Tijdelijk Scniesser voordeel! Tennisclub Rodhe LKIB ISV Bedrijfs- recreanten competitie Tennis Club Venray Schaken Honk- en Softbalver. Red Caps Venray H.B.S. Diana Stockcar Racing De Peeldrivers Handboogschutterij Veteranenschutters Judo Vereniging Venray Trimclub Venray DAMMEN Buitenlust Jumpers '76 Sjoelclub De Schuivers Triathlon Vereniging regio Venray M.C.C. Venray St. Christoffel 't Alvertje LVB afdeling Venray Rhythm Rollband DeSoto Reuma vereniging RAEDTS Gespreksgrot voor vrouwel Nieuws en nieuu voor de heren Vakantie en Sociale Ver zekering Zon Wijzer r V ai PEEL EN MAAS PEEL EN MAAS Donderdag 1 juni - Pagir Uitslagen kompetitie Dlsctrictcompetitie 23 mei. 2e kl. Dames: Rav Priekers-Rodhe 5-1 5e ki. Dames 40+: Rodhe-Velden 5 3-1 Kringkompetitie 24 mei. J. 12 J. A:Grubbenvorst-Rodhe 8-0 J. 12 j. C:Rodhe-Apollo 8-0 J. 14 j. A:Velden-Rodhe g.u. J. 14 j. C:Rodhe-Venray 2 0-8 M. 14 J. A:Rodhe-Velden 7-1 Districtcompetitie 27 mei. 5e kl jun.B: Rodhe-Keatelberg 0-5 5e kl jon.B: 'Ibnido-Rodhe 3-1 4e kl.sen.A: Ohé en Laak 2-Rodhe 0-5 4e kI.sen.A: Rodhe 2-Kelpen 2-3 le kl.sen.B: Rodhe-Park E9 3-2 4e kLsen.B: Blerick 6-Rodhe 2 2e kl.her.A: Venlo-Rodhe 1-5 4e kl.her.A: De Gagel 3-Rodhe 2 4-2 4e kl.her.B: Rodhe-Ace 3 1-5 5e kl.her.B: Rodhe 2-De Poelder 4 0-6 Landelijke competitie 28 mei. 6e kl. her. Liessel-Rodhe 0-6 Programma competitie. Districtcompetitie 30 mei. 2e kl.dam.: Horst-Rodhe 5e kl.dam.: Rodhe-Swalmen 2 Kringcompetitie 31 mei. J. 12 j. A.: De Gagel-Rodhe J. 14 j. A.: De Gagel-Rodhe M. 14 j. A.: Apollo-Rodhe Districtcompetitie 3 juni: 5e kl jun.B: Rodhe-Swalmen 2 5e kl.jon.B: Venlo-Rodhe 4e kl.sen.A: De Poelder 3-Rodhe le kl.sen.B: Rodhe-Velden 4e kl.sen.B: Rodhe 2-V.T.C. 2e kl.her.A: Ibnido-Rodhe 4e kl.her.A: Venray 3-Rodhe 2 4e kl.her.B: Buggenum-Rodhe 5e kl.her.B: Rodhe 2-Tfegelen 4 Landelijke competitie 4 juni: 6e kl.her.: Rodhe-'t Rooth Zondag 11 juni vindt er een geza- melyke afsluiting competitie plaats in het paviljoen. Wij hopen niet al leen competitiespelers te mogen begroeten, maar ook alle leden en vooral de dit jaar lid geworden zijn de leden. De ontmoeting start om 20.00 uur. 0p zaterdag 27 mei vertrokken we met 5 spelers/sters om deel te nemen aan het tafeltennistoernooi van TIS Hermes Tegelen te Belfeld. Er weixl hard gestreden. Van onze spelers/sters wisten er zich 3 te plaatsen voor de finale. In de verlie zers ronde werd Leo Reintjes le en Nicolle v.d. Hoek 3e. In de finale werd Corry Boom 5e. Peter Verhaeg 4e en Pietër Zwambach le. De win naars ontvingen een mooi sport artikel als prys. Alle deelnemers hartelijk gefeliciteerd met het be haalde resultaat ga zo door! De spelers die op 10 juni 1989 deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen te Helmond, Stiphout veel succes! i Het ligt in de bedoeling om bij voldoende belangstelling op maan dag 19 juni a.s. een Planken- toernooi te organiseren voor dames en heren. Opgave voor deelname zo spoedig mogelijk op een aanplak biljet aan de zaal. Uitslagen: Jol 2 A de Gagel-Ven ray Mel2 A Blerick 1-Venray Jol4 A de Gagel-Venray Jol4 C Rodhe-Venray Mel4 A Tonido-Venray Mel4 B Venray-Apollo 69 Mel4 C