os van Es was goede starter JP ALVAST BEDANKT. GIRO 6868 TM. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG Zwanger? PEEL EN MAAS Kennedymars stemt organisatie tot tevredenheid Prijsuitreiking landelijke fietsdag De eikenhakvrouw GRATIS!! APK KEURING anGeLe Sinvid Video EMOFRA luchtbed LIDO nu f19.50 GRATIS H°ï£yreê TR0UW-AUT0 - Pagiri- !L EN MAAS Donderdag 1 juni - Pagina 13 [et was onlangs 5 jaar geleden, de vanwege een hernia afge- vrachtwagenchauffeur Jos Es, in het voormalige gebouw de Boerenbond van Holthees de Loobeekweg, zijn handel in ocarosserie-onderdelen begon, ntwikk vond zichzelf met 36 jaar te jong in de WAO te gaan, voelde er Is voor om zich te laten herscho en ging dus zoeken naar iets wel met auto's te maken zou iben èn wat anderen nog niet Iden uitgevonden: een gat in de gsmet keer voor metljrkt. 'se styl, in !Ï1 i die tijd waren er verschillende jekten gestart met medewer- „g van het Gewestelijk Arbeids- eau. de gemeente en de bank. waren de zg. STARTERS, die met andeli p van de Overheid en met be is wek id van hun uitkering een aan- 'et, wa pperiode konden overbruggen niet in financiële problemen te makl nen, want men moest bijvoor- het ha >id toch verzekerd zijn voor het jkenfonds e.d. Vt laarbij deed zich een zeldzame nenwerking voor, de gemeente ni iray zorgde dat de uitkering ge- o arborgd zou worden, terwijl de bes neente Vierlingsbeek zorgde dat hedc jh in een vrij korte periode kon Hub R rden gestart. Het bleek dat het gstaande gebouw van de Boeren- (ad id uitermate geschikt was voor doel wat Jos van Es beoogde, lu, vyf jaar later, mag gesteld rden dat Jos van Es een fijne zaak heeft opgebouwd en bekend staat als een man die weet wat service-verlenen betekent. Nee verkopen is er niet bij, want alle ge vraagde onderdelen kunnen wor den geleverd: de een h la minute, de ander binnen een dag als het via een dealer moet worden geleverd. Van de Duitse en Franse automer ken is praktisch elk onderdeel aan wezig - en dan spreken wij al gauw van zo'n 30.000 verschillende on derdelen. Vanaf het begin, verkoopt Van Es ook alle mogelijke laksoorten en worden kleurmengingen ter plaat se gedaan. Bitakken is mogelijk, terwijl ook een spuitkabine voor de doe-het-zelver gebruikt kan worden. Op onze vraag, waar toch eigen lijk zijn markt ligt, stonden wij ver steld, dat vanuit Holthees onder delen worden geleverd aan garages, lak- en spuitinrichtingen en doe- het-zelvers van Venlo tot Nijmegen. Tijdens ons gesprek werden wij precies zes maal onderbroken, om dat een klant een telefonische bestelling doorgaf; en dat op een dinsdagvoormiddag. Over de begeleiding van de STAR TERS is Jos van Es niet zo best te spreken. De STARTERS werd destijds een garantie van anderhalf jaar gegeven, maar na een halfjaar werd de uitkering al ingetrokken. Toen moest uiteindelijk de rechter beslissen dat de gemeente verplicht was met de uitkering door te gaan... Jos van Es heeft er geen spijt van, begin 1984 de stap naar het Vrije Ondernemerschap te hebben ge maakt; maar hij moet wel kwijt, dat als zijn vrouw hem niet zo had by- gestaan, het misschien toch niet de zaak zou zijn geworden die het nu is. Jos blijkt ook nog een hobby te hebben en die heeft natuurlijk ook met auto's te maken. Dat is showen met zijn Old Timer, een Citroën uit 1932. Over die hobby mogelijk een andere keer. Tot slot nog dit: van de 12 STAR TERS die in 1984 probeerden een zelfstandig bedrijf op te richten, zijn er 7 geslaagd. 