t ARCADA KIENEN t KIENEN 10,25 DICHTBIJ ALS HET NODIG IS ARCADA SJENG GOUMANS STAATS LOTERIJ G. NOTTELMAN PLUKKERS GEVRAAGD JONGENS technisch medewerker de rijdende broodboetiek bij u aan huis HEREN LANDBOUWERS Timmermans Randstad heeft volop werk 1 r randstad uitzendbureau OVERWINTEREN VEN RAY'S REIS EN MSSNGEBURE4U Erwtjes Oude Leem Band swingende muziek in café bar biljart De Oude Heerlijkheid 10.000 van den Beuken E KOE ATTENTIE: Thei Classens en Truus Swinkels tafeltennisvereniging Red Stars Toon Jeuken en Mieke Jeuken-Vereijken bloemwerk (i»huyl$hof ROUW I) RIK WERK GERRIT SLUYS B.V. PaginjEL EN MAAS Donderdag 1 juni - Pagina 17 iSindó 1950 Begrafenisonderneming met an rim Lruys engl t) demi n D(j van 'ie hi >ok kunr e aai 18, Verzorgen van begrafenissen en crematies. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier niet voor verzekerd zijn. Verzorging en regeling van alle opdrachten, voor mensen die hier wel voor verzekerd zijn. Wij verzorgen alle opdrachten voor alle verzekeringspolissen en begrafenisfondsen. DAG EN NACHT BEREIKBAAR, tel. 04780- 88889 Noordsingel 24, 5801 GK Venray ERS 't rij •sten oni rde le it rij kn len 250 j les a n da lat p on< ikt ield sten: invlo ilcoh ge zone °PI w e atioi dat ie. 0 de ck proc ;\va;i A s. Maandag 5 juni begint de verkoop van staatsloten bij. Mevr. OpHeij Hubertusstraat 8 Venray Tfel 83039 (dagelijks geopend van 8.30-20.00 uur) Sigarenmag. „Maan" Patersstraat 5A Venray Tfel 81765 len llega eeni ras ei nil eld DE LENTE IS ER WEER De tijd voor motorrijden. Wilt u motor lem rijden, vraag dan inlichtingen bij: AUTORIJSCHOOL 04780-84359/80665 Indien u in het bezit bent van autorijbewijs, is theo riecursus niet nodig HERHAALDE MAAR GEWIJZIGDE OPROEP Kinderdagverblijf ..Duimelot", Beukenlaan 6 te Venray vraagt voor z.s,m. een enthou siaste vrijwilligster voor 20 uur per week Wij vragen iemand die bij voorkeur alle och tenden kan werken van half negen tot half een. Helaas kunnen wij geen salaris geven maar wel: een prettige werksfeer fijne omgang met de kinderen Verder vragen wij iemand die bij voorkeur een MBO-opleiding heeft. Dit is echter niet noodzakelijk. Een gezonde dosis ervaring en interesse voor dit werk kan ook voldoen de zijn. Hebt u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u telefonisch kontakt' opnemen met Marianne Willems: tel.: 04780-87110 (werk) of 04787-1604 (privé). AARDBEIENBEDRIJF Sjaak en Ber Cox Kreuzelweg 16 HORST Tel. 04709-3119 (1551) Met spoed gevraagd om mee te reizen met Lunapark naar diverse kermissen Aanmelden: C.Reemer, Callantsweg 43, 4612 PG Bergen op Zoom. Tfel. te bereiken tussen 1 en 6 juni: 01640-56917 j tcafé bar j kegelbanen •t kegeltje voor een gezellige avond kegelen Ook voor groepen, personeelsfeestjes, e.d. Eventueel verzorging van hapjes, koud buffet. nieuw: Barbeque'n zomer en winter, regen of zonneschijn, op terras of binnen. Min. 15 personen. Alleen op reservering Tel. 04780-10450 b.g.g. 89257. Stationsweg 16, Venray GEVRAAGD van ongeveer 18-20 jaar, met interesse om bij ons het ijzer waren en gereedschappenvak te leren. Reakties gaarne schriftelijk te richten aan IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN ^ienakikb Postbus 190, 5800 AD VENRAY Het bestuur van de Stichting Buitengewoon On derwijs 't Groenewold te Venray, vraagt met in gang van 1 augustus 1989 voor 't Groenewold (speciaal kleuteronderwijs/l.o.m. onderwijs) 2 part-time Klasse-assistenten voor ongeveer 16 uur per week Van de te benoemen kandidaten verwachten wij: - een