Venray-Helden Dames 40+ dinsdag: Tbnido 1-Venray 1 Venray 2-Velden 2 Dames dinsdag: Horst 1-Venray 1 Aldenghoor 1-Venray 2 Venray 3-'ltegelen 4 Venray 4-Arcen 1 Venray 5-lbnido 5 Venray 6-Belfeld 2 Park E9-Venray 7 Zaterdag Heren A: Venray 1-Van Home 1 Venray 2-Meyel 2 Venlo 2-Venray 3 6-0 Zaterdag Heren B: Venray 2-Blerick 2 Venray 3-IIelios Venray 4-Maasniel 4 Zaterdag Mix A: Venray 1-Helden 3 Zaterdag Mix B: Helden-Ven ray 1 Apollo 69-Venray 2 Venray 3-Venlo 6 Hom 3-Venray 5 Zondag Mix: Venray 1-Gcnnep 1 Broekhuizen 1-Venray 2 Venray 3-Vierlingsbeek Helmond 4-Venray 4 TC Arcen-Venray 5 Zondag 35+ Mix: Thes 2-Venray 1 Zondag Heren A: Venray 2-St. Tun nis 1 Venray 1-TC Venlo 3 2-6 8-0 5-3 0-8 6-2 6-2 7-1 2-2 2-2 3-3 4-2 4-2 2-4 2-4 1-5 4-2 5-1 3-3 4-2 3-3 3-3 3-2 1-4 3-2 4-1 6-2 7-1 1-7 4-4 6-2 1-5 2-4' De eindstrijd om het snelschaak kampioenschap van Venray is beslist. Een 16-tal spelers ging de laatste en beslissende eindronde in. Na een spannende en sportieve stryd wist O. Lemmers uiteindelijk het meeste aantal punten te verga ren. Hy scoorde 6,5 uit 7 partijen. 0. Lemmers is daarmee voor de tweede keer in dit seizoen de kam pioen van Venray. Bekerfinale Roermond Vol goede moed vertrokken twee teams uit venray. met de bedoeling weer een aantal prijzen in de wacht te slepen. In een warme Oranjerie te Roermond voldeed het eerste Venrayse team aan de verwachting en werd eerste met 16,5 punt in de derde klasse. Venray daarentegen was blijkbaar niet in de stemming om met het mooie weer te schaken. Ondanks de „peptalks" van de bezielende teamleider wist het team niet ver der te komen dan een laatste plaats. Speciale vermelding verdient J. Ha- gens welke in een aantal boeiende partijen de meeste Venrayse pun ten byeen schaakte. Deze avond werden ook de pry- zen uitgereikt aan de kampioenen in de LISB competitie. Zowel Venray 1 als Venray 2 mochten een beker en een geldpriijs in ontvangst nemen. Afsluiting schaakseizoen Nu alle kampioenen bekend zyn (excl. interne bekerwinnaar) en de ledenvergadering is geweest, is het schaakseizoen ten einde. De schaakstukken zullen in au gustus/september weer uit de dozen worden gehaald. Aanstaande dinsdag is er waar schijnlijk nog een afsluitende schaakavond voor de echte lief hebbers. Prettige vakantie schaak vrienden. Red Caps Venray-H.S.C. Venloll-8 Ook de achtste wedstrijd van de honkballers uit Venray werd een goede wedstrijd en de 6e overwin ning wei*d een feit. Door goede honkslagen nam de Venrayse ploeg al meteen een 7-3 voorsprong. In de laatste 9e inning kreeg de Venrayse ploeg het nog even benauwd door enkele opeenvolgende veldfouten. Met een paar fraaie akties werden de laatste nullen gemaakt en de zo veelste winning-yell kon worden uitgesch reeuwd. Bullfighters-Red Caps Venray 15-12 De Venrayse sofbalsters hebben hun wedstrijd tegen Cuyk verloren. De 15-12 eindstand zegt eigenlijk weinig. De Venrayse ploeg stond met 8-3 voor, maar vergat het af te maken. Uitslagen 27 en 28 mei: IIB sen Red Caps-HSC Venlo 11-8 SB sen Bullfighters-Red Caps 15-12 IIB jun Red Caps-K. Stealers 0-9 SB jun All in-Red Caps 22-20 Programma 3 en 4 juni: HB sen