4 4 G. PEEL EN MAAS Donderdag 1 juni - Pagii jEL EN GROTE KERK Deken C.J.R. Buschman. Eindstraat 6. tel. 81275; kapl. H. de Wit O.F.M., Overloonseweg 2. tel. 82385 b.g.g. 85855. Zaterdag: H.H. Carolus Lwanga Gezellen. 9.00 uur lsm. voor roe- pingenn tot het priesterschap, dia- konaat en het religieus leven. 14.00 uur H. Mis uit dankbaarheid b.g.v. 25-jarig huw.jubileum van het echt paar H.M. Baeten-van de Waeter, Langeweg 97. 19.00 uur ZONDAGS DIENST. Overl. ouders Van Braclit- Cremers; Jozef Verhaegh; Gertruida Wilmsen-Litjens: Mia Bouten- Gysberts: Piet Maassen; Antoon Poels en Willy l'oels-Schots (S); The odora Flinsenberg-v.d. Bogaard (S). Zondag: Negende zondag door het jaar. 8.00 uur lsm. Teng Aben en overl. fam. Aben-Geurts; Piet Lenssen. 9.30 uur Lat. Hgm. Wilhel mus Ilubertus Janssen; Jo Wennekers-Mufisers. 11.00 uur Ned. Hgm. overl. ouders Coopmans- van Kessel; overl. ouders Seykens- Cuppen; Jan Truijen (coll.); Gerrit Zweden (coll.). Maandag: II. Bonifaiius. 9.00 uur lsm. W. Broers, echtgenote en overl. kinderen: Christina Beclet. ouders Hennanus Beclet- Raemakers en Maria Beclet (S); An- toon Janssen en echtgenote (S). Dinsdag: H. Norbertus. 9.00 uur lsm Leo en Rie Wolke-Grecfkens; Jaap Hendricx: Jan Oudenhoven en echtgenoten Godefrida van Tilburg en Gerarda van Mil (S). 19.00 uur lsm. Nel Bovee-Claassen; Jo Swinkels. Woensdag: 9.00 uur lsm. Sjef Roex en overl. fam. Roex-v.d. heiden. Donderdag: H. Medardus. 9.00 uur lsm. oude stichtingen. 19.00 uur lsm. tot zekere intentie. Vrijdag: H. Efrem. 9.00 uur lsm. jrd. Jacob Verhalle en overl. fam.-, overl. fam. Rongen-van Kessel. 13.30 uur H. Mis uit dankbaarheid b.g.v. 25-jarig huw.jubileum van het echtpaar M. van Osch-van Rys- wyck, Hoenderstraat 49. 14.30 uur H. Mis uit dankbaarheid b.g.v. 25-jarig huw.jubileum van het echt paar A. Jeuken-Verryken, Bergweg 11. Zaterdag: Maria op zaterdag. 9.00 uur lsm. Harrie Messemaec- kers. 19.00 uur ZONDAGSDIENST Gerrit Zweden (coll.); Engelbert Ou denhoven (coll.); Jan Bakker (coll.); overl. fam. Wynhoven-Geurts; Nel Rozijn-Philipsen. P.S. Van woensdag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur is de kerk open. Akolieten Zondag: 9.30 uur Louis Truyen. Lektoren Zaterdag. 19.00 uur T. Verbeek. Zondag: 11.00 uur C. Hendriks. Misdienaars Beurten volgens ontvangen lijst. KAPEL ST. SERVATIUS Zaterdag: 18.30 uur Liturgievie ring met volkszang. Voorganger: J. Korff. Lektrice: Zr. Hélenè. Misdie naar: Bas Dirkx Zondag: 9.30 uur Liturgieviering met koor en volkszang. Voorganger: J. Korff. Lektrice: Zr. Jaeintlia. Maandag: 16.45 Liturgieviering. Voorganger: J. Korff. Dinsdag: 13.45 uur Liturgiegroep. 16.45 uur Liturgieviering. Voorgan ger: G. van Loenen. Donderdag: 16.45 uur Liturgie viering. Voorganger: G. van Loenen. PATERSKERK Zaterdag: 17.00 uur gelegenheid om te biechten. 18.30 uur ZON DAGSVIERING. Herman Buurman (coll.); Hans Peerlings. Zondag: 9.00 uur Antoon en Nel Luypers-Philipsen. 10.15 uur Hoog mis gezongen door de Zangers van St. Frans. jrg. Theo Linders; Konrad Thyssen en overl. fam. 11.45 uur Tbon Kateman (coll.). 