'n abonnement waard AUTO BEKRAST De eigenaar van een BMW had zijn auto aan de Paterslaan gepar keerd. Bij terugkeer ontdekte hij dat zijn auto zwaar was bekrast Cjm een en ander weer egaal te maken zal hij een bedrag van 1.100,- moeten investeren. Afgelopen was het weer kennedymars in Ven- ray, een evenement dat steeds meer de richting van een volksfeest uit gaat. Ondanks dat er geen 1500 maar ruim 1250 mensen van start gingen, was de organisatie zeer te vreden. 1279 wandelaars hadden inge schreven en daarvan gingen er za terdagavond 1256 ran start. Een half uurtje daarvoor was Bert Linders gearriveerd, de man die in De Venrayse mevrouw Jeucken heeft de hoofdprijs gewonnen in de wedstryd die verbonden was aan de landelijke fietsdag op 13 mei jl. W. Pelzer. eveneens uit Venray won de derde prijs. De tweede prijs van de in Venray gestarte personen ging naar een inwoner van Heiloo. De prijzen werden vorige week vrijdag door de persvoorlichter ran PCV Venray, dhr. Peterink. tijdens een ongedwongen samenzijn in huis St. Servaas uitgereikt De prij suitreiking geschiedde door hem omdat delen van de „Venrayse" rou te over de lokaties St. Anna en St. Servaas voerden. Voordat hij mevrouw Jeucken een verrekijker overhandigde en de heer Pelzer een een fietskaarthou der dankte hij Peggy Theunissen van de Venrayse VW vor de perfec te organisatie en samenwerking ruim 9 uur de 80 km rennend af legde. Hy haalde daarmee naar ei gen schatting zo'n zeven k achthonderd gulden binnen voor het Foster Partens Plan, dat was on geveer eentiende van het bedrag dat de lopersgroep van Marianum uit Venlo bijeenbracht voor zuster Truus Lemmens. 7500 gulden voor deze in Pakistan werkende zuster. Zij warenbij de 1011 gefinishte wandelaars. 245 mensen haalden de eindstreep niet. De wandelaars waren ook dit jaar over het algemeen weer dik tevre den over de organisatie. Alleen de extra lus die bij Smakt in het par cours was ingelast viel niet in de smaak en werkte volgens sommi gen demotiverend. Een ander min punt vormde het gedrag van automobilisten langs de route. In verband met de overlast voor de lo pers waren dit jaar voor de erte keer stukken parcours afgezet. Chauffeurs trokken zich daar ech ter niets van aan en zetten de dranghekken eenvoudig aan de kant met als gevolg toch weer over last voor de wandelaars. Verder wa ren de lopers echter zeer te spreken over de belangstelling langs de rou te, ook buiten de route. "IK riep nog: kom terug!" klaagde de beklagenswaardige vrouwenfiguur (in letterlijk vol ornaat) voor de groene tafel, terwijl haar welgevormde bootwer kersvuistje de houten balie beroerde, zodat het eeuwenoude eikenhout kraakte als splinterend eikenhakhout. "Maar hij kwam niet terug", verzuchtte de politierechter. "Zij kwam niet terug", verbeterde de eikenhakvrouw. "O. was het een zij?" "Cinderella ja. m'n arme schatje. zij was het zélf. O. m'n schatje...". "Waarom ging ze de straat op?" '"t Is mijn schuld!" "Gaf u dan zo'n slecht voorbeeld?" "Nee, ik liet de deur openstaan. Eventjes maar. Toen moet zij 'm gepiept zijn". "Maar u verklaarde volgens de politie dat u haar achterna bent gegaan" "Ja. ja. ik riep nog: Cinderella, kom tot inkeer. En ik zocht iets lekkers". "U had beter een touw mee kunnen nemen dan eerst haar lievelingskostje te gaan opzoeken". "Meneer de cipier, ze is nooit zo onbeheerst geweest. Ze was een voorbeeld van liefde en trouw!" "Onbeheerst? Zeg maar liever onbeheerd. En die liefde verkeerde ondertus sen in kwaadaardigheid". "O nee, meneer, zegt u zulke dingen toch niet van mijn Cindie!" "Heeft zij dan soms geen