Samacols-Red Caps 14.30 SB sen Red Caps-Geldrop 11.00 HB jun Red Caps-Nuenen 14.00 HB asp Red Caps-Maastricht 11.00 SB jun Orioles-Red Caps 14.00 HB pup All Stars-Red Caps 11.00 Zondag 11 juni spelen de Red Caps hun T-ball toernooi. Iedereen kan meedoen. Vrienden, familie, vreemden etc. Kosten 1,- per per soon. Geef je snel op bij Patrick ran Fessem, tel. 84427. A.s. maandag halen we oud pa pier op in het Brukske. Iedereen op de lyst, laatje zien. Zaterdag en zondag werden de persoonlijke regionale kampioen schappen verschoten. In de ere klasse werd M. Thijssen na een langdurige voorsprong 3e. By de senioren wist J. Siebers we derom het kampioenschap te beha- lero P. v. Ooi werd hier 4e. By de dames werd mevr. A. Thijs sen 4e en in de 3e klasse dames werd mevr. T. Madou ook 4e. Tweede klasse heren. Hier vero verde M. Hendriks de kampioensti tel. F. Ramakers, J. Dekkers en H. v.d. Hoogenhof eindigden ver dienstelijk in de middenmoot By de junioren behaalde R. Thijs sen de 3e plaats. Hedenavond, donderdag, verga dering. Zaterdag: toernooi in Blerick. Ver trek 18.00 uur. Zondag: DVS-beker. Eerste zestal schiet in Horst Tweede zestal heeft haar schietbeurt in Leunen. A»s. zondag 4 juni wordt op het circuit gelegen aan de Smakterweg, een promotiewedstrijd verreden. Aanvang 13.00 uur. Voor de over winning komen diverse streekrij- ders in aanmerking Bij de wit- kkers zal de strijd zich voorname lijk toespitsen tussen Ruud Verhey- en en Henk Janssen. Bij de geeldakkers zijn o.a. Matheu Stoks, Leon Verstraelen en Harold v. Veg- hel favoriet. Bij de allersnelste klas se (blauw- en rooddakkers) zal een byzondere felle strijd te zien zijn tussen Ronald Mosman (winnaar van de eerste 2 wedstrijden). Tbn schoenmakers (winnaar laatste wedstrijd) en Sander Pocls, welke op een overwinning gebrand is. Op de prachtige banen van Ons Genoegen Ysselsteyn vond het jaar lijkse treffen plaats tussen distrikt 11 van Venray en distrikt 5 uit Ge monde. Jammer was het dat dis trikt 5 maar met 13 schutters aanwezig was. De wedstrijd ging over 25 pylen voorafgegaan door 5 proefpijlen. De uitslag was als volgt: Distrikt 5 behaalde met 13 schut ters 2402 punten, met als hoogste schutter G. Diebbels met 220 pun ten. Distrikt 11 behaalde met 13 schutters 2683 punten, met als hoogste schutter P. Rongen Heide met 220 punten. Op de prachtige banen van Griendtsveen vond afgelopen week het jaarlyks Koningschieten plaats. De wedstrijd ging over 50 pylen voorafgegaan door 5 proefpijlen. Het koningschap werd behaald door J. Gielens Heide met 442 pun ten. Ridder werd J. v. Osch Leunen met 433 punten. Na afloop werd aan alle schutters en belangstellen den koffie met broodjes aangebo den. Voorzitter Poels dankte allen die aan het welslagen van dit ko ningschieten hadden meegewerkt. Verder staan nog de volgende wedstrijden op het programma. 8 juni organiseert de Handboog schutterij Roos in Bloei te Roggel veteranenwedstryden. Onze vereni ging zal hier met een groot aantal schutters aan deelnemen. 