18.00 uur Ma rie Boudery-Oosterbosch (coll.). Maandag: 8.00 uur voor overl. ou ders Akkermans-Timmermans. 19.00 uur overl. fam. Philipsen. Dinsdag: Achtste dinsdag van de Antoniusnoveen. 8.00 uur t.e.v. St. Antonius. 19.00"uur Avondmis met voorbeden voor eigen en aan bevolen intenties. Michel en Karei Derickx en overl. fam.; Joos v.d. Be- kerom (Marijkestr.): Gerard Bete- rams en overl. fam.; Harrie Rongen. Woensdag: 8.00 uur Antoon en Nel Luypers-Philipsen. 19.00 uur overl. ouders Dielissen-v. Heugten. Donderdag: 8.00 uur voor Zr. Mansueta van der Helm. 19.00 uur levende en overl. fam. Van der Sterren. Vrijdag: 8.00 uur voor fam. Peters-Arts. 14.00 uur gez. H. Mis b.g.v. het huwelyk Erik Steffers en Aiya Manders. 19.00 uur Ge zinsmis; Mathilde Nyssen; fam. Hendricks en fam. Van Boven. Zaterdag: 8.00 uur Antoinette El sevier en Eva Rojer. Misdienaars en Akolieten Zaterdag: 18.30 uur Johan Pouwels. Zondag: 9.00 uur Martyn Smelt. 10.15 uur René Jansbeken. 11.45 uur Pascal Kusters. 18.00 uur Mar tin Leenders. Dinsdag en donderdag: 19.00 uur Jaap Janssen. Kan 't wat leien! Bijna kunnen we de aktie afslui ten. Op dit ogenblik is de stand: 1298 leien voor het bedrag van 12.980,--. Prachtig! Heel veel dank aan alle gevei's. Bankrekening 23.18.08.526 of postgiro 420.4020 ten name van Paterskerk onder ver melding: "voor de toren"; of de kist achter in de kerk. PAROCHIE BRUKSKE Zondag: 10.00 uur Eucharistie viering met zang; int. levende en overl. fam. Swinkels. Voor afspraken kunt u kontakt opnemen met de pastorie van de Paterskerk, tel. 80202. VREDESKERK Zaterdag: 18.00-18.30 uur gele genheid om te biechten. 19.00 uur Vooravondmis voor de 9e zondag door het jaar. Kinderwoorddienst. Zang door het Jongerenkoor "Chrisko". Voor Tbon Albers (coll.); Koos van Rooy (coll.); Maureen v.d. Sluys (coll.); Jan Hermans (coll.); overl. ouders Van Rooy-Hendriks en zonen; Sraar Jansen (v.d. buurt); jrgt. Thijs Arts. Zondag: 9e Zondag door het jaar. 8.30 uur voor het geestelyk en tydelijk welzijn van de parochie. 10.00 uur Hoogmis, Nederlands. Voor Rombout Appels; Leo Corten- bach; ouders Simons-Willems. 11.30 uur voor Fons Scaf (coll.): Tbos Potten-Seerden (coll.); Theo Pouwels. Maandag: Gedachtenis van de H. Bonifaiius, bisschop en niarte- Nieuw onder de zon: Superbruin worden met Sun van Jil Sander De zon heeft een positieve invloed op het leven op aarde. Laat dat zon neklaar zyn! Maar zoals by alles waar 'te' voor staat, is overmatig zonnen schadelyk voor de mens. Aan de ene kant willen we dus zo lang en zo vaak mogelyk van de koesterende zonnestralen genieten om zo snel mogelijk een gezond bruin kleurtje te krijgen, maar aan de ahdere kant moeten we altijd te vlug weer in de schaduw, want an ders rimpelt, veroudert en ver brandt onze huid onverbiddelijk snel. De zonnepret kan echter ver lengd worden! Wie zorgeloos en ekstra lang van de zon wil genieten moet z'n huid intensief verzorgen en beschermen met de juiste pro- dukten. Beschermingfaktor