ongeluk veroorzaakt?" "ledereen heeft wel eens een ongelukje, meneer". "Dat heb ik hier meer vrouwen horen zeggen". "Ik heb van alles geprobeerd... Juist omdat onbeheerstheid zo verwerpelijk is. Ik heb haar nog nageroepen: doe niemand overlast aan!" "U had beter kunnen commanderen: hier jij!" "Dan luisterde ze niet, meneer. Ze was zo gevoelig, mijn Cintje". "O. nou is het al een Sintje geworden. Nou, ze was niet zo heilig. Ze heeft brokken gemaakt en niet zulke kleine ook en daar moet u toch voor opdraaien". "Ik heb al het verlies van mijn Cindie te dragen..." "Dat verlies is uw eigen schuld. U liet haar zelf de straat op gaan. Maar daar bracht dat beest een paar bromfietsers ten val en die kwamen erdoor in het ziekenhuis. En die rekening is veel hoger dan die van tien pekinezen". Er drupten tranen over de ringdijken van de oog polders op het oude eikenhout en de doorvoede vrouw van groot formaat balde beide bootwerkersvuistjes, zodat de aderen opzwollen en de magistraten hun stoel iets verschikten, uit vrees misschien dat de balie nu werkelijk tot eikenhakhout zou worden gekloofd. De getuigen werden één voor één binnen geroepen en verklaarden op veilige afstand, hoe het dartele diertje zich in het verkeersgewoe! stortte, terwijl zijn bazin met lieve woordjes en een onsje biefstuk half achter de voordeur ver scholen bleef lokken en liefkozen. De officier achtte daarmee het bewijs geleverd, dat het verkeer door grove schuld in ernstig gevaar was gebracht en eiste.vijfhonderd gulden boete, of vier weken, waarvan de helft voorwaardelijk. De verdachte kreet van ontzetting. Zo'n verschrikkelijk hoge straf had zij helemaal niet verwacht. "Ik wil een advocaat!" riep ze uit. toen zij het laatste woord kreeg. "Dat kan. In hoger beroep dan", antwoordde de politierechter. "Dan vonnis ik nu met f 500,- of twee weken onvoorwaardelijk en f 250,- of één week voor waardelijk met de bijzondere bepaling, dat de rekening van het ziekenhuis, welke u weigerde te betalen, binnen twee maanden is betaald. U hebt veertien dagen tijd voor hoger beroep. Is dat duidelijk?" "Nee, meneer de cipier", klonk het. "Moet ik dan de trap op voor dat hogere rechtersberoep?" I Voor kleine en grote drukwerken van den Munckhof b.v. Grotestraat 68 - Venray - natuurlijk mag U bellen: 82727 iij aankoop behang sociafstomer plaktafel Soc de f< In de: 'akant Ziekei en gels n goe< tij dei older één huur - géén borg r, AA il.THEUWS Schildersbedrijf buitei 3las Verf Behang '°or h' ÜERSELOSEWEG 6 lp ent tel 04780-81523 Storing op uw radio of TV? ?J iWAGHOVEN eerde SERVICE op ge "V Video Audio HiFi hide Oostrumseweg 12a 5802 CC Venray Tel. 04780-88880 Sport- en familiehotel beterheide .ra. li Parfu igarts Prachtige zalen voor uw feestjes, bruiloften, partijen, vergaderingen, IS Halve Maanseweg 1 5855 EH WELL Tel. 04783-2461. ZATERDAG 3 JUNI gezellige COUNTRY AVOND in de HERBERG te LEUNEN ANTIEK IN VEULEN Div. kasten, Eethoe- ken, slaapkamers, salontafels, Commo des, hang- en staan de klokken enz. Veulen seweg 39 Tel. 04780-84143 TE HUUR 2 kamers eigen keu ken telef. cv ant, 04788-1235 Aardbeienpluk kersisters) M.Theunissen Horsterweg 16 Leunen tel. 84559 Opruiming Perk- planten Op Op Al leen deze week: Fuchia's 6 stuks 5.-. Luciferplant, Ce- losia. PantofFet, Dah lia, Heliotropium 3 stuks 1.