15 Juni wedstrijd Dist rikt 11 Ven ray tegen Distrikt 10 Helmond. De ze wedstryd wordt verschoten op de prachtige gerenoveerde banen van St. Sebastiaan Heide. Op het afgelopen zondag te Bom gehouden Limburgs kampioen schap voor jeugdjudoka's werden door onze judoka's goede resultaten geboekt. Vooral het optreden van Ronald Bonants in de meest druk bezette klasse -35 kg maakte grote indruk. Door alle wedstrijden te winnen bereikte hij de finale waa rin hy ook met de maximale score ran een ippon, na eerder al met yu- ko gescoord te hebben, zich verze kerde van het Limburgs kampioen schap in deze klasse. Zyn zusje Wendy Bonants slaag de er eveneens in om de Limburgse titel in de wacht te slepen. In alle meisjesgroepen waren echter aan zienlijk minder deelnemers als bij de jongens zodat zij zich na 2 win nende wedstrijden al kampioene mocht noemen. Robert Wynhoven slaagde er in de finale te bereiken bij de jongens 1974-1976 t/m 45 kg. In deze finale moest hy zich echter gewonnen ge ven aan een Zuid-Limburgse deel nemer. De behaalde 2e plaats mag echter zeer goed worden genoemd. In dezelfde klasse slaagde Bram Reijnders er nog in om de 3e plaats te bemachtigen. Eveneens 3e werd Wieteke de Wit bij de meisjes t/m 38 kg. Tom van Stokkem werd bij de jongens t/m 31 kg slechts 4e, iets dat duidelijk te weinig voor hem is. Hieronder de resultaten op dit voor Limburgs kampioenschap, overigens slecht georganiseerd toemoor gezien het rommelig ver loop en te lange wachttijden. le Ronald Bonants. le Wendy Bo nants. 2e Robert Wyhoven. 3e Wie teke de Wit. 3e Bram Reijnders. 4e Tom v. Stokkem. Van deze plaats ook proficiat aan Twan van Bussel die afgelopen za terdag te Born slaagde voor zyn zwarte band. AANNEMERSBEDRIJF M.J. Teunissen t» Het juiste adres voor: - stallenbouw woningbouw - industriebouw - verbouw - mestopslagsilo's - kunststof en houten kozijnen onder KOMO-garantie Lovinckplein 5 - Ysselsteyn Tel. 04785-1406/1811 Trimclub: Inlopen c.q. warmlopen ongeveer 10 tot 12 minuten, oefeningen voor losmaken spieren, loop- of spelcom- binaties, uitlopen. Het geheel duurt ongeveer 1 uur en werkt .zeer ontspannend. Ge schikt voor dames en heren van al le leeftijden. Zin om mee te doen! Onze aktviteiten: Zaterdagmorgen om 7.15 uur va naf Ballonzuil-Beekweg. Voor trai- ningsduurloop van 10 km. Zondagmorgen om 8.30 uur ver zamelen bij Hoofdingang Rank Xe rox, programma als boven geschreven. Lopersgroep: Maan- en donderda gavond verzamelen om 18.30 uur St. Anthoniusveldweg 1. Trai ningsloop van 12 km. Verschillen de routes. Inlichtingen tel. 85384. Ranglijsteompetitie DCVenray Na de succesvolle resultaten van de Venrayse damspelei's in de bondswedstrijden en het regionale Kampioenschap, gaat nu onze aan dacht nog uit naar de laatste speel ronden van de interne competitie. Door twee achtereenvolgende on- verwachtte nederlagen van de hui dige clubkampioen A. Wester tegen W. Dokter en F. Jacobs heeft deze zichzelf in een vrijwel kansloze po sitie gebracht voor het kampioen schap 1989. Het is vrijwel zeker dat A. Noyens hiervan gaat profiteren. Deze heeft namelijk uit de laatste drie speelronden 5 punten ge scoord tegen K. Visser, R Thielen en Th. Zaal. In de laatste partij tegen Zaal kwam Noyens echter danig in de problemen en wist slechts met