Bruin worden staat in onze kui tuur voor gezond en aantrekkelijk. In feite is bruin worden niets an ders, dan dat de huid onder invloed van de zon een ingenieus, natuur lijk 'schild' vormt, dat huidcellen en onderliggende weefsels tegen verbranding beschermt. Hoe meer zon. hoe dikker de bruine laag wordt en hoe meer natuurlyke be scherming hij biedt Vandaar dat PARFUMERIE BYOUX Dar-sage 12 Venray een bruine huid minder snel ver brandt dan een melkwit, nog niet aan de zon gewend vel. Hoe hoger die faktor des te intensiever wordt de huid beschermd en des te langer kunt u veilig in de zon vertoeven. Logisch dus de de BF lager kan wor den naarmate de huid bruiner is. TIP: Smeer u vooral regelmatig (ze ker om de 2 uur) opnieuw in aange zien de werking van de UV-filters na verloop van tyd afneemt Werkstoffen Alle produkten uit de nieuwe zon- nel(jn SUN van Jil Sander zijn der matologisch getest en geschikt voor elk huidtype. Ze bevatten kombina- ties van aktieve werkstoffen die de huid optimaal beschermen en ver zorgen en haar dus vitaal en soepel houden. Naast UVA en -B filters be vatten ze onder meer collageen (houdt de huid glad en soepel), D- Pantlienol (werkt verzachtend), bi- sabolol (uit kamille; normaliseert ontstekingen en huid irritaties), al- lantoïne (herstelt en regenereert), tocopherol oftewel vitamine E (ver sterkt de natuurlyke weerstand van de huidcel-wanden), natriumhyalu- ronaat (intensief vochtverzorgend) en het TAN-werkstoffencomplex dat de natuurlyke melanineproduktie (dus het bruin worden) stimuleert Verder zyn de produkten water bestendig. SALON DE BEAUTE ZONNEKUREN Telefoon 04780-83877 laar. 8.00 uur voor de zieken van de parochie. 19.00 uur voor Stien Wynhoven-Philipsen (coll.). Dinsdag: Gedachtenis van de H. Norbertus, bisschop. 8.00 uur voor Martinus Pontman en Gysbertus van Blokland. 19.00 uur jrgt. Ger- lach van Ass; Gertuda Lensen- Heesen (coll.); Sraar Verstegen (coll.); Piet Lomme; jrgt. Arnold Schwachöfer. Woensdag: 8.00 uur voor de kloosterlingen. 19.00 uur voor de levende en overl. leden van fam. Matysen-Peeters. Donderdag: 8.00 uur voor de ge zinnen. 19.00 uur voor mevr. Van Wijk-Janssen. Vrijdag: Gedachtenis van de H. Efrem, diaken en kerkleraar. 8.00 uur voor Thys en Jeu Arts. 19.00 uur voor Marie Thijssen en Marco Basten en Matt Basten. Zaterdag: 8.00 uur uit dankbaar heid: voor Piet Emonts en overl. van fam. Emonts-Nellen. Gedachte van de week "Wie je bent is veel belangrijker dan watje hebt". Misdienaars en akolieten Zaterdag: 19.00 uur Alberto Omar Alvarez en Juan Lopez. Zondag: 8.30 uur Henk v.d. Oever. 10.00 uur Urbain en Pascal van Weert en Robert Versteegen. 