 | | pagina 7