Kunst- en vliegwerk de remise te behalen. Door zyn overwinning op A. Wester heeft W. Dokter nu een uit stekende kans op het behalen van de tweede plaats. Bakker, Batist, Tyssen, Kroh en Visser gaan uitmaken wie op de borden 4 tot en met 8 gart plaatsne men. terwijl Zall, Thielen en Jacobs nog punten moeten verzamelen voor de bezetting van de goede plaats in het wedstryd team. Er resten nog 3 speelborden, waa rin nog belangrijke partijen zoals Noyens tegen Wester en Noyens te gen Dokter op het spelrooster staan. Met een gemiddelde van 25.5 slag per ronde per team van vier perso nen en dat over tien ronden, dan zou je zeggen, er is goed ge presteerd. Dat was het resultaat van ons eerste team, dat afgelopen weekend deelnemer was by de Nederlandse teamkampioenschappen te Appel scha in Friesland. Inderdaad een verdienstelijk re sultaat, doch het leverde „slechts" een zesde plaats op van de acht aan wezige teams. Echter te bedenken dat het verschil over deze tien ron den tussen de nummer een en de nummer zes slechts 0.8 punten per ronde per deelnemer was!!! Het gemiddelde van onze spelers lag tussen 25.2 en 25.8 en dat was lager dan het doel wat we voor aan vang voor ogen hadden; daarmee zou je tevreden moeten zijn, echter met de diverse vergissingen tussen door, had er een nog beter resultaat ingezeten. Onze speler/coach speel de gemiddeld 26.9. Al met al mag men stellen dat in dien men van de vroege vrijdag morgen, half zes, tot en met de late zondagavond, drie dagen volop in de weer geweest is, er zeker niet slecht gespeeld is; en zeker niet met dit vrij warme weer, iets dat ei genlijk een extra handicap is. Komende donderdag spelen we wederom de onderlinge competitie, vanaf half zeven. A.s. zaterdag gaan we naar hét in ternationale tournooi te Arcen, op de tapijtbanen; de vertrektijd wordt donderdagavond vastgesteld na de onderlinge competitie. Jubileum-toernooi Op 3 en 4 juni a.s. hebben wij als basketballvereniging een twee daags jubileumtoernooi c.q. sport- uitwisseling bij B.C. Springfield te Bom-Buchten. We vertrekken op zaterdag om 12.00 uur vanaf de Wetteling en op zondag om ca. 14.30 uur vanuit Born-Buchten. Voor het vervoer wordt, naast de le den met eigen auto's, een dringend verzoek gedaan aan ouders of ver zorgers. Hier staat een reiskosten vergoeding tegenover. Meld u aan by J. Appels tel. 83549, F. v. Kleef tel. 89498 of J. Lamers tel. 81445. We hopen op een sportief en gezellig weekend. Afsclieidswedstryd J. Lamers Vrydag 9 juni zal onze ex- voorzitter een afscheidswedstrijd spelen in de Wetteling om 18.30 uur. Hierbij een uitnodiging aan le den, ex-leden en ouders om aanwe zig te zijn. Sjoelclub De Schuivers Venray en sjoelclub De Treffers uit Wellerlooi hebben op dinsdag 23 mei jl. de laatste competitiewedstrijd sjoelen gespeeld. Deze werd gehouden in zaal 't Centrum in Wellerlooi. Dien Aarts opende deze avond met een welkomswoord en wenstte iedereen veel sjoelplezier en succes toe. Het was een mooie sjoelavond en tevens een spannende wedstrijd, die gestreden werd tus sen Marieke Burger en Marcel This- sen. Na de puntentelling kwam Marieke met een punt voorsprong boven