11.30 uur José Comego. Maandag/dinsdag: 19.00 uur Boy Ramirez. Woensdag: 19.00 uur Paul Claassen. Donderdag: 19.00 uur Juan Lopez. Vrijdag: 19.00 uur José Plasencia. Zaterdag: 19.00 uur José Plasen cia en Dennis Nottelman. PROTESTANTSE KERKENGE- MEENSCHAP VENRAY e.o. Op zondag 4 juni a.s. zal in het IM- BO, Leunseweg 2a te Venray, Ds. A. Plaatzer uit Veghel voorgaan. Aan vangstijd is 9.30 uur. Tijdens de dienst is er kinderopvang en wordt er kindernevendienst gehouden. Na afloop is er koffiedrinken. In de Ned. Herv. Kerk, Maasweg 9 te Blitterswyck gaat ds. A. Plaatzer eveneens voor in de dienst. Aan vangstijd is 11.00 uur. Hier is wel kinderopvang maar er wordt geen kindernevendienst gehouden. PAROCHIE OOSTRUM Zaterdag: 19.00 uur GEZINSMIS: LUISTEREN MET JE HART. Voor overl. ouders Camps-Wolters; Hen- drica Vennekens-Verschuren; overl. ouders Van Soest-van Vechel; overl. ouders Janssen-Peeters (Kin derkoor). Zondag: 8.30 uur voor het geeste lijk en tijdelijk welzijn van de paro chie. 10.30 uur Voor de eerste communicantjes van De Hommel. Maandag: 9.00 uur voor Pierre Poels. Dinsdag: 9.00 voor Harry Bol (na mens de buurt). Woensdag: 9.00 uur gest. jaard. Maria Jacoba Verheyen-Michels. Donderdag: 9.00 uur tot zekere intentie. Vrijdag: 9.00 uur Trudy Ver meulen. Zaterdag: 19.00 uur Pierre Ja cobs; overl. ouders Achten-Verdijk en zoon Harry. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur Sjouke Camps, Jorn Rongen, Irene Camps en Carmen Moure. Zondag: 8.30 uur Heidi Holier- hoek. Stephanie Janssen, Lieke Vol- lebers en Saskia Litjens. 10.30 uur Wendy Janssen, Maud van Arsen, Monique v.d. Pas, Elles Lenssen. PAROCHIE OIRLO 3e zondag na Pinsteren. Zaterdag: 19.00 uur gez. H.Mis (Dameskoor); Frank Voermans; Jac. Driessen en zoon Jos; overl. ouders Verstappen-Verhaag en hun kinde ren Joos en Riek; zuster Johannet Lemmen namens familie van Kem pen; Frans Maas; overl. fam. Smits- Jeurissen. Zondag: 10.00 uur Hoogmis. Piet Steeghs. Hendrika hagen s; Johan na Bisterfels en dochter Maria; Ma- thieu van Ryswijck; Henk Gommans. Woensdag: 9.00 uur H. Mis Caro- lien Philipsen. Vrijdag: 14.00 uur PI. Gez. H. Mis uit dankbaarheid b.g.v. 40-jarig hu welijksfeest echtpaar Classens- Swinkels. Zaterdag: 19.00 uur gez. H. Mis (Jonge Garde Koor); Tot bijzondere intentie; Piet Verstappen; Frans Maas; Sjaak Lemmen. PAROCHIE CASTENRAY Zaterdag: 19.00 uur voor overl. v. fam. V. Rhee-Drabbels. Zondag: 8.00 uur voor de paro chie. 10.00 uur jgt. voor Jozef Gee- rets en Maria. Hendrika Geerets-Wejjs; jgt. Maria, Louisa Rambags-Leclerge. Dinsdag: 19.00 uur voor Marie v. Kuyck. Woensdag: 8.00 uur gezinsmis (offeraars); voor overl. v. fam. Strybos-Cleven. Donderdag: 19.00 uur voor Ber nard Friesen (4). Vrijdag: 8.00 uur t.e.v. O.L.Vr. v. AltBystand (offerblok). Misdienaars Michel en Pieter Jan: zaterdag dinsdag en woensdag. Joep en Joan: zondag 8.00 uur. donderdag en vrydag. Martyn en Marianne: zondag 10.00 uur. PAROCHIE LEUNEN Eerste zondag van de maand: bij zondere kollekte voor onze eigen kerk. Zaterdag: 19.00 uur lsm. Hendrik Philipsen en Catharina Philipsen- Spreeuwenberg; Jan Janssen, echt genote en zoon gerrit; overl. fam. Claessens-Gussen; Han Ouwerkerk- Manders (vw M.H.); maandd. Teng de Lauw; gest. jrd. Martinus Kusters, echtgenote en overl. kinderen. Zondag: 9.45 uur Hgm. Leo Loo- nen en echtgenote; oud-deken An toon Loonen. 