opleiding op MDGO-AW-niveau of of vergelijkbaar niveau - goed kunnen functioneren in teamverband - enthousiasme Nadere informatie wordt versterkt door de direc teur van 't Groenewold dhr. H. Spee, tel. 04780-82701 (tel. school) Schriftelijke sollicitaties met opgave van referen ties kunt U tot 9 juni richten aan het bestuur van de Stichting Buitengewoon Onderwijs 't Groene wold, p.a. Wagnerstraat 19, 5802 JM Venray. weekendaanbieding: 4 smaken vlaai BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 te koop: Maasbree Landhuis bj. 1981 met souterrain, berging en erf, 1000 m2 of meer. Uniek landelijk gelegen met veel privacy ook ge schikt voor tuinbouwbedrijf tot 3,68 ha. Inl. mak.kant. M.A. Kerkhof Villenbraken 18, Sint-Oedenrode, tel 04990-71488 vanaf heden houden wij ons beleefd aanbevolen voor het spuiten van weilanden, land en tuinbouwgewassen. LOONBEDRIJF VEULEN Tel. 04780-82016 Handlanger m/v Onderaan de steiger gaat u onderdelen aangeven en aanpakken. Vakantiekrachten m/v Er zijn volop vakantiebanen voor korte en lange tijd. Er is werk in dag- en ploegendienst Bouwkundig tekenaar m/v U gaat o.a. bestektekenen bij een projectontwikkelingsmaatschappij maken. Informatie bij Jacqueline Boonen of Karin Bruggeman, tel. 04780-89 595, Venray, Patersstraat 24A. U kunt nu al reserveren! Appartementen in Malaga 1 maand per vliegtuig f 895,- p.p. Faro: 1 maand f 865,- p.p. ook bereikbaar per auto of bus voor aantrekkelijke prijzen Kempweg 2c Venray - Telefoon 04780-10033 vyj<IJ ^TOERKOOP filialen in Weert, Someren, Helden-Panningen Zaterdag 3 juni aanv. 21.30 uur Tot ziens bij Lambert en Anny Vrijdag 2 juni a.s. in het wijkgebouw Op 't Nipperke St. Odastraat 41 aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur Prijzen: vleesbonnen levensmiddelen en enkele.geldprijzen. ELKE MAANDAG Superkienen in Oploo met o.a. 7 x 125,- geldprijzen en 2 hoofdprijzen van samen 450, - Aanvang 20.00 uur in telefoon 08858-1226 ELKE MAANDAG EN WOENSDAG Aanvang 19.30 uur. Hoofdprijs f 250,-. EXTRA SERIE f 5,— Zaal in Den Engel poststraati Venray De eerste pakket-goederendienst in Venray, voor binnen- en buitenland Tel. 04780-10.000 AAN DE RAND VAN DE BLEEK Donderdag 1 juni gast dj Hay uit Hout-Blerick Zondag 4 juni Roland Verstappen uit Tilburg met het Neder landstalig luisterlied en de evergreen uit de popmuziek ATTENTIE: aanvang 18.00 uur met aspergehapjes vanaf vandaag 4 juni is de Bonte Koe iedere zondag geo pend vanaf 10.00 uur: „een potje toepen, een keer biljarten" Op vrydag 9 juni 1989 vieren hun 40 jarig huwelyksfeest. Deze dag begint met een rf. Mis om 14.00 uur in de Gertrudis- kerk te Oirlo. Tussen 19.00 en 20.00 uur kunt u hen feliciteren in zaal De Ruif, Hoofdstraat 43 te Oirlo. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Op vrijdag 9 juni 1989 vieren onze ouders Teng .van Osck en finny van Osch-van 'Rijswijck hun zilveren huwelijksfeest. Uit dankbaarheid zal er om 13.30 uur een H. Mis worden opgedragen in de St. Petrus Bandenkerk te Venray. Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur in zaal Martens, Albi- onstraat 32 te Leunen. Trudy Anja en Henri Hilda en John Marcel Hoenderstraat 49, 5801 CH Venray Op zondag 4 juni zijn onze ouders Frits en htenny Lucassen 25 jaar getrouwd. Uit dankbaarheid wordt om 14.30 uur een Heilige Mis opgedragen in de Vredeskerk te Venray. U bent van harte welkom op de receptie welke gehouden zal wor den van 19.30 uur tot 20.30 uur in feestzaal ,,de Karklingel", Mgr. Hanssenstraat 29 te Oostrum. ÏKlprjon en Ingr-id Op vrijdag 9 juni a.s. vieren wij samen met onze ouders hun 25-jarig huwelijksfeest. Wij vieren dit met een H. Mis uit dankbaarheid om 14.30 uur in de St. Petrus Bandenkerk te Venray. Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur in zaal „In den Engel" Poststraat 3 te Venray. Hun dankbare kinderen A.s zondag 4 juni jubileumrecep tie en kampioensreceptie Heren 1. Van 14.30 tot 16.30 uur. Tafeltenniscentrum Kiosk 1a Venray. ledereen van harte welkom bij dit jubileum. Mede door u is ons 25-jarig huwelijksfeest en tevens 25-jarig varkenshandel, een on vergetelijke dag geworden, voor ieder at tentie, in welke vorm dan ook, hartelijk dank, ook namens onze kinderen. Hub en Nellie Camps-Arts Stationsweg 138B Oostrum Langs deze weg willen wij, ook namens kinderen en kleinkinderen, iedereen be danken. die de dag van ons 50-jarig huwe lijk tot een onvergetelijke heeft gemaakt De versiering, de H.Mis, de receptie voor iedere attentie, in welke vorm dan ook en het feest zelf, het was geweldig. Aan allen onze hartelijke dank. Gor Thielen en Hendrica Thielen-Steeghs Oostrum, Rosmolenweg 4 UITVAARTVERZORGING Zorg nü voor zekerheid via een "Intekening" (slechts 15.- per jaar voor een heel gezin) creen "Eenmalige Storting". Vraag vrijblijvend informatie aan. uitvaartverzorging VERVOER BINNEN en BUITEN NEDERLAND DAG EN NACHT BEREIKBAAR Voor hei regelen en verzorgen van begrafenissen en crematies: TEL. 04780-89199 b.g.g. P. v. Soest, 04785-1847 Meldings- en informalie-adressen: Venray. Arcada. Oude Oosiruinseweg 6. iel. 04780-89199; Oirlo: Kosier Al. Nelis- sen, Hoofdsiraai 26. lel. 04787-1220: Castenray: P. Macs. Casienrayseweg 54, iel. 04787-1637; Horst: Taxibedrijf Pcdi. Fabriekssiraai 5. iel. 04709-1096; VierlingsbcékTTaxibedrijf P. de Bruijn. Spoorsiraal 62, lel. 04781-1574. Na een langdurige ziekte hebben wij afscheid genomen van Toon van Ooi echtgenoot van Nolda .Althuizen in de leeftijd van 68 jaar. Venray Venlo Venray Venray Maastricht Nolda van Ooi- Althuizen Leny en Jan Joep, Mart Toos en Jan Willem Wim en Arna Henriëtte Horst, Verpleeghuis „St. Antoniüs'', 30 mei 1989 Corr. adres: De Gouden Leeuw 48, 5801 BX Venray De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op zaterdag 3 juni 1989 om 10.30 uur in de paro chiekerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Paterskerk) te Venray, waarna de cre matie zal plaatsvinden om 12.30 uur in het Cre matorium Grote Blerickse Bergenweg te Venlo-Blerick. Bijeenkomst voor de uitvaartdienst in de kerk, zaterdag om 10.15 uur. Tot intentie van Pap, zal vrijdag om 19.00 uur de avondmis worden opgedragen in de bovenge noemde kerk. Pap is opgebaard in de rouwkamer van het Ver pleeghuis ,,St. Antonius", Dr. v.d. Meeren- donkstraat 2 te Horst, waar u afscheid van hem kunt nemen, vrijdag na de avondmis van 20.00 tot 20.30 uur. Toegang via de achterzijde. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, vrijdag voor en na de avondmis en zaterdag voor de uit vaartdienst, achter in de kerk. Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. ROUW- Tuincentrum drukkerij van den munckhof bv - 82727 Wij begeleiden U zeer discreet bij het verzorgen van begrafenissen en crematies in alle parochies van Venray en omstreken. Dag en nacht bereikbaar Venray 11111 - Venlo 516000 Wij verzorgen het rouwdrukwerk van zowel particulieren als van begrafenisonderneming Arcada. Desgewenst ook van andere begrafenisondernemingen. drukkerij van den munckhof grotestraat 68, tel. 04780-82727

Peel en Maas | 1989 | | pagina 17