Marcel te staan. Met 57 pun ten wist zij de fraaie eerste prijs- beker en de wisselbeker te winnen. Marcel werd tweede met 56 punten en Martien Janssen wist door te dringen tot een derde plaats met 53 punten. Bas Pastore mocht een standaard in ontvangst nemen als blijvende herinnering aan de wis selbeker (vorige winnaar). Allemaal gefeliciteerd! Iter afsluiting van deze competi- tiesjoelavonden ontving iedere deelnemer een attentie. Verder wil len we Wellerlooi bedanken voor de mooie en gezellige recreatieve sjoe lavonden die wy met hen doorge bracht hebben. Op donderdag 8 juni is er om 20.00 uur bij John Raadscheldere thuis een thema-avond over sport, en voeding. Deze wordt gegeven door diëtiste Maria van de Geer. Je kunt na déze lezing vragen stellen. Train ingstijden Vrydag: zwemmen 18.00-19.00 uur gemeente-zwembad. Zaterdag: combitraining fietsen en lopen vanaf 16.00 uur vanaf par keerplaats gemeente-zwembad. Zondag: fietsen 8.00 uur route 11 vanaf 9.00 uur parkeerplaats gemeente-zwembad. Dinsdag: lopen 19.00-20.30 uur at letiekbaan. Woensdag: combitraining 18.00- 19.00 uur zwemmen gemeente zwembad daarna fietsen. Eduard de Bruyn blijft koploper In het Engelse plaatsje Stroub heeft Eduard in de strijd om het Eu ropees Kampioenschap z'n voor sprong weten te behouden. Met 2 negende plaatsen en een 7e ver gaarde hij voldoende punten om z'n voorsprong te behouden. In Stevensbeek reden afgelopen zondag de zijspan sen. hun 4e kam pioenswedstrijd. Peter Thissen met bakkenist Huub Litjens wisten bei de malen als 10e onder de finish- vlag door te komen. Eric v.d. Pas reed een verdienstelijke wedstrijd bij de 250 sen. door 2x als 14e te eindigen. "Ibon Claessens kwam door slechte starts en enkele val partijen niet verder dan een 14e en 7e plaats. Marcel Wilms en Bert v. Well waren resp. de beste promotie- rijders van M.C.C. Zij reden ver dienstelijk in de middenmoot mee. Op zondag 4 juni a.s. houden wy weer onze jaarlijkse clubkampioen schappen. De wedstrijden worden gehouden in sporthal „De Wette ling". De sporthal gaat open om 12.00 uur voor de deelnemers, waarna er ingeturnd wordt tot 12.50 uur. Openingsceremonie om 12.55 uur. Begin van de wedstrijden om 13.00 uur. Einde van de wedstrijden ongeveer 17.00 uur waarna meteen de prijsuitreiking zal plaats vinden. Alle deelnemere/sters worden vefwacht in de officiële Christofel- kleding: Meisjes/dames: Blauw/licht blauw gympakje. Jongens: Witte korte broek en wit T-shirt: „Turnen sport voor jon gens" indien mogelijk ook meenemen. Verder wensen wij alle deelne mers veel succes en een prettige wedstrijd, met hopelijk veel pu bliek. Tribune in sporthal is gratis. Opening visboothaven Op de nationale Hengeldag in Ne derland op 27 mei is het visbootha- ventje van 't Alvertje in Geysteren feestelijk geopend met veel be- langstellinf van de leden- visbootbezittere. Voorzitter van Valkengoed memo reerde de opkomst van het haventje van de tijd dat eerst met de schop in de bagger een ligplaats gemaakt moest worden tot nu toe. Het om leggen van de twee drijvende stei- Ondergoed voor mannen die kwaliteit en pasvorm willen voor een betaalbare prijs. 