14.30 uur DOOPVIERING van Wüma van Hees. Maandag: H. Bonifaiius, bis schop en martelaar. 19.00 uur lsm. Maria Loonen-Scheffers: Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels. Dinsdag: 19.00 uur lsm. Sef Gooren. Woensdag: 19.00 uur lsm. voor een byzondere intentie (G); overl. fam. Verkoeijen-Janssen en Frans Verkoeijen. Donderdag: 19.00 uur lsm. Frans van Bavel en overl. fam.; Leo Loo nen en echtgenote. Vrijdag: 19.00 uur lsm. Bert Ach ten en Maria van Dijck; Han Ouwerkerk-Manders (vw bejaar den); jrd. Teng Voesten. Zaterdag: 19.00 uur Toediening van het Sacrament van het H. Vormsel aan de leerlingen van groep 8. Maandd. Antonetta Direks-Derckx en Henri Derks; jrg Frans Swinkels; Leo Cox. Akolieten Zaterdag: 19.00 uur Martijn Mer- tens en Fred Litjens. Zondag: 9.45 uur Barry Willems en Roel Kersten. Misdienaars ma t/m vrijdag: 19.00 Jos Direks en Sjef Drabbels. Lektoren Zaterdag: 19.00 uur mevr. M. Theunis. Zondag: 9.45 uur Harry Bovée. Huwelijksafkondiging Peter van Berlo uit onze parochie en Ingrid Schuurmans uit America (2e roep). Overleden Op 23 mei overleed Mien Litjens- Lemmen, Laagriebroekseweg 1, in de leeftijd van 60 jaar. Na een plech tige uitvaartdienst op 26 mei in on ze kerk legden wij haar te rusten op ons kerkhof in Leunen. PAROCHIE YSSELSTEYN Zaterdag: 19.00 uur mndd. T. v. Hugten-Gulpen; A. Arts- Theunissen; j. Swinkels; A. Bovée- Cuijpers; D. Kleuskens-Wijnen (fam. KI.); ouders Verstappen- Vervoor. Zondag: 9e Zondag door het jaar (C). 9.30 uur Latijnse Hoogmis; na het Openingswoord: "Asperges me", int. R. Dijkhuizen. 11.15 uur voor het geestelijk welzijn van onze pa rochie. Maandag: 19.00 uur overl. paro chianen. Woensdag: 19.00 uur overl. ou ders Van Well-Thoonen. Vrydag: 19.00 uur jrd. fam. Verhoeven-Arts: Pastoor Spreeu- wenberg. Misdienaars Zaterdag: 19.00 uur A. Philipsen en D. Wij nan ds. Zondag: 9.30 uur P. v.d. Munckhof en P. Potten. 11.15 uur Rob en Thys Berkers. Maandag: 19.00 uur E. Jennis- kens en C. Smits. Woensdag: 19.00 uur Maij. Potten en B. Slangen. Vrijdag: 19.00 uur N. Jaspers en Sj. Slangen. Spreuk van de week "Hoe meer woorden, hoe meer onzin!" (Prediker). Doopsehema In de junimaand kan op de zon dagen 4 en 18 het H. Doopsel wor den toegediend. Aanvrfagen minstens één week voor de ge wenste datum. Mededeling Iedere maandagmorgen worden om 9.00 uur de kerkdiensten voor Peel en Maas opgemaakt. Na dit tydstip kunnen geen intenties voor de eerst volgende elf dagen worden gepubliceerd! PAROCHIE MERSELO Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. V. Osch-Janssen; Petrus Hub. Muy- sers; Maria Cath. Steegs. Misd.: Wil- ma van Osch en Joy Arts. Zondag: 10.30 uur mevr. v. Sijck- Sanders: Antoon Poels; Petronella Jacobs; Karei v. Vegchel. Misd.: Teun Franssen en Martyn Rieter. Maandag: 8.30 uur Antoon Michels. Dinsdag: 8.30 uur tot zekere in tentie (E). Woensdag: 8.30 uur Harry v. Cuyck; Teng Emonts (vw beken den); Anna Cath. Donders (2e 6w). Donderdag: 8.30 uur mevr. De Ryck-v. Meyel. Vrijdag: 8.30 uur Peter Mathijs Gielen en overl.. kinderen; Lamb. Michels; Wilhelmina