-. Afrika nen, Salvia, Ijs bloem, Aqratum, Portulac 6 stuks 1,- Groentenplan- ten 10 stuks 0.50 De Lifra Lorbaan 12a Veulen GEVRAAGD Aspergestekers/sters Peeters 04780-89293 (tussen 17.15 en 18.00 uur) evt. vervoer is mo gelijk TE HUUR GEVRAAGD eengezinswoning in Venrav tel. 010-4674433 GRATIS AF TE HALEN jonge poesjes tel. 84181 GEVRAAGD Tuinbonenpluk- kers(sters) vanaf 16 jaar P.Timmermans Laagrie- broekseweg 32 Leunen tel. 81048 Jong spontaan meis je, licht gehandicapt zoekt vriend of vriendin tussen 20 - 25 jaar liefst uit Venray brieven onder nr 221 GEVRAAGD Hulp in de huishou ding, halve dag in Hp wpplr tel. 04780-86926 taxicentrale 10.000 VAN DEN BEUKEN TEL. 04780-10.000 AL MEER DAN 50 JAAR EEN BEGRIP voor al uw vervoer ook particulier ztekenvervoer Bel zodra u dat weet. Gratis: 06-0228070 of: 04780-88383 Doe mee,om te helpen! Ven rays grootste huiskamer is ook zéér geschikt voor. uw compleet verzorgd feest. Danscentrum Jeanne Paul Janssen Raadhuisstraat 6. Venray Tel. 04780-10500 Voor al uw autoschade Autoschade Hulsterdreef bv VRIJBLIJVEND SCHADETAXATIE De Hulst 18 - Venray Achter VERA Tel 04780-88881 Auto Lenders Wilhelminastraat 29a Venray Tel. 04780 11113 TE KOOP Kruising d.s.t Labra dor teef kort haar. Lief voor kinderen. Zindelijk Tel. 04780-80106 TE KOOP Jongensfiets, Meis- jesfiets (7-10 jaar) Tel. 10165 TE KOOP Snorfiets Vespa Citta vraagprijs 750,- Tel. 86462 TE KOOP Porsche 924 bj. '76 apk tot 4-90 pr. n.o.t.k. 04788-2377 TE KOOP Volkswagen Derby type 80 incl. lpg en trekhaak Tel. 82718 TE KOOP VW Kever 1200 bouwjaar 1975 kleur rood. Tel. 04784-2279 TE KOOP Datsun Cherry bwj. 81 apk 5-90 i.z.g.sL pr 1750,- Tel. 11051 TE KOOP Ford Taimus 16L apk 2-90,pr 500,- tel. 11051 TE KOOP Citroen Visa Bwj. 82, APK 2-90 pr ÏOOO.- Tel. 86804 TE KOOP To vota 1000 Spec, bouwj. 1972 APK gek. Tel. 04780-84217 TE KOOP Fisher techniek div. compl. dozen. Hoofdstraat 22 Lottum 04763-2493 TE KOOP 2 zits bankje Leder- look, T.v. video ste- reoineubel Tel. 10543 TE KOOP Velours overgordijnen. Pers Beloudge 140 x 85 Tel. 80705 TE KOOP Fiets wagentje. Kachelonderdelen Hemonystraat 19 Tel. 04780-89996 Voor al uw autoschade Autoschade Hulsterdreef bv VRIJBLIJVEND SCHADETAXATIE De Hulst 18 - Venray Achter VERA Tel. 04780-88881 voor komplete huidverzorging schoonheidsspecialiste/ pedicure MEVR. KRAMER Everestlaan 11 Venray Tel. 83215 Was u al eens in onze potterie BLOEMENHUIS Henseniusplein 4 Venray Tel. 04780-82273 Voor al uw videodiensten o.a. videoprodukties, -bedrijfsfilms, evenementen, bruiloften, verhuur van apparatuur, overzetten van film op video, Wij werken met professionele apparatuur Pr. Marijkestraat 19 Venrav - Tel. 81161 vrijetijds kleding tientallen guldens goedkoper OVERLOON MAASBREE HEYTHUYSEN Verhuiswagen huren vanaf f95,- DE DRIESPRONG 04780-85828 Weekaanbieding Poststraat 8 Venray Tel. 81429 Geopend ma. t.m. vr. 9.00-12.30 en 13.30-17.30 uur Zaterdags 9.00-13.00 uur uw 1 koloms geboorte of trouwadvertentie in PEEL EN MAAS indien U uw kaarten heeft laten drukken bij van den munckhof grotestraat 68 venray telefoon 04780-82727 tweekoloms advertenties halve prijs TE KOOP Dames- en heren fietsen Langstraat 86 Venrav Deze week keyboard aanbieding yam ah a SHS 10 shoidderkey- boarri van 515,- nu voor 125,- (zolang de voorraad strekt) ^MUZIEKINSTRUMENTEN Patersstraat 8 - tel. 86246 TE KOOP Jonge dwergkonijnt jes, eendekuikens slachtkonijnen tel. 1896 TE KOOP Video Betamax 20 bespeelde cassettes vaste prys 550,- Ursulastraat 12 Venray TE KOOP Thermopeen kantel raam 150x113 Tel. 04780-89365 VRAAG VOOR GAAS"- EN/OF DRAAD 08858-4250 GRATIS RAAD. De kleinste prijs voor 't beste produkt, zodat 't ook voor U goed lukt. IJZERWAREN EGELMEERS WESTERBEEK Dakdekkers onderhoudsbedrijf