100% katoen in 3 kleuren. Slip of singlet f 19.95 Schiesser^B Perfektie is onze kwaliteit Woensdag 7 juni gaan we weer fietsen. We vertrekken om kwart voor 2 aan de Vredeskerk. Om onge veer half 5 zijn we weer terug. Op zaterdag 3 juni komt in de Pi- cardi Blues Club in Venray de Rhythm Rollband DeSoto. De groep speelt in een sneltreinvaart snelle, krachtige en korte rock'n roll nummers. Deze band heeft het al gebracht tot in de voorprogram ma's van Herman Brood, The Pretty Things en Flavium. Aanvang 22.00 uur en toegang gratis. Reuma vereniging Venray nodigt haar leden uit voor de maandelijk se bijeenkomst op 5 juni om half acht in de sportkantine van St. Ser- vatius. Dr. Masek, reumatoloog en Dr. Hoogwegt, psycholoog, geven een le zing over fibriomyalgie. Op deze avond zijn introducé's welkom. Wij hebben onzè pick-nick mid dag gepland op 21 juni, aanvang twee uur op de Schuttereweide, Loonsedijk 5 te Venray. gers, de grotere parkeerruimte met een afgesloten geheel in een unieke omgeving. De heer en mevrouw Weichs de Wennne onthulde het naambord Kasteelhaventje. De heer Wiechs de Wenne ging in op datgene wat met vereende krachten tot stand is gebracht. Het is iets groots waar ik ook trots op ben. Gezien de goede veretandhoudig met de leden van 't Alvertje en in het byzonder met de heer van Sinten, is een langdurige samenwerking verzekerd. De grote animator van het visboo- thaventje, van Sinten, dankte alle medewerkers voor hun inzet aan dit unieke project en het werk voor de visclub. Hij is ervan overtuigd dat de hengelsport mede zal bijdra gen tot verbetering van het milieu en de natuur door een goed water en visstandbeheer. Dan blijft, hen gelsport een goede recreatieve sport voor miljoenen mensen. Het bestuur ran 'l Alvertje zal zich daar mede voor inzetten. De uitslag van de derde Maasko- ningswedstrijd is; 1. R. Swinkels; 2. P. Cuppen; 3. P. Kunen; 4. R. Wijn hoven; 5. A. Langekamp. Zaterdag 3 juni is de 2e Kring wedstrijd. Zondag 4 juni is de vijf- dorpenwedstryd van Oostrum. Voor deze wedstrijden opgeven bij H. Hendriks tel. 82994 tot a.s. donder dagavond 20.00 uur. Dinsdag 6 juni is de 2e wedstrijd om de gemeentekoning op de visvij ver Het Wanssums Ven. De bijeen komst is om 18.00 uur. Vergunningen zijn verkrijgbaar bij H. Lenssen, Allegrostraat 7 te Ven ray tel. 87606 en by van Grootel Hengelsport Stationsweg te Venray, en bij het clubhuis zaal de Karklin- gel te Oostrum. TAXATIEKANTOOR voor alle soorten o.g. taxaties H.M.M. RAEDTS beëdigd taxateur TEL. 04780-81469 Het maatschappelijk werk eind augustus een n: gespreksgroep voor vrouwen, gaat om vrouwen tussen ong< 25 en 45 jaar die lichamel klachten hebben waarvoor medische oorzaak te vinden ii waarvoor verder dokteren geei heeft; de zg. spanningsklachtei De groep is voor vrouwen wie de artsen zeggen: "Het zu de zenuwen wel zijn" of: "H< psychisch, mevrouw", maar wie het dan niet ophoudt, die inzicht willen hebben en vei willen zoeken. De gespreksgroep bestaat uil bijeenkomsten van 2uur op derdagavond van 20.00 tot 2' uur en deze vinden plaats op Clockert". Er zijn geen kosten aan bonden. De groep zal worden geleid Annie Gerrits