Rongen. Zaterdag: 19.00 uur Cath. Verstegen-Arts. Misd.: Karin Tijssen en Heidy Litjens. Kollektanten Volgens afspraak. Kerk poetsen Donderdag: mevr. V. Hoof-Tijssen en mevr. Janssen. N.B.: Zondag één H. Mis, om 10.30 uur. Woensdag H. Mis om 8.30 uur. REKTORAAT VREDEPEEL r Zaterdag: II.H. Carolus Lwanga en gezellen, Oegandese martela- ren.19.00 uur voor Jan Peeters vw buurt Zondag: 9e Zondag door het jaar. 1Q.00 uur jgt. V.d. Pas-Camps. Maandag: H. Bonifatius, bis schop en martelaar. 19.00 uur voor roepingen tot priester en religieus leven. Dinsdag: 19.00 uur Pater Fleuren, Woensdag: 19.00 uur t.i.v. fam. Bloemen. Donderdag: H. Medardus. 19.00 uur bijz. intentie (M.J.). Vrijdag: H. Efrem, diaken en kerkleraar. 18.30 uur (niet 19.00) uit dankbaarheid Muijsers-Vullings 40 jaar huwelijk. Zaterdag: 19.00 uur jgt. Berdien Poels. Misdienaars Zaterdag: Stefanie Arts en Kora Arts. Zondag: Renzo van Duynhoven en Janine Classens. Lektoren Zaterdag: Josien Claessens. Zondag: Maria Lemkens-Ermens. Gedachte Als ik nog de gunst van mensen zocht zou ik geen dienaar van Christus zijn (Paulus. Gal. 2.10). REKTORAAT HEIDE Zaterdag: 19.30 uur mis voor Sjang Janssen vanwege fam. Gielen. Zondag: Negende zondag door het jaar. 10.00 uur Plechtige Hoogmis G.G.J. voor Petrus Ma thijs Janssen. Akolieten: Jos Maas en John Verkoeyen. Misdienaars v.d. week: Sjang en Thom. Maandag: Gedachtenis van de H. Bonifatius, bisschop en marte laar. 8.00 uur II. Mis. Dinsdag: Gedachtenis van de H. Norbertus, bisschop. 8.00 uur H. Mis voor overl. ouders Janssen- Doumen. Woensdag: 8.00 uur II. Mis. Donderdag: 8.00 uur H. Mis voor overl. ouders Willems-Janssen en kinderen. Vrijdag: Gedachtenis van de H. Efrem, diaken en kerkleraar. 8.00 uur H. Mis. Zaterdag: 17.30 uur H. Mis uit dankbaarheid op de 90ste verjaar dag van mevr. Maas-Janssen. 19.30 uur Avondmis. REKTORAAT SMAKT Zaterdag: 19.00 uur avondmis voor Thea Janssen en Truus Beer- kens; uit dankbaarheid; te.v. de H. Jozef; tz.i. Zondag: 8.30 uur H.Mis te Hol- thees voor Peter v.d. Ven en tz.i. 10.00 uur Hoogmis voor Nene Buij- zen en fam. Martens. Woensdag: 9.30 uur H. Mis te.v. de H. Jozef voor zegen in onze ge zinnen. Vrijdag: 9.30 uur H. Mis te.v. het Heilig Hartzeerste vrydag). REKTORAAT VEULEN 9e Zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 uur Hgm. als jgt. v. Martinus Janssen. Zondag: 11.00 uur hgm. voor de parochie. Woensdag: 8.00 uur lsm. ter ere van H. Antonius (offerblok). Vrijdag: 8.00 uur lsm. voor de pa rochie. Zaterdag: 19.00 uur hgm. v. Dien Burgers-Driessen. Akolieten Zondag: Jan-Pieter Litjens en Martin Hagens. Misdienaars Tim Verstegen en Bas Snoeks. JEHOVAH GETUIGEN Hierby nodigen wij u uit voor hé! bijwonen van een bijbeltoespraak met als thema Hoe men ondanks honger toch gelukkig kan zijn in de Koninkrijkszaal aan de Henri Dunantstraat 11, aanvang 10.00 uur. Gratis toegang, geen kollekte. DIEFSTALLEN Van een aan de Cathari- nastraat in Leunen geparkeerde personenauto, van een inwoner van Elsendorp, werden de vier wieldop pen ontvreemd. Uit