P. WILLEMS voor al uw dak-, lood-, zinkwerken, nieuwbouw reparatie onderhoud Bazuinstraat 20 Venray Tel. 04780-80373 Autoschade-expertise DE DRIESPRONG 04780-85828 GEEF EEN VVV GESCHENKBON CADEAU Pers. busje huren vanaf f69,- DE DRIESPRONG 04780-85828 GEVRAAGD Vaste medewerker Pluimveebedrijf L. Janssen Oirlo 04787-1290 sportieve 4 persoons Cabriolet incl. chauffeur 04780-81282 TE HUUR Kamer voor nette jongeman met ge bruik ran keuken douche en toilet, vri je opgang tel. 04782-848 GEVRAAGD MET SPOED Flatje in Venray. Wy stellen dat zeer op prys tel 87091 Jack KLUSSENBEDRIJF BEN GEURTS Beckweg 32, 5804 BE Tel. 04780-80268 Venray Alleenstaande iedere zaterdagavond gezellig dansen bij romantisch kaarslicht. Min. leeftijd 30 jaar. A.s. zaterdag The Allrounds Café-Restaurant De Postkoets HORN TE HUUR 70m2 kantoor be drijfsruimte aan de rand van het cen trum te Venrav Tel. 89082 GEVRAAGD Pompbediende voor 20 uur per week. Aral tankstation Gebr. Renkens Irenestraat 10 5825 CB Overloon tel. 04788-1312 WEGGEVLOGEN ons dwergpapegaai- ke is weggevlogen. Wie helpt ons uit de nood? Coopmans Langeweg 23 Venrav 82047 b.gg. 87136 TE HUUR Caravan in Vianden, Luxemburg vry voor 15 juli en na 12 au gustus, En Groede Zeeland, vry voor 15 juli en na 12 au gustus Compleet in gericht tel. 04782-848 GEVRAAGD voor direct, augur kenplukkers, sters A. D roe sen Heidseweg 8 Heide tel. 83048 BEDANKT AUTORIJSCHOOL NOTTELMAN voor hert in een keer sla gen van myn rybe- wys Fran ka GEVRAAGD Augurkenplukkers voor in de kas van begin juni tot onge veer eind augustus. Niet beneden de 15 jaar. Persoonlijk aan melden a.u.b. A. Peeters Veulenseweg 4a Leunen ZATERDAG 3 JUNI gezellige COUNTRY AVOND in de HERBERG te LEUNEN TE KOOP Trekhaak compleet voor Ford Escorts va naf 1986, gasfornuis met oven telefoon 85499 TE KOOP Zonnescherm orary'e kop 2V2 br z.g.a.n. Blue point Siamees 12 w. tel. 04780-83200 TE KOOP Peulen alleen op bestelling L.v. Dijck Molenhofweg 6 Tel. 81774 TE KOOP Vele soorten stam en struikfuchia's 'en verschillende gerani umsoorten J.Heesen Horsterweg 11 Leunen TE KOOP Wegens immigratie wasmachine met 5 jr garantie 600,- slaapkamerameuble- ment 5-deIig 200,- wandmeublement noten fineer 200,- gaskookplaat 75,- Fagotstraat 6 TE KOOP Orgel Cosmovox II 500 n.prijs 7000,- nu 1200,- tel. 04780-81452 TE KOOP d. eiken bankstel, kast, salontafel 700,- tel. 86519 Thuisbezorgd Barbe cuepakket o.a. 4 drumstick 4 snitsels 4 shaslik 4 saté 4 barbecueworstjes 4 hamburgers samen slechts 24.95 Slagery Goumans tel. 04780-86035 TE KOOP Rode Golf '85 diesel 80.000 km 04788-1235 RADIO EN ANTENNEB0UW Reparaties en nieuwbouw R.POTS Gerard Smuldersstraat 79a America tel. 04764-1335 Autowasserette DE DRIESPRONG 04780-85828 UITLAATSERVICE Jan van Nies Langstraat 49 - Venray Tel 04780-87360 TE KOOP Peugeot 104 '79 i.z.g.s. prijs n.o.tk. tel. 87734 TE KOOP Velours bankstel bruin 3-1-1 i.z.g.st. prys 500,- tel. 04780-85508 TE KOOP Boeken MEAO 2e en 3e jaar Tel. 04780-10493 TE KOOP Champignonplanken 150 Van der Sluis 84776 TE KOOP Honda Civic 1.3 5 speed blauw. met. 1986 55.000 km. Ie eigenaar tel. 04930-12331 TE KOOP Honda Civic 1.5 AUTOMAAT wit. 1985 tel. 04930-12331 TE KOOP Honda Accord 2.0 Luxe 5 speed '86 Tel. 04930-12331 Ze zyn er weer AARDBEIEN AARDBEIEN AARDBEIEN Vers van het land. Gezellig, lekker en gezond H.Jeuken St. Antonius- veldweg 2 Venray TE KOOP Ford Escort laser 1.3 bouwjaar 1985 met div. accessoires 48000 km APK 4-6-'90 prijs 11.500,- tel. 04780-84237

Peel en Maas | 1989 | | pagina 13