en Elly Vogelsang Vrouwen die willen deelnei krijgen een gesprek vooraf. A melding zo spoedig mogelijk Y Maatschappelijk Werk. Tel< nummer 83100. Vragen naar I nadette van Beekum. Wij wil de aanmelding en gesprekken-vooraf ronden. juni de Es, i de 1 de L Dcaro ind in d voo en wel iben jekte vai ;au, ware Hub Fashion Kappers ontwikt voi de een nieuwe behandelingsmet de voor de moderne man, zorgeloos z'n haar maar 1 keer j dag wil kammen. Druk bestaan, geen tyd voor kapper, neem dan "JUMPING", (den slogan waarop deze nieuwe metl rkt. diek aan de hedendaagse m j wordt gepresenteerd. Lifestyl, n de en gemak komen terug in dt specifieke Hub Fashion behi e. deling. "JUMPING" is een behandeliftp die het haar gedurende zes wek id va volume geeft vanaf de aanzet, wa pperi door het makkelijk in model bli "JUMPING" is niet alleen makl nen, lijk maar ook zeer snel in het ha >ld to aangebracht. Het voordeel voor kenfc hedendaagse man: het haar zit vi )aarb zorgd echter niet echt gekapt. Zo is Hub Fashion Kappers iikray alleen innovatief, maar zeker o arboi kwalitatief in de herensalon bes neen datgene te brengen wat de hedc >h i daagse klant, de klant van Hub F; rden hion, wil. (adjnd u: doe Ju, Het Voorlichtingscentrum Soci le Verzekering heeft opnieuw de f< der „Vakantie en sociafstor verzekering" uitgebracht. In dei folder wordt de vakantiegangi waardevolle informatie gebode over onderwerpen als: Op vakant met behoud ran uitkering; Zieke fondsverzekering in binnen- buitenland: De speciale regels Spanje; De noodzaak van een goei reisverzekering; Ziekengeld tij dei de vakantie. Op de achterkant van de folder tot slot een lijst opgenomen m verzekeringsorganen in het buitei ïlas land waar men terecht lean voor h /ier: aanvragen van medische hulp en/ ziekengeld. Uit de vele reacties die het VS jaarlijks krijgt, blijkt dat veël mei sen nog steeds slecht op de hoogt zijn van de zaken die men voor vakantie moet regelen. De folder kost 2,20 per 10 stuk (excl. BTW) en is te bestellen bij he Voorlichtingscentrum Sociale Vei zekering Zwaansvliet 3 1081 AP AMSTERDAM Tel. 020-228418. Bij 3c r3GF één I iJ.T Scl TEL Een bruine huid is mooi, ms wanneer men te veel of te lang zon - in de natuur of op een bruininj sapparaat - zal de huis al op betrek kelijk jonge leeftijd gaan rimpelei Verder verhoogt ultra-violette stn ling het risico op huidkanker. Wist u, dat mede als gevolg van tf veel zonnen, in ons land elk jaa vV circa 15.000 nieuwe gevallen vai huidkanker worden vastgesteld Gelukkig geldt ook hier: hoe eerde ontdekt, hoe groter de kans op nezing. Het Koninging Wilhelmiw Fonds, in samenwerking met de Al gemene Nederlandse Bond Schoonheidsinstituten, heeft eei brochure het licht doen zijn, waa rin op duidelijke wijze het voor en tegen van zonnen onder woorden wordt gebracht. Maar ook. hoe i f j toch op verantwoorde wijze lekkei bruin kunt worden, zonder bang u behoeven zijn voor huidkanker. De ze brochure „Zon Wijzer" is o.m. ii Venray gratis verkrijgbaar bij Pariu merie en cosmetica Trudi Bogarts Pf! in het Schoutenstraatje. 'n leesbare krant Stc ra )ude h fe part Ha

Peel en Maas | 1989 | | pagina 12