een aan de Serenadestraat geparkeerde personenauto werden een aantal cassettebandjes ont vreemd. Hoe de dader in de auto is kunnen komen kon niet worden vastgesteld. OOK GERANIUMS NIET VEILIG Zelfs de in een tuin geplante gera niums blijken niet veilig te zijn, voor degenen die op een goedkope manier aan perkplanten wilde komen. Er werd aangifte gedaan van diefstal van een tiental geraniums uit een tuin achter een woning in de Paterstraat. Een zoekaktie in de buurt leverde geen resultaat op. WATERPOMP GESTOLEN Uit een bij een woning aan het Vo- len gelegen tuin werd een water pomp gestolen. Ook hier zal het warme weer wel de aanleiding zijn. Schade 100 gulden. WEER DIEFSTAL TUINMEUBELEN Er werd aangifte gedaan van diefstal van 4 tuinstoelen uit een tuin bij een woning aan de Whist- Ierstraat. De stoelen hebben een waarde van 100,-. DIEFSTAL RADIOCASSETTEREKORDER Uit een woning aan de Veltumse Kleff'en werd een radiocassette- rekorder gestolen. Hoe de diefstal precies heeft plaatsgevonden kon niet worden vastgesteld. DIEFSTAL AANHANGWAGEN Vanaf een erf aan de Puttenweg werd een éénassige aanhangwagen van het merk Ilenra gestolen. De aanhangwagen had nog een waarde van 3.000,-. S.R.V.—WAGEN IN BRAND Na net de eerste klant aan de Oir- loseweg te hebben geholpen zag de bestuurder van de S.R.V.-wagen plot seling een steekvlam uit het motor compartiment komen. Medewerkers van de Nestlé. die de brand vanaf het bedrijfsterrein konden zien. hebben met. een brandblusser van het bedryf het vuur weten te doven, waardoor de Venrayse brandweerlieden niet meer in aktie behoefden te komen. De keuringsdiens voor Waren uit Nijmegen heeft de inhoud van de S.R.V.-wagen voor konsumptie af gekeurd. Exploitant K. uit Oost rum heeft alle mogelijke moeite gedaan om zo snel als mogelijk was. zijn klanten weer van levensmiddelen te voor zien. De schade wordt op meer dan 10.000,- geschat. Omtrent de oorzaak ran deze brand stellen deskundigen een on- derzqpk in. Op deze foto zien we leden vai mandolineclub St. Anthonius Venray, welke werd opgericht 10 september 1929. In die bestond ook al enkele jaren de rayse jazzband. Beide muziekgf schappen bestonden uit leden de jongerenvereniging "Goud vier" Venray en hadden hun on komen in het St. Anthoniuspa naat aan de Patersstraat (in okto 1944 door oorlogsgeweld totaal woest). Door gebrek aan leden bj mandolineclub en jazzband (vcx door vertrek naar elders) wen beide muziekgezelschappen o| april 1932 samengevoegd on deskundige leiding van Math Arts. Het nieuwe rnuziekgezelsc! krygt de naam: Venrays strij "Euterpe De muzikanten op de foto, maakt achter het patronaat bouw, zijn staande v.l.n.r. Berbers, Frans van Bergen (met eigengemaakte cello), Twan terslood, Thei Claessens. Wim sens, Louis Custers, Teng Kruys Sjaak Janssen, Piet Stoks, Teng I rensse (sekretaris patronaat) zittend v.l.n.r.: Sjeng Iloedeini kers, Sjef Berbers, Sjaak van Dij Petran Vermeulen. Er bestaat ook nog 'n foto van mandolineclub uit 1930. Wie ht deze foto? Zodat we deze ook een keer in Peel en Maas kuni afdrukken! Gaarne berichtje aai v.d. Putten, Westsingel 18, 89803. Archieffoto J. v.d. Putten DRANK IN BESTUURDERS Op de Stationsweg was 't drag van een 27-jarige Horsten aanleiding, dat de politie een oik zoek instelde en konstateerde overmatig drankgebruik de moedelijke oorzaak van dat rij drag was. De bestuurder kn volgens de nieuwe richtlijnen transaktie aangeboden, om 250 den te betalen en dan van alles zijn. Dat weigerde de man en da om kreeg hij de aanzegging dat ces verbaal terzake het rijden om invloed zal worden opgemaakt Op de Deumeseweg hield politie een 30-jarige Horstens aan, die eveneens onder invlo van alcohol verkeerde. Zijn alcoh percentage rechtvaardigde transaktie. Tegen hem werd zon( meer een proces verbaal maakt en een rijverbod opgelegi Rijgedrag van opnieuw 27-jarige Horstenaar op de Statioi weg alhier, was aanleiding dat politie een onderzoek instelde. 0 bij die bestuurde was drank de oi zaak. Met een ryverbod en prot verbaal kon hij (te voet?) huiswaai keren. Op de Beekweg hield de poli een 18-jarige bestuurder ran e personenauto aan afkomstig uit Rips. Ook het alcoholpercenta van deze bestuurder was aanleidi om hem een rijverbod op te leg Een proces verbaal zal worden gemaakt. As. M Me Hut (dac Sig Pate DE AU1 047 g< )nt °P HE MJ Kin t< sia: Wij ten hal He we ILLEGALE ZWEMMERS AANGEHOUDEN Het was al langer bekend, dat tijdens de nachtelijke uren illega werd gezwommen in het gemeen! lijk zwembad. Reeds eerder was konstateerd dat de omhei nil vernield was. De politie hield nachts ekstra toezicht. In de nacht van zaterdag op dag trof de politie een viertal Ve rayers aan, in de leeftyd van 20 25 jaar. die daar aan het zwemmi waren. Nadat ze hun kleding ha ^en aangetrokken, werden ze het politiebureau overgebracl waar tegen viertal proces verba werd opgemaakt. Men zy dus gewaarschuwd: ill gaal zwemmen kan een duur muurtje worden. KIND VALT IN KELDERGAT Een 5-jarige jongen kwam speler derwys in een keldergat terech van een in aanbouw zijnde wonin in Landweert. Hy liep daarby ve wondingen op aan zijn been Het bouwterrein was niet vo doende omheind, waardoor kind op de bouwplaats kon komei Maatregelen zullen worden genf men om dit in de toekomst voorkomen. BEJAARDE FIETSER AANGEREDEN Een 83-jarige inwoner wilde pe fiets, komende vanaf de Ballon zi de Beekweg oversteken, maar lett onvoldoende op. Een Venrayse auto bestuurster die naderde, wilde doo uitwijken en krachtig afremme een botsing voorkomen, maar da gelukte niet helemaal. De bejaard kwam ten ral en werd met verschl lende verwondingen naar het kenhuis overgebracht. REEBOK AANGEREDEN Een autobestuurster uit Venrs kreeg op de Wanssumseweg mogi lijk de schrik van haar leven, toe zij plotseling een reebok voor hai auto de weg zag oversteken. Eö botsing was onvermijdelijk. Bij d botsing werd haar auto zwaar IX schadigd. terwijl de reebok dusdi nige verwondingen opliep, dat h naar de eeuwige jachtvelden w naar de poelier moest worden ovei „gebracht.

Peel en Maas | 1989 | | pagina 16